Joža Miklič arhiv

Marin Berovič, 21. marec 2024

Ada Berovič je načrtovala in naročala surovine za proizvodnjo zdravil v naši lokalni tovarni. Spoznali sva se leta enainšestdeset povsem poslovno, vendar sva kmalu postali dobri prijateljici. Njen soprog je bil izjemen ribič in nenehno ob reki ali v kakšnem jadranskem pristanišču. Bilo je samoumevno, da je imel čolne, enega v pristanišču Loka in s tem nas je Ada vozila po reki Krki. Družina je stanovala v isti četrti kot jaz, zato smo se srečevali in prijateljevali tudi z njenim najstniškim sinom Marinom, prijetnim in zvedavim šolarjem o katerem se je vedno kaj slišalo po malem mestu. Naše druženje se je kmalu končalo, vdova Ada se je s sinom preselila v Ljubljano kjer je naša tovarna imela uvozni oddelek.

Do naslednjih srečanj z Marinom je prišlo po kulturni liniji, ko smo v kulturnem društvu tovarne organizirali razstavo njegovih slik. Razstava je bila ne malo presenečenje, saj je bilo znano, da Marin študira kemijo, da pa paralelno študira tudi likovno stroko sem izvedela, ko sem ga ob obiskala na Institutu Borisa Kidriča. Raziskoval je nekaj v zvezi z našimi antibiotiki in mi pod mikroskopom kazal slike bakterij, ki so ga trenutno zaposlovale. Komentiral je, da so te bakterije zelo lepe, slikovite in vredne, da jih on likovno upodobi. Takrat sem šele izvedela, da dela tudi likovno akademijo. Poznejša leta sva se srečevana na razstavah, včasih tudi na predavanjih, na podelitvi Krkinih nagrad, včasih na kakšnem dogodku v prestolnici ali v rodnem mestu. Srečevali smo se tudi v Dolenjski akademski pobudi, ko smo si prizadevali za ustanavljanje visokošolskih zavodov na našem območju. Vedno je bilo pri njem kaj novega bodi si iz področja njegove stroke ali iz področja likovne umetnosti. Tako nam ostajajo v spominu rezultati njegovih raziskav na gobah pa tudi na primer upodobitev toka reke Krke preko Glavnega trga s katero je hotel spodbuditi protest Novomeščanov. Kadar sva se srečala sem ga vedno najprej vprašala, s čim se trenutno ukvarja saj je Marin za nas vedno predstavljal kaj novega, njemu lastnega, presenetljivega. Trenutno me preseneča njegovo vinsko viteštvo OEVE in njegovo raziskovanje fermentiranja v vinarstvu.

Marin Berovič je danes visoka strokovna avtoriteta z doktoratom in profesuro na visokih šolah tako rekoč po vsem svetu. Tistega najstnika, kulturnika in radovednega kemika že dolgo ni več. Rekla bi, da mu je uspelo spoznati vse, kar je možno vedeti o strokah, ki jih obvladuje. Njegova bibliografija obsega več kot 700 del, med njimi je 24 patentov žal pa ni podatkov, kje se ti patenti uporabljajo. Prof. dr. Marin je predaval na 173 mednarodnih konferencah in bil večinoma na poti v različnih delih sveta.

Bogata je njegova likovna kariera. Ponaša se s 67 samostojnimi in preko 130 skupinskimi razstavami v sedmih državah. Kot poznavalec več, raznolikih strok in intelektualec se je ukvarjal tudi s poezijo in glasbo. Označuje se kot polihistor. Dolenjski bibliografski leksikon ga uvršča med pomembne osebnosti v regionalnem okolju.

Marin si je oblikoval kariero v skladu z možnostmi ter vrednotami današnje moderne dobe in prav gotovo so njegova spoznanja, ki jih je radodarno prenašal v svet, pomagala njegovim poslušalcem na poti udejanjanja svojih sanj. V nasprotju z delojemalci na trgu dela, je svoj čas razporejal po svojem interesu. Priložnosti, ki jih v današnjem znanstvenem delu ne manjka, je prepoznaval, v okviru njih ustvarjal in z njihovo pomočjo potešil svojo mladostno radovednost. Moja prijateljica Ada, njegova mami se žal ne more več veseliti njegove odličnosti.

Se še spominjate Marina Beroviča iz naše soseščine?

Dan poezije, 20. marec 2024

Letos je Dan poezije že mnogo bolj prepoznaven kot je bil v preteklosti. V praznik sta ga povišala Mednarodni center in Muzej poezije z objavo Harfe v vetru in Delo, ki je Harfo v vetru posredovalo svojim naročnikom, lahko bi rekla v vsak dom v domovini. No, mene so razveselile tudi poetinje v mojem okolju, ena mi je podarila svojo najnovejšo zbirko, druga mi je poslala pesem Pavčkovega sina, tudi na večeru poezije sem bila in seveda sem prebrala od a do ž z Delom pridobljeno Harfo v vetru.

Ne morem drugače, kot da opišem moje navdušenje nad prispevkom o izdaji Prešernove Zdravljice ob stoletnici njenega nastanka, v najhujšem času druge svetovne vojne. Kako velikopotezen in spoštljiv odnos so izkazovali sredi vojne ustvarjalci tega projekta je naravnost epohalno. Zgradili so prostor za tiskarno v varnem a izjemno težkem območju, tehnično so izpopolnili tiskarski stroj, slikar Vidic je oblikoval linoreze za vsako kitico, arhitekt Šorli je izrisal vinjete, ki so jih zlatili domačini. Zagotovo je vodja Boštjančič mojstrsko organiziral delo in bil kot človek dovolj prepričljiv, da je soustvarjalce navdušil za ustvarjanje odličnega dela za jubilej Zdravljice.

Res je bila v vojnem času velika pozornost namenjena poeziji in literatom. Partizanske brigade so se imenovali po pisateljih in ljudskih junakih. V okolju vasi, kjer sem živela je bila »doma« Gubčeva brigada, v njej je bilo veliko poznanih kot na primer plesalka Brina, moj poznejši gimnazijski učitelj in pisatelj Niko Košir, pesnik Cene Vipotnik, pa tudi oči mojega sina. Ko so partizani prihajali v vas so radi prepevali in imeli so pesmarice iz katerih smo se pesmi naučili tudi otroci. Ob koncu vojne je bil v vasi pravi miting, vsi smo se ga udeležili in nastopali v programu od starih do najmlajših. Veličastno Zdravljico so zapeli najprej partizani nato pa smo jo povzeli vsi čeprav samo besedilo v celoti niti nismo poznali in verjetno jo tudi nismo peli tako, kot si jo je zamislil skladatelj Premerl. Bili smo ljudje iz kmetij, obremenjeni z delom in še vedno v bojazni pred vojnimi nevarnostmi. Konec vojne za posameznika je odvisen od njegovega značaja.

Z veseljem sem prebirala Harfo v vetru in prosim izdajatelje, da nam jo večkrat pošljejo. Samo pomislite, kako je Platon razmišljal o vplivu poezije na vsakodnevne odločitve. Presenetljiva je poezija naše letošnje Prešernove nagrajenke, nekaj čisto novega, Zdravljenje prednikov tudi presenetljivo. Pogledi Šalamuna so bolj znani in prav je, da se pogosteje nad njimi zamislimo. Ker smo včasih počastili ob jubilejih večina pesnikov in pisateljev, me je ganilo spominjanje na Srečka Kosovela čeprav je moderno, internacionalno. Izjemno koristen za ohranjanje in varovanje slovenščine je prispevek Korunove in vsi bi ji morali sporočiti odgovor na njeno vprašanje če se radi pravilno izražamo in se nam zdi pomembo skrbeti za svoj jezik. Ja, nujno je, da ga ohranjamo in razvijamo.

Naj poezija tudi v prihodnje nastaja na ulicah, poteh in stezah ter se meša med ljudi, da se ne bodo vojskovali ampak sodelovali in se imeli radi. Samo tako bo spet dosežena blaginja v Ukrajini, Gazi in drugih bojiščih, ohranjali bomo pogoje za svoj obstoj in samo tako bo lahko nastajal boljši svet. Naj se naši poeti družijo tudi v prihodnje, naj nas opozarjajo na vsakem koraku pred slabostim in nič ni narobe, če jim navdih omogočajo dobrote tega svet.

Berete poezijo?

Globoke spremembe, 19. marec 2024

Prepričana sem, da smo vsi bralci Sobotne priloge Dela prebrali zanimivo analizo Lačen Marjana o Počasnih, nevidnih in globokih spremembah v naši družbi. Možno mu je pritrditi, družba se korenito spreminja in da se bo to dogajalo smo vedeli že tam v sedemdesetih letih preteklega stoletja, ko smo pri nas začeli uporabljati prve računalnike in nauke o digitalizaciji. Računalnik je »okužil« predvsem mlade tako po šolah kot po podjetjih. Šolanje v Radovljici je usposobilo prve programerje, operaterje in vnašalke, za organizatorje smo morali poskrbeti sami. Ni minil dan, da se nam ni oglasil kdo, ki bi rad preskusim svoj program na računalniku, lokalna gimnazija je uvedla računalništvo v učni načrt, v bankah so iskali rešitve za svoje specifične potrebe. Res se je pred našimi očmi rojevala nova, uporabna in moderna dejavnost in videli smo, da bo revolucionarna. Teh časov avtor uvodoma omenjene analize sicer ni zaznal, zaznali smo jo predvsem operativci vsak pri svojem delu.

Za računalniki so se na trgu začeli pojavljati poleg računalniških programov še pripomočki kot so bili mikrofilmske aparature, teleprinterji, avtomatizirani proizvodni stroji, žigosne ure in proti osemdesetih že osebni računalniki, programi za daljinsko upravljanje naprav, lokalne mreže za prenos podatkov in prenosni telefoni. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj se bo vse to razširilo po dobavnih verigah in postalo med seboj kompatibilno. Nastajala je nova miselnost uporabnikov računalniških naprav, ki jo je podpirala poleg stroke tudi politika in znanost. Že takrat smo že zapuščali kinodvorane, izbirali samo še znamenite gledališke predstave, zanemarjali zabave in se vedno manj osebno pogovarjali. Žal pa ni bilo možno lenariti, ker je večina sodelovala pri projektih z določenim rokom ali pa predstavljala člen v povezanih procesih. Cilji so morali biti doseženi vsaj v okviru obljubljenega obdobja, do občinskega praznika, do tega ali onega kongresa in tako naprej. Bili smo motivirani, saj smo delali v lastnih tovarnah in živeli pač od tega kar smo ustvarili. Cilji so bili veliki, težko dosegljivi in v naši viziji je bila solidarnost najpomembnejša za doseganje blagostanja večine.

Solidarnost je bila uveljavljena v izjemnem obsegu tako pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje vseh državljanov (pomoč manj razvitim) kot pri vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, stanovanjskem gospodarstvu znanosti, lokalnih potrebah, skratka pri vsem kar je predstavljajo javno dobro. Solidarnosti je bilo namenjenega levji delež dohodka vseh dejavnosti in vseh državljanov. Ni nas bilo malo, ki smo organe upravljanja s solidarnostnimi sredstvi opozarjali, da je o potrošni solidarnih skladov potreben učinkovitejši nadzor pa tudi smotrnejša poraba. V solidarnosti so se z delom izkazovale predvsem mladinske delovne brigade, ki so zgradile prvo avtocesto skozi celo državo, da ne omenjam prog, kmetijskih del in podobnih brezplačno opravljenih koristnih objektov kot so na primer preko 300 zadružnih domov. Solidarnost kot sistem je bila res pomembna in izjemno koristna, marsikaj bi danes uspešnejše reševali, če bi ta preskušen proces ohranjali.

Tako vsak dan obsežnejša digitalizacija kot vsak dan umanjkana solidarnost spreminjata ljudi, ki več ne vedo, do kdaj bodo še imeli zaslužek in od koga bo ta odvisen. Zavedajo se, da družba nima vzvodov za njihovo zaščito v stiski in da moramo sami poskrbeti za svoje rezerve in za uresničevanje svojih zamisli. Starejši postajamo skrajno previdni, mladi pa bodo morali oblikovati novo družbo po svoji podobi. Lahko tudi, da bodo povzeli dobro iz preteklosti in temu dodali še to kar so zaznali za perspektivno v današnjem času.

Kako pa vi gledate na solidarnost?

Ne pozabi! 18. marec 2024

Marec je mesec pričakovanja, vsaj za moje okolje. V tem mesecu postaja vreme prijaznejše, narava se okiti s cvetjem, marelica je en sam cvet in breskev ji počasi sledi. V marcu se praznuje cel kup pomembnih jubilejev, zato je veliko srečanj, telefonskih klicev, mailov, rož, izjemnih jedi in dobrih želja. Vedno sem tega meseca v zagati, ker ne najdem primernega načina, da se dostojno zahvalim sorodnikom, prijateljem in znancem za še en enkratni marec.

Moje sorodstvo je obsežno, vsi sorodniki imajo družine, vnuke, pravnuke. Veliko mi pomeni, da se srečujemo, obiskujemo in si posvečamo primerno pozornost ob jubilejih. Dobro poznam samo najstarejše, vse drugo mlado okoli starejših pozna mene, sama jih na cesti ne bi prepoznala oziroma ne bi vedla komu pripada. V moji neposredni bližini imajo svoj dom brat Tone in dva bratranca Jožeta. Tako je poskrbljeno za mojo kavo v jutranjih urah, za posvet glede urejanja mojega doma kot tudi za druženje.

Kot gimnazijka sem imela veliko srečo, da sem sodelovala v razredu, polnem razumnih dijakov in pozneje ustvarjalnih strokovnjakov. Razvili smo prijetne odnose in ostali povezani do današnjih dni. Napisali smo knjigo o razredu, ki je bila izjemno pohvaljena celo od Šolskega muzeja. Nič manj sodelovanja smo ohranili tudi študenti 12. generacije Ekonomske fakultete v Ljubljani. Naše druženje je bolj priložnostno vendar prisrčno. V Zborniku ob 60 letnici vpisa smo zabeležili, kako smo se znašli pri praktičnem delu in zapustili pečat svoje generacije pretežno v gospodarstvu..

Prijateljice in prijatelje sem si pridobila pri delu ali opravljanju nekaterih dolžnosti v civilni družbi, gospodarskih združenjih ali v politiki. Skoraj ni ekonomskega področja v katerem ne bi praktično sodelovala, bodi si v upravljanju ali profesionalnem delu. V tovarni kjer sem se zaposlila, je prevladovala intelektualnost, želja po ustvarjenju, kulturno vzdušje in medsebojno spoštovanje. Vse to je vplivalo, da nismo bili samo sodelavci ampak tudi prijatelji, ki nas je povezovala radovednost ter uspeh. Moje delo po odhodu iz tovarne, je bilo povezano z delovanjem in poslovanjem gospodarskih družb in lokalnih skupnosti kot tudi z republiko in državo. Nenehno sledenje učinkom dela na omenjenih območjih mi je bila priložnost za širitev prijateljskih odnosov, ki so še vedno živi zlasti v Pomurju, v osredji regiji in jugovzhodnim delom države. Srečanja so žal vedno redkejša vendar nepozabna.

Pa tudi v letih upokojitve se je spletlo marsikakšno zanimivo prijateljstvo na primer s partnerji nekdanjega Pionirja, mojega sodelovanja pri pregledih finančnega poslovanja prejemnikov državnih sredstev, pa v organizacijah kulture in še bi lahko naštevala. Z leti te skoraj pozna vsak v ožjem okolju in večina v širšem. To je usoda ljudi s poklicem, ki omogoča delovanje v izredno velikih področjih dela človeka, lokalnih skupnosti, gospodarstva in držav. Tu so nastajala prijateljstva, večina se je ohranila, tudi izven države in mi veliko pomenijo.

Prijateljstva so prav za prav zgodovina mojega življenja ter delovanja zato jih skrbno negujem v okviru možnosti, ki mi jih dopuščajo leta. Odzivi ostajajo kar mi da misliti, da morda tudi sama prijetno vplivam na razpoloženje tako mojih starejših kot tudi mlajših prijateljev. Splet mojih prijateljevanj je obsežen, odziva se tako rekoč vsak dan najbolj množično v marcu in prav zato se nenehno opozarjam: Ne pozabi!

Kako se pa vi povezujete s svojimi prijatelji?

Lumbardska psefizma, 17. marca 2024

Moj blog o Korčuli je vzbudil zanimanje sledilcev in na njihovo pobudo sem se namenila napisati še ta prispevek kot nadaljevanje opisa zanimivosti bogate korčulske antične dediščine.

Če se iz mesta Korčule pomakneš 6 km proti vzhodu otoka, si v mestu Lumbarda, znanim po tradiciji mediteranskega načina življenja. Kamnite zgradbe z ozkimi ulicami s pogostimi prireditvami, cerkvijo in gostinskimi lokali je kot poklicana za opazovanje vzhajanja sonca in drugih lepot okolja kar vse privablja množico obiskovalcev. Nad mestom je vzpetina Koludrt na kateri so 1877 leta našli kamniti napis, ki pripoveduje o ustanovitvi starogrške naselbine v tem kraju v tretjem ali četrtem stoletju pred našim štetjem in ga poimenovali Lumbarda psefizma.

Omenjeni napis je pisni odlok o dogovoru Grkov iz otoka Issa (Vis) o ustanovitve grške kolonije v 3. ali 4. stoletju pred našim štetjem v kraju, ki ga danes imenujejo Lumbarda. Grki so s tamkajšnjimi Iliri, podpisali pogodbo in nato še s priseljenci iz Isse, da tisti, ki so prvi zavzeli zemljišče in obzidano mesto dobijo posebna mesta za zidavo znotraj utrnjenega mesta.

Lumbardska psefizma je bila odkrita na vrhu hriba Koludrt. Predvideva se, da je tam najverjetneje nekoč stalo issijsko mesto. Napis na kamnu se konča z 200 imeni kolonistov dorskih plemen Dimanes, Hyles inPamphyles.

Ta dragoceni dokument je najstarejši najden na ozemlju Hrvaške. Umešča Ilire na otok Korčulo in je vpogled v Grke, ki so ustanavljali kolonije po . Kolonije so bile ustanovljene, da so Grki lahko trgovali z Iliri. Ni dokazov, ki bi nakazovali, da sta skupnosti sodelovali v večjem obsegu, ampak sta se držali sami zase. Iliri, ki so stoletja živeli na starodavni način v regiji, bi bili s svojo urbano kulturo in družbeno organizacijo v ostrem nasprotju s helenskim načinom delovanja Grkov. Kljub temu sta skupnosti živeli mirno do z .

Zgodovinska dejstva nakazujejo, da sta bili na Korčuli dve grški koloniji. Pred opisano kolonijo kolonistov iz Isse je že obstajala Knitska kolonija, ki so jo ustanovili na otoku Črna Kerkira v 6. stoletju pred našim štetjem kolonisti iz otoka Korkire (Krf) in jo imenovali Črni Krf zaradi čemprese in borovih gozdov.

V okolici Lumbarde so našli številne najdbe (napisi v kamnu, lončevina, kovanci), ki pričajo o tem, da je bilo to področje poseljeno že v grški dobi. Najpomembnejša najdba pa ostaja Lumbardska psefizma, ki so jo našli na griču Koludrt.

V sami Lumbardi se nahajajo še srednjeveška cerkev, nekaj letnih počitniških hišic nekdanjih korčulskih patricijev iz 15. stoletja, ter rojstni hiši kiparjev Kršinića in Lozice.

Lumbarda je rojstni kraj v Slovenijo priseljene Tereze, ki je postala prava Kranjica, ohranila pa je dragocene spomine na svojo bogato arheološko dediščino. Lumbardska psefizma je pomemba najdba tudi za Hrvaško in je eden od najstarejših pisnih spomenikov v evropskem prostoru.

Ste že bili na Korčuli?

Zanimiva starost, 16. marca 2024

Želje po prijetnem življenjskem slogu so izjemno prisotne tudi med upokojenimi , ki se zato zbirajo v svojih društvih. V mojem okolju so nastala društva upokojencev v podjetjih, kjer so bili ti zaposleni, pa tudi v okolišu v katerem smo doma. To zanimivost sem opazila tudi pri upokojenih zaslužnih in drugih visokošolskih učiteljev, ki so na primer na Univerzi v Mariboru že organizirali svoj Center v.

Pogosto se upokojeni organizirajo po interesu, ki je bil razlog tudi za ustanovitev Društva interesnih dejavnosti upokojencev (DIDU) v mojem mestu. Šteje kar 270 članov in deluje neprekinjeno od leta 1994 dalje. Društvo ima zahteven program različnih interesnih področji. Svoje delovanje vsako leto opišejo v Biltenu skupaj z mnenji udeležencev. Iz Biltena za leto 2023 je razvidno, da so programu primerno in dobro organizirani kar omogoča, da se uresničuje poslanstvo društva skozi vse leto, sistematično in vsebinsko prilagojeno potrebam upokojenih.

Namen društva in njegovi cilji so prijetno druženje, ozaveščanje o zdravem načinu življenja, spoznavanje domačega kraja, Slovenije in tujine, obiski gledaliških in drugih kulturnih prireditev, prostovoljske dejavnosti in pomoč potrebnim. Na leto organizirano obiščejo najmanj 5 kulturnih prireditev, pet izletov po domovini, dva več dnevna izleta v tujino, pohod vsako prvo sredo v mesecu po domačem kraju in širše, rekreacijski pohod ob dnevu žena, družabno srečanje, korektivno telovadbo vsak šolski ponedeljek, plesna urica vsako šolsko sredo, zbor članov društva in ponedeljkova zdravstvena predavanja. Digitalno izobraževanje zajema spoznavanje pametnih telefonov in ravnanje z računalniki. Glede na interes pa organizirajo tudi počitniško letovanje na morju.

Društvo ima za seboj že mnogo zanimivih popotniških dogodivščin. Večkrat so že bili v Toskani, ogledali so si Elbo, Sardinijo, Korziko in Sicilijo. Domača jim je že Provansa in Bavarska, celo Bad Ischl, ki se je vključil v Mesto evropske kulture da ne omenjam Orlovega gnezda, Passau-ja, Regensburga, Linza in Boromejskih otokov.

Nekaj posebnega v tem bogatem programu so dvodnevni izleti v Vojvodino, ki jih vsebinsko oblikuje vojvodinska rojakinja in sociologinja Smilja. Na prvem potovanju so obiskali Sombor in njegove znamenitosti kot so mestna hiša in njene umetnine, galerijo Konjovič, Čardo Andrić, Muzej podonavskih Nemcev. V Subotici so se seznanili z nasledniki generacije prikazane v filmu »Vlak brez voznega reda«. Tudi sinagoga jim je bila zanimiva in seveda jezero Palić. Da so njihova vina odlična ni dvoma, degustacije so bile dobrodošle, dvorane in vinski prostori pa so jih osupnili tako kot Večer starih pesmi v domačem lokalu. V Monoštru so spoznali tkanje damasta s statvami in znamenito vojvodinsko čebelarstvo , kjer so izpopolnili svoje zaloge cvetnega medu. Zaključili so v Bodrogu v etno hiši ob goležu divjačine in sredi ponudbe spominkov. Poročevalka B. Zupančič je zapisala, da gre zahvala za lepa doživetja srčnemu vodenju Smilje. Ona je s svojimi razlagami in spominskimi drobci poglobila razumevanje izletnikov za teh kraje in ljudi. Priprave za naslednji izlet v Beograd in Novi Sad so že stekle.

Člani DIDU si znajo izbrati prave destinacije za spoznavanje turističnega gospodarstva kot tudi za spoznavanje narodov, sosedov, zgodovine. Izleti združujejo potepanja z izobraževanjem in tako povečujejo tudi interese za spoznavanje domačih krajev, obiskovanje kulturnih prireditev kot tudi zanimanje za kulturno dediščino ali kot pravi delo Biti informiran pomeni imeti moč. Mnenja sem, da člani tega društva z vsakim izletom povečujejo sposobnost razsoje med tistim kar so ocenili za dobro pri drugih narodih in kar opažajo v svoji domovini. To prepoznavanje pa jim daje sposobnost ocenjevanja kaj je pri nas doma še potrebno storiti, da bo pri odločitvah prevladovala srčnost in razum.

Greste tudi vi na zanimiv izlet?

Vikend izleti po jugu države, 15. marec 2024

Kam na izlet za vikend v posameznem mesecu leta je pomemben podatek za turistično ponudbo izletniško gurmanske industrije ali idilike. Iz tega razloga je verjetno LIKE objavil listo 52 predlogov v kateri je za južni del države priporočil Ratež, Črnomelj, Adlešiče, Kostanjevico na Krki, Novo mesto, Čatež in Posavje, torej 6 destinacij. Posavje zaradi toplic, sotočja Save in Krke ter desetih obnovljenih gradov v okolici. Novo mesto kot mesto situl, cvička, Gorjancev in edinega gradu na vodi Otočca. Adlešiči zaradi Krajinskega parka Kolpa, Kostanjevica na Krki zaradi najstarejšega in edinega mesta na otoku reke, Kostanjeviške jame, Krakova, Galerije Božidarja Jakca in samostana Pletarje. Črnomelj zaradi festivala CIOFF in Belokranjske pogače in Ratež zaradi golf igrišča Otočec in gostilne Vovko. Najmanj kar bi bilo potrebno dodati je Naiva v Trebnjem, obnovljena gradova Žužemberk in Mirna, Šentjernejske zanimivosti in gradovi kot so Gracarjev turn, kamp in kopališče Vinica, da o Metliki in Gačah sploh ne govorim.

Pri izboru kakršnih koli prioritet je potrebno paziti, da se kaj bistvenega in za ljudi pomembnega ne pozabi, da se ne čutijo prezrti ali celo zlonamerno izločeni. Na primer v Novem mestu bi lahko omenili mestni grad namesto Otočca, ki ga omenja tudi Ratež. Kako bi za vikend pri Vovku doživel še kaj posebnega kot je odlična hrana pa žal ne vem. Tudi toplice bi lahko omenili, če to počnemo na drugih destinacijah. No, pa vse in vedno ni treba gledati samo iz pomanjkljivosti, lahko smo zadovolji, da imamo omenjene vsaj nekaj biserov, ki so svetovno prepoznavni in med izletniki priljubljeni.

Po mojem mnenju bi o naši ponudbi izletov za vikend morali biti bolj dovzetni v turističnih društvih in v krajevnih skupnostih. V promocijo izletniškh destinacij bi lahko tudi kaj investirali. V občinah bi se morali bolj angažirati pri obnovah dediščine tako stavbne kot nesnovne, nekaj podobnega kot to s pridom delujejo na Krasu na Primorskem in na gradovih v Posavju. V spominu ljudi je ohranjenih dovolj zgodb o posebnosti juga države, zlasti iz časov pozne antike, turških upadov, furmanstva pa tudi novejših dosežkov kot sta avtomobilska in farmacevtska dejavnost, ki že organizira dan odprtih vrat in dokazujeta, da je velik interes izletnikov za to vrstno spoznavanje lastne države. Za to ocenjevanje priložnosti je strokovne osnove podal dr. Koščak po naročilu Gospodarske zbornice za Dolenjsko in Belo krajino, za udejanjanje priložnosti pa bi potrebovali regijo.

Se pa odpira še veliko dilem in priložnosti na območju juga države. Ena od pomembnih priložnosti je tesnejše sodelovanje s sosednjo državo predvsem na področju tranzita in logistike kar bi bil dodatni pospešek za povezovanje tudi turizma. Neki zametki privatnikov Bele krajine že promovira prevoze iz Črnomlja na Krk v primerih, da se z vlakom odpraviš na morje. Tudi obnova železniškega prometa vse do Karlovca je v teku sporazumevanja pristojnih občin obeh držav. Nisem še zasledila analize o vplivu tretje razvojne osi v državi na gospodarstvo in turistično destinacijo Dolenjske ter Bele krajine, čeprav je tej transportni poti potrebna družbena licenca – dovoljenje skupnosti, da je sprejemljiva zanjo, da ni škodljiva in da prinaša določene koristi. Na nekaj podobnega je na primer opozarjal tudi naš prizadevni ekolog profesor Penca.

Vsestranski razvoj slovenskega juga zavisi predvsem od aktivnega državljanstva prebivalcev območja in njihovih razvojnih ambicij.

Poznate prednosti in slabosti, ki prihajajo s tretjo razvojno osjo?

Daje pečat utripu države, 14. marec 2024

Na gradnjo in usposobitev Cankarjevega doma me veže veliko lepih in manj lepih spominov ker je bila investicija v kulturo izjemno velika, gradnja zahtevna in sama naložba je sprožila številne zahteve po enakih kulturnih potrebah zlasti v Mariboru, v zadružnih domovih po Sloveniji in izjemnih kulturnih destinacijah kot je takrat bila na primer Naiva. V investicijo sem bila vključena kot predsednica odbora za naložbe pri Kulturni skupnosti Slovenije. Takratna slovenska politična scena, zlasti pa Vlada in SZDL, so za vsako ceno hoteli usposobiti osrednji prostor za kulturo, izvedba je bila zaupana takrat najbolj znanemu organizatorju v Sloveniji, ki je že velikokrat dokazal, da zmore »streti tudi najtrše orehe«. Odbor za naložbe ni imel ne vem kako pomembne vloge, bil je bolj zbiratelj evidenc in izhod v sili, ko so donatorji in kreditorji potrebovali ustrezen ukrep za davkarijo ali banko. Obdobje in delo odbora je nazorno opisal takratni direktor Mariborskega gledališča, ki je bil tudi sam član odbor.

Bila sem med prvimi, ki smo v Cankarjevem domu izvedli svoj kongres. Vse nas je presenetila dovršenost, kompleksnost in modernost prostorov od veličastne avle do centra za novinarje, priročnega bifeja do restavracije v najvišjem nadstropju kjer je danes dvorana Alme. Najbolj smo bili presenečeni nad Gallusovo dvorano, orglami v njej in udobno opremo. Za delo v sekcijah je bilo na voljo dovolj dvoran, v eni od njih sva s sošolcem Janezom glasovala za priznanje vseh pravic in odškodnin Igorju Torkarju, ki je bil obtožen v Dachavskih procesih.

Z Cankarjevim domom sem bila vedno povezana na različne načine. Dolga leta sem imela koncertni abonma vse dokler nismo organizirali obiske v Lisinskem. Obvezno sem si sama ali v družbi somišljenikov ogledala vse razstave tja do leta 1995, zdaj nagovorim za ogled posebno zanimivih razstav sinovo družino, da me spremljajo. Navdušenje je bilo izjemno ob razstavi antičnih tehničnih rešitev. Veliko dogodkov poslovnega značaja sem v Cankarju obiskala po službeni dolžnosti, da ne govorim o vsakoletnem sejmu knjig, za katerega porabim cel dan. Še vedno se s prijatelji dobivam v tej veličastni zgradbi in še vedno kaj občudujemo, kot smo občudovali Pavarottija, Bersteina, Gergijeva in druge velikane sveta v glasbi.

Cankarjev dom je vodil do upokojitve Mitje Rotovnika in za njim je bila za generalno direktorico imenovala Uršula Cetinski, intelektualka brez primere, poznavalka svetovne in domače kulturne scene, uspešna direktorica Mladinskega gledališča. Že vrsto let jo občudujem saj ima res znanje, ki je potrebno za vodenje dejavnosti, pomembno za Slovenijo in širšo regijo. Cankarjev dom daje danes pečat duhovnemu, intelektualnemu in političnemu utripu države. Združuje umetniški in kongresno-komercialni program ter vsa področja umetnosti. Skoraj pol milijona obiskovalcev na leto dokazuje, da je Cankarjev dom ljudem potreben in koristen ker omogoča vpogled v vse zvrsti prireditev, od solistov, pripovedovalcev, do knjig in izjemno vsebinsko in scensko bogatih gledaliških ter glasbenih dogodkov. Veselim se nastopov naših velikih orkestrov s klasično glasbo in v izvedbi svetovno poznanih mojstrov petja ter dirigiranja. Prelepe melodije posebno prevzamejo gledalca ob prazničnih dnevih, bolje rečeno, nas čustveno obogatijo, da praznik prepoznamo.

Cankarjev dom je intelektualna veličina, ki daje pečat utripu države. V čast je vsakemu ansamblu na svetu, če lahko nastopi v Cankarju in v čast je nam obiskovalcem, da spoznavamo interprete svetovnega slovesa.

Obiščete prireditve v Cankarjevem domu?

Volitve in mladi, 13. marec 2024

Povod za tale blog je objava časopisa Delo, da organizira okroglo mizo na temo kako povečati udeležbo mladih na volitvah za poslance EU. Preseneča me poseben tretma po letih mladih volivcev od celotnega volilnega telesa in da to ni tisto kar bi kakovost in kvantiteto celotnega volilnega telesa bogatilo ali mu povečevalo učinkovitost. Nočem s svojim razmišljanjem konkurirati strokovnim elitam, ki bodo o udeležbi mladih na volitvah podali svoje strokovno mnenje ugotovljeno na podlagi ustreznih analiz in podprtih z dokazanimi hipotezami. Menim pa, da bi s sistematičnemu sodelovanju celotnega volilnega telesa odločali volivci bolj številno in preudarno.

Udeležba mladih kot vseh volivcev na volitvah v poslance EU bo zagotovo odvisna od tega, kaj je bilo do sedaj dobrega narejenega za državljane Evrope na primer uvedba EUR in kaj slabo kot na primer genocid nad Palestinci. Naslednji pogoj za višjo udeležbo bo načrt dela organov EU kot na primer za zagotavljanje miru v Evropi in mnenje naše države o njem kot na primer ustavitev oboroževanja Ukrajine. Udeležba na volitvah ne bo narasla, če volilno telo ne bo objektivno informirano kar pomeni prilagoditev birokracije EU novim nalogam, prilagoditev pravnega reda, ki ga načrt dela EU narekuje in ukinitev sodelovanja z lobiji vseh vrst, ki so do sedaj prihajali iz ZDA, od kapitala ali od političnih strank pa niso potrebni in željeni za uresničevanje sprejetega načrta v naslednjem mandatu. Na volišče nas ne bo, če bodo kandidirali za poslance ljudje skrajnosti, neznanja in neetičnega ravnanja v preteklosti, zagovorniki kulturnega marksizma in podobni ekstremisti. Celotno volilno telo že več desetletji ponavlja zahtevo po solidarnosti evropskih narodov.

Ko iz otroka prehaja med mlade volivce bodo podpora njegovim nastajajočim interesom starši, učitelji in vzorniki konkretnih dejanj, odličnega znanja ali izjemnih organizatorskih sposobnosti. Zaupanje delodajalca ali avtoritet v izobraževalnem procesu o njihovi sposobnosti odločanja je prvi korak k ozaveščanju odgovornosti in iskanju pripomočkov za vse vrste izboljšav med katere se vključujejo tudi upravljanje države in skrb za skupno dobro. Zato je pomembno profesionalno poskrbeti za sodelovanje strokovnih in političnih somišljenikov v volilnem telesu od krajevnih skupnosti do prestolnice. V praksi to pomeni, da se tako politične stranke kot civilna družba sproti poenotijo že v podkastu v lokalnih enotah in pred volitvami.

Mladi vedo, da nobeden od nas ni brezmadežen, zato tolerirajo napake, ki se priznajo in popravijo. Zavračajo kriminalna dejanja in zahtevajo povračilo za materialno škodo ter odstop, umik za neetično ravnanje. Gradijo svoje mnenje na podlagi dejstev, ki jih sami ocenijo brez odvetnikov in lobijev. Ne da se jih »vleči za nos« pri uveljavljanju demokracije, zelenem prehodu in v neizkoriščenih možnostih za povečanje blaginje prebivalcev Evrope. Grdobije preteklih mandatov poslancev EU, ki niso dobile pravičnega epiloga, ostajajo kot opomin slabostim, ki se jih ni sposobno otresti najvišje odločujoče telo EU. Udeležba na volitvah bo manjša tudi zaradi njih, sploh jo pa ne bo, če mladi ne boso soodločali o svojih zadevah.

Se bo pa udeležba na volitvah povečala, ko bo celotno volilno telo izvolilo kaj bistvenega za povečanje blagostanja Evropejcev, ali kot je rekel eden od športnikov »če bi volitve kaj spreminjale, bi jih že zdavnaj ukinili«.

Boste volili poslance v parlament EU?

Iskanje resnice, 12. marec 2024

Tale blog pišem svoji sorodnici, ženi strica Jožeta, ki je Korčulanka priseljena v Slovenijo in je zdaj že prava Slovenka, čeprav ji misel in srce pogosto »gostuje« na rodnem otoku. Tam je uspešen turistično gastronomski ponudnik njen brat z družino, tam so pokopani njeni starši in tam je živela tudi njena sestra. Celo dedinja je nekega zemljišča, ki ga v zapleteni zemljiško knjižni nejasnosti sicer ne more koristiti, je pa to prijeten spomin na njen mladostni dom in bo morda nekoč zanimiv za njene potomce.

Korčulanka Tereza je pravkar končala ekonomsko srednjo šolo, ko jo je na potepanju po Jadranu srečal diplomant veterine, moj bratranec Jože, ki ga zdaj vsi naslavljamo stric Jože. Ni minilo leto, ko smo imeli ohcet in doletela me je čast, da sem bila nevesti poročna priča. Postali sva veliki prijateljici in zaveznici, obe sva delali v tovarni. Tereza se je intenzivno učila slovenščine zato smo vsi z njo govorili slovensko in že pred enim mesecem je, vesele narave in na vse pripravljena žena, skupaj s sodelavci kot Jagoda promet, ponujala jagode. Res se je potrudila, da je postala po vsem nam enaka in čeprav tu ni bilo njej dragega morja, otoka in njenih domačih, bil pa je uvideven mož.

Naša Tereza je nam med drugimi spomini na Korčulo, pripovedovala tudi o zgodovini otoka, ki sega še v obdobje grških bogov in je dobil ime po črnih laseh nimfe Korkyre. Mesto Korčulo naj bi v 11. stoletju pred našim štetjem ustanovil trojanski vojak, ki se je vračal iz porušene Troje. V 13. stoletju našega štetja naj bi se po prepričanju njenih rojakov, rodil v mestu Korčula svetovni popotnik Marko Polo. Korčula je prva pred osemsto leti podpisala zakon za odpravo suženjstva.

Marku Pola posvečajo Korčulani veliko raziskovanj. Ustanovili so v Muzeju Interpretacijski center Marko Polo, ki zbira dokaze o tej hipotezi in proučuje možnosti za njeno potrditev. Med dokaze prištevajo otočani v 13. stoletju zgrajeni stolp Revelin s kipom beneškega krilatega leva, z cerkvijo, ki je bila zgrajena pred rojstvom Marka Pola in s proučevanjem družinskega debla rodovin Depolo. Raziskovalci poskušajo ugotoviti, zakaj je v bitki med mestoma Benetke in Genova, ki naj bi se odvija pred Korčulo, Marko Polo poveljeval beneški vojski v kateri je umrlo sedem tisoč beneških mornarjev, še več jih je bilo odgnanih v ujetništvo, poveljnik pa je bil zaprt in v zaporu narekoval knjigo o svojih popotovanjih po Aziji. Center išče dokaze tudi v oporoki in pogodbah Marka Polo kjer so že našli nekaj dokazil, da je družina Polo živela na Korčuli. Kot trdi naša Tereza pa tudi revija LIKE, so Korčulani med seboj povezani s tradicijami, ponazarja jih viteški ples s sabljami imenovan Moreška, ki ga plešejo po vsem otoku že več kot tristo let.

Danes se zgodovina in tradicija otoka ponuja predvsem kot turistično zanimiva destinacija privlačna za najzahtevnejše počitnice na primer Jackie Kennedy, Sofie Loren in drugih svetovno znanih oseb. Promovirajo se avtohtona bela vina kot je na primer Grk, mirni počitniški kotički, dobra morska hrana in prijetno sredozemsko vreme. Večkrat smo s Terezino družino potovali na otok in njegovo mesto Lumbarda, kjer je bil njen dom. Stanovali smo običajno v njeni enonadstropni rojstni hiš, ki stoji sredi urejenega dalmatinskega zelenjavnega vrta. Kopali smo se na Pržinah ali v Pristanu nekaj deset metrov od hiše. Obiskovali smo tudi večkrat na dan mesto Korčula in se seznanili z njegovo zgodovino. Čeprav je nekoč mnogo bolj oddaljena Korčula kot po zgradnji mostu na Pelješac, zahtevale velik napor, še posebno z majhnimi otroki, so bila naša potovanja preko Bosne ali ob Jadranu vedno želena.

Postarala se je Tereza in mi njeni sopotniki tako, da obiska Korčuli ne zmoremo več brez asistence naših otrok. Nas pa veseli, da je na primer Anton Podbevšek teater iz našega mesta, umetniški vsakoletni gost na gledališki sceni mesta Korčula. Pletejo se prijetne kulturne vezi med domačimi mesti.

Poznate otok Korčula?

»Hribovec«, 11. marec 2024.

Vožnja po nekdanji avtocesti od Trebnjega proti Novemu mestu je vedno bolj zanimiva. Nekdanja tipična podeželska pokrajina z nekaterimi starodavnimi vasmi, včasih že opuščenimi kmetijami in slabimi komunikacijami, doživljajo v samostojni državi zanimiv preporod. Iz mest se vanje vračajo mladi diplomanti srednješolskih in visokošolskih programov pa tudi upokojeni, ki imajo družinske korenine v njih. Še vedno po vaseh prevladuje kmetovanje, vendar se to nenehno posodablja skupaj z obnovljenimi ali novimi hišami, novimi gospodarji kmetij in tako skoraj ne prepoznavaš več krajev kot so Češnjevek, Lukovek, Jezero, Dol. Dobrava in Rihpovec. Polnijo se te idilične vasi z ustvarjalnimi ljudmi in obetajo vedno več. Omenjeni so družbeno osveščeni državljani in poznajo vzvode pomembne za razvoj dejavnosti, komunikacij in aktivnega državljanstva.

Prejemam Bilten vasi Rihpovec, ki baje obstaja že od leta 1340 in je po drugi svetovni vojni samo še odmirala na svojem hribu in pred modernimi rešitvami gospodarskih zagat, ki so jih predstavljali številni popotniki po avtocesti pod njihovim hribom. Pred dvajsetimi leti so se vaščani odločili, da bodo za svojo vas bolje poskrbeli tudi sami in ustanovili so Društvo za napredek »Hribovec« Rihpovec s svojo platformo tudi na spletu. V zadnji številki svojega Biltena iz decembra 2023 so povzeli učinke dosežene v društvu, ki so vsestranski kot je običajno za vaško skupnost. Organizirali so predavanje o cestno prometnih predpisih in tečaj o varnem delu z motorno žago. V maju so gostili likovne umetnike, klekljarice in pletarko iz šibja. Obiskali so zamejske Slovence v Benečiji, da bi bolje spoznali njihovo gospodarstvo, življenjske navade in razvojne tendence. Pri organiziranju športnega dneva so pazili na spretnosti in interes najmlajših, mladih in starejših ter na zabavno zvrst športnih in drugih iger. Kostanjevega piknika z moštom se je udeležila večina vaščanov in prav tako obakrat, ko so čistili in urejali vaško cesto. Gostovali so z razstavo ustvarjenih likovnih del na »Ex tempore« pri sosednjem Društvu upokojencev. Obdarovali so starejše vaščane ob koncu leta, pripravili in izdali so letno številko Biltena v katerem poroča o svojem prispevku kar dvajset vaščanov od šolarjev pa do upokojencev.

Bilten si zasluži posebno pozornost kot vzgled tradicionalnim občinskim in korporacijskim glasilom, ki so običajno polni hvale, že poznanih fraz in napisani včasih v nesprejemljivi slovenščini. Vaški Bilten Rihpovca teh pomanjkljivosti nima in je transparenten v podatkih o njegovih ustvarjalcih. Njegova veličina pa je predvsem v tem, da v Biltenu podajajo svoje letno poročilo vaščanom poleg predsednika društva tudi županja občine, član Sveta Krajevne skupnosti, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in vodje posameznih projektov. V vseh teh poročilih so poudarki na predlogih vaščanov, kaj ti sprejemajo kot svojo dolgoročno naravnanost in kot politiko širše skupnosti od katere je odvisno blagostanje prebivalstva Rihpovec. Županja se vaščanom zahvaljuje za vzpostavljanje in ohranjanje družbene povezanosti ter solidarnosti ker meni, da je v občini nujno vlagati tudi v vrednote in zato skrbi za uveljavljanje participativnega proračuna. Član Sveta KS je poudaril prispevke KS za vzdrževanje poti in cest v vasi. Kmetijsko gozdarska zbornica pa je v Biltenu opozorila na zablode pri uvozu in izvozu hrane, samooskrbe, statusu malih kmetij, nedorečenega razvoja kmetijstva v EU ter nujnih državnih ukrepov. Bilten z navedeno vsebino je za vaščane pregled kaj se je v danem času dalo postoriti, kje so problemi za razvoj vasi in kakšne so naloge širše skupnosti z vključno državo, da bi podeželje izboljšalo svojo dejavnost v skupno korist državljanov Slovenije in EU.

Meni predstavljeno delo in obnašanje vaščanov Rihpovca pripoveduje, da je boljšo skupnost potrebno graditi od temeljev, od vasi navzgor pa vse do takih ali drugačnih »okraskov« v najširši vplivni sferi EU. Samo tako lahko nastaja dobra struktura, ki jo ne morejo nenehno podirati afere in druge neumnosti gospodarske in politične elite doma, v EU in v svetu! Čudim se, da predlogi ljudi ne zanimajo novinarjev.

Ste naklonjeni življenju na vasi?

Praznik moških, 10. marec 2024

Zmeraj se je govorilo, da imajo moški tudi svoj Dan moškim vendar se je to jemalo kot šala. O tem se je šalil že ded, moji strici in tete, šalili so se sošolci, pozneje sodelavci pri delu. Zdaj pa berem, da od 1999 leta dalje organizirano praznujejo moški svoj dan 10. marec, nekateri pa 19. novembra.

Moški so svoj dan izbrali po dogodku pred 7 stoletij, ko je takratni rimski cesar prepovedal krščanstvo v svoji državi in se je temu ukrepu uprlo 40 elitnih vojakov legije. Podpisali so izjavo, da rajši umrejo, ko je bil najhujši mraz v Armeniji, so jih 10. marca nage zmetali v ledeno mrzlo vodo ribnika. Drugi dan so mrtve vojake zažgali na grmadi. V spomin na ta dogodek so se moški odločili, da bo ta dan tradicionalno posvečen moškim. Za darilo ob prazniku se jim podari suhe slive, trnje in klobaso, vse to pa naj bi bil neke vrste simbolični opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja. Nekateri ljudje trdijo, da s tem moški želijo spodbuditi pozornost partneric, ki ni vezana samo na omenjena tri darila temveč je potrebna predvsem potrjevanju medsebojne naklonjenosti, ljubezni in posteljnemu razvajanju.

Ob teh splošnih misli o Dnevu moških pa se pojavljajo v obliki projektov in gibanj tudi prizadevanja za izboljšanje položaja moških kot na primer »Nič samomorov med moškimi«, ki so pogostejši pojav pri moških kot pri ženskah, »Uživanje večjih količin raznolikega sadja« za krepitev zdravja moških pa tudi »Skrb za priznanje in pozornost moškemu spolu« saj Dan moških slavi moškost in dejanja, ki navdihujejo.

Veliko se tako ob Dnevu žena kot ob Dnevu moških govori in razmišlja o enakopravnosti spolov tako »na delu kot pri jelu«. Odpravljale naj bi se diskriminacije, različne plače za isto delo, krepilo zaupanje, da so tudi ženske sposobne opravljati najzahtevnejša vodstvena dela in ustreznejše urejanje podobnih odnosov med spoloma. V ta namen se tudi v naši družbi nenehno pojavljajo nova opozorila zdaj možkih zdaj žensk tako v gospodarskih družbah kot v upravljanju države. Javnost je vedno bolj občutljiva za problematiko, ki povzroča »vročo kri« med spoloma na vseh področjih življenja in dela.

Zanimivi so nekateri objavljeni podatki Statističnega urada o spolih v naši državi. V letu 2019 je bilo pri nas več moških kot žensk zaradi tujcev, ki so se priselili. V EU imajo tako stanje moških še na Švedskem, v Luksemburgu in na Malti. Na srednjih šolah je več dijakov kot dijakinj, na višjem in visokošolskem študiju pa je več študentk kot študentov. Največ moških je zaposlenih kot kovinarjev, strojnih mehanikov in podobnih poklicev, sledijo vozniki, upravljalci transportnih naprav in premičnih strojev, na tretjem mestu pa so moški gradbinci. Njihova povprečna plača je presegale plačo žensk. Moški pojedo manj sadja in zelenjave kot ženske in so pogosteje telesno aktivni. Približno tretjino jih obiskuje športne prireditve, manjkrat se udeležujejo kulturnih prireditev kot ženske medtem ko v kino hodijo oboji.

Med spoloma ni bistvenih razlik v življenjskih navadah kar je dobro. Zgleda, da bi moški želeli živeti v slogi s svojimi partnericami in predvsem, da bi skupaj z njimi skrbeli za otroke in to od rojstva do njihove samostojne poti. Otroci povezujejo, so vrednota!

Kako pa vi ocenjujete sožitje med spoloma pri nas?

Ekipa kapetana Gala, 9. marec 2024

Odbojka je osnovni šport v sinovi družini in včasih se pridružim navijačem v tekmah v katerih sodelujeta moja vnuka. Starejšega že dolgo nisem videla igrati v živo, mi pa njegov oči pošilja linke in file iz katerih vidim kako mu pri treningih ali tekmah gre, včasih ob kakšnem prizoru tudi zajamram ali pa veselo nasmejem. Žal pa pravil odbojke dobro ne poznam in zato celotno dogajanje gledam bolj kot babi, ki se boji, da se bodo revčki v igri polomili.

Mlajši vnuk, oboževalec odbojke, je član šolske ekipe ljubljanskega kluba Volley in njen kapetan. Dečki si skupaj s svojim trenerjem prizadevajo po svojih močen, približevati mestu prvakov v svoji kategoriji. Delujejo v skromnih razmerah pa so kljub temu zelo prizadevni v svojih zeleno-belih dresih.

Danes smo jih spremljali v troboju v prelepi moderni Športni dvorani v Mokronogu. Borili so se z domačini, nekoliko krepkejšimi »dečki«, oblečenimi v rdeče drese, ki so zmagali in z »dečki« iz Črnuč, ki so jih zeleni premagali. Kapetan se je že pred začetkom tekem nekaj dogovarjal s svojimi kolegi, nato se je postavil na čelo kolone, da so pozdravili trenerja in sodnika, poklicali pa so ga tudi pred nadzornike, da bo nekaj podpisal je rekla njegova mami in še dodala, da je kapetan ekipe in ima pač svoje naloge. Aha, zdaj pa bom pazila kakšen odnos v igri bo nakazoval kot njihov kapetan, da bom spoznavala morebitne njegove vodstvene sposobnosti. Mokronoški dečki so bili v igri ostri, oblikovali so svoj način nabijanja žoge proti zeleni ekipi in kar nekaj časa je zato zelena ekipa nekoliko popuščala. Trener je sklical posvet, kapetan pa je z rokami nakazoval, kot da miri in nekaj obljublja, nisem opazila pri njem kakšne histerije ali zamere, tudi ne, ko sta se na posvetu s trenerjem dva igralca igrala z žogo namesto, da bi poslušala napotke. Domačini so imeli s seboj skupino navijačev, vzganjali so močan hrup s ploskanjem, ropotajočo opremo in vpitjem, zelene nas je spodbujalo morda 6 brez pripomočkov. Psihološki pritisk je na igralce v zelenem kot na njihove navijače deloval deplasirano in bil tudi eden od razlogov za poraz.

Tekma z Črnučami je sprožila nekaj diskusij med trenerji, sodnikom in kontrolorji. Dečki Črnuč so bili vsaj na začetku še agresivnejši kot gostiteljev, eden od igralcev je bil celo zadolžen samo za nabijanje žoge ob mreži in se iz teg mesta sploh ni premaknil. Toda zeleni so bili njim močna konkurenca, spretno so ravnali z žogo, včasih celo lepo podajali, da sem uživala, a se skoraj do konca ni vedelo kdo bo zmagal. Sreča se je obrnila k zelenim, objeli so se in tudi oni zarjuli kot pred njimi domačini v rdečem.

Na mali galeriji Športne dvorane smo se drenjali starši, sorodniki in prijatelji odbojke. Ko so igrali domači je bilo seveda ploskanje najglasnejše, zeleni in Črnučani pa so se morali zadovoljiti z manjšim. Naš odbojkar je bil zadovoljen in zdelo se mi je, da se mu je »odvalil kamen od srca«. Kakšnega obširnejšega komentarja ni podal, je pa verjetno razmišljal kaj jim bosta ta poraz in ta zmaga koristila ali škodovala pri njihovem približevanju prvakom pa tudi posameznikom, ki bodo v prihodnji sezoni kadeti.

Zanimivo in prijetno soboto smo imeli, sama sploh, saj sem se družila z mladimi, ki pri trinajstih letih prevzemajo prve naloge v povezovanju in vodenju ekipnega prizadevanja. Z malimi koraki bodo postopoma pridobili sposobnosti vse zahtevnejših ekip in dela.

Kako pa vaši mladi izkazujejo interes za vodenje?

Dan žena, 8. marec 2024

Drage moje dame! vsa preplašena sem danes prihajala na pregled v očesno ambulanto naše bolnišnice v prepričanju, da zdravnica stavka in moje oko ne bo tam nikogar skrbelo. Zmotila sem se, ne samo, da je bila na delavnem mestu zdravnica, že v čakalnici mi je mlada dama poklonila rdeč nagelj Ženskega foruma SD. Razveselilo me je in presenetilo, saj sem čisto pozabila, da je danes osmi marec, praznik nas žensk.

Drage moje, ni prav, da sem nanj pozabila. Mnoge po svetu še vedno ne morejo v šole, zaščititi svojega telesa ali nahraniti svojih otrok. žal ni samo ena "Gaza" in tudi ne samo humanitarna katastrofa, pač pa zlo, ki uničuje. Ne bodimo tiho ob naraščanju oboroževalne industrije in lepih besedah Barantačev z orožjem, vsaj ne tisti, ki še pomnimo drugo svetovno vojno. Spoznavajmo sosede, krajane, sodržavljane in narode po svetu, da bomo združevali moči za odpravo revščine po svetu in doma, pomagajmo institucijam za ohranjanje miru in zahtevajmo od njih, da učinkovito opravljajo svoje delo, ....

Ohranjajmo in negujmo ljubezen!

To je bil moj letošnji nagovor ženam s katerimi prijateljujem, jih spoštujem ker so ali so bile ustvarjalne in predvsem zato ker si prizadevajo za boljši svet. Ni jih tako malo in njihovi interesi so zelo različni. V tem je tudi čar našega komuniciranja.

Ob letošnjem Prazniku žena ni bilo pri nas opaznih dogodkov. Tudi obdaritev je bilo samo za vzorec, bolj kot javna pozornost pa je bil poudarjen osebni odnos do žensk in njihovih pravicah, za katere trendi raziskav kažejo, da bi jih družba najraje odpravila; kvote za ženske na vodilnih delovnih mestih in funkcijah, primerljivi prejemki za enako in podobno delo, umestitev žensk v znanost, raziskave in dela, ki so bila do nedavnega v moški domeni in podobno.

Domnevam, da tem dokaj osebnim problemom žensk posvečamo vso pozornost in da zato izgubljamo podpornice in podpornike za programe, ki bi samodejno delovali v prid položaju žena. Poglejmo v zgodovino in projekte, ki so jih z mnogo manj znanja, kot ga imamo danes a z dosti večjim pogumom snovale, predlagale in uveljavljale funkcionarke, političarke, partijke in poslanke. Stanovanjske skupnosti in varstvo otrok sta bili prioriteti številka ena v aktivnostih žena, da so ljudje imeli streho nad glavo in na varnem otroke, ko so bili na delovnih mestih. Problemi so ženske silili v iskanje rešitev za varovanje zdravja, specializirane dispanzerje, zdravo prehrano in letovanje v počitnicah. Ženske so razvile ideje o počitniških skupnostih, o premagovanju tveganj obolelosti in oskrbi z živili, tudi tistih preko razvpitih sindikalnih nabavah ob katerih se današnji ljudje, siti in preskrbljeni, nesramno nasmihajo a so bili v obdobjih industrijske gradnje za mnoge prava rešitev. Ženske so bile agens razvoja dejavnosti, imenovane družbeni standard, da so zaposleni med delom malicali, da so študentje dobili svojo Triglav restavracijo na primer v Ljubljani, da so gostinska podjetja brezplačno zagotovila vsaj enemu študentu kosilo vsak dan in še bi lahko naštevala. Naj omenim le še zasluge žena pri nastajanju civilne družbe za zaščito otrok brez staršev, za njihovo letovanje v bližini doma, za nastanek društev prijateljev mladine katerih Zveza z Ogulinovo še vedno uspešno deluje. Ti in podobni projekti so bili tisti, ki so ženam zagotovili primeren status v družbi.

Ste kdaj pomislili kdo je snoval varstvo otrok po vojni?

Prišla bo pomlad, 7. marec 2024

Po neverjetno toplem februarju in začetku marca se je na moje območje ulil blagodejni dež, najprej kot rosenje, pozneje krepkeje in zdaj že drugi dan lije. Moja mala kmetijca, ki jo sestavljajo gozdiček, travnik in zelenjavni vrt, je komaj čakala mokroto in neposredno pred mojimi očmi se zeleni livada, napenjajo veje okrasnega grmičevja in spreminjajo barve drevesa. Res uživam v tem domačem, prijaznem in zelenem okolju.

So pa okoli mene okolja in ljudje, ki so morali pozabiti, kako se živi v miru. Nagovoril jih je sam sveti oče in jim svetoval, naj izobesijo belo zastavo in si zagotovijo mir, mirno življenje brez orožja in v korist mladim, ki morajo v šole. Neizmerno si želim, da bi ga poslušali in se po njegovih nasvetih ravnali, da bi zopet posijali poljščine in kot dobri gospodarji zagotovili preživetje tudi tistim, ki nimajo njiv. Obojim bi pomlad prav prišla

Srčno upam, da se bodo uresničile napovedi našega filozofa Krefta in da bo sedanji režim v največji državi Slovanov vsak čas očistil sam svoje zastarela, preživela in sramotna dejanja, se vrnil v ljudem prijazno demokracijo in skrbno gradil razmere za vse ljudi v državi. To bi bila pomlad zgodovinsko pomembna za ljudi in njihovo vodstvo.

Ne vem kako naša voditeljica Evropske unije analizira in sprejema uspeh in poraze naše Evrope. Spodbujanje varčevanja z energijo, zeleni prehod, nov Bauhaus in še kaj so njene dobre zamisli, toda rožljanje z orožjem, širitev NATA in vsak dam večja proizvodnja orožja so resnično škodljiva, nepotrebna in v vojno fokusirana dejanja, da ne govorim o trgovinsko poslovnih sankcijah za deželo v Evropi v zameno za oskrbovalno drago komercialno prevlado ZDA nad Evropo.

Da prihaja pomlad verjetno ne zaznavajo lačni, ranjeni in ponižani v Gazi saj so že povedali, da pri njih ni praznikov, ni hrane ni ničesar, ob vse so, ne da bi bili česarkoli krivi. Naj ne bo pomladi za prodajalce orožja ter vojake in naj spomladi za vselej izginejo iz Bližnjega vzhoda vojaški managerji ter njihovi podrepniki.

V najrazvitejšem delu svet v Evropi potrebujejo pomoč našega Instituta 8. marec, da bodo evropske ženske razpolagale s svojim telesom. Če so v Evropi, kjer so se rodile zamisli o pravicah žensk pred več kot sto leti, danes potrebni posebni napori za ohranjanje pravice žena do svojega telesa, so do teh pravic svetlobna leta oddaljene prebivalke večina sveta. Kdaj bodo, osvobojene predsodkov, lahko opazovale naravo v času prihoda pomladi?

Tudi v naši domovini so skrbi, ki preprečujejo mnogim, da bi se veselili vsakoletnega prihoda pomladi. Otepamo se nenehno apetitov opozicije po oblasti, se le še nasmehnemo neumnim aferam, spreminjamo vrednote v trgovino in opuščamo skrbi za ohranjanje dostojanstva ter časti. Kdaj se nam bodo vremena zjasnila, da se bomo imeli rajši in bili prijaznejši drug do drugega, predvsem pa, da po premagani razdiralnosti postanemo ustvarjalni ?

Pomlad nas okrepi in vliva novo upanje v lastne moči in sposobnosti. Pripravljeni smo na večja tveganja in zahtevnejše naloge. Morda se bo tokrat razvila moč, ki bo omogočila vsem omenjenim zazreti se in doseči prelepo pomlad.

Kaj si pa vi obetate od letošnje pomladi?

Pokrajine, 6. marec 2024

Od časa do časa se slovenska politika razgovori o ustanovitvi pokrajin v državi. Razlog za ponovno debato o pokrajinah je nalog Ustavnega sodišča Vladi in Državnemu zboru, da sprejme ustrezen zakon o ustanovitvi pokrajin. Gre za prenos nekaterih pristojnosti iz občin in države na organe pokrajin. Z ustanovitvijo pokrajin bi občine in država določile konkretne pristojnosti, ki jih prenašajo v delovanje in poslovanje pokrajin. Teh naj bi bilo sedem ali osem oziroma toliko kot je potrebno, da se komunalna in sorodna problematika območja rešuje optimalno. Sporno za občine je le v številu pokrajin kajti velika želja njihovih občinskih elit je, da ostanejo v vsem samostojne, da se svojim pravicam ne odrekajo in da pridobivajo od države kar se da primerna sredstva. Situacija se s posveti zamegljuje že od osamosvojitve, veliko je bilo upanje, da bodo občine same ocenile s katero občino naj se povežejo glede na interes in skupne projekte, toda to upanje je že davno splahnelo.

Problematika o nujnosti pokrajin prihaja do izraza pri naravnih nesrečah kot so bili požari in poplave v preteklem letu pa tudi pri vse večjih in dražjih velikih projektih vključno s infrastrukturnimi. Ker so taki projekti dragi in tehnično zahtevni je seveda bistvenega pomena njena optimalizacija ter način financiranja, oboje, pa je trenutno najljubše opravilo županov, ki jim na volitvah zagotavlja uspeh. Toda prav razpolaganje z zazidalnimi zemljišči v lasti občin ali njenih občanov je nemajhen problem kmetijske politike, cestnih povezav, politike prostorskih rešitev javnega značaja in podobno kar je osnovni razlog, da na primer o rabi prostora odločajo v pokrajinah. Vzemimo primer usposobitve centrov za migrante, ki se jih otepajo po vsej državi ali odlagališč odpadkov in podobni objektov skupne rabe. Ne malo dilem povzroča financiranje pokrajin in njihovih projektov. Vsekakor je optimalno, da pokrajine imajo svoje izvirne prihodke, se pravi, da pobirajo del davkov, ki jih danes plačujemo državi in občinam kar zmanjšuje redne prilive v občinske proračune in proračun držav. Pričakovati je zato, da bodo tako občine kot država vztrajali na dogovarjanje in pogodbeno združevanje denarja za vsak projekt posebej. Protokoli sporazumevanja bodo morali biti izjemno natančni in še se bodo našle občine ali državni organi, ki se bodo za vsako ceno želeli izogibati novim obveznostim. Skratka, združevanje virov naložb bi bilo dobro omejiti le na nujne primere, kar pa mora občan imeti za normalno življenje pa pokrajina potrebuje izvirni, dolgoročni in po obsegu nalog primerno določen vir financiranja. Menim, da bodo občine na tem področju izjemno zahtevne do števila pokrajin, ki naj bi v državi zaživele.

Še polno drugih pasti nastaja kot so delitev vodilnih položajev v pokrajini, prioritete v naložbah, časovni razporedi izvajanja naložb pa vse do prostorov za namestitev nujnih uslužbencev, njihovega obrata prehrane in tako naprej do sanitarij. Ob načinu dela, ki ga danes poznamo v državi je malo verjetno, da bi politične in gospodarske elite zmogle uresničiti projekt ustanovitve pokrajin, vsaj ne optimalnega. Ta projekt je bil onemogočen že ob delitvi pristojnosti med državo in občinami, ko so pristojni organi kot Dedek Mraz ljudem poklanjali občine, občinam pa pristojnosti, ki se jim ne bodo z lahka odpovedale. Pogajati se bo treba z več kot 212 župani in nič kolikimi lobisti kar je v današnjih razmerah grozljivo in brez upanja na uspeh. Toda vredno je poskusiti, ker bi nam prave pokrajine lahko olajšale delo, pocenile življenje in povečale blaginjo.

Boste podprli ustanavljanje pokrajin?

Spet doma, 5. marec 2024

Rada se potepam po svetu, k prijateljskim in ustvarjalnim družbam, najraje k sinu in njegovi družini, tudi mi ni težko zapustiti dom ko grem na morje, na zdravljenje ali k sorodnikom. Toda vedno, ko se vračam domov imam poseben občutek na nekaj lepega, prijetnega, mojega, ki me čaka čez nekaj trenutkov – to je moj dom.

Včeraj sem se vrnila iz štirinajstdnevnega rehabilitacijskega zdravljenja v toplicah, kjer sem imela zahtevne vadbe, da bi se mi povrnila moč v levo nogo po operaciji. Bivanje je bilo prijetno, za vse je v toplicah poskrbljeno, postregli so nas s kulinaričnimi dobrotami, v bifeju pa smo dobili tudi pijačo. Spokojno in urejeno pa včasih tudi nekoliko čudno. Kolo sem na primer vozila ob športniku sovozaču, ki je bil za gotovo vsaj dvakrat mlajši od mene, v neposredni soseščini je vadila poškodovano nogo mala balerina, opazovala pa sem iz kolesa tudi vadbe profesionalnih športnikov in športnic, ki so se dan nadan mučili, da bi zopet dosegli kondicijo po poškodbi. Stari in mladi smo se dnevno srečevali na terapijah z elektriko in magnetizmom pa na individualni obravnavi in postajali drug do drugega vedno bolj razumevajoči ter prijateljski. Nič ni bilo narobe in vesela sem, da sem spoznala mnogo novih stvari, zlasti sodobno opremo in specifično zdravstveno oskrbo.

Za domov sem se pripravljala že dan pred odhodom in skrbno pazila, da kaj ne pozabim. Vse sem znosila v avto in še zadnjega dne opravila 5 terapij. Odpeljala sem se v trgovino po kruh in sadje, nakar sem končno pritisnila na daljinca, da mi je odprl garažna vrata mojega doma. Najprej sem se sprehodila okoli hiše, da vidim, če je vse v redu. Travnik je bil poln trobentic, zvončkov, nekih plavih cvetic, hermelika je že lezla iz korenin, prav tako rukola, vrtnice odganjale, vse je bilo tako kot sem zapustila. Prekrasna je mlada marelica vsa v cvetju in polna čebel. Krenem na glavni vhod in vzdihnem »Ljubo doma, kdor te ima«. Da nisem prišla v mrzlo hišo je poskrbel moj sorodnik in prav prijetna toplota je dodatno blagodejno vplivala name ob prihodu. Spet je sledil ogled prostorov, mojih številnih sobnih rastlin, vključim elektriko za TV, računalnik, postopam sem in tja po nadstropju in pritličju, kaj popravim in se končno le pripravim razpakirati prtljago in lotim potrebnih opravil. Čakalo me je veliko pošte, 14 izvodov Dela, Utrip, Mladine, Vzajemnost, reklame, lokalna obvestila, cel kup pisem, vse to na mizi je delovalo kot pozdrav, da me ljudje v teh mojih poznih letih morda kje in kdaj še potrebujejo.

Spet in spet me vračanje domov spominja na velika potovanja na druge celine in oddaljeni Vzhod, ko nas je bilo veliko v skupini ali pa je ta bila bolj zahtevna. Kadar koli smo se vračali, krmežljavi in neprespani od dolgih avionskih voženj, smo se tam nad Švico ali Bolgarijo že ozirali skozi mala okna aviona, da bi ja čim preje videli svojo domovino. Še predno smo zaznali Slovenijo in njen Brnik, smo postali zelo živahni, z mislimi kaj je novega v naši deželi in kaj nas čaka doma. Vsi, brez izjeme in neglede na to koliko časa in kako smo spali, smo z velikim veseljem spremljali približevaje domovini in domu. Za prvinski nagon bi lahko označili te naše domoljubne misli in obnašanja.

Strokovnjaki pogosto opozarjajo, da so urejene domače razmere predpogoj za zdravo in ustvarjalno družino. Dobre domače razmere se rojevajo in dograjujejo najlažje v prostorih v katerih vsak član družine zaživi, si ustvari svojo intimo in zavaruje pred vseh vrst vsiljivcev. Dom si najlažje ustvarimo v mladih letih in tako lahko dolgo uživamo njegove prednosti.

Ste poskrbeli za ustrezne prostorske potrebe svoje družine?

Iskanje sodobnih klasikov, 4. marec 2024.

Včeraj sem pisala o likovnem ustvarjanju v naši državi, ki potrebuje svoj marketing, da se uveljavijo tako likovna dela kot umetniki in razstavišča v širšem okolju, v svetu. Danes želim dodati, da Slovenija prispeva pomemben delež k ustvarjanju boljšega sveta tudi z literarnim ustvarjanjem, s pripovedovanjem dobrih zgodb in branjem poezije, predstavljanjem sodobnih knjižnih klasikov in iskanjem odgovora ali je »knjiga« odgovor na vprašanje Kar nas oblikuje? Poglejmo na vsebino in pomen festivala literature sveta Fabula, ki ga v tem mesecu že enaindvajsetič gosti naša prestolnica.

Fabula 2024 bo poskrbela, da bomo v Sloveniji dobili v cenovno dostopni žepnicah prevode literarnih del nastopajočih: bolgarski pesnik Georgi Gospodinov, katalonski pesnik Pol Guasch, ruska pisateljica Marija Stepanova, srbska pripovedovalka Milena Marković in češka pisateljica Lucie Faulerova. Imenovanim se bosta pridružila še bolgarska avtorica Kabka Kassagova in romunski literat Mircea Cartarescu. Festivalski dogodki se bodo dogajali v Cankarjevem domu, Vodnikovi domačiji in nekaterih drugih kulturnih ustanovah v prestolnici, pa tudi v ljubljanski domovih starejših, med dijaki in celo med osnovnošolci.

Marija Stepanova bo predstavila svojo knjigo Z one strani, v kateri je zbrala svoje eseje o zgodovinskih pretresih in konfliktih osebnega in kolektivnega spomina kot so izguba identitete in potvarjanje resnice v času vojne. Kassabova je popisala življenje ob mejah, probleme in težave ljudi, ki nastajajo zaradi odločitev oddaljenih centrov moči. Milena Markovič je napisala roman v verzih Otroci in v njem prikazala življenjske položaje otrok, starejših in žensk. Faulerova v svoji knjigi Objela me bo smrt govori o smrti in samomoru gledano iz perspektive svobode, absurdnost življenja, svobodne volje in poskusa iskanja vsaj neke vrste smisla. Pol Guasch predstavlja roman Napalm v srcu, v katerem razmišlja o sistemskih pomanjkljivostih sodobnega sveta, ki se prepletajo z osebnim zaznavanjem ljubezni, čustev ter poezijo. In še pripovedi pesnika Gospodinova v njegovi knjigi Časovno zaklonišče, ki govori o odnosu literarnih ustvarjalcev, ki ne živijo v naši prestolici, do Ljubljane.

Fabula ne prinaša »bonbončkov« ali hecnih vsakdanjih mnenj, prinaša globoka spoznanja literatov o sodobnih problemih družbe in posameznikov v njej, ki presegajo meje držav. Za razumevanje vsebine dogodkov Fabule je pomembno branje zahtevnejšega literarnega ustvarjanja in klasikov. Vsak od nas se po več letih branja izpopolnjuje v razumevanju težav ljudi in posameznikov v različnih življenjskih obdobij. Tudi zgodovino svojega življenja nehote primerja z literarnimi junaki in poraženci ter z ugotovitvami literarnih ustvarjalcev, ki jih le ti zabeležijo v svojih knjigah. Fabula je zato literarno težko razumljiva mladim, ki klasične literature še ne poznajo ali pa jo poznajo površno preko umetne inteligence in pametnega telefona. Letošnja Fabula bo med drugim poskus zainteresirati mlade za redno branje knjig kot tudi nagovarjanje javnosti, da je branje knjig pomembno za boljše razumevanje različnih kultur s katerimi moramo dosegati sožitje, ne pa pospeševati spore in s tem ogrožati dragoceni mir v lokalnem ali širšem okolju.

Dogodki Fabule so pomembni literarni pripomočki za izboljšanje naše vzgoje in izobrazbe, našega vedenja o delovanju posameznika in množice v krizi, v dilemi in drugih nenormalnih razmerah, pomen Fabule pa je za vsakega od nas intima, ki jo posvoji ali ne.

Boste morda kupili katero od žepnic letošnje Fabule?

Razstava v Tivoliju, 3. marec 2024

Likovna umetnost v naši državi je obsežna in kakovostna kot je možno ocenjevati na podlagi javno dostopnih poročil pristojnega ministrstva in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Že veliko desetletij spremljam njihovo delo, prebiram likovne kritike in uživam v njihovih uspehih. Običajno se s sinovo družino sprehodimo po vsakokratni razstavi na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju in tudi ne bomo zamudili retrospektivne razstave Jakčevih nagrajencev in nagrajencev Majskega salona, ki bo nudila vpogled v slovensko likovno ustvarjalnost zadnjih 60 let.

Ob prebiranju zanimivosti iz likovnega življenja Slovenije ne moremo mimo problematike, ki tej stroki zmanjšuje možnosti za uspešnejši pa tudi donosnejši razvoj. Kljub množici ustvarjalcev in samozaposlenim v kulturi ter njihovi zvezi še vedno država nima predpisa o donacijah in sponzorstvu pa tudi ne institucije, ki bi razvila trženje likovnih del v državi, predvsem pa v tujini. Zanimivo mi je dejstvo, da vsi likovni umetniki s katerim se pogovarjam, od nekdaj pogrešajo urejeno trženje z likovnimi deli. Vemo, da so stroški trženja visoki in jih zmore le podjetje, zavod ali kakršna koli delavna profesionalna organizacija, ki jih je sposobna obvladovati v okviru optimalnih prihodkov od prodaje. To vedo tudi ravnatelji in direktorji številnih razstavišč po državi, ki sedaj pridobivajo proračunska sredstva. Iznajdljivi vodje razstavišč si najdejo za sponzorje čim bogatejše podjetnike in z njihovo pomočjo širijo svoj razstavni program in likovni sklad. Ker trženje ni organizirano pa se po obdobjih bogate likovne bere povečujejo likovni skladi do take mere, da bi potrebovali vedno večje razstavne prostore. V prestolnici je tako nastala borba za obnovljeni Rog, Cukrarno, Moderno galerijo in druga likovna prizorišča, izven prestolnice pa se, zaradi prostorske omejenosti lahko širijo samo deli velikih razstav kot je na primer pričakovana razstava v Tivoliju.

Kje je temeljna ovira, da v Sloveniji trženje likovnih umetnin ni privlačno kot je privlačno in donosno za Christie's, Sotheby's ali novejšo Phillips. Če ste vzdihnili, da sem prezahtevna pa se vprašajmo zakaj se ne povežemo s svetovno uspešnimi tržniki likovnih umetnin ali s prodajnimi galerijami po svetu. Lahko oblikujemo slovensko ponudbo likovnih del za trženje v svetu, izpolnjujemo za to potrebne kakovostne kriterije, vemo za tveganja, ki tako prodajo spremljajo, …? Lahko se tudi vprašamo, kot sem v enem od mojih blogov že napisala, če trženja ne spravimo v poslanstvo in vizijo, zakaj potem z odkupom polnimo depoje ter razvijamo kulturno likovno podjetništvo. Poleg »samotnih jezdecev« kot jih nekateri imenujejo, je samo v ZDSLU vključenih več kot osemsto likovnih umetnikov medtem ko je večkrat objavljeno število samozaposlenih v kulturi že okoli 26000 ne vemo pa koliko od teh je likovnih umetnikov. Ta obseg likovne ponudbe je že podjetniško interesanten in organizirano trženje bi lahko izvajali tudi tako kot v gospodarstvu, za kar verjetno že kaj pripravlja pristojno ministrstvo oziroma njegov del za turizem. V mojem okolju smo kar nekaj let organizirano odhajali v Albertino, v Trevizo, v Zagreb in še kam na ogled razstav in veselilo bi ljudi v Sloveniji, če bi pred našimi razstavišči nenehno stalo več avtobusov vsaj Evropejcev če že ne narodov med katerimi delujejo naša diplomatska predstavništva.

Po ocenah civilne družbe na primer povezanih v Društvu Rastoča knjiga, se Slovenija v svetu lahko proslavi in uveljavi le s kulturo, tako literarno kot likovno, posebno pa vzgojno-izobraževalno kar vse deluje miroljubno, hrepeni po sodelovanju in spodbuja ustvarjalnost.

Kaj pa vi menite o obsežni likovni dejavnosti v naši domovini?

Z razstavo v Cankarjevem domu bo prvič podrobneje predstavljeno delovanje Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov.

Slovenci v Srbiji, 2.marec 2024

Obširen intervju s predsednikom Srbije ni pametno kar tako prezreti kot, da gre za kakšno drugo razredno aferico o katerih slovenski mediji zelo radi spregovorijo. Ne mislim predsednika Srbije poveličevati, toda opozoril je na nekaj stvari, ki nam lahko pomagajo pri krepitvi sodelovanja in sožitja z drugimi narodi v svojem širšem okolju.

Menim, da ne bi smeli prezreti njegov opomin, da imajo Slovenci v Srbiji status nacionalne manjšine medtem, ko Srbi v Sloveniji tega statusa nimajo. Je to res v nasprotju z evropskimi standardi in če je, kaj bomo naredili, da se določijo nacionalne manjšine v naši državi, koliko časa bomo še vztrajali na dveh, čeprav od časa do časa slišimo za želje pri nas živečih Nemcev pa verjetno še koga. Po spletu krožijo podatki o Srbih v Sloveniji, ki da so največja manjšina, vzporedno so objavljena mnenja o izsiljevanju Srbov, da postanejo manjšina. Kaj je zdaj res in kaj bo naša država odgovorila na očitek predsednika Vučića. Kar veliko časa smo preživeli skupaj, tam dosegali uspešne posle in se medsebojno dokaj spoštovali. Ne more in ne sme se vse pozabiti zaradi trenutnih nesporazumov političnih strank ali državnih elit.

V Srbiji kot pravi njen predsednik, so uspešni pri privabljanju neposrednih tujih naložb. Za tuje vlagatelje so privlačni zaradi dobrih tehničnih fakultet v Novem Sadu, Nišu in v Beogradu, ki poskrbijo za vrhunsko usposobljene kadre potrebne tujim vlagateljem. Nudijo jim še ustrezne infrastrukturne zmogljivosti in ugodne cene energentov. Ustanovili so tudi Institut za umetno inteligenco kar vse naj bi nakazovalo, da so tujim vlagateljem zagotovljeni strokovnjaki, da se ti tudi vračajo iz tujine nazaj v Srbijo in da na trgu dela niso zahtevni. Kapital se tako na srbskem ozemlju krepi, vprašanje seveda pa je ali storijo tudi kaj za blagostanje delojemalcev in uveljavljane socialnih pravic.

Bilo bi dobro proučevati sistemske ukrepe za pospeševanje razvoja tudi države, ki prijateljuje z vsemi narodi na svetu tudi z Rusi, Izraelci in Palestinci. To si je sicer težko predstavljati in prav zato me je v intervjuju zmotila zahvala evropskim davkoplačevalcem, da Srbiji namenjajo znatna sredstva. Evropa torej sofinancira srbski razvoj in zato verjetno pričakuje, da se bo slej ko prej Srbija odločila za vstop v Evropsko unijo. Če je to napačno prepričanje, pa bi verjetno morali euro poslanci ponovno razmisliti tudi o financiranju priprav za vstop Srbije v EU. Vedno težje razumem ravnanje euro poslancev EU, saj po eni strani dobesedno hudobno in brez upoštevanja posledic za države v EU kaznujejo Rusijo in finančno nagrajujejo njene somišljenike.

Še marsikaj ne vemo ali nočemo vedeti o odnosih lastne države do Srbije. Res ne vem, zakaj naše stranke in zakonodajni organi svoj narod ne informirajo o odločitvah in spremembah v prihodnosti. Končno so balkanski trgi še vedno zelo pomembni za slovensko gospodarstvo pa tudi za mir na Balkanu.

menim, da je prav pokazati razumevanje državi, ki Slovence priznava za svojo manjšino. Včasih ni bilo tako pomembno ali je žena ali mož Slovenec, nastajale so mešane družine, ki si še vedno težko predstavljajo, da živijo v tujini. Razvila so se formalna in kolegialna prijateljstva z dobrimi nameni ter dejanji in iskrenimi čustvi. Vse to se ne da pomesti pod preprogo, kot da smo roboti. Da čustva vodijo svet je vedno močnejše prepričanje tudi kapitala.

Kaj pa vi menite o sodelovanju s Srbijo?

Oboroževanje, 1. marec 2024

Ob informacijah o oboroževanju sveta mi postaja slabo. Če hočem ali ne, slišim zaskrbljenega starega očeta tam koncem tridesetih let preteklega stoletja. Kamor pogledam vidim vojake, nekatere urejene v okrancljanih uniformah, druge razcapane in neobrite v gverili, skrajno zaskrbljene starše in radovedne mlade, ki se že vidijo kot borci drug proti drugemu in jim na pamet ne pride, da je ogroženo njihovo življenje. Približno tako smo doživeli oboroževanje pred drugo svetovno vojno, najprej čustveno, potem pa vedno bolj prizadeto, tudi lačni in v nenehnem strahu pred smrtjo, ki nas je vsak dan »obiskovala« ob vojaških akcijah ali maščevanjih. Toda to še zdaleč ni tista prava tegoba, je bolj osebno doživetje, odvisno zlasti od značaja posameznika.

Prava tragedija in nepopravljiva je vojna za delovanje in upravljanje države ter lokalnih skupnosti. Najprej se zaprejo šole, potem se ustavijo dobavni tokovi in praznijo trgovine, denarju se zmanjšuje vrednost, prihranki niso več rezerve, ker so hudi časi tu. Vojno poveljstvo s svojimi ukrepi posesa zadnjo kapljo krvi iz vsake družine; država zvišuje dajatve, vojska rubi za vojno potrebne dobrine in kar je najhuje, mobilizira mlade in jih pošilja pred topove, rakete, puške, mitraljeze ali kot je rad poudarjal general Novljan z mladimi krmi topove, mladi postajajo hrana za topove. Ja, prav ste prebrali, vojna poveljstva ne vidijo v dveh fantih moja najdražja vnuka, vidijo samo dva vojaka, ki morata neglede na nevarnost opraviti nek vojaški ukrep. Lahko jokam, prosim, preklinjam, protestiram, počnem karkoli, če vojno poveljstvo zahteva morata mlada fanta, polna življenja, izgubiti življenje. »Kamen bi se razklal« in še huje je, če se prekine življenje mladih. V vojni ljudje ne pomenimo nič, kar lahko vsak dan vidimo v Ukrajini, v Gazi in v nekaterih državah Afrike in Južne Amerike. Ta nič ne velja samo za vojskovanje na bojiščih, velja tudi pri razdeljevanju zmanjšanih količih hrane, oblačil, bivalnih prostorov, toplote, mobilnosti, zdravljenja, vsega, kar danes pomeni dom, normalno udobje, nujna pomoč in solidarnost. Z vsem imetjem razpolaga vojaško poveljstvo, ki mu niti na pamet ne pride, da bi upošteval proteste filozofov, zavodov in mirovnih civilnih gibanj. V ljudeh se širijo dvomi v vse okoli sebe, narašča skrb za obstanek kar vodi v egoizem. Nič dobrega, nič idealističnega in nič tistega, kar opisujejo knjige ali prikazujejo filmi, zgolj prizadevanja za ohranjanje življenja in preživetja.

Kako malo lahko naredijo državne in politične elite ter amorfna masa ljudi proti vojnemu lobiju tudi lahko spoznavamo v živo vsak dan. Samo Ukrajina bi pogoltnila več orožja kot ga zmore proizvesti vojna industrija danes, zato bogati v oboroževanju prepoznavajo bodoče vojne dobičke in pospešujejo vlaganja po vseh državah. Za nas, Slovenijo in Evropo se šopiri NATO, pa Nemčija in Francija, da o Rusiji sploh ne ne govorim. Ljudje, samo pomislite, kakšno zdravstvo bi lahko imeli, če ne bi sredstev namenjali za vojno industrijo, kakšno bogastvo se steka v žepe lastnikov tovarn za proizvodnjo raket, jedrskih konic, pa tudi pušk in bajonetov. Ni možno biti miren ob teh norih vlaganj v orožje. Naj omenim še eno mojo izkušnjo v osemdesetih letih preteklega stoletja. Za JLA smo zbirali 6% dohodka in kupovala je za takratne razmere najboljše in najmodernejše orožje, tudi izdelovala ga je. Polna skladišča neuporabljenega a zastaranega orožja pa so romala na uničenje in to v času, ko smo vozili avtomobile na parne in neparne dneve, se odpovedovali kavi in podobno. Zakaj se ljudje današnjega časa ne učijo od izkušenj preteklosti, na posledicah, ki so jih morali preživeti njihovi dedi in babice?

Za zaključek tega obupnega opozorila naj postavim prebivalcem zemlje vprašanje, zakaj smo ljudje tako nemočni proti razsajanju Bidna po Evropi. Bližnjem vzhodu in še kje, zakaj ne moremo prepričati vodji Ukrajine in Rusije, da s sedanjim odnosom uničujeta blagostanje ljudi, ki so jim zaupali mandat, ogrožata mir na svetu in razpihujeta sovraštvo. Pa kaj je ta vodja Izraelcev naredil dobrega, da mu je dovoljeno nemoteno pobijati Palestince, in tako naprej…..

Se vam tudi zdi, da zgubljamo tla pod nogami?

Prestopno leto, 29. februar 2024

Meni se dozdeva, da je prestopno leto nekaj posebnega zaradi tega, ker ima en dan v letu več kot običajna leta, to je 366 dni. Seveda razumem, da je koledarsko leto potrebno vsake štiri leta uskladiti z časom, ki ga Zemlja potrebuje, da obkroži Sonce, ampak to počnemo samo tiste skupnosti, ki uporabljajo Gregorijanski koledar, islamski in kitajski koledarja sta lunina, ne vključujeta prestopnih let, islamski koledar ima 12 lunarnih mesecev in je krajši od sončnega leta. V Indiji in hindujskih skupnostih uporabljajo Hindujski lunisolaran koledar, v judovski tradiciji velja Hebrejski koledar in je lunisolaran, vključuje 13 mesecev v prestopnih letih

Omenjene koledarje odlikuje različen pristop k izračunu časa in različne metode za usklajevanje z astronomskimi dogodki. Prazniki in pomembni datumi so zato različni glede na uporabo koledarja v določeni kulturni skupnosti. Kako se torej svet sporazumeva, kako so to »prebavili« računalniki, logistika, umetna inteligenca. Za digitalizacijo to ni problem ker se nenehno prilagaja uporabnikom, ljudje pa smo pač bolj pazljivi, še posebno na potovanjih, pri organizaciji prireditev in podobnih dogodkih. Pri ljudeh prestopno leto nima posebnega pomena, je bolj tehnični izraz, povezan z astronomijo in koledarji.

Ima pa zadnji dan februarja v prestopnem letu svoj čar. Rojeni na ta dan praznujejo svoj rojstni dan vsake štiri leta, kar ni šala temveč poseben dan, ki jim pomeni mnogo več kot nam vsakoletno praznovanje. Dobro je biti do rojenih 29. februarja pozornejši in prijaznejši.

Šalimo pa se lahko na primer z dodatnim spanjem, dodatno kavo, dodatnim delom, pač z vsem kar počnemo vsak dan, v prestopnem letu pa še dodatno. Kdor je pozabil sprejeti novoletne obljube jih lahko sprejme 29. februarja in bodo veljale kar štiri leta. Tisti, ki se izogibajo sladicam in bolj krepkim jedem lahko 29. februarja pozabijo zadržke in rečejo, da se bodo najedli vsako leto 29. februarja. Še marsikaj napletamo ljudje za 29. februar pač odvisno od kraja in narave ljudi.

Zaradi svoje redkosti je bil v nekaterih kulturah 29. februar povezan s posebnimi običaji, šegami in praznovanji bolj folklornega značaja pa tudi iz modernejših časov.

V nekaterih angleško govorečih državah obstaja tradicija, da na 29. februar ženske lahko zaprosijo moške za poroko, tradicija izvira iz Irske in se imenuje "Sadie Hawkins Day«

Rojeni 29. februarja se imenujejo "Leap Day Babies" ali "Leaplings".

V nekaterih krajih rojeni 29. februarja praznujejo svoj rojstni dan 28. februarja ali 1. marca

običajno so izjemne poroke na dan 29. februarja v več krajih

tradicionalne zabave na dan 29. februarja so marsikje običajne in privabljajo množice

tradicije in običaji se razlikujejo glede na regije in osebne interese določene populacije

Svet je res raznolik in poln presenečenj. To kar nekatere kulture sprejemajo kot dejstvo, so za druge posebni dogodek, simbolno dejanje ali celo razlog za praznovanje. Raznolikost sveta nas plemeniti, če jo sprejemamo in razumemo, zato pa je potrebno branje knjig, potovanja, srečanja in izmenjava mnenj.

Kako pa vi sprejemate 29. februar?

Bomo kar tiho? 28. februar 2024

Ne vem kdo je D. Zimet, je pa nam posredovala enkraten naslednji podatek: Trenutna cena električne energije na borzi je 64 evrov trgovci pa jo prodajajo po 150 do 180 evrov (Mladina 23.2.2024) in meni, da bi podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo, morali izkazane visoke dobičke namenjati v razvoj omrežja in nižjo ceno za uporabnike, dejansko pa končajo v državnem proračunu in pri malih delničarjih. Je to res? In če je res, kako moramo reagirati aktivni državljani in državljanske?

O distributerjih elektrike prav za prav še nismo slišali nič dobrega in to že od nekdaj ne, čeprav so po visokih plačah sloveli že vsaj pred šestdesetimi leti. V nekem obdobju naraščanja cen so v javnost spustili vest, da oni preko cen elektrike ne zbirajo sredstev za naložbe v omrežje. Potem je dolgo časa bilo vse tiho. Kje in kako so kot javna služba postali lastniki malih delničarjev je nekaj novega in zanimivega v naših javnih podjetjih. Morda zakonodaja dovoljuje kakšno izjemo, žal premalo poznam aktualno korporativno pravo. V spominu mi je ostalo pred nedavno objavljeno njihovo obvestilo, da bodo čez par let obremenili električne potrošnike s prispevkom za razvoj omrežja. Državni pooblaščenci so sicer takoj demantirali oziroma obvestilo ocenili kot nepotrebno. Gotovo pa je največ dvomov med uporabniki elektrike povzročilo ustanavljanje podjetji za trženje elektrike. Ker mi ni bilo jasno, kdo bo vlagal v razvoj omrežja, sem celo razočarala nekega vnetega zagovornika trženja, ker ne vem, da zato mora poskrbeti država. Kako torej delujejo managerji za elektriko, kje jo kupujejo in kam jo prodajajo, kje se akumulirajo skladi za razvoj omrežja?

Poskusila sem se seznaniti z zakonsko ureditvijo države glede elektro omrežja in ugotovila, da je leta 2007 država ustanovila Družbo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. in ji podelila potrebno koncesijo, od leta 2022. pa je ta družba v 100 % lasti ELES d. o. o. in se imenuje SODO distribucijski operater z električno energijo, d. o. o. Novembra leta 2022 je SODO objavil Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2023 do leta 2032 na 261 straneh (Načrt), v katerem do potankosti navaja, kako bodo povezovali bodoče proizvajalce električne energije od sončnih, vetrnih in drugih zelenih do družinskih elektrarn po strehah hiš in mest oziroma toplotnih črpalk po naših domovih. Podrobno navajajo kako bo potekal distribucijsko vezje po zraku, pod zemljo po vseh mogočih območji po vsej državi. Za omrežje bo potrebno zagotoviti 3,5 milijarde, skrbel bo za izvedbo ELES. Omrežje se bo uresničevalo z evropskimi milijardami in z nacionalnimi sredstvi, ki naj bi bilo zadolževanje pri bankah. Spet se moramo spomniti zanimivih ugotovitev finančnih strokovnjakov o evropskih milijardah, kako te vplivajo na gibanje obrestnih mer in inflacije kar vse nakazuje, da bomo uporabniki elektrike v dolgem obdobju po njegovi usposobitvi odplačevali kredite ali lezli v inflacijo. V vsakem primeru se bo uresničevalo to, kar nenehno opozarja strokovnjakinja Kajfež, da bo elektrika vedno dražja in, da si jo bomo lahko privoščil mnogo manj kot jo koristimo sedaj. Do nas pa bo ta »dragocena pogonska moč« pritekala po zlatem omrežju, če je tu omenjeni Načrt idealen. Res skrajni čas je, da si družine zagotovijo lastne električne vire in omejijo svojo porabo z njihovimi zmogljivostmi. Naporno in drago, samo, kot je videti, je to najustreznejša dolgoročna rešitev. Morali bomo biti kar tiho če je ta Načrt za malo Slovenijo optimalen, vsekakor pa bi električni strokovnjaki v ELES-u morali iskati cenejše in racionalnejše poti elektrik do naših domovih.

Že veste, kako bo zelena elektrika prihajala v vaš dom?

Cilji zdravstva, 27. februar 2024

Kar nekajkrat sem prebrala zbrane misli naše ministrice za zdravje in šele nato verjela, da se nam pod njenim vodstvom obetajo morda res nekoliko mirnejši in kakovostnejši časi staranja. Seveda me je prepričal predvsem njen zaključni del intervjuja v katerem pravi »da živimo dlje, ne bi smeli videti kot problem, pač pa kot uspeh. Predvsem je treba zagotoviti, da bo daljša življenjska doba kakovostna in da bomo s staranjem pridobili več zdravih let življenja«. Odlično, spoštovana ministrica, srčno upam, da vas slišijo in upoštevajo pri svojih odločitvah pristojni pooblaščenci naroda kot je Državni zbor in njegove vsemogočne stranke.

Z delovanjem in poslovanjem zdravstva sem se srečevala na zdravstvenih skupnostih vseh nivojev vodenja in upravljanja v času, ko se je oblikoval še vedno delujoči zdravstveni sistem Slovenije. Veliko sem se naučila pri tem delu predvsem o tem, kako poskrbeti za zdravo populacijo poleg seveda drugih področij, ki zdrav rod krepijo ali slabijo. Sem pa tudi spoznala, da zdravniki v svojem izobraževanju ne pridobijo dovolj znanja o vodenju in upravljanju zdravstvene stroke. Iz tega razloga me niso presenečali čudaški predlogi dosedanjih zdravstvenih ministrov naše države. Kot pijanec plota so oni svoje odločitve oblikovali glede na svojo specifično znanje. Izjema je bila le Milojka, ki je v kratkem času svoje »vladavine« na primer poskrbela za urgence, sistemske in psihološke ukrepe za preprečevanje korupcije, oblikovanje dolgotrajne nege in verjetno še marsikaj. Odneslo jo je prepričanje, da mora biti minister za zdravje zdravnik, tako kot se to dogaja še na marsikaterem področju, kjer organizacija in poslovodstvo šepa in deluje brez managementa. O tem večkrat kaj napiše dr. Kovač in prav bi bilo, da njegove predloge upošteva zdravstvena stroka.

Bi pa rekla, da predlog enega od ministrov, da bi se zdravstveni zavodi preoblikovali v ekonomsko in organizacijsko samostojnejše enote, dolgoročno le nekako vgradite v načrte za ohranjanje zdravega staranja. Neumestno je, da mediji v imenu javnosti za vsako najmanjšo napako v delovanju zdravstva naravnost zahtevajo objektivno odgovornost ministra oziroma ministrice. To je zagotovo škodljivo za ohranjanje kontinuitete v sprejetih načrtih in projektih zdravstva. Vprašanje je tudi zakaj so kar dobro plačani vodje zavodov, če za vsako malenkost kjer koli v zdravstvu odgovarja minister.

Sama bi proučila tudi hrepenenja in priložnosti po dobičku, ki ga znani protagonisti privatnega zdravstva prepoznavajo v privatnih zdravstvenih zavodih. Če samo proučimo lokalno bolnišnico, ki dobro deluje tako za paciente kot za zaposlene, vidimo, da je pri njej skoraj nemogoče načrtovati bistvene elemente kalkulacije cene storitev kot tudi raznolikosti oskrbe, da kot bolnišnica lahko funkcionira. Kje omenjeni protagonisti vidijo dobičke? Njihove izjave mi delujejo kot pravljice ljudi, ki od znotraj še niso videli bolnišnice. Vidim pa kar primerne zaslužke ponudnikov privatnih zdravstvenih storitev tam kjer so potrebni predvsem strojni medicinski pripomočki kot so ultrazvok, preverjanje sposobnosti za vozniška dovoljenja, CT in podobno, skratka tam, kjer medicinsko osebje streže stroju, ozko usmerjenost, ki sicer v velikih zdravstvenih zavodih predstavljajo »ozka grla«.

Prav bi bilo, da dobronamerni, dobro poučeni in v prihodnost zazrti ministrici zaupamo in ji stojimo ob strani, da se nanjo ne spravijo politične stranke na njim značilen aferaški način.

Ste zato, da ministrico podpremo, če bo uresničevala svoje povedane zamisli?

Svet norcev, 26. februarja 2024

Na spletu so včasih res objavljene posebnosti, ki osvetljujejo sicer dokaj poznani problem iz ne poznane strani. Zanimiv mi je pogled iz Poitiers v Franciji na porabo elektrike, ki trenutno kroži med zvedavimi ljudmi po elektronski pošti, pa verjetno tudi po drugih sistemih pod naslovom Svet norcev:

Pojdite na elektriko, sortirajte smeti, oblecite pulover in segrejte do 19°, tecite svoje kilometre, hodite za podnebje... Zakaj moramo varčevati v skupnosti, medtem ko:

So Olimpijske zimske igre potekale v Pekingu na umetnem snegu.

V Franciji osvetljujejo pobočja smučišč do polnoči, da "pozni riserji" smučajo ponoči.

Lufthansa opravi 8.000 'praznih' letov, da obdrži svoje mreže.

Večina odličnih nogometnih tekem se odvija zvečer z mega reflektorji, ki požrejo vse!

Osem novih, masivnih nogometnih stadionov za gostitev svetovnega prvenstva v Katarju, je klimatiziranih (v puščavi! )

Na stotine tovornjakov se vozi naokoli, da nam pripeljejo sadje in zelenjavo iz Španije, medtem ko regionalni izdelki gredo v smeti ali pa jih povozijo buldožerji.

Največja ladja na svetu: Wonder of the Seas bo prevažala 7.000 potnikov in 2.300 članov posadke ter bo obkrožila vsa morja.

Po svetu kroži okoli 3.500 nosilcev zabojnikov in vsak porabi 28.000 litrov goriva na 1000 km.

Milijarderji si ponujajo vesoljsko potovanje pod "astronomskimi" pogoji

In... medtem pa bomo "ZA EKOLOGIJO" prepovedali vožnjo malo starega dizelskega ali bencinskega avtomobila za ljudi, ki si ne morejo privoščiti menjave avtomobilov in morajo na delo, ter predlagali, da zmanjšajo toploto za 1° C ! Koga vlečemo za nos???

Kaj porečete na te in podobne ugotovitve? Menim, da je odgovor odvisen od tega, kaj kdo od nas počne. Če se prepoznam kot organizator večjih ekstravagantnih prireditev ali dejanj, ki potrebujejo veliko elektrike in ustvarijo enkratno svetlobno-toplotno doživetje, so zadovoljni sami in tisti, ki jim je bila prireditev namenjena kot na primer naša Planica. Še posebno so zadovoljni vlagatelji, če prireditev poveča njihov vložek. Tisti, ki so delo opravili pa tudi. Morali bi torej pri takih porabnikih elektrike ugotavljati optimalnost, koliko je bilo vloženega dela in kapitala v primerjavi z ustvarjeno dodano vrednost in seveda koliko te dodane vrednosti povečuje možnosti za pocenitev elektrike ali naložbe v njene nove zelene vire. Če se smučišča osvetljujejo za par bogatinov je to neracionalno on bi morali imeti na primer normativ za koliko smučarjev se splača pobočje osvetiti. Arabski projekti slavijo po razkošju ne samo nepremičnin temveč celih mest z vso infrastrukturo, toda v Abu Dabiju je vsak dan več popotnikov strokovnih, verskih, navadnih turistov, firbcov in podobno, reka ljudi, ki bi lahko živela brez občudovanja prekrasnega marmorja, ali praznih oceanov sveta ali mega reflektorjev na stadionih. Vsekakor pa se je z Natalijo strinjati, da ne more tisti, ki potrebuje bencin za prihod na delo trpeti posledice luksuza. Zeleni prehod bi moral biti skrbno načrtovan, prioritete bi morali določiti, jih časovno opredeliti pri čemer bi morali v prvi vrsti poskrbeti za delojemalce.

Menite, da smo tega sposobni?

Soteska, 25. februar 2024

Na nekem delu svojega toka, se reka Krka s svojo obilno vodo komaj prebije med dvema vzpetinama in prav tu v tej tesni je bil nekoč najlepši dvoren na Kranjskem imenovan Soteska. Imel je predhodnika nekoliko višje na desnem bregu sredi gozdov. Poznan je bil sicer po obilnem gozdarsko lesnem gospodarstvu, toda v ljudskem spominu predvsem po pripovedi, da je graščak zazidal svojo hčer v skalo, ker se je hotela poročiti z ne plemičem. Ko je ta gospod postal res bogat, je svoj stari grad z zazidano hčerko prepustil propadu in si sezidal dvorec Soteska. Danes je dvorec ogromna razvalina, obrasla z vseh sort zelenjem, nevarna za morebitne zahtevnejše obiskovalce in sramota za upravljalce te dediščine. Donedavnega je bilo tako, toda zdaj kaže, da je spomenik dobil pooblaščenko, ki že skrbi za vzdrževanje ostankov, načrtuje postopno obnovo graščine in njenega ambienta in ima potrebno asistenco pristojnega strokovnega organa ZVKDS. Odlično, zaželimo ji veliko veselja in uspeha pri tem pomembnem projektu.

Načrtovanje obnove gradu Soteska ima že dolgo brado. Vsaj od leta 1970 dalje so potekali pod okriljem občine Novo mesto resni razgovori o tem kako obnavljati bogato grajsko dediščino. Večkrat sem že zapisala, pa bom še ponovila, da so bile obnove predvidene za dejavnosti iz delavnega področja podjetji v novomeški občini. Na Hmeljniku bi Pionir šolal obrtne poklice za svoje vedno zahtevnejšo gradbeno dejavnost. Prežek bi služil prestižnim potrebam Industrije motornih vozil, Soteska pa bi bila muzejski, razstavni in prodajni salon Novolesa, Stari grad bi služil projektiranju v kemijski stroki. Ta nazadnje omenjeni grad je Krka tudi dogradila do tretje faze, žal se ne ve, kdaj se bodo dela nadaljevala. Koncepti so bili v skladu s takratnimi tržnimi gibanji in interesi gospodarstva, seveda pa ni bilo evropskih sredstev, bili so samo dragi krediti bank in pač prihranki prebivalstva in podjetji na tekočih računih na podlagi katerih so se določali posojilni pogoji. No, tudi v zadnjih tridesetih letih, ko so že bili evropski skladi, se na omenjenih gradovih ni storilo nič kljub demokraciji in podobnim pravljicam in kljub temu, da je na primer Krško obnovilo vse svoje grajske komplekse že pred desetletjem z vključno starim mestnim jedrom, ki je svojo »renesanso« doživelo že v nekdanji državi. Se pa ob očitkih nekdanjim oblastem (Delo 24.2.24) verjetno v grobu obrača pokojna arhitektka Špelka Valentinčič, diplomantka pri Jožetu Plečniku, ki je dolga leta s skrbnostjo dobrega gospodarja varovala grajsko dediščino Dolenjske, zlasti v porečju Krke in je mnogokrat poudarila, da je Sotesko možno obnoviti ker so ohranjeni projekti v celoti.

Bolj kot zgodovina me razveseljuje prizadevanje občine Dolenjske Toplice, da se obnovi grad Soteska. Tudi omenjene kulturne in gospodarske dejavnosti kot bodoče delovno področje graščine so zagotovo potrebne in za družbo koristne. Tehnični muzej Bistra bo razvil še mnoge dejavnosti, ki bodo potrebovale prostor in privabljale uka željne obiskovalce. Zagotovo bo slej ko prej aktualna tudi favna in flora Kočevskega roga, saj naj bi v prihodnje bolje skrbeli za gozdove in jih gospodarsko pametneje uporabljali. Les naj bi celo bistveno pripomogel evropskemu zelenemu prehodu. Če Soteska in Dolenjske Toplice ne bodo izkoristile ugoden trenutek za naložbo, bo to zagotovo storila kakšna druga občina v območju Kočevskega roka. Toda gospa, ki razvija projekt to zagotovo bolje ve in verjamem, da bo storila kar je potrebno neglede na to ali je to državni ali lokalni projekt.

Na sploh menim, da bi se naše občine morale razbremeniti svoje lokalne zaprtosti. Pri obnovi graščin in pri podobnih projektih se to še posebno občuti. Občine, ki so pogumno posegle po evropskih sredstvih vseh vrst, so v razvoju prehitele Dolenjsko in Belo krajino in že premagale začetne težave pri novih dejavnostih, ki jih obnove omogočajo. Veseli me, da v Dolenjskih Toplicah verjamejo v svoje sposobnosti in se zahtevnemu projektu Soteska ne izogibajo.

In kako vi gledate na take projekte kot je obnova gradu Soteska?

Učinki dela, 24. februar 2024

V zadnjem času se zopet večja pozornost namenja učinkom dela, za kar se v ekonomskih krogih uporablja produktivnost dela. Veliko si je prizadeval dr. Mramor, da bi se sprejel Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti in opozarja, da socialne države ni brez produktivnega dela. Omenjeni doktor v svojih ugotovitvah ni edini. Dr. Mihelčič o tem piše, opozarja, pripravlja predloge in razčlenjuje vzroke zaostajanja že vse življenje in res ni možno razumeti zakaj se na primer tako strokovno dorečeni predlogi ne upoštevajo pri odločitvah pristojnih državnih organov. No, lahko tudi, da jih upoštevajo kdaj pa kdaj vendar v javno dostopnih medijih in dokumentih o prizadevanjih za večjo učinkovitost dela v državni ni ne duha ne sluha.

Produktivnost in učinkovitost dela sta dva ključna koncepta upravljanja in organizacije dela. Produktivnost meri količino dela (izdelkov ali storitev) medtem ko učinkovitost ocenjuje, kako dobro in usmerjeno je to delo opravljeno. Idealno bi bilo, da organizacije združujejo produktivnost in učinkovitost za doseganje najboljših rezultatov. Vtem primeru se dosega optimalna delovna uspešnost.

Gre torej za odnos najprej posameznika do kakršnega koli opravila, nato za odnos ekipe v kateri posameznik dela do učinkov dela organizacijske enote, sledi učinek katerekoli višje oblike organizacije (gospodarska družba, občinska uprava, okrajno sodišče, …) pa vse do učinkov države oziroma družbe kot celote. V tem smislu Miran Mihelčič že mnoga desetletja, prav za prav od kar se je zaposlil na nekdanji Gospodarski zbornici Slovenije opozarja, da učinkov dela ne more biti, če se ne pobrigamo za optimalen obseg poslovanja ob optimalni porabi in to na vseh nivojih organiziranja. Pred nedavnim je na primer z rezultati poslovanja gospodarstva prikazal, kako obstoječi sistem izobraževanja in vzgoje neupravičeno zahteva oziroma baranta za povečanje plač ne da bi upošteval učinke, ki jih dosegajo po veljavnem vzgojno izobraževalnem sistemu usposobljeni zaposleni. Morda ga slabo interpretiram, nesporno pa ugotavlja, da na produktivnost in učinkovitost dela bistveno vpliva zdrava ustvarjalna miselnost zaposlenih, njihov pozitiven odnos do doktrine stroke v kateri so pridobili svoj poklic in seveda pridobljeno znanje dopolnjevano z vse življenjskim učenjem. So današnji doktorji, magistri in diplomanti srednjih šol pri delu, ki ga opravljajo učinkoviti in produktivni? Imamo kot država kakšne sistematične skrbi s tem vprašanjem, nas sploh zanima kakšno optimalna produktivnost in učinkovitost bi želeli imeti in kakšne plače bi lahko imeli zaposleni pri optimalnih učinkih? Je to interesanten izziv recimo za mlade, ki baje v tem trenutku ustvarjajo novo slovensko družbeno klimo?

Poglejmo kje se v naši državi že čutijo prizadevanja posameznikov in civilnih družb, da bi se opozorila Mirana, Mramorja in drugih predlagateljev uveljavljala v vsakdanjem poslovanju. Berem, da bo civilna družba začela aktivnosti za znižanje inflacije in v istem trenutku že zaznam protest, da o tem vendar odloča izključno stroka koncentrirana v Banki Slovenije. Ste morda občutili kakršenkoli ukrep ali vsaj mnenje BS v našem zadnjem inflacijskem valu? In zdaj verjetno tako omenjeni protestnik kot BS pojasnita, da sem neuka, ker ne vem, da je monetarna politika stvar evro območja. Seveda vem za euro območje, vem pa tudi za ugotovitve društva potrošnikov, pa za ugotovitve analiz, pa za opravljanje nadzornih funkcij in še mnogo podobnega, ki bi prav blagodejno vplivalo na uravnovešenje tržnih cen. Zato civilna družba pogumno iščimo učinke tistih, ki inflacijo povzročajo in tistih, ki imajo lepo plačo brez učinkov.

Se vdate v usodo pred inflacijo ali bi jo pogumno potegnili za rep?

Pomoči potrebni, 23. februar 2024

Ko v toplicah izstopiš iz avtomobila se povsod, kamor pogledaš, ljudje z berglami, praviloma stari, starejši ali mladi športniki. Vsak ima berglo ali dve, če pa ne zagotovo počasi in okorno premika noge ali na kakšen drug način predstavlja svojo betežnost sotrpinom. Vsi se med seboj pozdravljamo kot stari znanci čeprav se prvič vidimo, postajamo bratovščina, vse gre počasi in previdno. Ja, to smo mi, operirani praviloma na kolkih, kolenu ali kakšnem drugem delu okončin in v toplicah iščemo pomoč za odpravo bolečin, slabo prekrvavitev ali drugo olajšanje pri hojo in delu.

Nam nasproti so številni zdravi, krepki in mladi terapevti, polni življenja in dobri organizatorji. Vsak ima svojo terapevtsko napravo o kateri ve vse, kako deluje, zakaj deluje in zakaj je nujno, da jo pacienti koristijo. Na dan moramo obiskati do osem teh mašin z prijaznimi mladimi in seveda bazen, kjer mašine ni, je pa zato vodna telovadba kar je najprijetnejša terapija. Neverjetno koliko takih malih posegov na različne načine, počasi izboljšuje zdravstveno stanje ubogega pacienta, prepuščenega zdravstveni negi.

Vse to danes doživljam v toplicah, kjer sem kot prvo spoznala v šestdesetih letih preteklega stoletja mali leseni zunanji bazen in mali, lični hotelček. V moji občini so takrat razmišljani o tem, kako bi s turizmom povečevali prihodke in zaposlovanje. Oče turizma je bil Peter, ugledni meščan in povsod prisotni vizionarski tovariš. Imel je čudovite zamisli, občina in hotelček z bazenom pa nič denarja in so seveda zavili v tovarno v kateri sem delala. Imeli smo direktorja, ki je neznansko užival pri dobrih zamislih in vanje rad vlagal dobičke podjetja v prepričanju, da bodo nove toplice nosile »zlata jajca«. Nič kolikokrat smo si jih ogledali, tja vodili bankirje, projektante, gradbenike, oblikovalce, umetnike in druge v dobri veri, da bo vsak od njih pripomogel kaj za uresničitev modernega zdravilišča. Nekateri so seveda »stisnili rep med noge«, večina pa je storila svoje in si ustvarila dober posel. Vse račune smo plačali, vsi krediti so bili za bajne obresti poravnani in mnogi mladi so dobili priložnost, da v sodobnih toplicah uresničijo svoje sanje. Ta generacija se je že upokojila in danes mi strežejo že njihovi vnuki oziroma vnukinje. Tudi ti se zavedajo, kaj pomeni dobro delati v svoji stroki in užitek jih je opazovati. »Zlatih jajc« sicer zdravilišče ne nosi, saj spada v zdravstvo, je pa za pomoči potrebne pravi blagoslov, ki se sam dobro preživlja. Temu danes rečemo sonaravni trajnostni proces dela in razvoj.

Ne morem mimo Eda, Zdenka, Janez in Borisa, ki so žal pokojni, so pa »premikali gore«, da so toplice postajale vsak dan pomembnejša realnost in vsi smo jim stali ob strani, saj je v naši tovarni prevladovalo timsko delo in takrat si kaj drugega tudi nismo mogli privoščiti, ker ni bilo izšolanih specialistov tako kot je to danes, ko prav za prav za vsak opravek že obstaja vsaj visokošolski zavod, če ne že fakulteta.

Ko se danes kot pacientka sprehajam po toplicah sem presenečena, kako lep in koristen biser smo ustvarjali v nekih letih, ki si danes ne zaslužijo drugega kot zamerljivko »komunistični teror«. Toplice so do kotička zasedene, ker ponujajo ljudem potrebne storitve. Toplice se razvijajo in nudijo vedno več, vrelci v topliških bazenih blagodejno vplivajo na svoje kopalce, ki jim zato še ni potrebno 24 urno varovanja in dom starejših. V simbiozi mladih in starih se vsak dan potrjuje prijaznejši del medgeneracijskega družbenega dogovora.

Greste kdaj v toplice?

Anhovo, 22. februar 2024

S prehodom na zelene tehnologije še začeli nismo, pa imamo v naši državi že prvi konflikt med ljudmi, ki si želimo vdihavati svež in zdrav zrak in zaposlenimi ter njihovimi družinami, ki jim proizvodnja v Anhovem omogoča preživetje ter razvoj. Problem je jasno definiran, odločitev Državnega zbora pa v vsakem primeru razočaranje za ene ali druge. Takih situacij bo vedno več, kaj nam je storiti?

Od vas ničesar ne potrebujemo, samo pustite nam delati! so javnosti sporočili zaposleni v Anhovem. Šlo mi je na jok, ko sem to njihovo izjavo prebrala v časopisu in spomin mi je nehote pobegnil v leto 1995, ko je samostojna Slovenija sporočila približno dva tisoč zaposlenim, da SDK ne potrebuje več. Usodno sporočilo države ni z ničemer vsebovalo česar koli o tistih, ki so zgubili zaslužek, tudi sindikat je molčal. In ta trenutek je zdaj usoden za Anhovo, včeraj je bil za zaposlovanje v kemični proizvodnji v Krškem in jutri bo verjetno aktualen v Šoštanju in Jesenicah. Je kdo v državi na katerega se v taki situaciji obrnejo oči v upanju na pridobitev nadomestila za nedoločen čas tistih, ki so ostali brez dela, lokalne skupnosti kot tudi nadomestilo za zgubljene davčne prihodke proračunov. Pod dikcijo nadomestilo ne gre za denar pač pa za razvojne zelene tehnološko tehnične projekte, ki jih obetajo raziskovalci, znanstveniki in promotorji digitalizacije. Če ti ne bodo rojevali uporabnih proizvodnih postopkov, ki ne bi uničevali narave, je pričakovati, da jih bo potrebno kupovati v tujini za kar je treba ustanoviti sklad tveganega kapitala in, če jih na svetu ni, kot pravijo Anhovci, kaj bomo storili? Odgovor se skriva v vprašanju ali zmoremo razvojni ciklus brez cementa, kdaj in kako ter brez njegovega uvoza. Bezam izziv načrtovalcev razvoja v državi, v Sloveniji, kjer se najde vedno dovolj časa za afere in irelevantne probleme za državljane, ne ponuja pa tehnološko tehničnih rešitev za stvarno varovanje in razbremenitev narave.

Pravico imamo vsi vdihavati zdrav zrak, tudi prebivalci okoli cementarne Anhovo(!) zatrjuje civilna družba. Nikogar ne poznam, ki se s tem ne bi strinjal in mirno tudi priznal s podpisom. Kaj pa to pomeni za profesionalne strokovnjake, ki vedo kako ravnati, da bo zrak zdrav tudi v Anhovem, če se država ne more še odpovedati rabi cementa. Bodo kakšno varovalo za vdihavanje čistega zraka uveljavili zdravniki s preventivo, bodo urbanisti morda razselili okolico cementarne, gozdarji nasadili drevesa, ki hitreje čistijo zrak, imajo morda vodni viri in vodni strokovnjaki zamisli, ki jih ne poznamo še in tako naprej postavljajmo vprašanja in terjajmo strokovne odgovore ljudi, ki jih desetletja šolamo zato, da bodo stvarne probleme reševali ne pa delali po bifejih in drugih prekarnih delih. Anhovo je izziv za vse stroke, dokler brez cementa ne moremo, je izziv tudi za ekonomiste, ki morajo v iskanju rešitev prispevati svoj delež najmanj s sledenjem ekonomike, ceno financiranja in vpliva na fiskalno politiko.

Anhovo za Slovenijo ni nekaj novega, prvi cement so ponudili na trgu pred 103 leti, cementarno so modernizirali pred šest desetletji in azbestno cementne izdelke prenehali delati 1996, leta 2009 so proizvodnjo cementa uskladili z evropsko in nacionalno še vedno veljavno zakonodajo. Anhovo torej živimo že sto let in zato tudi upravičeno pričakujemo, da profesionalci, ki jih cementarna plačuje, naredijo vse kar je v njihovi moči in znanju, da se zrak okoli cementarne izboljšuje in po kakovosti približuje zraku, ki v Sloveniji prevladuje.

Opisani primer varovanja in zagotavljanja zdravega zraka v Anhovem je poučen opomin nam vsem. Če si danes ljudje ne morejo zgraditi niti doma brez cementa, potem mora obstati, ukrepi stroke pa morajo zagotoviti vse znane pogoje za vsak dan boljši zrak. V Civilni družbi lahko takoj zahtevamo le zmanjšanje proizvodnje za morebitne tržne presežke v državi, zavzemati pa si moramo močneje kot do sedaj, da se proizvodni procesi sproti posodabljajo.

Menite, da cement še potrebujemo?

Olimpijada 1984, 21. februar 2024

Ljudje potrebujemo spodbude, da bolj optimistično pogledamo na trenutne probleme in se duhovno pripravljamo na nove izzive. Skoraj vse vele prireditve v času mojega življenja so mi ostale v trajnem spominu. Doživljala sem jih kot otrok na šolskih proslavah, jih soorganizirala v dijaških in študentskih letih tako v šolskih klopeh kot na terenu kjer sem živela, da ne govorim o podvigih v brigadah in na delovnih mestih moje dolge delovne dobe. Samo po sebi se je razumelo, da smo na vele prireditve republike in države odhajali množično, se tam vedno lepo imeli ob čudovitih kulturnih ali športnih predstavah in se seveda, veselili pomembnih gostov, posebno predsednika države..

Prvi državni vele shod smo doživeli v Dolenjskih toplicah kjer smo peli združeni pevski zbori. Odpeljali smo se s s tovornjakom. Bilo nas je kot listja in trave kamor si pogledal in zasedli smo polja od dostopne ceste do straških hribov. Prišel je tudi predsednik države in s svojim optimizmom navdušil množico, po shodu pa je z lokalnimi partijskimi organi obračunal zaradi napada na škofa Vovka. Še mnogo let je po mojem mestu odmevov njegov nezadovoljni in kritični glas.

Vele shod na Ostrožnem poimenovan Štajerska v borbi je 19. septembra 1954 je obiskalo 350000 ljudi z 100 vlaki, 3000 avtobusi in tovornjaki, 800 osebnimi avtomobili, 200 vprežnimi vozili in 6000 motocikli in kolesi. Za prireditev so postavili malo mestece s tristo paviljoni s hrano, pijačo in cigaretami, napeljali vodo in elektriko. Udeleženci smo pojedli 105 ton kruha, 45 ton mesa, 20 ton grozdja, tone bonbonov in peciva. Popili smo 600 kg kave, 750 hl vina in 750 hl piva. Baje je vse našteto lepo dokumentirano v Arhivu Celja. Na raznih mestih shoda so bile prireditve opere Prodana nevesta, koncert Slovenske filharmonije, … kar tri dni so trajale. Ja, tudi maršal je prišel, doživel enkratni sprejem in udeležence nagovoril v optimističnem žargonu. Seveda sem bila na tem znamenitem shodu, tudi zato, da sem videla predsednika, vendar je bilo odločilno nekaj drugega. Bili smo dijaki, želeli smo si zabave, kot si to želijo današnji šolarji, navduševala nas je prireditev v celoti. do tribune sploh prišli nismo, saj smo ov vsakem grmu zakurili ogenj, se družili s sosedi, peli »Veselja ni nikjer«, plesali in uživali. O vsiljevanju kakšne doktrine ali ideologije ni bilo niti pogojev niti poskusov, bil je to lep, prešeren in uspešen piknik množic v času, ko je bilo nujno varčevanje vsega in povsod a imeli smo tudi mir, varnost, svobodo. Si predstavljate kakšen business je bil ta vele shod? Kaj ga presega danes?

Razmere v osemdesetih letih so bile spet ne obetavne, tudi po zaslugi nas Slovencev. Predsednika že dolgo ni bilo več, državo je vodilo ne enotno predsedstvo, vojska je krepila svojo moč, rezultati gospodarjenja so zgubljali zalet. Začeli so se uveljavljati nacionalizmi. Želeli smo si čvrsto roko in pametno, razsodno vlado. Morda so v tem času nas najbolj povezovali kulturniki in športniki in v tem gnezdu se je skotila ideja o lokaciji zimske Olimpijade v naši državi. Bile so tudi kritike, vendar je večina idejo podpirala, ker je v slabi ekonomski situaciji potrebovala spodbudo, vele shod optimizma, dokazila o sposobnosti uresničiti najzahtevnejše projekte. Pooblaščeni organizatorji so načrtovanje in izvedbo projekta zaupali Slovencem in mi bi storili prav vse, da Olimpijada uspe; najprej zato, ker nam šport veliko pomeni in smo v svetovnem snežnem športu že poznani in drugič zato, ker bi se tudi požrli, če bi morali priznati poraz. Sem prepričana, da je to bilo popolnoma jasno tudi Juretu, ko je vozil svojo znamenito »srebrno« progo. Naj še poudarim resnico, da so nam Slovencem bili prebivalci nekdanje države zelo naklonjeni, celo občudovali so nas zaradi uspešnih razvojnih dosežkov. Pripravljenost Slovencev, da opravijo tudi najtežja dela za Olimpijado, je bil prvi klic k ponovni združitvi moči republik za dosego skupnega uspeha.

Morda potrebujemo tudi danes kaj spodbudnega za vse ali večino kar smo sicer doživljali desetletja v Planici, žal pa komercializacija ne povezuje niti ne spodbuja optimizma.

Se bi udeležili večjega shoda državljanov in državljank Slovenije?

Gorenjski slavček, 20. februar 2024

V Gradcu, prestolnici zvezne dežele Štajerske in pobratenem mestu Ljubljane so v počastitev kulturnega praznika Slovenije uprizorili našo slovensko opero Gorenjski slavček. Gradec je drugo največje mesto v Avstriji z okoli 330000 prebivalci, ki so 10. februarja 2024 prvi slišali in videli slovensko opero na nemško govorečem območju. Vest o uprizoritvi Gorenjskega slavčka v Gradcu me je razveselila, saj se vedno se razveselim, če mala Slovenija kaj dobrega prispeva za blagor sosedov, dobro se mi pa tudi dozdeva pozornost do našega kulturnega praznika, ki bi lahko imele tudi druge dežele sveta.

V Gradcu so uprizorili originalno izvedbo opere Gorenjski slavček., odstranili so prizore in pesmi, ki so jih dodajali režiserji te opere v Ljubljani. Režiser predstave je Janusz Kica, ki je z občutljivim očesom pogledal na navidezno preprosto zgodbo in pod površjem odkril številne eksplozivne podrobnosti. Izvedbi je dirigiral Marko Hribernik, scenografijo podpisuje Marko Japelj, kostumografijo pa Leo Kulaš. Koreografija je delo hrvaškega koreografa Leonarda Jakovine. V uprizoritvi nastopajo člani ansambla graške opere. Uprizoritev bo tudi posneta, da se bo ohranila v dediščini obeh narodov.

Gorenjski slavček je komična opera v treh dejanjih Antona Foersterja. Libreto je napisala Luiza Pesjak. nastala je na pobudo Dramatičnega društva, ki je leta 1869 razpisalo nagrado za slovensko opereto. Gorenjski slavček pripoveduje o razpetosti med ljubeznijo do doma in hrepenenjem po velikem širnem svetu. Preprostost in razumljivost zgodbe, sporočilnost, dogajanje v domačem okolju, komične situacije, ljudske pesmi, navidezna »zmaga« nad tujcema, ljubka, iskrena glasba - vse to so dejavniki, ki Gorenjskega slavčka uvrščajo še danes med največkrat izvajane in najbolj priljubljene slovenske opere.

Nastopajo kmetje in vaščani, krčmar, župan in njegov jecljajoči pomočnik, francoski učitelj petja z ženo, študent Franjo zaljubljen v Minko ter njegov prijatelj, Minka in njena mati. V prvem dejanju se vaščani predstavijo in pozdravijo Franja, ki se je vrnil iz tujine.. Franjo zapoje arijo, ki razkriva hrepenenje in ljubezen do domače vaši, do domovine in je najbolj znana. Minka s pesmijo Nebeško sonce pozdravi njej ljubega Franjo in skupaj nadaljujeta duet kar sliši iskalec novih glasov. Pevca izpovesta, da je najlepši pevski glas samo v srcu. Pred krčmo se uprizori slikovit in melodičen prizor Allons, allons deklice moje… Drugo dejanje se zančne s smešnim prizorom župana in obžalovanjem iskalca glasov, da slavčka še ni našel. Zasliši glas Minke in jo vabi v tujino na šolanje, Minkini mami podari znesek potreben za najemnino. Ko Franjo to izve zaprosi župana za pomoč, da bi Minka lahko ostala doma, vaščani mu prikimavajo. Tretje dejanje se začne z domačimi pesmimi in plesi, potem obsodijo tujca ponarejanja denarja, Minka ostane doma in s Franjem. Za vse se dobro konča.

Ne vem več kdaj sem prvič videla to opero, spomnim pa se vožnje z vespo, ko sva z mami hitele na predstavo. Minko je pela mamina prijateljica iz mladosti, primadona Vilma Bukove. Na povratku domov sva na glas prepevali »Vsi so prihajali« in še vedno si jo zabrundam, če sem preveč sama. Vilma je bila pozneje tudi moja prijateljica in skupno sva v Trebnjem uživali na prireditvah Tabora, ob občinskih praznikih in raznih kulturnih prireditvah. Zadnji dom ima v Metliki poleg soproga.

Vsekakor si oglejte opero Gorenjski slavček, uživali boste!

Valentinovo, 19. februarja 2024

Na letošnje Valentinovo me je zmotil Nasmeh milijonu neverjetni podvig advokatke, ki si je zagotovo lahko privoščila želeno slavje ali drugo pozornost za praznik. Ker pa je Valentinovo praznik ljubezni je prav, da se ga vsako leto spomnimo in na ta dan posvetimo pozornost svojim ljubezenskim čustvom. Sicer se mi dozdela, da lepota praznika popušča, imeli smo nekaj omembe vrednih prispevkov v medijih, tudi boljše trgovine so izpostavile poznane sladkarije, ne vem pa kako so se odrezale cvetličarne. Še par let nazaj sem dobila na ta dan celo jaz pri svojih letih kakšen cvet, kakšno kavico na poti in podobne drobne pozornosti, ki so me razveseljevale bolj kot zlato, saj so mi cvetovi pripovedovali lepe misli okolja in njihovo empatijo do mene. Ostajam torej simpatizerka Valentinovega.

Toda povejte mi dobri ljudje, je danes še kakšna ljubezen, ki ne bi bila povezana s seksom. Ni filma brez seksualnega poljubljanja, ljubezen zakoncev je že tolikokrat osvetljena in predstavljena iz vseh mogočih in nemogočih zornih kotov, da se nam je že kar priskutila. Pa kaj ti filmski ustvarjalci res nimajo nobenega inovativnega navdiha, ki bi dokazoval povezanost zakoncev brez trajno ponavljajočih se prizorov ljubljenja v postelji. Ljubezen med zakoncema obstaja ali pa ne, če pa v vsakem filmu vsi trpijo zaradi pomanjkanja ljubezni, si ljubezni po svoji podobi želijo, dejansko pa nenehno iščejo nove ljubezni, izpade vse skupaj kot drugorazredna komedija, tisto v postelji pa posiljena scena.

Ljubezen v vseh oblikah in pri vseh ljudeh je nujno spoštovati in se do nje primerno vesti, se pravi ne dovoliti, da na splošno postaja vulgarnost. Ljubezen med ljudmi naj bo njihova intima, želja in hrepenenje po sreči. Obstaja več vrst ljubezni oziroma ljubezen do različnih oblik življenja in dela. Vedeti moramo, da ljubezen spodbuja razmišljanje in raziskovanje kar je osnova za nenehno poboljševanje odnosov med posamezniki, zakonci in družbe kot celota. Ljubezen do otrok svojega rodu je brezmejna in brezpogojna in jo imenujemo materina ljubezen. Ljubezen je zdravilo za zasvojene, bolne in tiste s posebnimi potrebami. In tako naprej! Vsak ima svojo ljubezen ki ga navdihuje in mu zbuja hrepenenje po življenju.

So pa tudi naše »skupne ljubezni«, ki se ne ločujejo po spolu in nas navdihujejo v prizadevanjih za naše skupno dobro. Ljubezen do domovine ustvarja čudeže. Spomnimo se na slovenske študente na Dunaju leta 1848 med katerimi je nastal podstat za nacionalno organiziranost Slovencev. Kakšna ljubezen do domovine so gojili udeleženci odpora proti okupatorju, da so se odpovedovali celo življenju, da bi bila svobodna. Premislimo kako pomembna je ljubezen vsakega od nas do narave, rek, planin, lokalnih posebnosti ter podobnih danosti in kako zgleda okolje na primer okoli Litijske 51, kjer je ta ljubezen očitno odmrla. Naj še omenim le ljubezen do samega sebe, ki bi ji morda morali reči oblikovanje osebnosti sposobne razsodnega odločanja. Če zaupaš vase, se imaš rad tudi uživaš v izpopolnjevanju svojega znanja, vzljubiš dobre knjige in iščeš gradnike za krepitev svoje ustvarjalne moči.

V ljudskem žargonu ima ljubezen številna imena in se izkazuje na včasih res čudne načine. Za moje sošolce je ženka, ki so ji naklonjeni, imenovana »Micka« ali malo manj naklonjeni »Francka«. Moja mama je bila za očima Tona. Če pri hiši popušča zagretost po prvih dneh ljubezni se naziv spremeni v »moja Stara«, namesto rož pa Stara dobiva tisto, kar hiša potrebuje.

Kako si pa vi urejate svoje ljubezensko življenje?

Nadzorniki v društvu, 18. februar 2024

Kjerkoli danes »zaškriplje« s kakršnih koli razlogom, se mediji razpišejo in razgovorijo na veliko o nadzoru, ki da ga ni ali pa je neustrezen. In prav imajo. Kot dolgoletna profesionalka na tem področju to vem že od sprejetja zakonodaje, ki je prenašala nadzor iz profesionalnih organizacij na notranje nadzorne odbore in svete organizacij ali kot bi rekli v nekdanji državi na »komisije za delavsko kontrolo«. Ne govorim o presoji pač pa o pripravi strokovnih dokumentov, da je presoja sploh možna. Živo mi je ostalo na primer delo nadzornega sveta telekomunikacij izpred dvajset ali več let, ko je njihov nadzorni odbor sestavljala takrat priznana elita in kot »Dedek Mraz« delila soglasja k sklepom pristojnih organov tega takrat bogatega gospodarskega velikana. Nikomur od nadzornikov ni prišlo na pamet, da bi na primer vprašal ali se uresničuje poslanstvo podjetja, njegova vizija, načrtovani cilji, dolgoročni načrti ali letni plan. Posledica nadzorne šlamparije, ki je bila bogato nagrajena, je bil nastanek ustreznejše konkurence, ki je osvojila Slovenijo.

Problematika nadzora je v naši državi potrebna ponovne presoje po mojem mnenju zlasti zaradi dorečenosti kaj zakonsko pomenijo dikcije »delovanje« in »poslovanje« katerekoli organizacijske oblike dela. Delovanje zajema izdelovanje izdelkov ali opravljanje storitev pomeni nabavo, proizvodnjo, prodajo, ves denarni tok, poslovanj pa izboljšave v delovanju, ki se izkazujejo v časovnih ali drugih primerjavah v skladu s standardizacijo informacij. Od vsega tega je danes zakoreninjeno delo nadzora le za pregled bilance stanja zadnji dan v letu in izkaz prihodkov in odhodkov v letu poročanja. Vse drugo so velike izjeme, tako velike izjeme, da jih družba celo nagrajuje.

Druga plat problematika nadzora pa se izkazuje preko počutja in zaznav nadzornikov. Vsak od nas težko pove drugemu, da je v nečem neustrezno ravnal. Vsak, ki ga ta dikcija doleti, če ima kolikor toliko vesti, se bo čutil prizadetega, iz tega nastaja nov odnos med njima in le s skrajnim naporom je možno umiriti čustva. Pozornost je potrebna pri tem ker praksa dokazuje, da lahko prihaja namerno do zdrah in preko njih do javnih afer, celo mojstri so se oblikovali za taka dejanja. Objektivnost presoje je v takem primeru več kot otežkočena.

Prepričana sem, da je na Slovenijo zelo dobro, ker imamo Združenje nadzornikov, v njegovi režiji voden register usposobljenih za nadzor, redno izobraževanje registriranih nadzornikov in redne informacije o razvoju metod nadzora v EU in v svetu. Bi bilo pa dobro preveriti, kdo vse sedi v nadzoru pa ni vpisan v register.

Še pa še problemov bo potrebno rešiti predno bomo z nadzorom današnjega časa zadovoljni, med drugimi tudi nadzor v društvih in organizacijah prostovoljnega dela. Sodelujem v nadzoru zelo potrebnega društva, da bi se naša akademska sfera vsebinsko krepila, pridobila stabilne vire financiranja in javni nadzor. Že več let pišemo nadzorniki o nalogah, ki bi jim upravni odbor društva moral posvetiti več pozornosti, pa smo slabo razumljeni, da ne rečem kar prezrti in to ne namenoma ampak preprosto društvo ne dojame svojih prilik in priložnosti, da vsebinsko obogati svoje delo, funkcije pa jemlje bolj kot čast in ne toliko kot uresničevanje ciljev statuta. Vprašujem se ali sploh smemo nadzirati nekoga, ki se je prostovoljno vključil v društveno delo? Če pa nadzor le vzamemo kot preverjanje njegovih obljub, pomembnih za razvoj cele pokrajine in njenih mest in posledic če jih ne izpolnjuje, pa je nadzorni odbor prva in prava instanca.

Sodelujete v katerem organu nadzora, kako ravnate?

Darilo SKB banke, 17. februar 2024

Komitent SKB banke sem od kar je naša Micika postala vodja enote v našem kraju. Skupaj sva ocenili, da nudi vse kar občan potrebuje, da je dokaj racionalna in zanesljiva v poslovanju, saj je nastala iz nekdanje Stanovanjske banke, ki jo vodil meni dobro poznan bančnik. Težav v poslovanju z njo ni bilo nikoli, modernizirala in digitalizirala se je sproti, lahko bi rekli pred drugimi, res pa je vedno poskrbela za racionalnost tudi tako, da je tarife prilagajala novim razmeram. Da bi ta častitljiva, nekoliko konservativna banka kdaj koga nagrajevala, ni bilo slišati tudi ne pričakovati, njena boniteta je bila dobra, ostala je dobra tudi po privatizaciji in nastopu Francozov tako, da ne vem razlogov za njeno prodajo kupcu iz Madžarske. Srčno upam, da bodo ostali odnosi do komitentov dobri in poslovanje z njimi varni.

Ob letošnjem kulturnem prazniku pa nas je SKB banka prijetno presenetila z 20% popustom pri ceni vstopnice za ogled opere La Boheme v ljubljanski Operi. Napisali so, da umetniške užitke želijo približati tudi nam. SKB banka je že vrsto let podpornik kulture in glavni sponzor sezone 2023/2024 SNG Opere in balet Ljubljana. Popust pri ceni vstopnice nam podarja ob Kulturnem prazniku Slovenije 8. februarju.

Hvala vam dobri bančniki tako za bogatenje naše kulturne vzgoje kot za že omenjeni popust. Ne samo veličastni Olimpijci tudi komitenti z visoko stopnjo kulturnega obnašanja in delovanja z vami kot tudi z državo in družbo, je pomembna promocija vaših prizadevanj za pošteno in ustvarjalno bančno poslovanje. Že dva meseca pred predstavo je parter opere skoraj razprodan, rezervacije vsakodnevne kar dokazuje, da je vaše ravnanje dobrodošlo in želeno.

Tisti, ki vidimo v kulturi učilnico in vizionarstvo, si srčno želimo, da bi tudi prihodnji lastniki banke ohranjali in razvijali pozitivne vezi s kulturnim ustvarjanjem in s tem bogatili Slovenijo, ki kot majhna država po območju lahko pripomore k vedno boljšim odnosom med narodi le s svojo kulturo veličino izkazano v knjigah svojih avtorjev, v vsebinsko kakovostnejših mednarodnih prireditvah in drugih prispevkih, ki narode vabijo k sodelovanju, sporazumevanju ne pa v vojne in nasilja. Vaši razmisleki o kulturi so v preteklosti že pripomogli v akcijah Rastoče knjige kot vseslovenskega gibanja za duhovni razvoj prebivalstva in dobro bi bilo, da ga morda skupno nadaljujemo tudi v prihodnje.

Razvojna pot našega bančništva, gledano skozi oči komitentov, je tehnično vsakdan boljša ne samo zaradi digitalizacije, predvsem vaši svetovalci opravljajo dobro svoje delo. Seveda pa to ne bi mogli reči za vsebino poslovanja z našimi prihranki. Plačilni promet je dobra tržna storitev, ki bogati bančne dobičke, ne bogati pa varčevalce oziroma lastnike prihrankov. Bančniki ste v glavnem ekonomisti in dobro veste, da so nas na fakulteti poučevali o nujnem nenehnem kroženju denarnega kapitala ker se sicer le-ta ne more oplajati. Naš stanovski problem je po vsebini v tem, da naši prihranki ne pospešujejo razvojnih in tržno donosnih projektov, ne pripomorejo k bogatitvi skupnega dobra in ne omogočajo ugodnejših pogojev kreditiranja, zato tudi varčevalci nimamo zanje donosa ali kakršne koli stimulacije. Prave bančne posle čim bolj pospešujte, pritiskajte na vzvode razvoja in vzdrževanja, da skupaj najdete poti do vedno hitrejšega kroženja denarja. Ne izgovarjajmo se na zakonodajo, če ima Državni zbor čas za božične lučke, kurente in boksarje naj za božjo voljo še posodablaja zakonodajo!

Poslujete s SKB banko?

Imperij, 16. februar 2024

Samo brez strahu pred srednjeveškimi monarhi, tudi tistimi, ki jih danes mediji proglašajo. Pisala bom o zelo aktualni knjigi Imperij, ki jo napisal leta 1992 poljski novinar Ryszard Kapušcinski in v slovenščini prevedel Niko Jež, izdala pa Mladinska knjiga. Veliko sem si obeta od nje in veliko nam tudi dejansko pove. Avtor je naprej skrbno proučil področja svojih potovanj po Ruski federaciji, izbral reprezentativne kraje na vseh štirih straneh velike Rusije in v vsakem kraju popisal tisto kar kraj povezuje z Rusijo ali od nje oddaljuje. Knjiga je vredna pozornosti, o njej se je razpisala naša novinarka Irena Štaudohar, o njej pišejo najpomembnejši časopisi sveta in tudi naš Bernard Nežmah, ki v njej, kot izgleda, išče le ekscese partije.

Knjiga Imperij opisuje razmere ruskih narodov pred drugo svetovno vojno pa vse do konca osemdesetih let preteklega stoletja. Avtor je uvodoma poudaril, da knjiga ni zgodovina Rusije in nekdanje ZSSR niti zgodovina rojstva in propada komunizma v tej državi. Potoval je ter opisoval svoje videnje razpadala mogočne sovjetske velesile ter krepitev Rusije s svojimi imperialnimi težnjami. Kot otrok je avtor živel v mestecu Pinsk in doživljal represije, ki so jih sovjeti uporabljali pri odstranjevanju zanje motečih ljudi, tudi avtorjevega očeta in učitelja. Bila je vojna in zato veliko pomanjkanje vsega, toda on je postal novinar in njegova poljska agencija ga je pošiljala po svetu da bi pisal prispevke. Že leta 1958 se je čez Sibirijo vračal iz Kitajske s Transibirsko železnico ter spoznaval v Rusiji nadzor izvajanja omejitev, prepovedi in navodil. Presenečala ga je prostranost mrzle, ledene in zasnežene Sibirije, še bolj pa diktatura, ki je prevladovala nad prebivalstvom. V letu 1967 je potoval po južnih republikah države kjer se je seznanil z bogatim kulturnim izročilom ikon in fresk v Gruziji, pa tudi zorenje njihovega konjaka v hrastovih sodih. S posebnim zanimanjem je proučeval Armenijo, pritiske sosedov nanjo in tragedijo z Gorskim Karabahom. V Azerbajdžanu je videl podrejenost nafti in trgovini z njo. V naslednjih petih republikah je občudoval poti nekdanje civilizacije svilne poti, naravne danosti kot so puščava in nomadstvo ter veliko dobronamernost ljudi, da ohranjajo svojo kulturo kljub neštetim osvajalnim pohodom v vseh časih njihove poselitve. Koncem osemdesetih let je kar tri leta potoval po opešani Rusiji v kateri se je pričakovalo veliko sprememb. V Moskvi so se demokratična prizadevanja usmerjala v uresničevanje imperija velike Rusije medtem ko so demokratična gibanja v nekdanjih republikah usmerila prizadevanja v osamosvojitev ter približevanju sosedom in zahodnim vrednotam. Pomembna gospodarska področja kot na primer rudnike premoga, diamantov in zlata, ki so nastala iz kazenskih nekdanjih taborišč služijo uresničevanju imperija velike Rusije. Prenova ozemeljsko tako prostrane države poteka postopno in zelo počasi saj je v njej preko sto narodnosti v različnih fazah razvoja, z različnimi verstvi in jeziki ter z veliko mero nesoglasja med cilji državne oblasti in cilji republik, ki postajajo države. Tu ni možno opisovati kaj vse je na svojih potovanjih avtor ugotovil, zaznal in ocenjeval, prebrati je treba knjigo o ljudeh, naravi in državi v velikem ozemeljskem kompleksu. Tudi zaradi svojih zgodovinskih vlog v preteklosti je obremenjena z številnimi problemi in v pretežnem delu države še vedno išče možnosti za človeka vredno življenje.

Popotniki mojega okolja smo 2009 leta obiskali Uzbekistan in ugotavljali, da se tamkajšnje življenje zelo hitro približuje življenju pri nas posebno po mestih kot je Samarkand. Njihova bogata kulturna dediščina privablja številne turiste, njihovo gospodarstvo napreduje s sodelovanjem Uzbekistana v mednarodni trgovini, tudi naša največja delniška družba je v Taškentu odprla svoje predstavništvo

Boste prebrali knjigo Imperij?

Slovenija in reforme, 15. februar 2024

Že ko zaslišim besedo reforme me mine poslušati naprej karkoli, dobrega ali slabega. To besedo danes kot papige ponavljajo ne samo elite ampak tudi strokovni krogi in modrijani, ki želijo ohraniti vse tako kot je, čeprav se dobro zavedajo, da v škodo večine. Nešteto reform je bilo že napovedano, izvedeno in skritizirano, ker niso dale pričakovanih učinkov ali pa so ti bili v nasprotju s pričakovanji. Namesto preobrazbe neke ureditve, so reformisti le dodajali nove določbe (npr.: kam plačevati dajatev) ali ukinjali tisto kar se v praksi ni več uporabljalo (npr. ročno izdajanje računov). Toda reforma se nanaša na spremembo ali izboljšavo nečesa v politiki, gospodarstvu ali v družbi. Gre za načrtno spreminjanje obstoječega sistem ali strukture z namenom izboljšanja učinkovitosti, pravičnosti ali drugih ciljev. Izvedba reforme je praviloma kompleksen proces, za katerega je skrbno oceniti učinke na različne dele družbe.

V Sloveniji načrtujemo davčno, zdravstveno, šolsko, vojaško in druge reforme, vse istočasno, hitro z javno razpravo o kateri se ne ve kdo sodeluje, s kakšnim mnenjem, predlogi, ukrepi in na podlagi kakšnih analitičnih podatkov. Lahko tudi, da je moj pogled pomanjkljiv toda v sredstvih javnega obveščanja ni možno pridobiti kaj ustreznejšega za pojasnilo.

V davčni reformi so baje predvidene nekatere višje davčne stopnje in nekateri na novo uvedeni davki. Kako je z obdavčitvijo premoženja, kapitala elite, razbremenitev plač od davkov, davčne kapice, davčno stimulacijo za deficitarne dejavnosti, podjetništvo v kulturi in zagonskih podjetjih in še mnogo drugega naši neodvisni in avtonomni novinarji ne sporočajo.

Za zdravstveno reformo vemo, da se debata razvija izključno o plačah zdravnikov, najprej mlajših, potem starejših, potem privatnikih, ki razpolagajo s kakšno samostojno mašino za diagnosticiranje in seveda o podkupninah in drugih mazilih, da zdravstvena kurativa zaživi. Ne prezrimo opozorila dr. Bogomira Kovača, ki pravi, da mora zdravstvena reforma izhajati iz potreb pacientov, ki so danes verjetno drugačne kot so bile pred 30 leti. Pacientovim potrebam primerno je organizirati profesionalno upravljanje tako dela kot zbiranja sredstev za financiranje zdravstvenih delavcev, pomeni vseh, ki so pacientu potrebni neglede na zdravnika, sestro ali kuharico. Na ta način bi se v zdravstvu razbile monopolistične hobotnice javnega sektorja in njenih koruptivnih praks ter čudaške ekonomike ZZZS. Potrebujemo metodologijo reinženiringa, da poslovanje zdravstva posodobimo.

Naj omenim še šolsko reformo, ki jo predlagajo sociologi in pedagogi kot Novo družbeno pogodbo za vzgojo in izobraževanje ter iskanje možnosti za formiranje tipa osebnosti, ki bo znal živeti v času družbenega prehoda in ga sooblikovati. To pa je seveda nekaj drugega kot sprememba učnega načrta, sprejem novega zakona o osnovni šoli in novega Nacionalnega programa. Reforma vzgoje in izobraževanja, ki se trenutno kaže v akcijah za ustanovitev Mega vrtca v prestolnici, strokovno neustreznem šolanju na domu, masi okoli 200 šolo obveznih otrok, ki niso v šoli, 100 privatnih vrtcih, visokošolskem študiju po Bologni brez slovenščine in večji del na prekarskem delu in še bi lahko naštevali, da o kadrovski suši ne govorim.

Pa saj ne smemo samo tarnati, toda v tem prispevku obupujem samo nad strokami, ki ne ločijo zrna od plevela. Potrudimo se vendar in uredimo, kar nam je potrebno!

Kako pa vi gledate na te in podobne reforme?

Nasmeh milijonu, 14. februar 2024.

Že nekaj dni mi ne gre iz glave fotografija iz našega dnevnega tiska na kateri se prešerno smeji gospa, ki je s svojo asistenco pri ugodnem kupoprodajnem poslu pridobila milijon EUR. Nikakor ne bi želela vplivati na njen nasmeh vse dotlej, dokler pristojni organi ne ugotovijo kaj morebiti kaznivega. Ne zgodi se vsak dan, da ženska s poklicem varovanja zakonitosti in spoštovanja pravne države, dobi za svojo asistenco milijon EUR. To je do sedaj veljalo predvsem za moške, težke poslovneže in managerje, pri tem primeru pa smo priča, da feminizem tudi ženskam nudi res pomembne in veliko vredne priložnosti.

Nasmeh milijonu nam pove marsikaj, predvsem to kar radi ne slišimo in ne vidimo. Je izziv »amorfni masi« kot bi dejal mojster mešetarjenja z Odeoni in nadstandardnimi stanovanji. Nasmeh gospe potrjuje, da ji je »žlica padla v med« in da se to pač ne more zgoditi vsakemu, ker je za pridobitev milijona potrebno prevzeti tveganje, imeti dovolj poguma in znati opravljati svoj posel. Odvetništvo ni drobnjakarsko zagovarjanje pri ločitvenem procesu, kurjih krajah ali brskanje v registrih, odvetništvo je sestavni del velikih in za stranko uspešnih poslov ne da bi pri tem izbiral stranko po socialnih ali splošno uveljavljenih etičnih merilih. Tisti, ki niso v amorfni masi naj bi bili elita, več vredni, ker znajo izpeljati posel preko kreditodajalcev na dolgi rok, ki kupijo hišo za ustanovitev bolnišnice pa o upravljanju bolnišnice ne vedo nič, ki uspejo pridobiti poceni koncesije za rabo javnih dobrin in še bi lahko naštevali. Za vse te posle, ki kvazi »bogatijo« državo je propulzivna in svetovalna asistenca iznajdljivega odvetnika nujna nas nagovarja nasmeh gospe milijonu EUR, ki podatkov o uspešnosti svojih poslov ni javno izkazovala.

V samostojni Sloveniji se je število odvetnikov povečalo iz 613 na 1737, po drugih virih pa je registriranih odvetniških podjetji v Sloveniji že 2.163, ki v povprečju ustvarijo 44 % dobička od prihodkov. To velja za tiste, ki so dolžni izkazovati svoje poslovanje v kar pa gospa nasmeha milijonu ni bila vključena. Očitno je dela dovolj pa tudi konkurenčnost velika zlasti na področju gospodarstva. Največji porast vključevanja odvetništva v posle je prav na področju gospodarstva kjer so nastala največja odvetniška podjetja celo z licenco odvetnikov iz tujine.

Povejte mi prosim zakonodajni organi države, kako naj tem možganskim pravnim trustom ugovarja skromno državno odvetništvo, kadrovsko podhranjeni državni organi nadzora in nezadovoljno sodstvo? Za njih smo samo nezanimiva amorfna masa, ki ji je potrebno nenehno povečevati davke, da bodo možni veliki posli, ki bodo amorfno maso zaposlovali in ji omogočali minimalne plače. Se Državni zbor zaveda te tragedije, te premoči posameznikov nad močjo države in družbe in če se, kaj bo storil v zaščito skupnega dobra?

Povejte mi prosim delojemalci in drugi prebivalci in prebivalke stari med 20 in 40 leti, kako vi vidite svojo vlogo pri premagovanju rabot sodobne elite s pomočjo odvetništva in koncentracije premoženja pri eliti kot ga trenutno doživljamo? Ste že med elito ali pa si boste prizadevali, da se vanjo vključite s pomočjo gospe z nasmehom milijonu, boste otroke prepustili trgu dela in amorfni masi, se res ne boste potrudili kaj spremeniti v korist večine? Razviti Zahod se je že globoko zamislil, poglejte kdo in zakaj je na ulicah Nemčije ali Anglije, kako zagrizena je preteklost v Italiji do sodobnih gibanj, kako in komu ZDA prodaja vedno več orožja,…

Vam je jasno, kako danes pri nas nastaja elita?

Skrb za avto, 13. februar 2024

Clio je že dolgo moj voznik in zadnji avto, ki ga imam. Ko sem ga kupila sva še vandrala na Krk, pa vsak teden k vnukoma, tudi na izlete sva se odpeljala in, dokler si nisem polomila kolkov, uživa drug z drugim. Ko sem prišla na bergle je Clio postal nenadomestljiv za nabave, lokalne prireditve posebno v nekaj kilometrih oddaljenih razstaviščih in drugih nezahtevnih dogodkih ob belem dnevu. Tudi letos bom morala razmisliti ali naj podaljšujem vozniško dovoljenje, čeprav to skoraj moram narediti.

Ob rednem servisu mojega zadnjega avtomobila so oživili mnogi spomini na naša mladostna prizadevanja da bi si ga zagotovili dober avto, da bi ga vzdrževali kot je potrebno in da bi nam ob hudih pomanjkanjih dobrih cest, varno služil. Imela sem že kot študentka in brigadirka šoferski izpit za motor za kar sem morala opraviti tečaj iz prve pomoči, tečaj motoroznanstva in preskus s prometnimi znaki in križišči. V brigadi sem opravila tudi vse formalnosti za izpit za traktor kar pa uradno nisem uveljavila ker ga nisem potrebovala. Vožnje z motorjem me je naučil očim, motoroznanstvo sem praktično spoznavala ob asistenci mehaniku, starejšemu tovarišu, ki je skoraj vsak teden popravljal našo vespo, da sem lahko z njo vozila mamo od Pengova na Ižansko cesto. Prvo leto zaposlitve sem opravila izpit za osebni avtomobil in pri zastopstvu v Beogradu naročila avto Škoda. Potem, ko sem dostavila vse papirje in plačala v celoti avto, sem ga dobila po enem letu in to po številnih urgencah in prošnjah prijateljic in prijateljev v Beogradu. V času čakanja sem uporabljala fička pok. Silve in nekaj časa pridobila NSU od očima, ki je kupil zase in za mojo mamo novega. Škodo smo uporabljali kar nekaj let, v njej smo bili večkrat na Korčuli, kar naprej se je kvarila in v Servisu Pionir sem imela veliko pomoč, ker ga je vodil lastnik hiše v kateri sem bila podnajemnica.

Potem je z avtomobili nastopil IMV in naše mesto spremenil v Meko avtomobilizma. Najprej so ponudili trgu neke izpopolnjene kombije, primerne tako za obrtnike kot poštarje in druge transporterje manjših količin. Očitno so podcenili tržne potrebe ali pa so imeli težave z materiali in posameznimi deli. Kupci so se tepli zanje, iskali so stranske poti, da bi se uvrstili v vrstni red, čakati so morali tudi eno leto. Interes kupcev po kombiju Trafic ni popuščal desetletja. Kmalu za kombiji so razburili trg z Roverji in Katrcami ter Renaulti od 5 dalje. Vse je šlo za med, kupcev je bilo vedno več kot avtomobilov in IMV je resnično izkoristil vse mogoče in nemogoče vzvode nekdanjih uvozno izvoznih omejitev, da bi povečal proizvodnjo. Mi, kupci iz njegove soseščine, smo v dobah visoke inflacije, pri njem kupovali nove avtomobile vsaki dve leti ali še preje. Kadar inflacije ni bilo smo si zagotovili tudi avtomobile drugih proizvajalcev, posebno potem, ko se je z licenčnimi avtomobilskimi posli začela baviti vsaka republika. S sinom sva nekaj let imela suzukija, pa nemško astro, vendar smo se vedno vračali v IMV, kjer so vzorno uredili tudi servisiranje.

Z leti se je trg avtomobilov najprej umirjal z večanjem ponudbe proti devetdesetim pa tudi bistveno spremenil. Ponudba je narasla do take meje, da se je moralo razviti oglaševanje, postopoma je ponudba presegla povpraševanje in tako je še vedno. Z avtomobili so naraščali stroški od uvedbe pristojbin za ceste do tehničnih pregledov, predpisanih servisov in tako naprej. Avto je postal nenadomestljiv pripomoček družine kot drugi gospodinjski stroji. Danes je že dokaj jasno, da v prihodnje ne bo več bencinarjev, avtomobile bo poganjala elektrika ali vodik, ali bog ve kaj.

Ko smo nekoč mladi razglabljali na nenehnih posvetih, kaj čaka naše gospodarstvo, smo bili enotni, da bodo zdravila potrebna toliko časa, dokler bodo bolezni. Da bo mobilnost ljudi potrebno pospeševati in torej avto ali kakšno še bolj zadovoljivo vozilo pričakujemo od naše lokalne avtomobilske industrije. V ta namen smo ustanavljali in krepili lokalno akademsko sfero. Kje ste mojstri?

Je avto za vas pomemben pripomoček?

Februarja 1944 v Črnomlju, 12. februar 2024

Tale blog pišem iz več razlogov. Najprej iz razloga, ker sem bila na Črnomelj močno navezana v svoji delovni dobi. Zavod za izobraževanje odraslih me je v Črnomelj pošiljal poučevati samoupravljavce, predvsem člane delavskih svetov in upravnih odborov podjetji, ki jih v Črnomlju ni bilo tako malo. Razčiščevali smo kaj je premoženje, kaj osnovna oziroma obratna sredstva, kako se ugotavljajo kazalci uspešnosti poslovanja in ocenjujejo dobre odločitve. Veliko smo z Belokranjci sodelovali na področju upravljanja medobčinskih zdravstvenih ustanov, pa seveda v družbeno političnih organizacijah, zlasti SZDL. Desetletja pozneje sem vodila regionalni SDK, gradila prostore za enoto v Črnomlju, sodelovala pri lokalnem upravljanju in se spoprijateljila z mnogimi Črnomaljci. Skupaj smo presojali gospodarske probleme in zanje iskali sprotne ali dolgoročne rešitve. V SDK je bilo v obeh enotah zaposlenih skoraj 20 delavcev, nekaj pa tudi na sedežu. Med nami so se spletale čvrste vezi sodelovanja in zaupanja, ki so trajale še dolgo potem, ko je bila SDK ukinjena.

Predvsem Črnomaljci pa tudi drugi prebivalci so še po več desetletji radi poudarjali svoj položaj v času, ko je bil v Črnomlju sklican Prvi slovenski parlament. S komerkoli si se pogovarjal je o tem dogodku vedel veliko, mnogo več kot sem na primer vedela sama. Razkazovali so svoje veliko, takrat moderno spominsko dvorano v Kulturnem domu, ki je bil kot neki simbol za našo medvojno in povojno zgodovino oblasti.

V februarju leta 1944 so se tam zbrali predstavniki slovenskega ljudstva in vojske izvoljeni na zboru slovenskih odposlancev v Kočevju in sicer 72 intelektualcev, 33 delavcev in 13 kmetov. Skupaj z člani vodstva Osvobodilne fronte in predstavniki jugoslovanskega partizanskega gibanja. Poimenovali so se kot Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Potrdili so delo Slovencev na II. Zasedanju AVNOJ-a, sprejeli akt o pravicah in dolžnostih slovenskega ljudstva in ustanovili komisije za opravljanje tekočih poslov.

Pravice slovenskega ljudstva: zakonitost, enakopravnost neglede na spol, narodnost in raso, svobodo vesti, besede, tiska, zborovanja in združevanja, nedotakljivost osebnosti in stanovanja, pravico do dela, oddiha in starostne oskrbe. Dolžnosti državljana: osnovna dolžnost je obramba domovine in da je naravna posledica izdajstva poleg drugih kazni – izguba državljanskih pravic. Potrdili so deklaracijo, da se je slovenski narod združil z narodi Jugoslavije v enotni državni skupnosti federativni Jugoslaviji zgrajeni na načelih resnične ljudske demokracije in narodne enakopravnosti, svobodno, po svoji lastni volji na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe, vključno s pravico odcepitve pa tudi združitve z drugimi narodi.

Črnomelj je torej zgodovinski kraj, prestolnica prve slovenske oblasti in izjemna dediščina naroda, ki jo ne bi smeli pozabiti zdaj, ko imamo svojo državo in ko z muko uresničujemo sanje nekdanjih rodov, borcev za dobro večine.

Občina Črnomelj se je razvijala počasi saj njeno gospodarstvo ni imelo tržno propulzivnih izdelkov in storitev. V njej so nastajali obrati večjih podjetij, ki so svoje dobičke varovali v svoji občini. Rudarstvo so postopoma opuščali, kmetijstvo ni imelo zagnanih upravljavcev in sodobne tržno zanimive dejavnosti se še niso razvile. Veliko si obetajo od tretje razvojne osi.

Kako pa vi vidite razvojno pot zgodovinskega Črnomlja in njegove občine'

Quinque vocum, 11. februar 2024

Moje mesto je bogatejše za vokalno skupino Quinque vocum, ki se nam je predstavila ob kulturnem prazniku s samostojnim koncertom slovenskih ljudskih pesmi. Kot pove že ime vokalne skupine jo sestavlja pet čudovitih glasov Alenka Podpečan, sopran, Erna Povh, sopran, Tadeja Dović alt, Tomaž Koncilija, tenor in Marjan Dović, bas. Ansambel je seveda visoko profesionalen. A. Podpečan je profesorica petja, vodi pevski zbor Pomlad in intonira Quinque vocum. E. Povh je podjetnica in ustanoviteljica roKapele slavilna pesem pri kateri se udejstvuje tudi Tadeja Dović, učiteljica, članica pevskega zbora Pomad. Tomaž Koncilija, slavist, je poznan kulturnik v mestu, član skupine Društvo mrtvih pesnikov, učitelj šaha in še marsikaj drugega. Skupaj z Povhovo in Dovićema je soustanovitelj Novomeškega sakralnega abonmaja. O dr. Marjanu Doviću ni potrebno predstavljanje saj je poznani slovenski znanstvenih s številnimi objavami, profesuro, … od nekdaj je prepoznan in željen glasbenih ter skladatelj.

Quinque vocum nam je ob kulturnem prazniku zapela devet pesmi, osem ljudskih in Mojčino pesem. Priredbo za pet pesmi je ustvarim Marjan Dović, Rezijansko, je priredil Alojz Srebotnjak, Vence veile France Marolt, za koroško pesem Lojze Lebič in za ljudsko iz Rezije Ambrož Čopi. Neka njihova uvodna pesem je slovenska narodna Kol'kor kapljic, sledili sta kar dve Belokranjski, verjetno najzanimivejši Vse ptičice in Pastirče mlado. Zapeli so dopadljivo. Velikokrat sem ju slišala zapete v Beli krajini in ljudje jo pojejo dokaj podobno, morda z malo več čustev. Venci veili vedno pritegnejo pozornost, tudi tokrat so jo tako, da so jo morali zapeti dvakrat. Dobro opravljeno. Ta drum'lca iz Koroške nas je kar dvignila iz sedežev, nič manj dopadljivo so zazvenele tudi vse tri ljudske iz Rezije. Njihova zadnja pesem je bila iz bogatega arzenala Frana Milčinskega Ježka, ki jo je uglasbil naš Marjan Kozina. Mojčina pesem iz Kekca jim je v čast, ne vem za boljšo interpretacijo, zapeti so jo morali dvakrat.

Vokalne glasbe je pri nas danes malo čeprav je stoletja prevladovala med ljudmi, se bogatila in krepila. Menim, da je prav iz neke nostalgije prišlo na koncert zelo veliko ljudi, niso mogli vsi v prireditveni prostor, tudi preddverje so zasedli v Domu Božidarja Jarca kjer razstavne prostore trenutno krasijo umetniške fotografije o novem kolonializmu v svetu. Poslušalci so počasi odhajali, ker bi še poslušali kljub temu, da je bilo dosti več mladih kot starejših. Publiko je pritegnil hudomušni in ne protokolarni odnos nastopajočih, zlasti dr. Dovića, ki je z nami kontaktiral in pričakoval tudi našo razumevanje morebitnih neprilik v tem skupnem praznovanju našega kulturnega praznika.

Mesto ni več majhno, niti provincialno, publika postaja zahtevnejša in bolj kritična, vse večjo pozornost posveča vsebini kulturnega dogodka, ki mora nekaj povedati in na nekaj opozoriti. Skupina Quinque vocum nam sporoča, da spoštuje ljudske umetnine in zato nanje opozarja tudi druge zvrsti kulturnega ustvarjanja v mestu. Opozarja tudi glasbeno stroko, da se ljudske pesmi dajo prilagoditi današnjih okusom in željam, da pa je pri tem nujno zavedanje o dediščini naroda in zato zahteva previsno dograjevanje. Marsikaj nam skupina Quinque vocum pripoveduje tudi o svojem delu in sebi, poudarja na priložnosti vokalnega petja v primernem prostoru zanj, še posebno pa poudarja, da tudi družine z mnogimi otroki ostajajo ustvarjalni v družbi.

Bi obiskali Koncert pevskih skupin kot je Quinque vocum?

Uspešnice med novimi knjigami, 10. februar 2024

V naši domovini imamo veliko založnikov, ki posrbijo, da lahko beremo zanimive, poučne in najnovejše knjige številnih narodov. Ker sem že večkrat o tem kaj napisala v tem blogu ne bom ponavljala pohval založnikom, prevajalcem, vsem, ki pripomorejo, da je delo pri nas možno prebirati v slovenščini, pač pa bom poskušala spodbuditi vaš interes po branju, saj v vsaki knjigi kar mrgoli idej o stvareh, ki so iz različnih razlogov pomembne za naše življenje.

V zadnjih par letih smo zelo dovzetni za literaturo iz področja zdravstva. Bogato raziskovalno delo odpira neštete razloge za posamezne bolezni, seznanja nas z naravnimi medikamenti, ki lajšajo ali zdravijo bolezen. Velike uspešnice so knjige o našem duševnem stanju in naših nenehnih željah po idiličnem načinu življenja. Vsekakor ljudje danes množično prebirajo knjige kot so Hrana prava medicina, Mediacija za začetnike, Telo brez bolečin, Uspešno želeti, Ujetniki preteklosti, ogromno jih je in ni jih možno vseh našteti. Pišejo jih strokovnjaki in ljudje, ki so se po knjigah ravnali. Je pa res, da so te knjige zahtevne, treba se je fokusirati v zdravstveni problem in biti discipliniran pri morebitnem ravnanju po receptu, ki ga knjiga priporoča. Premagovanj tesnobe, iskanje smisla za življenje, mirno in zadovoljno življenje, odpravite bolečine sami in podobne knjige na to temo boste danes našli v katerikoli knjigarni že po vsej Sloveniji.

Nič manj obsežna je ponudba knjig o prehrani. Kuharske knjige kot zgleda imajo vzornike pri dobrih kuharjih po vsem svetu in tako so nekateri že prava legenda. Če slišite Jamie Oliver se vam pocedijo sline po sušiju, raznih »skledah« z dodatki, omakice s testeninami, vse hitro pripravljeno in slastno. Enaka poželenja po hrani se pojavijo, če zagledate Ano Roš ali kuharje dobrih restavracij, TV masteršefa, vse pa nas mine ob reklamah za hrano, ki so vse prej kot promocija. Če sem prav seštela je trenutno na našem knjižnem trgu kar 44 kuharskih knjig, med njimi tudi »500 azijskih jedi«

Neverjeten bum so knjige za otroke, polne čudovitih ilustracij in res primernih tudi za trge drugih držav. V Bologni bo zagotovo uspešna naša ekipa čudovitih slikark in risark, ki prepričajo ne samo otroke temveč tudi staro in mlado. Tako bogate izbire otroške literature, ki je danes na trgu Slovenija še ni imela.

Naj omenim še meni drago knjižno področje to je prepoznavanje zgodovine ljudi s pomočjo novih znanstvenih spoznanjih. Zgleda, da je morala družba kot celota najprej usposobiti arheologe vseh vrst človekovega delovanja, astrologe in mnoge druge poklice, da lahko kakovostno prouči ter opiše razvoj človekove misli in njegovih dejanj. Pisci zgodovinskih knjig danes že spoznavajo skrivnosti od pradavnine, prebirajo in razumejo starodavne indijske knjige, se medsebojno povezujejo pri raziskovalnem delu in dopolnjujejo tako rekoč vsak dan svoje ugotovitve z novimi spoznanji.

Kot ugotavljajo založniki se v Sloveniji vsako leto izda okoli 5000 knjižnih naslovov in od tega živi 1500 založnikov. Od omenjenih knjižnih naslovov se jih v knjigarnah ponuja okoli 3500, večina naslovov pa si bralci lahko izposodijo v knjižnicah. Brez dobrih knjig nismo, ne posegamo pa več s potrebnih elanom k njim. Zakaj ne?

Pri vas veliko berete?

Lepo mesto-prazno, 9. februar 2024.

Moje mesto je staro toliko stoletij kot Dunajska univerza. Pred leti so obnovili Glavni trg, obnovljenih je tudi večina hiš, vse je čedno, uporabno, kot novo. Glavni trg so celo nekoliko razpotegnili proti Kastelčevi ulici tako, da se je z rušenjem ene od neprimerno vrinjenih hiš odprl obsežen javni prostor v katerem so že podstavki za namestitev kipa dveh baletnikov. Ni dvoma, da je najpomembnejša dediščina mest zgledno obnovljena.

S spoštovanjem in ponosom do skupnega dobra mesta, stopaš po obširnem trgu vse tja do Skabernetove hiše kjer si končno moraš priznati, da je sicer lepo mesto skoraj prazno. Medicova hiša v kateri se je rodila tovarna Labod, je prazna že od izgradnje Qulandije, hiša Mercedes Dimitrovič se je izpraznila z odselitvijo Mladinske knjige v manjši lokal, nekdanja gostilna zraven Rotovža je prazna od nekdaj. Obnovljeni kompleks, ki ga je občina brezplačno prejela od znane zagrebške lekarnarice, ki je bila zaposlena v Lekarni Novo mesto, je moderniziran in prazen. Na drugi strani Glavnega trga je zasedenost večja, se pa spet nerazumno množijo dolgotrajni prazni prostori po Rozmanovi. Morda bi podobno lahko rekla še za razvejane stranske ulice toda poznam jih preslabo. Še vedno pogrešamo nekdaj dobro gostilno na Bregu, pa gostilniški vrt pred kegljiščem in tako naprej. Dejstvo je, da samo obnova dediščine ne privablja gospodarskih dejavnosti, vprašati bi se zato morali, kaj pa bi gospodarske dejavnosti privabilo v mestni okoliš, kaj lahko ponudi tu locirana industrija, po čem sprašujejo koncesionarji, kaj potrebujejo ali želijo pridobiti s svojim vstopom na Glavni trg dejavnosti v javnem interesu, državne službe in mednarodne ustanove kot so UNESCO, EU, BRIC in druge.

Prizadevanja za racionalno rabo obnovljene dediščine bi po mojem mnenju morali poveriti posebni agenciji, ki bi skrbela za dolgoročno ali trajno zasedenost. Agencija bi morala razvijati tržno ponudbo mestnega pozidanega potenciala. Da bi to nalogo opravljala bi morala proučiti možnosti najema pod pogoji, da stroški najema bistveno ne vplivajo na ceno ponudbe in z davčnimi ter drugimi olajšavami za občinske dajatve. Drugi sklop nalog agencije bi morala proučevati gibanja koncesijskih dejavnosti države in občine, stanovanjske ponudbe zlasti neprofitnih stanovanj, selitev poslov države in njenih institucij izven prestolnice. Raziskava trga praznih nepremičnin bi ponudila napotek za rabo obnovljene dediščine ne da bi širili obnovljive površine ali gradili nove mesto tvorne objekte. Bistveno v trajni zasedbi rabe bi bilo tudi sporazumevanje z lokalno ponudbo izdelkov in storitev, pa ne samo z industrijskimi velikani, bolj kot to bi obogatili mesto z produkcijo mladih tako v kulturi kot športu ali drugih prizadevanjih podjetništva, ki jih generira lokalna akademska sfera.

Poleg Agencije je vsekakor potreben razmislek, kakšne priložnosti in prilike prinaša tretja razvojna os našemu mestu, se bo tretji razvojni osi pripeljal kdo, ki bi razvijal v tržni obliki lokalno televizijo, na industrijski način proizvajal filmsko dejavnost, ki bi potreboval mednarodno kadrovsko mrežo in podobne oblike dela, ki jih še ne poznamo. Da niti ne govorim o tem, da vsaka tržna ponudba zahteva razpise, oglase, promocijo, objavo tehničnih podatkov in podobno. Danes mora v poslu prevladovati profesionalizem, delitev dela in timsko proučevanje vsak dan težje prisluženega kruha. Improvizacije zgubljajo, zapiranje v mesto ali državo ne daje učinkov, posameznik ne zmore opravljati poslov, ki jih ni profesionalno spoznal. Mesto je živ organizem, predrag za dajatve občanov in neučinkovit brez lastnih prihodkov.

Kako pa vi gledate na prazne prostore in hiše v našem mestu?

Kulturni praznik, 8. februar 2024

Naša družba praznuje dan kulture. Na predvečer praznika je običajno državna proslava z podelitvijo Prešernovih nagrad in Nagrad Prešernovega sklada. Na praznik gledališča, galerije, muzeji in druge kulturne ustanove organizirajo brezplačne oglede, tudi vodene in delajo pozno v noč, zato ti ogledi postajajo privlačni posebno za družine z otroci. Vse je spokojno, mirno, včasih kakšen govornik kritičen vendar dobrohotno sprejet, prijetna glasba, recitali, spontani nastopi in tako naprej, vsako leto več in bolje. Res me veseli ta lep sprejem praznika pri množicah ter družinah in upam, da postaja tradicija. S tem blogom pa bi želela spodbuditi k razmišljanju zakaj potrebujemo kulturno delovanje množic, kaj hočemo doseči in kako.

Po mnenju UI je poslanstvo kulturnega delovanja ohranjanje in razvoj kulturne identitete ter dediščine družbe, ki spodbuja kreativnost, raznolikost in izmenjavo idej znotraj skupnosti. Vizija je želena prihodnost kulturne sfere, ki jo družba želi doseči skozi razvoj sodobne, inovativne in vključujoče kulturne scene, ta pa prispeva k razvoju posameznikov in družbe kot celote. Cilji pa so merljivi in dosegljivi koraki kot so umetniško ustvarjanje, izobraževanje, ohranjanje dediščine, spodbujanje dialoga in zagotavljanje dostopa vsem do kulturnih dobrin.

Po zakonsko sprejetih dokumentih je poslanstvo slovenske kulture njeno uveljavljanje kot dejavnika, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance doma in v svetu ter zagotavlja pogoje za ustvarjalnost in svobodo izražanja. Povezuje se z drugimi sektorji z ciljem zagotavljanja ustvarjalne, povezane in trajnostne demokratične družbe.

Uf, kakšna latovščina? So pa to definicije, v katerih prepoznavamo vsak svoj interes v kulturnem delovanju in ga poskušamo uresničevati s pomočjo znanja ter spodbud, ki jih ta dejavnost zaobjema. V ta namen beremo knjige, si ogledujemo prireditve, spoznavamo preteklost, ustvarjamo lastno mnenje in se z njim pridružujemo upravljanju skupnega dobra kot ga udejanjajo organizacije civilne družbe, profesionalno izobraževanje, zagotavljajo praktičnega znanja v delovnem procesu in še mnogo drugega. Tako nismo več sami in svoje skrbi ter potrebe lažje rešujemo. Pri tem spoznavamo drugače razmišljujoče skupnosti, druge narode in njihove kulture, se z njimi sporazumevamo in ustvarjalno sodelujemo. Brati, pomeni več vedeti in imeti večjo moč – kar naprej opozarja Delo

Na kulturni praznik se eni dobivajo v Art caffe KCJT, drugi se sprehajajo po razstavi Življenje na tej in oni strani, spet tretji se odpeljejo v vojvodinski Salaš, ni nas malo, ki se odpravimo v Albertino, moji znanci pešačijo med vinogradi v Beli krajini, prijateljska družina z otroci uživa v Bistri in upokojeni se podajo na ogled bogate dediščine. Tisti, ki ne morejo od doma prebirajo knjige iz bogato založenih knjižnic, se družijo v debatah in spoznavajo življenje na svetu preko ekrana. Vedno več starejših prepoznava svojo sposobnost v obrtništvu od rezbarij, štikanja in »štrikanja« pa do zbiranja razglednic, glasbil, vojnih eksponatov in novcev. Vse to in še mnogo mnogo drugega, je duhovna ali materialna kulturna dejavnost sodobnikov, ki se prenaša iz roda v rod. Neizčrpne so možnosti nenehnega bogatenja spoznanj vsakega od nas, spoznanj, ki nam širijo obzorje duha, nas spodbujajo pri delu in odpravljajo strahove, ki jih pogojuje neustrezno informiranje. Spoznanja in ustvarjalnost nam niso dana, zagotoviti si jih moramo sami in kulturne dejavnosti nam pri tem pomagajo!

Kako ste letos preživeli kulturni praznik?

Moji zdravniki, 7. februar 2024

Do upokojitve sem sem zdravnike prepoznavala predvsem kot upravljavce zdravstvenih zmogljivosti in sredstev namenjenih za zdravstvo, ki so se zbirala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Največkrat se je pri osnovnih odločitvah vidno izkazalo, da zdravnikom manjka osnovnega znanja o upravljanju premoženja in organizaciji dela. Potrpežljivo jih je poučeval na sejah Martin Toth, poznejši doktor Medicinske fakultete. Tudi v delovnih telesih skupnosti so delovali številni zdravniki in imeli vedno zelo malo predlogov. Spominjali so me na obrtnike, ki so tudi vedno govorili samo o previsokih davkih in dajatvah ter odsotnosti družbene pomoči.. V obdobju osamosvajanja Slovenije, sem se seznanila tudi z dr. Matejo Kožuh, ki je bila poslanka v prvem sklicu Državnega zbora in je skupaj z še nekaterimi aktivistkami obiskovala lokalne organizacije. Dr. Kožuhova je bila tudi publicistka in je znala problematiko razreševati konkretno, razumljivo in koristno za večino. Po več tednov dolgi zadnji stavki zdravnikov zaradi zvišanja palač in drugih bonitet je dr. Kožuhova zopet objavila svoje mnenje o njej, ki kroži po spletu. Nekaj njenih poudarkov:

Slovensko javno zdravstvo je z več kot 40.000 zaposlenimi največji “poslovni” sistem v Sloveniji, veliki sistemi pa se le počasi spreminjajo.

Pričakovali bi, da bi nas ob prehodu iz starega v novo leto, ko običajno delamo obračune, kaj smo v preteklem letu postorili, zdravstveni upravljavci seznanili s tem, kako je bil porabljen denar davkoplačevalcev: kaj se je izboljšalo in kakšne izboljšave lahko pričakujejo v novem letu.

Mnogi pacienti ob novem informacijskem sistemu še težje pridejo v zdravstveni sistem kot prej, še vedno je več kot sto tisoč prebivalcev Slovenije brez osebnega zdravnika in čakalne dobe se niso nič skrajšale.

Pred leti so zdravnikom zvišali dni dopusta, ker jim niso mogli zvišati plač, tako mi je povedala mlajša kolegica. So tedaj kaj pomislili, kako bo to vplivalo na dostopnost bolnikov do zdravstvenih uslug?

Glede na to, da vedno več specialistov služi dodatni denar popoldan v privatnih ambulantah, predvidevam, da so danes specializanti še bolj obremenjeni. Ali si res ne zaslužijo plač, ki jih dobivajo? Ali jim jih res ne privoščite, starejši kolegi?

V čem se zdravniki razlikujejo od drugih, da menijo, da so upravičeni do višjih dohodkov? In v čem se zdravniki v javnem zdravstvu razlikujejo od drugih poklicev v javnem sistemu, da menijo, da so upravičeni do ločenih pogajanj? Žalostna resnica je, da ima vsak politik svojega zdravnika, zato zdravniški lobisti brez težav izsiljujejo več pravic, kar pa je popolnoma v nasprotju z zdravniško etiko.

Resnična vzroka sedanjega protesta zdravniške elite sta dva. Prvi je seveda del gospodarske elite, Drugi vzrok je nova ministrica za zdravje. Pomislite, ni zdravnica, pa še ženska je povrhu, treba ji je takoj v začetku njene vladavine pokazati, kako močni so zdravniki, da si ne bo domišljala, da ji bo uspela kakšna reforma, ki ne bo po volji zdravniški eliti.

Dovolili pa ste, moji mlajši kolegi, da prevzamejo iniciativo v slovenskem zdravstvu dobičkarji, ki skupaj z novo pogoltno gospodarsko elito ožemajo slovensko prebivalstvo.

Nenadzorovanega dvoživkarstva, ki je eden glavnih razlogov za težave v slovenskem javnem zdravstvu, seveda sami ne morete odpraviti, saj so dvoživke vaši predstojniki. Odpravimo jih lahko le skupaj z javnim pritiskom prebivalstva in s podporo našim prizadevanjem vas, požrtvovalnih zdravstvenih strokovnjakov, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v sistemu, kjer delate.

Temu res ni kaj dodati! Prepričana pa sem, da te dvoživke niso sposobne, ne znajo niti ne zmorejo organizirati zdravstveno ustanovo po potrebah naroda.

Kako v tej situaciji vidite sebe pot pacienta?

Že travca zeleni, 6. februar 2024

Lepo sončno in toplo vreme vznemirja naravo, da se prebuja v pomladanskem brstenju. Le kam to pelje saj so ljudje vedno govorili, da mora biti Svečnica, to je 2.februar mrzlo in zimsko sicer bo Velika noč ledena. Očitno ta rek nikogar več ne zanima najmanj pa naravo.

Najprej sem opazila, da postaja rdeča sosedova eksota to je neki grmiček, ki najprej naredi rdeče popke nato pa se razkošno razcveti, da je kot plamen. Opazim, da se je sama vaše zgrudila hermelika, grem po klešče in ko odrezujem lanske prekle, je pod njimi polno novih zelenih poganjkov. Iz soseščine mi nagaja bršljan, ki na vsak način hoče zasesti gredico mojega zelenjavnega vrta čeprav je vmes zidana pregrada, res da nizka in polna mahu, nakazuje pa le, da je to meja. Poškropim Mahober kar pa na bršljan nima vpliva. Ne preostane drugega kot ročno ostro rezilo, da ta bršljan ne zasede moje gredice na kateri sonce že greje poganjke jagod. Ob meji s sosedi so problem tudi šmarnice. Nizka škarpa jih varuje pred in mrazom, da rastejo kot konoplja kljub temu, da jih vsako leto izkoreninim kolikor morem. Po mojem gozdičku je polno zvončkov, malo nad njim pa trobentic. Podobno je na drugi strani Težke vode ko je dolga brežina bolnišnice en sam zvonček. Naj omenim še travnate površine, ki jih poleg hiše kosi robot, ob Težki vodi pa sosed Drago. Če bo sonce grelo še prihodnje tedne se bosta morala kar pripravit na prvo košnjo, sama pa moram poskrbeti za listje, ki ga je jesenski veter razpršil po vrtu in zdaj suho in rjavo čaka na grablje.

To pomlad imam težave z nogami in se kar ne morem odločiti o usodi zelenjavnega vrta. Vsa priporočila starejšim in starim opozarjajo naj se ukvarjamo z vrtički ker bo novo življenje na njih pozitivno vplivalo na njihovo počutje. Pa nisem prepričana, vsaj lansko poletje se je tudi izkazalo, da nas skopi pridelek deprimira. Posadila sem vsaj petkrat solato pa jo nismo niti dvakrat jedli, bilo ji je prevroče ali premokro, lahko tudi da jo nisem ob pravem času flancala, kakor koli pridelek je bil slab. Enako je bilo z čebulo in česnom, obstala pa je špinača, por, peteršilj, odlično so delale jagode in cvetele prelepe astre vseh barv, vmes pa je dišal šetraj. Najbolj žalostna je bila usoda paradižnikov, ki sem si jih tudi najbolj želela nabirati, pa je vse zgnilo predno je dozorelo. Podobno usodo je doživljalo moje sadje. Nabrala sem le nekaj breskev in par marelic.

Sprašujem se kako naprej. Sosedje so že zasejali travo na nekdanjem zelo donosnem zelenjavnem vrtu. Ker že imamo večje travnate površine se mi ne zdi smotrno njihovo širjenje pa tudi betonski rob zelenjavnega vrta bi bilo potrebno odstraniti. Vročina zahteva redno namakanje površin kar pa je kar naporen posel in velika poraba vode. Razmišljala sem že o oddajanju v najem ampak mi je bližja opcija, da bi sinova družina morda postopoma kaj posadila, kakšne trajnice in kaj kar ne zahteva dnevno nego. Lahko pa tudi, da bom sama še kaj postorila, če me bodo noge ubogale. Dileme in skrbi me vznemirjajo, saj živim v mestu in ne smem imeti okolja zanemarjenega.

Svoj dom sem si urejali pri tridesetih letih in mislila, kakšno srečo sem imela s pridobitvijo te lokacije, tega okolja, tega miru, tega prostora neštetih možnosti. Vse to danes postaja dilema, prevelika skrb za vzdrževanje in podobno kar zagotovo ne doživljam samo jaz. Žal priporočila starejšim in starim ne vsebujejo ničesar kar bi s pridom uporabljali pri reševanju problemov Peteršiljčkove mame.

Kakšen pa je vaš vrtiček v tem času?

Dediščina naprodaj, 5. februar 2024

Nekoliko v strahu sem pred dnevi pisala o dediščini, ki jo varuje Zavod za kulturno dediščino enota moje lokalne skupnosti, celo v presojo sem jim poslala blog, da popravim, če kaj ni v redu. Ker ni bilo odgovora menim, da so se z mojimi predlogi strinjali. Oddahnila pa sem se šele včeraj, ko je Delo prineslo kar dva prispevka s podobnimi predlogi in to je zdaj moj razlog, da o tem ponovno pišem.

Najprej se je razpisal Peter Rak o našem odnosu do kulture in umetnosti, med drugim ugotavlja, da se kulturna dediščina iz preteklih obdobij kopiči v muzejih in je že več kot 70 milijonov artefaktov v njihovih depojih. V današnjih pogojih muzejev lahko javnosti prikazujejo zgolj desetino artefaktov pa kljub temu nenehno pridobivajo nove, največkrat kupujejo. Naivno sem mislila, da samo naša Dolenjska ne ve, kaj bi z obsežno dediščino, P. Rak pa ta problem odpisa v svetovnem merilu kjer je nepoznanih artefaktov neprimerljivo več. Drugi primer podobnega razmišljanja sem naletela pri prebiranju zapisa v Delu ob 120 letnici Pokrajinskega muzeja Maribor. Dr. Mirjana Koren pravi, da je ena od osnovnih nalog muzealcev tako upravljanje zapuščine, da ta ne bi obremenjevale prihodnje generacije za kar potrebujejo dodatne prostore (cel grajski kompleks) in več kadra.

Nedvoumno torej je, da je zapuščine veliko, da se vsak dan povečuje in da zanjo nismo sposobni zagotoviti kadre in prostore. Predno zamahnete z roko, da to ni vaš problem in se s tem ne obremenjujete, si predočite koliko davkov plačujete, ali ti naraščajo ali padajo in ali je družbeno koristno, da se polnijo skladišča za katere največkrat ne vemo kaj v njih je. Upoštevajte še koliko stane restavriranje umetnin, njihovo vzdrževanje in promocija pa boste kmalu ugotovili koliko prihodkov bi morale prinašati, da bi pokrile svoje stroške. Pa lahko ustvarjajo prihodke? Zagotovo, če imajo managerja, ki jih trži v izobraževalne namene, raziskave, turizmu, založništvu, kupoprodaji in mnogih drugih tržnih ponudbah, ki jih en sam človek niti ne zmore našteti, je pa to lahko donosen posel. Že omenjena dr. Korenova pravi; »v zbirkah so številne oblike, barve, izdelovalci, materiali, tehnologije in časi, kar je široko polje za spodbujanje ustvarjalnosti«. Muzejski predmeti so podstat sodobnemu obrtništvu, potrebnemu za vzdrževanje in obnovo zapuščine, za informiranje učiteljev, staršev, učencev, ljudi ob prehodu v zelene tehnologije. Te naloge prepoznavajo sodobni strokovni muzealci in prav bi bilo, da jih prepoznavajo tudi stroke, ki ustvarjajo brezogljično Slovenijo.

Ker nisem dovolj strokovno poučena seveda ne morem soditi o rabi predmetov, ki jih varujejo muzeji, galerije in druge kulturne institucije. Kot aktivna državljanka pa moram na primeren način opozoriti, da smo dolžni z obsežno dediščino ustvarjati tudi prihodke in ne samo pritiskati na davkoplačevalce, da ti zagotovijo vedno več prostora in vedno več ljudi, ki bodo samo trošili. Seveda pa za tak pristop potrebujemo trg, ki se začne verjetno z izmenjavo umetnin in zapuščine, lociranje artefaktov na kraju najdbe, v lokalnih skupnostih ali v delovnih prostorih. Umetna inteligenca priporoča sistematično spodbujanje sodelovanja muzejev in galerij z delodajalci, vključevanje strokovnjakov za trženje umetnin, kuratorjev in zavarovalništva pri izdelavi dolgoročne tržne strategije, oglaševanje in promocija. Vse to so nove naloge galeristov in muzealcev, njihov inovativni pristop k vrednotenju in pravni zaščiti artefaktov kot tudi k oblikovanju etičnih smernic upravljanja in trgovanja, pa bo zagotavljal tudi prihodke.

Si boste kupili ali najeli kakšno umetnino?

Zemlja naša, zemlja sveta … 4. februar 2024.

Obstaja uglasbena pesem o zemlji, ki smo jo pogosto prepevali kot da pojemo himno. Ne morem se spomniti njenega teksta in ne znam zapisati not, da bi jo v tem blogu predstavila. Veličastna melodija pa mi je ostala v spominu z naslednjimi besedami: Zemlja naša, zemlja sveta/ tvoji smo sinovi/ nihče več te ne premaga/ narod te ubrani/«. Kadar je govora o namenski rabi zemlje, o kmetovanju, o vikendih, vzdrževanju krajine in tako naprej, vedno zaslišim to himni podobno melodijo in momljam lepe besede, ki, kot zgleda, nočejo iz moje glave.

Danes se ljudje sprašujemo, kako je z zemljo naše domovine, kako se z njo gospodari, kako jo še spoštujemo? Njena raba se tako hitro spreminja, da ji ne moremo slediti. Premalo jo imajo mesta, prevozniki, vinogradniki, graditelji vikend domačij, da o kmetih, ki so od nekdaj gospodarili z njo in njihovimi dodatnimi dejavnostmi sploh ne govorim.

Ne morem pozabiti časa, ko so naše tovarne izgubile petindvajset milijonski trg in so v našem območju ostali brez dela zlasti tekstilci ter gradbinci. Preživeli so po zaslugi podedovanih kmetijskih zemljišč, svojih zelenjavnih vrtov in sadovnjakov pa tudi nasvetov, ki so jih pridobili v Kmetijskih zadrugah. Kar čez noč so nastajali nasadi špargljev, kakovostne zelenjave, zdravilnih zelišč, izdelkov iz sadja in podobno. Po večjih krajih so začele delovati tržnice, ustanovljeno je bilo združenje kmečkih žena, sklepale so se pogodbe o dobavi gostincem in še bi lahko naštevala. Zaposlitvena kriza je spodbudila ustvarjalnega duha lastnikov kmetijskih zemljišč pa tudi gozdov ter pospešila trgovanje s kmetijskimi zemljišči kar po celih pokrajinah kot na primer po Krasu, Trški gori, Beli krajini, povsod, kjer so ljudje hoteli ustvariti svoj dom, prostor za oddih ali kmetovanje. Spremljala sem te procese v živo in ugotovila, da posebno ženske, znajo iz zemlje pridobivati ne samo najnujnejše ampak tudi priboljške, sredstva za šolanje in naložbe. Škoda bi bila, da kot delodajalke na trgu dela prodajajo svoje storitve za minimalno plačo.

Toda zagon kmetovanja, ki je v devetdesetih letih rešil nezaposlene pred socialnim zlomom, se danes že spreminja v vsemogoče in nemogoče zahteve kmetov in kmetovalcev pri nas in po Evropi. Prestižni kmetijski stroji rohnijo po glavnih mestih z zahtevo po višjih cenah kmetijskih izdelkov, reševanju uvozno izvoznih količin na trgu in višjih subvencijah. Vsi se pritožujejo nad nizkimi cenami uvoza, ki vpliva na zniževanje cen domačih pridelkov in nažira osnovno ekonomsko substanco kmetov. Toda kje so predlogi rešitev dolgotrajnega zelenega prehoda kmetovanja se sprašuje večina od nas? Zaradi sprememb prehrane nastajajo pritiski na zmanjševanje živinoreje, brez naravnega gnojenja so kmetje vezani na zdravju škodljive pesticide, ki jih prepovedujejo zakonodajalci in standardi kakovosti. Tu so še zahteve predelovanja kmetijskih izdelkov in veletrgovine, ki nikakor ne bi smele svojo donosnost iskati samo pri nabavnih cenah in uvozu. Kmete tudi ne bi smela družba obremenjevati s stroški vzdrževanja krajine, saj naše podeželje že poseljujejo delojemalci v mestih, postajajo turistične destinacije in pokrajine za oddih. Na podeželje se selijo obrtne dejavnosti, najbolj gostinstvo.

Vprašanje, ki bi ga morala postaviti kot prvo ali nas lastna, slovenska zemlja, lahko kakovostno dolgoročno prehranjuje, postavljam ob zaključku popisa dejstev o lastnikih zemlje tako zazidalnih kot kmetijskih zemljišč. Verjetno bi za reguliranje cen kmetijskih izdelkov morali najprej odločati o rabi zemljišč.

Ste zadovoljen ali jezen kmetovalec?

Živeti starost, 3. februar 2024

Že kakšno leto so naši klasični in virtualni mediji polni priporočil kako živeti staranje in starost. Ne morem ugotoviti zakaj se za nas stare tako zanimajo zdravniki, mlade strokovnjakinje vseh poklicev, cel kup proizvajalcev prehranskih dopolnil, pa tudi tisti, ki so komaj prejeli nakazano prvo pokojnino. Še posebno veliko priporočil kroži po spletu. Opažam pa, da so marsikatera izjemno promocijskega značaja, tudi nespametna, če bi jih v vsakdanjem življenju starostnik upošteval, bi kmalu ostal odvisen sam od sebe kar je po moje najhujše kar se človeku lahko primeri. Priporočila so praviloma anonimna, širimo jih pa jih vsi, ki uporabljamo splet.

Toda, ne smemo prehitro obsojati priporočila vse povprek. Pojasnila za nastajanje priporočil starejšim naj bi bila nova, vedno številčnejša znanstvena raziskovanja staranja ter prepoznavanje potreb starejših. Nastajajo spremembe v družbi in te se morajo v oskrbi, storitvah in politikah prilagajati tudi vedno večjemu številu starih. Večajo se možnosti zdravljenja starostnih bolezni kar spodbuja nasvete za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Družba postaja bolj osveščena, se zaveda dolžnosti do starejših kar pripomore k bolj aktivnemu življenju starih, njihovi večji neodvisnosti in samostojnosti. Tudi socialni vidiki in ekonomske spremembe spodbujajo družabne aktivnosti starejših in jih usmerjajo v dolgoročnejše načrtovanje preventivnih ukrepov. Napotke in smernice so rezultat celovitega pristopa k zdravju, socialnemu vključevanju, ekonomski varnosti in vsemu kar lahko izboljšuje kakovost starejšemu in staremu. Družba si torej prizadeva za našo dobrobit, seveda pa ne more samo dajati zato moramo razumeti, da med množico dobronamernih priporočil raste tudi »ljulka«.

Pred seboj imam 16 priporočil zadnjega tedna. Prva tri svetujejo, da nehamo investirati in da denarja ne dajemo več otrokom in vnukom. Ne strinjam se, saj vendar ne bom nič odnesla s seboj, vse bo ostalo njim ko bom odšla. Denar mora krožiti, v »nogavici« ga požira inflacija, zapravljati ga pa ne morem za neumnosti, tudi moja leta ne dovoljujejo, da bi hodila na primer na potovanja, kar je bilo desetletja moje najljubše opravilo. Sprejemam nasvete za zdravje vendar mi na misel ne pride, da bi zdravnika obiskala, če ne »gori voda«. Res je pa tudi, da vsak obisk pri zdravniku pomeni novo zdravilo, če si star je to že kar apotekarska omarica. Prizadevam si od nekdaj, da se z malenkostmi ne obremenjujem, toda z leti pride toliko drobnih malenkosti, da skupaj pomenijo velik problem kot na primer vsak predmet mora imeti svoje stalno mesto, sicer ga takrat, ko ga potrebuješ, ne najdeš. Ključi, telefoni, škarje, pijače itd. mora imeti svoj prostor, TV daljinci in programi morajo bili v poziciji, ki jo dobro poznam in je njena uporaba samodejna in še in še bi lahko naštevalo o oblačilih, kuhinjskih pripomočkih in tako naprej. Biti na tekočem z dogajanjem je zelo pomembno priporočilo posebno v času bolezni starega. Isto, če ne še pomembnejše je sodelovanje v družbenih omrežjih s svojimi prispevki, ko se moraš potruditi, da zainteresiraš javnost. Stare prijatelje pa moraš žal pozabiti. Tudi oni so ali odšli, ne vozijo več avta, slabo slišijo, vedno bolj so oddaljeni in podobno. Zelo, zelo priporočam zdaj kar sama branje zanimivih knjig. Danes imamo res dobre knjige, dobre prevode in odlične knjižnice

Mi je pa najljubši in najpomembnejši nasvet, da poskušamo živeti v slogi, s čim manj pritoževanja, ne preveč kritike in sprejemanje situacije kakršna je. Priporočilo, da ne razžalostiš po nepotrebnem nikogar bi morali vsi širiti med vsemi ljudmi in ga dosledno upoštevati pri svojem obnašanju.

Upoštevate nasvete, ki ste jih prejeli po e-pošti?

Manj zastopani spol, 2. februar 2024

EU uveljavlja Pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb do konca leta 2026. Ciljna spolna raznolikost naj bi bila 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33% za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. Pozvane družbe naj bi pripravile posebno poročilo Nadzornega sveta za skupščino ter v njem predstavile politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora. Predstavile naj bi tudi prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na področju raznolikosti. Slovenija želi s to pobudo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulative na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji ni zaznati tega napredka.

Od obravnavanih družb so bile od začetka tega projekta 1.9. do 31.12.23 v trinajstih spremembe v sestavi organov vodenja in nadzora. Napredovale so tri, nazadovalo jih je 5 družb in ohranjalo stanje 5 družb. Od 51 družb jih 17 že dosega spolno raznolikost v organih nadzora, 18 v organih vodenja in nadzora in 13 v obeh ciljih. Družb, ki ne dosegajo ciljev spolne raznolikosti, je 29, med njimi kar dve iz mojega okolja. Še slabše je stanje v Slovenskem državnem holdingu, kjer je bilo v letu 2023 imenovanih 42 novih članov Nadzornih svetov, od tega le 9 žensk. Razlika med imenovanjem žensk v nadzorne svete med letom 2022/2023 tudi nakazuje zanje na slabšanje.

Meni ti podatki pripovedujejo, da se v vodenju in nadzoru krepi moški svet kljub temu, da je v nadzorni stroki zaposlenih bistveno več žensk kot moških. Uresničevanje poslovne politike družb se izkazuje s primerjavo načrtovanih podatkov z dejansko doseženimi, z finančnimi in ekonomskimi analizami ter z primerjavami izkazanih uradnih podatki o dosežkih dejavnosti v katero posamezna družba spada. Trendi rasti ali upadanja razvojnih ambicij in možnosti posameznih družb se izkazujejo po veljavnih standardih v EU, ki jih masovno zmore obvladovati samo profesionalna stroka in jih tudi pravilno tolmačiti. Če gre nadzornim organom za ugotavljanje dejanskih učinkov poslovanja, ki so dolgoročno edini garant za realnost sprejemanja odločitev o bodočem poslovanju, morajo dobro razumeti izkaze poslovanja in bilance premoženja nadzorovane družbe in jih aplikativno uporabljati s predvidevanji tržnih razmer. Tu ni prostora za bleferje, pa če so še tako poznane in razvpite osebe v poslovnem svetu, tu tudi ni prostora za ljudi, ki okolje obvladujejo z retoriko, ki so na »dobrem glasu«, v nadzoru pač ne more biti uspešen tisti, ki nima ustreznega znanja in se v njem tudi redno izobražuje. Kar poglejte register certificiranih za nadzor pa vam bo takoj jasno, da je to bolj potrpežljivim ženskam namenjen posel.

Tudi v moji dolgoletni praksi se je nenehno izkazovalo, da kakovosten nadzor ne moreš opravljati v več družbah, še enega težko obvladuješ neprofesionalno. Vsak nadzornik se mora zavedati, da mora o dejavnosti družbe, ki jo nadzira, krepiti svoje znanje o njenem tržnem položaju, o položaju dejavnosti v svetu, na borzah in tako naprej. Vse to pa zahteva čas, previdno presojo in še previdnejšo ocenjevanje posameznih projektov tako iz vidika vlaganj kot učinkov poslovanja.

Previdno sprejemajte odločitve o članstvu v nadzornih organih in naj vas visoki prihodki ne prisilo v suženjsko delo brez prostega časa.

Ste tudi vi član katerega od nadzornih organov?

Nazca, 1. februar 2024

Pred desetletji smo se potepali po Peruju v Južni Ameriki in spoznavali stvari, pri katerih smo pozabili zapreti usta. Ne samo, da o njih še nismo slišali, presenečali so nas množični ostanki kulture neznanih ljudstev, ki so tisočletja ustvarjali na tem ozemlju davno pred sedanjimi rodovi. Med najstarejšimi ljudstvi se omenja Norte Chico, ki je zapustilo svojstveno arhitekturo z veliki piramidami iz obdobja 3500 let pred našim štetjem. Sledila jim je kultura Chavin, ki je razvijala verska središča in zanje značilno arhitekturo. Na obali si je kultura Moche organizirala kompleksno družbeno strukturo in keramično produkcijo z realističnimi upodobitvami, gradila pa je tudi velike piramide. Naslednje kulture so bile graditeljice kamnitih struktur, velikih palač, pomembnih arhitekturnih stvaritev, sebi lastno kulturno produkcijo. Potomci vseh teh in še drugih kultur so bili Inki, ustanovitelji največjega imperija v Ameriki.

V tem zgodovinsko izjemnem območju smo popotniki mojega mesta podrobneje spoznali starodavna mesta Cusco, Puma z jezerom Titicaca in Machu Picchu. Cusco je bilo glavno mesto inkovskega cesarstva in poseljeno že pred prihodom Inkov. Inki so ga oblikovali kot orla, njegov glavni trg pa kot pumo. Pri gradnji so uporabljali velike kamnite bloke, ki so jih rezali tako natančno, da pri zlaganju niso uporabljali veziv. Inki so kmetovali in v ta namen gradili terasasta polja. Machu Picchu je med najbolje ohranjenimi inkovskih mest. Sestavljen je iz kompleksa teras, templjev, palač, kamnitih stopnic in terasastih polj. Poleg templja Sonce ima še Tempelj treh oken, glavno palačo ter templje za obredje.

V omejenem času pa žal nismo uspeli videti Nazce znane po ogromnih risbah narisanih na tleh puščave Nazca v južnem delu Peruja. Puščavo prepredajo številne linije ustvarjene med letom 200 p. n. št. In 600 n. št., ki še vedno spadajo med največje skrivnosti arheologije. Krešejo se znanstvena mnenja o tem, da so Nazca lines imele verski pomen ali pa so bile povezane z astronomskimi opazovanji in koledarskimi cikli. Obstajajo pa tudi mnenja, da so linije povezane z vodo, da imajo navigacijske funkcije v puščavi, zelo živo je mnenje, da so linije ustvarile zunajzemeljska bitja da bi vplivala na človekovo kulturo. Skratka Nazca je še vedno nepoznana in izziv za znanost.

Pred dnevi sem iskala knjigo, ki bi me razvedrila, bila zanimiva, optimistična. Če imaš težave te taka knjiga preusmeri na zanimivo vsebino in težave pozabiš. Zagledam na Cobissu Danikena in njegovo knjigo Nazco. Jasno da sem se osredotočila nanjo. Iščem predvsem zaključke Danikena v zvezi z Nazco. Fenomenalni raziskovalni posebnež »požira« stare knjig pa tudi do podrobnosti sledi ugotovitvam najsodobnejših odkritij astronomije, kemije, nanotehnologije, vsega, kar bi razjasnilo od kot smo prišli in kam se vračamo. Mojster priznava, da o Nazci ne more oblikovati končnega mnenja čemu so bile namenjene oznake, linije, podobe velikanov in vseh drugih znamenj vidnih v Nazci samo iz zraka. Potrebne so raziskave tako na sami lokaciji Nazce kot tudi primerjave njenih likov z odkritji pradavnine v drugih delih sveta, zlasti v Indiji. Zanj je nedvoumno, da je civilizacija Nazce obvladovala letenje, potrebovala oznake za varen vzlet in dolet verjetno vse z ciljem, da pridobi potrebne rudnine za svoje projekte.

Skrivnosti še dolgo ne bodo razkrite, ko pa bodo bomo morda tudi izvedeli kdo je okužil planete in galaksije z celično vijačnico, ki se lahko aktivira sama, če najde planet z dovolj toplote.

Vas zanimajo predzgodovinski časi?

Knjige o univerzah, 1. februar 2024.

Knjige sem prebirala od kar se spominjam, pri starih starših Slovenske večernice, ko sva se s staro mamo preselile v preužitkarsko hišo sva brali skupaj s prijateljico Jožico njene knjige kar pod kovtrom in z baterijo, ker smo morali varčevati z elektriko, potem pa smo že odkrili knjižnico v sedežu naše lokalne skupnosti in postali njeni redni obiskovalci. Tako kot se je spreminjala dostopnost knjig, se je izgrajeval naš oseben odnos do vsebine knjig. Romantiko Mohorjevih knjig in zgodb je nadomestila »šunt« literatura, za njo pa knjige obveznega čtiva najprej domače literature nato pa vedno več svetovne klasike. Mene je vodno najbolj zanimal zgodovinski roman in knjige o popotovanjih in tako je še vedno. Trenutno prebiram knjigo o nastajanju univerzitetnega študija v Evropi in ne morem si kaj, da ne bi o tem napisala blog tudi za morebitne moje sledilce.

Študije nakazujejo, da je želja po izpopolnjevanju znanja prisotna od kar je človek na svetu. Šolani ljudje so spoštovani, s šolanjem dokazujemo, da zmoremo opraviti tudi zahtevnejše stvari, odkrivamo neznane možnosti, marsikdo študira iz ljubezni do učenja, skratka, razlogi so osebni, prihajajo pa tudi spodbude iz družine in okolja. Študentov je na svetu preko dvesto petdeset milijon in njihovo število nenehno narašča, temu primerno pa tudi število univerz.

Razvojna pot univerzitetnega študija je odvisna od gospodarskih in političnih potreb družbe. Predno se je model višjega izobraževanja uveljavil in razširil so bile razne cerkvene in mestne šole za pisanje, branje in računanje. Za vpis na srednjeveško univerzo niso obstajali nobeni formalni razlogi. Slušatelji so morali biti krščeni, rojeni v zakonski zvezi in moralne nravi. Slušateljice niso sprejemali. Prvi univerzitetni centri v Evropi so bili Bologna (1088 leta), Pariz (sredi 12. stoletja), Oxford (v 12. stoletju) in Dunaj (1365 leta). V dobi Humanizma in renesanse so se uveljavile akademske skupnosti in uvedli študijski programi humanizma. Razsvetljenstvo je poudarjalo razum, raziskovanja in znanstveni pristop do problematike, začeli so poučevati vse kar je neznano v naravoslovju. V poznejših stoletjih so se s specializiranimi programi prilagajale industriji, širile učne programe novih strok ter se osredotočile na raziskovanja. Bologna na primer je stoletje in pol poučevala samo pravo in šele nato dodala logiko, medicino, astronomijo, filozofijo, gramatiko, aritmetiko, retoriko, grščino, hebrejščino in teologijo. Od ustanovitve dalje deluje neprekinjeno in ima skoraj 2/3 tujih študentov. Oxford je bil dolgo necenjen v vseh študijah razen v teologiji in šele v 19. stoletju so učne programe klasičnega znanja razširili na vse znanstvene in medicinske študije, tuje jezike, zgodovino in podobne vede. Zanimivo je, da je Oxford po razširitvi študijskih programov ustanovil tudi ženski kolidže. Dunajska univerza je stara toliko kot moje mesto. Šele proti koncu 19, stoletja je sprejela tudi ženske, danes ima okoli 180 učnih programov, tretjino profesorjev iz tujine in okoli 100000 študentov.

Univerze so danes tudi prave zakladnice strokovne in leposlovne literature, njihove knjižnice so popolne tako po izboru knjig kot po številu izvodov, ki jih množica študentov potrebuje. So založnice, varuhinje znanstvenih unikatov, muzeji in imajo prostore za kulturne dejavnosti. Danes se vse univerze po svetu kitijo z Nobelovimi nagrajenci, ki jim na svetovi letvici kakovostnega študija prinašajo boljšo uvrstitev. Še vedno največ Nobelovcev prihaja iz najstarejših univerz., ki so danes že prava mesta v mestu, z vso infrastrukturo potrebno za študijsko in znanstveno delo. Vivat Academia!

Se kdaj doma pogovarjate s svojim študentom o univerzi in njegovi fakulteti?

Ženske in vodotoki, 27. januar 2024

V naši državi so vodotoki med naravnimi danosti zelo priljubljeni. Ljudje se ob njih najraje naseljujejo, jih negujejo in varujejo v obsegu svojega dostopa, včasih so jih tudi čistile vaške vodne skupine, danes pa je baje zato zadolžena država. Kakor koli, pomembno je, da jih imamo radi in da si želimo prispevati svoj delež k njihovem ohranjanju.

Ko smo pred leti dobili predlog nove zakonodaje o vodah, se je izkazalo, da smo prebivalci pomembni varuhi vodotokov na Slovenskem. Zahtevali smo referendumsko presojo in predlog zakona zavrnili. Cilji politične elite v obdobju referenduma so se bistveno razlikovali od javnosti. Kot da smo se ljudje šele takrat osvestili nad predlogom takratnega političnega vodstva, da bodo vode dobile svoje lastnike oziroma, da bodo vode v prihodnje služile predvsem gospodarskim namenom. Nastala so različna družbena gibanja, med njimi zelo pomembno žensko gibanje imenovano Varuhinje rek. Slovenske intelektualke z Lučko Bogataj v svojih vrstah, so se v tem gibanju poenotile, da bodo storile vse, kar je v njihovi moči, da reke z vodotoki ostajajo javno dobro, ki naj koristi celotni družbi in se upravlja tako, da se kakovost vode in vodotokov ne bo zmanjševala. Ženske, Varuhinje rek bodo v prvi vrsti spodbujale osveščenost slovenske javnosti o pomenu varovanja naravnih in človeških okolij, predvsem vodotokov, ter pomen aktivnega državljanstva o tem saj je vsaka od nas lahko varuhinja rek in zaščitnica narave.

Prvi projekt Varuhinj rek je bil priprava skupne fotografske razstave z osrednjim motivom slovenske reke in njihove varuhinje. Razstava potuje po državi in jo spremljajo okrogle mize, delavnice za lokalne aktiviste in otroke ter umetniški dogodki, kar vse naj bi promovirali mediji. Trenutno gosti to razstavo Ljubljanski grad. Varuhinje si želijo sodelovati tudi z lokalnimi oblastmi, da povečajo svojo pozornost do vodotokov tako pri njihovem vzdrževanju kot pri urbanih odločitvah in konkretnih lokalnih izzivih. Skupna razstava je združeno delo slovenskih fotografov, naravovarstvenikov, novinarjev, umetnikov, ljubiteljev narave, predstavnikov civilne družbe in lokalnih skupnosti. Z njo vabijo k sodelovanju taborniške, ribiške, rekreativne in podobna društva, posameznike, mlade, šolske otroke, turiste, družbene iniciative in lokalne oblasti. Prepotovala je že Slovenijo od Kanala ob Soči do Bele krajine in Goričkega. Služi kot platforma za povezovanje okoljevarstvenih pobud, stroke in javnosti pri iskanju skupnih rešitev za ustreznejšo ureditev rek v prihodnje.

Projekt so zasnovale in ga izvajajo ženske, ker so najbolj zainteresirane za spodbujanje zaščite naravnih in človeških okolij, celinskih voda, trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja v sobivanju z naravo. Dejstvo je, da tako pri nas kot v tujini v ospredje bojev za naravo , okolje in vodo večinoma stopajo ženske. Seveda pa so Varuhinje rek spoštljive do Varuhov rek torej moških, ki so odločujoči zlasti v lokalnih skupnostih. Ima pa vsaka reka svoje specifične probleme, ki jih varuhinje ali varuh lahko odkrijeta, toda rešitev pripravi le strokovnjak na področju varovanja narave.

Gibanje Varuhinje rek se širi in krepi. varuhinjo že imajo reke Drava, Sava, Krka, Kamniška Bistrica, Kolpa, Sora, Soča, Sava Bohinjka in Sava Dolinka, Križne jame, Vipava in druge. Učinki se bodo pokazali le, če bodo Varuhinje rek povezovale lokalne skupnosti skozi katere reke tečejo in jih prepričale za skupne akcije.

Sodelujete kot Varuhinja ali Varuh rek?

Naše naložbe, 30.januar 2024

Kot varčni in dobri gospodarji moramo za varnost družine in doma poskrbeti za ustrezne rezerve v denarju oziroma z donosnimi naložbami privarčevane gotovine. Še posebno je pomembno, da se pametno odločamo v današnjem času, ko nas tare inflacija in ko za svoje prihranke na bankah ne prejmemo obresti. Za dobre naložbe imamo veliko različnih priložnosti. Lahko kupimo delnice velikih in pomembnih slovenskih podjetji, obveznice za katere je zainteresirana država, deleže v investicijskih skladih, ki jih ponuja zlasti zavarovalništvo in ne nazadnje nabava kriptovalut katerih donosi neverjetno rastejo. Naložbe gotovine v materialno premoženje je druga oblika ohranjanja našega premoženja pred zmanjševanjem vrednosti zaradi inflacije, ki ga prepoznavamo najbolj masovno v nakupu prostorov za oddajo v najem podjetjem ali stanovalcem. Mlajši se zatekajo v nakup zemljišč doma in v tujini bodi si za lastne potrebe, razvoj specifičnega sadja, morebitne gradnje ali prodajo, če bo cena zemljišča ugodna. So pa tudi možne naložbe v umetnine, zlato in podobne predmete, ki jim dolgoročno cena le narašča, pri njih pa je nujno poznati njihove posebne oblike trženja.

Največ nas je malih varčevalcev s prihranki do deset minimalnih plač in največ nas je tistih, ki nas tare dilema ali je ponudniku naložbe verjeti ali pa bomo zopet doživeli zlom slovenske borze kot se je to zgodilo v času največjega zaupanja v gospodarske naložbe pred desetletjem. Nimamo pregleda nad gibanjem trga finančnih instrumentov do take mere, da bi bili varni pred morebitnimi izkoriščevalci našega zaupanja. Želimo si in potrebujemo strokovne nasvete ljudi ali ustanov, ki se profesionalna ukvarjajo z naložbami malih vlagateljev, da nam pomagajo pri oblikovanju portfejla, ki bi bil kar se da stabilen, donosen in varen. Ponudba svetovalnih uslug je pri nas izjemno velika, nekateri ponudniku so se v preteklih desetletjih tudi strokovno izpopolnili do take mere, da bi jim lahko zaupali, če bi bila država politično stabilna in nanje ne bi mogli vplivati posamezniki in aferaši. Ni se čuditi, da se po spletu iščejo svetovalci v tujini, zlasti v EU, ki so morda objektivneši od domačih, zagotovo pa bolj praktično uveljavljeni v novejših oblikah investiranja kot je na primer nakup kriptovalut. Poleg njihovih visokih donosov poznajo tudi njihove nevarnosti in slabosti.

Mali investitorji pri nas bolj slabo poznamo kriptovalute. To so digitalne in virtualne valute, ki koristijo kriptografske tehnike za zavarovanje transakcij, kontrolo izdajanja novih enot in potrditve transfera gotovine preko decentraliziranegaregistra transakcij. Kriptovalute nimajo centralne avtoritete in kontrole, promet poteka neposredno preko koristnikov. Zagotovljena je zaščita vseh transakcij. Večina teh valut ima omejeno ponudbo in anonimne koristnike. Na trgu deluje preko 2000 kriptovalut z njihovimi investicijami vred, poznana je zlast Bitcoin (BTC). Njihov trg je zelo dinamičen z veliko sprememb cen in tehnologij. Potrebna je skrajna pazljivost, da se dosega večje donose in zmanjšujejo rizirki. Vabljive in nevarne kriptovalute so v preteklem letu zagotvljale 12 % donose, posle z njimi pa prevzemajo strokovno podkovane in s podatki oborožene svetovalne hiše kot je na prier Inc Global, ki s košarico izbranih kriptovalut zagotavlja dober donos in ima finančno licenco za upravljanje kriptovalut v Angliji.

Izgube vrednosti premoženja zaradi inflacije je za vse družine res velik problem in obremenitev zato se bomo morali slej kot prej poučiti utdi o kriptovalutah in drugih oblikah naložb. Pri morebitni odločitvi o naložbah v kriptovaluto je nasvet skoraj da nujen saj je svetovna ponudba velika, vendar polna pasti. Previdnost je mati modrosti!

Ste se morda že poglobili v presojo kriptovalute?Vrh obrazca

Mestno redarstvo pa tako! 29. januar 2024

V mojem mestu so pristojni organi ustanovili Mestno redarstvo, ki ugotavlja ali smo parkirali po predpisih. Mestni prostor je do zadnjega koščka razdeljen na posamezne parkomate in kot zgleda, zajema tudi parkirišča trgovin. Ko sem bila odpuščena iz bolnišnice, me je sin zapeljal do trgovine kjer redno nabavljam, da si kupim osnovne prehranske izdelke, saj doma ni bilo nikogar več kor en mesec. Pripeljal je nabavni voziček na katerega sem se opirala in odšla v trgovino samo z eno berglo, drugo pa sem pustila v avtu, ki sva ga parkirala na prostoru za invalide. Iz avta nisem mogla, če vrata avtomobila niso bila popolnoma odprta kar na parkiriščih neinvalidov sploh ni možno zagotoviti. Mislila sem si, da bo morebitni kontrolor prepoznal po bergli v avtu, da gre za invalidnega kupca. Naj še poudarim, da je na parkirišču Mercatorja Bršljin najmanj deset parkirišč z rumeno oznako in v času najinega parkiranja ni bilo na njih nikogar – vsa invalidska parkirišča so bila prazna.

Po nabavi sva na avtu zagledala obvestilo Mestnega redarstva, sprintano na printerju z vsemi podatki o plačilu globe 200,00 EUR. Parkirišča za invalidne so bila še vedno prazna. Odpeljala sva se na sedež Redarstva, kjer je prijazna njihova sodelavka videla mene, moje bergle in moje težave po operaciji. Naročila je, naj narediva vlogo za odpravo globe in priloživa izvid bolnišnice o moji invalidnosti. Še istega dne sva to poslala in čez par dni dobim neprijazen odgovor, da odprava ni možna, da moram kazen plačati, če plačam v osmih dneh samo ½ in da naj se pritožim na njihove nadrejene. Gospod po obvestilu in priimku medved je z odgovorom poudaril »svoje mesto v trgovini porcelana«. Ni mu padlo na pamet, da naslednji dan po odpustu iz bolnišnice ne morem hoditi sama, saj je sin v službi, po stopnicah je boleče in počasno, v uradu si neokreten, marsičemu se ne moreš prilagoditi kot na primer stati pred šalterjem in podobno. Gospod je imel v rokah zdravniški izvid, uradni dokument o tem, kaj smem in kaj ne, da invalidnost ne bom podaljševala. V dno duše me je bolj zabolelo kot bolečina nog. Ni pomislil, da se z dvema berglama in bolečino težko oblačim, ne morem obuti, še manj priti v mesto na gospodu nadrejeni urad, ga najti v veliki večnadstropni stavbi in ob vsem tem izjemno pozorno paziti, da ne padem. V roki je imel dokaz o mojih težavah. Ni mu padlo na pamet, da nisva parkirala na mestnem zemljišču ampak na parkirišču trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebami. Ne, vse to je gospodu, ki naj bi varoval invalide, popolnoma tuje. Avto nima invalidske izkaznice, ne briga me kaj prevaža in čemu služi.

Naša družba je postala formalistična in ne zaznava več težav, ki jih ljudje dejansko imamo, če pa jih že zazna nima ali zakonske podlage ali pravila, po katerem bi lahko posledice formalizma odpravila ali vsaj ublažila. Tudi se ta družba ne zaveda več, da je bolan človek nezadovoljen sam s seboj in zato bolj občutljiv za vsako besedo. Ni nujno, da se bolan sam sebi smili kot je verjetno ocenil redar, res pa je, da pričakuje od okolja razumevanje, če že ne pomoč. Gospodu redarju sem sporočila, da nadaljnjega postopka zdravstveno nisem sposobna voditi, še posebno ne v primeru nerazumevanja in nato globo poravnala v ½ od 200.- EUR. Toda tudi pri tem sem se počutila nekako kriva ko sem pomislila na tiste, ki jim visoka globe ne da bi kdo bil kakorkoli prizadet, podraži vsakodnevno prehrano, prikrajša otroke ali onemogoči kulturni dogodek. Proti formalizmu se moramo boriti in vsak od nas mora imeti vsaj osnovno mero empatije do težav invalida, šele potem pa sme vprašati tudi zakaj invalid ni pridobil invalidsko izkaznico. V mojem primeru je nisem mogla zagotoviti zaradi dela prostih dni., ki so sledili mojemu izpustu iz bolnišnice okoli 14 ure v petek. Ta blog je le moj protest proti formalizmu lokalne oblasti.

Ste se tudi vi kdaj srečali s tako aroganco?

Ženske in vodotoki, 27. januar 2024

V naši državi so vodotoki med naravnimi danosti zelo priljubljeni. Ljudje se ob njih najraje naseljujejo, jih negujejo in varujejo v obsegu svojega dostopa, včasih so jih tudi čistile vaške vodne skupine, danes pa je baje zato zadolžena država. Kakor koli, pomembno je, da jih imamo radi in da si želimo prispevati svoj delež k njihovem ohranjanju.

Ko smo pred leti dobili predlog nove zakonodaje o vodah, se je izkazalo, da smo prebivalci pomembni varuhi vodotokov na Slovenskem. Zahtevali smo referendumsko presojo in predlog zakona zavrnili. Cilji politične elite v obdobju referenduma so se bistveno razlikovali od javnosti. Kot da smo se ljudje šele takrat osvestili nad predlogom takratnega političnega vodstva, da bodo vode dobile svoje lastnike oziroma, da bodo vode v prihodnje služile predvsem gospodarskim namenom. Nastala so različna družbena gibanja, med njimi zelo pomembno žensko gibanje imenovano Varuhinje rek. Slovenske intelektualke z Lučko Bogataj v svojih vrstah, so se v tem gibanju poenotile, da bodo storile vse, kar je v njihovi moči, da reke z vodotoki ostajajo javno dobro, ki naj koristi celotni družbi in se upravlja tako, da se kakovost vode in vodotokov ne bo zmanjševala. Ženske, Varuhinje rek bodo v prvi vrsti spodbujale osveščenost slovenske javnosti o pomenu varovanja naravnih in človeških okolij, predvsem vodotokov, ter pomen aktivnega državljanstva o tem saj je vsaka od nas lahko varuhinja rek in zaščitnica narave.

Prvi projekt Varuhinj rek je bil priprava skupne fotografske razstave z osrednjim motivom slovenske reke in njihove varuhinje. Razstava potuje po državi in jo spremljajo okrogle mize, delavnice za lokalne aktiviste in otroke ter umetniški dogodki, kar vse naj bi promovirali mediji. Trenutno gosti to razstavo Ljubljanski grad. Varuhinje si želijo sodelovati tudi z lokalnimi oblastmi, da povečajo svojo pozornost do vodotokov tako pri njihovem vzdrževanju kot pri urbanih odločitvah in konkretnih lokalnih izzivih. Skupna razstava je združeno delo slovenskih fotografov, naravovarstvenikov, novinarjev, umetnikov, ljubiteljev narave, predstavnikov civilne družbe in lokalnih skupnosti. Z njo vabijo k sodelovanju taborniške, ribiške, rekreativne in podobna društva, posameznike, mlade, šolske otroke, turiste, družbene iniciative in lokalne oblasti. Prepotovala je že Slovenijo od Kanala ob Soči do Bele krajine in Goričkega. Služi kot platforma za povezovanje okoljevarstvenih pobud, stroke in javnosti pri iskanju skupnih rešitev za ustreznejšo ureditev rek v prihodnje.

Projekt so zasnovale in ga izvajajo ženske, ker so najbolj zainteresirane za spodbujanje zaščite naravnih in človeških okolij, celinskih voda, trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja v sobivanju z naravo. Dejstvo je, da tako pri nas kot v tujini v ospredje bojev za naravo , okolje in vodo večinoma stopajo ženske. Seveda pa so Varuhinje rek spoštljive do Varuhov rek torej moških, ki so odločujoči zlasti v lokalnih skupnostih. Ima pa vsaka reka svoje specifične probleme, ki jih varuhinje ali varuh lahko odkrijeta, toda rešitev pripravi le strokovnjak na področju varovanja narave.

Gibanje Varuhinje rek se širi in krepi. varuhinjo že imajo reke Drava, Sava, Krka, Kamniška Bistrica, Kolpa, Sora, Soča, Sava Bohinjka in Sava Dolinka, Križne jame, Vipava in druge. Učinki se bodo pokazali le, če bodo Varuhinje rek povezovale lokalne skupnosti skozi katere reke tečejo in jih prepričale za skupne akcije.

Sodelujete kot Varuhinja ali Varuh rek?

Rojstvo potomstva, 26. januar 2024

V našem kolektivnem spominu je za vedno zapisano, da se je v drugi svetovni vojni zgodil zločin proti Judom, pozneje poimenovan holokavst. Združeni narodi so razglasili 27. januar za svetovni dan spomina na žrtve. Vsako leto se poklonimo spominu judovskih žrtev, zaprtih v taboriščih smrti po Evropi, ki so jih imeli nacisti od leta 1941 do 1945. V Tel Avivu sem si pred desetletji ogledala Muzej holokavsta, v notranjosti je popolnoma temen in se v tej temi prikazujejo slike otrok, žensk, možkih predno so jih internirali, popolnoma izstradanih v taboriščih in odpeljanih v krematorij. Vidiš kako močno so bili prizadeti nedolžni ljudje, umetniki, kmeti, mladi komunisti in predvsem Judje, postaneš aktivist in borec proti kakršnem koli nasilju, ideologiji zla. To smo mi, vojna generacija.

Za mene je bila ta druga svetovna vojna kot obdobje spoznavanja dejstev tja do konca petdesetih let še posebno pomembno. Po smrti deda nisem imela več družine in zaradi šolanja sem se morala preseliti k mami v Ljubljano. Njen mož je postal moj očim, ki mi je bil izjemno naklonjen, vesel, kadar sem bila v čem dobra in žalosten, kadar se je kje kaj zataknilo. Naučil me je voziti kolo, motor in avto in še mnogo dobrega bi lahko naštevala. Moj očim je bil šibke postave, včasih utrujen, včasih žalosten. Kot partizana so ga ujeli nacisti in ga odpeljali v Dachau kjer je bil mučen, lačen in zaničevan do osvoboditve taborišča. Vrnil se je domov na Barje, do rojstne hiše peš, tam pa žal ni našel nikogar. Kar niso domačih pobili nacisti, se je razselilo, da je ostalo živo. Moj očim ni imel poklica, k sreči pa so ga sprejeli električarji in pri njih se je priučil do kvalifikacije. Bil je skromen, zadovoljen z vsem in srečen, da je ostal živ. Počasi so se domov vrnili tudi njegovi domači, dva brata in sestra Fani. O sebi, o Dachau in holokavstu moj očim ni nikoli spregovoril, tudi moji mami se ni izpovedal in svoja doživetja odnesel v prezgodnji grob.

Življenje pa je neuničljivo in tudi družina mojega očima se je po vojni večala. Brata sta imela vsak dva potomca, sestra Fani pa samo hčerko Zdenko. Ta nečakinja mojega očima je povila tri dekleta, ena prijetnejša od druge in najmlajša Nina, pravnukinja mojega očima, je danes rodila krepkega sina. Že ko se je rodil moj sin, se ga je moj očim resnično nad vse razveselil. Najprej mu je kupil konjička, ki je še vedno pri hiši, čeprav je minilo že pol stoletja. Če bi bil še živ, se prepričana, da bi takega konjička kupil tudi Nininemu prvorojencu. Otroke je imel zelo rad, zakaj ni imel svojih pa mi ni nikoli zaupal.

Očimova sestra Fani je danes že krepko čez devetdeset, njena Zdenka v grobu, Zdenkina dekleta pa v najlepših letih. Tudi sama se hitro staram. Ko me je babica obvestila o rojstvu Nininega in Gregorjevega sinka, sem se najprej spomnila na očima in njegovo veselje z otroci, nato pa na vse njegove, ki so me kot študentko izjemno lepo sprejeli za kar sem jim bila vedno močno hvaležna. Poslala sem Nini naslednjo čestitko:

Posijalo vama je SONCE, ki ne bo nikoli zašlo. Veselim se z vama lepih sončnih, veselih in ustvarjalnih let, ki jih boste v družini doživljali in želim vam, da bi bili kar se da srečni! Kot Rojenica iz pod Gorjancev dojenčku polagam v zibelko napotilo: »Srečno pot v ta zanimivi, veliki in včasih nerazumljivi svet, sprejemaj ga kakršen je in v njem uresničuj svoje sanje! Prababici Faniki, pradedku Francetu in babici Ireni polagam na srce, da storijo vse za dobrobit mlade družinice in jo varujejo kot punčico v svojem očesu!

kako se pa vi spominjate na drugo svetovno vojno?

Osamljenost, 25. januar 2024.

Razlog za vsebino tega bloga je mnenje strica Jožeta, da se človek počuti osamljenega če nima kaj početi. Danes skoraj ni človeka, ki nima zadovoljene fiziološke potrebe in, če se mu ni potrebno prizadevati za preživetje nima dela in je osamljen. Stric Jožko meni, da bi si moral zagotoviti delo, če se ga ne nakazuje, da je osamljen zaradi svoje lenobe. Razvila se je obširna debata za in proti izraženemu mnenju v kateri se je vse sukalo okoli tega ali človek potrebuje poleg hrane, vode, obleke in bivalnega prostora še kaj drugega.

Najprej smo seveda poskušali ugotoviti kaj je osamljenost. Med mnogimi definicijami nam je najbolj odgovarja tista, ki naj bi veljala za staro in mlado kajti analize in raziskave kažejo, da je danes osamljenih vedno več mladih in torej osamljenost ni problem samo starih. Temelj srečnega življenja so krepke socialne vezi ljudi, če se ljudje čutijo povezane z drugimi so srečnejši, bolj zdravi in dosegajo boljšo storilnost dela. Osamljeni se počutijo ljudje, ki v socialnih povezavah ne sodelujejo bodi si zaradi občutka manjvrednosti, slabo samopodobo, prenizko stopnjo samozavesti, slabim zdravjem, nepripravljenostjo za tveganje.

Strokovnjaki opozarjajo, da pogosto zanemarjamo svoje psihološke potrebe, ki naj bi bile ključne za naše zadovoljstvo in zadovoljivo počutje. Dajanje in prejemanje pozornosti drugih ljudem nam daje občutek sprejetosti. Če je kdo prikrajšan za užitek ob doseženem cilju, izpolnitvi namena pomeni, da se vdaja občutkom strahu in izogibanja. Hočemo biti del nečesa večjega kar odvrača od nas stran pozornost do nas samih. Potrebujemo učenje, preskušnje, nove stvari, v naši naravi je, da iščemo rešitve, nadgrajujemo znanje. Svoje sanje želimo deliti z nekom, osebo na katero se lahko zanesemo. Vsaj del svojega življenja želimo imeti pod kontrolo, da v težkih trenutkih najdemo rešitve, ohranjamo identiteto. Želimo imeti priznano, da smo v nečem dobri, da nekaj delamo dobro in nam to skupnost priznava. Hočemo živeti varno fizično, finančno, zdravstveno in socialno, da s tem pridobimo občutek stabilnosti, pomirjenosti.

Če te psihološke potrebe zanemarjamo, se jim odrekamo ali kako drugače izogibamo je nujno spremeniti svoj življenjski slog in navade. Čeprav je težko priznajmo družini ali komu drugemu, da smo osamljeni. Že zaradi priznanja se človek počuti bolje, največkrat pa okolje ponudi tudi pomoč. Včasih pomagajo mediji, posebno splet za klepet, poučitev, razjasnitev določene problematike, ki nas zainteresira in potegne iz osamljenosti. Pomaga tudi obujanje nekdanjih stikov, ki so odlično zdravilo proti osamljenosti. Človek je lahko osamljen tudi v množici in torej moramo razmisliti, če nikomur ne pustimo v svojo bližino. Občutek pripadnosti pridobimo s sodelovanjem v kakršni koli organizaciji z ljudmi podobnih interesov. Poslušanje podkastov je blažilno, spodbuja k razmisleku in pripomore k zmanjševanju osamljenosti. Hobiji, prostovoljstvo ali hišni ljubljenčki zelo uspešno odpravljajo osamljenost.

Ljudje včasih potrebujemo samoto, ki pa jo ne moremo enačiti z osamljenostjo. Samota je čas, ki ga posvetimo sebi, da premislimo o svojem osebnem razvoju, da ocenjujemo svoje sanje in dejanja, da se dobro počutimo ob zadovoljstvu in smo kritični do svojih slabosti.

Zanimivo, da o lenobi ni bilo izrečenega ničesar, lahko pa bi le poudarili, da se marsikaj slabega skoti v nas prav zaradi človeške ležernosti in nedelavnosti.

Ste morda osamljeni?

Palestina, 29. januar 2024

Uboga Palestina, le kaj je storila svetu, da jo ta že tako dolgo neizmerno muči. Komaj se malo opomore od vojne, že se spravi nanjo največja vojaška industrija na svetu, na prebivalce tiste male zaplate sveta, kjer slabo uspeva vse, kar je za življenje potrebno in se njena panorama tako lepo vidi iz gore Nebo.

Od kar sem na svetu vem za Palestino. Na domačiji mojih starih staršev je bila poznana kot božja dežela, kjer se je rodil in deloval Kristus. Kot naročniki knjig Mohorjeve družbe smo dobivali vsako leto kakšno knjigo, ki je pripovedovala o Palestini, njenem Jeruzalemu in njeni šotorski poselitvi. Prav zaradi časti, ki jo je do te dežele gojila moja rodovina, sem med prvimi svojimi popotovanji po svetu izbrala Palestino, doživela Jeruzalem, Betlehem, Žalostno goro, Zid žalovanja, Jordan, Masado, Nazaret in še veliko drugega vse tja do Črnega morja. Čisto majhen del njihovega območja so zasedli Izraelci, ki so jim ZN priznali kot njihovo državo. V prizadevanjih naše države, da bi se svet pravičnejše organiziral, so Palestinci sodelovali v gibanju neuvrščenih, njihov vodja Arafat pa je bil naš prijatelj. Nenehno se je pritoževal nad posegi Izraelcev na ozemlje Palestine in iskal zaveznike po vsem svetu, tudi pri Mandeli v Južni Afriki. Zdaj se več ne spomnim vseh stricev iz ozadja, ki so Izraelu pomaga pridobivati vedno nova območja palestinskega ozemlja seveda z orožjem. Spori, bitke, pogajanja, nagajanja in sovraštva so iz leta v leto rasla, pripeljala so do današnjega stanja, ko je Izrael eksplicitno na mednarodnem sodišču tožen zaradi genocida, ko je palestinska Gaza ena sama ruševina, ko umirajo predvsem ženske in otroci in po kateri se klati Izraelsko vojaštvo z orožjem ZDA. Ponavljajo se dejanja, ki so jih Izraelci doživljali v Evropi v drugi svetovni vojni. Cel svet obsoja ta absurd a žal v pristojnih organih OZN ni možno doseči dogovora o ustavitvi vojne, tudi vodstvo EU podpira Izrael, seveda slovenski pristojni organi kljub članstvu v VS, se izogibajo jasnim stališčem do genocida.

Toda, državljani Slovenije že od začetka trenutne krize opozarjajo, da je treba vojno v Palestini takoj ustavili, žal neuspešno in zgleda, da bo prišlo do državljanske nepokorščine oziroma upora proti pristojnim organom v naši državi. Svobodomiselna gibanja v Sloveniji kot so Mladina, Institut 8. marec, Mirovni institut , skupaj članstvo v kakšnih petdesetih društvih je oblikovalo ultimat za pristojni organ Republike Slovenije, da naj podpira sojenje genocidu, da priznava Palestino kot državo, da Slovenija prekine diplomatske odnose z Izraelom in da se uvede embargo nad uvoz orožja v Izrael. Gibanje zbira podpise, včeraj jih je bilo okoli 4.000, danes že 5.518. Dragi bralci bloga, pokažite svojo državljansko voljo, ustavimo mučenje Palestincev in prizadevajmo si za mir vseh ljudi na zemlji, ker DOST JE!

Ni več samo Palestina trpinčena, vojna se širi na Jemen, zajela je Iran, napaden je že Pakistan, v nevarnosti so tovori svetovne trgovine. Pa kam to vodi, kdo ima od trpljenja ljudi koristi? Proizvajalci in dobavitelji orožja v prvi vrsti tisti v ZDA. Bajne dobičke kujejo še vedno v Ukrajini in radi bi jih še povečali s sodelovanjem pri obnovi z njihovim orožjem uničenih mest in vasi. Da bi ohranili zaposlene v orožarski industriji iščejo nove kupce, če jih ni, začnejo z napadi na jemenske razbojnike, ki so slučajno prijatelji Hamasa in tako se naprej množijo vojna žarišča v katerih izgubljajo otroci, šolarji, družine ne da bi bili česar koli krivi. Ves svet protestira, tudi ljudje ZDA, tudi vsi Evropejci, a te glasove ne sliši nekaj posameznikov, ki jim vojne koristijo za uresničevanje osebnih interesov. Žalostno toda resnično!

Se boste pridružili predlogom gibanja »DOST JE!« ?

Dediščina Dolenjske, 21. januar 2024

Dan mi je polepšal prispevek v Delu o kulturnih spomenikih, ki propadajo vsem na očeh v območju, ki ga pokriva Območna enota mojega mesta Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Vodja enote nas je ob 40 letnici enote seznanil, da delujejo v 18 občinah in skrbijo za 3275 enot nepremične kulturne dediščine, od tega državnega pomena 36 in lokalnega pomena 757 enot, za vzdrževanje ostalih enot skrbijo lastniki. Ugotavlja, da tako država kot občine premalo namenjajo za vzdrževanje nepremičninske dediščine in da ta vidno propada prav tako pa tudi rokodelstvo in izvajalci brez katerih kakovostna obnova spomenikov ni možna. Na primer skodlarstvo, kamnarstvo, restavratorstvo in podobne dejavnosti.

Moja prva misel ob teh podatkih je bila namenjena prilikam in priložnostim, ki jih toliko spomeniških enot ponuja oziroma omogoča določeni lokalni skupnosti. Zamislite si, če bi vse te spomenike dostojno obnovili in vzdrževali, kaj vse bi radovedna mladina, turisti, znanstveniki in številni drugi interesi spoznali v teh osemnajstih občinah. Področje je »odprta knjiga« za vsaj 2000 let ustvarjanja ljudi, ki so po tem območju gospodarili, se borili na svojo zemljo in za preživetje in tako omogočili obstanek številnih rodov, katerih potomci smo. Čudim se, da v programih države in občin ni spomeniško varstvo kulturnih spomenikov med prioritetami oziroma, da njihova raba in koristnosti sploh niso sestavni del proračunskih prihodkov in odhodkov. Zakaj jih torej imamo, evidentiramo, varujemo, obremenjujemo lastnike in še bi lahko naštevala. Zakaj na primer sosednje Posavje že vsaj pol stoletja s pridom koristi obnovljeno graščino Pišece, kako je Sevnica pridobila sredstva za obnovo in koristno rabo svojega gradu, da o Brestanici in Raki sploh ne govorim. Če se ozremo na kulturne spomenike države je na primer obnovljen celo Strmol pod nazivom državnega protokola, pa Podvin, da dvorec dr. Rodeta sploh ne omenim.

In kako je z našimi gradovi? Napisala sem že neštetokrat, Hmeljnih, Soteska, Prežek, Stari grad, Grm in drugi so nekoč že imeli svoje skrbnike, danes propadajo, so že propadli ali pa čakajo ne vem česa? Pa ne zaradi denarja, tega še nikoli ni bilo na razpolago več, kot ga je danes, propadajo zato, ker se zanje na državnem in občinskem nivoju nihče ne briga, nimajo programa, ki bi bil donosen, nimajo ljudi, ki bi se zagrizli v organizacijske probleme aktiviranja spomenikov, ne prepoznajo koristnosti in možne donosnost, pomembne so jim vaške ceste, brvi čez potoke in podobne komunalne povezave, ker te vzbujajo zaupanje volivcev v elito.

Nujno bi bilo aktivirati civilno družbo, da zbeza na dan interes profesionalcev za razvoj krajev kjer spomeniki obstajajo. Podpreti je predlog vodje območne enote, da se med seboj povežejo lastniki kulturnih spomenikov. Že ta dva ukrepa bi lahko pripomogla za nastanek gibanja »zgodovina za prihodnost mojega kraja«, ki bi ga z veseljem bogatili arheologi, zgodovinarji, rokodelc, vsi, ki jim domača vas, trg ali mesto pomenita več kot samo spalno naselje. V Društvu Novo mesto smo si leta prizadevali za ustanovitev Mestnega muzeja, ki ga ima že vsako mesto. Zakaj tega ne bi začeli udejanjati v gradu Grm, v krajevni skupnosti z mladimi naprednimi člani Sveta? Znamenito vinsko klet gradu Grm bi lahko v sodelovanju z vinogradniki sveta razvili v strokovno, reprezentančno in protokolarno institucijo za poučevanje kulture pitja in vsega, kar vinarstvo potrebuje za večjo donosnost svojega posla. Strokovna priprava programov za vsak spomenik je nujna, sicer ni uspeha pa tudi ne investitorja. Če programa ne moremo ali nočemo strokovno pripraviti je spomenik brezpredmeten.

Bi se vključili v gibanje za razvoj kraja kjer živite?

Sneg, 19. januar 2024

Kot vsako jutro tudi danes odpiram okna in vrata, da se hiška napolni s svežim zrakom. Zapihalo je in me skoraj potegnilo na teraso, tresnila sta okno in balkonska vrata, padal je dež. Zavita v puhovko sem komaj vzdržala 15 minut, kar naj bi bilo optimalno jutranje zračenje moje hiše po navodilih nekdanjega zdravstvenega ministra. V nekaj minutah so se dežne kaplje spremenile v snežinke, severni veter jih je prinašal vse več in več, neverjetno a resnično je bilo v nekaj minutah vse belo, kot v pravljici, moj gozd in vrt, cesta pred hišo, sosedovo domovanje,… kar stala sem pri oknu in uživala v razgledovanju pobeljene narave. Bil je prvi letošnji sneg, nametalo ga je več kot 20 cm in ker sem na berglah, ne morem iz hiše. Stric Jožko je kljub vremenu le prišel pogledati, če sem še živa in mi prepovedal kakršen koli izhod ker povsod drsi. Delam načrte kako bom sneg skidala, da ga ne bo potlačil traktor, ki očišča cesto. Snega je vedno več, ne pride pa mi nič pametnega na misel kako ga bom odstranila.

Po kosilu se je snežni metež umiril, ni bilo ne vem kako mrzlo, ker je nehalo pihati, odločim se, da bom naredila stezico od ceste do stopnic in iz garaže do ceste. Obujem eskimke, oblečem bundo, nataknem rokavice in se vsa tresem, da bom kljub opremi, zdrsela na operiran kolk in ga poškodovala. Ko odprem garažna vrata pa neposredni sosedi že čistijo vsak svoj del in seveda, ko zagledajo moje bergle, takoj priskočijo in kot bi mignil je bil prostor pred garažo čist in tudi do stopnic je bilo počiščeno. Zahvaljevala sem se vsem trem najlepše kot sem zmogla, saj so mi res naredili neprecenljivo uslugo.

Jutro naslednjega dne je bilo hladno, stopnice ledene, cesta prav tako. Pride stric Jože in ponovno prepoveduje stopiti iz hiše. Uh, pogrešam jutranji sprehod a bojim se zdrsa in spet razmišljam kako odkidati preostanek snega, da ne bom imela do pomladi mokro. Po osmi uri se oglasi po telefonu sin, »prihajamo na kidanje snega« super, po eni uri je dvorišče počiščeno in smeti odnesene v posode. Morali so že po eni uri domov, ker imajo zopet tekme v odbojki, eno v Kočevju in drugo v dvorani Tivoli, pa še sejem informatike je treba obiskati. Je to kakšna nedelja za počitek? Toda tako danes živijo moderne družine, v avtu in po telefonu tečejo komunikacije in opozorila drug drugemu, da se kakšna obveznost ne prezre, ni časa, da bi se usedli, malo poležali na kavču in si nabirali energijo v naravi, ki je ta zimski dan res enkratna.

Meni so najlepša drevesa, ki se jih je sneg prijel in nanje sije sonce. Vse se svetlika kot v pravljicah. Tam pa tam iz snega štrli kakšna vrtnica, ki ima še cvet, žal zmrznjen. Iz snega pokuka tudi grm rožmarina, hermelika in palice hortenzije. Vse je mirno, sveže, prezračeno in prijetno. Misli mi uhajajo v otroštvo, ko smo se ob prvem snegu že sankali po klancih vasi in se tresli od mraza. Oprema je bila več kot skromna, sanke narejene doma, mazali smo jih s kakšno kožo, da so hitreje stekle po snegu. Mokri in premraženi smo se nagnetli v hiši okoli peči in poslušali pridige kako neprevidni smo, ker lahko dobimo pljučnico in pomremo. V obrambo pred pljučnico smo zlezli na peč in tam v glavnem pospali tako, da smo na strahove mimogrede pozabili in se drugi dan spet podili po sankališčih.

Res lepe trenutke pa smo več let doživljali na smučiščih po Sloveniji in Koroški. S sinom sva bila na smučarskih tečajih tovarne kjer sem delal, potem pa sva več let s prijatelji obiskovala vsako soboto in nedeljo gorska smučišča. V začetku smučarije na Slovenskem so bila naša smučišča lepo urejena in nam veliko nudila za zmerno ceno.

Kakšne izkušnje pa imate vi s snegom?

Izjemna čestitka, 18. januar 2024.

Prispela je šele sredi januarja ne da bi pošiljateljica sporočila zakaj zamuja. Ker pa je dolga in izčrpna ocenjujem, da bo zanimala predvsem nekoliko bolj disciplinirane, sanjave bralce v starosti. Upam, da mi kdo ne bo očital starizma, Opomnik za pomembne stvari v letu 2024 je resno branje, življenje po njem pa zahtevno.

Zdravje: Pijte veliko vode, zajtrkujte kot kralj, kosite kot služabnik, večerjajte pa kot berač, jejte čim več presne hrane – sadja, zelenjave in tiste, ki jo lahko sami naberete in čim manj industrijsko predelane, živite z EGE: energija-gorečnost-empatija, najdite si čas za meditacijo, čim več se igrajte, preberite več knjig, kot v prejšnjem letu, sedite v tišini vsaj 10 minut na dan, spite po 7 ur, hodite 10-30 minut vsak dan in se pri tem smehljajte.

Osebnost: Ne primerjajte svojega življenja z drugimi, ne veste, za kaj pravzaprav gre na njihovem »potovanju«, ne imejte negativnih misli ali stvari, ki jih ne morete nadzorovati. namesto tega vložite svojo energijo v sedanji pozitiven trenutek, ne delajte preveč, ne presegajte svojih meja, ne bodite preresni, ne zapravljajte svoje dragocene energije za obrekovanje, sanjajte več, ko ste budni, zavist je izguba časa, vse kar potrebujete, že imate, pozabite na vprašanja iz preteklosti, ne spominjajte svojega partnerja/partnerke na napake iz preteklosti, to bo uničilo VAŠO srečo, življenje je prekratko, da bi ga zapravljali na sovraštvo, ne sovražite, pomirite se s preteklostjo, da vam ne pokvari sedanjosti, nihče ni zadolžen za vašo osebno srečo, dojemite, da je življenje šola, vi pa ste tu, da bi se učili, problemi so del učnega načrta, pojavljajo se in izginjajo, toda lekcije, ki ste se jih naučili, so za vse življenje, smehljajte se in smejte čim več, ni vam treba zmagati v vsaki razpravi, strinjajte se s tem, da se ne strinjate.

Komunikacije: Pogosto komunicirajte s člani svoje družine, vsak dan dajte drugim kaj dobrega, odpustite vsem za vse in naposled še sebi, preživljajte nekaj časa tudi z ljudmi starejšimi od 70 in mlajšimi od 6 let, vsak dan poskusite spraviti v smeh vsaj tri osebe, to kar drugi mislijo o vas, ni vaša skrb, ko boste zboleli, vaše delo ne bo poskrbelo za vas, vaši prijatelji bodo, zato ostanite v stiku.

Življenje: naredite tisto pravo, osvobodite se od vsega, kar ni koristno, lepo ali ne prinaša radosti, ljubezen zdravi vse, naj si bo situacija še tako dobra ali slaba, se bo spremenila, oblecite se in pojdite na sprehod, ne glede na svoje počutje, najboljše šele prihaja, ko se zjutraj živi zbudite, se naravi zahvalite za to, vaša notranja »bit« je vedno srečna. Torej, bodite srečni. In še zadnje, a ne najmanj pomembno, podelite to z vsemi, ki vam je kaj do njih.

Veliko podobnih ali še ustreznejših napotkov boste našli na spletu. Osebno pa menim, da je dobro prebirati čim več priporočil in si nato svoj življenjski slog oblikovati po najboljših izbranih priporočilih tako, da nas v življenju spodbuja in ne posiljuje z aktivnostmi, ki jih ne zmoremo.

Priporočila, ki vam jih s tem blogom posredujem, mi je poslala hudo žalostna, strta duša, ki je v preteklem letu izgubila moža. Prizadevam si, da bi jo potolažila, neuspešno. Morda jo bo ganilo, da njena priporočila sprejemamo in širimo med ljudmi, ki jih imamo radi. Rada imam vse, ki prebirate moje bloge.

Kaj bi pa vi priporočili za lepše življenje?

Kaj vse še čaka goloba? 17. januar 2024.

Za proizvajalce afer je bil ta teden izjemno uspešen. Do nedavno »kot solza čiste« ministrice za pravosodje, ni ostalo kaj dosti, elite so jo raztrgale kot zveri, razstavljena je prafaktorje in vsak delček posebej je popljuvan in polulan. Od čedne ministrice visoke vitke postave, vedno urejene osebnosti ni ostalo nič. Razumevanje, poslušanje ali pomoči uničeno bitje ne more pričakovati od nikogar. Alma mater vseh afer je lahko zadovoljna, posel je dobro opravila, Tarča in predsednica stranke sta ga tudi požegnali.

Neki del zdravnikov, ki stavkajo je tudi ta teden je zrušila iz zdravniškega piedestala dr. Vesna Godina. Pravi, da hočejo pretentati Slovence s strokovnimi argumenti, ki pa to niso. Dokazuje v svojem zapisu, da so pogoltneži in požrešneži, ki jim gre samo za denar, paciente ter Slovence podcenjujejo in vzbujajo odpor v narodu. Zahteva sodnikov in tožilcev je omenjena doktorica ocenila kot odpravo kolektivnega dogovarjanja – socialnega dialoga o višini plač in določitev Ustavnega sodišča kot pooblaščenca za določanje višine plač v prihodnje.

Robert Golob je »proizvajalec napak«, ki je že okupiral vse kapacitete protikorupcijske komisije in pristojnih preiskovalnih organov Državnega zbora. Dobrih dejanj omenjenega Alma mater vseh afer ni zaznala. Nekam čudno se vam ne zdi, smo res volili barabina, človeka, ki je samo slab in nima v sebi nič dobrega? Korupcijski komisiji ga prijavi lastna ministrica kateri je zaupal, ne ve se od kod prileti prijava, da je lastnik nekega podjetja in če nič drugega prijateljuje z gospo, ki ima rada živali. Kaj hujšega? Predsednica države in Tarča zanj ne najdejo milosti še manj razumevanja, s svojim stališčem niti ne pomislijo na posledice za narod.

Zunanja ministrica govori očitno nerazumljivo saj smo dobili v podpis peticijo glede Palestine, ki je diametralno nasprotna od njenih izjav. Lahko da kaj »štrikata« proti njej neodvisna novinarja, ki v vsaki številki Dela objavita vsaj dva članka o Almi mater vseh afer.

Ministrica za digitalizacijo je verjetno naslednja objektivna tarča po načrtu diskreditiranja ministrov in ministric. Ima polno skladišče računalnikov, ni pomembno kdo jih je naročil, ne ve pa se komu jih je treba dostaviti. Uh, pa taka ministrica bo pribila Alma mater vseh afer.

Kot zgleda jo je dobro odnesla ministrica za kulturo ali pa je njeno ukrepanje navdušilo tudi proizvajalce afer. Ministrica je jasna kot beli dan, dela sistematično, dobro, samo ugibamo lahko kje bo naletela na nameščeno zapreko in se vanjo spotaknila?

Nadaljnjih afer ne bom prognozirala, so pa načrti zanje zagotovo že narejeni in sprejeti. Naj jih brcne Tilnova kokoš nekam v večnost, da se ne bodo mogli vrniti med nas.

Kakšna je ta aktualna elita? Samo kdo bo koga, zakaj so plačani in kaj so narodu dolžni jim je popolnoma tuje. Provincialnost, maščevalnost in individualni interesi poganjajo proizvodnjo afer. Še dobro, da se ne lotijo predsednikov Uprav devetih delniških družb in množice spejevcev, ki po tiho dosegajo boljše rezultate poslovanja od napovedanih. In kako ukrepa glede afer Državni zbor? Ni zaznati, da bi jih zanimalo, da pa bi prevetrili zakonodajo jim kot izgleda, ne pade na pamet – kriv je golob, zakaj je pa čivknil, da tega filma en Slovenec ne bo videl.

Kako pa vi ocenjujete te afere?

Fenomen Lidija,16. januar 2024.

Živemu človeku se vse primeri pravi ljudski izrek, ki ga marsikateri sodobni literat tolmači z Najlepše zgodbe so opisi resničnih dogodkov ljudi. Užitek je spoznavati družinsko zgodovino prijateljev, znancev, ljudi, ki jih srečuješ vsak dan ne da bi sploh vedel kdo so ali kaj vse vsebuje njihova zgodba. Ko smo še na avtomobilskem trgu prodajali avtomobile v veliki gneči je moja svakinja rada ponavljala: »poglej koliko ljudi pa vsak je drugačen.

So pisci življenjepisov in zgodb na njihovi podlagi, ki jih moraš občudovati zaradi njihove virtuozne pozornosti, smisla za malenkosti in približevanja opisa resničnim dogodkom. V naši ulici vse to že leta zmore fenomenalna gospa in gospodinja Lidija. V svojem malem avtomobilu je zanesljivo neštetokrat prevozila državo in napisala nič koliko družinskih zgodb, objavljenih v vseh tiskanih in drugih medijih, nazadnje o družini Aljoše Ternovšek, ki nas od ponedeljka do petka razveseljuje s križanko v TV oddaji VEM.

Ko se na srečanju pozdraviva jo najprej pobaram o kom trenutno piše in ni se še zgodilo, da nebi ravnokar prišla iz Radovljice, Velenja,… seveda z novo zgodbo, ki jo bomo morda prebrali v tovarniškem glasilu, v Vzajemnosti ali kar v dnevnem časopisju.

Z Lidijo in njenim možem smo se spoznali v tovarni kjer sem delala in bili vedno v prijetnem prijateljskem razpoloženju. Potem je Lidija z možem odšla v Kenijo za več let, kako je tam čas uporabila za pisanje družinskih zgodb ni nikoli pojasnjevala, očitno pa jo je po vrnitvi v domovino, k pisanju usmerila težava z iskanjem službe. Lidija je danes zagotovo najzanesljivejša pripovedovalka pomembnih, manj pomembnih in običajnih družin predvsem domačih, se pa poda tudi v sosednje države.

Da je zgodbo zapisala Lidija boste spoznali že ob prvem stavku predstavitve. Lidija strukturira zgodbo zgodovinsko, se pravi, da najprej predstavi rod kolikor se da iz preteklosti, poudari nato današnjo družino in skuša ocenjevati, kaj si družina obeta od prihodnosti. Pazljiva je do dogodkov, ki so bili za družino usodni ali posebni in opiše njihov današnji pogled nanj. Tudi stil pisanja prilagaja pomembnim dogodkom, predvsem pa je pozorna na posledice, ki jih dogodek zapusti v družini. O zgodovini časa in krajev družin ne piše veliko, zanimajo jo predvsem današnji ljudje, kaj je oblikovalo njihov značaj in njihove interese ter kako se vključujejo v družbo.

Lidija pa še zdaleč ni samo zapisovalka zgodb, poroča nam o razstavah, novih knjižnih delih, kulturnih dogodkih, o vsem kar jo kot novinarko zanima. Zanimajo jo usode ljudi na socialnem robu in o tem opozarja družbo na ekscese revščine, slabih razmer, ne kakovostno življenje posameznikov. Klepet z Lidijo je hrana srca, pripoveduje oseba, ki jo je Lidija intervjuvala. Nič posebnega pravi Lidija, klepetam z ljudmi, kjer lahko kot goba črpam nove ideje in znanja. Od nekdaj se rada družim s starejšimi ljudmi zaradi njihovih izkušenj in znanja. Lidija je vsestranska opisovalka in zgodbarka. Napisala je že dve knjigi; Priprta vrata v kateri je predstavila zgodbe migrantov in Nevladniško brbotanje v kateri opisuje delo nevladnih organizacij na našem območju. Še mnogo zanimivega o Lidiji nam lepša vsakdanjost.

Ste že spoznali zgodbe, ki jih piše Lidija?

V starosti, 15. januar 2024.

Upokojenci so združeni v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDURS) že od leta 1946 in danes s 166.209 člani predstavljajo največje prostovoljno organizacijo, ki deluje v javnem interesu. Njeni cilji so skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje gmotnega in socialnega položaja svojih starejših, izboljšanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih, izboljšanje medgeneracijskega sožitja, preprečevanje družbene izključenosti starejših, preprečevanje vseh oblik nasilja in diskriminacije starejših, sodelovanje z organi in organizacijami, ki prispevajo k višji kakovosti življenja starejših, aktivno državljanstvo starejših in njihovo vključevanje v vse oblike družbenega dialoga in soodločanja, ki naj v čim večji meri izkorišča njihove delovne in življenjske izkušnje ter znanje, spodbujanje medsebojne pomoči starejših, skrb za promocijo zdravja starejših, aktivno staranje in vseživljenjsko učenje.

Zvezi društev upokojencev Slovenije predseduje gospa, ki je ob nastopu funkcije pribila: “Upokojenci nismo preteklost, skupaj z mladimi tvorimo sedanjost, ki je lahko lepa ob obojestranskem spoštovanju. Ne bomo dovolili, da bi nas potiskali na rob družbenega dogajanja, saj smo vendarle soustvarjali pogoje za današnje življenje,”

Na ZDUS-u so pripravili že veliko predlogov, kakšna naj bi pravzaprav sploh bila vloga upokojencev v naši družbi. Temeljna naloga je ohranjanje vrednosti pokojnin na podlagi rasti plač in življenjskih potrebščin. To bi bil pravičen odnos družbe do upokojenih in bi jim zagotavljal udejanjanje njihove pravice do dostojnega življenja.

Da bi lahko izpolnjevalo svojo temeljno nalogo in dosegala želene cilje, se ZDURS povezuje s upokojensko politično stranko DeSUS, z Zavodom za pokojninsko invalidsko zavarovanje in z Vlado Republike Slovenije. Vlaganja delovno aktivnih v pokojninsko blagajno je osnova za višje pokojnine, ki jih prinašajo povišanja plač in rast življenjskih stroškov in to dvoje mora zagotoviti Vlada. V pripravah nove pokojninske reforme bo ZDURS to načelo skušal uzakoniti tudi s pomočjo SPIZ-a.

Revščina premnogim jemlje dostojanstvo zaradi psihičnega in ekonomskega nasilja. ZDURS mora vztrajati, da država ohranja vrednost pokojnin in odpravlja vzroke revščine. Ni prav, da se revščina ocenjuje kot stvar posameznika saj ta nima vpliva na rast življenjskih stroškov in višanja plač. Ti vzvodi so v pristojnosti države, posledice pa so enake za vso družbo.

Upokojenci, združeni v društvih so izjemno aktivni v nudenje pomoči starostnikom in imajo močno razvito prostovoljstvo. Novo vodstvo ZDURS-a si bo prizadevalo pridobiti mlajše upokojence in razširjati omrežje prostovoljstva, ki je pomembna pomoč onemoglim tako v mestih kot na podeželju. Toda vse se s prostovoljstvom ne da postoriti, zato je razvoj institucij v pomoč ostarelim nujno.

Med prednostne naloge si organizacija upokojencev uvršča tudi ohranjanje rokodelstva in obrti. Izdelki in storitve te dejavnosti so nujne za vzdrževanje in ohranjanje dediščine in starejši morajo poskrbeti, da bodo te dejavnosti znali uporabljati mlajši. Marsikaj je že za vedno pozabljeno.

S čim se pa ukvarjajo upokojeni vaše družine?

Posameznik in družba, 14. januar 2024.

Imela sem to čast, da sem pred petimi desetletji med prvimi spoznala novo zgrajeni Cankarjev dom v prestolnici, Kot vsi, sem bila presenečena nad modernimi, v marsičem celo razkošnimi prostori za vsestransko kulturno delovanje. Toda neka tovarišica iz Štajerske, s katero sva se ob ogledu pogovarjali, je kar naprej ugotavljala, da je sicer res dobro urejen ta dom, da pa bi bilo dobro če bi imel tudi prostore za ljubiteljske dejavnosti, pa več strokovne pomoči, pa manj stopnic in podobno. Na moje izraženo nezadovoljstvo ob njenih opazkah je odgovorila, da je vedno nujno opozoriti še na kaj več kot se nudi, da se »problemi zbezajo na dan in slej kot prej pojavijo v reševanju pristojnih strokovnih telesih ali pred politiki.

Bezanja problemov na dan bi moralo biti čim več, da bi se jih vsaj nekaj dejansko rešilo. Tako razumem modrovanje sociologov o revnih upokojenih kot naj ranljivejši skupini prebivalcev Slovenije. Stopnja revščine je v EU znašala 16,5 %, v Sloveniji pa 12 % ali za upokojene v Sloveniji kar 19 %, od tega pri upokojenkah 22,2 % in pri upokojencih 14, 6% - vse to v letu 2022, žal ni tekočih podatkov. Doktorice in doktorji ugotavljajo, da se država umika iz zagotavljanja kakovosti življenja čeprav se zvišujejo življenjski stroški. Pravice do dostojnega življenja Slovenija ne prepoznava (dr. V. Leskošek). Ukrepi, ki jih danes poznamo za urejanje socialne varnosti so pripravljeni za ljudi v urbanem okolju, kmetje pa si ne zmorejo privoščiti socialno in pokojninsko zavarovanje (dr. M. Černič). V zadnjih desetletjih revščino vse bolj označujejo kot posameznikov problem, ne pa družbeni (dr. B. Lužar). Razrašča se globalni starizem, ki je usmerjen predvsem v starejše ženske pa tudi proti mladim ker delodajalci ne verjamejo v njihovo delovno etiko in stanovitnost (dr. O. Gerdina). Neoliberalna ideologija izključuje v zadnjem desetletju tako stare kot mlade iz dominantnih procesov v družbi in socialnih vlog, ki posameznikom dajejo družbeno moč in veljavo (dr. M: N. Ule). Tako ugotavlja stroka oziroma »beza probleme na dan« in pred pristojne organe oblasti. Kar nekaj oseb in organov vidim, ki bi morali opozorila proučiti in primerno ukrepati.

Pravica do dostojnega življenja v Sloveniji je prav gotovo prednostna naloga Državnega zbora in njegovega vodstva. Ta ima odbor že za vsako aferico, ki jo porodijo ali živali ali posamezniki političnih strank, nima pa odbora za uveljavljanje pravice do dostojnega življenja. Pri svojem delu bi odbor imel brez dvoma kakovostno pomoč kadrovsko bogatega ministrstva za delo in ministrstva za prihodnost. Odbor bi v svoj delokrog lahko zajel tudi odpravljanje zakonodajnih predpisov, ki zdaj forsirajo skrb za urbano prebivalstvo v večji meri kot kmečko podeželsko revščino. Starizem in z njim povezano nezaupanje v sposobnost starih in mladih pri odločanju v državi morajo sistematično odpravljati pristojni organi vseh političnih strank, ki predlagajo svoje kandidate volivcem. Če ne gre drugače je razmisliti o kvotah, ki se pravkar uveljavljajo v EU za članice Uprav podjetji.

Prav bi bilo, da se izvoljena oblast posveti vsebinsko najpomembnejšim problemom in da spravi iz dnevnega reda preiskave o politični odgovornosti. Kaj pa to sploh je? Komu so potrebne in kdo bo z njimi kaj pridobil oziroma izgubil. Smo to mi volivci, družba kot celo ali je to zadovoljen ego svetovalke predsednice? Skregana so z zdravo pametjo ta »nadmudrivanja«, kradejo vam dragoceni čas, ko bi za dostojno življenje večine v naši domovini lahko storili kaj koristnega.

So vaši mladi že soupravljavci na primer občine ali podjetja?

Lavreati, 13. januar 2024.

Odbojka je zelo dinamičen in zahteven šport, ki zahteva dobro fizično pripravljenost, kondicijo, hitrost, moč in taktično razmišljanje. Poznan je po vsem svetu po organiziranih tekmovanjih na amaterski in profesionalni ravni. Glavna organizacija v odbojki je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB), ki nadzira mednarodne odbojkarske dogodke, vključno z olimpijskimi igrami. Kot večina športne dejavnosti tudi odbojka deluje vzgojno, razvedrilno, tekmovalno in zdravstveno-preventivno.

V odbojki se mlajši igralci in igralke, ki sodelujejo v ekipah ali kategoriji imenujejo »mala odbojka« od 11-12 let, »starejši dečki« od 13 do 14 let »kadeti« od 15 do 17 let, »mladinci« od 17 do 18 let in »člani« od 19 let dalje. Kadeti se učijo osnovnih tehnik in taktik da razvijajo svojo odbojkarsko spretnost. Tekmujejo na lokalnih, državnih in mednarodnih prvenstvih, da se v njih spodbuja športni duh in zdrav slog življenja, razvija talent za nadaljnje sodelovanje med mladinci in člani. Kadeti se učijo tudi o fair playu, o spoštovanju nasprotnikov, soigralcev, sodnikov in drugih, razvijajo vrednote, ki so enako pomembne pot telesne veščine.

V Evropi je več regionalnih odbojkarskih zvez, Slovenija se vključuje v Srednjeevropsko odbojkarsko zvezo (MEVZA) skupaj z Avstrijo, Slovaško, Češko, Izrael, Ciper, Madžarsko in Hrvaško. Vse regionalne odbojkarske zveze v Evropi se združujejo v Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV), ki organizira evropsko prvenstvo na katerem se pomerijo zmagovalci njenih regij.

V Sloveniji lokalni selektorji po odbojkarskih klubih mest in vasi izberejo pokrajinske reprezentance, ki se pomerijo enkrat letno na turnirju. Na tem turnirju je običajno tudi selektor, ki bo oblikoval državno reprezentanco po starostnih grupah odbojkarjev. Izbor reprezentantov nenehno preverjajo, še posebno pred MEVZA in pred evropskim prvenstvom.

Tale kratek pregled sem morala pripraviti zato, da sem ugotovila kakšno je mesto mojih vnukov v tem široko zasnovanem odbojkarskem vesolju. Starejši vnuk je že drugo leto reprezentant. Lansko leto je še kot »deček« sodeloval na Evropskem prvenstvu v Podgorici, letos pa že kot kadet v Zadru, kjer je njegova ekipa premagala vse ekipe in postali zlati lavreati MEVZA. Mlajši vnuk je še »deček«, tesno sledi za petami bratu in ni dvakrat za reči, da bo v svoji kategoriji izbran za reprezentanta. Seveda je pri obeh vse odvisno od njune volje, ki je trenutno izjemno naklonjena odbojki. Pred odbojkarsko karierno potjo morata zagotoviti uspeh v šoli, kar je ob številnih treningih in tekmah lahko veliko fizično in psihično breme.

Je pa odbojka dobra terapija za vso družino. Ko fantje vadijo ali tekmujejo, jih spremljajo starši, ki so se že spoprijateljili in na tekme navadili. Eni vozijo fante na trening, drugi jih vozijo iz treninga. Vse je nasmejano, dolge poti niso problem, sredi noči se vračajo iz oddaljenih športnih dvoran ali stadionov in, ko se naspijo, nasmejani razlagajo podrobnosti. »Srce za odbojko« je vodilo in odbojkarjev in njihovih staršev. Danes so se pripeljali iz Dalmacije kje so ati, mami in mlajši brat spremljali starejšega sina in bratca - reprezentanta na tekmovanju. Reprezentant se je seveda vračal s svojo tekmovalno klapo. Vsak dan doživijo kaj novega, vendar več prijetnega kot slabega in upajmo, da bosta vnuka dosegla svoje cilje v odbojki.

Imate tudi vi športne zanesenjake?

Pomembne meščanke, 12. januar 2024.

Vračam se k pomembni in večni temi – odnosom moških do žensk in obratno, čeprav za to nimam posebnega razloga. Pogovarjali smo se že o enakopravnosti, feminizmu, enakosti, o zaslužkih enih in drugih pa tudi o nenehnem prizadevanju tako enih in drugih po nadvladju. Po svetu se bijejo bitke med spoloma, EU uvaja kvote zastopanosti žensk v Upravah podjetji, med politiki in v znanosti, v družinah je marsikje nasilje močnejšega in še bi lahko naštevala. Ostaja nedvoumno dejstvo, da spola potrebujeta drug drugega in zato se odpirajo fronte bojevanja na vseh področjih človekovega življenja. V našem mestu sem že pisala o Pozabljenih polovicah, aktivnostih, ki jih razvija Lokalno partnerstvo Pozabljena polovica v sodelovanju z lokalnimi enotami Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Založbo in knjigarno Goga, Društvom Est=etika, Slavističnim društvom, Javnim sklad RS za kulturne dejavnosti in občino. Danes želim poudariti učinke, ki jih v našem kraju prinašajo omenjena partnerstva.

Kot najvidnejši rezultat dosedanjih prizadevanja je izbor pomembnih meščank, obujanje spominov na njihov doprinos k image mesta in naroda ter iskanje prostora za obeležje, ki bi si ga zaslužile. Mesto naj bi po ženskih ustvarjalkah poimenovalo več ulic, izobraževalnih in kulturnih institucij ter spominskih obeleži.

Prizadevne organizatorice v partnerstvu so že pripravile šesti posvet o ustvarjenju žensk danes. Tokrat bo poudarek na literarnem ustvarjenju, kritičnosti, dramaturgiji in zgodovini. Za intelektualen razvoj osebnosti so zelo pomembni neposredni odnosi med različnimi pogledi na isti svet v različnih delih sveta zato ni sprejemljiva enostranskost tako v branju kot v pisanju in prevajanju. Sodelujoči v razpravi Ženska pisava?, literarni glas in čas, bo izpostavil v razmislek, kako so zgodovinski čas in prostor zaznamovale ženske, poetinje, pisateljice in druge. Ni dvoma, da bo 18. januarja 2024 Art caffe polno zaseden.

Sprehajalna tematska pot po mestu je pomemben uspeh Partnerstva. Predstavi nam okolje v katerem so pomembne meščanke živele in ustvarjale, pripoveduje o njihovih presežkih, ki so zanimivi tudi za lokalno turistično gospodarstvo, končno je tematska pot pomemben »učbenik«, ki nam pomaga mesto predstavljati svojim gostom.

Povezovanje organizacij in posameznic ter njihovo raziskovanje je v naslednjih letih prineslo prve rezultate na poti vzpostavitve kolektivnega spomina in vpogleda v življenja izjemnih posameznic, pionirk na svojih področjih, ki so živele in delovale konec 19. in v začetku 20. stoletja, ter bile spregledane in pozabljene.

Menim, da so bile pomembne meščanke pozabljene le v mojem mestu ne pa tudi v narodu, v svetu. Dela Vaštetove pozna vsak osnovnošolec, prebira staro in mlado, literatka pa je tudi v slovenskem Kanonu. Slaparjeva je sodelovala z vsemi proizvajalci zdravil v Evropi, Pirkovičeva je storila prva pomembne korake za ustanovitev Forma vive na vseh treh lokacijah in za obnovo samostana. Tudi Albrehtovo poznajo otroci in šolarji. Žal ne poznam dovolj drugih izbrank in zato njihove priljubljenosti med bralci ne morem komentirati.

Se boste udeležili pogovornega večera?

Koline, 11. januar. 2024

Najbrž ste debelo pogledali ta naslov saj v sodobnem času kolin več ni kaj dosti. Razlogov je več, med prvimi so prizadevanja za posodabljanje kmetijstva, se pravi zmanjševanje živinoreje, pomemben razlog je občutek, da so koline izdatna hrana in da takoj pridobiš kakšno kilo, ni pa pozabiti dejstva, da današnje kmetije nimajo več znanja o tem, kaj koline so, kaj vse je potrebno storiti za obstojnost posameznih izdelkov in kakšno orodje potrebuješ, da so koline vredne svojega imena.

Moja nekdanja velika družina je znala zagotoviti res dobre mesne izdelke in je tudi razpolagala z vsem potrebnim znanjem. Imela je svojega mesarja, ki je pri treh ali večjem številu kolin vodil potrebne postopke in otroci smo mu nenehno gledali pod prste. Imeli pa smo tudi svojo nalogo nalupiti dovolj česna in čebule, da so se postopki lahko nemoteno odvijali. Na dan kolin smo bili vsi člani družine vključeni v posamezna dela in vsa druga kmečka opravila so se opravila le v najnujnejšem. Moški so se ukvarjali s kožo, mesom in izdelki iz mesa. Ženske so skrbele za čistočo, za vedno razpoložljivo vročo vodo, za očiščena čreva in začimbe. Stara mama s svojo ekipo je kuhala jetrca vse potrebno za krvavice in ko smo narezali ocvirke za pripravo masti. Na dan kolin smo izjemno dobro jedli kar je bilo na kmetiji le malokdaj. Ni tukaj mesto, da bi opisala ta, za domačijo zanimiv praznik kolin, ostalo mi je v spominu vse kar smo počeli, seveda le tisto, kar opazi otrok in ga potem spominja vse življenje.

Zadnjega decembra sem bila bolj betežna, v bolnici in v ambulantah. Priznam, da sem se malo sama sebi smilila kar mi sicer ni običajno, sem pa bila srečna, da sem po novem letu spet doma. Moje bolečine so seveda spremljali moji številni sorodniki in sorodnice, mi nosili dobrote, tako, da nas je moja betežnost še bolj povezala. Imam sorodnico, ki ima vsako leto koline in vedno prihrani nekaj tudi zame. Letos so to bile krvavice, mesnata klobasa in rebro v mreni, vse pazljivo pripravljeno za peko. Je prava gospodinja na veliki domačiji, ukvarja se z mlekarstvom, peko kruha, pridelavo zelenjave in žganjem, ima pa tudi muzej starega kmetijskega orodja, izdeluje spominke iz ostaline školjk Panonskega morja in pridno trguje vsaj na treh tržnicah. Uspešna kmetija je dva otroka izšolala v tradicionalni Biotehnični višji šoli in tretjega v obrtnem poklicu. V tem ustvarjalnem okolju seveda skrbijo tudi za živinorejo, da družina vse pridela doma in kupuje le najnujnejše kot so olje, sladkor in podobno. Svoji naravnanosti primerni so njihovi napori, predvsem delavnik ves dan, podaljšan v večerih zaradi dodatnih naročil. Urejena domačija je sposobna zagotavljati ustrezno okolje za koline, ki je tehnološko in sanitarno zelo zahteven, da se prepreči vsaka okužba ter doseže ustrezna kakovost jedi, ki jih lahko ponudiš še tako zahtevnemu gostu.

Na kmetijah se ni pojedlo veliko mesa, družine so kuhale žgance, močnik, krompir v različnih oblikah, predvsem pa fižol, zelje, repica in mnoge druge zelenjavne jedi. Meso je morda bilo v nedeljo, ko se je kuhala juha, vsak je dobil zelo majhen kos, bolje košček. Kar je družina ustvarila s kolinam je služilo tistim, ki so opravljali najtežja kmečka in gozdna opravila kot so košnja, vinogradništvo, oranje ali pospravljanje velikih količin pridelkov, priprava drv. Suho meso od kolin je šlo v prodajo saj je kmetija potrebovala gotovino za novosti in vzdrževanje naprav. Velikokrat se je suho mesto uporabilo kot plačilo storitve, na primer zdravniku, cerkvi ali sosedu. Za poletna opravila kot so žetev, čiščenje zeli in podobno koline niso prišle v poštev in je ob obsežnejših delih prevladovalo kokošje mesto.

Današnje prehranske navade so se začele uveljavljati z razvojem industrije za predelavo kmetijskih pridelkov, ki je nekako sovpadal z množičnimi samopostrežnimi trgovinami in obrati družbene prehrane po podjetjih. Res je pravo razkošje v današnji prehrani ponudba trgovin, toda vsak od nas sam bi moral biti dovolj pameten, da se v uživanju hrane omeji ne pa da hrano golta in čaka, da ga bo na nezdravo prehrano opozorila država.

Kako pa vaša družina obvladuje zdravo prehrano?

Sonček, 10. januar 2024

Moja prijateljica Tanja je invalidka in aktivistka Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Ni samo moja prijateljica, poznamo jo vsi v mestu, je vzorna informatičarka o storitvah zdravstvenega doma , medicinska sestra in strašno ljubeznivo bitje, da se ti mora vtisnili v srce. Tanja me je pred mnogimi leti pridobila za neke nepomembne donacije, ki pa so bile za njeno Zvezo pomembne in takrat sem bolje spoznala to humano organizacijo. Prijateljevali smo vse do moje upokojitve, s Tanjo pa se to prijateljstvo še ni zaključilo tudi zato, ker sva bila sodelavca z njenim pokojnim očetom Janezom. Kot spomin na skupno delo, še vedno dobivam njihov časopis Sončnik in ga preberem od A do Ž. Letos so ob dnevu invalidnosti 3. december izdali še posebno zanimiv časopis ali bolje rečeno, nek povzetek njihovega dela ob 40 letnici obstoja, njihove želje in pričakovanja kot tudi informacija o novostih in posodabljanju prizadevanj za ustreznejšo obravnavo cerebralno paralizirane v naši družbi.

Sonček izvaja socialnovarstvene storitve in programe namenjene družinam s predšolskimi otroki, šolarjem in odraslim ljudem z različnimi ovirami. Kot pravi predsednica Zveze si najbolj želijo, da bi se njihovi varovanci izobraževali v okolju običajnih življenjskih razmer skupaj z generacijami svojih vrstnikov – Ena šola za vse. Med cilji je tudi želja, da se invalidi vključujejo v politiko in v javno življenje in proti odvzemu volilne pravice osebam z invalidnostjo.

Visoki jubilej je Sonček proslavil na Brdu v prisotnosti predsednika Državnega sveta in z nastopom znanih umetnikov kot tudi kulturnikov iz vrst članstva. Prireditve in proslave so bile po vsej državi v obliki pohodov, piknikov in drugih oblik druženja. Predstavniki Sončka so se odpravili tudi v Bruselj kjer ima sedež Evropsko združenje hendikepiranih.

Sonček spremlja slovensko zakonodajo o invalidih in invalidnosti in nenehno opozarja na njeno neprimernost ali na problematiko izvajanja v praksi. Podali so vrsto predlogov tako pristojnim organom EU kot zakonodajalcu države. Nasprotujejo na primer noveli ZInvO kar so utemeljili na posebni novinarski konferenci. Trenutno so v akciji za večjo zaposljivost invalidov in dostopnosti do proizvodov in storitev

Sončnik prinaša številne zgodbe o usodi invalidov, o njihovih naporih, da bi dosegli kar si želijo, o ustvarjenju družine, Zanimive so tudi priloge Sončnika, ki pojasnjujejo kaj cerebralna paraliza je in kako naj jo sprejemamo, predstavlja računalniške programe za delo invalidov, navodila kako brati, o zagovorništvu in njegovi pomoči in še mnogo drugega, kar invalid mora vedeti ali prepoznavati iz sodobne tehnike.

Posebno zanimiva pa so dogajanja v lokalnih društvih na Ptuju, v Mariboru, Izoli, na Bledu, na poplavljenih območjih, povsod, kjer invalidi najdejo skupno zatočišče in možnosti za razvoj. Invalidi so športniki, pesniki, popotniki, obrtniki, obiskovalci prireditev, koncertov in lokalnih dogodkov. Srečujemo se povsod, živimo v istem okolju in pozorni smo na ustrezno komunikacijo med nami. Ne poznam nikogar, ki bi invalide izključeval iz mojega okolja ali kakorkoli sporočal kar ni v skladu s sodobno etiko.

Sonček nas tudi nagovarja, da mu namenimo 1% svoje dohodnine in mu tako pomagamo graditi lepši jutri za vse!

Boste prisluhnili Sončku?

Kultura in mi, 9. januar 2024.

Ko sem pred kakšnim mesecem prebirala intervju z oblikovalcem izhodišč za posodobitev zakonodaje na področju kulture, sem pozabila »zapreti usta« od presenečenja. Razlagal je nove vsebine, ki jih odkrivajo na pristojnem ministrstvu in ukrepe, ki jih nameravajo posredovati zakonodajalcu z namenom, da ta presodi bodočo zasnovo kulturnega delovanja v državi in sprejeti vsebini primerno prilagodi sedaj zastarelo zakonodajo o kulturi.

Res me je močno razveselilo, da bo ministrstvo bolje poskrbelo za samozaposlene v kulturi, ki jih je v Sloveniji kar nad 26 tisoč. Med njimi so taki, ki jih je trg že davno sprejel in jim gre dobro, toda predvsem mladih umetnikov trg ne prepozna tako hitro, pa še covid je preprečeval njihovo prepoznavnost, siromaštvo in revščina med njimi sta bila huda posledica. Ministrstvo je z reformo zakonsko uredilo samozaposlenost v kulturi s spodbudnim sodelovanjem in koprodukcijami z različnimi ustanovami, zavodi in drugimi organizacijami, kjer se bo zagotavljala tudi socialna varnost samozaposlenega. Bravo ministrstvo, prav je, da kakovosten umetnik vstopa na trg organizirano in si zagotovi življenjsko asistenco. Tudi naša Neži je med tržno še neprepoznavna, odpirate ji bolj optimistično prihodnost.

Človek si kar težko predstavlja kaj vse se da narediti v okviru pametnega kulturnega gibanja in z znanjem, ki ga kulturni strokovnjak mora imeti. Naše ministrstvo kuje nov nacionalni program kulture, ki ga bo spremljal tudi akcijski načrt. V njem bodo časovno in prostorsko opredeljeni ter finančno ovrednoteni pogoji za uresničevanje programa v državi, da nova zakonodaja o kulturi ne bo nova samo na papirju temveč se bo resnično udejanjala po vsej državi. Načeloma bodo po novi zakonodaji imeli prednost v financiranju kakovostni projekti, ki so dalj časa dosegljivi občinstvu po vsej državi. Podpore bodo deležni predvsem kulturni dogodki nastali s sodelovanjem različnih organizatorjev ali kooperantov. Pri uresničevanja nacionalnega programa kulture bodo sodelovala vsa ministrstva, gospodarsko ministrstvo na primer bo sodelovalo pri filmski produkciji in pri razvoju trajnostnega turizma, šolsko ministrstvo trdi, da bo razvijalo bralno kulturo in skrbelo za spoštovanje slovenščine tudi tam, kjer sedaj sega po anglo saksonskem izražanju, celo zdravstvo bo uresničevalo projekt »Kultura na recept«. Sicer smo vse do devetdesetih let smatrali zdravstvo kot pomembno kulturnico, njihovi koncerti klasične glasbe, slavnostne prireditve, bonton v zdravstvenih ustanovah predvsem pa, nam vsem v zgled, kulturno ponašanje zdravnikov – njihov kulturni image. Pogrešamo te vzornike.

Nacionalni program kulture predvideva okrepitev kulturnih dogodkov po vsej državi kar bo novost za občane, do sedaj predane predvsem lokalni kulturni produkciji. V ta namen se bo posodobila lokalna infrastruktura, obnavljala kulturna dediščina in sistem karierne dinamike. Ja prav ste prebrali, investicije in kadri so agens tudi v kulturi in če tega ni se narod spreminja v častihlepneže, egoiste in nekompetentne skupnosti. V nacionalnem programu je tudi obnova Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici, ni pa obnove nobenega gradu, čeprav se je vedno omenjalo Hmeljnik, Sotesko in Žužemberk, ki pa ga je že obnovila občina.

Še mnogo zanimivosti, tudi iz področja dediščine kot so arhivi in nesnovna gradiva ima v predlogu nacionalnega programa začrtano svojo razvojno perspektivo in to je dobro. Če bo delo v rokah pametnih in razumnih strokovnjakov bo to dobro za našo družbo, za znanje in za vedenje tako gospodarstva kot kulture.

Se boste seznanili s nacionalnim programom kulture v naši državi?

Državne finance, 8. januar 2024.

Vsaka družina je dobila kratek in enostaven pregled o financah države v letošnjem letu. Pametni družinski »poglavarji« bodo verjetno po tem vzorcu oblikovali družinski proračun in tako svojim članom dali vedeti kaj je realno uresničljivo. Prav za prav smatran, da smo družine dovolj razumne in iz omenjene informacije lahko same sklepamo kako bo država podpirala ali onemogočala sofinanciranje naših potreb, vseeno pa bom opozorila na nekatere prihodke in odhodke, ki naš družinski proračun lahko povečajo ali znižajo. Pregled smo dobili od države, ki je naš največji sofinancer. Dobro bi bilo dobiti take preglede tudi od proračunov občin, kamor se denar iz naših denarnic premika v občinske.

Najbolj bode v oči podatek, da potrebe presegajo davčne in druge prihodke naše države za 14% in iz leta v leto se ponavlja primanjkljaj, ki ga proračun pokriva bodi si z najetjem posojila v tujini ali pa so dejanski prihodni višji od načrtovanih. Tako smo vedno nekomu nekaj dolžni in pravila, da izdatki ne smejo presegati prihodkov še ne moremo uresničevati kljub temu, da smo to obvezo sprejeli do predpisne možne meje. Brskam po napovedih in načrtih podjetnikov, po borznih prognozah in analizah finančnih analitikov in ugotavljam, da se gospodarska gibanja ne bodo poslabševala, če bo na svetu prevladoval mir, da bodo dobavne verige delovale neprekinjeno in da bodo ljudje imeli delo. Rahlo se celo da zaključiti, da bodo lastniki podjetji namenili polovico dodane vrednosti delu kar bi znalo pozitivno vplivati na kupno moč potrošnikov. Seveda ne bo »raj na zemlji«, uresničevati bomo morali zeleni in trajnostni prehod in tej nalogi primerno investirati v novosti doma kot tudi pri delodajalcu. Sodeč po praksi preteklih let bo finančni minister vztrajal na kakovostnejšem sporazumevanju o porabi proračunskih sredstev in ustreznejšem nadzoru, dodatne vire pa bo iskal na trgu denarja, tudi naših prihrankov za katere nam bo kmalu ponudil obveznice.

Intervencijski program bo potreboval 9% proračuna kar je najbrž le najnujnejše. Med izdatki prevladujejo izobraževanje in šport za kar se namenja 15% proračuna. Kar 24% proračuna bo šlo za zdravje, pokojnine in drugo socialno varnost kar je verjetno največ odkar živino v Republiki Sloveniji. Ne navdušujem se nad izdatki javne uprave, varnost in plače v EU (24%) saj nam ni pojasnjena programska zasnova delovanja v diplomaciji, niti nam ni vsebinsko jasna nabava bojnih sredstev, še manj pa koristi, ki jih državi zagotavljajo naši poslanci v parlamentu EU. Za znanost in informacijsko družbo je namenjenih le 3% za kar verjetno ne potrebujemo posebnega ministrstva saj si za te izdatke ne moremo obetati praktičnih izdelkov ali storitev za nastop na trgu.

Naj omenim še investicije, ki bodo predvsem pomembe za prestolnico, neglede na to pa zgleda, da se je razvojni ciklus le začel, saj gradbeništvo v veliki meri spodbuja druge gospodarske dejavnosti. In prav gradbeniki bodo v letošnjem letu verjetno pripomogli, da bo zaposlenost naraščala saj bodo poleg intervencijskega programa uresničevali še stanovanjskega in investicije v prestolnici. Vprašanje seveda pa je ali še imamo gradbene strokovnjake, ki so nekoč bili iskani po vsem svetu ali pa bodo delo dobili državljani tujih držav. Vsekakor bi bilo dobro, da se načrtovanim investicijam v višini skoraj dveh milijard EUR posveti potrebna pozornost ter poskuša doseči kar se da ugodna dodano vrednost, da bi prihodki od Davka na dodano vrednost (38%) naraščali hitreje in znašali vsaj 43%.

Moramo se zavedati, da je načrtovanje financ možno le, če dobro poznaš razmere, moč ustvarjenja znotraj družbe ter trge, kjer potrebujejo naše izdelke in storitve. Finančno načrtovanje je običajno odvisno od sporazumevanja delodajalcev in zaposlenih zato se pripravi v več variantah kot alternativ na spremembe, ki jih v poslovnem svetu nikoli ne manjka. Spoznajmo jih kot aktivni državljani!

Boste razmislili o svojem družinskem finančnem načrtu za letos?

Evropska prestolnica kulture 2024, 7. januar 2024

Zaverovani v svoj narod in kulturo, se že kar dolgo pogovarjamo o Evropski prestolnici kulture 2025, ko bosta to italijanska in slovenska Gorica pa nemški Chemnitz. Prav pa je spoznati tudi program prestolnice za letošnje leto, ki bo velika lokacijska izjema in bo segala prav v polarni krog na severu EU.

Na sejmu Skandinavskih Laponcev, avtohtonskih prebivalcev arktičnih in subarktičnih regij, bodo predstavili njihovo zgodovino. Laponci ali Samiji so pastirji, lovci, nabiralci, ki živijo v težkih podnebnih razmerah. Svoje območje imenujejo Sapmi in sega v dele Švedske, Norveške, Finske in Rusije in imajo svoj jezik. Danes redijo jelene, gojijo ribolov, se ukvarjajo s tradicionalno umetnostjo kot so noša, glasba, mitologija.

Na otoku Kjerringoy, poznanem po zanimivi zgodovini trgovske postaje bodo razširili muzejsko območje in prikazovanje land arta ter festivala luči. Izvedli bodo tudi opero o kapitanu Queriniu

V Tartuju, ki je drugo največje mesto v Estoniji in ima bogato zgodovino ter kulturno dediščino, bodo postavili veliki performans z naslovom Vse postane eno! Povezan bo z vsesplošno zabavo s tradicionalno in sodobno vsebino od folklore do rave. V mestu bo ustanovljen filmski festival, poudarek bo na promociji domače kulture in umetnosti ter na ekološkem osveščanju

Bad Ischl je znan po zdraviliški tradiciji s poletno rezidenco Franca Jožefa in Sisi, domačijo skladatelja Franca Leharja, z številnimi festivali, gledališkimi predstavami in umetniškimi razstavami. Pripravili bodo nastop Jodlarjev, multimedijski šov in razstavo povezano z halštatsko kulturo. Na prostem bo izvede jazz festival, po hotelih in drugih stavbah pa bodo izvajali Mahlerja, Schonberga in Guldo.

V tem kraju bo sodelovala tudi slovenka umetnica Maruša Sagadin, ki jo zanima zlasti osnovna namenskost javnih površin, ki so bile prvotno namenjene srečevanju in druženju. Umetnica želi pozornost obiskovalca razstave usmeriti v razmislek o nujnosti sodelovanja, komunikacije in dialoga v skupnosti. Svoje kipe umešča med pešce, ob rekah, na notranjih dvoriščih, tam, kjer bi na najenostavnejši način ljudi opozorila na misli o javnem prostoru.

Ljudje na severu Evrope bodo evropski javnosti v prvi vrsti poskusili predstaviti svojo nacionalno posebnost v kulturi in življenju. Poudarek bodo namenili množičnemu obisku prireditev v Evropski prestolnici kulture 2024, zato dodajajo k umetniškim programom tudi zabave sodobnega sveta. Izjemno je njihovo prizadevanje za raziskave zgodovine ljudstev, ki danes poseljujejo sever Evrope. Lokacije so izbrali atraktivne vendar s poudarkom na zgodovinskem pomenu kraja za narod. Upamo, da bodo razmišljali tudi o idejah na katere opozarja edina sodelujoča Slovenka kiparka Sagadin.

Dobro bi bilo, da bi obe Gorici analizirali uspešnost Skandinavcev in v svojem programu za leto 2025 ponudili program o življenju in delu obmejnega sodelovanja. Radi imamo prikazano naše življenje skozi oči umetnikov, pa tudi kritična opozorila umetnikov ne preslišimo. Bivanje umetnosti med nami pogojuje simbiozo teorije s prakso, ohranja pri življenju dobre umetnine.

Boste obiskali katero od prireditev Evropske prestolnice kulture?

Janez praznuje, 6. januar 2024

Mnogo bolj kot danes, smo bili nekoč pozorni na rojstne dneve svojih kolegic in kolegov ter sodelavcev. Na delu smo vedeli za rojstne dneve vseh, s katerimi smo se pretežno dogovarjali, zaupali in spoštovali. Dobil je vsak rožico ali dve, stisnili smo mu roko ob jutranji kavici in mu zaželeli še mnogo srečnih let. Nekaj trenutkov nam je polepšalo vsako leta kar smo občutili posebno takrat ko ni šlo vse dobro. Morali smo naravnost povedati, kaj ni prav in to ni bilo lahko saj vsak težko sprejema kritiko. Potem ko smo se »izkašljali« smo bili dovolj enotni, da smo napako odpravili, če je bilo možno ali pa enostavno pozabili nanjo in složno nadaljevali sodelovanje. Toda vsak je svoje napake nosil v svojem prtljažniku in se včasih pokesal šele po več rojstnih dnevih.

Rojstne dneve posebnih ljudi smo znali počastiti tudi bolj slovesno. Posebni so bili za nas tisti sodelavci in sodelavke, ki so s svojim delom naredili več, kot se je od njih pričakovalo. Tako je na primer kot poseben mož v mojem mestu deloval kolega Janez. Najprej ni nakazoval kakšnih posebnih ambicij v naši tovarni, potem je odšel v gradbeno stroko in tam razvil inovacijo Rastoča hiša, jo celo uspešno patentiral in njegovo podjetje je prvo Rastočo hišo tudi zgradilo. Janez se je ob tem dobro počutil, pol našega mesta si je hiško ogledalo, pozneje se je vanjo vselila družina nogometaša, nič več ni bila na ogled, podjetje se je umestilo na tuje trge in pozabilo nanjo. V času osamosvajanja Slovenije Janez patenta ni podaljševal in ga tako izgubil, v stečajnem postopku je bila projektna dokumentacija prodana.

Po desetletnem mandatu sodnika se je Janez upokojil, si zamislil projekt Rastoča knjiga in zanj začel iskati somišljenike. Najbolj množičen podpornik njegovi ideji je bil Forum mojstrstva in odličnosti, ki se je na Otočcu oblikoval že desetletje pred osamosvojitvijo Slovenije. Janez se je povezal s predsednikom Državnega sveta in pridobila sta naklonjenost SAZU, Sklada za kulturno dejavnost, NUK, Agencijo za knjigo in Mestno občino Ljubljana. Vse sta prepričala, da moramo Slovenci ob prehodu v novo tisočletje, pokazati svetu svojo kulturno naravnanost saj nismo narod orožja in vojn, naša moč je kultura in z njeno pomočjo povezujemo svet ter varujemo mir na zemlji. Zdelo se mi je veličastno in poskrbela sem, da se je registriralo Društvo Rastoča knjiga. Janez je bil neutruden idejni snovalec, direktorica trebanjskega industrijskega velikana pa je njegove ideje spravljala v življenje. MOL je dala na razpolago zemljišče v Severnem parku za postavitev kipa Deklica z Rastočo knjigo in za ustrezne panoje za predstavitev Rastočih knjig posameznih držav kot Rastočo knjigo sveta. Pa to še daleč ni vse. Za prvo Rastočo knjigo Temeniške in Mirenske doline je poskrbela predsednica in dobri Jože iz Šentruperta. Mislim, da je bila prva šola z Rastočo knjigo tudi v Šentrupertu. Danes je Rastočih knjig v državi in tujini že preko osemdeset in še vedno narašča. Rastoče knjige se vsako leto dopolnjujejo in dan postaja pomemben za srečanje krajanov s šolo. Vsaka Rastoča knjiga je unikum. Murska Sobota ima skulpturo, Novo mesto pobratena mesta, Veliki Gaber korenček, Gimnazija Gimnazijko in tako dalje.

Društvo Rastoča knjiga deluje pod pokroviteljstvom Državnega sveta, njegov program oblikujejo eminentne strokovne organizacije, ki sem jih uvodoma navedla, idejni vodja razvoja Rastoče knjige pa je še vedno poseben človek, ki ima danes rojstni dan in mu želimo še mnogo zdravil, ustvarjalnih let!

Poznate tudi vi kakšnega posebnega človeka?

Borzne prognoze, 5.januar 2024.

Delniški tg v naši državi je skromen saj se na njem trguje le z delnicami devet gospodarskih družb. Vse so za naš obstoj pomembne in prav je da jih poznamo tudi po imenih; Petrol (naftna industrija), NLB (bančništvo), Krka (farmacija), zavarovalnica Sava Re in zavarovalnica Triglav, Telekomom (telekomunikacije), Luka Koper (storitve), Interevropa (Transport) in Cinkarna (kovinska industrija). Če bi uspeli še v računalništvu, trgovini, kozmetiki, avtomobilski industriji in medijih bi se po strukturi približali svetovni ponudbi delnic. Ob vsesplošnem krčenju industrijske produkcije bi morali biti v naši državi kar zadovoljni s ponudbo delnic in bolje poskrbeti, da bi ti gospodarski velikani poslovali stabilno, donosno in v skladu s trendi zelenega ter trajnostnega prehoda.

V letošnjem letu naše delniške družbe predvidevajo skromno rast obsega poslovanja. Galopirala bosta Luka Koper in Telekom, za njima Krka in za njo ostali, v povprečju pričakujejo povečan letni obseg okoli 4%. njihova donosnost pa bo v marsičem odvisna od posegov države v marže in prodajne cene. Raziskujejo svoje trge in se širijo na nove. Petrolu se bo verjetno kot dobro izkazalo poslovanje v tujini sicer napoveduje krčenje investicij v energetiko. Posebno si za nove trge prizadeva NLB, ki si želi postali vodilna banka Balkana, zopet pridobiti hrvaški trg, bo pa tudi kupovala nove banke, če bodo pričakovali pozitivne učinke. Pogumna Krka je že oblikovala svoje naloge za letošnje leto, ostaja vodilna dobaviteljica Vzhodne Evrope in si prizadeva uspešno premagovati problematiko valutnih tečajev. Večino mučijo visoke cene električne energije, zlasti je to problem industrije. Transport in luške storitve seveda pogrešajo še nezgrajeni drugi tir, zavarovalnice pa mučijo izdatki za odpravo posledic naravnih nesreč pa tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot prognozirajo finančni analitiki bodo delnice izplačevali tudi za to leto vse delniške družbe.

Berem pomisleke vodilnih funkcionarjev v združenjih podjetnikov in zbornici. Samo o recesiji in visokih davkih govorijo in to v času, ko v Nemčiji občudujejo prilagodljivost slovenske industrije tržnim sprememba kar okorela nemška industrija ne zmore. Govorijo o vlaganjih v razvoj, tiho pa so o skromnih učinkih ker za evaluacijo dosežkov raziskav do tržnega izdelka ali storitve, nimajo organiziranih izvedbenih del.

Ta razkorak v ocenjevanju med kotirajočimi na borzi in finančnimi analitiki na eni strani ter mnenji predstavniških teles združenj podjetnikov je vedno prisoten vendar se danes potencira do take mere, da ni več verjeten. Očitno se sprevrača v politično dejanje oziroma dejanje »kdo bo koga«. Ko sem še delala v tovarni smo jadikovanje proti visokim davkom, sociali in solidarnosti ocenjevali kot nerazumevanje naših skupnih prizadevanj. Bilo nam je v čast na primer na obisku predsednika skupščine RS poudariti, da redno plačujemo vse davke in dajatve, da se zavedamo svojih dolžnosti v razvoju Slovenije, da smo finančno podrli na primer gradnjo Cankarjevega doma in podobo. To je bila naša referenca, dobra boniteta, celo Josip Vidmar jo je prepoznal. Danes pa na primer predsednik uprave največje železarne z zelo lepo plačo in visokimi dividendami jamra nad davki, nad socialo in solidarnostjo. Zanesljivo ve, da majhna države ne more drugače kot da ima visoke davke, bolje bi bilo, da predlaga kako bi več in ceneje proizvajali, kako bi modernizirali svoje zmogljivosti in več ustvarili s storitvami.

Kako pa vi ukrepate, ko vam zmanjkuje v družinski blagajna?

Podjetništvo profesorjev, 4. januar 2024.

Pogosto se v družbi na javnih mestih govori in poudarja pomen kakovosti izdelkov in storitev, ki jih ponujamo na trgu. Kakovost naj bi bila tako negovana in idealizirana, da ponudnika spreminja v odličnika, da delojemalcu odpira vrata v karierno napredovanje in da znanosti nalaga raziskovalne tematske raziskave. Imamo profesionalne institucije, ki določajo minimalne standarde kakovosti izdelkov ali storitev in urejen nadzor nad kakovostjo. Kakovost je prestiž za institucijo, ki jo zagotavlja. Skratka, najeminentnejši poslovni ali izobraževalni shodi se zavzemajo za vedno boljšo kakovost vsega, kar v življenju pač počnemo.

Kot v nek posmeh opisanim prizadevanjem se v naši državi razvija podjetništvo enega, ki morda ima kakovosten izdelek ali storitev vendar nima pogojev, da bi razvil potrebno infrastrukturo za nastopanje na trgu. To so na primer podjetniki v kulturi, kar več kot 25 tisoč naj bi jih bilo, Potrebujejo delovni prostor, logistiko in vse kar pač njihov posel zahteva. Samostojnih podjetnikov je v registru vpisanih preko 115 tisoč, med njimi so snažilke, delavci agencij, prekarski delavci in podobni spejevci, ki so podjetniki samo zato, da gospodarske družbe ne plačujejo prispevkov od njihovih plač ali pa zato, da služijo »obvozu« nekega drugega prejemka ali izdatka. Gospodarski zbornici Slovenije je to popolnoma znano, prav tako za obvozne poti prihodkov ali odhodkov ve vsak podjetnik. Na tem nivoju je kakovost izdelka ali storitev tretjerazredna skrb.

Je pa zanimivo, da se v opisani skupini s. p. in institut vključujejo tudi univerzitetni učitelji s svojimi storitvami kot so svetovanja, pravna mnenja, pripravo zakonskih podlag, ekspertize za sodišča, anketiranje, analize, investicijski elaborati, laboratorijske storitve in še mnogo drugega. Če je verjeti nedavno intervjuvanega upokojenega profesorja strojne fakultete ima pretežni del univerzitetnih profesorjev svoje podjetje. Kaj to pomeni za državo in za družbo? Rekla bi lahko, da ne opravljajo dobro niti svoje osnovno poslanstvo niti podjetništvo. Sedenje na več stolčkih ne prinaša učinkov, je samo hlastanje po hitrem in kar se da lahkem zaslužku pa naj Klub podjetnikov reče kar hoče.

Najhujša posledica profesorskega podjetništva pa se zagotovo odraža na pomanjkljivem znanju študentov. V sodobnem svetu je toliko novosti, zlasti v tehnološkem in digitalnem področju, da je dopolnilno izobraževanje profesorjev več kot potrebno. Če bo človeštvo vztrajalo na trajnostnem in zelenem prehodu, bodo potrebne obsežne inovacije v vseh do sedaj znanih gospodarskih dejavnostih. Generacije, ki so danes na fakultetah, morajo pridobiti vsaj uvodna znanja o tem, kako se naj lotevajo problemov prihodnosti, kje naj iščejo podporo in kakšne poti naj ubirajo za kakovostne rešitve. Če se bodo potikali kot strežniki po gostinskih lokalih in sprejemali prekarska dela je malo verjetno, da bodo inovativni v svojem poklicnem delu, seveda, če bodo študij sploh zaključili. Generacije, ki prihajajo resnično potrebujejo kakovostno študijsko podporo svojih profesorjev v fakultetnih predavalnicah in doma, ko bi morali sami preštudirati predpisano literaturo v določenem roku. Ni malo profesorjev, ki ugotavljajo, da to zadnje študentje ne opravljajo in na izpise prihajajo s srednješolskim znanjem. Pomagajte jim vzljubiti študij saj ste njihovi vzgojitelji in učitelji, ne pa kvazi podjetniki za storitve nekemu tujcu, ki mu pri nas ni dovoljeno prodajati njegovih izdelkov.

Kako pa vaša družina pomaga vašemu študentu?

Dileme o postaji, 3. januarja 2024.

Na prvi delovni dan v letošnjem letu moji niso vedeli, kako bodo prišli do svojega podjetja in gimnazije. Mediji so poročali o totalni zapori Dunajske ter drugih ulic ob Železniški postaji v kateri se začne prenova oziroma novogradnja nekega novega steklenega orjaka, ki bo zbrisal iz prostora stoletno železniško stavbo in avtobusno postajo. Na pot so se odpravili vsaj petnajst minut prej kot sicer in brez težav prišli na svoja mesta po normalnih poteh. Napovedana zapora se še ni začela.

Spet brskam po informacijah, da bi kaj več izvedela o dejanskem stanju nove pozidave a ni dosegljivo kaj konkretnega oziroma uporabnega za tiste, ki jih bo zapora omejevala kar nekaj let. Je pa cela paleta debat o tem, kaj novogradnja pomeni za mesto, kakšne težave prinaša in kakšne nove pasti čakajo potnike. Najglasnejši so arhitekti in prometni strokovnjaki, neusmiljena je zlasti revija Outsider.

Da projekt ne zajema poglobitve železnice skozi mestno središče je njegov naglavni greh za katerega strokovnjaki pravijo, da bi ga milijardni proračun projekta mora zajemati ne da bi predračun povečevali. Ni izkazanih dilem, da je nova železniška postaja v Ljubljani nujna, ker je postaja vedno obraz mesta, ki ga potnik prvo vidi in si ga zapomni. Eden od arhitektov je navedel, da »vrhunec zanemarjenosti je prav ljubljanska postaja z okolico« (M.Granda). Novogradnja je projektirana tako, da nakazuje težnjo sodobne družbe po rešitvah javnega prometa v povezavi s poslovno trgovsko ponudbo.

Druga slabost zahtevnega in dragega projekta pa je, da ne prispeva k zaščiti mestnega ozračja in mesta ne varuje pred nevarnostmi tovornega prometa, ki se bo tudi po končani gradnji odvijal po železniški postaji in se še krepil s tovornim prometom, ki naj bi iz cest prehajal na tire.

Med naslednjimi težavami se omenjajo številna parkirišča v podzemlju novogradnje, ki po mnenju sodelujočih v razpravah ne krepijo trajnostne mobilnosti, res pa je, da Ljubljani primanjkuje parkirišč in bodo zato prav gotovo tržno zanimiva. Trajnostne rešitve za javni potniški promet pa bo Ljubljana morala šele poiskati v skladu z deklarirano zeleno mobilnostjo.

Je torej nova železniška postaja dober projekt v realizaciji, naj se veselimo nekaj dobrega v naši prestolnici kot se je zapisalo dr. Koželju? Ja, nekaj se le premika na bolje, Ljubljana bo dobila nov obraz in izboljšala pogoje potovanja. Še bolje bi bilo, če projekt ne bi imel grehov, pa dobro, vsak projekt ima kakšnega. Toda povečevanje trgovske ponudbe – poslovne ponudbe je verjetno po vsebini pretiran. Pojdite po obstoječih trgovinah od sedanje postaje do Drame in tromostovja. Nikjer se kupci ne drenjajo, pojdite v BTC – prazne dvorane, Alejo – razen Spara vse kapacitete nezasedene, še Center Rudnik pogosto sameva razen v prehrani. Ali pa poslovni prostori. So po Dunajski še prazna cela nadstropja na primer v Imosovem kompleksu, kako bi poslovni prostori funkcionirali brez gostinstva, ki služi zaposlitvam in v manjši meri profitabilnosti. Še več poslovnih prostorov pomeni namestiti dobičkonosne dejavnosti z visoko stopnjo produktivnosti, inovativnosti in dodane vrednosti. Če tega ni, mesto nima prihodkov, še huje, zabava se in gladuje. Res ne vem komu se nenehno smeji simpatični in prizadevni župan?

Ljubljančani, sodelujete pri upravljanju mesta?

Dan pozneje, 2. januar 2024.

Grem na jutranji sprehod, mimo mene hitijo ljudje v vse smeri. Nikjer več ne gori zunanje novoletno okrasje, skozi balkonske steklene površine je možno opaziti tam pa tam kakšno silhueto božičnega drevesa. Pekarna dela in kupim sveže žemljice. Čisto navaden dan je, kot da nismo prav kar praznovali vstop v leto 2024. Mislim si, slavja je konec, gremo pogumno naprej, piši s pogledom v prihodnje dneve in mesece.

Malo se bom še pomudila pri novem letu saj še nisem nič rekla kako ga vidijo šamani vseh sort. Rumeni tisk, pa tudi drugi mediji ugotavljajo, da se po deželi Kranjski in po svetu širi vražje verstvo ne glede na vero, ki prevladuje. Tako visoki politiki kot pomembi podjetniki , tisti torej, ki imajo veliko »pod palcem« se najpogosteje zatekajo po nasvete k ljudem, ki posledice odločitvah prepoznajo v kristalih, astrologiji, čakrah in podobnih zadevah. Ne morem trditi, da je naš položaj pri delodajalcu ali poraba davkoplačevalskega denarja v rokah magije, nekaj pa le mora biti na tem, če se na to področje zanaša vedno več odločujočih ljudi. Nasvete iščejo pri šamanih, v meditaciji in gurujih. Pri nas jih najdemo v podjetništvu, politiki in celo v športu, temu primerno pa se krepi tudi ponudba svetovanja. Imamo že skrbnico za sijaj in zdravje, upravljalce kozmičnih energij, čarobne zdravilce in druge, ponudba je velika, konkurenčna in se še vedno krepi, zaslužki pa zelo veliki, da ne rečem največkrat oderuški. Čeprav se ponudniki sklicujejo običajno na tisočletne modrosti starih ljudstev, so analize pokazale, da z njimi sodobna ponudba nima kaj dosti.

Ezoterična preobrazba Janeza .Drnovška je zapustila kar veliko sledi v politiki na Slovenskem predvsem v uveljavljanju duhovnosti pri državnih odločitvah. Dolgoletnemu predsedniku sledijo v ezoteričnih preobrazbah predstavniki Slovenije v organih upravljanja EU, pa nekdanja ministrica za finance z članstvom Civilne duhovne šole morale ali najbogatejša Slovenka, ki posle sprejema in sklepa le, kadar so planeti in zvezde naklonjeni njenim ugodnostim. Duhovnost postaja sestavni del gradnje umetne inteligence in pospešenih aktivnosti za odpravo blokad v ljudeh, ki odločajo ter usmerjanje njihovih dejanj v poslovne koristi.

Po pomembnih učinkih ezoterike pa ne hrepeni samo poslovni svet temveč tudi mi vsi in prav ob novem letu prinašajo mediji napovedi vedeževalcev o tem kaj nas čaka in nasvete kako naj delujemo. Vse to prebiramo, se nasmehnemo in ukrepamo po svoje naprej. Toda priznajmo si, da ob pomembnih odločitvah le zaslutimo tudi to, kar nam je namignil šaman, prikazala Mlakarjeva ali povedala Droletova. Za letos napovedujejo, da bo močan vpliv na naše odločitve imela naša družinska preteklost v dobre in slabem. Skrb za duševno in telesno zdravje, želja po napredku in podpora državi bodo v Sloveniji med prioritetami posameznikov. Ponovno bomo razmislili o primernem ravnanju s premoženjem ter popravljali morebitne napake iz preteklosti. Davki in inflacija bodo še višji, tudi epidemije se niso poslovile, obetajo se potresi. Da ne bo težjih posledic moramo čustva usklajevati z razumom in se otresti slabosti iz preteklosti.

Lahko rečemo, da kaj posebno novega to leto ne prinaša niti po mnenju poganstva, ezoterike ali vedeževalcev. Za reševanje svojih problemov in za uresničevanje svojih želja moramo razviti svoje strategije in zaščitne ukrepe. Moč in pogum za dobre rešitve pa bodo odvisne predvsem od našega znanja in odločnosti.

Verjamete napovedovalcem prihodnosti?

Dobrodošli v letu 2024, 1. januar 2024.

Pozdravljeni v Novem letu, ki bo za dan daljši od lanskega. Naše številne želje bodo tako imele več časa, da se izpolnijo, samo pazimo, da naše težave ne bi prehitele želja.

Kako ste se poslovili od preteklega leta? Ste bili veseli, da ga je pobralo, ste pljunili za njim, da se ne bi zablode iz njega prenašale v naslednje leto. Najbrž ni nikogar, ki je pozabil, da smo v novi vojni, zgleda strašnejši od Ukrajinske, saj mori otroke, ženske in za vojsko nesposobne. Protesti, peticije, VS in njihovi ukrepi se ne slišijo, odnaša jih vsaka najrahlejša sapica in so brez moči pred uničujočimi bombami. Ob slovesu od preteklega leta mi je po glavi rojila misel, da bi bilo čudovito, če bi s seboj odnesel protagoniste tega in podobnega zla povsod po svetu. Dobra misel ni padla na plodna tla, morda je bila za trenutek utišana, ker sem pač odštevala minute do usodnega skoka v letošnje leto in nazdravljala moji družini z željo, da ne bi nikoli skusili vojnih dejstev. Toda moja družina je mlada in bojim se, da vojno bolj jemljejo kot avantura ne pa kot smrtno nevarnost.

Moreče misli in strahove je odgnalo razmišljanje prisotnih o tem, kako sprejeli dejstvo, da smo za leto starejši? Ob udarcu na gong uri se je v sekundi postaralo za eno leto vse od otrok, domačije, kužka in papagaja do avtomobila, ki smo ga že lansko leto prodajali. Nič hudega, bi lahko rekli, če ne bi bilo teh vojnih strahov, kriznih obdobij, naraščanja individualizma in naporov za zaščito svojih, od družbe odtujenih interesov. Ko smo ugotovili, že malo v »rožcah«, da vse pa ja ne moremo gledati samo s slabe strani, da smo poleg težav tudi v preteklem letu osebno napredovali saj smo pridobili reprezentanta v odbojki in pianista, absolventa osnovne šole, preselili dedka in babi, kar primerno zaslužili, se izognili posojilom in celo nekaj privarčevali. Predvsem pa smo se imeli radi, rojstne in druge pomembne dneve nadgradili z izleti in priboljški, pojedli nič koliko piškotov tetke Marjete in razen babi ostali zdravi, razpoloženi in sprejemljivi za okolice, kjer živimo.

Če slabše ne bo letos, bomo kar z zadovoljstvom sprejemali družinske navade, ki smo jih dorekli v preteklem letu in jih morda tudi nadgradili z novimi znanji, ki jih ne pridobivamo samo od umetne inteligence ampak jih ustvarjamo tudi sami. S tem ko pišemo bloge, se učimo, gimnazijsko snov absolvira vnuk iz daljave, oči, mami in mlajši vnuk bodo kmalu poznali vsako športno dvorano na Balkanu in v lastni državi, vsa notranja in zunanja odbojkarska igrišča, da o poznavanju cest, poti in stezic, ki vodijo do igrišč sploh ne govorim.

Že nenehno sledenje dogajanju v družini je velik napor tako, da razmišljanje o državi in v svetu marsikdo ne prenaša dobro ali pa sploh odklanja misli nanje. Dokler ni hujših posledic za družino kar gre, ko pa se nabirajo študentska leta brez diplome ali suha leta minimalni plač, ali še huje, ko ni videti strehe nad glavo, seveda mora iskati pomoč, največkrat pri državi. Nekdo jo je v pismih bralcev imenoval »molzno kravo«, stric Jože bi jo rad pocenil, sama mislim da država ni predsednik Vlade ali gospa Urška temveč smo to mi, državljani. Prav bi bilo, da ji pomagamo povečati prihodke in z primernim nadzorom znižati porabo. Samo stavke napovedane že na novoletni dan ne bodo prinesle novih prihodkov, prav tako ne zagrizene borbe za višje plače tistih, ki imajo že sedaj najvišje. Dvomim v njihove poštene namene, strah me je njihovih ozkih interesov in bolje bi nam bilo brez njih v letošnjem letu!

Kako ste pa vi razmišljali na Silvestra in pri dan v letošnjem letu?

Morebitnim mojim sledilcem, 31.12. 2023

Najprej lepo pozdravljeni in vse dobro v prihodnjem letu. Naj vam najprej ponovno poudarim, da sva tele bloge zasnovala skupaj z vnukom v njegovem sedmer razredu osnovne šole, ko se je že nekoliko izpopolnil v programiranju na računalniškem tečaju. Danes je član slovenske odbojkarske reprezentance in dijak gimnazije. Zmanjkuje mu časa in pogosto zamuja z objavo blogov. Predlagala sem mu, da projekt zaključiva, pa se z menoj ni strinjal. Tako se pisanje blogov upočasni, ko boleham za razne starostne bolezni, potem pa čakajo na vnukove zmogljivosti in končno skoraj redno kasnijo.

Če mi sledite na spletu ste verjetno pripadniki izobraževanja, široke razgledanosti, intelektualne miselnosti in polni radovednosti. Ljudi, ki ne hodijo v službo ampak na delo, mikajo prav te lastnosti, ki jim pomagajo razumeti in razreševati tudi najzahtevnejše probleme. Srčno si želim, da bi nas bilo vedno več, da bi mladi pravočasno odkrivali lepoto in koristnost znanja, vedenje o njem in njegovo uporabnost. Z znanjem imam v mislih tudi slovenščino in slovensko zavest, ki se z angleščino sedaj enostransko potujčuje. V Sloveniji živeči si želimo spoznati literarna sporočila vseh narodov in si na tej podlagi oblikovati svojo lastno presojo.

V naši državi smo v dokajšnji meri ujetniki starih predsodkov, času neprilagojene zakonodaje in posledic sprotnega neposodabljanja razvoja skupnega dobra. Ne uporabljamo moderne načine upravljanja z državnim proračunom kot največjim dobaviteljem, kupcem in investitorjem. Nekatere pesti revščin, ne ukrepamo. Podjetja se upirajo davkom, država je s svojimi funkcijami organizirana kot največje države na svetu in ob plebiscitu smo vedeli kaj nas čaka in kako je potrebno vladati, da krepimo svojo poslanstvo. Na tem področju se morajo kresati velike iskre zlasti v strokovnih vrstah in upajmo, da jih bo politika zaznala ter ukrepala.

Po naših domovih skrbi naraščajo tako zaradi zaposlitve kot zaradi zaslužka, razvrednotenja valute in nemalo kdaj tudi zaradi prevelikega trošenja glede na produktivnost svojega dela. Trpi najbolj prav izobraževanje saj se študenti zaposlujejo kot prekarci namesto da bi sami doma predelali obvezno študijsko literaturo v določenem času kot naroča bolonjska reforma. Vsekakor ni dobro, da mladi počasi ali sploh ne diplomirajo in si pridobijo formalni dokument za poklic. Dobro tudi ni, da pričakujejo stanovanje od države, verjetno je prav, da si ga prislužijo sami, tako kot se to ponavlja v vsaki družini iz roda v rod.

Še poglejmo kako pomemben ali nepomemben je v naši državi posameznik danes. Lahko voli in je izvoljen, če ga predlaga politična stranka. Poslanec ali poslanka deluje kot ji nalaga stranka in se ji na volivce ni treba ozirati, še celo več, če hoče delovati po svoji vesti, jo stranka lahko izključi in mora povrniti stroške vložka v njeno izvolite. Koliko ljudi je vključenih v posamezno politično stranko uradno ne vemo. Mediji posameznika težko najdejo razen za posebne rubrike kot so Ah, ta leta li Generacije. Prav tako mediji težko zabeležijo dogodke na katerih ni političnih in strankarskih prvakov. Neverjetno toda resnično. Glasovi in predlogi za nujne spremembe se ne slišijo in ne vidijo. Razpoloženje do posameznikov je razvidno v anketah.

Ocenjujem, da je dobro, če se o tem piše, govori, razmišlja. Našel se bo kdo, ki bo ukrepal.

Veselilo me bo, če mi boste sledili tudi v prihodnje!

Pišem čestitke! 30. december 2023

Od kar se spomnim smo vedno ob praznikih pisali čestitke ali voščilnice in jih tudi dobivali. Bil je to znak pozornosti ob Veliki noči in Božiču z dodatkom Novo leto. Pozneje se je ta pozornost zanemarjala, sem pa že ob prihodu na delo v tovarno dobila čestitke od računovodskih kolegov in iz leta v leto jih je bilo več, ker se je krog mojega sodelovanja širil na kupce, dobavitelje, investitorje in podobne sodelavce. Neko leto jih je priromalo kar 272 in prav toliko jih je bilo potrebno oddali pravočasno, da se kdo ne bi čutil zapostavljenega. Čestitka je postala stvar poslovnega prestiža. Kot mnoge druge stvari se je tudi čestitka izpela, se pa med najtesnejšimi prijatelji in prijateljicami še vedno ohranja lastnoročna napisana voščilnica, najlepšo napiše Jože Zupan, profesor iz Šentruperta. Letos se je novoletno obdobje že skoraj zaključevalo, ko sem se vračala iz bolnišnice in le malo časa mi je ostalo da napiišem čestitko, ki bi večini mojim odgovarja. Takole je zgledala:

Dragim prijateljem in prijateljicam za Novo leto 2024. Večnost sestoji iz lepih trenutkov med katere spada tudi naše druženje, razpravljanje, ocenjevanj in kritiziranje ter podobne fabule neizbežne in blagodejne na naši skupni življenjski poti. Možno se je strinjati z Bakovićevo, da potrebujemo vsako leto neko polnoč, trenutek, ko se pobotamo s preteklostjo in spodbudimo nastajanje nečesa novega, želeno boljšega ali koristnejšega. Skupno smo doživeli že veliko teh prelomnih trenutkov, pa še vedno ne dovolj, da bi se nam večnost pokazala v vsem svojem sijaju, kot so nam jo opisovali stari starši in kot nam jo danes prognozirajo ustvarjalci novih tehnologij. Iščimo in pričakujemo čudeže tudi v prihodnje, morda jih bo nekoč prepoznal lasten miselni sistem, ki ga nenehno pomnimo, čeprav nismo prepričani v njegovo storilnost. Nam je pa o tem lepo in prijetno, zato veselo ponavljajmo napake in sprejemajmo obljube Vam ob Novem letu 2024 želi vaša Joža

Odziv je bil velik in prejemniki so v njem sporočali zadovoljstvo, da sem se jih spomnila, jim posvetila pozornost. Prejela sem celo zanimivo knjigo poetinje Rezke. Ob Novem letu se mi je zapisalo tudi tole:

Vse leto 2023 smo prijateljevali, si menjali smešnice, koristne predloge in svoje osebne občutke po e-mailih, se skupno veselili ali žalostili uspehov in neuspehov svojih otrok, premagovali težave z zdravjem in zdravniki in idealizirali marsikaj, kar imamo lahko le v mislih, saj sveta ne moremo spreminjati sami, lahko pa smo dobri sogovornici ali hvaležni poslušalci. Zahvaljujem se ti za vsako dobro misel, ki si mi jo namenil/a v upanju, da bomo kljub letom, ki nas bremenijo, zmogli nadaljevati druženje in se veseliti še kakšnega srečanj

Marjana me je razveselila s čestitko spletne šole Peti element, ki jo je naučila mnogih pomembnih življenjskih uvidov in jo na zadnji dan leta 2023 navdihnila z vzpodbudami za naprej:

Naj bosta potrpežljivost in sprejemanje tvoja super moč,

Uživaj v tistem, kar imaš, in ne išči tistega, česar nimaš.

Privoščim ti odlično medsebojno povezanost v skupnosti, ki ji pripadaš, kajti odnosi so jedro življenja.

Napreduj, raziskuj in razvijaj se brez omejitev,

Želim ti veliko nasmehov, saj je dobra volja najlepše ličilo."

Ste se tudi vi spomnili ob koncu leta svojih prijateljev in prijateljic?

Hrastač, 29. december 2023

Kot vsako leto je ženski in otroški del naše družine ob koncu leta obiskal opero, moški del pa je počival ob televizorju, za računalnikom in vodoravno na kavču.

Letos smo morali izjemno paziti, da smo že koncem poletja, takoj po objavi kupili vstopnice. Iskali smo svojo ložo a žal so bile že prvi dan prodaje razprodane. Za konec leta smo si želeli ogledati nekaj optimističnega, lepega in veselega kar vse smo odkrili v baletu Hrastač, Božični pravljici, ki je uglasbil Peter Iljič Čajkovski. Zbrala se je zelo zanimiva publika, največ mamic z otroci vseh starosti, stare mame z vnuki in tam pa tam kakšen ati ali dedi. V ložah so bile družine, prav tako v parterju in balkonu, na galerijo pa nismo videli.

Zgodba Hrastač je preprosta pripoved o skopuhu Scrooge, ki celo na božični večer terja vračilo dolgov in raje uniči igračo Hrastač kot bi jo podaril Klari, ki ga je zanj prosila. V sanjah na božično noč se mu prikazujejo prikazni iz hudičeve grobnice in duh smrti ter ga potegniti vanjo. V sanjah ga reši dobri duh, ki mu pravi, da mora popraviti vse krivice, ki jih je stori ljudem. Ko se prebudi se Scrooge res odpravi med ljudi in popravlja krivice, ki jih je storil, popravi tudi Hrastača in ga podari Klari.

Koreograf in režiser Youri Vamos je več stoletji staro zgodbo posodobil na podlagi svojih uspešnih predstav tega baleta v Nemčiji. Skupaj z baletnim ansamblom, ženskim opernim zborom, orkestrom SNG Opera in balet ter učenci in študentkami Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, je Vamos ustvaril razgibane baletne prizore do take kakovosti, da smo nekaterim samodejno zaploskali kar pri odprti sceni. Zborovski balet meščank in meščanov ter vojakov je bil živahen, vsak je zaplesal svoj ples kot solist in hkrati kot delček razpoloženja v mestu na božično noč. Celo božičnega purana so imeli na odru, ki ga pa odpuščeni skopuhov računovodja ni mogel plačati.

V nočni mori je najprej nastopal Duh smrti s svojimi pomočniki. Za njihov ples je glasba Čajkovskega zvenela kot najžlahtnejši jazz za kar je verjetno poskrbel dirigent. Prizori baleta so bili rdeče osvetljeni, duh smrti pa je v solo baletu izvedel neverjetno visoke odskoke. Ko je Dobri duh z baklo prekinil in odgnal satane in ponudil skopuhu pomoč pri popravi krivic, so se kar s posteljo na oder pripeljali snežni dečki in deklice ter skupaj s skopuhom in nami v dvorani ploskali ob vsaki predlagani rešitvi.

Zadnja scena je bila tako kot uvodna, izvedena na trgu, tam kjer se začela. Liki iz skopuhovih blodenj so bili spet navadni ljudje s svojimi problemi a tokrat srečni, ker se je vse srečno končalo. Balet srečnega konca je bil živahen.

Neverjetna, mistična, zabavna živahna in ne vem kako bi še bolj poudarila glasbo, njeno pronicljivost, popolnost ter lepoto. Ne enkrat sem kar zamižala tako prijetno se me je dotaknila in pobožala. Vnuka sta jo tudi občutila kljub res zanimivih baletnih scen in skupno smo si obljubili, da Čajkovskemu posvetimo pozornost tudi doma. Zadovoljni in ganjeni od umetnine, ki smo si jo ogledali, je še dolgo trajala debata. Ker starejši vnuk vadi klavir bo naš naslednji skupni glasbeni večer verjetno Koncert za klavir in orkester Čajkovskega.

V kakšnem ambientu ste pa vi zapustili preteklo leto?

,

Mladost in vere, 28. december 2023.

Ko je televizija sporočila, da so slovensko prestolnico napolnili mladi katoliki iz drugih držav Evrope, sem se najprej spomnila na številna mladinska povojna srečanja na katerih smo kurili kresove, gradili ceste in druge komunalne objekte ali pa se preprosto zabavali. Mediji so takim dejanjem posvečali ustrezno pozornost, pokazali so se mladim politiki in pomembneži, tudi predsedniki države in udeležba na teh seansah je bila vedno visoka. Spomnila pa sem se tudi na srečanja mladih v samostanu v Stični, kjer se enkrat na leto v mojih gimnazijskih prostorih zbere tudi dvajset tisoč udeležencev, imenovanih vernikov, ki se zabavajo, udeležijo maše, lahko se spovejo grehov, skratka na razpolago so jim obredi in šege, ki jih drugje ne morejo videti oziroma doživeti. O Evropskem verskem srečevanju mladih kristjanov pa zdaj, ko je to v naši prestolnici, prvič slišim. Pozanimala sem se, da ne bi bila nepoučena in zdi se mi, da le moramo s časom v korak.

V kraju Taize v Borgundiji se nahaja ekumenska Skupnost Taize že od 1940 leta dalje. Želeli so ustvariti prostor miru, sprave in bratstva med mladimi kristjani, ki so bili prizadeti v vojni. Danes privabljajo mlade kristjane iz vsega sveta z namenom, da bi njihove molitve, petje in tišino prenašali v svet. Na srečanjih kot poteka v Ljubljani, se mladi kristjani zbirajo, da skupaj molijo, prepevajo in delijo svojo vero, je dogodek za medversko in medkulturno sodelovanje ter spodbujanje bratstva med mladimi. 0srednji del srečanj je molitev, petje preprostih pesmi ter trenutki tišine za osebne molitve. Poslušajo prebrane odlomke iz Svetega pisma in v tišini razmišljajo o njihovi vsebini. Poslušajo predavanja, sodelujejo na skupinskih pogovorih o veri, miru, medkulturnem dialogu in družbenih vprašanjih, spodbujajo medsebojno razumevanje raznolikosti in imajo priložnost deliti svoje izkušnje o svoji veri, življenju ter pogledih na svet. Tako bratje iz Taizeja ohranjajo duhovno ozračje za katerega je značilna preprostost in bratstvo.

Slovenski organizatorji so mlade katolike, ki jih je bilo okoli 5000, pričakali pred zavodom sv. Stanislava. Njihovo letošnje srečanje nosi naziv Skupaj na poti kar se navezuje na prizadevanja udeležencev za mir, spravo in solidarnost. Po skupnem nagovoru so jih namestili po župnijah kjer so spoznavali duhovni utrip družin v naši državi. Maše z udeleženci so bile številne, končno so se zbrali v Stožicah kjer jih je nagovorila predsednica države.

Prijazna in dobronamerna srečanja mladih so verjetno vedno želena neglede na to kdo jih organizira. Treba pa je priznati, da so pri tem naj aktivnejše verske skupnosti in politične stranke, kar nakazuje, da so mladi povabljenci pod ideološkim pritiskom. Programi teh srečanj so praviloma nedodelani, mladina se zbere, voditelji, prešerno razpoloženi, se najbolj veselijo množice, kaj ta množica počne, je pa bolj postransko vprašanje. Obvezna je prisotnost medijev, njihovi poročevalci so v zagati glede vsebine, zatečejo se na splet po osnovne podatke. Le malo je shodov, ki zapustijo vsebinske sledi v družbi. Najmanj kar bi od shoda v Stožicah pričakovala je kakršna koli misel na pokole otrok, trpljenje ljudi na vojnih območjih in upornost mladih proti uničevanju narave. Glas 5000 mladih bi se daleč slišal!

Tudi shodi mladih v Stični so brez vsebinskih sporočil, čeprav mladi po vsem svetu protestno sporočajo, da jim ravnanje kapitala uničuje naravne pogoje za ustvarjanje in življenje njihovih generacij. Želje in zahteve mladih mora družba poznati in jim praviloma pomagati, da se uresničujejo saj sicer nastopijo pogoji za spreminjanje medgeneracijskega dogovarjanja.

Kako pa vi ocenjujete shode mladih?

Uspešnice oblikovalcev 27. december 2023.

V petdesetih letih preteklega stoletja je razvojno službo podjetja Stol vodil arhitekt in oblikovalec Niko Kralj, ki je oblikoval enega od najbolj znanih izdelkov slovenskega industrijskega oblikovanja, stol Rex. Danes je prof. Kralj uvrščen med svetovne industrijske oblikovalske legende ob Alvar Aaltu in drugih. Stol Rex je bil prvi stol v , oblikovan za množično proizvodnjo, izdelan v tehnologiji stiskane, luknjane . Postal je zgled funkcionalno brezhibnega izdelka, ter kultni predmet dizajnersko osveščenih posameznikov po vsem svetu. Do danes so izdelali več kot 2 milijona stolov. Hrani ga muzej MOMA, muzej oblikovanja na Danskem in muzej Dunaja. Še vedno ima lastnika zaščitene ekskluzivne pravice za celotno kolekcijo stol, fotelj, gugalnik, ležalnik in mizo. Poleg osnovnega modela stola je bilo dodanih še 6 bolj dodelanih. Nika Kralja sem v Ljubljani srečevala kot študentka, bil je nekoliko nizek in izjemno živahen možakar dopadljivega obraza in skodranih las. Podjetje Stol je imelo izjemen program izdelkov iz lesa, kdor je kaj dal na sebe je kupoval v Stolu. Stoli rex so krasili lokale, avle, pisarne, klube, težko bi rekla kje jih ni bilo, imela sem dva v svoji prvi pisarni, ko sem se zaposlila.

Saša J. Mächtig je bil večkrat eminentni gost in predavatelj Foruma odličnosti in mojstrstva Otočec na katerem smo se zbirali pokrajinski gospodarstveniki. Tu sem ga tudi osebno spoznala. Dokler ga ni bilo na Forum nismo zanj vedeli čeprav smo vsi poznali kioske vseh barv, ki so se nameščali po večjih krajih Slovenije in države. Bili smo počaščeni, da je sprejel naše povabilo in mu izkazali kar se da veliko pozornost, da se mu nekako zahvalimo za industrijsko oblikovalske dosežke. Arhitekt in prof. Saša J. Mächtig je zasnoval v drugi polovici 20. stoletja kiosk, ki je zaznamoval podobo ne le slovenskih, temveč tudi drugih mest po svetu. Mächtig je bil leta 1984 eden od ustanoviteljev oblikovalskega študija na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Kot član izvršnih odborov strokovnih organizacij za industrijsko oblikovanje je bil med pobudniki in organizatorji 17. svetovnega kongresa ICSID leta 1992 v Ljubljani. Spodbujal je razprave in poudarjal pomembnost povezovanja znanja univerze z gospodarstvom in industrijo. Za Mächtigovo ustvarjanje je značilen sistemski pristop, saj so posamezni objekti pa tudi strategije vedno oblikovani kot del širšega sistema, ki se lahko razvija, raste in spreminja. Kiosk je v zbirki muzeja MOMA, v Berlinu je v njem ulična hitra ponudba hrane, v Hongkongu je kofehaus, krasi prostor pred uredništvom Dela, ker pa obstaja možnost obnove dotrajanih kioskov, se zanj povprašuje po širnem svetu in je dobil tudi svojega managerja. Lepše življenjske poti si izdelek in njegov avtor ne moreta zamisliti.

Tako stol Rex kot kiosk sta nastala v času, ko znanje pri nas še ni bila ne vem kako cenjeno in vendar so bile dane možnosti, da se uveljavljajo doma in v svetu dragotine oblikovanja posameznih mojstrov brez primere. Prav bi bilo, da takratnemu času vrnemo namerno zanemarjeno čast, še bolj prav pa bi bilo, da od današnje oblikovalske stroke in strokovnjakov pridobimo v industriji nove presežke, še posebno, če gre za predelavo ali dodelavo domačih materialov. Veliko se govori o rabi gozdne mase, o lepoti krajev, o masovnem šolanju mladih in kulturni produkciji in izjemno malo tega se na trgu proda. Še smo zadovoljni z dodelavo tistega, kar bodo drugi dobro vnovčili. Tu smo res strokovno kratki, prekratki in preveč zadovoljni z vsem kar se pač ponudi, možno pa je tudi, da se mladi premalo naučijo v šolah in se zato zadovoljujejo s prekarskimi posli.

Imate v družini kakšen poseben talent?

Božični čas, 26. december 2023

Sinoči se je družina zbrala v mojem domu, da bi obudila spomine na stare čase preživete na domačijah na Dolenjskem in v Prekmurju, da bi si razjasnila povojne dileme glede praznovanja božiča, se nasmehnila ob prizoru, ko je Smole razglasil vračanje božiča med nacionalne praznike pa tudi ocenila kaj smo pravzaprav pridobili s tem praznikom. Modrovali smo ob dobri hrani in zdravi pijači stari in mladi. Stari smo izhajali in verskih dogem, ki so kot vrednoto za vstop v mistična nebesa pogojevali z zaupanjem v poštenost božjih bitij, njihovo dobroto in vsevidnost. V želji, da bi si jih Bog zapomnil po molitvah, delu, družini in dobrih dejanjih so ob Božiču, rojstnem dnevu božjega sina, obdarovali drug drugega, se izpovedali grehov, obljubljali poboljšanje in delovali spravljivo ter miroljubno tako doma, kot s sosedi, vaščani, vsemi, s katerimi so v letu, ki odhaja, kar koli dobrega ali hudega doživeli. V navado je prišlo, da je božični čas pravi za sprave, mir in blagohotnost.

Vojna je povzročila neštete spremembe tako v osebna življenja kot v skupne zadeve. Ker je bilo materialno premoženje uničeno se je krepila kolektivna zavest, da z medsebojnim sodelovanjem lahko kmalu vse na novo zagotovimo. S skupnimi prizadevanji so nastale tovarne kamor so se namenili kmečki fantje in dekleta, v šole so odšli otroci, doma so ostali stari starši, še vedno naklonjeni navadam Božiča, vsi drugi pa so se učili ali delali, da bi se življenje kmalu obogatilo, da bi si zgradili svojo hiško, da bi dobro zaslužili, poskrbeli za znosno urejeno komunalo, kino in tako naprej, želja vedno mnogo več kot možnosti za njihovo uresničitev. Kmalu smo dobili avtomobile, televizorje, smučišča, počitniške namestitve, nikoli zadovoljni smo grebli naprej in na Božič kot tradicijo v mislih naših starih staršev, se je skoraj pozabila, negovali so jo le verni, teh pa je bilo vedno manj.

Kot v razvitem svetu so se tudi k nam s časoma prikradle razne krize. Enkrat premalo delo, draginja zaradi prevelikega trošenja, slabosti vodenja zaradi pomanjkljivega znanja in tako naprej, da je jamranje in stokanje zatrlo smeh in optimizem. In v enem od takih trenutkov je predsednik SZDL Slovenije na tv ocenil, da so te tegobe tudi zaradi tega, ker smo se odtujili od preskušenih tradicij skromnosti in poštenosti ter pozabili na pomen Božiča kot časa v katerem se družine v miru zamislijo kaj opravljajo dobro, kaj pa morajo izboljšati. Renesansa Božiča na Slovenskem je bila evforična nekaj let, potem so jo zapackali proizvajalci kiča in nepotrebnih izdelkov ter pretirana ponudba hrane. Opažamo, da se je letos Božič že nekoliko približal skrbi za mir in prazniku družine. Smo na pravi poti?

Kdo bi vedel? Dejstvo je, da se je tudi ob Božiču na tem svetu pobijalo otroke v Gazi, da je vedno več družin razseljenih, ločenih, v velikih materialnih težavah, narašča moč gibanj, da se ženske ponovno podredijo moškemu, idealizira se meščanski družinski red in feminizem izgublja moč skoraj po vsem svetu. Imamo samo papeža, ki govori in moli, da bi možje ženske ščitili, jim pomagali in jih ljubili. Ni podatkov, da bi ga kdo slišal. Kdo bo razsodil za letošnji Božič, kaj je danes na svetu za družino in njen mir dobro in kako to doseči? Pravičnost je daleč od stvarnosti in nikogar to preveč ne skrbi.

Kaj nam je torej prinesla renesansa Božiča? Dva dela prosta dneva, razlog, da si privoščimo priboljške, povečano skrb, da bi na svetu vladal mir.

Kaj ste pa v vaši družini razmišljali o letošnjem Božiču?

Trgovine kamor pogledaš, 25. december 2023

Mnenja predsednice trgovinske zbornice Slovenije cenim saj so navadno zanimiva in spodbudna ali vsaj realna. Nemalo pa sem se načudila njeni novoletni poslanici v kateri je, seveda samo po moji osebni oceni, pozabila na slabosti trgovin in celo sookrivila upravljalce državnega proračuna ter sindikate za zmanjševanje realnega prihodka v Sloveniji za 15%.

V trgovinah območja kjer živim se kupci ne drenjajo, ne segajo po eksotih, ki jih ponuja cela vrsta polic, njihovi vozički so malokdaj polni, v trgovine zahajajo na nakupovalni dan in si izjemne dobrote nabavljajo le ob praznikih.

Nisem dovolj poučena o trgovinski stroki zato težko kaj predlagam, to kar pa sem sposobna oceni nakazuje, da so trgovinski standardi glede obveznih izdelkov na policah pretirani ali pa bi morale trgovine poskrbeti za svojo specializacijo. Trgovinski prostori v nakupovalnih središčih so preobsežni in še nisem doživela, da bi se v njih gnetlo kupcev. Določene ponudbe iste vrste izdelka so tudi pretirane kot na primer v ponudbi kruha, mlečnih izdelkov in v največji meri čudnih pijač. K trajnosti ni zavezana samo trgovina ampak tudi kupec in kolikor bolj se kupec zaveda svojih dolžnosti do trajnostne rabe toliko manj bo vlagal v izdelke z nepotrebno ali obsežno embalažo in podobnimi dodatki, ki nimajo kakovostnega učinka. Trgovci bi se lahko bolje poglobili v trende, ki jim kupci sledimo zaradi kakršnega koli razloga in se sproti prilagajali tako po ponudbi kot po prostoru, ne da bi po nepotrebnem noč in dan zasedali prostor raznih medijev s svojimi res pretirano vsiljivimi reklamami in nenehnim zniževanjem cen.

Trgovina bi realne prihodke lahko povečevala predvsem tako, da bi spodbujala varčnost in trajno naravnanost kupcev ter se odpovedala ponujati svoje prodajne police in druge kapacitete na primer prehranskim dodatkom, nesprejemljivemu kiču in podobni dvomljivi ponudbi podjetnikov. Še veliko rezerv imajo trgovine v zmanjševanju stroškov, med drugim tudi to, da na nekem nepomembne križišču ponuja trgovske storitve kaj pet trgovskih velikanov. Kot kažejo nove trgovine v Zagrebu pa bo digitalizacija itak nadomestila trgovinsko osebje.

Predsednica ima veliko delovnih izkušenj in zato nedvoumno ve da Slovenija ni optimalna država, ki bi si lahko privoščila vse državno tvorne dejavnosti kot si to lahko privoščijo tradicionalno samostojne članice EU. Eno je zagotavljati vojaško obrambo v Nemčiji in mnogo, mnogo dražje je to storiti v Sloveniji. Nekdanji predsednik Slovenije je poudaril, da je za delo v VS pred desetletji skrbelo 7 sodelavcev, letos je predvidenih 30. Dejstvo je, da je našo ustavno zakonodajno ureditev potrebno prenoviti in poiskati načine za pocenitev solidarnostnih dejavnosti. Iz meni neznanih razlogov o tem ni aktivnosti, ni prioritet, ni zadovoljstva čeprav trajnostna naravnanost že nastaja in je zeleni prehod lahko ustreznejša rešitev tudi za trgovino, zagotovo pa za obremenitve proti katerim se predsednica izreka v poslanici.

Tridesetletni razvojni zaostanek postaja naše največje breme in danes že terja od nas pretirane napore. Največ opozoril prihaja iz strokovnih krogov in čas je, da ti okrepijo tudi pogum pristojnih oblasti za odločno in kakovostno odločanje. Sistematične časovno opredeljene rešitve s prioritetami naj se vendar že začnejo sicer bo vsak dan težje nadoknaditi zamujeno.

Kaj pa vi menite o naših trgovinah?

Nacionalni projekti, 24. december 2023

Bravo spoštovani dr. Janez Koželj, da ste rekli »bobu bob« o večjih naložba, ki bi jih država morala uresničiti, pa si o tem njeni voditelji niso upali ali znali odločati. Bravo tudi Delu in novinarki Mileni Zupančič, ki sta poskrbela, da besede teoretičnega in praktičnega strokovnjaka dosega javnost. Dodala pa bi le, da večji javni projekti državnega pomena čakajo na boljše čase tudi po drugih mestih in krajih naše države in ne samo v prestolnici.

Pobrskajte po objavah na spletu, po pismih bralcev, po komentarjih strokovnjakov, po na kakršnem koli javno objavljenem prispevku kogar koli v Sloveniji, povsod se najprej zazna šibkost in škodljivost slovenske države v njenem političnem nepotrebnem zdraharstvu o katerem se v medijih največ piše ali govori ne da bi javnost to sploh še poslušala ali uporabljala pri svojem življenju in delu. Uravnoteženost nam je pogoltnila potreben čas za uresničevanje državnih projektov in sleditvi modernim razvojnim tokovom, slabosti volilnega sistema pa tudi zmanjšala vpliv volivcev in volivk na rast naložb. Res je skrajni čas, da se iz političnih vrst odstranijo zaviralci razvoja, ki jih poznamo tudi po imenih in priimkih. Dolgoročno obvezujočo vizijo razvoja države bo možno oblikovati takoj za tem in bo tudi nakazovala, kakšno organiziranost zahteva njeno uresničevanje, kakšnim ljudem lahko zaupamo vodenje države.

Pa vendar predvidevam, da bo odločanje državnikov še dolgo, dolgo bolehalo. Da bi odpravili sedanje strahove in neodločnost bi se morali na novo prešteti in ugotoviti, koliko nas je za slovenki New Deal, ki ga predlaga dr. Koželj. Vprašati se moramo koliko znanja še imamo doma, da bi omenjene državno tvorne objekte zgradili. Financiranje objektov ni reševati pred sprejetjem časovnice za gradnje v več letih. Kot primer vzemimo predlagani terciarni UKC, ki bi se gradil 7 let in ob spoštovanju pogodbenih obveznosti verjetno terjal vsako leto le 1/7. Tudi vse to še ne bo dovolj. Enako misleči bi morali najti novinarja ali novinarje, ki bi znali objektivizirati poročanje o nastajanju državno tvornih objektov Slovenije v vseh medijih, tudi cerkvenih, v rumenem tisku, na vseh tv postajah, občinskih glasilih in glasilih strank.

Sicer pa izhodišča za premagovanje nenehnega krča v odločanju države ne moremo omejevati le z gradnjami državno tvornih objektov. Zastoji v sprotnem posodabljanju poslovanja zdravstva in šolstva kot tudi šibka vlaganja v znanstveno raziskovalno delo izhajajo iz istega krča. O reformah vsebine in delovanja omenjenih dejavnosti se veliko govori, dejansko pa se malo ali nič ne uveljavi. Tako vsaj kažejo strokovne analize, opozorila zdravnikov in učiteljev na vseh nivojih, pa tudi pacientov, staršev in drugih s temi deli povezanih uporabnikov.

Nič novega ne ugotavljam o nemoči državnih organov in o njihovih slabih odločitvah, se pa že desetletja čudim, da ti organi ne spremenijo sedanjih pravil, ko je vendar očitno, da povzročajo katastrofo. Zakaj se bojijo naporov, ki so potrebni za uveljavljanje sprememb na primer volilnega sistema, zakaj se ne počutijo dolžne nenehno zagotavljati ustrezne razvojne možnosti? Častili bi jih po božje že, če bi naredili prve korake in ti naj bodo storjeni po predlogu dr. Koželja, naslednji koraki pa bodo že lažji, bolj jasno se bodo profilirale naloge države, večji delež znanja bodo prispevali strokovnjaki in se zmanjševal prostor za delitev bonitet in podpiranje individualnih interesov upravljalcev proračunov v državi in lokalnih skupnostih. Svet se nenehno spreminja, moramo se prilagajati pravočasno in razumno!

Kako se pa vaša družina prilagaja spremembam v državi?

Je OZN še varuh miru? 23. december 2023

Dr. Plut Dušan, Belokranjec in okolje varstvenik, v enem mandatu član predsedstva Republike Slovenije, je rad zahajal na naše območje in nas opozarjal na propadanje narave zaradi napačnih delovanj človeštva. V včasih tudi vročih debatah sem običajno razpravljala tudi sama in uglednega gosta spraševala, kaj lahko naredi mala Slovenija, če Kitajci šele dobivajo možnost nabave avtomobila, če se v Afriki ne morejo sporazumevati, če naftarjem v svetu na kraj pameti ne pride, da bi zaprli pipice in tako naprej. Modro je na to vprašanje pripomnil, da že leta potekajo prizadevanja za ustanovitev novega organa OZN to je Varnostnega sveta za okolje, ki bi skrbel za preprečevanje uničevanja narave in njeno revitalizacijo. Da ne bi izpadala kot nepoučena, še vedno brskam po informacijah a žal o tem novem organu nihče nič ne ve. So pa glasni ljudje in njihova predstavniška telesa kadar ocenijo, da OZD popušča kjer ne bi smel, da je brez moči v vojnah in podobnih krizah, da ne zaščiti dovolj človekovih pravic kjer bi jih moral in še marsikaj drugega kot na primer izražanje samo v angleščini, pravica veta privilegiranih držav ali koruptivnost posameznikov.

Kljub kritikam je OZN še vedno edini organ z ustreznimi pooblastili, ki ščiti mir in skrbi za uveljavljanje človekovih pravic v svetu. To je večkrat poudarila na primer Elizabeta II. In vladarji drugih držav, predvsem pa filozofi sveta že kar nekaj časa nagovarjajo svetovno javnost, da so sedanje organizacije svetovnega pomena opravile svojo vlogo v svojem času, danes pa potrebujemo nove, v novih razmerah z učinkovitimi pooblastili.

Mednarodni organi za ohranjanje miru in uveljavljanje človekovih pravic bi morali odpravljati razloge za nastajanje vojn, se posvetiti zaščiti okolja, odpravljanju revščine in reorganiziranju Varnostnega sveta brez privilegijev. Spodbujati bi morali mednarodno sodelovanje, humanitarna prizadevanja in reševanje konfliktov. Odpira se pomembno vprašanje komu podeliti mandat, da oblikuje organizacijsko shemo sveta za zaščito pred ustvarjanjem ali nastajanjem kakršnih koli konfliktov. Ni videti, da to koga posebej zanima. Celo Alma mater Evropa deluje, kot da te dileme ni in kot, da smo se tretje svetovne vojne že navadili. Naša ministrica prepoznava moč feminizma pri reševanju problematike, dr. Pluta ne poslušamo več, gospa Lučka pa je že tolikokrat ponovila svoje napotke za akcijo, da verjetno že obupuje. Družine se grejemo s premogom, nafto in plinom, zaslužki podjetnikov za energente naraščajo, konference ničesar ne spremenijo in se ocenjujejo kot uspešne, Izraelci z ameriškim orožjem veselo pobijajo otroke, Ukrajinski vodža pa vidi potrebo le po orožju ne pa po hrani, šolanju, inovacijah in podobnem, veliko ruski narod Evropa pribija na križ. Opažate kje »lučko na koncu predora«, ki bi nam dvigovala moralo? Se moramo pripraviti na kaj še hujšega? So drobni prispevki družin k reševanju katerega koli problema pomembni, potrebni ali celo nujni?

Naši sodobni voditelji po svetu so veliki gospodje in gospe s kraljevskimi komoditetami, nimajo pa znanja in sposobnosti, da bi odločali na podlagi predlogov strokovnjakov, iščejo hitre rešitve in povzročajo dolgotrajne škodljive posledice. Mediji jim ustvarjajo image in prezrejo slabosti njihovih odločitev. Ljudje sveta ne molčimo, smo kar dovolj glasni a nas mediji nočejo slišati, še manj citirati, dogodka in dejanja pa ni, če ga mediji ne zabeležijo. Paradoks je žal dejstvo! Vsi ljudje sveta skupaj poznamo tudi rešitve, smo pa prizanesljivi in se izogibamo dejanjem, kjer bi bili tretirani kot tretje razredniki. To pa je naš oportunizem.

Kakšen odločitev bi za preprečevanje konfliktov sprejeli vi?

Obisk Štefke Drolc, 22. december 2023.

Par let smo potrebovali tam sredi osemdesetih let, da smo v mojem mestu zgradili novo stavbo za delovanje SDK na Dolenjskem in v Beli krajini. Predstaviti smo jo hoteli Meščanom in Meščankam, ki so nas pri gradnji spremljali, se čudili novim materialom in njeni velikosti ter zadovoljno prikimavali njeni umestitvi v okolje. Priredili smo kulturni dogodek in Marinka je zanj pridobila sodelovanje eminentne igralke Štefke Drolc. Še vedno jo vidim kako, skromno urejena, vstopa v našo avlo. Kot direktorica sem jo bila dolžna sprejeti. Podali sva si roki in ona mi je po tihem povedala, da »v banko pa še nisem bila povabljena«. Seveda sem ji najpreje čestitala za prejeto zadnje priznanje pred prihodom v našo ustanovo in posebej naglasila, da nam je njen obisk v veliko čast in priznanje. V naši veliki avli s pomembno umetnino Tomaža, mojstra keramike smo jo pričakali vsi zaposleni in drugi Novomeščani, razveselila se je, namenili smo ji sedež v prvi vrsti in z zanimanjem ji je pogled begal od ljudi k monumentalni keramiki in dvonadstropnim stropu z moderno razsvetljavo. Na zaprosilo vodje protokola je umetnica spregovorila o svojem poklicu, nastopanju v teatru, v filmih in na televiziji, poudarila pomen gledališča za družbo in vlogo, ki jo ima v vzgoji. Navajena gledališke publike je bila tudi pri nas presenečena nad pozornim molkom v času njenega nagovora in občudujoče glasnim ploskanjem ob njegovem zaključku.

Na prireditev sem pripeljala svojo mamo, ki je kar 40 let organizirano delovala s predstavami na ljubljanskem Barju, spremljala življenjsko pot umetnice Drolčeve in o njenih vlogah vedela vse. Po slavnostnem delu kulturne prireditve smo pripravili zakusko, Štefka je vabilo nanjo takoj sprejela in moja mama je poskrbela, da je Štefka tudi tu dominirala. Obema damama je bilo lepo saj sta si imeli veliko povedati.

Dogodek je prijetno odmeval še nekaj časa v javnosti, ljudje so bili zadovoljni tudi s tem, da je naša institucija predstavila svojo sicer nekoliko posebno nalogo v družbi in pogoje pod katerimi svoje delo opravlja, toda nagovor in prisotnost velike slovenske igralke jim je ostajal najbolj v spominu. Večkrat so me pozvali, da podobna srečanja še organiziramo in smo tudi jih. Imeli smo na primer razstavo projektov študentov arhitekture o urejanju mestnega prostora in gradnjah, na našem razstavišču v malem smo imeli predstavljene nekatere slikarje in oblikovalce, javnosti smo pa tudi pokazali numizmatične dragocenosti in umetniške fotografije Bojana Radoviča. Bili so to časi, ko so delovne sredine svoje uspehe rade izkazovale tudi v povezanosti s kulturnimi prizadevanji tako umetnikov kot umetniških ustanov. Krepile so se vezi sodelovanja, širilo se je vedenje o kulturnih zakladih, v poklicnih šolah so se usposabljali kadri za kulturološke vede, vse se je razvijalo, širilo in izpopolnjevalo. Čas nam je ostal v lepem spominu, ki še vedno živi.

Kot piše Delo bi bila na današnji dan Štefka Drolc stara sto let. Lep jubilej bi torej imele tudi Tildka, Viola, Julija,… do Francke, številne dramaturške dame, ki jih je Štefka nepozabno interpretirala, se vtisnila v kolektivni spomin svoje publike in navduševala javnost, ki ji je v zahvalo podelila svoje najprestižnejše nagrade.

Kulturna doživetja so tista, ki bogatijo našo samozavest, krepijo občutek zaupanja v svoje sposobnosti in nakazujejo nova pota za ravnanje z dobrinami v prihodnje!

Katera umetniška ustvarjalka pa je osvojila vašo dušo?

Smuka na Rogli, 21. december 2023

Ko je sin postal osnovnošolec sva se opremila s smučarsko opremo in se prijavila v smučarsko šolo, ki so jo vodili že znani smučarji v naši tovarni. Pri nas smučišča niso bila še organizirana, izjema je morda bil Krvavec kjer pa se je seveda trlo smučarjev. To je bil razlog, da smo se namestili pri Gregoriču na Koroškem in začetni tečaj opravljali pod Peco na avstrijski strani. Prvi dnevi so bili obremenjujoči predvsem zame, sin se je hitreje izpopolnjeval. Od vadbe smo bili paralizirani zdaj v enem delu telesa potem v drugem, najbolj v nogah. A šola je šola, v vrsti nisi mogel manjkati ali postopati, vadili smo od zore do večera in se že naslednji dan povzpeli na vrh Pece od tam pa s strahom in trepetom počasi drseli v dolino. Sinova skupina me je že drugič prehitela predno sem končno in srečno pristala na izhodišču. Bila je to silna zmaga, osebno zadovoljstvo in premagan strah. Znamenito Peco z 12 km dolgim smučiščem smo vzljubili in jo obiskali še večkrat.

Smučarija nas je pritegovala tako močno, da smo zimske sobote in nedelje redno prebivali na smučiščih vse do odhoda sina v vojsko. Ni bilo pomembno vreme, smučišče ali ali oddaljenost od doma, na pot smo z veseljem odhajali in se vračali zadovoljni in utrujeni. Naša so bila vsa smučišča od Črmošnjiških Gač do Pohorja, Kranjske gore, Vogla do Kanina. V vrsti smo bili pred žitnico vedno prvi in jo že v mraku tudi zadnji zapustili. Seveda so bile tudi težave, neko nedeljo sva si oba s sinom zlomila roko, sama sem morala na urgenco zaradi zloma noge toda v vsaj desetih sezonah to ni predstavljalo posebnih težav. Je pa postajalo drago smučanje zaradi nenehnega izpopolnjevanja varnosti opreme, ki smo jo na smučarskih sejmih nabavljali vsako sezono. Neverjetno so se dražile karte, da ne omenjam prehrano in namestitev.

Na Rogli smo smučali velikokrat in bilo je običajno zelo prijetno zaradi primernega smučišča in pogosto lepega, sončnega vremena kar nam je izjemno prijalo. Ko so usposobili hotel Planjo smo tam smučali čez celoten vikend, otroci so imeli organizirana tekmovanja, mame pa smo se lahko kopale v bazenu. Edini problem je bil makadam od Zreč do Rogle bolj takrat, ko smo se vračali v dolino kot takrat ko smo lezli na Roglo. Led in snega na vijugasti cesti je bil nevaren, bilo nas je strah, da zdrsimo, sin me je tolažil »ti se kar posveti vožnji sam pa ti bom prepeval in ti tako odganjal strah«. Ja Rogla je pozimi pravljična in žal mi je, da jo nisem spoznala tudi poleti za kar krivim nenehno razprodan razgledni stolp.

Ko je sin ubral svoje poti, je bilo smučanja vedno manj in končali smo neko lepo sončno nedeljo na Kaninu. Želja po smučanju me ni zapustila še več let potem, ko sem oddala opremo s smučkami vred. Ni pomoči ko pridejo leta! S kolegico smo včasih šle na tekaške smuči, a tekaških prog je bilo v našem kraju malo.

Sin je zelo dobro smučal, celo vaditelj je bil, toda danes mu je smučarija bolj breme kot užitek. Gledam njegovo družino s telefoni v rokah, z nenehnimi treningi, pa tudi z brezciljnimi urami ter dnevi. Samo čudim se, da jih darovi narave, še posebno smučišča ne zvabijo ven iz prostorov. Res se je podnebje spremenilo in blage zime so smučišča oddaljile od smučarjev kar bo slej ko prej vplivalo na pohodništvo, dopustovanje v senci gozdov ter obiskovanje naravnih in ustvarjenih danosti. Veseli me, da Rogla načrtuje tudi kaj drugega kot smučeraj, ji je pa prav ta ustvaril »krila« za nove projekte ob Lovrenških jezerih.

Pogrešate smučišča in zime s snegom?

Preteklost za prihodnost, 20. december 2023.

V Društvu Novo mesto smo si nekaj let prizadevali za uresničevanje projekta Zgodovina za prihodnost. Pobudo je dal pokrajinski arhitekt sodelavec v Zavodu za varovanje dediščine, ki je pri svojem delu kar naprej spremljal odkrivanje velikih in pomembnih artefaktov na območjih, ki jih Zavod pokriva, pa tudi prisluhnil ljudem, ki so vedeli veliko povedati o starih časih. Zamisel, da bi tudi naše mesto postajalo arheološko in zgodovinsko bolj prepoznavno nas je silila, da bi razvijali in pospeševali sodelovanje različnih strok, ki skrbijo za bogato dediščino s turistično ponudbo območnih mest, najdišč in muzejev. V ta namen bi vsebina odkritij, njihovo restavriranje in predstavljanje javnosti lahko obogatilo Narodni dom, Mestne muzeje, gostinsko ponudbo na najdiščih, trgovanje s spominki v turističnih krajih in kot višek omogočilo usposobitev Arheološkega parka na Kapiteljskih in Mestnih njivah. Ne vem ali društvo še dela na te projektu ali ne, dejstvo je, da smo uspeli napisati in izdati manjšo brošuro o metropoli in da je naklada kar hitro pošla. Večji mesto tvorni projekt žal ostajajo kot pobožna želja meščanov, mestni gospodarji pa so popolnoma predani asfaltiranju, mostičkom in podobnim komunalnim potrebam.

Ob teh spominih na zanimive in koristne zamisli v domačem kraju razmišljam o novicah, kako svetovna mesta skrbijo za mesto tvorne dejavnosti, posebno za dediščino. V Gizi so zgradili največji muzej na svetu za milijardo evrov in v njem zaposlili sedem tisoč delavcev. Si predstavljate ne prebogatega Egipta, ki je prepričan, da bo vsak dan privabil vsaj petnajst tisoč obiskovalcev, ki bodo radovedni, lačni, žejni in bodo potrebovali prevoze na vse konce sveta, da ne omenjamo prodanih spominkov, knjig, predavanj in delavnic. Vem, da ta velikan ne more biti vzor nam Dolenjcem in Belokranjcem, lahko pa nam kriči, zbudite se in poglejte malo okoli sveta, kako deluje moderna muzejska stroka. Odpira se muzej grško-rimske kulture v Aleksandriji in obnavlja še muzej stare egipčanske kulture v Torinu. Ljudi navdihuje antika, za muzeje v Atenah moraš imeti časovni razpored, egipčanska odkritja pa preplavljajo svet.

Sicer pa je v današnjih časih posveča muzejem ogromno pozornosti. Kitajci zgradijo vsake dva dni nov muzej, imeli bodo tudi muzej vina. Shakespeare verjetno zadovoljno brunda v svojem zadnjem domu ker mu obnavljajo prvo dvorano v kateri so bile uprizorjene njegove drame še pred ureditvijo gledališča Globe. Na ameriški celini so aktualni naravoslovni muzeji dinozavrov, kamenin. Pridobivajo na pomenu tudi muzeji umetnosti, ki se širijo v zapuščenih industrijskih predelih velikih mest. največji tovrstni muzej bo na Norveškem, vanj pa se bodo preselila umetniška dela iz privatnih zbirk.

Izgradnja i obnova muzejev poteka že od devetdesetih let dalje po vsem svetu in že takrat sem se spraševala kaj povzroča to gibanje in zakaj, kako bodo narodi zmogli visoke stroške, potrebne naložbe, publiciteto in vse kar muzej, galerija ali lapidarij potrebuje. Tudi sama sem veliko potovala in pravzaprav doživljala vzpon nacionalnih interesov za arheologijo ter zgodovino. Šolali so se po eminentnih univerzah kadri potrebni za odkrivanje preteklosti in njihovo delo je po mojem mnenju pomagalo svetovnemu turizmu, da je razvil in oblikoval znamenite turistične destinacije.

Zgodovina za prihodnost naroda, območja, mesta ali družine je koristna pobuda in stimulans za mlade občinske svetnike, območne gospodarske veljake, mestne oblasti ali ministrstva.

Kako pa vi ohranjate zgodovino svoje rodovine?

Televizijske dame, 19. decembra 2023

Marsikatera televizijska osebnost je vredna občudovanja bodi si zaradi primernega nastopa, včasih zaradi pravih besed in tudi zaradi osebne urejenosti. Praviloma jih imam rada, zdijo se mi kot stara znanke in prijateljice, kljub temu pa moram napisati tale dobrohotni blog kot morebitni premislek o tem, kje so še rezerve, da se nenehno izboljšuje kakovost dela in ugleda.

Tarča je oddaja, ki si jo želi večina gledalcev. Aktualne teme se običajno glasno sprejemajo ali odklanjajo in prav je, da jih odpiramo na naj priljubljenejšem mediju. Osebno menim, da so po vsebini pripravljene preveč drobnjakarsko in se zato izgubi bistvo aktualne kritične presoje teme, ki je obravnavana. Problem z razumevanjem imajo ljudje, ki strokovno niso poučeni, problematično pa je tudi nastopanje gostov, saj obravnavanih tem ne morejo poznati v podrobnostih. Močno moti, da se odgovornost pripisuje na primer ministru za neodgovorno ravnanje nekega mladega bitja v Trebnjem. Preskakovanje odgovornosti vmesnih vodij je zanje ponižujoče, saj so plačani za odgovorno in pametno vodstveno ali vodilno delo. Vedeti moramo, da je med ministrom in vodjo operative vsaj sedem nivojev vodenja. Na mestu gospe Žnidaršič ne bi delovala zasliševalno in pravniško, ker je Tarča forum in ne pripada sodni dvorani. Dobro analizirane podatke in dokumente Tarče pa bi uporabila samo kot primere neustrezne presoje.

Informativne oddaje bi bilo dobro obogatiti z obravnavo in pregledi na več dogodkov, slovensko kroniko pa na več območji. Najbrž je poročanje o dogodkih vezano na poznavanje kakovostnih virov v večjem obsegu kot jih RTV ima danes. Odprava nepotrebnega ponavljanja pa bi morda zagotovilo prostor za nove teme.

V novem vodstvu RTV-ja vidimo upanje, da bomo zopet imeli več in boljših oddaj, vendar pričakujemo v prvi vrsti od njega, da uredi financiranje. Zaradi inflacije smo dobili razne dodatke, popuste pri ceni in podobne bonitete, verjetno ne zato, da bomo več trošili ampak zato, da bomo pošteno sanirali tudi javne storitve, ki jih nenehno oziroma dnevno koristimo. Javna uprava, solarji, šolniki, zdravniki, sodniki in celo upokojenci smo nekaj dobili zaradi inflacije in ni razumljivo, da RTV do tega ni upravičena. Prebrala se pazljivo intervjuje z finančnim ministrom in popolnoma jasna mi je problematika upravljanja proračuna pa tudi minister je bil jasen – če bi se bolje sporazumevali in če bi sprejemali bolj preudarne odločitve, bi se dalo še marsikaj financirati – zagotovo tudi javni medij RTV z milijonom na mesec. Direktor, potrudite se, hvaležni vam bomo za boljšo programsko shemo ustanove, ki jo vodite. Lepe govornice in dame v politiko kot v samem vrhu države pa naj najprej uveljavijo feminizem doma in ga šele nato forsirajo v svetu.

Naj samo še pojasnim zakaj tak naslov tega bloga. Prisrčne, inteligentne in ljudem dopadljive napovedovalke in voditeljice nam medij prikazuje skoraj kot strašila. Vse imajo enake oči, črne kot oglje, z dodatki, ki jih delajo nenaravne. Moderno oblikovane ustnice jim štrlijo iz obrazov, zlikani lasje pa visijo na vse strani s tam pa tam kakšnim kodrom. O oblekah najraje ne bi govorila saj še nisem videla v realnem svetu, tudi po naj uglednejših hotelih sveta, jutranje postrežbe v večernih oblekah, razparanih do bokov in polnih bleščic, obute v špičake. Kaj nam hočete povedati s temi kičastimi oblekami najstnic, ki se zgledujejo po Hollywoodu in še nimajo razvitega čuta za oblačenje. Eleganco TV dam pa lahko uredite tudi brez proračuna ali naših predlogov za več kulture.

Ste tudi vi zaskrbljeni za našo RTV?

Raziskovanje kemije, 18. december 2023.

Študenti ekonomije koncem petdesetih let smo imeli učilnice po vsej Ljubljani, največ na stavbi kjer danes uraduje slovenska Vlada. Na predevanje matematike, politične ekonomije in podobnih, najzahtevnejših predmetov smo hodili prek Mirja na Vič, kjer so se locirale velike in svojevrstne zgradbe za potrebe Institutov. Samo domnevali smo lahko kaj se v njih dogaja, ker so že po nazivu predstavljale izjemnost kot na primer Institut Jožefa Štefana, Kemijski institut in tako naprej. V njih so bile učilnice v obliki amfiteatra in ko je prof. Vadnal pisal formule na tablo, smo vsi dobro videli. Res smo imeli privilegij, da smo delček spoznanj pridobili v teh modernih dvoranah.

Tovarna v kateri sem delala, je potrebovala kemike in bila živo zainteresirana, da se razvoj kemije pospešuje tudi s sodelovanjem Institutov. Ne vem več razloga zakaj je sredi šestdesetih let Institut za kemijo doživljal svojo poslovno krizo saj je deloval kot pomembna kemijska avtoriteta Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V tem času je bila naša tovarna na najboljši poti, da postane nosilka pomembnih kemijskih programov in nastajal je obojestranski interes, da bi se Kemijski institut združil s tovarno. Najbrž je to močno presenetilo pomembnega člana SAZU dr. Josipa Vidmarja, javno je izrazil nezadovoljstvo in spoštovali smo njegovo mnenje. Sodelovanja se je nadaljevalo z iskanjem tržno zanimive produkcije iz področja kemije, pomembnejših uspehov pa ni bilo doseženih. Akademik Vidmar je po kakšnem letu sam obiskal našo tovarno, si ogledal njeno proizvodnjo in raziskovalno delo in izrazil zadovoljstvo.

Moja poznejša srečanja z Kemijskim institutov so bila povezana bolj osebno s posamezniki, ki so bili moji znanci že v tovarni pa so se odločili za karierno pot v profesure ali raziskovalce. Verjetno danes skoraj štiristo zaposlenih pridobiva posle po domačih in tujih razpisih, ki jih ni malo in jim ti razpisi tudi pomagajo pridobiti akademske naslove, objave v tujini. Mi v tovarni smo iskali kemijsko surovino, ki bi jo uporabili pri izdelavi končnega izdelka in nam jo ne bi bilo potrebno uvažati. Devize so bile dragocene in drage. Razvojna pot tovarne je zato pogojevala ustanovitev lastnega instituta.

Kot je videti danes dobro gre in Kemijskemu institutu in tovarni. Institut ustvarja bistveno višji BDP kot je povprečje v EU na zaposlenega in srčno upam, da dosega tudi ustrezno dodano vrednost. Tudi tovarna presega vsa povprečja in visoko kotira na domači in kar dveh svetovnih borzah. Kot nas obveščajo mediji, bo institut z gradnjo bistveno razširil obseg eksperimentalnega dela in ga posodobil kar je dobro za našo družbo, tovarne in raziskovalce. Verjetno je, da bomo v iskanju zelenega prehoda potrebovali vedno več zamisli, eksperimentov in inovacij kar vse se tudi da prodajati kot znanje na svetovnih trgih.

Milo se mi je storilo, ko je SAZU izrazil pohvalo tovarni, ker materialno podpira njihova znanstvena prizadevanja. Sama bi dodala tudi pohvalo, da tovarna od nekdaj razvija vsestransko sodelovanje ljudi z istimi interesi, s tem povečuje pozitivno znanstveno okolje in izboljšuje organizacijsko kulturo žlahtne znanosti.

Danes skoraj ni družine, ki ne bi bila povezna s profesionalnim raziskovanjem, širi se že po osnovnih šolah, krepi s statusom mladih raziskovalcev in omogoča karierno rast na delu.

Imate tudi vi poklicnega raziskovalca v družini?

Kako gre Evropski uniji? 17. december 2023.

Sicer ne vem zakaj naj bi bil gospodarski uspeh nekoga izkazan z BDP, podatek je gotovo pomemben, toda gospodarska moč podjetja ali države je odvisna od dodane vrednosti, ki kot dobiček bogati narod. Zgleda, da metode statistike svetovnega gospodarstva niso dodelane. Neglede na to si z bruto domačim proizvodom lahko nekoliko osvetlimo naš gospodarski položaj v primerjavi z največjimi ekonomskimi sistemi v svetu.

Slovensko gospodarstvo je sestavni del gospodarstva Evropske unije, ki po BDP leta 2022 predstavlja 16, 8 % svetovnega gospodarstva po tekočih cenah ali 15,1 % po kupni moči sveta ali v dolarjih po kupni moči 54.015 dolarjev na prebivalca. Presegajo jo po kupni moči v dolarjih na prebivalca le ZDA s 77.530 dolarji. EU si seveda kar se da prizadeva, da bi ohranila primat na tem področju sveta, toda njeno današnjo konkurenčnost ogrožajo ameriške informacijske tehnologije, širitev kitajskega gospodarstva po svetu pa tudi zaostajanje nekaterih panog v EU kot na primer upočasnjena rast inovacij in znanja, rast surovinske odvisnosti in stanje v avtomobilski produkciji. Analitiki vidijo razloge za zaostajanje EU gospodarstva v nizkih naložbah v razvoj, slabo razvitih finančnih trgih zlasti trga tveganega kapitala in v neracionalnem trošenju delovnega časa ob istočasnem povečevanju aktivnosti v prostem času.

Kreatorji razvojne politike v EU poskušajo razviti projekt zeleni prehod, da bi zavrli trende upadanja konkurenčnosti in jo želijo povečevati. Stroke v EU pa predlagajo razmislek o tem ali je pametno tekmovati naprej ali pa bi bilo bolje ubrati svoja pota in si s pomočjo zelenega prehoda zagotoviti nova znanja, koristna in tržno zanimiva za celotno svetovno gospodarstvo. Na ta način bi EU razrešila problematiko z energenti in ohranila sedanji prosti čas, reforma trga dela pa ne bi bila potrebna. Odpovedali bi se lahko uvozu železa in aluminija, industriji z visoko energetsko porabo, zmanjševali bi se pritiski na zaposlene. Ker pa se na globalnem trgu vedno tekmuje, mora EU nenehno vlagati v inovacije, spremeniti delitev dobičkov in nova znanja plasirati na svetovne trge.

Gospodarski razvoj v EU je za naše blagostanje zelo pomemben. Kakšem in kolikšnem obsegu naj bo, pa odpira številne pomisleke. Vsekakor moramo ohranjati kupno moč prebivalstva in oblikovati politike, ki jo bodo pospeševale. Pri tem moramo upoštevati demografska gibanja, temu primerno zagotavljati zaposlitvene možnosti predvsem v tržno interesantnem zelenem prehodu in drugih inovacijah. Zmanjšanje prostega delovnega časa bi prinašala več težav kot prednosti in zaradi tekmovalnosti na svetovnih trgih, ne pride v poštev. Močno si je prizadevati, da ohranjamo in izboljšujemo blagostanje evropskih narodov v EU.

Problematika svetovne statistike zahteva posebno pozornost in v ta namen je verjetno razviti ustrezno strokovno in diplomatsko aktivnost v institucijah, ki se z njo ukvarjajo, jo uporabljajo pri svojih presojah in oblikujejo načine zbiranja kakovostnih podatkov. Kar pogosto specialisti statistiki ugotavljajo podobne dileme kot jih niza Bine Kordež v Delu 16. 12. 2023. pa tudi drugi pisci, ekonomski analitiki ali načrtovalci. Bližajo se volitve poslancev v EU parlament in njegove organe, stranka župan naše občine je že začela predvolilne aktivnosti. Če nočemo postati kot tekmovalna kitajska ali orožarske ZDA, pazimo, komu bomo podarili mandat, da se ne bo dosti več delalo in mnogo manj zaslužilo.

Kako pa vi gledate na oblikovanje EU gospodarstva v prihodnje?

Pred tri tisoč leti, 16. december 2023

Novo mesto je polno ostankov starodavnih ljudstev, ki so tu živela še pred prihodom Rimljanov. Arheologi pravijo, da kamor zasadiš lopato v zemljo odkopaš nekaj izjemno starega. Še posebno pomembni so ostanki ljudstev v Bršljinu, na Kapiteljskih in Mestnih njivah ter v Kandiji. V današnjem času si meščani in meščanke želijo ustanoviti Arheološki park na največjem najdišču Mestnih njivah, tam urediti prezentacijo svetovno zanimivih izkopanin in zagotoviti novi ustanovi dostop iz avtocestne obvoznice v Ločni. Izjemen arheolog dr. Borut Križ, poznan po raziskovanju grobišč pozne bronaste in železne dobe, je idejni avtor tega projekta in njegova strokovna avtoriteta. Z izjemnim posluhom za ohranjanje zgodovinskih raritet mesta mu je vso podporo že pred več desetletji zagotavljalo Društvo Novo mesto. Trenutnega stanja tega pomembnega projekta za mesto žal ne poznam.

Ko pogovor nanese na starodavno, antično dokaj pozidano mesto, kjer danes živim tudi sama, se spomnim direktorja Dolenjskega muzeja Janka Jarca in arheologa Toneta Kneza, ki sta o starodavnih časih mesta napisala več izjemno zanimivih knjig v katerih opisujeta razvitost železarstva v naših krajih, dodala pa sta tudi svoja osebna sklepanja kaj vse se je že tu dogajalo. Med drugim sporočata, o ljudskem izročilu, da je območje pozidave današnjega Novega mesta segalo vse do Hmeljnika. Toplo priporočam branje njunih knjig.

Dolenjski muzej nam je bil vedno blizu in je s svojimi aktivnostmi, predvsem pa je z odkrivanjem gospodarsko uspešne starodavnosti krepil našo samozavest, da moramo tudi danes postoriti kaj dobrega. Ne malo samozavesti v šestdesetih letih preteklega stoletja je Dolenjski muzej zagotavljal skupaj z znanimi borci NOB, ko je pričel oblikovati projekt izgradnje Muzeja NOB. Nova muzejska pridobitev je bila pomembna mesto tvorna institucija v kateri se je zagotavljalo ohranjanje vrednot v prelomnem obdobju Slovenije. Pozneje je direktor Jarc poskrbel za zaposlitev muzejskih profesionalcev, ki so se zavedali pomena svojega dela in so razvili galerijsko delavnost, razstavišče za zbirke posameznih najdišč, pisali so knjige o svojih spoznanjih in bili pobudniki širjenja raziskav tako v mestu kot po Dolenjski in Beli krajini. Njihova objavljena dela so vplivala na širitev in mednarodno povezovanje strok, brez katerih muzej ne more kot je na primer restavratorstvo. Organiziral je muzej zelo pogosto tudi predavanja in predstavitve etnografskega gradiva, sodobne keramike in svečarstva in drugih mestnih obrti. Posebno je ostala v spominu mesta knjiga o novomeških gostilnah

Pred nedavnim je Dolenjski muzej postavil razstavo, »ki ponazarja življenje skozi vsakdanje dejavnosti in grobne rituale prebivalcev Novega mesta med 10. in 8. stoletjem pred našim štetjem« so zapisali v promocijskem gradivu. Da so lahko razstavo pripravili so morali razširiti raziskave, opraviti restavriranje razstavljenih predmetov in se nekako v splošnem opredeliti do tako oddaljenega obdobja. Vse, kar je bilo za razstavo potrebno storiti, bodo javnosti predstavili na predavanjih, v delavnicah in katalogu.

Na primerih, kot je omenjena razstava se še posebno potrdi dejstvo, da je za doseganje ustrezne kakovosti kakršnega koli dela ali odločitve najpomembnejša profesionalnost. Strokovnjaki našega muzeja jo zagotavljajo svoji javnosti in svoji stroki v širše kontekstu. Čestitamo jim in zahvaljujemo za dogodek, ki je v čast Meščanom in Meščankam kot tudi Novemu mestu.

Si boste ogledali opisano razstavo?

Spoznavanje družbe, 15. december 2023.

Moje mesto je že desetletje prepoznano kot gledališkemu in filmskemu svetu naklonjeno. Od nekdaj je imelo gledališče, res da amatersko oziroma ljubiteljsko, vendar je bilo ustvarjalno, zanimivo in z velikim številom obiskovalcev. Prireditev in manjkalo. Danes se publika zgrinja v Anton Podbevšek teater, ki ga vzorno vodi režiser in poklicni gledališčnik Matjaž Berger s številnimi gosti in gostovanji. Sodeluje na gledaliških festivalih in tekmovanjih kjer žanje zavidljiva priznanja, gostuje na elitnem odru Gallusove dvorane v Cankarjevem domu in na prireditvenih prostorih mesta Korčule, žal tu ne morem naprej naštevati.

Filmske ambicije in težnje so se krepile od Božidarja Jakca dalje, pa vse do današnjih dni. Stare so skoraj stoletje in so se najprej izkazovale v dokumentarcih gimnazijcev, v lokalni TV produkciji ter v delu Filip Robar Dorina. Sledili so danes že zelo znani Žiga Virc, Klemen Dvornik, Nejc Gazvoda, Rok Biček in drugi. Meni osebno je najbolj zanimiv Gazvoda, ker poznam njegovo družino in ker se do skrajnosti premišljeno loti bodi si romana, scenarija režiranja filma ali pa podajanja mnenja na Knjižnem sejmu. Njegovi junaki so prav za prav ne junaki, polni dilem o svojem delovanju in obnašanju in v iskanju nečesa, kar bi potrdilo njihovo pravilno držo ob določeni problematiki. Ustvarja take like, kakršen bi hotel biti tudi sam.

Gazvoda spada med najmlajše predstavnike sodobnega slovenskega pripovedništva. Piše o vsakdanji problematiki mladih. Njegovo ustvarjalnost sem začela spoznavati z njegovimi knjižnimi deli Veverici nič ne uide, Sanjajo tisti, ki preveč spijo in V petek so sporočili, da bo v nedeljo konec sveta. Živim v prepričanju, da se bo vrnil k prozi. Dramskih del nisem imela priliko spoznati na gledaliških odrih, me je pa navdušil njegov filmski Izlet in z veseljem si bom ogledala Vzornika.

Kot filmski ustvarjalec si Gazvoda izbira teme, ki so specifične za ljudi ali okolje. V ta namen prisluhne izjavam, ki jih meščani ali vaščani povedo o isti stvari, išče razloge za raznolikost izjav in te povezuje z značaji svojih filmskih likov. Teme, ki jih izbira za svoje filme izhajajo iz opazovanja dejanskih prizorov v vsakdanjosti kot na primer obnašanje otroka, ki se zaveda materine pomoči iz ljubezni in ne zaradi dolžnosti, kar je pri odraslem človeku dokaj ne navadno. Posebno pozoren je do različnih generacij in njihovih uspehih ter neuspehih še posebno, če gre za človeške zablode katerih se po premisleku ljudje pogosto sramujejo, brez potrebe obsojajo ali so njihove sodbe samo odraz trenutnega razpoloženja. Zanima ga težko določljivo dostojanstvo in posledice njegovega izgubljanja pa tudi nasilje, če nekdo ne ve zakaj ga mora doživljati in zanj celo krivi samega sebe. Navedene in podobne težke teme iz življenja mladih pa tudi drugih generacij so Gazvodi najbližje in jih želi posredovati družbi v razumljivi vsakdanji formi. Pri kreiranju filma se poslužuje spoznanj o obnašanju mladih, njihovih interesih in željah. Svojo filmsko ustvaritev uporabi kot še neodkrito zanimivost za mlade, da spodbudi njihovo radovednost in pozornost, saj v realnem življenju danes mlad človek težko pridobi pozitiven odnos do družbe, ki se napaja z vojnami in vedno večjim nasiljem. Gazvodi so popolnoma evidentne sodobne zablode družbe kot celote in se zato izogiba floskulam, politiki, denarnim tokovom in podobnim »bogovom« sodobnosti, z veliko mera potrpežljivosti in previdnosti pa odpira vrata spremembam, ki jih kulturniki čutijo in znajo nakazati.

Poznate delo in misli ustvarjalca v soseščini Nejca Gazvode?

Univerza in podjetja, 14. december 2023.

Bolje bi bilo, če bi naslovu dodala še sodelovanje univerzitetnih profesorjev in vodij podjetji, to je ljudi, ki so po gospodarskih družbah najodgovornejši za produktivno in koristno delovanje.

Produktivnost je treba razumeti v najširšem pomenu besede to je kot optimalna možnost povezovanja znanja, premoženja in tehnične, tehnološke ter organizacijske sposobnosti delojemalcev. Vedenje o izdelkih in storitvah za prihodnje potrebe kupcev ali nerešenih problemih obstoječe produkcije je za produktivno delo podjetja nujno, vendar težko dostopno spoznavanje in še težje evidentiranje. Razviti se morajo posebne delovne enote, ki eksperimentirajo, raziskujejo, primerjajo in razvijajo pilotne poskuse, da končno uspejo ali tudi ne, odpraviti probleme oziroma oblikovati nov izdelek ali storitev. Sistematični razvojni ciklus je zahteven in drag – njegova storitev pa običajno patentirana kot izum. V naši državi je izjemno malo gospodarskih družb, ki ta proces obvladujejo za svojo stroko.

So pa izumljanju in procesiranju novosti namenjeni učni laboratoriji visokošolskih zavodov, specializirani znanstveni instituti in druge organizacije znanosti, ki jih v ta namen pretežno financira državni proračun, donatorji in v majhnem obsegu tudi podjetja. Z namenom, da bi povečali produktivnost dela podjetji z izumi in drugimi spoznanji teh znanstvenikov in raziskovalcev, se v naši državi kar vrstijo številni posveti in simpoziji, ki pa v glavnem ugotavljajo, da so težne po doktoratih in objavljanju člankov v tujini močnejše od potreb podjetji. Že tam od šestdesetih let preteklega stoletja se to ugotavlja kot nesmisel, žal pa še vedno ni med znanstveniki poguma, da bi prevzeli odgovornost za uspeh svojega izuma, izboljšave, tehnološke novosti in podobnih koristi in s tem bistveno povečali produktivnost gospodarstva. Morda bi bilo koristno spremeniti način financiranja znanstvenikov in raziskovalcev v sistem tveganega kapitala. So pa tudi znanstveniki, ki menijo, da bi morali ustanoviti »institut, ki bi lahko teoretično znanje pretvoril v produkt«. Najbrž bi upoštevaje tega predloga, morala tak institut ustanoviti vsaka panoga za sebe saj na primer teksti in elektronika nimata istih raziskovalcev in znanstvenikov. Dejstvo je tudi, da so tak institut razvile že mnoge panoge, novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo pa še vedno močno, močno primanjkuje v naši lepi državi in jo sili v lon posle s katerimi se zagotavlja le zaposlitev delojemalcev.

Skladi tveganega kapitala naj bi nastajali pri nas na podlagi načrtovanja skupnega dela znanstvenikov in raziskovalcev s podjetniki. Prvo navedenih naj bi zagotovili tako tehnično in tehnološko izdelavo na primer sodobnega mopeda, da bi podjetje, ki bo tržilo moped zanj lahko oblikovalo za kupce primerno tržno ceno in ustvarjalo vsaj povprečno donosnost vloženega kapitala. Zainteresirani podjetniki ali podjetnik ustanovijo sklad tveganega kapitala, ki financira naložbo v izvedbene zmogljivosti mopeda kot novost za povečanje produktivnosti gospodarstva. Če se bo moped tržno uveljavil si vsi deležniki lahko medsebojno razdelijo dobiček potem, ko so poravnane obveznosti do države in že izplačane vse obveznosti zaposlenim po kolektivni pogodbi.

Udejanjanje dolgoletnih želja tako podjetnikov kot znanstvenikov in raziskovalcev je velik zalogaj pri spreminjanju utečenega sistema razpisov. Tvegani kapital ne bo nikoli »molzna krava« pač pa nemilostni lastnik osebnega premoženja, ki vlaga zato, da bo svoje premoženje povečeval. S tem se mora računati!

Bi vi vlagali svoje prihranke v sklad tveganega kapitala?

Šumijo gozdovi domači…, 13. december 2023

Nekje pod Pohorjem je živela moja prijateljica Anka. Spoprijateljile sva se v Ljubljani kot študentke in si skupaj prizadevali kar najbolje delovati v kolonijah otrok, ki jih je organizirala Zveza prijateljev mladine. Najbolj sem si zapomnila, kako zelo je pogrešala domače gozdove in z največjim veseljem je prepevala pesem Šumijo gozdovi domači nekega narodno zabavnega benda. Po študiju sva se razšle in spomin nanjo ohranjam prav s to pesmico in lepo melodijo.

Gozdarji so bili včasih zelo dobro organizirani tako v svojih Gozdnih gospodarstvih kot v stanovski organizaciji in so skrbno sledili gospodarskim trendom, ki bi lahko zavrli ali pospešili gospodarsko uspešnost njihove dejavnosti. Kar nekaj let me je lokalna organizacija povabila, da sem jim pojasnila katero novost v praksi iz področja načrtovanja, računovodstva ali ekonomije na sploh saj gozdarskim inženirjem ni bilo poznano predpisano zajemanje določenih podatkov za sestavo letnih zaključnih računov. Prav za prav smo se učili skupaj, ker je moje praktično delo potekalo v tovarni, njihovo pav živo po gozdovih. Pozneje več ni nisem mogla sodelovati kot predavateljica Zavoda za izobraževanje, gozdarji pa so zaposlili kar nekaj ekonomistov in res uspešno obvladovali svojo stroko in imovino, ki so jo upravljali. Govorilo in ocenjevalo se je, da ima naša država najustreznejši sistem gospodarjenja z gozdovi, da je ta sistem potrebno ohranjati kot dolgoročno najprimernejši.

Zgleda, da nova država ni s posebnim zadovoljstvom sprejemala doseženo v gospodarjenju z gozdovi. Gozdove je privatizirala z denacionalizacijo in prodajo, kar pa je ostalo se je spremenilo v državno last. O tem veliko ve in piše tudi naš rojak gozdar, slikar in publicist Černač iz območja kočevskih gozdov, ki je vpisan v Rastočo knjigo Temeniške in Mirenske doline. Sicer pa sem z gozdarstvom kar na tekočem tudi zato, ker je med njimi delovala več let dr. Kavčičeva, moja gimnazijska sotrpinka.

Danes si tako EU ko Slovenija prizadevat, da bi drugače gospodarili z lesom in posledično z gozdovi. Iz lesa naj bi več gradili, les naj bi predelovali v izdelke trajnostnega značaja, v njih naj bi nabirali naravna zdravila, se prehranjevali z gozdnimi sadeži in koristili gozdove oziroma les slovenskih gozdov za številne druge potrebe ljudi ob tem pa v njih ohranjali ogljik, , vse kar je zaščitila Natura 2000 zlasti pa ptice in divjad. Gozd naj bi polnil tudi naše grelne naprave. Bo zmogel vse to? Bodo gozdarji pametno gospodarili z gozdovi, brez golosekov, z visokim naravnim prirastom, brez kraje, koncesij, dodatnih posekih predvsem pa brez dejanskega sistematičnega nadzora na terenu? Kako bodo sprejeli novo rabo lesa privatni lastniki gozdov?

Glede na obširnost gozdov v naši državi, ločeni politiki države in privatnih lastnikov do njih in glede na vse splošna prizadevanja za sonaravni obstoj je pričakovati, da bo gozdarska stroka predlagala državi spremembo načina gospodarjenja z gozdovi, prioritete vlaganj in nacionalni načrt rabe lesa. Verjetno bo gozdarska stroka morala tudi povedati bodočim koristnikom lesa kaj o kakovosti lesa slovenskih gozdov, saj se dobro spominjam, da je firma Novoles kupovala afriške gozdova in nabavljala les na drugih kontinentih, da je zagotavljala zahtevano kakovost kupcev pohištva.

Premoženje ponuja prednosti in nakazuje priložnosti, vedno pa povzroča tudi skrbi in kakovostne odločitve in z gozdovi ni nič drugače.

Kako pa vi upravljate svoje gozdove?

Odšel je še en sošolec, 12 december 2023

V mojih dijaških letih je sicer bilo veliko druženja vendar pravilo z tistimi, ki so bili pred nami. Da so tisti za nami nekoliko manj zanimivi se je razumelo samo po sebi, saj še ne poslušajo na primer moralke, ne psihologije predvsem pa so po letih za spoznanje mlajši. To v stiški gimnaziji ni bilo čisto res, ker so se povojne generacije otrok postopoma pobrale iz posledic vojne in smo tako imeli v istem razredu dijake tudi 5 let starostne razlike. Lojze Muhič je bil moj letnik vendar je obiskoval razred za menoj in, iz opisanih razlogov ni bilo med razredoma kakšnega pomembnega sodelovanja. Si je pa Lojze izbral svoje dekle Geli v našem razredu in si z njo ustvaril družino. Naš razred se vsako zadnjo soboto v maju dobiva na obletnici mature na katero vsa leta Lojze vozi svojo Geli in tudi sam prisostvuje kot naš nepogrešljivi razredni prijatelj. Dijaška leta nas povezujejo vse življenje.

Po maturi je moj sin postal študent Fakultete za arhitekturo v Ljubljani kjer je poučeval dr. Alojz Muhič Opisno geometrijo, Splošno varnost, Gradbeno prefabrikacijo, Mersko standardizacija, Projektiranje in kompozicijo – usmerjeno področje. Razveselila sem se, da je njegov vzgojitelj in profesor človek, ki ga dobro poznam. Naneslo pa je tako, da sem se o študiju arhitekture z njim lahko le pogovarjala na naših srečanji, sicer pa je sin magisterij na fakulteti zaključil brez poznavanja in sodelovanja z njim. Nisem poznala dovolj delovanje Fakultete, da bi lahko napisa kaj o strokovnem delu dr. Muhiča, njegova bibliografija je na spletu, zgleda pa, da je njegovo pomembno avtorstvo delo , ki ga je pripravil skupaj z avtorjem Drusany, Vladimirom.

Že nekaj let je bil Lojze v pokoju, nekoliko postaran vendar še vedno prijeten sogovornik. Zadnjo soboto letošnjega leta svoje Geli ni pripeljal na obletnico mature k Obrščaku. Najbrž se več ni počutil kot varen voznik.

Da je Lojze odšel v večnost me je obvestil sošolec ker je običajno, da se udeležujemo slovesa svojih sošolcev. Bila sem v bolnišnici, nepokretna in zavedala sem se, da me Geli pričakuje. Udeležba ni bila mogoča, napisala sem ji pismo.

Draga naša Geli! Živeli smo v prepričanju, da sta neločljiva in trajno zavezana drug drugemu. Naneslo je drugače, poslovil se je tvoj dragi, vzgojitelj in profesor mojemu sinu, moj prijatelj in član naše razredne skupnosti. S spoštovanjem do njegovih in naših skupnih vrednot, se v bolnišnici Novo mesto v mislih poslavljam od njega dne 12.12. ob 12. uri, žalujem s teboj in z bolečino sprejemam, da ga ni več ob tebi in med nami. Prav tako žaluje s teboj Joško, ki žal, te ni mogel spremljati, ko si z Lojzetom hodila na njegovi zadnji skupni poti. Geli, živeti je potrebno s svojo bolečino, vendar si je tvoj mož zagotovo želel, da bi ti bilo na stara leta dobro v vajini družini in med nami, ki smo z vama preživljali vajino skupno pot. Še naprej v imenu obeh bogati vajino družino in rodovino.

Tako kot Lojze, spokojno in mirno je odšlo že večina naših sošolcev in kot izgleda bomo ali bodo na obletnico prišli kmalu samo še trije. Ta obletnica bo zadnja. Za starega človeka je prav za prav najhujše, da izgublja sopotnike svoje generacije.

Tudi vi ohranjate srečanja s nekdanjimi sošolci?

Dobri možje in njihova podoba, 11. december 2023.

V teh prazničnih dneh je tako po ulicah in vaseh kot po medijih, polno barvitih instalacij, že poznanih okraskov, zlate barve in vedno prisotnega kiča. Kdor si je izmislit tisoč lučk v neki prijazni vasici na Dolenjskem ali razne Božičke in Dedke mraze v letu 2023. nima kaj prida navdiha, niso nas navdušile te neštetokrat predstavljene božično novoletne novitete in pri množici kulturologov s specializacijo avdiovizualnih predstavitev smo pričakovali modernizacijo tudi na tem področju.

Zakaj me moti 1000 lučk v vaškem okolju? Vas je običajno skupnost, ki se mora medsebojno sporazumevati, si v sili pomagati in tudi materialno kaj prispevati za skupno veselje in lepšanje kraja, če se le da z dolgoročnimi učinki in kraju primerno. Če ima vas turistične ambicije ali razvito gostinsko ponudbo je še do nekje sprejemljivo okrašeno drevje z lučkami, ki vabijo vaščane v skupni prostor, na klepet in popevanje, tisoč lučk pa to vaško intimo popolnoma zanemari in lučke so kot zlo kričeče vešče v njej. Podobno bi lahko rekli za dobre dedke, ki obdarjajo otroke. Pokazati bi morali, da je danes družba že razvila množico svojih sposobnosti in se v stare, srednjeveške čase ne more niti ne misli vračati. V dobi pametnih telefonov otroci sprejemajo letos prikazane dobre može morda tam do največ tretjega leta. Ti možje in njihova darila bi morali biti povezana s prihodnostjo naraščaja, spodbujati bi morala njihovo radovednost, jih usmerjati v raziskovanje ali pa vsaj v širjenje znanja. O tem bi verjetno kaj bolj pametnega povedali sociologi in strokovnjaki iz področja vzgoje. Ikonografijo teh dobrih mož, povezanih s tako ali drugačno versko ali posvetno ideologijo, naj posodabljajo kulturologi in specialisti, ki poznajo in razumejo simbole preteklosti in jih znajo povezovati s pripravami za sprejemanje izzivov prihodnosti.

V družini naj prevladuje razumevanje za vse dobro in odklanjanje vsega zla v kar se vključuje tudi neumnosti in nesmiselna potrošnja. Cerkveni prazniki so se praznovali z molitvijo, darovi duhovščini. Družine so obdarile uboge, ki so se najpogosteje k njej obračale. Otroci smo bili obdarovani do vstopa v šolo, seveda le z domačimi pridelki in končno, odrasli so potem ko do nakrmili živino odšli v vaško gostilno na skupno čakanje novega leta. Tam so se tudi dogovarjali kako bodo v novem letu izboljšali vaško okolje, skupaj opravili košnjo in žetev, očistili potok in še mnogo drugega. Potem se je pelo in plesalo, da se je razlegalo po vsej vasi, sledil pa je odhod k polnočnici, največkrat celo z baklami med zameti snega in mrazom, da je vse škripalo pod čevlji. Silvester je bil pomemben vaški dogodek.

Lahko bi rekli, da je gostilna še vedno na vasi spoštovana in potrebna, vendar ima danes drugačno vlogo. V Šentrupertu na primer, gostilna služi družinam od krsta do smrti, je pa tudi prostor za razpravljanje o kraju, o politiki, o gospodarjenju. Ima kavarno saj v oklici kraja živijo številne družine, ki so po službah v sosednjih večjih krajih in tovarnah. Kavarna postaja razstavišče umetnin, zabava mladih, prostor za razgovor z gostujočimi politiki in prostor za pogostitev strank sosednjih podjetji. Ob praznikih se tam zbirajo gospodarji iz bolj oddaljenih krajev, vsak dan se kuhajo malice za ljudi po službah v kraju, gostilna je vaško središče, ki pokupi pridelke v soseščini, proda njihova vina in je ena od nosilcev splošnega napredka. Ni se čuditi pozitivnemu vplivu oštarije in oštirja s posluhom za ljudi na razvoj kraja. Res pa je, da se v gostilni obnašamo kot gostje, ne prepevamo več in vprašanje je, če kdo od gostov še pozna bogastvo slovenske ljudske pesmi?

Vam je vaška gostilna dobrodošla in koristna v vašem okolju?

Slovenija v Varnostnem svetu, 10. december 2023

Pristojni organ je določil splošna prednostna področja delovanja Slovenije v Varnostnem svetu (VS) in to so preprečevanje konfliktov, zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih, vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanja spopadov ter podnebne spremembe. Pa to so floskule o katerih čivkajo že vrabci na strehi, javnost pa zanimajo konkretni predlogi slovenske diplomacije za spreminjanje besed v dejanja na omenjenih področjih. So kakšni posebni razlogi, da nam mediji o tem ne povedo ničesar, želi pristojna ministrica delovati brez javnosti, je vpletena kakšna tajnost v interesu države ali pa preprosto diplomacija ni prepoznala svojih nalog v množici deklarativnih besed. Seveda je možno vse to in še mnogo drugega zato menim, da je skrajni čas za javno razpravo o našem delovanju v VS, vojni v Ukrajini , vojni v Palestini in na vseh bojiščih, ki jih je baje trenutno okoli 50. Polna dvorana diplomatov in kar veliko diplomatk ter dve posebni enoti za delo Slovenije v VS pa menda bo že sposobno ljudem povedati kakšnim ciljem bodo sledili v prihodnje, kaj so dejansko naredili do sedaj za udejanjanje prednostnih področji in kaj bodo počeli v prihodnje. Če vsaj tega minimuma javnost ne sme vedeti je veliko vprašanje ali je še dolžno zagotavljati sredstva za vso to diplomatsko neznanje in nesposobnost.

Pomembno je, da se popolnoma konkretno izjasni tudi zunanja ministrica še posebno o vključevanju ženski v preprečevanja in razreševanja sporov, zakaj je to prednostno splošno področje delovanja slovenske diplomacije in učinki, ki se pričakujejo od žensk na primer v Ukrajini, Ruandi ali v Gazi. Prav zunanja ministrica, ženska, je obiskala Gazo v najhujših dneh in v skladu s sprejetimi splošno prednostnimi področji delovanja Slovenije bi bilo prav, da nam pove konkretne učinke svojega obiska, ki so boljši ali slabši od moškega ministra pred njo. Javnost bi ji bolj zaupala, imela bi njeno podporo.

V diplomaciji, razen obiskov diplomatov, nimam praktičnih izkušenj, zato se ne morem spuščati v organizacijske strukture. Sem pa imela priliko skoraj 10 let delovati z našim nekdanjim atašejem v Parizu in poznejšim diplomatom na Bližnjem vzhodu, prav tako sem mnogo let sodelovala z našim nekdanjim diplomatom in diplomatko v Moskvi in v Avstriji moj someščan diplomat v sosedni Hrvaški pa je še vedno v svojem službenem okolju. Vrsto let sem za potrebe tovarne proučevala tekoča poročila nekdanje državne diplomacije o razvoju tržnih potreb v Evropi vse do Urala, v Afriki ni iz Bližnjega vzhoda. Vse to mi ob sodobnih javno dostopnih poročilih slovenskih diplomatov, da slutiti, da se od svoje javnosti oddaljujejo. Lahko tudi, da imajo neurejeno poročanje o svojem delu in da neodvisni ter raziskovalni novinarji ne pridejo do virov informacij. To pa še ne opravičuje diplomacije, da javnosti ne poroča.

Verjetno je tudi zunanjepolitična zakonodaja že zastarela in jo je kot eno o temeljnih zakonov v državi potrebno posodobiti. Na primeru vojne v Ukrajini je razvidno, da beležimo diametralno nasprotno mnenje javnosti kot ga po javnih informacijah zavzemajo naši diplomati in druge pristojne osebe na svetovnih in evropskih zunanje političnih scenah. Enako velja za Izrael ki mora po mnenju javnosti takoj prenehati s sramotnim ubijanjem otrok in priznati državo Palestino. Iz teh in podobnih primerov je jasno viden razkorak med slovensko diplomacijo in javnostjo in zato je upravičena zahteva javnosti po objektivnem obveščanju.

Kaj veste o uspehih slovenske diplomacije?

Reke in studenci, 9. december 2023.

Vode in njihovo okolje so za človeka nenadomestljivo okolje. Nudijo mu potrebno oskrbo za telo, za dom, za zaslužek in razvedrilo. Prav rečni tokovi omogočajo pridelavo hrane, gradnje domov v naseljih, splavarstvo, energetiko, vse, kar je nujno za človeka ali pa mu življenje olajšuje. Vsa pomembna mesta so ob vodah ali ob morju. Človek brez vode ne more, zdi pa se, da tudi noče biti, najbolj pa jo pogrešaš, ko si omejen v njeni rabi.

Za otroke je voda raziskovalno področje saj je v rečnih strugah nešteto skrivnosti zlasti iz živalskega in rastlinskega sveta, v njej se neomejeno gibljejo. Ko pridobijo prva znanja o naravi postajajo vode zanimive za raziskovanje in iskanje izzivov z navtiko. V poklicni opredelitvi pa si je človeštvo že zagotovilo vodne strokovnjake, ki delujejo v zaščito vodnih strug, opozarjajo na nevarnosti voda in predlagajo ukrepe za zaščito predvsem stoletnih voda ali preobremenjenih rečnih korit. Ob vodah si ljudje naj raje postavijo svoj dom ne da bi razmišljali o poplavni nevarnosti in zato vodni strokovnjaki nenehno opozarjajo na varnostno zaščito pred naraščanjem voda iz kakršnih koli razlogov, na možnosti intervencij v primerih nesreče, o načrtnem vzdrževanju vodnega okoliša in na potrebno sistematično proučevanje zemljišč za gradnje, ki naj bi zagotavljalo ustreznejšo presojo, kje naj se v prihodnje gradijo objekti. Prepričujejo nas, da je samo v sodelovanju z naravo možno zagotoviti sonaravne in trajnostne ureditve. Pomembo je, da se mi umaknemo vodi!

Sodeč po ravnanju rek avgusta 23 v Sloveniji pa zelo malo ljudi sliši te strokovne predloge in napotila, še manj pa upošteva v svoji povezavi z vodami. Če želijo hiško ob vodi bodo storili vse, da pridobijo gradbeno dokumentacijo v prepričanju, da so s tem pridobili tudi varnost pred vodami. Še pomislijo ne, da jih nekdo materialno obira s prodajo parcele, ki jo občasno potrebuje voda. Mešetarjenja je tu zelo veliko, težav pa tudi, če pride več vode kot jo sicer poznamo. Naš travnik ob vodi pod hišo imamo zelo radi, ga kosimo, varujemo pred bobri, čistimo za ribiči in odstranjujemo podrast, ki bi ga lahko pogoltnila. Toda ko naša Težka voda pridobi vode iz Gorjancev in jih ne more odvajati enako hitro v lepo Krko, se najprej razlije po našem travniku, ki ga torej ne moremo uporabiti za kakršno koli kmetovanje. Sadje ne potrebuje toliko vode, orehi so imeli premalo zemlje, obrečno grmičevje pospravljajo bobri, obrežje se ruši. To je delo vode in mi ji to priznavamo, za nič na svetu se ji ne bi odpovedali. Žal pa nam ni znano, kdo mora strugo Težke vode vzdrževati, še posebno čistiti, baje da je to neki javni državni zavod, ki pa ga v 54 letih nismo še spoznali.

Prijateljevali smo kar nekaj let z gradbenim inženirjem, ki je bil specialist za obvodne gradnje. Večkrat sem z njim razpravljala o rekah, ki obkrožajo naše območje. Bil je mnenja, da je spet oživiti lokalne vodne skupnosti, ki skrbijo za lokalne vode. In res se spomnim iz otroštva, da smo se vaščani enkrat letno zbrali ob perišču in napajalnikih potoka pod vasjo. Odrasli so čistili potok, otroci pa smo morali s seboj prinesti velike lonce v katere smo odlagali rake. Doma smo lonec z vodo in raki porinili v peč in kmalu so bili rakci rdeči, pripravljeni za gala pojedino.

Nam priljubljena voda zahteva našo pozornost, naklonjenost in vlaganja. Brez tega se razlivajo in zamočvirjajo ali izginjajo. Veste, da je bil včasih studenček pogost ponudnih čiste hladne vode tako po poljih kot gozdovih. Zdaj pa ga ne boste našli nikjer več. Zakaj ne? Pod Lanšprežom, kjer je včasih stala mitnica pa studenčnica še vedno priteka in upam, da pitna.

Kaj pa v vašem kraju ste ohranili kakšen simpatičen studenček?

Finančni minister, 8. december 2023.

Ne mine dan, da se ne bi v tej ali oni sredini srečevali z novimi malimi in velikimi potrebami, ki jih ne moremo uresničiti zaradi pomanjkanja denarja. Še posebno zanimive postajajo te razprave v času priprav in sprejemanja državnega proračuna iz katerega se napaja največ institucij in je zanimiv za slehernika, ki pridobiva posle na javnih razpisih. V spominu mi je ostala debata nekdanjega ministrstva za šolstvo, ki so mu očitali, da dodeljena sredstva namenja v druge namene kot je to določil Državni zbor. Smiselno je na očitke odgovoril, da on v svoji pisarni nima vreče z gotovino iz katere bi razdeljeval denar pač pa ima vsaka proračunska postavka svojega skrbnika, ki mora najprej ugotoviti, če se načrt dela uresničuje oziroma je uresničen in šele potem sledi izvajalcu tudi nakazilo.

Za upravljanje s proračunom je pri nas pooblaščena Vlada in ta odloča, kaj vse bo država postorila in komu bo zagotavljala obstoj v nekem poslovno-koledarskem letu. Gaspari je na primer menil, da je za odhodkovni del proračuna potreben proračunski memorandum v katere se določijo nameni in obrazloži način uresničevanja in na tako opredeljeno vsebino se opredelijo časovnice ter zagotovijo odhodki v letni višini na virih financiranja. Nekako v tem smislu sem razumela pojasnila ministra za finance zakaj za nekatere postavke lahko zagotovi vire financiranja, za tiste s pomanjkljivimi opredelitvami pa ne.

Je pa naš aktualni finančni minister v svojih intervjujih kar dobro pojasnil svoje poglede na aktualni proračun in odločanje v državi. Ponovil je dejstvo, da ni »visoka ovira, ki ne razveže mošnje«, bi se pa dalo za marsikaj dodatno zagotoviti sredstva, če bi se določile prednostne naloge in želeni cilji ter dosegalo kakovostnejše sporazumevanje interesnih skupin. Njegova prizadevanja so usmerjena predvsem v znižanje strukturnega primanjkljaja, v stabilizacijo javnih financ in v ohranjanje ugleda na mednarodnih kapitalskih trgih. Ustvarjanje višjih prihodkov bo odvisno od zdravja, mladih in znanja in zato je vlaganje v te kategorije prioritetno. Temu primerno bodo potekala prizadevanja za posodobitev davčnega sistema, pripravo novih ključnih zakonov in gradnja stanovanj po sistemu organizacij z omejenim dobičkom.

Bravo minister, delati dobro pomeni skrbeti za temelje na katerih se oblikuje proračun in med temi je prav gotovo prilagajanje proračunskih izdatkov dosežkom produktivno uspešnemu gospodarstvu. Težko bo zmanjševati proračunski primanjkljaj, če je kar 90% izdatkov fiksnega značaja, me pa veseli, da imate podpornike na mednarodnih kapitalskih trgih, čeprav bi bilo dobro, da razmišljate tudi o rabi prihrankov državljanov in financerjih naložb v osvajane novih trgov kot na primer širitev finančnega poslovanja Hrvaškem, uspehih madžarskih bank in energetikov na Slovenskem in morda tudi o odlivu visokih dividend v tujino.

Ne vem kolikokrat sem že napisala, da mora Državni zbor imeti načrt obnavljanja temeljne zakonodaje, ki jo ni več možno uporabljati zaradi zastaranja bodi si zaradi tehnično tehnoloških novosti ali sprememb v družbenih razmerij. Odgovornost zbora je na tem področju izjemno velika in nikakor ne bi smela biti vezana v pretežnem delu samo na Vlado. Najpomembnejši bi morali biti predlogi strokovnih, profesionalnih organizacij, ki bi se nadgradili s pravno stroko ter ekonomijo. Pogumno se lotimo te pomembne problematike z vključno novim volilnim sistemom, ki bo zagotavljal, »da oblast in z njo čast« zopet pridobi ljudstvo.

Menite, da naš finančni minister podaja dobre rešitve?

Kaj vse je že pametno? 7. december 2023.

Ja, potrebno si je zastavljati to vprašanje, še posebno ko se pri hiši kaj pokvari, ne najdemo servisa, nazadnje pa se damo prepričati, da je smotrnejši nakup novosti. Že v samopostrežni trgovini lahko kupimo vse izdelke, ki so sestavni del naše hiše, seveda tehnično dopolnjene do take mere, da jih težko prepoznamo kot že dolgoletne »znance«. Televizor naj bi se kar sam naravnaval po naših željah, sesalec naj bi varoval dom, v prani stroj samo vlagaš umazanijo in ko jo ima dovolj se vključuje, dozira pralni prašek in kaj ti jaz vem kaj še vse počne, skratka ven leti suho perilo, ki ga samo še pospraviš. Štedilniki, pečice, hladilniki in nape se med seboj samodejno sporazumevajo, predlagajo prehranski meni in zanj bruhajo recepte. Ko se končno napotiš po novi mikser, ker je sedanji 50-letnik odpovedal, se iz trgovine lahko vrneš tudi s pametno hišo, če jo imaš kam postaviti. Baje so to neslutene tržne možnosti in za podpiranje lenobe vsemogočni pripomočki mojih vnukov, najpozneje pa njihovih otrok.

Ob tako »optimalnih« izdelkih nihče več ne računa na starejše in stare kupce, recimo od 50 letnikov naprej. Ti pač niso del informacijske družbe ali sposobni sprejemati novosti na primer pri napravici za zapiranje polivinil vrečk. Nihče tudi ne napiše, pove ali vsaj nakaže, da bo za nove pametne hiše potrebno odstraniti obstoječe, saj v naših sedanjih kuhinjah ja ne bomo imeli skladišč pripomočkov, ki jih uporabljajo samo mlajši od 50 let in tistih s katerimi rokujejo le še starejšo od 50 let. Če bodo delodajalci tako razporejali delavnike kot to počno danes je pa sploh vprašanje, kdaj si bodo delojemalci sesali prah iz ne vem česa v pametnih hišah ali zmogli kuhati obrok, ki jim ga bo ponujala avtomatika, kdaj in kako bodo nabavljali, da se ohrani neokrnjena narava in razvija trajnostni »kuharsko domačinski« način bivanja in prehranjevanja.

Zdaj pa poglejmo že nenehna dopolnila tehnologij (programov), ki jih dnevno sprejema pametni telefon ali osebni računalnik. Komaj se navadimo na uporabo nekega programa, pa že prileti nekaj o izboljšavi Googla, elektronske pošte, shranjevanja v oblake in še in še. Vsaka pametna mašina ali hiša za tiste izpod 50 let, bo dopolnila dobivala na isti način ali pa bo njihov pametni pripomoček čez noč zastaral in bodo morali kupiti novega, še pametnejšega. Zdaj ljudje bulijo v pametni telefon, potem bodo morali buliti v pametno hišo, pametni štedilnik in v vse kar je »pametno«. Tisti nad 50 bodo postopoma ostali brez svojih priljubljenih pripomočkov, ker se bodo zastarane tehnologije umikale iz trga.

Žal ni objavljenih prognoz kako se bodo o vsem tem pametnem direndaju počutili ljudje, kaj v njih se bo vedno bolj razvijalo in kaj bo zakrnelo, ker jim več ne bo potrebno. Mislite, da bomo imeli tudi pametno gledališče, pametne koncerte, pametno mobilnost in podobne pametne zadeve, da se bo človek duhovno osveščal, se znal pobrigati za svojo skupnost, skupni prostor, naravne dobrine ali pa bodo vsa ta blagodejna dejstva pristala na smetišču zgodovine? Vprašanje je o čem bodo peli pesniki in kako bodo »pametne« knjige, tiskane ali elektronske prišle do ljudi, kako bodo nanje reagirali?

Predno vsestransko požiramo vse kar se nam predoči kot »pametno« bi morale posamezne stroke povzdigniti svoj glas, oceniti vpliv teh tehničnih novosti na razvoj in delovanje ljudi. Družba kot celota bi se morala upreti težnjam, da se opuščanju nafte in plina povečuje s poneumljeno informacijsko tehniko ter tehnologijo.

Kako se pa vi opremljate z novostmi v svojem domu?

Razstave na Dunaju, 6. december 2023.

Upokojena profesorica likovnega pouka v našem kraju je kar nekaj let poskrbela, da smo si ogledali znamenite vele razstave tako v slavni Albertini, kot na drugih dunajskih razstaviščih. Skupaj z agencijo Ars Longa je ta spoštljiva gospa zagotovila vedno ustrezno seznanjenje o tem, kam nas vodi, kaj bomo videli in kakšen pomen narodi pripisujejo umetnikom, ki jih bomo občudovali.

Albertina razpolaga z grafično zbirko, ki je ena najpomembnejših na svetu in vsebuje grafike, stare odtise grafičnih del, arhitekturnih skic in fotografij. Nedavno je prevzela v stalno izposojo obsežno zbirko impresionistov 20 stoletja, v njej je filmski muzej in obsežno razstavišče za občasne razstave. Slavna je po umetninah Alberta Durer, Klimta, Menzela, da Vincija, Rafaela, nizozemsko-flamskih slikarjev – rudi Rembrandta, francoskih mojstrov Poussina, Matisse, Chagalla in še mnogo drugih različnih narodnosti. Pod omenjenim vodstvom smo si ogledali Van Gogha, Moneta in Picassa.

Kot grafično pomembna svetovna institucija je bila Albertina kar nekaj let strokovna podpornica Grafičnega bienala našega mesta, ki ga je ustanovil in vodil domači umetnik Suhy.

Ko je Dunaj gostil razstavo del znamenite Fride Kahlo, smo seveda morali v Kunstforum tudi mi, ljubitelji likovnih del iz mojega kraja. Znamenita mehiška slikarka nas je očarala in precej časa smo porabili za njeno občudovanje. Kahlo je ustvarila vsaj 140 slik, veliko risb in študij. Med njimi je največ avtoportretov, ki vsebujejo simbolne upodobitve telesnih in duševnih ran Fride. Sama se je proglašala za slikarko resničnosti.

Odpravili smo se v Albertino, kjer smo si ogledali občasni razstavi znamenitih zbirk grafik in risb Picassa in pa skice velikana in genija Michelangela. Veliko kulturno doživetje smo končali v prijetnem gostišču z lustri okrašene ulice Graben. Dunaj je v decembru pol dogodkov, praznična ponudba je nepredstavljiva in zato je v decembru »doživetje mesta« res nekaj posebnega.

Sicer pa je Dunaj kot mesto pravi muzejski zaklad in prav te dni na primer v njem odpirajo moderniziran, za vse artefakte primeren Mestni muzej z brez plačnim ogledom stalnih zbirk kar naj bi demokratiziralo mestne kulturne dediščine. V muzejski restavraciji bodo postregli z zgodovinskimi jedmi, v kavarni bo prireditveni prostor in muzej bo postajal tudi Izobraževalni center. Veličastna zgodovina mesta je sredi sodobnega sveta našla svoje mesto in ni dvoma, da bo tržno zanimiva za rast mesta. Samo pomislite na občasne razstave o arhitektu Erlachu, ki je zasnoval Karlovo cerkev ali pa razstavo o secesiji v Nemčiji in Avstriji, da o gostujočih velikih razstavah sploh ne govorim.

Ars Longa agencija nas je popeljala večkrat tudi na razstavišča v sosedni Italiji pa na ogled fresk in umetnin Ogleja. Ko vidiš koliko ljudi danes služi »dober kruh« s kakovostno umetnino, zgodovinsko posebnostjo ali naravno danostjo, nehote pomisliš zakaj mi v naši domovini ta kruh ne ponudimo trgu. Vsi naši sosedi uspešno tržijo kulturo, obnavljajo graščine, palače, gledališča in res je prišel čas, da tudi moja srenja najde modus vivendi za obnovo graščin,

Kaj menite, se naj za vedno poslovimo od Hmeljnika, Soteske, Grma, …?

Vino in prazniki, 5. december 2023.

Slovenija je vinorodna dežela z mnogimi vinorodnimi območji. Spadamo v Posavsko vinorodno skupnost, znotraj nje pa poznamo številne gorice s svojo pravo ali namišljeno blagovno znamko. Priznati moramo, da so Belokranjci razvili več kot ugledno pridelavo vina, zgledno vinsko klet in visoko strokovno znanje o vinu in o kulturi pitja vina. Njihova blagovna znamka je Metliška črnina. Poleg njih je, kot sem že omenila, niz goric, ki so si pridobile zavidljiv sloves med ljubitelji dobre kapljive. Govorim o cvičku, Skrovničanu, Lipenčanu in mnogih drugih vse tja do ljubljanskih mejnih vzpetin.

Med drugimi vinorodnimi območij seveda pripada vsa čast in pozornost rojakom vinarjem iz Brd in Štajerske. Zlata rebula in Malvazija sta kraljevski, za slavja Sivi pinot in radgonske penine. Ker nisem najbolj poučena v teh pridelkih, se pač ravnam po svojem okusu.

Vinar, kletar in žganjar je bil tudi moj stari oče. Vsak da je obiskal družinski vinograd in stara mama mu je vedno zagotovila pol klobase ali drugega mesa, da je lahko delal in popil svoj kozarček Rdečega. Vino je prinašalo družini znatne prihodke vendar takrat ni bilo avtomobilov in današnjih številnih omejitev glede pitja alkohola. Številna gostišča ob cestah, po katerih so še vozili furmani, so si vino zagotovili po dogovoru z vinogradniki. Da je ded ohranjal vstop v dobavno verigo vina, je storil vse za doseganje ustrezne njegove kakovosti pridelave in kletarjenja. Najboljše vino se je doma ohranilo le v količini za slavje Jožefovega, sicer so odrasli pili delanec.

Kakšnega posebno velikega sli slavnostnega popivanja prav za prav nisem doživela. Pilo se je zmerno, da je družba ob tem zapela, bila vesela in se rada spomnila takega srečanja. Se je pa že tam okoli leta 1980 nasadilo veliko novih trt kot pridobitna dejavnost kmetij in kot zaposlitvena možnost za mlade. Pridelovalci vina so ustanavljali svoja društva, začeli promovirati svoj pridelek, odpiralo pa se je vprašanje kako organizirati obdelavo trga in oblikovati tržno ponudbo, ko pa ima vsaka klet svojo kakovost vina. Nekateri, zlasti iz Brdov in Štajerske so se usmerjali v tujino tudi v oddaljene dežele vse do Kitajske, ki baje naša vina izjemno ceni. Posebno sodelovanje se je razvilo med vinogradniško stroko Gruzije in Slovenije, pa tudi v EU se je povečevala prodaja, še posebno takrat, ko so vinogradniki prevzeli tudi gostinske dejavnosti v mestih po tujini. Vinarji so nenehno izpopolnjevali obdelavo vinogradov in pri tem pazili, da niso spreminjali naravnih pogojev in procesov posamezne zvrsti trt. Pri tem so prednjačili Istrani in Primorci, kjer je narava še manj uničena in danes nastajajo tam najboljša vina, ki niso samo izvozna, so tudi reprezentančni predstavniki vinske ponudbe gostilničarjem, hotelirjem, gospodarstvu, okuševalcem in drugim. Prirejajo znamenite dražbe svojih dragotin in pri tem bogatijo donacijo zdravstva, skrbijo za izpopolnjevanje enološke vede in se zavzemajo za rast kulture pitja. Imajo tudi viteze vina s poznavanjem vinskih skrivnosti, ki so vključeni v svetovne viteške vinske elite.

V prazničnih dneh bomo verjetno vsi kaj dobrega pojedli in popili. Vinski mojstri ne želijo izbirati namesto nas, saj so dobra vina tudi draga. Izbrali bomo tisto pijačo, ki večini v naši družini najbolj ustreza. Eni Malvazijo, drugi Cviček, tudi Penina je neizogibna. Omejili bomo svoje gibanje na dosegljivo brez avtomobila in si lahko privoščili vinsko dobroto, da bo družba vesela, kaj tudi zapela in si nazdravila za zdravo in optimistično novo leto.

Kakšno dobro vino bo razveselilo vašo družino?

Logistika v vzponu, 4. december 2023

Z logistiko sem se morala dobro seznaniti tam v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko smo v tovarni morali zgraditi prvo lastno skladišče velikega obsega. Tovarna se je odločila za paletni sistem skladiščenja, ki je bil takrat šele v razvoju in pomembna tehnična novost s popolno izrabo prostora, nakladalci in drugo opremo. Dolžnost sektorja, ki sem ga vodila je bila, da izdela organizacijski koncept vgraditve novega skladišča v medsektorsko poslovanje in pripravi ustrezna pravila. Poslali smo enega izmed mojih organizatorjev v Knorr kjer je regalno skladišče že delovalo in ta je potem poskrbel, da tudi pri nas ni bilo večjih težav. Je pa bil to strokovni izziv in predvsem nas je usmeril v način nenehnega dopolnjevanju logistike, ki se vključuje v vse tovarniške sektorje.

Rada se spomnim zanimivih mnenj dr. Jožeta Mencingerja o prevozih, med drugim njegovo ugotovitev o prevažanju po avtocesti. Med drugim je poudaril, da ne vidi nobene potrebe, da nemški kamioni prevažajo krompir v pranje nekam na jug Italije, da pač krompir pa ja lahko operejo tudi doma in tako ne obremenjujejo cest. Ponazoritev ne znam ponoviti bolje, bila pa je pravi dokaz, da bi pri transportu morali biti racionalnejši in da vsaka logistična neumnost res ne sme povzročiti novih naložb.

Kmalu po otvoritvi razvojne osi so praktični univerzitetni učitelji ustanovili Fakulteto za logistiko in jo umestili v Brežice. V njo se je vpisala tudi moja nečakinja, žal ob delu in ob družini zato študij ni uspela še zaključiti.

Vse navedeno, stalni prevozni problemi tovarne po celi Evropi in končno tudi moja prizadevanja za ustanovitev Univerze v našem okolju, me navdihuje, da od časa do časa še malo pokukam v logistične novosti in na ta način tudi preverjam ali so bile naše nekdanje odločitve primerne, dobre ali pa se zadev nismo pravilno lotili.

Na področju logistike je vsak dan kaj bistveno novega. Danes je v svetu že izpopolnjen sistem nameščanja različnih predmetov v tovornjake. Bin-PACKER na primer določi najpametnejši način zlaganja različnih predmetov, da se prostor najbolje izkoristi, lahko definira ceno na primer 1m2 površine na tovornjaku in je način doseganja okolju prijaznejše logistike. Prihaja letalnik FB3, ki naj bi prevažal do 100 kg tovora več kot10 km daleč in je preskušeno varen. Svet že razpolaga s pametnimi zabojniki, ki so opremljeni s senzorji in komunikacijskimi napravami s čimer nepretrgoma sledijo lokaciji zabojnikov in stanju njegove notranjosti, omogočajo spremljanje temperature, vlage, vibracij in drugimi stanji pomembnimi zlasti za prevoze hrane in zdravil. Logistiki lahko optimizirajo načrtovanje poti. Traxens-Box3 pameten zabojnik je že prilagojen zelenim plovilom (pogon na metanol), usklajen s strogimi varnostnimi standardi, zaznava odpiranje vrat in optimizira stroške.

Ni slabo če oblast nagovarja pomembne onesnaževalce okolja, zlasti velike potrošnike energentov, da poiščejo ustreznejše rešitve. Izjemno pomembno je, da informacijske tehnologije posegajo v povezovalne sisteme med dobavnimi verigami in proizvodnimi procesi. Evropska unija prednjači v tem nagovarjanju, ki včasih izpade tudi kot neizvedljiva fantazma. Praksa le dokazuje, da jo ljudje slišimo.

Je logistika problem vaše družine?

Bolnišnica kot pridobitniški izziv, 3. december 2023.

Moje delo v tovarni je bilo močno povezano z zdravstvom in več let sem aktivno sodelovala v lokalnih Zdravstvenih skupnostih, pa tudi v enakih organih republike. Morala sem se podrobneje poučiti o delovanju te obsežne storitvene dejavnosti, o njeni organizacijski strukturi in o drugih pogojih, ki omogočajo racionalnost njenega dela. Proučila sem predvsem literaturo specializiranih ekonomistov za zdravstvo v Angliji, pa tudi odlično domačo literaturo organizacijskih strok. V tem blogu seveda ne morem opisovati kaj vse sem ob študiju omenjene stroke ugotavljala, nedvoumno pa sem spoznala, da je zdravstvo kot storitveno dejavnost iz vidika ekonomske stroke izjemno težko, da ne rečem nemogoče, narediti dobičkonosno. Razlogov je več, daleč naj pomembnejši je več kot 82% strošek dela, ki se kot socialna kategorija mora v ceni dela uravnavati po družbenih dogovorih neglede na obseg opravljenega dela, saj se le-to dejansko ne more načrtovati po tržnih kriterijih. Bila sem že upokojena, ko se je o tem dobro razpisala kolegica, ki je bila v enem mandatu direktorica največje zdravstvene ustanove v državi.

Naneslo je, da sem kot pacientka preživela v bolnišnici dalj časa in sem imela priliko spoznati današnje sisteme dela v tej razvejani storitveni dejavnosti. Storitev in ne izdelek, je še vedno prevladujoča, dokaj težaško delo za vsaj polovico zaposlenih v strežbi, nešteto nepredvidenih zdravstvenih postopkov enkratnega značaja, veliko komunikacijskih poti in podatkov, odvisnost delovnih postopkov od obnašanja pacienta, oskrba vsakega pacienta posebej z zdravili, ki jih mora goltati redno, zaradi bolezni, ki ga trenutno muči ali zaradi rednega odvajanja. Sestavni del zdravljenja v bolnišnici je prehrana, določena po pacientih, si predstavljate kakšno kuhinjo potrebujejo? Gremo na higieno, v bolnišnični infrastrukturi je nepogrešljiva sterilizacija od prostora, postelje in obleke do predmetov, ki si jih nadeva zdravniško in oskrbovalno osebje kot so oblačila, orodja, delovni pripomočki in še mnogo drugega. Še zdaleč nisem na koncu naštevanja toda vsega tu pač ne morem navajali. Ostaja neizpodbitno dejstvo, da je proces zdravljenja obsežen, da ima svoje tehnološke zakonitosti in da se mora nenehno prilagajati posamezni bolezni neglede na plačilno sposobnost pacienta.

Proučujem bolnišnični sistem dela v bolnišnici kot pacientka in ga nehote nenehno primerjam z razpravami v naši politiki, pogajanjih o plačah zdravnikov, izjav ministrov in strokovnih svetov, mnenji zainteresiranih zdravnikov za bolnišnične koncesije in podobne. Bolnišnica kot jo poznamo danes, je pridobitev socialno solidarne družbe zato se zdravniki pogajajo o plačah z upravljalci države in to neglede na obseg svojega dela, ki so ga opravili v nekem obdobju. Zahtevajo povišico tako za tistega zdravnika, ki je noč in dan na delu kot za tistega, ki mora biti v pripravljenosti. Plače tistih, brez katerih bolnišnica ne more funkcionirati, jih ne zanima. Grozotno! Kakšnemu cilju naj bi torej sledila reforma? Plači zdravnikov po obsegu opravljenega dela, delitvi bolnišničnih storitev na solidarne in ne solidarne, dodeljevanje koncesij za ne solidarne bolnišnične storitve, sprotne naložbe v posodabljanje bolnišničnih solidarnih storitev. je kje kakšna objektivna analiza, ki bi javnosti pojasnila namene reformatorjev? Človek se tudi sprašuje kje oblikovalci privatnega zdravstvenega sistema vidijo dobiček v koncesijski bolnišnici? Morda je to lepotna kirurgija, mogoče kakšna izjemna faza dela v bolnišničnem zdravljenju, morda v možnosti izbire le pacientov z manj zahtevnim potrebami in plačilno sposobnih. Bo to dovolj za posodabljanje njihovih bolnišnic in njihovo blagostanje brez pritiskov na javno blagajno?

Si predstavljate, kdaj se boste po pomoč lahko zatekli v solidarne bolnišnice?

Porcelan kot spomin, 2. december 2023.

Leto, ko je razpadla naša družina, ni možno pozabiti. Gospodar je umrl, njegova vdova je morala v hišo za njen preužitek in s seboj vzeti mene, stric je podedoval grunt, vsi drugi so že imeli svoje domove in družine. Vse kar je bilo na domačiji je moralo dobiti novega lastnika in, ne vem po čigavi zaslugi, je meni pripadal eden najlepših porcelanastih krožnikov za večji narezek. Kot mačka mlade sem ga prenašala po številnih mojih domovih in še vedno ga imam v stanju kakršnem sem ga prejela. Za nič na svetu se mu nebi mogla odpovedati.

Kar sem napisala je bila moja prva misel ko sem prebrala, da v Ribnici zbiralec Peter Lesar razstavlja svoje zbirke stekla, keramike in porcelana naših mam. Ko smo še bili 13 članska družina in smo skupaj praznovali pomembne družinske dogodke, je stara mama odprla kredenco in na družinskem porcelanu postregla hrano. Imela ga je dovolj za vsakega družinskega člana. Seveda je to bilo redko kdaj, na Jožefovo in ob zapovedanih praznikih. Porcelan je krasil tudi gostitve ob pomembnih vaških dogodkih na primer ko je zasvetila prva električna žarnica na domačiji in v vasi, ob končanju žetve ali košnje, za kar so vaščani zagotovili medsebojno pomoč in podobno. Poudariti hočem, da je postrežba hrane na porcelanu dajala poudarek prestižnosti gostitelja in pomembnosti dogodka skupne pojedine.

Na popotovanjih po svetu sem spoznala mnogo razstavišč s porcelanom in običajno ostrmela nad dejstvom, da je bil porcelan stare mame skoraj nepomemben omembe. S kakšnim porcelanom so razpolagali sultani, evropski dvori, bogati južnoameriški posestniki zemljišč si skoraj ne moremo zamisliti. Kompleti porcelana za vseh vrst hrane v današnjih muzejih zavzemajo cele sobe, so tenki in krhki skoraj kot steklo. Perzijci imajo porcelan s posebnimi poslikavami, da o Kitajskih in japonskih porcelanastih umetninah sploh ne govorim. Ampak moja stara mama si je svojim delom zagotovila svoj obseg porcelana in ne z dajatvami podrejenih in prav zato je bil moj krožnik vedno nad temi muzejskimi zakladi.

Želim se ogledati Lesarjevo razstavo v starodavni Ribnici, ki vedno prijazno sprejema svoje obiskovalce, še posebno pa v času tradicionalnega Ribniškega sejma suhe robe. Sodeč po promocijskem gradivu je zbirka zbiratelja obilna in vredna pozornosti. Prepričana pa sem tudi, da bi mi razstava spodbudila še kakšen spomin na moje zanimivo otroštvo, saj Lesar zagotovo s porcelanom zbira tudi zgodbe eksponatov.

Nedavno sem se pogovarjala s študentko ljubljanske umetniške akademije in jo povpraševala za njeno profesionalno usmeritev ali v slikarstvo, ustvarjanje v kamnu, marmorju, lesu, glini, ali pa bo morda proučevala in raziskovala materiale, ki so starim narodom služili za umetniška dela in jih danes občudujemo po vsem svetu. Mnenja sem, da mora preko rednega šolskega izobraževanja spoznati tehnologije obdelave materialov saj bo od tega odvisno, kakšen atelje in njegovo opremo bo potrebovala. Prav za prav bi bilo dobro kaj več vedeti tudi o materialih, ki navdušujejo domače ustvarjalce in si jih lahko ogledamo na vseh treh Forma Vive, na razstavah na primer nakita iz premoga, po muzejih in osebnih zbirkah. V Libojah so nastajale tudi umetnine kljub temu, da je bila to tovarna odvisna od trga. Kar nekaj slovenskih umetnikov ustvarja v glini. Na katerem področju se je razbohotila kakovost umetniške obdelave materiala verjetno zanima vse Slovence. In kakšne možnosti ima izdelava porcelana pri nas v teh modernih časih?

Mami, imaš tudi ti kakšen porcelanski krožnik?

Baldur's Gate 3, 1. december 2023.

Med mladimi je močno razvita posebna računalniška dejavnost, ki vsebuje neštete računalniške igrice in srečala sem se s problematiko sestavljavcev, snemalcev in programerji te izjemno razvite gospodarske dejavnosti zlasti v Nemčiji in seveda v Ameriki. Vsebina igrice mora biti domišljena z velikim številom zapletov, problemov in zanimivimi dogodki. Čim več domišljije, čim več nepredvidljivega, nevarnosti, orožja in tako naprej do skrajnosti, ki jih je še možno sprogramirati ter ponuditi na spletu. Čeprav kar nekaj igric poznam preko svojih vnukov me je tovrstna problematika presenetila zaradi naporov, ki jih kreatorji vlagajo preko svojih podjetji v kadre, ki so iznajdljivi, imajo razvito fantazijo in dovolj potrpežljivosti, da ustvarijo igrico, ki zanima predvsem najstnike, je pa tudi kar veliko odraslih, ki se jim priključujejo. Tudi nisem vedela, da že obstajajo posebne velike dvorane v katerih se zbirajo ljubitelji igric, se seznanjajo z najnovejšimi igricami in imajo velik izbor saj z vstopnino praviloma poravnajo materialno obveznost za občasno igranje. Še bolj pa me je presenetilo, da organizatorji zelo težko najdejo ljudi, ki so sposobni fantazijsko ustvarjati, torej pripraviti scenarij, ki vedno bolj priteguje in širi krog igralcev. Z »lučjo ob belem dnevu« jih iščejo po vsem svetu in dobro plačujejo, da zanje pripravljajo nenehne novosti.

Teror, orožje, maltretiranje, nevarnosti in podobni elementi brez vsebine prevladujejo v igricah in nikakor se ne morem sprijazniti, da so privlačni za mladež. Zakaj jim je to všeč? Dokopala sem se samo do odgovora, da pač nekaj počneš, preskušaš svoje osebne sposobnosti, si zadovoljen če zmagaš in čas mine. Pred dnevi pa sem ugotovila, da nisem edina, ki igralcev igric ne razumem. Pojavilo se je z novo računalniško igrico podjetje, ki hoče preko igric pozitivno vplivati na igralce, jih kaj naučiti, jim dati misliti in po šestih letih trdega dela so na trg plasirali Baldur's Gate 3, ki je trenutno tudi največja tržna uspešnica in je njena prodaja presegla dosedanje rekorde. Uspešnost ji predpisujejo predvsem zaradi inovativne združitve elementov fantazijskih iger devetdesetih let, ko so prevladovale kakovostno pisane zgodbe z izjemnimi dialogi in kompleksne igralske mehanike s sodobnim pristopom, polnim izpiljenih filmskih scen, pa tudi dejstvu, da igralcu dopušča kar največjo možno svobodo, obenem pa je izjemno pozorna na vsako malenkost. V igri je edinstven način potek zgodbe, ki igralca ne pelje po v naprej zarisani poti temveč mu dopušča vso svobodo, da se prepusti igri v kakršni koli vlogi želi in si mora z lastnimi neštetimi odločitvami ustvarjati lastno zgodbo. Menda lahko na ta način ustvari tudi 17.000 zgodb. Igra dopušča svobodo tudi pri spopadih kar igralca spodbuja k inovativnosti ali se bo z nasprotnikom pogajal, ga uničil s steklenico olja, ki mu ga vrže pod nogo da zdrsne in podobno. Posebno vlogo imajo vse zvrsti coprnije, s katerimi se igralec poigrava skoraj v neskončnost. Obstoječi igralski studiji so skoraj onemeli pred tem novim trendom, ki ga nakazuje Baldur's Gate 3 in njegovimi dosežki na trgu. Igralska stroka bo seveda iskala svoj prostor tudi v prihodnje, saj je ta skoraj neizčrpen.

Ne moremo pričakovati, da bodo igralci izgubili interes za igrice, se pa v vsakdanjem življenju že nakazuje, da so igrice pri mladostnikih aktualne leto ali dve, potem jih nadomesti šport, strokovni interesi in iskanje lastnega jaza med vrstniki. Vsaka generacija si pač poišče aktivnost, ki je v trendu, stvar prihodnosti ali popolna novost in prav je tako, Mladost je bodočnost!

Ste zaskrbljeni, ker vaši ne morejo brez računalniških igrc?

Naložbe v novinarstvo, 30. november 2023.

So v naši lepi domovini stvari, ki me razveseljujejo, ker nastajajo na inovativnem področju družbe in imajo v sebi razvojni naboj. Ker večkrat uporabljam kakšno pikro na račun prispevkov novinarjev imam slab občutek, da komu ne bi storila krivice, če nekaj napišem, pa ni resnično. Ampak res so novinarji naklonjeni ali nenaklonjeni marsikomu in tudi tendenciozni. Spomnimo se samo prispevkov osrednjem slovenskem tiskanem mediju o črnem princu. Vsak dan ista novinarka o istih stvareh objavlja vsaj dva prispevka. Nepotrebno za moje razmišljanje toda zelo koristno za konkretno osebo in institucijo, ki jo predstavlja ter kar precejšnja ovira za rast priljubljenosti aktualne Vlade.

Toda priča smo pripravi novega zakona o medijih in objavljenih je kar nekaj mnenj stroke, kakšno novinarstvo potrebujemo, da bo sposobno opravljati svoj posel odgovorno. Ministrstvo za kulturo začenja akcijo za vlaganja v novinarstvo in infrastrukturo, ki jo novinarstvo potrebuje, da bi Slovenija odgovornost lahko uveljavljala kljub zavarovanju delavcev za primer oškodovanja na primer RTV SLO. Pa ne samo za novinarske prispevka temveč tudi za oglaševanje, če to ni pogojeno z javnim interesom. Z novim zakonom želijo doseči, da bi se tudi novinarji lahko vključili v umetniške štipendije ali rezidenčne programe, da bi bili lahko upravičenci v že obstoječi infrastrukturi. Snuje se konkretna podpora za vse medije z načrtom kaj bo Slovenija podpirala v javnem interesu. Mediji bodo v prihodnje tudi preverjali informacije za katere se ne ve od kod prihajajo in od kot se napajajo oziroma kakšen je njihov namen. Mogoč bo umik vsebin, državne oglaševalne kampanje morajo temeljiti na zakonitosti, resničnostni in preglednosti, da se bo vedelo, da je oglas v javnem interesu. Nov zakon bo eden od skrbnikov za ohranjanje in razvoj slovenščine zato bo obveza radijsih posta, da bodo poročale in predvajale svoje vseh vrst programe v domačem jeziku. Zanimiv pa je zaključni del opisa teh novosti v novinarstvu in v medijih, ki pravi, da bo pristojno Ministrstvo po javni razpravi pripravilo rešitve, ki bodo učinkovale saj nočejo zakona s figo v žepu. Bravo snovalci novega ustvarjenja medijske in novinarske stroke, z vami smo!

Zanimivo je še posebno razmišljanje novinarske stroke o medijih kot gospodarski panogi, ki pa ne sme biti samo to. Njihove specifične funkcije so vzpostavitev infrastrukture, ki je novinarstvu nujno potrebna. Prodajnih mest medijev skoraj ni več saj tudi manjših trgovin ni več, ukinjajo se pošte in zmanjšuje komunikacijska infrastruktura, da o kioskih in trafikah na najvidnejših mestih naselij in mest sploh ne govorimo. Pomanjkljiv nadzor nam je nakopal težave na primer pri povodnji, opažamo ga pri koncesionarjih in morali bi ga okrepiti tudi na področju zaščite javnega interesa. Prisluhnimo tistemu delu novinarske stroke, ki si prizadeva za dobro novinarstvo z močnimi dopisniškimi mrežami po svetu in za poročanje o vse vsebinah od otroških do znanstvenih.

Presenečajo me, da so urejanje razmer za dobro delovanje novinarjev in medijev prevzeli iniciativo strokovnjaki, odločno ministrstvo in ljudje z dolgoletnimi izkušnjami. Vsega spoštovanja vreden je zapis prof. dr. Milosavljevića, ki brez predsodkov oceni, da je od osamosvojitve dalje slovensko novinarstvo in medijska srenja urejena kot divji zahod in ni mogla opravljati svoje vloge pri uveljavljanju naše demokracije. Mislim, da se tu ne bi smeli ustaviti. Oblikovalci v tem času uveljavljene zakonodaje so bile politične stranke, številne Vlade in še številnejši ministri za kulturo in gospodarstvo. Vsi so znane osebnosti z imeni in priimki. Nisem za »lov na čarovnice« toda omenjenim naša družba res ne bi smela dovoljevati sodelovanja pri upravljanju države v prihodnje. Oblikovati pa je nujno tudi mnenje do odgovornosti institucij ali posameznikov, ki so pripravljale strokovne osnove za sprejemanje zakonov in so tako preprečevali razvoj demokracije v naši družbi. Ti so bili seveda dobro plačani zato bi bilo dobro, da jih naše sodstvo da vedeti, da neupravičeno bogateli na račun davkoplačevalcev. Lahko pa bi to kruto nalogo prevzela tudi njihova stanovska društva.

Menite, da je uveljavljanje odgovornosti nepotrebno?

Umanotera Slovenije, 29. november 2023.

Svet je vedno bolj organiziran z namenom, da se zagotovi njegov trajnostni razvoj. Tudi v naši državi imamo strokovno organizacijo Umanotero, ki s spremljanjem novih trendov želi uveljavljati trajnostni razvoj v nacionalni politiki, da se zagotovi ravnotežje med človekom in okoljem. Ukvarja se z okoljskimi politikami, trajnostno rabo virov, podnebnimi spremembami, ekološkim kmetijstvom, energetsko učinkovitostjo, varstvom narave in podobnimi področji, zlasti pa spodbuja aktivno sodelovanje državljanov pri reševanju okoljskih izzivov.

Slišimo njen poziv? Se nanj odzivamo? Ja, postali smo občutljivejši za okolje, ni nam vseeno kako se uporablja in to je dobro. Nismo pa zadovoljni, če se na primer zaradi problematike trajnostnega razvoja ukine podjetje, kjer delamo, če se od nas zahteva zmanjšanje porabe mesa in na splošno zahtevajo bistvene spremembe v naših prehranskih navadah, tudi nenehne težave z pomanjkanjem elektrike, prepoved vgradnje plinskih peči ali odpravo premoga. Da bo prepoved rabe posebnih zemelj vplivalo na razvoj informacijskih tehnologih sploh še ne debatiramo. Načeloma torej smo za varovanje okolja, ne vemo pa kako se bomo preživljali, če opustimo vse tisto kar trenutno naj bolj masovno uporabljamo ne da bi vedeli s čim opuščeno lahko nadomestimo.

Kako besede spreminjati v dejanja? Nešteto mednarodnih konferenc politikov direktorjev, predsednikov se je že zvrstilo, vsi so za varovanje okolja toda nafti se ne odpove nihče saj nimamo še nadomestila za pogon avtomobilov. Tudi plinu se poraba še vedno povečuje kljub več kot 20 letnem prepričevanju prepričanih, da se mu moramo odpovedati. Zgleda, da se ustavlja le poraba premoga. Še v tem desetletju moramo v Sloveniji drastično zmanjšati porabo fosilnih goriv.

Na podnebnem vrhu Združenih narodov v Dubaju smo na TV gledali, kako orjaški lastniki fosilnih goriv ploskajo drug drugemu zaradi uspešno izvedenega še enega sumita za katerega slovenska Umanotera pravi, da gre za ne zavezujoči poziv brez potrebne časovnice opuščanja fosilnih goriv. Ostajajo odprto vprašanje globalne podnebne pravičnosti, ki naj bi zagotavljalo sredstva za odpravljanje posledic podnebnih sprememb na planetu. Umanotera Slovenije še meni, da tudi prvi sporazum o oskrbi s hrano pravno ni zavezujoč kar naj bi v vsako dnevnem življenju pomenilo, da ni nič določenega glede naših prehranskih navad in zmanjševanju živinoreje kot največjega onesnaževalca okolja.

Zakaj vam vse to naštevam ali bolje ponavljam kar ste neštetokrat že slišali. Spadam med tiste ljudi, ki se morajo znajti sami neglede na težo problema. Če bi stroka in politika zmogla kaj narediti sem prepričana, da bi to že naredili. Nekaj že krpajo kot je na primer prispevek za izolacijo hiše in podobne drobtinice, ki jih imamo radi, vendar bo glavno izvedbeno nalogo morala prevzeti družina. Namesto 3 ali celo več avtomobilov naj bo pri hiši le eden, meso naj bo na mizi samo enkrat tedensko in ne podlegajmo več kot razkošni praznični ponudbi mesnin. Obnovimo vrtičke, sadovnjake in druge nasade, kot lahko v tem času vidite v oddajah prehrane posameznih narodov ob 18 uri, na strehe in nerabne površine nameščajmo sončne elektrarne in naj si mogotci nafto in plin nekam zataknejo. Spodbujajmo inovacije svojih šolanih otrok in dovolimo jim, da nam polepšajo življenje s kakšno boljšo rešitvijo, kot jih tu omenjam. Moj vnuk na primer razmišlja o vodiku kot avtomobilskem gorivu. »Uzdaj se kljuse u svoje uzde!«

Se vam zdi, da bi morda zmogli opisane napore?

Frakcije v podjetništvu, 28. novembra 2023.

Predsedniki Uprav, generalni direktorji, ravnatelji in ljudje s podobnimi nazivi v podjetjih naše države, ki jih smatramo predvsem za predstavnike kapitala, so organizirani po svojem osebnem prepričanju v nekaj lobističnih skupin. Tako se že vrsta let razvija odnos teh ljudi do trgovanja z Združenimi državami Amerike pod nazivom Ameriški zajtrki, večja koncentracija direktorjev se še vedno srečuje na Gospodarski zbornici ali njihovih Združenjih, nastajajo novi lobiji kot na primer Klub podjetnikov, ki ga obvladujejo predstavniki manjših ali srednje velikih podjetnikov in še še marsikaj bi se našlo. Zanimivo pri tem je, da je njihovo prvotno združenje Društvo Manager v zatonu, v javnosti vsaj zgleda tako.

Vsako omenjeno združenje ima svoje zamisli o tem kako urejati odnose z državo in z delavci oziroma njihovimi sindikati tako, da dobivajo upravljalci države dvoumno predstavo, kaj naša podjetja zmorejo, kakšen je njihov dejanski odnos do socialni in skupnih potreb, pa tudi bledi predstava, kam je dejansko potrebno usmerjati naložbe, da bodo skupne zadeve v državi zagotavljale podjetjem ustrezne storitve danes in v prihodnje.

Čudim se tej neenotnosti pa tudi posameznim direktorjem, ki jo podpirajo. Samo poglejmo lobi okoli Ameriškega zajtrka in človeka na vrhu pomembne institucije, ki je pred leti razlastila delničarje in lastnike podrejenih obveznic ter prejela pomoč države. Danes ima tolikšen dobiček, da preprosto ne ve kaj naj z njim počne in je njegova dilema le ali naj ta dobiček porabi za nakup novih podobnih institucij nekje po Balkanu ali naj ga izplača kot druga runda delničarjem, ki so bili že z prvim izplačilom več kot zadovoljni. Kako to, da ta institucija ne prepozna svoje obveznosti do tistih, ki so ji v stiski stali ob strani, ji materialno pomagali, verjeli v njeno prihodnost? Ali pa primer dveh podjetnikov v Klubu podjetnikov, ki kotirata izjemno visoko ne samo v politiki temveč tudi v javnosti. Prodaja njunih podjetji jima je prinesla okoli pol milijarda, porabila jo bosta za socialne naložbe in naložbe v super center s Plečnikovo umetnino kot »jagoda na torti« sredi centra. Za enega od obeh vem, da je za delovanje svojega podjetja dobil znatno državno pomoč, za drugega bi pa lahko mirno rekla, da je kapital znal plemenititi, da pa mu je prav ta dal krila s katerimi bi lahko dobil najboljše projekte v državi v realizacijo. Protestira stroka, prebivalci, upirajo se umetniki – karavana gre naprej, še več postaja celo zgled saj sta v javnosti odlično promovirana medtem ko je delo tistih v Gospodarski zbornici Slovenije skoraj pozabljeno in reprezentančno brisano v odnosu do države. Recimo samo še, da je skoraj smrtno nevarno za direktorja, da izgubi svoj položaj, če prejme nagrado Društva Manager. Koliko dobička omenjeni voditelji namenjajo zaposlenim, zaščitam, ki jih poskušajo uveljavljati sindikati, osebnemu razvoju zaposlenim in bogatitvi njihove duhovne rasti, skoraj nima smisla povpraševati, vsekakor manj kot prejmejo delničarji ali oni sami.

Se pa kljub izogibanju medijev zaveda tako država kot javnost, da opisana managerska zagnanost ni tisto, kar družba potrebuje za svoj stabilen razvoj in rast blagostanja. Vse pogosteje se z velikim spoštovanjem omenjajo tisti direktorji, ki se dobro zavedajo, da mora poleg njih rasti in se razvijati tudi njihova infrastruktura v upravljanju države, ki se zavedajo, da je premoženje brez odličnih delavcev nedonosno in zato vlagajo v kariere pri njih zaposlenih. Dobili smo prvo proizvodno organizacijo, ki se je z dokumentom obvezala, da bo 50% dobička vlagala v krepitev delovne sposobnosti in s tem v krepitev osveščenosti, da samo primeren odnos med kapitalom in delom lahko vodi v boljše življenje. Odlično!

Kako pa vi ocenjujete ravnanje svojega direktorja?

Mladost in družba, 27. november 2023.

Svet, ki se odpira mlademu človeku tam okoli 17. leta starosti je nekaj izjemno zanimivega in prijetnega za vsakega najstnika, ki je imela to srečo, da so njegovi starši realni in razumni ljudje, ki odgovorno skrbijo za svojo družino. Ja prav ste prebrali, radovednost, prijetno počutje in zadovoljstvo mladega človeka s spoznanji odraslosti so v prvi vrsti odvisni od pogovorov, razmišljanja in obnašanja družine. Če doma spoštujejo slovenščino, berejo knjige ali celo razpolagajo s knjižnico, bo ta navada prehaja na mlajše že zato, ker je sicer prisotna želja biti enak odraslim. V domačem okolju je oblikovan tudi odnos družine do razmer v širšem smislu, predvsem pravilni odločitvi o varnosti, preskrbi, možnosti zaposlitve in drugih skupnih zadevah v državi. Prisotno je vsaj v nujnem obsegu sodelovanje družine v ožjem lokalnem pa tudi državnem okolju. Ni potrebna posebna znanost ali kakšno izjemno poučevanje, mladi od starejših posrkajo, kar jih zanima in to razvijajo dalje na svoji izobraževalni poti.

Danes se položaju mladih v Sloveniji posveča neverjetna strokovna pozornost. Ne mislim, da je to slabo, še posebno, če se besede na posvetih, predavanjih, simpozijih, organih upravljanja in drugih dejansko spreminjajo v dejanja. Opažam pa, da iz besed ne nastajajo dejanja, vsaj ne tako pogosta kot teče beseda. Individualizacija, ki naj bi danes prevladovala med mladimi zanje ni poseben problem, saj drugačnega okolja ne poznajo. Pa tudi če bi ga poznali ostaja boss, manager, politik, predsednik ta ali oni le bel možki med 40 in 60. letom starosti, tam pa tam kakšna ženska. Mlad človek si mora tak položaj ustvariti z vrednotami, ki jih obvladuje in mu s kvotami ne more biti podeljeno, darovano. Zakaj bi bilo na primer mladega človeka strah prihodnosti je težko razumeti, saj mladi vedo, da bo slej ko prej veljalo to kar bodo oni odločili. Umetna inteligenca ja ali ne, vojna ja ali ne, mamila že izločujejo, alkohol tudi, so pa malo zahtevni informatiki, ki v tem vidijo svojo razvojno moč. Kar naj jo preskusijo, že učenci osnovnih šol vedo, da bo treba nazaj k knjigami.

Večkrat se zapletem v razgovore s svojima vnukoma, kar ostri smo, je pa zelo malo mojih spominov, ki bi jih navdušilo, da bi izkušnjo uporabljali danes sami. Ne samo spremembe politik, predvsem tehnološko tehnični razvoj je tisti, ki spodbudi mlade k dejanjem, da se tudi sami izkažejo kot inovatorji, približajo znanju starejših, jim vzamejo celo za zgled. Prav pri ustvarjanju novosti se oblikuje skupna praksa z zelo malo ali nič besed pa velikimi napori skupnega dela na primer pri ustvarjanju družinskega podjetja, pri kariernih poklicih in podobnih zahtevnejših poslih.

Mladi prav za prav nimajo prostega časa, šola ali posel, treningi, tekme, poklicno izpopolnjevanje, pomoč svojim starim staršem, kakšna kulturna prireditev, glasbena šola, smučarija in tako naprej. Moramo se prav potruditi, da najdemo čas za razmislek kar zagotovo ni najbolje saj na pomankanju časa za razmislek nastajajo največkrat nekakovostne odločitve. Prav na tej točki se izkaže zaupanje mladih v svojo družino in družbo v kateri družina živi. Ko zaupanje mlad človek izkaže starejšemu, svoji družini ali družbi je pa izjemno pomembno, da ne ostane brez konkretne pomoči, ki se običajno izkaže v obliki materialne obveznosti.

Politika države po posameznih starostnih skupinah njenih državljanov bi se morala oblikovati na podlagi izkušenj v delovnih procesih, ki jih generacijske pogodbe vsebujejo. Poglejmo samo dejanski delovni odnos mladi – stari. Po domovih ostarelih, bolnišnicah in drugih podobnih ustanovah za stare mrgoli učenk zdravstvene srednje šole, le tam pa tam je kakšna recimo medicinska sestra srednih let. Podobno je v vseh storitvah za stare, generaciji se v praksi zaposlovanja medsebojno dopolnjujeta, morda malo manj v odnosu starejši za starejše, vsekakor pa danes največ storitev za onemogle opravlja dejansko mladina.

Kaj menite, potrebujemo mladinsko politiko v državi?

Dunja, 26 november 2023.

So ljudje, ki so mi dragi vse življenje ker so me spremljali ob veselih dogodkih ali pa zato, ker so preprosto prijazni, optimistični ali kot rečemo zdrav duh v zdravem telesu. V mojem primeru je tako bitje Dunja, hči bratranca, katerega družina mi je storila mnogo dobrega.

Dunja je učiteljica pred upokojitvijo in danes praznuje svoj 58. rojstni dan. Da se je rodila sem vedela pred njenim očetom, potem smo se v njenem otroštvu crkljale, igrale, kadar sem pri njih prenočevala se je priplazila k meni v posteljo, z avtom sva pogosto kam odšle, skratka bile sva najboljši prijateljici. V vrtcu je dobila prve prijateljice, moe delo pa tudi ni dovoljevalo večjih odsotnosti. Druženje je bilo v počitnicah, obiskih na Korčuli kjer so živeli njeni stari starši in na smučariji po raznih smučiščih, še posebno mi je v spominu ostal Kanin in Kobla. V dekliških letih je Dunja lahko izbirala med fanti in ohcet smo imeli na Bogenšperku. Res nepozabno.

Dunja z možem mi je prinesla na dom svojega prvorojenca takoj po rojstvu in neverjetno, nasmejal se mi je. Maruško je dobila bolj po tiho vendar smo lepo praznovali tudi njen prihod. V šoli je poučevala tudi male romčke, le malokdaj se je lahko pohvalila, da napredujejo in le enkrat, da je neka deklica šolo končala. Sicer pa je svoje učenca jemala skrajno resno. Enkrat so se morali prikotalkati v šolo in na šolskem stadionu so imeli kotalkarski festival. Drugič je svojim učencem naročila, da napišejo ali narišejo kako bi uredili okolico svoje šole. Tudi predavanje o našem potovanju v Peru je organizirala za vso šolo. Kot v šoli je bilo živahno pri Dunji tudi doma. Z možen sta zgradila sijajno hiško, vsak je imel svoj avto, Dunja s premakljivo frajersko streho. Smučali so, prirejali lepa srečanja ob rojstnih dnevih, od časa do časa smo se obiskovali, se srečevali na Krku in pri nas na vrtu, pekli hrenovke in kostanj in prijetno kramljali. Zdaj se srečujemo le še v mislih, sama sem se nekoliko zaprla, Dunja pa ne more iz svojega apartmaja v Solinah. Krožijo e-maili, srečujemo se pri njenih starših. Naša družina ji je letos poslala naslednjo čestitko:

Draga naša Dunja! Zbrani Nad mlini ti čestitamo ob tvojem rojstnem dnevu ter želimo veliko ljubezni in sreče! Spominjamo se tvojega prihajanja na svet, skupnih doživetij v šolskih in po drugih klopeh, na Korčuli prijetnih dni in veselic Nad mlini. Skupaj smo se veselili na smučiščih, se potepali po gozdičkih, našli družbo in si iskali službo. Neverjetno hitro, dobila si Borisa, Luciana in Marušo, da ne omenjam hišo in brez strešno vozilo. Kot mignil bi sta starša se postarala in ti postati moraš njuna varuška Življenje se rodi in razbohoti, spoznamo pa najbolje ga na poti, čim težja je tem več nam pove! Tako kot vedno, držite čvrsto se za roke, Gregor, Jožek, Dunja, Romi pa vsi, ki so z vami!

Kako pa vi čestitate svojim dragim!

Rožni venec na Kongresnem trgu, 25. november 2023.

Dogodek se mi ni zdel pomemben dokler so o njem niso razpisali pravniki naše domovine, ki dogodek tolmačilo po zakonih EU in Slovenije. So stvari, ki jih iz njihovega pisanja ne poznam dovolj dobro, da bi jih komentirala, se pa marsičemu čudim, predvsem temu, da noben ni omenil kaj o dogodku menimo občani in občanke, čeprav menim, da je to dosti pomembnejše od paragrafov o tem ali se mora predstavnik sodne veje oblasti tudi klanjati kot verski poglavar.

Spet bom odtavala v svoje otroštvo, k stari mami, ki je bila res verna ženska v pravem pomenu besede. Ko je molila je pozabila na vse nas okoli sebe. Nenehno nas je opozarjala, da je molitev uslišana le, če je iskrena, če verjameš v to za kar moliš, če se poglobiš v svojo dušo, to pa lahko storiš le, da se umakneš od ljudi, da greš v cerkev ali v drugo samoto, da ne zaznavaš motenj. Tako je molila in delovala. Otroci smo našli na tisoče razlogov, da ji nismo sledili, kot najstniki smo veliko brali, kot dijaki učili in spoznavali različne plati življenja, tudi tišino in mir vendar ne za molitev temveč za premislek kaj narediti ko se je od nas pričakovala pomembna odločitev.

Molitev Rožnega venca na javnem prostoru, pred publiko, ki presoja, pred ljudmi, ki molitev ne poznajo, pred sovražniki in vseh vrst prijateljev je, milo rečeno, žalitev čustev res verujočih, je promocija moči institucije, ki jih organizira, je žalitev za ljudi kot je bila moja stara mama. Spoštujem vernike vseh ver in na misel mi ne pride, da bi koga zaradi verovanja odklanjala, toda vernik bo molil, da se mu bo izpolnila neka pomembna želja ne pa zato, da bo zmagal kreacionizem nad empirizmom ali krščanstvo nad islamom in podobno. Kot nas je učila verna ženska, moli vsak za uresničitev svoje želje, skupne želje kot so prošnje za dež ali nabirka za novo cerkev, pa potekajo po posebnih protokolih in na posebnih mestih.

Podobno menim tudi za maše in druga verska javna dejanja na katerih naj bi bili prisotni tudi neverujoči, obvezno pa najvišji državni predstavniki. Res je vprašanje, če je to še vera, da bo domovini bolje, kadar morajo neverujoči početi stvari po protokolu v katerega ne verujejo. Kako, da krščanski verniki ne prepoznajo, da iz teh cerkvenih prireditev ne vidimo drugega kot državne funkcionarje v nezavidljivi zadregi – če so povabljeni se čutijo dolžni udeležiti, če se udeležijo jim je nelagodno pred javnostjo. Res je tudi, da na primer vabilo muslimanske skupnosti lahko povzroči tudi zagato, če kdo pričakuje, da bo predsednica države pokleknila proti Meki in se priklanjala po protokolu muslimanske skupnosti.

Vse te promocije predvsem kristjanov res niso za današnji način upravljanja države in življenja ljudi. Ne mučimo se še z verskimi problemi, saj je še nešteto stvari bolj v nebo vpijočih, ki jih je prioritetno reševati. Zakaj bi zamerili predsedniku Vlade, če se ne odzove vabilu na mašo za domovino? Zakaj je drugi dan v vseh javnih sporočilih to povedano kot Golobova pomanjkljivost ne da bi kdo sploh pomislil kaj vse je tega dne moral pod nujno narediti.

Končno je potrebno kakšno reči tudi o učinkih teh verskih promocijskih aktivnosti kot je bila na primer razglasitev, da se je v Stični zbralo 28000 mladih na verski prireditvi. Posledice tega rekordnega obiska pa žal nikoli nismo zaznali ali spoznali; je zato več duhovnikov, teologinj pri verskih opravilih, več delovnih mest, manj nasilja med mladimi, manj drogiranih ali še kaj boljšega.

Kako pa vi razmišljate o prireditvah kot je bil Rožni venec?

Veter v mreži, 24. novembra 2023.

Po prvi svetovni vojni se je zgodilo veliko zgodovinskih sprememb za Slovenijo tako v politiki kot v kulturi. Ozemlje Slovenije je bilo vključeno v novo nastalo Državo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Narodi so iskali svojo narodnostno identiteto in si prizadevali pridobiti čim več politične neodvisnosti. Pomembno vlogo je imelo gibanje moderne v katerem so sodelovali Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette, Aleksander Murn, Rihard Jakopič ter Slovensko narodno gledališče in film. Pozornost je bila usmerjena v zaščito slovenščine in boju za nacionalno suverenost. Nastala so mnenja, ki so vplivale na razvoj identitete Slovenije.

V našem mestu razmere niso bile naklonjene ljudem. Ker ni bilo dela in razvoja tudi ni bilo razvitega kulturnega življenja. V letu 1920 so novomeški umetniki organizirali posebno manifestacijo, ki jo poznamo pod imenom Novomeška pomlad. Pobudniki so bili pesnika Anton Podbevšek in Miran Jarc ter slikar Božidar Jakac, pridružili pa so se jim še I:Čargo, Z. Skalicicky in M. Mušič. Pokroviteljstvo je sprejel Rihard Jakopič. Pripravili so pokrajinsko umetniško razstavo v hotelu Kandija z namenom popularizacije preporoda slovenske umetnosti, z željo, da se umetnost približa preprostemu ljudstvu in s poudarkom na nujen preporod novomeške umetnostni kot sestavnega dela ustreznejših lokalnih razmer.

Na dan otvoritve razstave je bil slavnostni koncert M. Kogoja s solistko Z. Zikove in literarni večer v Narodnem domu. Sledilo je še več kulturnih dogodkov umetnikov iz drugih delov Slovenije in celotna manifestacija je zato pridobila oznako budnice narodne zavesti. Močno je vplivala Novomeška pomlad na delovanje mladih umetnikov saj so za njihova dela začeli leta 1921 izdajati revijo Trije labodje. Sledila je ponovitev osrednjih dogodkov v prestolnici; koncert v Unionu, razstava v Jakopičevem paviljonu in recital v Narodnem gledališču.

O pomenu Novomeške pomladi je M. Mušič napisal knjigo in v njej poudaril: »Ta kulturni preporod, revolucija duha po prvi svetovni vojni je Novo mesto močno in za vedno zaznamovala kot mesto, ki je takrat uspelo preseči okvire svoje provincialne majhnosti in najti stik s svetom«..

Nedvoumno je Novomeška pomlad v svojem času odigrala pomembno zgodovinsko vlogo in prebudila ustvarjalno moč slovenskega kulturno-umetniškega delovanja. Iz teh razlogov se ni čuditi, da je Novomeščan Filip Robar Dorin želel posneti celovečerni film o Novomeški pomladi z naslovom Veter v mreži in to mu je tudi uspelo kljub velikim težavam s financerjem. Pa to ni bila samo Dorinova želja pač pa želja vseh, ki smo razumeli pomen novomeške manifestacije v Slovenskem prostoru. Ni Novomeščana, ki mu učinki Novomeške pomladi ne bili v čast. Mesto ima Anton Podbevšek teater, na stavbi, kjer so se zbirali intelektualci Novega mesta po prvi svetovni vojni, je vgrajeno spominsko obeležje, napisanih je kar nekaj literarnih prispevkov in knjig o njej, pogovarjali smo se dolgo o prostoru med Stari mostom, stavbo SDK in Hotelom Kandija, ki bi ga lahko imenovali Trg Novomeške pomladi. Mesto organizira tudi jubilejne proslave o njej, saj je nastala po manifestaciji vrsta novih kulturnih institucij. Najpomembnejše pa je zagotovo dejstvo, da so udeleženci Novomeške pomladi živeli in delovali tako doma kot v tujini kot izjemni strokovnjaki, mojstri in umetniki. In Dorin je vse to doživljal že kot gimnazijec, še posebno po končane študiju, ko je v domačem okolju snoval svoje Opre Roma in druge filmske umetnine. Mesto je film o Novomeški pomladi od njega pričakovalo in dočakalo, stroka pa ga je v Pulju nagradila z Zlato areno za režijo. Hvala Dorin!

Ima vaša družina rada svojemu mestu?

Dorin, 23. november 2023.

V naši soseski je doma družina Filipa Robarja Dorina, poznanega po filmih, ki jih je ustvarjal ali soustvarjal Filip potem, ko je zaključil študij na filozofski fakulteti v Ljubljani in se vrnil iz študija Columbia College v Chicagu. V mojem mestu ga je vse občudovalo, saj je bil režiser filmov, scenarist in filmski scenarist. Normalno je bilo, da si njegove filme videl med prvimi, prebiral ocene njegovih del in se čudil njegovi nadarjenosti.

Sama nisem bila med tistimi, ki bi prijateljevali s poznanim filmskim ustvarjalcem ker pač moje delo ni bilo povezano z njim. Srečevali smo se zjutraj na sprehodu, on s psičkom, se pozdravljali in od časa do časa kaj pomodrovali o kulturnem življenju mesta. Tudi na prireditvah našega mesta je bila prilika za pozdrav, pohvalo novega njegovega filma ali kaj podobnega. Je pa moj sin skupaj z ansamblom Metro zaprosim Dorina, da jim pomaga posneti spot in kot je poročal sin, je to storil z veseljen. Sin se je rad tega spomnil in večkrat.

Že dolgo ga nisem več srečevala ob jutranjih urah in bila ne malo presenečena, ko je Prešernovo nagrado namesto njega prevzela njegova soproga. Možno se mi je zazdelo, da nagrado želi bojkotirati, ker je včasih tudi javno kritiziral filmsko produkcijo v naši domovini in kot drugo, da mu zdravje ne dopušča javnega nastopanja. Hudo mi je bilo za soseda, ki je očitno zaključil svojo ustvarjalno filmsko življenje. In res je pred tremi dnevi odšel za vedno. V mislih se poslavljam od njega!

Kot je razvidno iz njegovih javno objavljenih podatkov je bil Dorin pomemben filmski ustvarjalec in dober, čuteč človek. »Filmu je posvetil svoje življenje; film je živel, s filmom je protestiral, s filmom se je boril za pravice šibkejših družbenih skupin« so zapisali v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk in Zvezi DSFU. Mojster je posnel trideset filmov kar šest celovečernih, ostali so posneti kot dokumentarci. Kdo ne pozna Opre Roma, Vetra v mreži, Ovne in mamute ali Jonovega leta naj si jih ogleda zdaj v spomin na odhajajočega. Slovenska javnost se je delu Dorina poklonila s Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2019 pa tudi z nagrado Prešernovega sklada 1990, Badjurovo nagrado 2010 in Nagrado Franceta Štiglica leta 2017. Nekdanja država mu je podelila Zlato areno na Puljskem filmskem festivalu za režijo filma Veter v mreži, film Ovni in mamuti je leta 1985 prejel nagrado Grand Prix Mednarodnega filmskega festivala Mannheim-Hiedelberg.

Vsebina njegovih filmov je povezana z njegovim socialnim čutom. Opre Roma je celovečerni dokumentarec o prekmurskih in dolenjskih Romih. Film Veter v mreži je prikaz Novomeške pomladi, prikaz prizadevanj slovenskih intelektualcev, da se razmere v Sloveniji modernizirajo. Film Ovni in mamuti govori o težavah priseljenih delavcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, film Jonov let pa odpira probleme mladih, ki ne sprejemajo vrednot svojih staršev.

V odnosih z filmskimi kritiki in odločujočimi ljudmi je bil Dorin mnogokrat »potisnjen v kot« in je moral vlagati izjemne napore, da je pridobil njihovo soglasje in sredstva. Nezadovoljstvo mu je zmanjševalo voljo po ustvarjenju kljub lepim nagradam, ki so mu bile podeljene. Kakor koli, prebivalci mojega mesta smo spoštovali njegovo delo in vedeli, kaj nam sporoča.

Ste si ogledali katere film režiserja Dorina?

Dobri sosedski odnosi, 22. november 2023.

Z južno sosedo smo v čisto posebnem odnosu. Poleti jo smatramo za del naše domovine, v drugih mesecih je bolj zaveznica v energetiki ali nerazumevajoča v določitvi meje, da o problematiki deviznih hranilnih vlog sploh ne govorim. So pa tudi podjetniki, ki menijo, da bi s sodelovanjem lahko uspešnejše gospodarili in si hitreje izboljševali blaginjo. Potem, ko so sosedi pokupili kar velik del naše industrije in naši investitorji razširili svoje naložbe v propadajoča podjetja južne sosede, so poslovni moharji naredili tudi prvi skupni korak s tem, da so tako nam kot sosedom sporočili, kaj vse bodo počeli v prihodnje skupaj in kaj si od sodelovanja lahko obetamo. Vse so lepo popisali novinarji Slovenije in Hrvaške v prvem magazinu Next business. Po mojem mnenju je ta pomemben dokument gospodarjenja obeh držav, da ne rečem obvezujoči dokument podjetnikov, da uresničijo obljube vsak do take mere, kot so jih predstavili v omenjenem magazinu.

Statistični podatki kažejo, da od nas enkrat večja Hrvaška dosega približno enako uspešnost kot mi. Zgleda pa, da ima ustreznejše urejene obdavčitve, nekoliko nižjo kupno moč in več mladih, ki ne študirajo niti niso zaposleni. Statistični podatki so standardni in zato bodo primerljivi s prihodnjimi. Državni ekonomiji v prerokbah in željah magazina žal ne nastopata tako, da bomo spremljali le pridobitniške organizacije in gospodarske družbe. Naša nekdanja paradna banka vidi na Hrvaškem pomembne poslovne možnosti z vključno finančno shemo za dograditev Nuklearke. Trgovci se zavedajo, da vsakodnevni obisk kar en in pol milijona potrošnikov zahteva odlično strategijo v preskrbi kot v izurjenosti osebja in na tem gradijo svojo bodočnost. Podravka bo razvija Žito kot je napovedovala ob nakupu medtem ko bo Gorenjka verjetno dobila nov internacionalni program. Naš Triglav pravi, da je trajnostno usmerjen in zato zanimiv za vlagatelje in delničarje. Približno tako razmišljajo v Coca-Cola za regijo Adria. Oboje stransko se povečujejo naložbe podjetnikov obeh držav zlasti v finančne in zavarovalniške dejavnosti. Zgledno uspevajo firme kot je z informacijskimi tehnologijami. V trgovinah se širijo nakupi po spletu, zato nastajajo novi logistični centri. Atlantik je vedno bolj zadovoljen s Kolinsko. Energetiki razvijajo nizkoogljične energije po konkurenčnih cenah, Bat Adria pa razvija neškodljive tobačne izdelke. Orbic bo razširjal prodajno mrežo, prav tako ENNA, ki je močna podpornica domačih kmetov. Veliko priložnosti je v turizmu, ki se bo vedno bolj posodabljal. Pomembno mesto pridobivajo na Hrvaškem Petrol, Krka in Medex. Dobro se v obeh državah razvijajo mala inovativna podjetja, tak vzpon doživlja tudi »vodikova dolina» v severnem Jadranu. Nove priložnosti za sodelovanje so v luškem prometu, krepijo se transportne poti, zlasti železniške. Zasnovan je novi koncept gradbeništva, pripravljajo se skupni raziskovalni projekti aplikativnega in mednarodnega značaja, ne malo obetov kažejo vinogradniki, gastronomi in drugi mali, a pomembni ponudniki dobrot in živahnega razpoloženja na številnih destinacijah ene in druge države.

Pričakujemo torej lahko, da se bo dopolnjevala slovenska ponudba na Hrvaškem in njihova pri nas, da ne bo vsaka država v celoti oskrbovala vse potrebe z lastnimi podjetji. V tem vidim največjo prednost medsebojne povezanosti. Potrošniki smo lahko zadovoljni, vendar je v preteklosti tako sodelovanje žal obrodilo rezultate, ki si jih nismo želeli. Prav izkušnje iz preteklosti narekujejo določeno previdnost pred namerami političnih strank, ki so si v obeh državah zagotovile oblast. Spet smo pri dolgoročnih projektih, ki jih morajo spoštovati aktualne oblasti obeh držav in tudi o tem morajo voditi račune pri Next Business-u!

Veliko besed, kaj pa dejanj? 21. november 2023.

Za vodenje industrijskih procesov smo morali poleg kupcev, s katerimi smo se srečevali na svetovnih trgih, dobro poznati tudi gospodarske in kulturne povezave njihovih držav, njihove težnje in sposobnosti urejene trgovinske menjave. V podjetju kjer sem delala, smo v ta namen organizirali klipling in poskušali izpostaviti evidenco o pogojih poslovanja v določeni državi. Bilo je preveč sprememb in dokler ni bilo računalnikov, smo imeli dokaj skromne učinke zato smo informacije uvažali v največji meri iz sosednje zahodne države. Danes je informacij dovolj, nastaja pa problematika njihove verodostojnosti in urejenosti za potrebe svoje dejavnosti. Trg informacij, ki so ga včasih nadzirale institucije Združenih narodov in regulirale posamezne države, je danes v lasti orjaškega informacijsko-računalniškega kapitala kljub temu, da se nenehno množijo trgovske povezave držav z istimi ali podobnimi interesi.

Liga arabskih držav je nastala že leta 1945 in ima 20 članic. Povezuje politično, gospodarsko, kulturno in socialno okolje večino arabskih držav, spodbuja medsebojno sodelovanje in rešuje regionalna vprašanja. Pariški klub, ki je bil ustanovljen 1956 leta je mednarodni posojilodajalec, specializiran za reševanje dolžniških težav v razvoju. Deluje po načelu dogovora in sodelovanja med državami upnicami in dolžnicami. Leta1968 je bil ustanovljen Rimski klub za raziskovanje globalnih izzivov kot so omejenost naravnih virov, problemi okolja in družbene spremembe. Afriko povezuje Afriška unija, ki si prizadeva za politično in gospodarsko sodelovanje med afriškimi državami kot tudi za ohranjanje miru in varnosti ter za razvoj kontinenta. Obstajajo združenja za razvoj medsebojne trgovine in gospodarstva, za zgradnjo infrastrukturnih objektov, preprečevanja konfliktov, širjenje kulturne izmenjave znotraj Afrike ter za krepitev in razvoj znanosti. Leta 1989 je bila ustanovljena Azijsko-pacifiška gospodarska skupnost (APEC) v kateri sodeluje 21 držav. Njeni cilji so gospodarska rast, trgovinsko sodelovanje, naložbe med članicami. Države z hitro rastočim gospodarstvom so ustanovile združenje BRICS že leta 2006 – vlagatelji v investicijske sklade vemo, da so to Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južno afriška unija. Namen povezovanja je povečanje svojega vpliva na svetovno politiko in gospodarstvo, zlasti pa na reformo mednarodnih finančnih institucij. Še mnogo je različnih povezav in lobijev za zagotavljanje sodelovanja na svetovnem trgu. Tu so še Soros, Davos, Greenpeace, WTO in nešteto drugih, ki si prizadevajo vplivati na globalno politiko in družbo. Mnoge mednarodne združbe še posebno pa Združeni narodi, imajo posebne agencije in programe za spodbujanje miru in varnosti.

Svet je prepreden z vseh vrst organizacij, ki si prizadevajo, da bi na svetovnem trgu prevladovalo njihovo mnenje za vsako ceno. In v tem je glavni problem trenutnega stanja miru. Ponudba strateškega gospodarstva kot je prehrana, energija, mobilnost, zdravje in podobne dobrine z vključno vseh vrst orožja s pomočjo izvažanja demokracije, ščitenja verskih čustev ali ponovnega uveljavljanja nekih preživelih tradicij, onemogoča mladi rod, da bi si ustvaril življenje po svoji podobi. Škoda, konflikti so neizbežni, od naše kulture pa je odvisno njihovo reševanje.

Verujete v mirno reševanje konfliktov?

Žigosanje prihoda na delo, 20. november 2023.

Neverjetno, že tretjič poslušam iste besede, iste kritike in iste ugovore na uvedbo žigosanja prebitega časa na delu. Vsi, ki se trenutno oglašajo v državi zaradi sprejetega predpisa o evidentiranju prisotnosti na delu, tolmačijo med besedami ta predpis kot nepotreben, ker odpravlja zaupanje delodajalca v poštenje delavca, da je odvečna in draga kontrola. Obstajajo kakšni razumni razlogi za take razlage v katere se vključuje celo urednik SP Dela Ali Žerdin.

Minilo je že več kot pol stoletja, ko sem se prvič srečala z žigosno uro o prisotnosti na delu v tovarni kjer sem vodila Ekonomski sektor. Imeli smo nenehne težave pri obračunu plač, ker so bile ročne evidence po posameznih sektorjih, podatke o prisotnosti na delu so vodile za to zaposlene referentke, ker so znale delovni čas evidentirati po sprejetih kriterijih tako, da je zaposlen dobil plačilo, ki je ustrezalo izmenskemu delu, dopustom, bolniški, nadure, čas prebit na službenem potovanju, izredni dopust, redni dopust in tako naprej vse, kar je bilo potrebno vsakemu zaposlenemu plačati po določbah veljavnih v podjetju in po določbah države in njenih za dajatve od plač pooblaščenih organov. Predpisi so se seveda pogosto spreminjali na vseh nivojih, celo v bankah kamor smo nakazovali anuitete dolžnikov. Najbrž si težko predstavljate kako je to izgledalo pri 1000 ali več zaposlenih na številnih lokacijah. Napak je bilo veliko, reklamacij tudi, nezadovoljstvo je naraščalo in prvega agenta, ki je razpolagal z žigosno uro smo z zanimanjem sprejeli, njegovo ponudbo pa skrbno proučili z vsemi, ki so nas oskrbovali s podatki komu kaj obračunati, s personalno službo, celo z vratarji kot smo takrat imenovali receptorje in ki naj bi opozarjali prihajajoče in odhajajoče. Trajalo je več mesecev, da smo pripravili pravilnik, v teh mesecih pa poslušali debate iste vsebine, ki jih zdaj objavljajo javni mediji. Imeli smo podporo generalnega in centra za avtomatsko obdelavo podatkov na mašini IBM 360/25, poskusna doba je trajala kar nekaj mesecev in končno smo za obračun plač imeli stvarne dokumente. Prehod na računalniški obračun plač je bil enostaven.

Mineva že tudi več kot štiri desetletja od kar smo podobno proceduro uspešno izpeljali v SDK in tudi takrat smo poslušali številne kritike, izražene dvome. Toda žigosna ura je bila zdaj že izpopolnjena in tudi računalniški center usposobljen. Porabili smo mnogo manj časa za pripravo navodil, poskusna doba je bila krajša in prehod na računalniški obračun plač enostavnejši. V spominu takrat zaposlenih je ostala velika ljubezen in poroka pri nas za uvedbo ure zadolžene organizatorke z predstavnikom firme, ki je urico dobavila. Postopek uvajanja je popestrila pesnitev »Urica vaju je združila,…«

Kolikor mi je znano ni delavne skupnosti, ki bi imela težave z žigosanjem prisotnosti na delu. Opažam, da imajo zdaj že skoraj vsi poslovni prostori žigosne ure, zaposleni pa kartice kar v žepu in ure jih zaznajo, ko gre imetnik mimo njih.

Vsi, ki se po pol stoletju uspešnega uvajanja žigosnih ur bojite danes težav z njo iz kakršnih koli razlogov, razmislite ponovno kaj vse boste določili s pravilnikom o evidentiranju prisotnosti na delu. V vašem interesu je, da dobite pravilno in v skladu z dogovorom izračunano mesečno plačo. Avtomatizaciji in digitalizacije se ne moremo izogibati, pa tudi ne smemo, ker sicer ne bomo prepoznavni v vesolju podatkov, ki jih potrebujemo za uveljavljanje svojih pravic in dolžnosti. Ne gre za nezaupanje, še manj za Levico ali za kakšno zaprašeno staromodnost, pač pa za verodostojen dokument o plači, ki zaposlenemu pripada.

Imate dobre ali slabe izkušnje z žigosno uro?

Sodobni rasizem, 19. november 2023.

Rasni predsodki povzročajo veliko težav ljudem po vsem svetu kljub temu, da kar naprej drug drugemu dopovedujemo, kako nepotreben je in dokazujemo, da mi pa res nismo rasisti. Ta dvoličnost mi je dala misliti na primer zakaj so nenehna nasprotja med verami, med narodi, moškimi in ženskami.

Strokovnjaki pravijo, da se sodobni rasizem opira na predsodke, diskriminacije in sovraštvo, kar je povezano z rasno ali etično pripadnostjo. Njegove ključne značilnosti so nepravične prakse in politike institucij, neenakosti v družbi, stereotipi, marginalizaciji etičnih skupin nehotnih vsakodnevnih komentarjih, dajanj ali situacij, sovražni govor na družbenih omrežjih, širjenje sovražnega materiala, spletno nasilje in podobno. Sodobni rasizem je institucionalen, strukturalen, kulturen in digitalen ter mikroagresija.

Boj proti vseh vrst rasizma je kompleksen, zahteva sodelovanje družbe na več ravneh, vključuje izobraževanje, ozaveščanje, pravične politike in dialog. Rasist je lahko posameznik, globoko pa je zakoreninjen v družb in zahteva sistemske rešitve.

Sodobni rasizem, še posebno njegov sovražni govor je nevaren za pravice manjšin ker mu praviloma sledijo dejanja. So raziskovalci, ki pravijo, da sta govorica sovraštva in govorica ljubezni dve plati istega problema, saj v vsakdanjih izrazih lahko nakazujemo tudi odpor na primer do naših zahodnih vrednot, v izrazih ljubezni pa se skrivajo potencialne sovražnosti. V običajnih geslih se največkrat skriva zahteva po omejevanju pravic žensk. Nobena od pridobljenih pravic ni trajna, za vsako se moramo prizadevati, da se ohranja. Vedno obstajajo ljudje, ki nasprotujejo enakosti spolov in želijo ponovno uvajati razlike v delu žensk in moških oziroma s povečano vlogo moških v čemer prepoznavajo možnosti za izboljševanje razmer na svetu. Migrante sprejemamo s strahom, da bi nas okradli, da bodo posiljevali in da bodo kulturo njihove družbe uveljavljali pri nas. Dejstva pripovedujejo da večina nasilja nad ženskami nastane v družinah, pod domačo streho.

Zlo, ki ga povzroča sodobni rasizem, razkraja družbo in na široko odpira vrata prepirom samovolji in hudobiji, v njem se kotijo vojne. Voditelji največjih držav zgubljajo samorefleksijo in sposobnost za etično presojo, postajajo absolutistični vladarji, ki jim zvesto služijo njihovi piarovci. Za svoja dejanja ne odgovarjajo. Posledice njihovih odločitev se izkazujejo v slabem upravljanju držav, v zaostajanju naložb v izobraževanje in tehnično-tehnološko posodabljanje in v negovanju in uveljavljanju etičnih vrednot.

Vse to dobro poznamo, nočemo pa spoznati vzrokov zakaj smo tako zabredli, zakaj se razširja sodobni rasizem, predvsem pa kakšna je naloga volivcev in volivk, da bo med nami vedno manj duhovnega siromaštva. Prepričana sem, da moramo več vlagati v kakovost izobraževanja v šolah in doma, da bodo mladi uspeli zaščititi naravo pred bogatimi naftarji, uporabniki posebnih zemelj, vode in drugih naravnih dobrin in kar je najvažnejše, za drugačno upravljanje s skupnim premoženjem moramo izvoliti odgovornejše ljudi z etičnimi vrednotami.

Kaj pa vi menite o vzrokih sedanjih vojn?

Vukovar nekoč, 18. november 2023

Vojaška obveznost je nekoč veljala za vse fante, fizično sposobne za vojskovanje. Moj sin je služil vojsko v Koprivnici, zanimivem hrvaškem mestu z ostanki antičnih objektov, s tovarno Podravko in z belimi lilijami posajenimi vrtovi. Obiskovali smo ga pogosto, si skupaj ogledovali mestne posebnosti, razpravljali o prijateljih iz orkestra v katerem je sin igral bobne in debatirali o njihovi vojaški knjižnici kjer je bil sin knjižničar. Včasih smo, seveda brez vojaka, postopali tudi po Madžarski in ogledovali njegov Balatonu.

Sinovi vojni prijatelji so se tudi po poteku služenja javljali, vendar ne pogosto in tudi ne vsi. V spominu nam je ostal med zadnjimi telefonski klic iz neke kleti v Vukovarju, kamor se je verjetno zatekel sinov prijatelj iz orkestra. Povezava je bila slaba, dalo se je le razumeti, da je fant v stiski. Nič, prav nič se ni dalo storiti, kljub nenehnemu ponavljanju, da si prizadevamo za mir, za sožitje,…

Vukovarčani so bili takrat v enakem brez izhodnem položaju kot so danes Palestinci. Kot je razbrati iz spletnih informacij tudi danes, po dvaintridesetih letih, še vedno ni enotnosti o tem čemu so bile potrebne vukovarske žrtve.

Uničenje Vukovarja je bila prva usodna vojaška odločitev o odpravi bratstva in enotnosti v večnacionalni državi. Iz tega razloga je bila vojna za Vukovar boleča za vse državljane saj je simbolno nakazovala način prihodnjega obračunavanja med različnimi narodi in verami na ozemlju države. Sledili so vojni spopadi v Bosni in Hercegovini, vsega hudega vajeni ljudje na Kosovu pa jo še vedno doživljajo. Vsak dan prihajajo novice kdo vse si želi kot svoje interesno področje razglasiti zahodni Balkan kot da na tem področju živijo ljudje, ki si sami ne bi znali krojiti lastno usodo. Od kot ta pohlep kogar koli po ozemlju Balkana, ki slabi našo varnost? Zelo dobro se spominjam vprašanja pisateljice Tite Kovač, ki je živela v Grčiji ob osamosvojitvi Slovenije: »A so vam Američani dovolili oditi iz sedanje države?« ker sem samo debelo gledala je še dodala: »no, ali pa kdo drug?«

Tako kot celotno ozemlje zahodnega Balkana je tudi mesto Vukovar, pristaniško mesto ob Donavi, pomembna zapuščina Ilirov, Keltov in Rimljanov, ki so nekoč obvladovali prostor med Savo in Donavo. Poznani in zanimivi so zato poleg arheološkega parka še muzeji in izkopanine. Novejšo zgodovino Vukovarja so pisale predvsem tovarna obutve Borovo, tekstilna in živilska industrija ter vinogradništvo. V sodobnem času bogati njihovo življenje mednarodni turizem zlasti razvit v območju Donave pa tudi vino izjemne kakovosti. Naložbe v razvoj mesta zagotavlja Hrvaška s pomočjo namenskih skladov Evropske unije pa tudi mesto samo, ki ima konkretne načrte zlasti za širitev pristaniške dejavnosti. Iz popolnih ruševin se je tako mesto opomoglo, se moderniziralo in usmerilo svoja prizadevanja v prihodnost.

Veseli me, da se rane celijo in ostajajo ljudje ustvarjalni, optimistično razpoloženi tudi po tem, ko se jim zgodi očitna krivica. Ni brez razloga Vukovar mesto herojev in srčno upam, da je med njegovimi prebivalci še vedno tudi sinov soigralec iz vojnega orkestra.

Ste pozabili na Vukovar?

Na obisku v Trebnjem, 17. november 2023

V mojem otroštvu je bilo Trebnje oddaljen kraj kjer sta se cedila med in mleko. Kdor je šel v Trebnje mi je prinesel liziko ali kakšno drugo darilce. Sama sem Trebnje videla samo v spremstvu starih staršev, ko smo se ob nedeljah vozili k maši v farno cerkev. Ko sem zaključevala osnovno šolo, so se razdalje zmanjševale, kmalu pa sva se s staro mamo preselile v neposredno bližino Trebnjega in lahko sem hodila v knjižnico, na prireditve v dvorano, k telovadbi in se vključevala v prostovoljne organizacije, povsod, kamor je smel tudi bratranec Jožko. Te omejitve so se zmanjševale in ko smo se začeli voziti z vlakom v gimnazijo, so popolnoma prenehale. Kot študentka in pozneje zaposlena v industriji sem Trebnje obiskovala le ob jubilejih in praznikih, po smrti stare mame pa še to ne. Zgodilo se je sicer kdaj, da smo kaj nabavljali v Trebnjem ali se udeležili regionalnih razgovorov, tam smo tudi iskali prostor za proizvodnjo nitke potrebne pri operacijah. Pravi razcvet pa je mesta Trebnje pa se je začel s podjetjem Trimo in industrijskih enot, ki jih je Trimo potreboval. Industriji je sledil infrastrukturni preboj, razvoj lokalnega izobraževanja in tradicionalni kulturni projekti. Danes je Kraj Trebnje že mesto, mlado in dinamično, polno novih zamisli.

Razvoju v Trebnjem smo morali slediti tudi zaposleni v SDK. Prostore za svoje dejavnosti smo najeli v šolskem centru , kjer je bila sicer predvidena knjižnica. Iz tega razloga smo se takoj, ko je bilo možno kot investitor vključili v izgradnjo nove poslovne soseske in si zagotovili svoji dejavnosti primerne prostore. Projekt Knjižnice Pavla Golije se je začel uresničevati.

Z leti se je moje sodelovanje s Trebnjem močno okrepilo. Sodelovala sem pri obeh Forumih o razvojnih potencialih mesta, pri nastajanju Rastoče knjige Temeniške in Mirenske doline v katero se tudi sama vpisana, prijetna so bila nekatera kulturna srečanja v Galeriji likovnih umetnikov v Trebnjem zlasti pri veliki donaciji družine Špringer-Bernik. Bila sem tudi gost Univerze za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem kjer sem skušala predstaviti, kakšna je bila pot nas kmečkih otrok do izobrazbe in blagostanja. Jože Zupan je ocenil moje delovanje tipični primer uveljavljanja znanja in odgovornosti v pogojih družbene lastnine in novodobnih gospodarskih trendov.

Trebnje preseneča na mnogih področjih tako v gospodarstvu kot v družbeni nadgradnji. Trimo, TEM Čatež, TPV in druga podjetja so tranzicijska dejstva preživeli in ostajajo močna gospodarska opora mesta. Nastajajo številna mala podjetja tako v kmetovanju in vinogradništvu, kot v kooperantskih poslih, njihovi nosilci pa so mladi strokovnjaki, marsikje tudi inovatorji. Močna je trgovska dejavnost in obrtništvo kar vse povečuje stanovanjsko gradnjo in širjenje mestnega prostora. Neverjeten je razvoj glasbenega delovanja. Glasbena šola ima več orkestrov, spodbuja študij vokalov in instrumentov, prireja operne in druge koncerte in je poznana po ustvarjalnosti že tudi v tujini.

Trebnje je opredelilo svoj prostorski načrt kot je možno razbrati iz pogovorov z občani, tudi za oddaljene kraje od mesta. Pripovedujejo, da iz Lipnika vozita šolarje kar dva avtobusa. Če bo šlo tako naprej, bomo kmalu brali o arheoloških raziskavah v Trebnjem, novem Kulturnem domu in vsem naložbam, ki so meščanom potrebna.

Spoznajte, kako nastaja iz malega veliko in pomembno mesto!

Večne Lamutove umetnine, 16. november 2023

V mojem mestu je živel in ustvarjal likovni umetnik Vladimir Lamut, ki je pred drugo svetovno vojno pridobival znanje o likovni umetnosti v Zagrebu kjer se je srečeval s slikarjem Ljubom Babičem, grafikom Tomislavom Krizmanom in svetovljanov Krstom Hegedušićem. Kot meni Goran Milovanović, poznavalec takratnih umetniških razmer, so omenjeni bistveno vplivali na Lamutov izbor tematike mestnih vedut naslikanih v duhu realizma in z dokumentarnim značajem. Nekatera Lamutova dela se vključujejo v krajinsko slikarstvo, ki simbolično konstituira mestni prostor ter postopoma postaja identiteta mesta in njegovih prebivalcev. Povojno obdobje Lamutovega ustvarjanja je v duhu ekspresionizma, vsebinsko brez slavljenja socrealizma in temelji na izhodiščih francoskega modernizma. Lamut si je pridobil vzdevek Dolenjski Van Gogh. Lamutove slike mesta so impresionirale odličnega fotografa Boštjana Puclja, da jih je dopolnil z fotografijami današnje podobe.

Vse opisano je razvidno na razstavi v Galerija Krka, ki smo jo danes odprli z izvrstnim intimno izvedenim glasbenim nastopom in strokovno predstavitvijo razstavljenih del ob prisotnosti sina pokojnega Vladimirja Lamuta in fotografskega mojstra Boštjana Puclja. Galerijski prostor smo napolnili do zadnjega kotička in tudi tako ponovno izrazili zahvalo umetniku za izjemno obeleženje mesta v svojih umetniških delih.

Zanimiva razstava kar sama kliče galeriste mojega mesta, da v svojih razstavnih prostorih več pozornosti posvetijo nekdanjim in sedanjim umetniških ustvarjalcem mesta ter njegovega gravitacijskega okolja.

Še posebno pozornost zaslužijo študije in pobude povezovanja preteklosti s sedanjostjo na vse možne načine po vzgledu Lamut-Pucelj. Na ta način se promovirajo zamisli sodobnih, še ne afirmiranih umetnikov, ki so verjetno skriti ustvarjalni talenti, pomembni za uresničevanje vizije mesta v prihodnje. O tem sem že večkrat pisala tudi v javne medije ker menim, da je mladim potrebno nuditi konkretno pomoč pri prvih korakih v svet kulturnega podjetništva. Gre za njihovo umestitev v naše mesto, za zagotovitev potrebnih delavnic, za razumevanje lokalnih galerij in zadovoljitev drugih pogojev z vključno avkcijsko hišo za trgovanje z umetninami.

Upoštevati je nujno nove šolske umetniške programe , ki na trg pošilja strokovnjake za sodobne interese prebivalstva. Pri tem ne mislim samo na slikarstvo in kulturo, enako prilagoditev zahtevajo pravzaprav vse stroke. Je pa pričakovati, da bo prav podjetništvo v kulturi naraščalo z obstoječim trendom, ki že zaznava okoli 25000 s. p. in na pristojnem ministrstvu že pripravljajo strategijo za to področje, ki bo verjetno obvezujoča tudi za lokalne oblasti.

V naši lokalni metropoli kot univerzitetnem mestu bi bilo dobro povečevati aktivnosti na področju kulturnega podjetništva ali v kakšni še primernejši obliki sodelovanja mesta in visokošolskih zavodov. Upamo da bodo aktivnosti Razvojnega centra v Podbrežniku sledile novih potrebam družbe in potrebam novih poklicev.

Kulturni dogodek z Vladimirjem Lamutom da misliti in zahteva razmislek o konkretnih dejanjih, ki jih potrebujejo ljudje v sodobnem času.

Si boste ogledali svoje mesto na slikah Vladimirja Lamuta v dialogu s slikami Puclja?

Srečanje upokojenih, 15. november 2023

Ko sem leta 1980 prišla na novo delovno mesto, sem med drugim predlagala, da bi se enkrat letno srečevali zaposleni s svojimi nekdanjimi sodelavci, ki so upokojeni. Z nekoliko skepse smo pripravili prvo srečanje, ki je bilo dobro sprejeto tako med upokojenimi kot pri zaposlenih, smo srečanje organizirali vsako leto in ga organiziramo še po 35 letih odkar je država ugotovila, da našega dela več ne potrebuje. Eno od teh srečanj je bilo naravnost znamenito. V sicer novi stavbi ni bilo dovolj prostora, najeti smo morali gostilno na Prepihu, udeleženci smo bili vsi, tisti na delu in upokojeni, posebna skupina pa je pripravila program tako za slovesni spominski dan kot za zabavo. Res veličastno in samoplačniško, da se razumemo!

Ko sem danes odhajala na silvestrovanje, je na oglasni deski visel parte, da je za vedno odšla naša upokojenka Anka. Res sem morala močno pogoltniti slino, da ni bilo solza in nehote sem se spomnila, da je ob letošnjem srečanju naše generacije iz Ekonomske fakultete prav tako spremljal parte za kolegom Markom Pereničem. Ta žalostna obvestila nas dnevno spremljajo in z njimi moramo upokojeni živeti.

Današnjega silvestrovanja se nas je udeležilo okoli petdeset, med temi sem druga po starosti, prehiteva me le ena nekdanja sodelavka. Med upokojenimi so tudi tisti, ki so k nam prišli kot pripravniki in se skupaj z nami postarali. Ob pozdravljenju smo nasmejano obujali samo lepe in prijetne spomine, vse hudo in težavno je pozabljeno. V pogovorih so aktualni vnuki in vnukinje, preštevali smo vdove in vdovce, v Gostišču na trgu so nas dobro postregli in Smilja je imela prijeten, da ne rečem realistični nagovor kot po navadi. Je pa bilo letos prvič, da je srečanje potekalo brez srečelova kar sem pripisovala oslabelosti naše nekdanje šefice gotovinskega poslovanja, ki je že gostja dnevnega centra za starejše.

Seveda ni šlo brez fotografiranja. Komaj smo pospravili juho in se hoteli lotiti zrezkov, je fotograf iz soseščine že pripravljal sceno za lepo fotko; izbral je prostor, ga opremil s stoli in nas nato razporedil nanje in okoli njih. Slika je uspela in galerija esdekajevcev se je spet izpopolnila. Ne gre iz glave obešen parte Anke, zanimive žene večnega avtomobilskega tekmovalca, ki ga je občudovala in storila vse, da mu je bilo lepo. Ne samo ona, tudi druge prizadevne delavke in izjemni možje iz inšpekcije , ki so odšle v večnost, se mi vračajo v misli. Oba Toneta, Slavo, Ida,… Pogrešala sem kljub živahnosti srečanja tudi še živeče, ki verjetno ne morejo od doma kot na primer Darinka, Marica, … Institucija, ki sem jo vodila, je bila izjemno usposobljena, delo je bilo vedno prva in popolna dolžnost, strokovnih rešitev veliko in pomoč pri uresničevanju samoupravne zakonodaji nujna. Nihče ni odpovedoval, godrnjal ali bil zdrahar in med nami je bilo veliko spoštovanja. Žal ima vsaka stvar svoj začetek in konec, vzdihnem, in se nasmejim fotografu, da bo tudi letošnja fotka lep spomin ker iz oči, ki se mi naklonjeno nasmihajo lahko prepoznam, da se imamo še vedno radi.

Premišljujem o tem svojem življenju in množici ljudi, ki so ga bogatili in krasili. Čeprav se množica zmanjšuje mi je prijetno, če ugotovim, da ji sledijo potomci. Pozdravljamo se in nekoliko pokramljamo. Prekrasno drage mladenke in mladeniči, da ste pozorni do starih, tudi mi smo bili pozorni do vas ko ste lezli iz plenic, iskali pravo šolo, službo, ,,, Življenje je večno!

Boste tudi vi silvestrovali s sodelavci?

Branje o morjeplovstvu, 14. november 2023

Kar nekaj dni me je okupiralo izjemno zanimivo prebiranje literature o dogodkih raziskovalcev koncem devetnajstega stoletja. Branje o raziskovalcu Alexandru von Humboldt in njegovih znamenitih raziskovalnih podvigih v Latinski Ameriki me je navdušilo za prebiranje kar osemsto strani obsežne knjige pisatelja Hary Thompsona z naslovom Ta stvor teme. V knjigi avtor opisuje pomorska raziskovanja Ognjene zemlje po naročilu angleške admiralitete, ki jih je med drugim spodbudilo tudi uspešno Humboldtovo potovanje.

Ognjena zemlja ali Tierra del Fuego je skupina otokov enake geološke zgradbe ali nastanka na skrajnem koncu Južne Amerike, ki jo je bilo možno raziskovati šele koncem 19. stoletja, ko so iznašli orodja in naprave za raziskovalno delo in seveda znali graditi tem nalogam primerne ladje. Ena izmed njih, imenovala Beagle, je pod vodstvom kapetana FitzRoya kar pet let pilotirala med otoki arhipelaga da bi ladijsko osebje zagotovilo dovolj podatkov za izdelavo potrebnih zemljevidov, za morebitno gradnjo pristanišč in za prepoznavanje vremenskih pogojev za življenje in delo. Seveda pa je bila glavna pozornost raziskav usmerjena v iskanje naravnega bogastva tega predela sveta, spoznavanje avtohtonega prebivalstva in možnosti oziroma smotrnosti ustanavljanja kolonij.

Kapitan Beagle je imel ustrezno geodetsko znanje in vsakega člana posadke je izbral tako, da je poleg svojega mornariškega dela lahko raziskoval določeno ožje interesno področje ali pa vsaj pomagal raziskovalcem pri zbiranju rastlin, kamenin, živali, hroščev, vsega pač, kaj znanstveniki proučujejo. Poskrbel je tudi za ustrezno usposobljenost svoje posadke. Sam je bil zapriseženi Torijec, ki si je nenehno prizadeval za spoštovanje v tistih časih močno uveljavljenih verski naukov in tradicij. Thompson ga opisuje kot izjemnega poštenjaka, ki sta mu ugled in čast največji vrednoti, ki je dosledno izpolnjeval dogovorjeno vendar blagodejno vplival na okolico in podrejene. Indijance je jemal kot sebi enake, dva moška in eno dekle je celo odpeljal v Anglijo na izobraževanje, da bi pozneje v svoji indijanski srenji poučevali druge. Kapitan Robert FitzRoy je bil britanski pomorski častnik in geodet, ki je bil izjemno sposoben pomorski časomerilec in strokovnjak za meteorologijo.

Žal tu ne morem ponoviti pomorskih doživetij, ki jih je doživljala posadka. Zagotovo so najzanimivejši izbruhi morskih vulkanov in potresi, srečanja z domorodci v izjemno slabih življenjskih pogojih, soočenja z lopovskimi piratskimi ladjami, hudimi nevihtami in nepremagljivimi vetrovi, premajhnimi prostori, ki so ovirali prevoz večjega obsega, boleznimi in mnogo res zanimivih zgodb o intrigah v londonskih krogih, mornarskih družinah in še in še. Bralcu ni sekundo dolgčas. Ne smem pa prezreti, da je na Beagli potoval tudi Charles Darwin, naravoslovec in znanstvenik znan po teoriji evolucije s pomočjo naravne selekcije. Našel je na tem potovanju ključne podatke in vzorce za svoje znanstvene dosežke, ki jih je zbral in objavil v knjigi »O izvoru vrst«. FitzRoy in Darwin sta bila velika prijatelja in sta skupno ustvarjala vendar je FitzRoy ostal kreacionist in se z Darwinovo teorijo ni mogel sprijazniti.

Ko smo potovali v Peru, smo se odpeljali do Horma na Ognjeni zemlji, ki je že dokaj blizu južnega tečaja, mrzla tudi poleti. Na mestu, kjer je bil postavljen prvi misijon je danes mesto Ushuala kjer smo spali v pernicah v lesenih hiškah na glavni ulici polni trgovinic. Počutila sem se izjemno lepo v tem spominov polnem območju ob Magellanovem prelivu.

Ste tudi vi obiskali Ognjeno zemljo?

Latovščina v galerijah, 13. november 2023

Galerije umetniških del so prijetno zatočišče ljubiteljev kulture predvsem tistih, ki želijo v miru in zbrano spoznati določenega umetnika, pomen umetnine, pa tudi trende likovnega ustvarjanja. Galerija je bila v mojem ljubiteljskem kulturnem delovanju med prvimi vejami umetnosti, saj so umetnine obiskovali zaposleni kar pogosto in dokaj številčno. Mineva že več kot pet desetletij odkar je galerijska dejavnost naš vsakdan, vedno z novimi umetniškimi presežki, v spodbudo mladim umetnikom in v zadovoljstvo tudi lokalnemu prebivalstvu.

Prve bolj množične galerijske korake v lokalnih skupnostih, podjetjih in institucijah države je organizirala civilna družba, v okoljih kjer sem živela tam od petdesetih let preteklega stoletja dalje, marsikje pa ta proces še vedno uspešno nastaja. Naj kot primer navedem Rastoče knjige po naših šolah in lokalnih skupnostih. Te, na osnovi ljubiteljske kulture delujoče galerije, so po večini že tudi opremljene z zloženko v kateri se običajno podajo podatki o razstavljenih eksponatih in avtorju. Strokovno oceno poda kustos, organizator galerije pa poskrbi za otvoritveno slovesnost, varnost razstavljenih del ter predstavi svoj interes.

Čisto nekaj drugega so profesionalne galerije, največkrat kot nacionalne institucije pa tudi kot neprofitne in profitne ustanove. Primerjave med zgoraj opisanimi amaterskimi galerijami in profesionalnimi ni možna pa tudi ne smiselna. Narodna galerija, Galerija sodobne umetnosti in podobne imajo namen varovati in skrbeti za likovne umetnostne zaklade Slovenije ter za njihovo predstavljanje svetu in prebivalcem Slovenije. Njihovo delo mora biti organizirano v skladu z mednarodnimi predpisi in strokovno neoporečno. Dolžni so narodove zaklade predstavljati na predavanjih, o njih objavljati spoznanja in dosežke v medijih in najzahtevnejši strokovni literaturi in še mnogo drugega kar obvezuje nacionalne likovne institucije, da upoštevajo svetovne standarde. Od nekdaj me zanima delovanje Narodne galerije, še posebno od kar jo vodi Novomeščanka, pred njo pa jo je vodil Kostanjevčan. Preberem vse kar ta pomembna galerija objavi in spremljam kaj posreduje v eter, če sem le pri moči pa tudi obiskujem njene razstave, da o kofetkanju v njenem prijaznem lokalu strežbe v pritličju sploh ne govorim. Zadnje čase na primer nam je sporočila kako si prizadevajo, da bi umetnine lahko predstavili tudi hendikepiranim obiskovalcev kot so na primer slepi, dementni, ljudje z zmanjšanimi kognitivnimi sposobnostmi ali vzgojno problematično mladino. V takih galerijah že odpirajo oddelke za učenje in vključevanje občinstva z bolj razlagalnim in neposrednim pristopom in uporabo prilagojenih informacijskih orodij. Nastaja program usposabljanja za manj konvencionalne tehnike komuniciranja z občinstvom kot so možnosti spoznavanja umetnine s pomočjo gibov, z vsakdanjimi zadevami, ki obiskovalca nagovarjajo z vprašanji kot posredniki med sliko in njim. Tak posrednik je lahko tudi hrana. Predvsem se pa apelira na strokovnjake, da obiskovalcem predstavijo umetnino razumljivo in celovito brez uporabe nepotrebne »latovščine«.

Še in še bi lahko naštevala spoznanja, ki bi pripomogli, da bi v galerije prišli tudi tisti, ki zdaj ne pridejo ker zanje nimamo prilagojene tehnike in razumljive predstavitve vsebine umetnine. Ja, tudi kustosi oziroma strokovnjaki likovne umetnosti, se morajo potruditi, da bodo ocene in predstavitve umetnin podali razumljivo za obiskovalce teh naših dragocenih hramov kulture v prestolnici in po regionalnih mestih države.

Se udeležujete prireditve galerij v vašem okolju in v državi?

Na vrsti smo volivci! 12. november 2023

Na zadnjih volitvah smo z zaupanjem v pravičnejšo družbo, podelili mandat za upravljanje s proračunom in vladanje večinski stranki ter njenim kandidatom. Kar huda, skoraj nepremagljiva je bila blokada njenega dela že ob prevzemu oblasti in ta se še vedno krepi po znanih tridesetletnih »receptih« o rušenju legalne vlade. Začne se z afericami in kakšnimi tretjerazrednimi slabostmi posameznika na oblasti, okrepijo te nerodnosti »neodvisni« novinarji, sledijo anketni padci, ugotovljeni na podlagi javnih objav »neodvisnih novinarjev in končno nagovor, da ne rečem pritisk na predsednika države, da imenuje novega »starega« mandatarja. Tako smo volivci ostali brez svojih mandatarjev skoraj pri vseh dosedanjih vladah, krivi pa naj bi bili »novi obrazi«, spodrsljaji brez posledic usodnih posledic in

podobnih za lase privlečenih sodb za Cerarja, Šarca, Pahorja, … Dragi volivci, čas je, da se upremo tej nekorektni in škodljivi kraji naših pooblastil, da nadaljujemo prizadevanja za normalno delo naših pooblaščencev in da ne sprejemamo metod s katerimi se diskreditira naše izvoljene mandatarje.

Najprej razmislimo ali imajo nekatere neprimerne izjave sedanjega predsednika vlade kakšne usodne posledice razen tega, da so nepotrebne. Se lahko sprijaznimo z njimi po reku saj je tudi predsednik vlade le človek in mu še naprej poklanjamo svoje zaupanje tudi potem, ko je bil javno medijsko linčan. Prav tu je srž naše presoje, naših prihodnjih pričakovanj o njegovem delu. Dobro, javnost ga je za napake okarala, volivci pa se moramo prizadevati, da bo delo premiera v prihodnje natančneje ocenjevano in javnost objektivnejše informirana.

Odklanjati moramo nadaljnje zdraharstvo kot so nutrije, pritiski zdaj na tega zdaj na drugega, zasliševanja in podobno. Premier se mora razbremeniti operativnih nalog kot so promocijske in informativne aktivnosti, spopadov s stroko in občinami, projektnih del in podobno.

Svojo korist za družbo mora premier prepoznati v oblikovanju dolgoročnega duhovnega in materialnega razvoja države tako znotraj države kot tudi njen odnos do drugih narodov. Poskrbeti mora za dokument dolgoročne stategije države, ki mora biti obvezujoč za prihodnje vlade, da se bodo uresničevali, dograjevali in novim razmeram prilagajali interesi volivcev in ne interesi političnih strank. Poskrbeti mora, da ministrstva pripravijo obnavljanje in dolgoročnim ciljen primerno zakonodajo na vseh področjih dela kar bo spodbudilo posamezne stroke, da bodo sproti skrbele za naložbe v modernizacijo ter racionalizacijo poslovanja v pogojih zelenih tehnologih in zaščito okolja.

Da bi svoje naloge kot naš pooblaščenec mojstrsko opravljal mora biti do razumne meje zaščiten pred ustvarjalci afer vseh vrst, predvsem pa predmet strokovnega ocenjevanja in ne mnenja »nepristranskih« posameznih novinarjev. Dosedanjemu anketiranju je obvezno dodati mnenje anketiranih o vzrokih za neuspeh dela premiera in vlade ter predloge za odpravo teh vzrokov. Volivci moramo najti poti, po kateri naj hodijo naši mandatarji, da bodo izboljševali našo blaginjo in bodo »stali in obstali« na oblasti dokler bomo to hoteli mi in nihče drug.

Naivno smo volivci ocenjevali, da bo peščica izvoljeni v katerem koli mandatu idealno reševala naše zamisli, ne da bi te zamisli zbrali, se o njih sporazumeli in nato skupno uresničevali. »Novi obrazi« vedno bolj izobraženih in v prihodnost zazrtih mandatarjev so naša rešitev, seveda, pa si moramo skupaj z njimi nenehno prizadevati, da uveljavimo položaj ki nam kot volivcem pripada. Zato srčno upamo, da predsednica države ne bo podeljevala mandata za premiera brez volivcev.

Večno je vabljiva oblast in z njo predvsem proračun največjega dobavitelja in največjega kupca – države

Kaj pa vi menite o imenovanju premiera, pri izvolitvi katerega nismo sodelovali volivci?

Dan prijateljstva, 11. november 2023

Že nekaj let je druženje prijateljev 11.11. ob 11 uri dogodek v pozabi, ker ni več potreben, saj je njegov organizator že uspešna multinacionalka, oblikovana po zamisli stroke in njenih lastnikov. Je pa tridesetletno druženje enako mislečih prijateljev multinacionalke ostalo v lepem spominu vseh udeležencev, ki so še na tem svetu. Predvsem je živ spomin na prizadevanja za usposobitev proizvodnih zmogljivosti, katerih zaključek je običajno spremljala otvoritvena svečanost z uglednimi gosti in izjemno široka zainteresirana javnost od lokalnega prebivalstva do predsednika republike. Potrebna so bila mnoga leta, da so bili usposobljeni sistemi kakovosti, dobre poslovne prakse, nadzor nad materialnimi sredstvi in tehnološkimi postopki, logistika, informatika in še mnogo drugega kar zahteva urejeno poslovanje. V teh mnogih preteklih letih se je postopoma razvijala strokovno informativna mreža po vedno večjem številu držav, ki so potrebovale izdelke današnje multinacionalke, sledila jim je kupo prodajna dejavnost, nešteti raziskovalci in komercialisti, da o novejših komunikacijah sploh ne govorim. Ni se čuditi, da so se ključni ljudje spoprijateljili ob tem delu in si oblikovali svoj praznik prijateljev ter ga praznovali v eni od svojih turističnih destinacij med vinogradi ob Martinovanju ob pečeni goski, rdečem zelju, pečenem kostanju in prepevanju. Naslednje dneve je sledilo običajno naporno in strokovno delo z več dobre volje in zaupanja v nove uspehe.

Ker na tem svetu ni nič trajnega razen nenehno spreminjanje vsega, je logično, da smo na neki točki ugotovili preživelost tega dneva, da nekdanji udeleženci radi praznujemo Martina tudi s svojo družino in osebnimi znanci tudi kot gostitelji v svojih vinogradniških vikendih. Sama na primer sem se vedno spomnila kako je bilo za Martina pri mojih starih starših, še posebno pa svojega očeta, ki sem ga običajno samo na ta dan v letu videla, se z njim družila in ga spoznavala. Se zgodi, da kakšno leto združimo sinov rojstni dan z Martinom in na vrtu gostimo svoje sorodnike in potomce z dobrotami in pijačo, tudi z vinom sestrične Jožice in brata Zvonka, saj so avtomobili lepo v garažah ker smo peš dostopni večini povabljenih.

Martinovo je v moji rodovini pomemben praznik ker so bili močni vinogradniki naši predniki, nekateri sodobniki, pa tudi potomci. Nekaj sorodnikov se je potem ko so se postarali, moralo odpovedati vinogradništvu, ker niso imeli zainteresiranega naslednika, marsikdo več ne sme uživati alkohola zaradi zdravja, imamo pa tudi sorodnice, ki so zaradi starosti sključene in obolele za revmo pa vseeno lezejo ob trtah v goricah, uživajo v naravi in ljubijo svojo trto kot da je neločljivi del njihovega življenja. Občudujem jih, posebno tiste, ki so vse življenje kmetovali, kako pomemben del kmetije je vinograd, trgatev, kletarjenje, vinska klet in oprema. Ko pridejo skupaj taki ljudje se razvije razgovor, ki ga je težko razumeti, o škropivih, vrstah grozdja, pripravi zemlje, čiščenju, opremi, kaj jaz vem o čem še, kot da si na vinogradniškem tečaju, ki so ga včasih organizirali vaški veljaki. Toda čas ni več naklonjen vinogradnikom, konj na kmetijah ni več, da bi se z vozom odpeljali v vinograd, avto in vino pa ne gresta skupaj, zmaguje avto!

So pa v območju moje nekdanje delovne pristojnosti nastala nekatera res kakovostno izjemna vina z blagovno znamko, lastnimi lokali po glavnih mestih doma in v tujini in s strokovno usposobljenimi enologi. Imamo vse več mladih vinarjev in sumim, da jih spodbuja tudi Vitez vin, ki so mu ta naslov podelili Francozi. Svet gre naprej, kultura pitja se že uveljavlja v protokolih, pri kosilih, slovesnostih,…

Praznujete Martina?

Sence nad dobrimi dejanji? 10 november 2023.

Zaradi ostrih besed, ki jih v blogih namenjam najodgovornejšim ljudem v moji državi in v svetu, imam večkrat slabo vest, da ne opazim in ne pišem tudi o njihovih dobrih in koristnih dejanjih, ki nedvoumno tudi so. Na svetu ni človeka, ki bi bil samo dober ali samo slab, tudi ni brezmadežnih, življenje nas pelje po dobrih in slabih poteh, pri ocenjevanju uspehov ali zablod svojih ali drugih pa moramo biti kar se da nepristranski. Zavedam se dobro, da se pri delu običajni ljudje potrudimo po svojih najboljših močeh in znanju, da pa nam dostikrat spodleti uspešnost bodi si zaradi prevelikih pričakovanj ali pa pogojev življenja in dela, ki so zlasti v modernih časih vsak dan drugačni. To je možno opazovati pri upravljanju sveta, držav, občin, pri vseh delavnih skupnostih pa tudi doma v družinah. Mnenje o uresničevanju pričakovanega pa lahko oblikuješ le, če si sposoben objektivne presoje in se ob vsakem uspehu ali neuspehu vprašaš, kako bi ravnal sam v takem primeru.

Naj se najprej zamislimo na delo naših predstavnikov v organih upravljanja. Združeni narodi že desetletja slavijo kot preživela povojna organizacija, ki je svoje delo že opravila. Pa ni tako saj je na primer po mnenju dr. Plut Dušana potrebno pri njej ustanoviti Varnostni svet za okoljevarstveno ukrepanje, ki v lokalnem okolju ne more bistveno izboljševati razmer. EU je bila vedno predstavljena kot nekaj nedosegljivo dobrega in navdušeno sem celo sodelovala s predlogi za načrtovanje življenja in dela v njeni prihodnosti. Za našo državo niti ne vem, če ima obvezujoči razvojni program za Slovenijo kot celoto, torej je malo verjetno, da bi oblikovala cilje skupnega dobra, jih časovno opredelila in izvajala. O obvezujočih dolgoročnih ciljih moje občine nisem zasledila informacij.

Brez zlonamernosti poudarjam, da se na vseh koncih in krajih izrazito izkazujejo potrebe po sporazumu, kaj je dolgoročno najbolje za skupnost, kaj od tega spada v časovno prioriteto in kaj je vsakodnevni posel profesionalcev vseh poklicev. Svetovne, evropske in slovenske elite so danes vodje nekih strank za katere niti ne vemo koliko članov ima, logično je, da delujejo kratkoročno saj je bolj malo upanja, da bodo obstale na oblasti več mandatov. V naši državi je bilo že večkrat poudarjeno in javno objavljena potreba po dopolnitvi ustave, zakonov, programov in projektov toda vojne med strankami na oblasti in opozicijo so nepremagljiva ovira za modernizacijo in prilagajanje upravljanja sodobnim in prihodnjim potrebam. Novinarji omenjenim elitam pripisujejo monarhične pristojnosti o katerih volivci nič ne vedo, profesionalne stroke pa molčijo. Zakaj danes ne vidimo dobrih stvari, ki jih morebiti ustvarja današnja elita, strokovnjaki ali posamezniki? Recimo uvedba EUR, znatna sredstva, tudi nepovratna, ki se nam vračajo iz EU, standardizacija, zelene tehnologije, novi Bauhaus, humanitarne pomoči in še in še. Pri nas dolgotrajna oskrba, solidarnost v materialni stiski, šolanje, komunalna infrastruktura, ponudba na trgu, znanstveni podvigi, kulturna produkcija, vključevanje v mednarodno menjavo in podobo

Vsekakor so v teh tridesetih letih naše državnosti elite poskrbele za marsikaj dobrega, dejstvo pa je, da dobra dejanja zbledijo pri polomih kot je orožje za brezupne vojne in pobijanje ljudi, tradicije, ki uničujejo svoboščine predvsem žensk, prekomerna odvisnost države od tujine ne samo v bančništvu in lom poslih, slabosti dolgoročnih obvezujočih posegih v prostor in podobnih, bistvenih zadev za našo prihodnost.

Kaj pa vi sprejemate kot dobro opravljeno delo elit?

Zelene obveznice, 9. november 2023

Pred letom sem se nekoliko pozanimala o načrtih in projektih Moja elektrarna Enertec d. o. o, Maribor, ki se ukvarja s sončnimi elektrarnami, solarnimi nad strešniki, toplotnimi črpalkami in hranilniki. Spoznati sem želela realizatorja hišnih sončnih elektrarn, ki bi mi svetoval, kako bi svojo hiško ogrevala z lastno energijo. Bila sem premajhna potrošnica in za sedaj sem odložila ta projekt. Ob tej priliki pa sem se seznanila s tistim delom omenjene firme, ki zbira sredstva za njihove naložbe v nove sončne elektrarne. Prav takrat so zbirali sredstva za elektrarno Logatec in kupila sem 10 njihovih sončnih modulov. Do sedaj so izpolnjevali vse sprejete obveznosti kot smo napisali in so si pridobili moje zaupanje.

Moja elektrarna še vedno prodaja od 1 do 50 sončnih modulov po ceni 1.500.- EUR za kos in zagotovljeno obrestno mero 3%. na spletu imajo objavljene pogoje za nakup in predpisano proceduro za prevzem obojestranskih obveznosti. Dokler banke ne bodo dosegle vsaj približno tako obrestno mero, bo verjetno nakup sončnega modula zanimiv za vsakogar, ki se izogiba slabemu vplivu inflacije na svoje prihranke v bankah. Imajo zgrajenih že 30 elektrarn, 14280 MWh proizvedene elektrike na let in 9563ton zmanjšanja izpustov na leto.

Očiten je njihov letošnji napredek na področju oskrbe s sredstvi za naložbe. Izdali bodo dve vrsti zelenih obveznic, to je vrednostni papir s predvidenim izplačilom obresti, ki se uporabljala za financiranje okoljskih in podnebnih sprememb. Pri prvi obveznici s spremenljivo obrestno mero vlagatelji poleg obresti vsako leto že pred Božičem prejmejo božičnico v vrednosti 10 % vloženih sredstev. Prvo izplačilo že leta 2024. Pri drugi obveznici je fiksna obrestna mera, ki v prvem letu doseže 5% in sestoji s trimesečnim EURIBOR+1%. imeti morate trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški hiši. Seveda pa morate pred kakršnokoli odločitvijo pregledati pogoje za nakup, ki so na razpolago na njihovi spletni strani in jih tu ne morem ponoviti zaradi obširnosti in podrobnosti.

Namen tega bloga je predvsem opozoriti varčevalce, da se moramo seznanjati z novicami, ki jih nam podajajo posredniške hiše ali izdajatelji vrednostnih papirjev, saj banke niso več zainteresirane za posle predvsem malih varčevalcev. Odpira se niz problemov kako presojati posamezno ponudbo, po kakšnih kriterijih oceniti njen resen namen kamor nameravajo naše prihranke vložiti. Večina nas se zadovolji z informacijo o doseženem dobičku, letni dividendi oziroma obrestni meri. Pa ni tako, saj ste pred kratkim lahko zasledili novico, da sta na primer priznana ameriška proizvajalca zdravil pošiljala na trg tudi opioide kot protibolečinska zdravila in povzročila s tem množico odvisnih od drog. Zagotovo torej solastništvo ali dobiček teh firm ne more biti za nas sprejemljiv in dober vlagatelj. Vsebina naložbe v katero vlagamo je zelo pomembna za »naše mirno spanje« kljub visokim dobičkom. Pomembno je naše zaupanje v upravo firme katere solastniki ali posojilodajalci smo pripravljeni biti. Na misel mi ni prišlo, da bi na primer vlagala ali posodila prihranke podjetnikom, ki imajo veliko premoženje kot so nekdanje tovarne, toplice, gradovi, infrastrukturni objekti, domovi za starejše in podobno, pa s tem premoženjem niso sposobni drugega kot izcuzati čim višjo najemnino brez dodatnih vlaganj, modernizacije, dviga bivalne kulture, da nova delovna mesta sploh ne omenjam. Pri koncesionarjih je seveda potrebna še posebna pozornost glede na rok trajanja koncesije in vprašljivost podaljševanja.

Kako se boste pa vi odločali o svojih prihrankih?

Osveščenost množic, 8. november 2023

Na ekranih se vsak dan, pred našimi očmi, mori ljudi, strelja, ruši in uničuje cele družine, brez predsodkov zravnavajo z zemljo bivališča, šole, bolnišnice, trgovine, tovarne, tisočletna dediščina,.. vse kar ljudje smatramo za javno dobro, za vrednoto, za vez med generacijami. Tako rekoč pred našim pragom se v vojni koti zlo med Rusijo in Ukrajino, nekoliko proti vzhodu umirajo ljudje, ker so Palestinci. V njihovi neposredni bližini umirajo ženske, ker želijo biti svobodne, se šolati, slediti napredku, odložiti v pozabo zakrivanje obraza in las. Še nekoliko prosi vzhodu se ženske ne smejo izobraževati, ne pomaga niti svetovni protest s pomočjo Nobelove nagrade. Greta v EU le z hudimi in številnimi težavami stopinjo za stopinjo še ščiti naravo, stroka že obupuje. Ljudi na zemlji uničujejo mamila v vseh mogočih oblikah, vojaške diktature skorumpiranih državnikov, pa tudi ležernost in pišmeuharstvo mnogih političnih povspetnežev, ki se vključujejo v »kvalificirano večino«. Še bi lahko naštevala in tudi povzetek je možen, verjetno najvažnejši – če ni jasnih skupno dogovorjenih in časovno opredeljenih ciljev, si pač upa vsak po svoje posegati v življenje in delo večine.

V teh značilnostih današnjih dni so kot lučke v temi dejanja velikega upanja neopaznih ljudi. Verjetno je tudi vas »osvetlila« izjava neke starejše Angležinje v nepregledni množici demonstrantov, ko je rekla, da ne ve kdo ima prav toda zahteva, da se ubijanje ljudi ustavi takoj in sprte prisili k pogajanju. Bravo, draga moja, ne moremo kot posamezniki narediti konec ubijanju, lahko pa zabrusimo svojim vodjem, da je njihova odločitev sprevržena in nesprejemljiva. Podobno so se mi vtisnili v spomin pristaniški in letalski nakladalci tovorov, ki svoje nestrinjanje s svojimi državniškimi vodji nakazujejo z odklanjanjem orožarskega tovora na ladje ali avione neglede na to ali gre za Bližnji vzhod, Ukrajino ali katerokoli destinacijo na zemlji. Stokrat bravo nakladalci, posnemali vas bomo, kjer bomo v svojem obnašanju do ubijanja našli priliko. Demonstranti, usmerite svoje programe v bojkot vsega svojega dela na delovnem mestu, kar omogoča ubijanje. Našli so se tudi pogumni akademiki naše države in Združenim narodom predlagali aretacijo glavnega poveljnika pomorov Palestincev zaradi umorov otrok v Gazi. Tisočkrat bravo, dragi Akademiki v upanju, da bo sprejet vaš predlog/protest in protagonist umorov aretiran čim preje. Je pa nujno ohranjati pri življenju vse prebivalce Gaze, kdo bo sicer poskrbel za otroke.

In kakšna je naša skupna slovenska misel o opisanih morijah? Ne morem verjeti vestem, da se v EU nismo pridružili Španiji in Irski. Slišala in videla sem na ekranu našega premiera, ki je jasno povedal, da umore v Gazi obsoja, zakaj je potem Slovenija soglašala, da EU deli mnenje z ZDA in podpira Izrael. Vprašujem se, kje je naša številna in draga diplomacija, kje so izvoljeni predstavniki slovenskih političnih strank skupaj s svojimi svetovalci v evropskem parlamentu, ki tudi ni poceni, kaj na to porečejo slovenske neparlamentarne stranke, kaj socialni demokrati s svojo ministrico? Pa še v Varnostnem svetu združenih narodov se želimo vključiti s tem norim pristankom, da skupaj z ZDA podpiramo vojne morije nič krivih ljudi. Vsi, ki ste kakorkoli povezani z odločitvijo EU, da podpira Izrael skupaj z ZDA, ste nam resnično dolžni obrazložitev svojega dejanja sicer je res potrebno odpraviti financiranje vseh v tem odstavku navedenih institutov in v ta namen zmanjšati davčne obveznosti obrtnikov, Podjetniškim zvezdam in vsem gospodarskih družbam, da bodo lažje ohranjali svojo stabilnost.

Kako pa vi ocenjujete mnenje EU o pridružitvi stališčem ZDA?

Duševne stiske, 7. november 2023

V Sloveniji je evidentno, da se nadpovprečno hitro povečuje ponudba pomoči ob duševnih stiskah ljudi. Tematiko sem podrobneje spoznala pred leti, ko sem pregledovala odobrene subvencije organizatorjem raznih pomoči ljudem na položajih, mladim, žrtvam nasilja, žensk v stiski, prebivalkam varnih hiš, načrtovanju kariere in podobnim porabnikom proračunskih sredstev za katere se ni vedelo ali učinkujejo ali pa je njihovo prizadevanje nepotrebno. Od takrat je preteklo že vsaj deset let, berem pa v medijih, da se te »pomoči ljudem« neverjetno hitro množijo in že preraščajo v industrijo. Razvija se ta industrija v različnih oblikah, največkrat s priročniki v knjižni izdaji, s predavanji in po spletu.

Ljudje bi radi poslovno in duhovno rastli, iščejo nasvete za gradnjo svoje kariere, želijo krepiti svojo samozavest, hitro pozdraviti svojo stisko, potrebujejo modre nasvete, želijo si sreče, prepoznati karme, čaker, nevidne sile, enostavne in hitre rešitve problemov duševnih stis. Dostikrat ne želijo sodelovati s profesionalnih strokovnjakom, ker se bojijo zamudnih postopkov ali pa menijo, da bodo sami kos svojim duševnim stiskam. Trg tako imenovane industrije samopomoči ponujajo laiki in strokovnjaki z dvomljivimi diplomami, licencami in certifikati. Knjižna dela pripravljajo priložnostni poslovneži samo zaradi dobička in so zato nekoristni za iskalce sreče. Storitve industrije samopomoči so zelo drage tudi do 10.000 EUR, če gre za večstopenjsko izobraževanje z ciljem, da učitelj spodbudi velikana v sodelujočem človeku. Narašča tudi število tistih, ki se spopadajo z duševnimi težavami, izgorelostjo in razpoloženjskimi motnjami.

Nadalje se ugotavlja, da je meja med šarlatan0i in komplementarno medicino zelo tanka, da pa je poklicne medicinske pomoči premalo in ne dovolj razvito, da pa so težave tudi v zakonodaji, ki ne odreja delovanje gurujev sreče, motivacijskih govorcev in podobnih profilov. Skratka, ljudje v stiski vedno pogosteje iščejo pomoč pri ljudeh dvomljive kakovosti, ki pretirano zaračunavajo svoje storitve in ljudem niso v pomoč. Tudi sintagma ljudi, da njihovo delo ni dobro in da zato ne dosegamo želenih učinkov, povečuje udeležbo na shodih na primer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se zbere tudi do 2000 udeležencev, ki upajo, da jim bo predavatelj nakazal zanesljivo pot po kateri bodo hodili v prihodnje bolj zadovoljni in srečni.

Spominjam se take ponudbe prva leta po privatizaciji premoženja pri nas. Guruji, ki jih omenjam v tem blogu so masovno prihajali iz tujine in z svojimi knjigami ter predavanji masovno poučevali staro in mlado. Morali smo jih spoznati, da smo se prepričali, kako plehko je njihovo znanje in kako brez potrebe ga uvažamo. Nisem pa vedela, da je danes že iz tega nastala prava industrija, ki lahko iz vsakega človeka naredi velikana. Velikane potrebujemo, toda ni jih videti, želeli bi si jih v razvojnih poslih, v uvajanju trajnostnega poslovanja, v upravljanju s proračuni pa tudi na prireditvah mednarodnega značaja in gospodarstva. Tu jih ni, čeprav bi jih najbolj potrebovali, da bi se zmanjšale duševne stiske ljudi z rastjo blagostanja. Komu torej služi industrija samopomoči v Sloveniji?

Zdravstvo morajo urediti zdravniki tako, da bo narod ostal zdrav, naša dolžnost pa je, da jim zagotovimo ustrezne pogoje za delo. Tisto, kar nam bolj škoduje kot koristi pa pustimo brez naše finančne podpore.

Hodite tudi vi k pouku v industrije samopomoči?

Ljudske obveznice, 6. novembra 2023

Pri svojih letih in bogatih izkušnjah danes ne morem svetovati varčevalcem kam naj naložijo denarne prihranke, da bodo na varnem in, če se le da, prinašali tudi kakšen učinek. Morda sem postala strahopetna ali pa že doživela toliko prevar, da se že nagibam k »nogavici«. Od kot ta skrajna previdnost ne samo mene, skoraj vsakogar, ko pride do razgovora kam s prihranki.

Denarni prihranki na banki so bili desetletja varni. Banke so oblikovale potrebne rezerve glede na obseg svojega poslovanja, ostale prihranke varno posojale za naložbe ali kratkoročno kreditiranje, se veselile različnih oblik depozitov. Vsi skupaj banke, posojilojemalci in varčevalci, smo bistveno pospeševali razvoj in naložbe in pri tem vsi tudi nekaj pridobili zase. Moč banke je bila v tem, da je vsakega posojilojemalca obvezala realizirati napovedan projekt v dogovorjenem roku in za načrtovano trženje. Bili so verjetno tudi prepusti, ki so jih največkrat povzročali »višji interesi«, toda ti so bili skrajno previdni v varovanju svoje integritete. Sledila je privatizacija bank, prišli so predvsem tuji pa tudi domači kupci, nove stare banke so potrebovali za uresničevanje svojih sanj, ki pa so bile absolutno drugačne kot sanje večine prebivalstva, ki je najprej pokupilo delnice bank in jih v naslednjem koraku že izgubilo z razlastitvijo bank v izgubi. Premoženje, ki ustvarja izgube so »višji interesi« poslali na svetovni trg, ki so mu pomembne samo dividende, posli, ki prinašajo visoke tržne presežke z malo ali nič vlaganji. V taki situaciji so seveda prihranki varčevalcev izgubili svojo funkcijo in obtičali kot neizkoriščena sredstva na kontih bank. Iz procesa dela bank so izginile razvojne ambicije, nadomestilo jih je vsaj šestnajst digitalnih možnosti za opravljanje plačilnega prometa.

Varčevalci smo se zatekli k gospodarskim družbam in kupovali delnice, toda tudi tukaj je cel kup tujih kupcev pokupilo razvrednoteno premoženje iz katerega niso sposobni iztržiti niti centa. Seveda so tudi izjeme, toda delnice teh izjem postajajo izjemno iskane in zato vedno dražje. Lep začetek poslovanja Ljubljanske borze so uničili požrešni borzni strokovnjaki vseh vrst, da jih je morala policija iskati po celem svetu, bilo bi vseeno, če jih tudi ne bi našla, saj ni do sedaj še nihče terjal njihovo odgovornost, celo več, eden »največjih borznih strokovnjakov« je danes lastnik pol Slovenije, diktira usodo slovenske naftne družbe in še marsikoga, čez noč se pozabljajo njegove zblode.

Skladi zavarovalnic in njim podobnih organizacij so lepo cveteli in bi se verjetno obdržali, če se ne bi hlastalo po premoženju Kapitalskega sklada in če bi znali ohraniti skupnosti naklonjeno borzo. Ne eno ne druge ni ratalo in naši v sklade vloženi prihranki so končali v rokah lastnikov teh skladov ter borznih mešetarjev. Za Galileja mi je še vedno žal.

Zdaj nam sporočajo v Delu, da lahko pričakujemo izdajo ljudskih obveznic za kar se v javnosti izkazuje interes. Posoditi državi je le nekaj drugega kot imeti denar pri madžarski banki ali ameriških skladih. Lahko bi s tem kaj pametnega ratalo, če ne bodo spet prevladovali »višji interesi« med katerimi bi lahko bile tudi naravne katastrofe sodeč po cenitvah županov.

Pri udeležbi naših prihrankov v državnih projektih bo odločilno naše zaupanje v ljudi, ki jih volimo v organe upravljanja s proračuni. Ostajam zaskrbljena!

Boste vlagali v ljudske obveznice?

Srčnost mesta, 5. november 2023

V naši prestolnici divja vojna za Rog. Lastniki v prenovljenem Rogu slavijo obnovo tovarne Rog kot uspeh in novo pridobitev mesta, ki bo pridobilo na ugledu, najemninah in nakupih stanovanj okoli njega. Nekdanji avtonomni prebivalci Roga pa pred praznično razsvetljenimi oknih objekta protestirajo, ker so jim uničili prejšnji ambient in ker obnovljeni prostori ne ustrezajo njihovim potrebam in možnostim pred obnovo. Glavna stratega boja sta župan prestolnice in predstavnik avtonomne nekdanje skupnosti. Vsi, ki to vojno spremljamo, smo v dilemi pa tudi zagati, saj ne moremo reči, da obnova ni bila potrebna pa tudi ne, da avtonomna nekdanja skupnost ni ostala brez pribežališča. In pravo besedo ob pravem času je spet našel odgovorni urednik Mladine ko pravi, da mesto ni samo turizem in biznis, pokazati mora s svojimi dejanji tudi srčnost in empatijo do tistih, ki še niso našli svoje prihodnosti, ki so jim potrebni trenutki naklonjenosti neglede na ceno, primeren delavni prostor kljub vprašljivemu ustvarjanju, nekoliko upanja če bežijo pred vojno ali drugimi strahotami tega sveta, in jim je v prestolnici nad vse dobrodošla prijaznost, sendvič in postelja. Res je, vsako mesto mora biti tudi srčno!

Ob takih prilikah kot je Rog, se stari nehote spominjamo pomanjkanja stanovanj in stanovanjskih prostorov po vojni v mestih kjer je nastajala industrija. Ljudje so se namestili v vsak kotiček, stiske so bile strašne. V stanovanjski komisiji smo imeli vedno mnogo več prošenj kot smo jih bili sposobni rešiti toda tako vodstvo kot organi upravljanja so smatrali za svojo dolžnost, da za svoje delavce poskrbijo kar se da dobro. Kakšno podjetje pa smo, če ne moremo poskrbeti za svoje ljudi, pa smo stisnili »zadnji sold« za pet člansko družino, da se je rešila kleti. Podobno je bilo naše obnašanje do vrtcev, socialnih ustanov, razvijanja socialne in zdravstvene dejavnosti znotraj podjetja da o prizadevanjih za razvoj šolstva sploh ne govorim.

Potrebno je bilo samo nekaj obljub in sistem srčnosti se je porušil. Že v prvem sklicu občinskih svetnikov se je govorilo o materinskem domu in varni hiši. Super, da nisem več otrok, sicer bi zagotovo pristala v eni od na novo ustanovljenih verskih institucij. Ogledala sem si kot svetnica tako materinski dom kot varno hiši, pri ustanovitvi te zadnje celo sodelovala kot prostovoljka, takoj po ustanovitvi so bile zasedene, pozneje o njihovi usodi ne vem ničesar. Izučilo me je kako praktično deluje privatna lastnina ker sem sicer pred tem poznala le iz knjig. Pozneje me je še veliko stvari presenečalo, predvsem lahkotnost s katero so ljudje sprejemali brezposelnost, vsak dan bolj čudno obnašanje funkcionarjev do upravljanja proračuna, še vedno se nisem sprijaznila, da nimamo več bank, ki bi bogatile prihranke in nikakor ne razumem zakaj privatna lastnina ne bi mogla sodelovati pri zadovoljevanju skupnih potreb naše družbe pri čemer mislimo le na lastnika neke graščine ali obrtnika medtem ko je delniška družba spet tista, ki deli dobrote nekdanje družbene ureditve. Gledamo seveda vsak po svoje na nove lastniške odnose, sama sem prepričana, da tisti z veliko premoženja morajo ustvarjati mnogo več kot to počno danes sicer jim je premoženje pobrati, ker iz njega nič ne ustvarijo in ne prispevajo premoženju primeren delež davkov za skupne potrebe, čeprav jih koristijo.

Danes je srčnost bolj stvar civilne družbe kot pa političnih institucij in njihovih mest. Vsak župan ima svoje načrte, lotevajo se primarno projektov za katere so ocenili, da jim bodo prav prišli pri volitvah in zadnje, kar bi od njih pričakovali je prav srčnost, torej skrb, da bi imeli delovne pogoje vsi tudi tisti, ki se delati šele učijo, skrb, da bi ljudje v stiski našli prostor za počitek, če so od nekod pribežali in jim zdaj pogoje določajo kriminalne organizacije.

Ne vem, kako moje mesto skrbi za srčnost, bi pa rada vedela, po potrebi tudi pomagala po svojih možnostih. Vem pa, da smo imeli priliko pokazati svojo srčnost pri izselitvi skvoterjev iz Narodnega doma. Čudi me, da kljub množici emigrantov, ki baje potujejo preko mesta, o tem ni nič znanega.

Kaj pa vi menite o srčnosti svojega mesta?

Bralna značka – ne pozabite, 4. novembra 2023

Drage bralke in spoštovani bralci, spet smo povabljeni k branju čudovitih knjig za Bralno značko za odrasle. K branju nas vabi naša Knjižnica Mirana Jarca v Novem mestu (SIKNM).

Letošnja tema je Okolje. Tema je podprta z izjavo Grete Thunberg: »vsi imamo izbiro. Ustvarimo lahko preobrazbo, ki bo obvarovala življenjske pogoje in jih ohranila za prihodnje rodove, ali pa nadaljujemo tako kot zdaj in nam spodleti. Moramo se odločiti«. Izbrali so 70 knjig na to temo v pretežnem delu iz tuje literature, med domačo pa je knjiga Jožeta Dularja Krka umira, Bogatajeve knjigo Planet, ki ne raste, delo Dolenjca Kako dolg je čas, Vrščajeva Na klancu in druge.

Izbor knjig je zelo pester, zajema naravoslovna dela, fantazijo, politiko okolja, problematiko svetovnega dogovarjanja, brez izhodnega stanja nekaterih narodov pa tudi osebna doživetja v naravi, poezijo in druge zanimive teme. Osebno sem se nameni spoznati Alexandra von Humboldta, naravoslovca in raziskovalca, ki je že v 17 stoletju povezoval vedo o rastlinju z geografijo, spremenil takratno razumevanje narave, znanosti in evolucijske teorije predvsem z idejo o naravi kot kompleksnem ter medsebojno urejenem in povezanem sistemu. Če bom zmogla se bom lotila še spoznanj indijskih ekologov, predvsem Vandane Shiva, ki se poglablja v probleme krepitve moči velikih korporacij in njihovega obvladovanja svetovnega trga semen, kar tudi naši domači strokovnjaki odpirajo kot nesprejemljiv trend.

Poglejte na splet in izberite vsaj 5 knjig. Če se jih boste uspeli izposoditi v knjižnici boste dobili tudi vprašanja, na katera je potrebno po prebrani knjigi napisati odgovor in ga do 5. januarja posredovati knjižnici. Če pa boste knjigo iskali v drugih knjižnicah zaprosite omenjeno za vprašanja, ki vam jih bodo posredovali po elektronski pošti.

Bralna značka za odrasle ni samo branje odraslih pač pa je tudi zgled mladim, kako se je potrebno in nujno poglobiti v resno banje, spoznati pravo težavo o okolju in se odločiti za nadaljnjo pot, po kateri bo vsak od nas kot posameznik hodil v prihodnje in s tem ohranjal zdravo, ustvarjalno in optimistično realnost. Ko bo vaš mladenič ali mladenka povedala, da vse to že ve iz pametnega telefona in zato knjig ne bo brala zaprosite, da vam pove kako konkretno bo ustvarjala razmere za sicer njeno dobro razmišljanje; se bo odpovedala tržni ponudbi svojega znanja, se zadovoljila z mesom na krožniku le v nedeljo, bo odklanjala prijatelje, ki uničevanjem narave veliko zaslužijo,… komur bo zmanjkalo konkretnosti, ga napotite na dobro knjigo, se z njim pogovarjajte in ga prijazno vabite v vrste varuhov narave. Nobene prisile, mladi morajo sami spoznati, čemu se bodo odpovedovali kot Greta, kaj pa hočejo v svojem življenju uporabljati neglede na okolje.

Odnos do okolja se ne da ukazati, nastajati mora postopoma in na podlagi zanesljivih spoznanj. Dileme se odpravljajo s pomočjo spoznaj, odločitve pa na podlagi znanja in vedenja o svojem poslanstvu, poklicu in pripravljenosti odpovedovanju v korist skupnosti. Narava je skupno dobro in ga posameznik ne more prikrojevati svojim željam ali potrebam.

Poznate bralno značko za odrasle?

Kritika in kritiziranje, 3. november 2023.

Pogosto sem zaskrbljena nad temi blogi predvsem zato, ker kritiziram razmere, dejanja ali ljudi na podlagi parcialnih dejstev in ne da bi studiozno obdelovala problematiko ali posamezen problem. Ko prebiram ali poslušam zapise v medijih dobivam občutek, da me morebitni bralci mojih blogov uvrščajo med kritizerje kar pa v nobenem primeru ne bi želela pristati. Sem pristaš dejstev in če ta spregovorijo je prostor samo za kritiko. O tem se sicer vedno manj piše, če pa se že, je običajno dan poudarek kriterijem po katerih je strokovno možna kar se da objektivna ocena ali celo osebna ali družbena vrednost nekega pojava. Kar sem lahko razbrala iz meni dostopne in razumljive literature pa so za oblikovanje kritičnega mnenja potrebna posebna akademsko pridobljena znanja, dopolnjena s specifičnimi izkušnjami saj verjetno kritik neke umetniške stvaritve težko ali pa sploh ne zmore kritičnega mnenja na primer o etičnosti ravnanja neke gospodarske tvorbe.

Kadar pišem o morebitnih slabostih ali zli dejanjih v naši družbi se običajno zatečem k analizi stanja, ki je privedlo do nekega negativnega pojava. Analitični pogled iz različnih zornih kotov na problem mnogokrat zadostuje, da nakažem njegovo škodljivost ali jo celo primerjam z poznavanjem variante, ki bi omogočila primernejše odločanje. Menim pa, da je za družbo in posameznike škodljivo, če se njihovim prednostim in slabostim samo prikimava ali hvalisa, saj v tem primeru ne pridobivajo objektivne, iz vseh zornih kotov osvetljene pohvale ali kritike. Misel me navdaja na nujo, da o slabostih pojavov v družbi ali posamezne osebe izrekamo mnenje tako laiki kot kompetentni kritiki in na ta način sporočamo povzročitelju slabosti kje in v čem mora izboljšati kakovost svojega odločanja in delovanja.

Zakaj je strokovna kritika in ocenjevanje sploh potrebno, saj po reklamnih in promocijskih poročilih vzgajamo zadovoljnega potrošnika, ki v družbi lahko dobi za denar vse in samo najboljše. Najboljše izdelke, najboljše glasbene predstave, najboljše športne prireditve, … gre torej v vsakdanjem življenju za ocenjevanje kakovosti vsega, kar lahko kupimo na trgu po ceni, ki smo jo pripravljeni plačati. Vpogled v tržno ponudbo pa ni najlepši. Poglejmo samo grobo filmsko ponudbo polno samega streljanja, kriminala in seksa. Verjetno smo si enotni, da je tako stanje nujno kritično oceniti tako na vsebinskem kot na kupoprodajnem področju in na podlagi ocene škodljivosti preprečiti nadaljevanje sedanjega stanja v prihodnje. Kritična presoja katere koli tržne ponudbe je več kot potrebna, če dobivamo škodljivi korenček že v šolsko prehrano, škodljive slive na stojnicah, obleke za enkratno uporabo, ki pretirano obremenjujejo odpadke, lepo embalirane pijače, sladkarije, prehranske dodatke,… ne bom več naštevala, poudarjam le, da se brez kritične obravnave ne moremo izogibati zdravstvenim in družbenim problemom časa na nobenem področju našega življenja. Kritična presoja je tudi gradnik ugleda tržne ponudbe podjetnika, pridelovalca, kulturnika, športnika, zdravnika, vsakega od nas. Ugledni kmet ne bo ponujal strupenega korenčka ali problematičnih sliv, kulturna institucija, ki skrbno in dolgoročno varuje svoj ugled, bo občinstvu ponujala le umetnike in predstave po presoji kompetentne strokovne kritike in v knjižni založbi ne bo knjig z osemsto ali več strani med katerimi je kar tretjina namenjena popisu uporabljene literature ter zahvalam.

Ja, kritična misel in kritična presoja nam bosta čvrsta opora pri nastajanju prijaznega sožitja človeka z naravo.

Kako pa boste vi doma poskrbeli za kakovost presoje svojih odločitev?

Zdravje gospodarskih družb, 2. november 2023

Ni državljana, ki ga ne bi zanimalo »zdravje« naših gospodarskih družb z vključno samostojnimi podjetniki, mini podjetji, obrtniki in vsemi zavodi, ki nastopajo na trgu neglede na njihovo lastništvo. Včasih smo to zanimivo zdravje ugotavljali po periodičnih in zaključnih računih katerih kakovost je bila vedno predhodno strokovno preverjena. Merilo uspešnosti je bila dodana vrednost, to je tista, ki pred vložitvijo dela še ni obstajala.

Danes je merilo uspešnosti gospodarstva bruto domači proizvod (BDP), ki ga povečujejo ustvarjene in zmanjšujejo porabljene zaloge. Pooblaščena institucija za interpretiranje pokazatelja gibanja BDP je uradno opozorila, da bo letos v primerjavi s preteklim letom DBP narastel samo za 2,5% kar bi nas uvrstilo med najslabša gospodarstva držav EU. Pa to ne bi bilo najhuje, predvideni rasti bi se morala prilagoditi fiskalna politika države in za skupne potrebe naroda zmanjšati sredstva kar za 2 milijardi EUR. Ni se torej čuditi, da tako podjetniki kot porabniki proračunov preverjajo uradne napovedi in si vsak v svoji dejavnosti iščejo ustreznejše prodajne pogoje. Končno smo vsi zainteresirani za objektivno informacijo o gospodarskem položaju, saj nenehno poslušamo pritožbe zlasti podjetnikov in njihove zbornice o visokih davkih in dajatvah, pa o krčenju izmenjave z nemškim gospodarstvom, pa o zastojih v razvoju, da o baje že uničenem zdravstvu sploh ne govorim. Istočasno pa se vztrajno ponavljajo informacije o polni zaposlenosti in deficitu ponudbe delojemalcev, bogati se ponudba samooskrbe, naraščajo dobički gospodarstva, bank, naložbenikov, rastejo tržne cene in še bi lahko naštevala.

Kaj se torej v resnici dogaja nam mediji ne poročajo ali pa poročajo tako, da jih slabo razumemo. Eden od priznanih analitikov slovenskih gospodarskih razmer, tudi sam podjetnik na primer ugotavlja, da zaradi znižanosti BDP še vedno ostajamo v EU med uspešnejšimi članicami ker letošnja potrošnja in izvoz z doma vloženim delom, rasteta hitreje kot lansko leto, ljudje pa smo potrošili manj uvoženega blaga.

Pozitivni trendi v potrošnji izdelkov in storitev z vloženim domačim delom povečuje optimizem in spodbuja ljudi da varčujejo, oblikujejo rezerve in se prilagajajo ustreznejšemu življenju z naravo ali kot se je zapisalo Repovžu: »danes ta problem prebivalce zanima, zanima jih tudi razvoj. In zato lahko zapišemo – prelom v javnosti se je zgodil«

Kar prelepo se sliši, da bi bilo res, da bi ustvarjalno in z veliko dobre volje sprejemali kritiko in poskušali vračati naravi kar smo ji preveč odvzeli v preteklosti. Veselimo se porasta doma proizvedeni izdelkov in opravljenih storitev ne samo hrane tudi vsega drugega kar človek potrebuje za ustvarjalno delo in blagostanje. »Reševanj sveta se je začelo že zdavnaj in razlogov za upanje je veliko več, kot večina misli« nam sporoča Ullrich Fichtner, ki vidi v ukrepih Združenih narodov močno oporo za zaščito zemlje, ker se krepijo raziskovalne dejavnosti, nastajajo nove možnosti zaposlovanja in dobivamo vedno boljša digitalna orodja.

Ne rečem, da je to zasluga posameznikov ali organov, godi pa mi, da je sprememba našega ravnanja spoznanje nas vseh brez kakršne koli represije. In v tem vidim uspeh tudi naših elit kljub temu, da so v stalnem bojnem stanju.

Kako pa vi ocenjujete uspešnost našega gospodarstva?

Ostajajo z nami, 1. november 2023

Dolgo že obiskujem svoje drage, s katerimi ne morem več klepetati, kateri me ne morejo več karati in katerim dolgujem zahvalo za svojo ne pretežko življenjsko pot. Med njimi je veliko brez kompromisnih pobudnikov in varuhov mojih zamisli in dejanj, kritikov razmer v katerih so se naša dejanja udejanjala in iskalcev ustreznejših rešitev pa tudi manj ustreznejših posegov v usodo drugih z dolgoročnimi posledicami.

Močan pečat mojemu razmišljanju so podali očetovi starši in njihova družina – moje tetke in strici. Stari starši so otroke vzgajali ob delu, delati smo morali vse kar so počeli odrasli s to razliko, da smo imeli otrokom prilagojena orodja in da smo sodelovali le pri odločitvah kako bomo opravili naloženo delo. Štiri tetke so bile štiri šole pobožnosti, ljubezni, iskanja in gospodarjenja. Strici so bili vzor v obdelavi lesa, čevljarstvu, krojaštvu, kmetovanju, vinogradništvu, prekupčevanju in politiki. Ko se sprehodim ob njihovih grobovih se pred menoj prikazujejo prizori iz našega življenja, slišim besede in cele stavke njihovih priporočil, opozoril, graje in hvale. Glasovi se spreminjajo v ubrano petje ljudskih pesmi ob slavnostnih dogodkih. Seveda, tudi jok tetke, ki je postala vdova je še vedno slišen, da ne omenjam družinske tuge ob odhodu v večnost najljubše tetke in staršev. Sama se moram podati mednje, da jim zmorem dopovedati, kaj smo lahko ohranili od njihovih vrednot in katere je nemilostno povozil čas.

Moji starši so tudi zdaj, ko so v grobu, bolj tihi, ne udarjajo kot zvon v moji glavi in zdi se mi, da še naprej razmišljajo o svojih nikoli izpolnjenih željah. Vlečem za seboj pregrado med njimi in menoj, katere nismo nikoli prestopili, morda se je odprlo malo več prizadevanja nas ob poslušanju koncerta pevskega zbora v katerem je oče pel, zbližanje z mamo je uspelo le pri gledaliških predstavah in knjigah, moj očim Milan je živel v svetu elektrike in očetova nova družina ne pozna vrednot, ki so mi svete.

Grobovi mojih sopotnikov so zgovornejši. Večini se nasmehnem ob spominu na vragolije, ki smo jih počeli skupaj, predvsem pa ob spominu kako smo iz nič gradili multinacionalko, oskrbovali zaposlene s stanovanji, se nenehno učili ter razvijali bratstvo in edinstvo. Ko zapuščam njihovo zadnje počivališče običajno zdrkne ogromna solza po mojem licu in zaslišim njihovo vabilo da se jim pridružim. Ko malo poklepetam s tistimi iz gimnazijskih in fakultetnih let, se skotali obvezno več solza, ne zadržim jih, ker je bilo naše skupno delo res prijetno, uspešno, polno doživetij, … omogočili pa so ga nekdanji raztrganci, pošteni povojni humanisti in komunisti, starejši ljudje z ideali in smislom za pridobitev naše naklonjenosti. Polagam kamenčke »Mislim na vas«, tam pa tam prižgem kakšno svečko, predvsem pa razmišljam kaj bi priporočili današnjim elitam kot zdravilo za preprečevanje nenehnih sporov, nelagodij, hudobij in podobnih sitnosti.

Čustva, spomini, želje, žalovanje, … vse se ob Dnevu mrtvih povezuje in dela dan zanimiv ter poučen kljub trenutkom, ko prevladuje žalost. Ob grobovih srečujem svoje sestrične in bratrance, njihove otroke in vnuke, cele rodove, ki danes upravljajo svet po svojih merilih in vrednotah. Vsakemu posebej se posvetim, ne motijo me njihove različnosti, ocenjujem svojo rodovno skupnost kot tipično predstavnico moderne dobe – se pravi šport, glasba, tablica/pametni telefon, delo, umetna inteligenca, morje in tako naprej. Grobovi kot meje izginjajo, tisti po grobovih ostajajo z nami!

Kako pa vi doživljate Dan mrtvih?

Misel, zaupanje, veroizpoved, 31. oktobra 2023

Na današnji dan ohranjamo spomin na Protestantizem, ki je nam Slovencem podaril pisavo, knjigo in svobodomiselnost. Njegov pripadnik Primož Trubar je s pomočjo Turjaške gospode študiral na Nemškem in tam razvil osnove knjižne slovenščine. Lepšega darila Slovenci še nismo prejeli.

Leta 1994 je bilo ustanovljeno Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar iz spoznanj o pomenu protestantov za oblikovanje, obstoj in obstanek slovenskega naroda. Združuje somišljenike, ne glede na njihova verska, svetovnonazorska ali politična prepričanja, in ima podružnice na Rašici, v Murski Soboti, Krškem in Mariboru. Prizadeva si za kar najtemeljitejše in vsestransko seznanjanje slovenske družbe z vsebino in pomenom protestantskih dosežkov ter za ohranjanje tega pomembnega dela zgodovinskega spomina. Sodeluje pri javnih manifestacijah, zlasti ob dnevu reformacije in spodbuja znanstveno preučevanje slovenskega protestantizma. V Trubarjevi hiši literature v Ljubljani prireja redna mesečna predavanja, v Murski Soboti pa organizira vsakoletno likovno kolonijo. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem izdaja znanstveno revijo z naslovom Stati inu obstati ter društveno glasilo Lubi Slovenci. Daje predloge za poimenovanje javnih ustanov, ulic in podobnega po uglednih slovenskih protestantih ter navezuje stike s sorodnimi organizacijami in prizadevanji doma in v tujini. Predvsem po zaslugi tega društva je danes jasno, da slovenski protestantizem ni imel večjih cerkvenih ambicij temveč željo, da pride do ljudi prava krščanska vera. Ustvarjanje knjižnega jezika in pisanje v jeziku svojega ljudstva je bila skrb protestantov za ljudi a tudi zavesti, pripadnosti in rodoljubnega ponosa. Trubar in njegovi protestanti so bili duhovni vodje slovenskega naroda, ki so poskrbeli za 56 knjig v slovenščini, opozarjali vladajoče na njihove obveznosti pri širjenju uporabne knjižne slovenščine kar je pomembno za človekovo pokončnost in neomajnost.

Primož Trubar z Abecednikom in Katekizmom, Adam Bohorič s slovnico Zimske urice in Jurij Dalmatin s prevodom Svetega pisma so naše prednike pred 500 leto oborožili z vedenjem o pravi veri in z osnovnim znanjem, za katerega naj vladajoči poskrbijo, da se bo poučeval po vsej deželi in bo pripomogel k pokončnosti ter neomajnosti Slovencev.

Trubarjeva domačija ima več objektov, ki so danes obnovljeni in na ogled; hiša, mlin, žaga, skedenj in kozolec. V Trubarjevi čitalnici so njegova dela in dela sodelavcev. Domačija je odprta za kulturne dogodke z vključno aktualnimi razgovori in knjižnimi predstavitvami. Na eni od teh je bila Zdravljica neformalno proglašena za himno Slovenije (M: Kmecl). Sicer pa je domačija vpisan v nesnovno dediščino Unesca.

Na današnji praznik Dan reformacije 31. oktobra ohranjamo pomemben zgodovinski spomin na začetek naše sodobne kulturne in druge zgodovine in kot začetek našega tiskanega slovstva je v svojem slavnostnem govoru na slovesnosti v Lendavi poudarila tudi predsednica države. V svojem spodbudnem govoru je lepo opisala vlogo in pomen kulture nekoč in danes za prepoznavnost slovenskega naroda v svetu, ki nas je z začudenjem in zanimanjem sprejel tudi na svetovnem knjižnem sejmu letos v Frankfurtu. Moč kulture je neomajna in večna, večna borka za narodov blagor v prvih bojnih vrstah!

Ste poslušali predsednico?

Obisk pri očetu, 30. oktober 2023

Oče mojega sina je pokojni že štiri desetletja in vendar v vseh teh letih romamo na njegov oddaljeni grob na lepo urejenem pokopališču. Prva leta po njegovem odhodu, ko sva bila s sinom še sama, sva odšla na očetov grob kadar so se dogodili izjemni dogodki kot so matura, fakultetna diploma, očetov rojstni dan. Ko je sin ustvaril svojo družin mu je ob grobu predstavil svojo izvoljenko, ob rojstvu otrok pa njegova vnučka. Zdaj gre sin k očetu okoli Dneva mrtvih, vsako leto in izjemno spoštujem to njegovo dejanje. Včasih ga spremlja vsa družina, največkrat pa vnuka, ki sta zdaj že kot odrasla človeka.

Sinovo otroštvo je bilo močno navezano na očeta, ki je imel rad otroke. Večkrat je sina skupaj s prijatelji odpeljal v kakšen lokal z izjemno hrano ali pa samo na vožnjo z njegovim, običajno velikim avtomobilom. V avtu se je običajno pelo ali vsak smejalo, včasih pa tudi jokalo saj so bile nekatere vožnje vse prej kot primerne za majhne otroke. Kamor se je oče pripeljal, sam, z nama ali v družbi mojih, je postalo živahno in očitno je to sinu imponiralo, zapomnil si je te obiske do današnjega dne.

Oče je bil borec Gubčeve brigade, rad se je spominjal partizanskih časov vendar vedno samo iz vesele strani kot na primer kako so peli pri polnočnici na koru ene od vaških cerkva, kako so bežali če ni bilo šans da bi bitko dobili, kako je koga pretental in podobne dogodivščine, ki nam jih je večkrat povedal in so se nam zapisale v spomin. Soborce in druge znance je rad obiskoval, se z njimi šalil in od njih zadovoljen odhajal. Tudi številne sorodnike je obiskoval, še posebno tiste na Štajerskem, vedno je komu urejal zaposlitev, včasih za šalo, največkrat pa zares. Tudi napil se je in z avtomobilom pristal v kakšnem jarku. Res nam ni bilo dolgčas nikoli, res pa je tudi, da so nam njegove vragolije pobrale veliko časa potrebnega pri mojem delu in v sinovi šoli. Včasih se nismo uskladili pa je bilo zato tudi kdaj kaj narobe , kar pa smo običajno pozabili. Ko je oče zbolel ga je sin redno obiskoval in najbrž mu pri tem ni bilo lahko. Skratka ne najdem razlike med nami in drugimi družinami.

Žal pa sinov oče ni prenašal sina iz prvega zakona, ki je bil že odrastel, študiral je na Akademiji za gledališče, bil poročen in oče dveh hčera. Zakaj ni zmogel potrebne empatije se ni dalo odkriti, po moji oceni pa sta si bila po značaju zelo blizu kar je lahko povzročalo nervozo. S sinom sva njega in njegovo družino z veseljem sprejemala in smo še vedno veseli medsebojnega druženja.

Kakor koli že, očeta že dolgo ni, sinova sta prijatelja neglede, da eden ne obiskuje njegovega groba, oba imata otroke, moj sin dva fanta in njegov brat dve hčerki, obe živita v Ameriki in se le z eno srečujemo vsako leto. Če bi oče živel, bi bil obeh družin izjemno vesel, kitil bi se pred ljudmi z njima in vsakega posebej večkrat obiskal. Po značaju mu ni podoben nihče razen njegovega prvega sina.

Preteklo nedeljo smo spet romali k očetu. V lepem sončnem dnevu smo prižgali svečko, položili leseno svečko in »z njim« malo pokramljali. Kot da med nami ni groba.

Obiskujete svoje pokojne?

Arhitekturni presežki mesta, 29. oktober 2023

Mojo pozornost je spodbudila novica v Novem mediju, da je stroka letos nagradila kar štiri projekte v okolici našega mesta kot arhitekturne presežke. Kako lepo se to sliši in kakšno veliko priznanje v času, ko se po božje častijo gradnje betonskih in steklenih »elitnih« palač po 10.000 EUR za 1 m2. Obiščem Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, ki presežke beleži, jih ocenjuje in vsako leto izbira ter nagrajuje najboljše. Namen podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

Kakovostne arhitekturne zamisli, ki se izrazijo že v prostorskih načrtih kot tudi ustrezna izvedba objektov ustvarjajo nov potencial kulturnega ustvarjanja v okolici mojega mesta. Nagrade in celo nominacije za nagrado Mies van der Rohe, so osnova za promocijo nagrajenih rešitev na svetovnem trgu, ki posledično povečuje naročila po arhitekturnih storitvah in gradbenih posebnostih. Pričakovati torej je, da se s predajo projektov v uporabo pričnejo promocije njihovih kakovosti v strokovni in podjetniški publicistiki z namenom pridobivanja novih naročil za projektiranje in načrtovanje kot tudi za izvedbo del na zahtevnejših trgih. Pričakovati je tudi, da bomo dobili kakovostno strokovno in turistično literaturo o nagrajenih arhitekturnih presežkih z namenom, da spodbudimo strokovna srečanja in z njimi vplivamo na vedno ustreznejše zamisli o urejanju prostora vsaj v državi in v EU. Turistična promocija bo šla svojo pot glede na razmere v katerih deluje med tem ko je strokovna obravnava in promocija od nje neodvisna in jo je, sodeč po prispevkih arhitektov v javnih publikacijah, nujno spodbujati k izboljševanju tako rabe prostora kot posegov v prostor. Pri tem gre za ohranjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med načrtovalci urejanja prostora, arhitekturnimi in krajinskimi rešitvami posegov v prostor kot tudi za dolgoročne pravice in obveznosti sodelujočih pri promoviranju in izvajanju storitev avtorjev in izvajalcev. Je še kaj boljšega kot nenehno nadaljevanje vezanih poslov med avtorji in izvajalci kar povečuje kakovostne zaposlitvene možnosti in na široko odpira vrata inovativnim novostim.

Poleg profesionalnih institucij in turističnih dejavnosti pa je arhitekturne presežke mesta možno uporabiti kot prebivalstvu naklonjeno okolje v katerem si je dobro urediti svoj dom. Mesta z optimalnim obsegom prebivalstva imajo večje možnosti racionalno organizirati mesto tvorne dejavnosti kot so komunalne storitve, prevozi in podobna infrastruktura. Optimalno organizirana mesta se bogatijo z visokošolskimi zavodi in njihovimi raziskavami, širijo mestni javni prostor, si zagotavljajo enakopraven položaj znanja in kulture s prestolnicami in se intenzivno vključujejo v reševanje problematike mest. Položaj lokalnih metropol v državi kot v družbi ne nastaja sam po sebi pač pa ga je nujno ščititi, vzdrževati in dolgoročno načrtovati na vseh področjih življenja in dela, še zlasti na področju financ, analitike in načrtovanja. Za nastajanje mestnega prestiža pa so potrebni presežki, ki jih je v našem mestu kar precej in prav bi bilo, da jim namenimo več pozornosti kot so jih bili deležni doslej. Mesto s svojim zaledjem je živ organizem, ki potrebuje nenehno nego in pozornost, da se ne spreminja v zapuščeno dvorišče temveč zagotavlja živahno prilagajanje razmeram časa ter tako ostaja večno mlado!

Poznate arhitekturne presežke svojega mesta?

Poezija in mi, 28. marec 2023

Prvi pomladanski dan je tudi Svetovni dan poezije o čemer sem pisala blog že lansko leto, zdi se mi pa prav, da se o poeziji večkrat pogovarjamo, ker blagodejno vpliva na naše razpoloženje in nas iz vsakdanjih razmer usmerja v drugačno, čustveno doživljanje sveta, dela in družine.Že vsaj pred pol stoletja so prišle na trg prve knjige raziskovalcev o čustvih in njihovih vplivih na naše odločitve na delu in doma. Spomnim se dveh piscev, ki sta mi dala misliti prav iz reka »če imaš nekaj rad, boš to razvijal, obnavljal, širil med ljudmi«. Dokazovala sta, da je izhodišče dobrega gospodarjenja ljubezen, to je tisto čustvo, ki ga zaznamo ob prvem poljubu drage osebe in ki je usodna za naše življenje ter prihodnost. V različno sestavljenih skupinah kot so bili Kolegiji direktorjev, Forum odličnosti in mojstrstva, Društvo ekonomistov, organizacije raziskovalcev in druge, smo iskali načine, kako bi morali delovati in poslovati, da bi najplemenitejša čustva zaposlenih prevladovala pri pripravah naložbenih projektov, pri vzdrževanju kakovosti vsakodnevnih opravil in pri zagotavljanju ugleda svojega dela v poslovnih povezavah z sodelujočimi institucijami. Pozneje smo imeli priliko prebirati še veliko objavljenih spoznanj o vplivu čustev na poslovanje in zato nenehno dopolnjevali metode za spodbujanje kakovosti dela ter odličnosti.Poezija kot sestavni del kulture naroda, je bila vedno pokazatelj težav in radosti v našem življenju. Ni bilo gibanja naroda ne da bi ga spremljala poezija, pesem in glasba. Ko še nismo bili organizirani kot narod, se je naša kultura ohranjala s pesmijo, pesniki in drugi literati so svet 1848 opozorili na Slovence, stoletna prizadevanja za priznanje naroda je zaključila partizanska vojska s poezijo ob kateri ti zastaja dih pripoveduje Miklavž Komelj, pojejo v Kombinatu in poudarjajo strokovnjaki v letu Kajuha. Pomembni gospodarski podvigi se imajo zahvaliti navdihu poetov, vizionarjev prihodnosti, ki jo neumorno in večno iščejo, včeraj Lainšček, Pavček, Lili, danes udeleženci Ljubljanskega pesniškega maratona. In pesnik oblikuje svoj pogled na prihodnost samo s svojimi čustvi, brez premoženja in kreditov. In njihova poezija nas razneži, naredi dobre, uporne, bojevite, pač prilagojene ideji prihodnosti v duši poeta.Možno pa je poezijo smatrati za sokrivo, če narod kot celota nima skupnega cilja ali ga ne uresničuje tako kot je zapisal v svoj temeljni akt. Nekoč je bil skupni cilj ustvarjanje bogate kulture naroda, ki mu pripadamo, danes pa so to temeljne človekove pravice in svoboščine. Poeti so eni od tistih ustvarjalcev, ki narodu nakazujejo vizijo prihodnosti, opozarjajo na skrb za njeno uresničevanje in kot »Apel podobo na ogled postavi«*, postavijo oni ogledalo narodu, da svojo dejanja prilagaja ciljem.»Veš, poet, svoj dolg!/ Nimaš nič besed?/ Kaj zagrinjaš se v molk!/ Vrzi pesem v svet,/pesem za današnjo rabo;/ vsi jo bomo povzeli za tabo.***France Prešeren

** Oton Župančič

Ste ljubitelj poezije?}

Tarča, 27. oktober 2023

Tale blog pišem po intuicije sinočnje oddaje Tarča, ki jo nisem mogla gledati in poslušati do konca. Tako po vsebini kot po vprašanjih voditeljice in odgovorih vedno istih govorcev iz istih strank je bila popolnoma nepotrebna, ni nam povedala nič, kar ne bi že neštetokrat slišali, pa če tudi bi kaj novega podali, bi bilo zaradi deplasiranosti izbranih tem nekoristno za državo oziroma državljane Slovenije. Najbolj pa me je razžalostilo, da naša elitna oddaja o družbenih vprašanjih kot je Tarča, ni slišala in bila pozorna na »budnico«, ki jo je Slovenija posredovala intelektualcem sveta in Evropi, na » najboljše ambasadorje Slovenije« po katerih se oblikuje odnos sveta do Slovenije, na nestrinjanje z zunanjo politiko EU, ki se je skupaj z nami pridružila ZDA in podprla izraelsko početje, da ne omenjam odhoda od pogajanj enostranskih pogajalcev o spremembi zakona o delovnih razmerij in še mnogo, za nas pomembnih stvari.

Nad vse koristno je, da je kljub nemogočim razmeram v katerih je kar nekaj let delovala, RTV SLO oblikovala profesionalno raziskovalno novinarsko srenjo in usposobila sistem njenega delovanja. Kar nekaj oddaj je bilo izjemnih in se zanje lahko samo zahvalimo ekipam ki so jih oblikovale in podale. Vendar se v mojem okolju vse pogosteje pojavljajo ocene, da Tarča ne izbira več pravih tem, vsebin, ki so za ljudi in državo bistvenega pomena in prav gotovo je na primer knjižni sejem ne samo kulturni dogodek, pač pa sporočilo Slovenije, da s poezijo in filozofijo sledimo svetovnim trendom duhovnega napredka, ki pozitivno vpliva na celotno produkcijo in vstopa na svetovne trge z kakovostnimi izdelki izdelanimi s spoštovanjem do dela vseh, ki so omogočili njegov nastanek. Bilo bi spodbudno, da ne rečem prijetno, za naš narod, da se v Tarči o tem pogovarjamo, ne pa v času, ko ves intelektualni svet govori o nas aktualna oblast podpre samo Izrael, čeprav je bil prostor za prikaz filozofskega pogleda slovenskega filozofa premajhen za več kot 600 ljudi na sejmu v Frankfurtu. Naglasiti želim medsebojno dopolnjevanje dosežkov v Sloveniji, pri čemer ne gre samo za filozofski, kulturni, športni, lokalni, solidarnosti in drugi ozko opredeljeni dogodek, pač pa za nenehno dograjevanje duhovnega in materialnega ustvarjanja v državi kot celoti ali bolje rečeno Roglič ni samo uspešen kolesar, z njegovim sodelovanjem na mednarodnih trgih se krepi kakovost naših storitev, ki njegovo delo omogočajo, krepi se proizvodnja kolesarske opreme, raznolikost prehrane, metode financiranja in še mnogo drugega kar bi raziskovalci v ekipi Tarča lahko podali ljudem kot napotek, kako je razumeti svojo vlogo ali vlogo gospodarske družbe na globalnem trgu.

Naj še spregovorim o zdrahah, ki se med elitami dnevno rojevajo in umirajo. Vsakemu od nas je jasno, da brezmadežnih ljudi ni, da so elite nenehno v fokusu predvsem tistih medijskih novinarjev, ki delujejo po naročilu. Tako je bilo, je in bo. Kadar gre za potratno rabo proračunskega denarja kogarkoli od te elite, je nujna prijava na pristojni organ države. Lahko se o tem tudi kdaj kaj napiše v medije, vendar ne tako, kod da naj mi volivci razsojamo pri vsakem primeru ali bomo še ostali zvesti svoji morebitni stranki ali pa bomo takoj zahtevali odstop, interpelacijo, ulični linč,… od pristojnega organa pa seveda pričakujemo verodostojno javno poročilo v vseh medijih, tudi v Tarči v razumnem roku.

Neki možakar je v pismih bralcem opozoril, da potrebujemo dobre in slabe novice, vesela in

žalostna sporočila, predvsem pa več spodbud, da bo vsak dan bolje vsem. Imejmo to pred očmi!

Je Tarča vaša priljubljena oddaja?

Hladno postaja, 26.oktober 2023

Včasih se težko prilagodim oziroma prilagajam spremembi vremena in vsemu, kar je temu lahko posledica. Ko sem še hodila k svoji zdravnici, sem ji tudi potarnala, da me od časa do časa mučijo sklepi in se neka bolečina plazi iz boka na bok, v noge pa tudi na ramena. Potolažila me je, da sklepi zaznajo vlago in mi naložila, da se temu privadim. Nekaj let je bilo potrebnih, da sem bolečino sprejela, toda zadaj jo že izjemno težko obvladujem. Kaj storiti, da me v zimskem času ne bo zeblo za računalnikom ali kjer koli v hiši?

Strokovnjaki za to področje pravijo, da je za ohranjanje toplote telesa pomembno spodnje perilo, ki mora biti izdelano iz primernih materialov, da so udobni. Najbolj pogosti materiali so volna, filc, termo perilo, svila ter termo nogavice in hlače iz toplo izolacijskih materialov. Volna je najdražja, filc se hitro suši. Termo perilo je primerno za delo v naravi, če želite naravni material pride v poštev svila, za nogavice in hlače pa toplotni izolacijski materiali. Dobra stara flanela je še vedno največkrat izbran material za spodnje perilo ker je mehka volnena ali bombažna tkanina, običajno brušena na eni strani, da ustvarja prijetno teksturo. Priljubljena je zaradi svoje tople izolacije in je odlična izbira za zimo, posebno za spanje in nošenje doma. Na dotik je prijetja, njena prednost pa je, da ohranja toploto in obenem omogoča koži dihanje, kar pomaga ohranjati udobje ves čas nošenja. Otroških oblačil skoraj ni brez nje. Flanelasto spodje perilo je možno kupiti v spletnih trgovinah, specializiranih trgovinah za spodnje perilo in v trgovskih verigah H&M, C&A, ZARA,…

Seveda pa je pri nakupu nujno paziti na pravo velikost perila in na kroj, ki ustreza uporabniku. Perilo je prilagoditi delu, ki ga opravljamo saj je športniku na primer potrebno drugačne vrste perila kot samo za zaščito pred mrazom.

Tako strokovnjaki, ki jim je dobro prisluhniti saj oblačila za enkratno uporabo v mrazu povzročajo velike težave predvsem občutljivim skupinam kot so otroci in stari. Približno enaki kot za spodnje perilo so napotki stroke za vrhnja oblačila s tem, da mora biti zaščita telesa vsakodnevna oziroma prilagojena vremenskim razmeram v posameznih krajih.

V zaščito pred mrazom sodi tudi prehrana, ki naj bo vitaminska, kuhana, dovolj obilna in v vseh ozirih zdrava ter redna. Za notranjo toploto telesa je piti čaj, kavo ali vročo čokolado. Redna telovadba ali hoja po hiši spodbuja krvni obtok. Neglede na mraz je nujno prezračevanje za ohranjanje toplote in udobja. Prezračevanje je nujno, da odstranimo vlago, treba je prezračevati hitro in temeljito, odpiramo od 5 do 10 minut vsa okna. Preveriti moramo tesnitev oken in vrat in poskrbimo za obloge, če so težave.

V prostorih lahko namestimo grelnike in tako segrevamo omejene površine z napravami, ki hitro ogrevajo. Pri tem je seveda nuna upoštevati vse varnostne predpise, da ne puščamo grelnike prižgane, če nismo v prostoru, pazimo na zavese … Oblačila naj bodo iz toplih materialov. prav tako posteljnina in pregrinjala, doma se nosijo puloverji, jakne, šali in podobna oblačila iz toplih materialov. Ko se usedemo na kavč ali stol se zavije v odejo ali termo odejo. Če je sonce odgrnemo zavese in rolete, da omogočimo naravno ogrevanje. Priporočljivo je reguliranje ogrevanja na daljavo. Dobro je tudi kaj prebrati o boju z mrazom!

Kakšen pa je vaš boj z mrazom?

Tjaša, 25. oktober 2023

So ljudje, ki s svojo milino in smislom za prikaz razmer v določenem časovnem obdobju, širijo vedenje o nekdanjem načinu življenja, o usodah družin ter posameznih osebah in nam tako nakazujejo pota v prihodnost. Ni jih veliko, so dragoceni in njihova sporočilna moč nam je v pomoč pri izboljševanju blagostanja družbe. Sama med temi ustvarjalci prepoznavam tudi doktorico površinskih karakteristik papirniških vlaken Tjašo Drnovšek, ki se po upokojitvi posveča rodoslovju in genealoškemu raziskovanju svoje obširne rodovine.

Tjaša je kemičarka in zato z natančnostjo in doslednostjo raziskuje rod za rodom svojo obširno rodovino ter posamezne prednike in razmere v katerih so živeli. Kot rodoslovka se je oprla na zanesljive pisne vire, ki se nahajajo v arhivih slovenskih cerkvenih farovžih, nekoč pooblaščenih za vodenje matičnih knjig in arhivih držav v katerih smo in še živimo po drugi svetovni vojni, uspelo pa ji je zbrati tudi zanimive zgodbe časa in oseb. Svoje ugotovitve je popisala v dveh knjigah, ki se berejo kot pravljica kljub temu, da vseskozi navaja verodostojne vire opisa. Bogato slikovno gradivo popestri prikaz sicer izjemno resne vsebine predstavitve obdobij in ljudi v njih.

Tako na primer izvemo, kod so potekale antične poti ob reki Krki od njenega izvira naprej saj je prvi identificirani njen prednik iz neznanih krajev in ob neznanem času prišel v Videm, kot se je nekoč imenovala današnja vas Krka. Njegovi potomci so poskrbeli za ustanovitev terezijanske osnovne šole v vasi in pozneje za izgradnjo ustreznega šolskega poslopja. Bila so obdobja njihovega uspeha ko so s hlevom za 200 goved zadovoljevali potrebe gonjačev govedi za Trst, takrat so vasi dajali, prišli pa so tudi časi slabosti, ostali so goli in bosi in se zato ustalili na Ljubljanskem barju. Ker je vladavina predvidevala, da bo to barje nekoč njena žitnica, je naseljevala ljudi pod ugodnimi pogoji in pomoči potrebni Tjašini predniku so pred 150 leti postali Barjani, njihova potomka Tjaša pa je še vedno gospodarica na Barju kljub temu, da je že drugi rod v njeni družini, ki si je služil kruh v Papirnici Vevče.

Zanimivo Tjaša popisuje kovačijo iz katere je izhajala njena mama. Ni bilo moškega potomstva in hči, ki je kovačijo podedovala, je morala najti moža kovača. Našla ga je in bil je izjemno iznajdljiv kljub temu, da ni znal pisati in brati. Njuno potomstvo se je tudi srečalo s problematiko nezakonske matere in rojstvom nezakonskega otroka, ki je moral v rejo. Včasih je bil tak dogodek usoden za družino. Kovačija v Šmartnem pri Litiji je bila opuščena leta 1951 in Tjašini predniki so se znašli v Papirnici Vevče, kamor je tudi Tjaša vlagala svoje kemično znanje, se kot raziskovalka Instituta udeleževala dodatnega izobraževanja v tujini in iz tega področja pisala priročnike za strokovno delo.

V poglavju o sebi je skromna, potencira veselje do potovanj, smučanja, družabnega življenja, življenja s hčerko in po upokojitvi skrb za promoviranje poeta Martina Škafarja – Barjanskega. Presenetila nas bo z izidom njegove zbrane poezijo. Seveda s tem še ni konec ustvarjanja te zanimive, radovedne in delavne Barjanke. Prepričana sem, da nas bo tudi v prihodnje prijetno presenečala in navduševala za ustvarjalnost. Se že veselimo novih sporočil!

Kako pa v vaši družini spoznavate svoje prednike?

Plakati sredi prestolnice, 24. oktobra 2023

Zdaj velikokrat prespim v Ljubljani pri sinovi družini in tako vedno bolj spoznavam to našo Ljubljano, ki me le izjemoma prepriča, da zmore več kot običajna mesta v naši domovini. Saj ji nočem nič slabega, toda nekatere njene rešitve res ne spadajo v mesto tvorne posebnosti. V Šiški se ogromno gradi tako, kot da za Novi Bauhaus še niso nič slišali, dve ogromni stolpnici so pobarvali z umazano rumenim ometom, ogromni sosednji trgovski objekt z pestro ponudbo je totalno prazen razen Spara ki pa je seveda nabit s potrošniki hrane. V Šiški podirajo stare hiše in na njihovih temeljih gradijo nove, brez duše, steklo, jeklo kot da nimamo arhitektov, kot da ni ustreznih podatkov o sodobnih trendih, kot da Spirit Slovenije ne daje primernih strokovnih usmeritev, da se ne prebira opozorila Outsiderja in tako naprej, ja, kot večina nenehno ponavlja, eno se dogovarjamo, drugo pa delamo. Ker se v Ljubljano vozim z vlakom se vsakokrat zgrozim ob plakatu, ki naznanja kakšen kolodvor bo imela prestolnica. Seveda so to samo moje misli in ni rečeno, da so dobre, jasno pa nakazujejo, da ob takih gradnjah potrebno več energije in ne manj.

Vstajam ob petih in se zjutraj sprehodim po Ljubljani v miru in tišini. Tam pa tam kdo na biciklu hiti v službo, mamice se gnetejo ob vrtcih, tudi eden od bifejev že gosti stranke predno grem mimo njega, pa še iz pekarn prihajajo mamljivi vonji. Pred Kino Šiška ni nikogar zato si grem ogledati plakate in tako spoznavati njihove prireditve. Pred omenjeno stavbo je nastal prijeten mestni trg s skiroji in kolesi, nešteto raznovrstnih malih lokalov po nekaj kvadratnih metrov ter veliko panojev za kulturno ponudbo. Običajno vse skrbno preberem, se zazrem v plakat Nine Pušljar, ki bo napolnila Stožice, vabi Opera že z novoletnim programom, ne prepoznam sodobnih modernih glasbenikov, ki množično zasedajo Kino Šiška in med to bogato javno ponudbo kulture zagledam tudi Galerijo Božidarja Jakca, ki vabi na ogled zbirke Damjana Kracina Napačna ladja. Že sam lični plakat mi je spodbudil asociacijo na estetsko brezhibno urejena razstavišča galerije z Formo vivo vred, vedno vse zeleno, pokošeno, daleč od trgovin s sadjem in prehrano. K kulturni ponudbi spada kulturno okolje, da se lahko odmakneš od vsakdanjih potreb in kulturo živiš. Hvala naša Kostanjevica, da nas s svojimi res enkratnimi razstavami nenehno vabiš v svoje okrilje, da vabiš tudi prebivalce iz prestolnice, ki morda še ne vedo kje si, da o predstavitvi tvoje razstave Upor sploh ne govorim.

Lepo je v jutranji zori v glavnem mestu države zaznati odlično kulturno ponudbo domačega kraja in veseliš se dobro ter strokovno opravljenega dela. Prav kakovostna kulturna ponudba bo orala ledino pri spreminjanju gospodarske ponudbe v bolj racionalno in naravi naklonjeno tako v proizvodnji kot v storitveno dejavnost. V nas potrošnikih je potrebno spremeniti zavedanje, da je za zdravo in varno življenje potrebno razvijati pozitivni odnos do materialnih dobrin v naravi in da zato ne bomo kupovali obleke za enkratno rabo, dragih uvoženih izdelkov z obilno embalažo in se ne bomo eden po eden vozili z avtomobilom vsak dan iz takih krajev kot je Kostanjevica, Mokronog ali celo Metlika v Ljubljano. Da se človek odpove določeni materialni koristi mora imeti močno voljo, vzdržati mora spremenjene pogoje in sam premisliti ali je kot delojemalec na trgu dela res ustvarjalen tako za lastnika pri katerem je zaposlen kot za sebe ali pa bi morda bolje živel, če bi se naučil trženja tistega kar lahko sam naredi s svojo družino doma. Taki pokončni ljudje ne nastajajo sami po sebi, spodbuda je za njih pomemba, še bolj pa realen razmislek, ki ga z branjem knjig sčasoma pridobiš. S tem imam v mislih zlasti diplomante številnih fakultet, ki bi morali postajati delodajalci, da bi jim potem sledili delojemalci.

Ste že kdaj izbirali stvari, ki so odveč pri hiši?

Najboljši ambasadorji, 23. oktober 2023

Ste že doživeli, da se nogometna in knjižna elita izmenjujeta mnenje o sodelovanju in vplivih, ki jih imata druga nad drugo in to v dobi informacijske tehnologije s številnimi pripomočki za pridobivanje podatkov. Predsednik največje nogometne organizacije na svetu Aleksander Čeferin in direktor Frankfurtskega knjižnega sejma sta pred kamerami malo pokramljala o povezavah knjižnih zakladov s športom v veliko veselje prisotne publike, ki je ugotovitvam omenjenih pritrjevala in jih odobravala.

Občudujem predsednika UEF kako sistematično gradi image organizacije, ki jo vodi, kako si prizadeva idealno urediti odnose z vsemi, ki so vodilni v duhovnem in materialnem razvoju sveta, kako skrbno izbira medijske prilike, da v njih predstavlja svoje poglede tako na dogodke kot na organizatorje vele dogodkov, ki zahtevajo tako strokovna kot politična znanja. Če samo pomislim kdo vse danes pri nas spada v državno elito se mi zdi, da ta človek nikakor ne spada mednje. Občudujem tudi direktorja sejma, pogumnega poslovneža, ki si upa prevzeti tveganje, da bo materialno in kadrovsko podhranjena Slovenija upravičila njegovo zaupanje, še več, dvomim, da je slutil kako bo razburkala politikante sveta, še manj pa, da bo vzorno izvedla načrtovane zamisli. Bravo kurator in tvoja ekipa, poznaš ljudi in veš kaj jim moraš ponuditi, prodati, podariti!

Tale blog seveda ne pišem v čast omenjenim, čeprav si pohvalo zaslužita. Nedvoumno sta v razgovoru potencirala problematiko nenehnega komuniciranja preko informacijski medijev, zlasti preko pametnega telefona, ugotavljala, da ju to enostransko usmerja , duševno hromi in po malem spravlja v depresijo. Enako velja za elektronsko branje zvečer, ki ne pomirja temveč posledično celo vznemirja nočno spanje. Vračata se v vedno več branja knjig, da ulovita duševno ravnovesje in pomiritev od dnevne dinamike. Celo k tiskanim medijem se vračata tako sama kot njune družine. Tako šport kot knjige in jezik so nacionalna identiteta in najboljši ambasadorji Slovenije v svetu, sta še ugotovila, in slovenski sogovorec je za zaključek tega zanimivega in odličnega dialoga še dodal: »svoboda govora te v diktaturi pripelje v zapor, v demokratičnih državah pa lahko tudi do uničenja v medijih, a če nimaš svobode razmišljanja, ki pride iz knjig, ti svoboda govora ne pomaga! Pridružujem se bučnemu aplavzu publike!

Razmišljanja tega srečanja bom prenesla na vnuka, ker je v par besedah združena srž nevarnosti sodobne družbe. Tisti, ki, dnevno prejme okoli 80 mailov, mu ti že krepko presegajo naravne danosti njegove duševnosti. Ne odpira jih iz radovednosti, prebira površno in ukrepa takoj ne da bi premišljeval kaj dosti. Dobro, če gre za rutinska dela in slabo če gre za dalekosežne posledice. To pomeni, da pametni telefon za to vrstno komunikacijo ni primeren. Če tak človek ni sposoben umiriti svojo duševnost z željami da bi svobodno odgovoril na prejeto obvestilo pomeni, da ne bere, da svobodno ne razmišlja kaj o tem pišejo avtorji knjig, ne črpa vsebinske rešitve in zato sicer odgovarja rutinsko. Somrak svobodnega razmišljanja, ki pelje v odločitve brez ali premalo razmisleka. Za študij na univerzi je opuščanje branja zelo slabo, ker rutina ne oblikuje strokovnjaka, da o inoviranju sploh ne govorim. In prav nova znanja naj bi izboljševala blaginjo ljudi po vsem svetu.

Ste pri vas doma bolj razumski ali rutinski v razmišljanju?

Razmislek! 22. oktober 2023

Ko je najina družinica štela le dva člana, sem v skrbeh, če se mi kaj zgodi, razmišljala o sreči tistih, ki imajo veliko familijo, na primer tako, dot sem jo doživljala pri starih starših. Bilo nas je veliko, vsak svet zase, sporazumevanje in razumevanje je bilo nujno. Iskala sem ta recept v svojih razmerah kot zaposlena ženska na dokaj zahtevnih opravilih, z malo prostega časa in brez »baka-servisa«. Najbližja je bila familija mojega bratranca s tremi majhnimi otroki, ki je razumela res vse kar se je nama dogajalo in spletli smo med otroci veliko prijateljstvo, ki še vedno traja. Zanimivo vlogo je najinem življenju imela tudi neka moja sestrična, tudi s tremi otroci, še vedno se družimo in vedno je prijetno. Dokler je bila živa tetka Ančka, smo se veliko družila z njenimi štirimi otroci, krasno je bilo in najinih gostov na rojstnem dnevu sina je bilo vedno več. Neverjetno je naše druženje sprejel sinov brat iz prvega zakona njegovega očeta. Za otroke je bil magnet, poznali so ga vsi iz televizije kjer je vodil Periskop. Imel je krasno družino dve punčki in tako kot sin sta ga tudi oni dve z veseljem sprejemali. Ob sinovem rojstnem dnevu smo se morali zdaj preseljevati na vrt, hrenovke so se kupovale na kile, kostanj prav tako, torta pa je morala biti narejena v slaščičarni.

Sin je nekoliko mečkal, vendar si je ustvaril prijetno družino. Prišla sta dva vnuka, pridružili so se nam prekmurski gostje, mi smo odšli kdaj k njim, oblikovala se je nova družba in zdaj nas je sedem, če praznujemo pa zasedemo vrt in nas je okoli 35, vedno nam je lepo.

Toda ljudje imamo svoje omejitve in sprejeti jih moramo. Danes je moj sin štiriinpetdeset letnik, njegova ženka petdesetletnica, vnuka odrasla človeka in sama sem starka z vsemi značilnostmi. Če bomo hoteli še praznovati na našem vrtu, bodo to morali zagotoviti vnuki in vnukinje mojih še živečih 25 sestričen in bratrancev. Lahko pa tudi, da se bo na rojstnih dnevih mladih pojavila drugačna družba, družba modernih ljudi s pametnimi telefoni, tablicami in drugimi pripomočki informacijske družbe. Z veseljem jih bomo sprejemali tudi tisti, ki smo bili do sedaj agens druženja. Predstavljam si, da bodo klepetali o svojih mišljenjih, se pozabavali s tekmovanjem v računalniških igricah, se malo ogledali po nas starih, ki se smehljamo lepemu vremenu ter veliki familiji, zbrani na vrtu, ki ga nenehno kosi robot. Prepričana sem, da brez žoge slavja ne bo, nisem pa prepričana, da bodo postavili mrežo za odbojko, ker jih bo verjetno kmalu potegnila mivka na Loki z bogato pico v sosednjem lokalu. In to bo tisto pravo slavje mladih!

Čas v katerem kdo praznuje je potrebno razumeti in slavljencu omogočiti, da ga praznuje po svojem okusu oziroma volji. Nič hudega, če bodo praznovanje nadaljevali na drugi lokaciji, tisti, ki bomo ostali na vrtu, se bomo malo pogovorili o svojem zdravju, obujali spomine na svoja praznovanja, spoštljivo spregovorili o pokojnikih in se razveselili dobre hrane in pijače. Veliko časa smo sami, zato nam je druženje prilika, da se spet pogovarjamo, izražamo svoje misli, politiziramo in obnavljamo lepa doživetja. Spet oživi sposobnost poslušanja, da družba sprejema tudi slabosti, se še vedno nad njimi zamisli in išče svoj modus vivendi v njih. Ni prav, da se proti koncu življenja srečujemo le na pogrebih, vztrajati moramo v razmerah kakršne so ne pa prepustiti Hospicom, domovom ostarelih in drugim varuhom, da nas kot nekoristne potiskali v duhovno podrejeni položaj. Sama se veselim vsakega srečanja s sinovo družino, pripravljam teme o katerih se moram z njimi posvetovati in uživam ob spremljanju napredovanja obeh vnukov. Dedi in obe babici smo solidna opora, če je ta potrebna.

Kako pa vi zagotavljate dobre odnose s svojimi mladimi družinami?

Palestina, 21. oktober 2023

Moja stara mama, ki me je vzgajala od dojenčka pa do odhoda na univerzo, je sanjala o Palestini. Poznala jo je iz pobožne literature in knjig Slovenske večernice. V Palestini je videla žareči grm v katerem je nastajalo deset božjih zapovedi, kraje kjer se rodil božji sin, tam se je videla kot mati, ki hodi po Marijinih stopinjah. Še mnogo drugega je pošteni ženski rojilo po glavi, ji bilo vzgled, ki ga mora prenašati na svoje otroke, tudi na mene. Stroga gospodarica je ob dolgih zimskih večerih ob krušni peči razlagala trinajstčlanski družini prebrane zgodbe o Palestini, mi pa smo jo poslušali, sama z odprtimi usti. Še vedno jo vidim in slišim pripovedovati čeprav ni prestopila mej vasi v kateri je živela.

V sedemdesetih letih preteklega stoletja sem se odpravila na prvo potovanje v Palestrino ter njen Jeruzalem in z menoj je v mislih ves čas potovala tudi moja stara mama, ki je takrat že zakorakala v osemdeseta leta. Kolikor se je dalo sem v Palestini pazljivo sledila njenim razlagam, obiskala Oljčno goro, Getzamen, templjev zid objokovanja, cerkev svetega groba, Golgoto, al-Akso, Deloroso in naprej v Betlehemu, pri Jordanu, na Kafenavru, Gori blagrov, v Jerihi, na Masadi, gori Nebo in še mnogo drugega z vključno Davidovim domom. Na tem prvem potovanju sem bila v hotelu nasproti Damaščanskih vrat tako, da se skozi nje prišla do Palestincev in po moderni ulici mimo omenjenih vrat v območje Izraela in njegovega enkratnega muzeja holokavstu. Bilo je mirno, ljudje so trgovali, izbirala sem spominke. Doma sem vse podrobnosti obrazložila moji stari mami, ki od zadovoljstva ni mogla reči drugega kot »jejhata, jejhata«. Pozneje me je pot še dvakrat zanesla v Palestino, kot pravi Gabrijelčič, izvor misli, nastanek duše, vedno manj svobode sem si tam lahko privoščila, nazadnje smo že prejemali informacije kje naj se gibljemo.

Danes so mediji polni poročil, kako je naš filozof Žižek v Frankfurtu povedal resnico, da Palestinci morajo dobiti svoje ozemlje. Žižek je dobil avreolo poštenja in odkritosrčnosti v mednarodnem avditoriju, toda mi popotniki, ki smo na terenu opazovali uresničevanje ambicij Izraela o tem nismo nikoli dvomili in smo tudi na glas ponavljali desetletja. Tudi v nekdanji državi je bilo naše mnenje popolnoma nedvoumno. Danes nam je težko razumeti naše elite zakaj Palestine ne priznavamo in prepričana sem, da ni državljana ali državljanke, ki bi soglašal s tem kar je naša Uršula sporočila, da smo poenoteni z ZDA in torej soodgovorni za klanje, lakoto, umazanijo in kaj vem česa še v neki Gazi na katero se je spravila mašinerije za proizvodnjo svetovnih vojn in izvoz demokracije. Postavljanje ob bok ZDA v tem primeru je skrajno sprevrženo dejanje in skrajni čas je, da naša politična elita to zanika. Pa dajte no, kako naj živijo Palestinci brez ozemlja in brez naše pripravljenosti, da se razselijo med nas. Pa je ta predlog za oboroževanje državljanov Slovenije legalen, legitimen za Slovenijo, ki se utaplja v izgubah zdravstva, kjer gospodarske elite ukinjajo celo prevoz na delo in brezkompromisno odklanjajo ustavno deklarirano socialno državo. Žive naj vsi narodi, navajamo v svoji ustavi, torej na koga bomo streljali, če se oborožimo? na pol žive migrante, ki na vsaki meji doživljajo travno, na Uršulo in ZDA, ki nas v trenutku pohrustajo za priboljšek, na Putina, ki niti do njega ne moremo priti ali pa morda kar na demokratično izvoljeno aktualno politično elito, ki preprečuje aktivistom oboroževanja,, da bi prišli na oblast. Joj fantje, res vam je vseeno za Slovenijo. Zakaj?

Kako pa vi sprejemate predlog, da se državljani in državljanke oborožimo?

Odnosi v gospodarskih družbah, 20. oktober 2023

Kot da niso dovolj za naše kraje nevarne vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, se odpirajo v Sloveniji še nevarnejše «vojne fronte« med delodajalci in sindikati. Razlogi napovedi novega bojišča so zahteve delavcev po ustreznejših pogojih dela, ki jih želijo uzakoniti s spremembo zakona o delavnih razmerjih s čimer se pa delodajalci ne strinjajo. Samo upamo lahko, da to niso zdrahe na domačem dvorišču, ki bi jih spodbujale zainteresirane politične stranke z željo po prevzemu oblasti od demokratično izvoljene aktualne ekipe. Vsi vemo, da so tudi vodilni delavci raztreseni po različnih političnih strankah in najbrž tudi edini, ki dejansko lahko ohromijo posle skupnih dejavnosti.

Če prav razumem vodilno garnituro slovenskih podjetnikov bi želeli ukiniti stroške prevoza na delo in iz dela, nižati regres za porodniški dopust in nosečnost, določiti ustreznejše odpovedne pogoje, znižati odpravnine, uveljaviti možnost negativne delovne uspešnosti, ukinitev nadomestila za prve tri dni odsotnosti, ukinitev dodatka na delovno dobo, dodatki za delo naj bodo vključeni v plačo, iz delovnega časa se izključi odmor in priprava na delo, predvsem pa želijo na novo oblikovati vseh vrst odpovedi z vključno upokojitvijo. Če gre za storitveno dejavnost, kjer je večinski izdatek plača, je njihov zahtevek prava revolucija, če pa gre za proizvodnje dejavnosti bi znale nastati dokaj močne organizacijske težave medtem ko prihranki na stroških, tudi na stroških postopkov ne bi prinesli večjih zneskov.

Kot prekaljeni proizvodni in storitveni delavki se ob teh zahtevah odpira vrsta dilem, med njimi daleč največja ali se z zahtevami strinjajo kadroviki, strokovni profesionalci in organizatorji procesov. Svoje predpostavljene in tudi sama kot vodilna delavka v obeh branžah, sem velikokrat poslušala take predloge, nekatere smo celo poskusno uvajali, toda večina tistih, ki so demotivirali zagnanost posameznika pri delu je slej kot prej odpadlo, zamrlo samo po sebi ali se izkazalo kot ceneni populizem.

Nič manj pomembno je tako čudno razmišljanje o zniževanju stroškov na račun zaposlenih, ki naj bi po intencijah naše državne ureditve postali soupravljavci družb v katerih delajo. Dosedanji zakonodajalci so presodili, da so za uspeh kapitala, gospodarske družbe ali katerekoli delovne organizacije v prvi vrsti zaslužni zaposleni kot na primer raziskovalci, inovatorji, managerji, finančniki, analitiki, informacijske enote, vsi, ki obvladujejo moderne tehnološke in tehnične naprave. Upoštevati je treba da smo v informacijski dobi, ko vse mašine delujejo računalniško in skoraj ni več potrebnih zaposlenih brez poklica in izobrazbe. Nisem prepričana, da se predlagatelji prej navedenih zahtev tega zavedajo, sicer bolj zakotno ne bi mogli posegati v moderne proizvodno storitvene procese, ki nam jih predstavlja celo Edita, da ne govorim o Podjetniškem centru Dela in njegovih Zvezdah.

Naredila sem skromni vpogled v razmerja med vlaganji v zaposlene in v dobičke kar se pač s javnimi podatki zmore ugotoviti. Skoraj na prste ene roke lahko preštejemo tiste, ki so v preteklih letih zagotavljali približno enake vložke v zaposlene kot v kapital, pretežna večina, pa je bogatila le svoje podjetniške lastnike iz tujine. To je razlog, da predlagam izjemno pozorno in celovito obravnavo zahtev delodajalcev!

Kako pa v vaši delovni sredini ocenjujete te predloge?

Objem, 19. oktober 2023

Ko sta se pred celim svetom in sredi vojnega razdejanja objela Natanjahu in Biden me je vse zabolelo, morala sem se usesti, da sem prenesla ta grozni cinizem dveh na demokratičnih volitvah izvoljenih politikov, ki svoja pooblastila volivcev uresničujeta kot naj nerazumni srednjeveški monarh. Da ne bi bila do koga krivična sem preverila, kaj o objemih, še posebno politikov, menijo informativni viri sveta, ki jih vsak lahko prouči kadarkoli kar v svoji kuhinji. Približno vsebinsko podoben odgovor vseh vprašanih je, da so objemi izraz empatije, podpore in povezanosti, so lahko tudi predmet kontroverze in kritike, odvisno od konteksta in političnega okolja. Objem med omenjenima simbolizira močno partnerstvo in zavezništvo med državama, ki je že dolgo pomembno v svetovni politiki in bo še trajalo ter pritiskalo na urejanje regionalnih zadev. Njun objem je v okoliščinah, ki si jih v živo ogledujemo na ekranih in v kontekstu današnjega časa dokaz, da sta in da bosta tudi v prihodnje uporabljala vojaška sredstva za uveljavitev njune volje pri urejanju zadev ljudi na Bližnjem vzhodu neglede na to kaj si tamkajšnje prebivalstvo želi in potrebuje. Videli smo torej objem dokončne odločitve, obljub dovolj velikih količin orožja in hvaležnosti ali zahtev naroda, ki je razsut po vsem svetu in ima namen osvojiti dovolj veliko ozemlje last kogarkoli, da bo uveljavil svoje ambicije. Kar 100 milijard dolarjev ponuja predsednik ZDA Ukrajini in Izraelu vojaške pomoči in prebivalstvo ZDA ne črhne besede!

Naša Uršula je skrajno zaskrbljena in ugotavlja, da v Evropi popušča enotnost, da cena energetskega sodelovanja z ZDA slabi tržne razmere, da v Evropi spet kontroliramo in varujemo državne meje, da pričakujemo naval migrantov in da materialna bremena že zmanjšujejo kupno moč prebivalcev. Med nami rečeno, prižigajo se drug za drugim opozorilni alarmi, pred sinagogami so straže, boj med Palestinci In Judi se krepi povsod po svetu, kjer razseljenci prebivajo. Nekdo je že spraševal, če bodo spet aktualne rumene zvezde in druge insignije iz 30. let preteklega stoletja. Kako vidi svoje delo svetovna diplomacija žal ni objavljeno, formalno gledano, pa se svetovne velikanke sestajajo za trasiranje nove svilne poti, za transportne koridorje, za posredovanja med bojevniki v Afriki, Južni Ameriki, in tako naprej.

Ja, tudi naša država ponovno odpira vprašanje priznanja Palestinske države, uglajena ministrica »treplja po rami« zdaj tega zdaj onega, nobenemu ne pade na misel, da bi prenehal obiskovati »poslovne zajtrke« v režiji ameriške ambasadorke, nihče se tudi kaj posebno ne prizadeva za uveljavljanje slovenščine, celo knjižne založbe že dosegajo 20% izdaj v angleščini. Če bi bil še na oblasti nekdanji predsednik države verjetno ne bi bili obveščeni, da državljani Slovenije obsojamo napade na Gazo kjer živijo Palestinci. No ja, vsaj predsednica in filozof sta konkretna.

Po zaslugi Švegljeve lahko spoznavamo vojno v Gazi in se nenehno sprašujemo, kaj so slabega naredili ameriškemu prebivalstvu ti ubogi otroci, zaskrbljene žene, ustrahovani moški, vsi drugi, ki nimajo niti vode, še manj hrane ali kakršne koli zaščite življenja.

Je krvoločni Hamas dobra rešitev za zavarovanje palestinskih ozemelj pred izraelsko okupacijo? Se zna in hoče sporazumevati? Če to ne zmore, morate Palestinci poiskati bolj modrega vodjo. Zdaj je čas, da to storite!

Tudi vi vidite vojno pred svojimi vrati?

Slovenija v središču kulturnega sveta, 18. oktober 2023

Te dni je moja domovina v središču pozornosti svetovne kulture saj je častna gostja največjega knjižnega velesejma na svetu v Frankfurtu kjer se zberejo vsako leto literarni ustvarjalci, založniki, tiskarji, knjigarnarji, knjigotržci, prevajalci in drugi mojstri, ki so potrebni, da se ustvari knjiga. Na velesejmu so razstavljene knjige, ki ko zanimive za obiskovalce, organizirana so strokovna srečanja, sklepajo se poslovni dogovori, prodajajo licence, predstavijo se kulturni programi in častni gostje velesejma. Na tem prestižnem in strokovnem predstavljanju kulture narodov je letos častna gostja Slovenija.

Priprave v Sloveniji so trajale več let in so zajemale tako vsebinski izbor tematike, ki jo želimo predstaviti kot našo značilnost, razpise in izbor literatov ter piscev predstavljenih del, izbor kulturnih dogodkov, ki bodo potekali v času velesejma ali pozneje pa končno tudi oblikovanje in ureditev prostora ter izbor gostov ob otvoritvi. Bilo je v času priprav veliko težav, kot se je menjala politična elita, so se prilagajali tudi programi Slovenije za Frankfurt, menjali direktorji pristojne Agencije in celo nastajali konstrukti kot je bil tisti z večerjo pri naši svetovno najuspešnejši kuharici. Končno se je le našel pravi team, ki je postoril res vse, da bi častna gostja Slovenije s spoštovanjem ostajala v spominu kulture sveta. Vsebinsko je kot svoje prispevke v zakladnico kulture človeštva poudarila slovensko poezijo in filozofijo, na sejmu jo zastopa preko šestdeset avtorjev knjižnih del, obiskovalcem sejma in organizatorjem bo skupno v času sejma in po njem predstavila preko dvesto kulturnih dogodkov o kulturi naroda v različnih dejavnostih, od ustvarjalcev knjig preko različnih posebnosti do pomena športa pri zagotavljanji solidarnosti v svetu. Otvoritvena slovesnost je potekala v duhu sedanjih kulturnih razmer med narodi, ki kar v trenutnih 55 vojnah žal ne izkazujejo civilizacijskega kulturnega odnosa med narodi.

Obiskovalce velesejma še posebno navdušuje urejenost našega prostora, ki je zasnovan na idejah trajnostne, zelene destinacije z uporabo kartona, lesa in tekstila ter s skrbno izbrano domačo opremo domačih sodobnih obiskovalcev. Posebna pozornost je bila posvečena sloganu Satovje besed ter celostni grafični podobi z logotipom Slovenije. Logotip v zlati barvi in v obliki šesterokotnika povzema obliko satovja, v njem pa, kot čebele, mrgolijo črke in letijo v satovje oziroma iz njega.

Žal so neodvisni, profesionalni poročevalci poročali več o dvakratni prekinitvi govora filozofa Žižka, ne da bi povedali karkoli o osebi ali vsebini prekinitve. Tega smo se že navadili.

Odlično opravljeno delo, ki je v čast kulturi slovenskega naroda, je zagotovila ekipa projekta pod vodstvom Mike Cimolini in kurator Miha Kovač. Z ekipo so sodelovali arhitekti Sadar, že večkrat prepoznavni po kakovosti svojih zamisli in grafična oblikovalka Tonja Gašperlin. Hvala vam, ker ste nas spoštljivo predstavili svetu.

Prav bi bilo, da se vsi zavedamo vpliva, ki ga sejem ima na naše navade branja zahtevnejših vsebin, na bogatenje našega besednega zaklada, na širitev naše presoje in na našo nacionalno zavest. Lažje bomo živeli, če nas bodo spoštovali narodi sveta, zaupali nam bodo in marsikaj bomo lažje storili tudi za njihovo dobro.

Ste že bili na knjižnem sejmu v Sloveniji?

Stari ljudje in računalnik, 17. oktobra 2023

Marsikaj je potrebno razmisliti predno starim ljudem ponudimo storitve informacijske tehnologije, ki iz dneva v dan vstopajo v naše življenje, kot fiksno dejstvo proti kateremu ni koristna ignoranca. Že včeraj sem opisala svoje težave pri vzdrževanju reda in preglednosti samo malega deleža svojih podatkov, ki se nenehno bolj in bolj vključujejo v velike informacijske sisteme kot so trgovine, pošte, javna uprava, zdravstvo, mediji, vse kar v življenju nujno potrebujemo. Naša Uršula grozi z novimi oblikami digitalizacije in marsikateri starostnik tega ne bo zmogel. Seveda se je potrebno zamisliti o ljudeh, ki imajo 80+, ti se niso imeli možnost kaj dosti naučiti o računalništvu, tisti nad 55+ pa so z digitalizacijo že živeli in delali, imajo izkušnje, se znajo izpopolnjevati. Ločiti torej moramo med starejšimi – meja 55+ in starimi – meja 80+. Žal so v teh digitalnih časih največ pomoči potrebni 80+, ki so prisiljeni v nove oblike informiranja brez fundamentalnega znanja o njem.

Ne vem sicer kdo sistematično priučuje stare ljudi o digitalni tehniki pa tudi ne poznam metod poučevanja, ki jih uporablja, vsaj opazila nisem, da bi bile kje objavljene. So pa bistvenega pomena prav metode poučevanja te populacije, ki bi morale biti zelo humane, povezane z dobro voljo in zanimivimi igricami, enostavni, polni prijaznih pojasnil zlasti v novostih in prvih korakih. Seveda bi bilo res koristno, če se računalniške naprave prilagajajo starim s dobro vidnimi črkami, ikonami, glasovnimi ukazi in podobnimi prilagoditvami. Učiti se jih mora počasi, da doumejo kako naprave delujejo, da spoznajo sistemske rešitve, se ne bojijo eksperimentirati in znajo popravljati svoje napake. Žal pa jim je obvezno predočiti, da na primer pokojnine ne bodo mogli dvigniti, če ne bodo v svojem računalniku predhodno preverili stanje svojega računa in ugotovili, da imajo kritje. Ali pa, da pri svojem zdravniku lahko dobijo recept tudi po e-pošti in jim ni potrebno čakati v čakalnici. Stari ljudje morajo vedeti, da se temu znanju ne morejo odpovedati ker sicer ne bodo mogli koristiti storitev javnega značaja. Treba se je izogibati učenju postopkov na pamet in ali tolmačenjem, kaj vse zmore računalnik, pameten telefon, tablica in drugo.

Že več kot pol stoletja se ukvarjam z računalniki in njihovimi novejšimi izpopolnitvami vse do super računalnikov po naših fakultetah, šolskih tablicah, ki so izpodrinile zvezke v šolah pa do čudežev procesne tehnike, ki se kopičijo po gospodarskih družbah in velikih infrastrukturnih objektih. Dolgo sem se navduševala nad dosežni, zadnja leta po že ugotavljam, da imamo opraviti z dejavnostjo, ki bo neobvladljiva v prihodnosti, če jo družba ne bo omejila s predpisi. Že so se pokazale nekatere slabosti, ki jih bomo težko popravili, med njimi na primer opuščanje branja knjig kar omejuje besedni zaklad prebivalstva in dolgoročno negativno vpliva na oženje razumevanja narave, ljudi, odnosov in drugih med ljudmi uveljavljenih vrednot. Poglejte samo kako se razviti svet bogati s pomočjo digitalizacije tudi pri nas in kako zagrizeno se bori, da dobičke ohranja le za svoje koristi. Da kapital pride do posebnih zemelj, ki jih potrebuje za nove digitalne posege v materialni in družbeni položaj ljudi, je pripravljen uničevati naravo in ta se že brani. Stari bomo odšli, naši potomci pa se mnogim digitalnim pastem ne bodo mogli izogibati v nedogled. Kje bodo pridobili razum za presojo, v strojih zagotovo ne bi rekla, toda Uršula v EU meni drugače in lokalne elite tudi, vpijoči glas v puščavi je zdaj še odveč!

Kako boste pri vas doma poskrbeli za digitalno poslovanje?

Pospravljanje računalnika, 16. oktober 2023

Tisti, ki nismo računalničarji uporabljamo svoj laptop za vse vrste opravil od najbolj dragocenih rodbinskih dokumentov in dogodkov, skrivnostne šifre trgovcev, bank, medijev, preverjanje kuharskih zamisli, pisanje knjig, beleženja sprememb v premoženju, prihodkih, odhodkih, rojstnih dnevih, tračih in tako naprej, naštevala bi lahko v nedogled in prej bi popisala tisto kar ni v računalniku kot tisto kar se je tam udomačilo. Zaradi petdeset letnega nalaganja v to prijazno skrinjico je v njej vse od bab'ce do štrika. Seveda urediš direktorije, datoteke, kazala in podobne zadeve za lažje in hitrejše dostope, toda mnogokrat zmanjka časa prav pri arhiviranju in se pozneje ne da popravljati ali pa nimaš volje, da bi stanje v računalniku uresničil kot je treba. In tako nastaja nered, ki te moti kot gospodinjo, kot delavko, kot človeka, vsega imaš dovolj in kupil ter notranjost uredil bi kar novega. Včeraj sem imela na obisku računalniškega mojstra, delal sva kot črna živina in z veliko potrpežljivosti dopovedala novem računalniku kakšno mesto mu pripada v našem domu.

Računalniških programov ni bilo potrebno spreminjati, imam standardne in te tekoče dograjuje avtor sam tako, da niti ne vem, katere dopolnitve me čakajo. Čisto nova je bila le programska oprema za Chat GPT, brisala pa nekaj starih programskih rešite. Tiste vstope skozi več vrat kot je hiter dostop, oblački in podobno niti ne potrebujem a je mojster menil, da jih lahko zbrišem kadar koli zato so ostali pri življenju.

Mojemu direktoriju je ime Mama in mi ga je zasnoval sin ko je opravljal obvezno prakso kot dijak gradbene šole. Razdeljen je na 15 direktorijev, ki jih dnevno polnim s pošto, položnicami, arhivskimi dokumenti, teksti, vsem kar počnem sama, kar v hišo pošljejo drugi in kar moram iz hiše pošiljati sama. Če pišem svoje tekste, moram brskati po različnih brskalnikih, da preverim navedbe zato imam včasih naenkrat odprtih več portalov, tudi motim se in seveda, po ugotovitvi o zmoti tudi popravljam. Nekaj svojih potreb rešuje z mojimi pod direktoriji in file tudi družina sina, zato pa imam njihovo pomoč v primeru, če piknem nepravo ikono in podrem kakšen sistem. Iz strahu, da bi kaj zgubila dokazila in razpoložljive možnosti, si nekajkrat na leto prenesem vse kar je v računalniku na rezervni disk brez. Ko prenašam in razpošiljam datoteke moram vključevati ključke, dodajati e pošti priloge, skenirati dokumente in pač uporabljati tisto orodje, ki ga prejemnik razume zato tudi veliko tiskam s printerjem.

Problem pri tem pripomočku je dejansko v nenehnem odlaganju nepotrebnega in dodajanju živih podatkov. Nemalo skrbi nastaja z arhivom. Najprej smo uporabljali magnetne trakove, jih zamenjali za diskete te pa za CD. Za prenos fotografij smo nekaj časa potrebovali specialni kabel, danes pa moramo povezovati pametni telefon z računalnikom. Redno se mora izpopolnjevati imenik oseb, s katerimi komuniciramo po e-pošti kar ni preprosto saj je vsak dan kakšna nova povezava, ljudje mojih let odhajajo in veliko je tudi sprememb naslovov.

Vse skupaj postaja zelo kaotično, obvladovanje pa težko izvedljivo. Tako se dogaja, da odkrivam stvari katere sem imela za zgubljene, pa zopet iščem simbole za nove file in tako se moram kar naprej učiti. Če ima kdo dober nasvet za urejeno računalniško bazo podatkov naj nam ga razkrije, hvaležni mu bomo.

Kakšni so pa vaši napori z računalnikom?

Univerza za prihodnost, 15.oktober 2023

Študij na naših oziroma evropskih univerzah se zopet spreminja in prilagodil naj bi se Mehanizmu za okrevanje in odpornost Evrope kot prispevek k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter priprave države na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Slovenija je iz tega mehanizma pridobila 5,7 milijonov EUR od tega 1,2 milijarde nepovratno.

Vlada je sprejela načrt razvojnih področji v katere bo investirala te strašne milijarde, te pa so zeleni prehod (energija, prenova stavb, okolje, trajnostna mobilnost in krožno gospodarstvo), digitalna preobrazba ( gospodarstvo, javni sektor in javna uprava), pametna, trajnostna in vključujoča rast (raziskave, produktivnost, trg dela, turizem, kulturna dediščina, krepite kompetenc in učinkovite javne institucije), zdravstvo in socialna varnost, dolgotrajna oskrba in stanovanjska politika.

Kdo vse bo udeležen pri delitvi pogače omenjenih milijard in kaj bo za to moral narediti, nisem zasledila, zasledila pa sem, da je naša Fakulteta za informacijske študije bila pozvana, da predloži vlogo in da je bila pri tem uspešna med tem ko tudi pozvana Visoka šola za upravljanje podeželja Grm ni bila uspešna. Seveda sem pozabila zapreti usta, saj je šola Grm naš lokalni uspeh že od nekdaj in se samo še krepi.

Prejemniki sredstev so torej izbrani, med njimi javne univerze in visokošolski zavodi. Njihova naloga so pilotni projekti za zelen, odporen, trajnosten in digitalen nov kurikulum, novi predmeti, ki jih ne utemeljuje pristojna stroka temveč dejstvo, da bo visokošolski zavod zanje prejel dodatna sredstva. Pristojni strokovnjaki jemljejo to kot degradacijo stroke ker ni v skladu s temeljnimi načeli kurikuluma saj vsebino poučevanja ni možno podrejati samo tržnim interesom. Posledice takega odločanja so dolgoročno neuporabne, zmanjšujejo kakovost izobraževanja in ustvarjajo nezaupanje v diplomantovo sposobnost opravljanja poklica.

Pristojnim za določanje učnega programa ne gre oporekati vendar njihovo odločanje mora bili v skladu z razvojem stroke in družbe kot celote. Kako naj sicer uveljavljamo ukrepe, ki so potrebni, ds se družba in njeno blagostanje izboljšuje, da zagotovimo ohranjanje narave, da smo zdravi, siti in živi. Življenje se vsak dan spreminja, nekatere potrebe ugašajo, druge se rojevajo. Univerza mora ponujati znanja, ki so za obvladovanje sedanje in bodoče problematike potrebne, kje naj sicer dobimo potrebno vedenje?

V svoji delovni dobi sem bila mentorica številnim diplomantom, ki so prihajali v tovarno in pozneje v strokovno institucijo države. Ob njih sem spoznavala izbor predmetov in kakovost poučevanja, zato sem vedela kaj so pogrešali diplomanti in kaj smo pogrešali delodajalci. Pričakovali smo razgledane mlade svetovljane, vsem diplomantom pa je manjkal vpogled v razvoj in delovanje države. Razvojnih trendov niso poznali v poklicu, ki so ga z diplomo pridobili, torej jim ni sledil njihov univerzitetni profesor. Organiziranost upravljanja države ali tovarne je bila zanje nezanimiva politika in niso razumeli, kako se njihovo delo vključuje v skupna prizadevanja. Res pa je, da so se hitreje prilagajali dobrim praksam. Učni programi morajo biti dolgoročno naravnani v spodbujanje novih znanj in spoznanj, ki bi lahko pripomogla k uspešnejšemu reševanje vseh vrst kriz na svetu in v blagostanju narodov.

Kako se pa vi zamišljate univerzitetni študij?

Digitalizacija v kmetijstvu, 14. oktober 2023

Ne spominjam se, da bi bili kmetje kdaj zadovoljni ali vsaj ne nezaupljivi in da bi bil zadovoljivo urejen njihov družbeni in socialni položaj. Po vojni je vse iz kmetij odhajalo v tovarne, mehanizacije ni bilo, grozil je strah za podržavljanje zemljišč, kar so pridelali so morali deliti s tistimi, ki so hodili v službo, hrana se ni uvažala. Dejavnost je proučeval tudi ideolog socializma in ocenil, da bi morali zaradi prihajajoče mehanizacije organizirati kmetijstvo v kmetijske zadruge, ki bi kmete povezovale z nakupom in prodajo. Kritik je bilo ogromno, uzakonilo se je nekaj od predlaganega, toda dejansko je ostalo kmetovanje na malih kmetijah v privatni lasti. Socialni položaj kmetov se je nekoliko izboljšal, ko se je njihovo pokojninsko in zdravstveno zavarovanje združilo z delavskim. V vseh neštetih razpravah o tem, kakšen delež samooskrbe lahko zagotovijo kmetje in na kakšen delež pridelka za predelavo v industrije je možno pričakovati od njih, je več ali manj ostajalo v besedah. Približno tako stanje smo zapustili potomcem, ki ga žal, tudi oni samo podaljšujejo.

Se pa čudim, da vsa sedemdeset letna vlaganja v kmetijsko znanost, izobraževanje in aplikacije presežkov iz tujine, nimajo večjih učinkov v slovenskem kmetijstvu in posledično v prehrani. Zasledila sem že oblikovan profil agrarni ekonomist, preberem vse na kar opozarja Uroš Macerl, da ne omenjam navedb Antona Komata, ki je kot praktik poznan povsod. Da bi bila kmetijska dejavnost kdaj prioriteta v vladnih načrtih ali proračunu mi iz javnih podatkov ni znano, čeprav je bil minister tudi pedagog iz našega izobraževalnega zavoda, zavoda, ki uživa v kmetijstvu velik ugled.

Je pa vedno več poročil o uspehih mladih kmetovalcev, prav za prav podjetnikov, ki poleg zelenjave ali sira nudijo še izdelke ali storitve iz dopolnilne dejavnosti. Tržijo naravno in kulturno dediščino, oživljajo nematerialno dediščino, prirejajo razstave, zalagajo birte, opuščajo kar na trgu ne gre in uvajajo novo. Iznajdljivost nima meja še posebno ne v vinogradništvu. V nasprotju s temi »kmeti« pa je marsikateri mladi kmet postal že pravi biznismen z letno rejo po 3000 prašičev, s specialnimi kmetijskimi pridelki ali kot pridelovalec pridelkov za industrijsko predelavo. Občudujem njihov pogum pri sprejemanju tveganj in privoščim jim tisti »nobel avtomobil«.

Tako kot vsi ustvarjalci tudi kmetovalci kar uspešno iščejo svoj prostor pod soncem in kar se da primeren zaslužek. Kaj jih je torej pognalo na cesto pred Državni zbor? Po transparentih sodeč zmanjševanje kmetijskih površin, premajhno zanimanje države za samopreskrbo, želene naložbe v kmetijstvo? Kot pravi Macerl država nima opredeljene strategije za kmetijstvo in določenih dolgoročnih ciljev. Kakšno reakcijo je realno pričakovati od pristojnega ministrstva?

Ob vsem tem se sliši nekoliko čudno, da se bo slovensko kmetijstvo vključilo v programe digitalizacije za katere EU namenja sredstva Sloveniji. »Umetna inteligenca naj bi namesto kmeta pregledovala polja, na podlagi vremenskih napovedi ukrepala, z droni škropila in gnojila točno tiste rastline, ki to potrebujejo, namakanje pa bi določala po individualnih potrebah. Identificirala bi vsako žival, ji nenehno merila temperaturo, sledila njenemu gibanju, tehtala pojedeno hrano in popito tekočino, takoj obveščala, če bi zaznala bolezni«(zazdravje.net 10- 11/23). Kot je videti pa naši kmetovalci že pripravljajo upor proti digitalizaciji ker v njej kot mali kmetje ne vidijo drugega kot okrepljen nadzor.

Ste tudi vi proti digitalizaciji svoje kmetijske dejavnosti?

Koliko nas mora še umreti? 13. oktober 2023

Nova vojna v naši bližini, teror, posiljevanje, pobijanje otrok na eni strani in veliki minister ZDA, NATO, Iran, Kitajska v vsem svojem sijaju na televiziji kot barantači z orožjem. Kaj smo storili narobe, da v 21. stoletju doživljamo ta masaker, gledamo to razčlovečenje in kot sami gluhi in slepi še čepimo doma ter rešujemo probleme Peteršiljčkove mame. Ustvarjamo neučinkoviti svet, pooblastila dajemo ljudem, ki jih niso sposobni udejanjati, trgovci nimajo več omejitev, duhovna rast zgublja podkast, napaja se iz pametnih telefonov in digitalnih pripomočkov brez možnosti presoje o posledicah svojih dejanj. Sijajno mesto Jeruzalem, mesto najzgodnejših spominov vsega človeštva, si lasti peščica ljudi, ki se kiti s sposobnostjo ubijanja in uničevanja. Kot da gledam Ukrajino in se zaskrbljeno oziram v Zahodni Balkan, v Libanon.

Saj že od nekdaj vem, da so ozemlja Palestincev vabljiva, da ne rečem potrebna Izraelcem. Bi bilo temu strašnemu Hamasu in vsemogočnemu Netanjahu tako izpod časti, da bi skupaj pripravila dokončni sporazum delitve Palestinskega ozemlja med obe državi in poskrbeti za njegovo varno uveljavitev. Ja, kaj sta pa dosegla do sedaj s temi večnimi napadi drug na drugega? Kje so učinki vajinih odločitev, da ljudstvu, ki mu vladata, zagotovita normalne pogoje za življenje in delo. Kaj je to tako težko razumeti, narediti, se sporazumevati in ne pobijati. Kaj pa so enim ali drugim naredili otroci, da ste jih pomorili, jim ne omogočate šolanje. Kaj vam je hudega naredila kulturna dediščina, da jo razgrajujete in predvsem, kaj je dobrega za vaše ljudstvo k vam prišlo od Američanov ali Kitajcev? Prisluhnita svojem ljudem, ki ste jih že prisilili, da so zapustili svojo domovino in se sedaj potepajo kot begunci po svetu. Je vam to v čast ali pa ste se že zamerili tako, da morate zlesti v mišje luknje. Trume svetovnih popotnikov v vaše kraje vam iz Masade, Jerihe, Kafernauma in drugod sporoča, da ste njihovi želeni prijatelji, še bistveno več jih bo prihajalo, če bodo vaši kraji zanje varni, obogateli boste bolj in hitreje kot da čakate na ameriško miloščino. Vsaka vojna je umazana je menil naš pomembni poveljnik Ambrožič, tudi vaša, zato naj bodo vaše odločitve modre in v korist vašemu ljudstvu.

Pred svojim ljudstvom in pred ljudstvi Palestine in Izraela, ne pa pred Hamasom in Netanjahu, povejte nosilci oblasti v ZDA, v kakšnem interesu spodbujate vojno na Bližjem vzhodu, kaj hočete doseči v Ukrajini in zakaj problematizirate potencialne nevarnosti vojnih spopadov po svetu. Zakaj raje ne izboljšujete blaginjo svojih narodov v svoji veliki državi, ki je »šibkega zdravja« tako zaradi zadolženosti kot zaradi hiperprodukcije orožja, še posebno pa zaradi migracij. Vaše orožje je utrnilo nepredstavljivo število nič krivih ljudi, otrok, starcev in poslalo v begunstvo mlado in staro iz vseh koncev sveta. Ni vas možno razumeti, da lepo polikani, s kravato, oblečeni po najnovejši modi, nenehno trosite s svojim orožjem smrt pretežno nad golimi, bosimi in lačnimi ljudmi povsod po svetu. Je to dostojanstvo, čast, potreba, kaj boljšega? Ne, temu starodavni Evropejci rečemo napuh, ki je tako nevaren, da se ga, po Bibliji, preganjamo že od stvarjenja sveta in srčno upam, da ga od vas ne bodo povzeli vaši potomci.

Vsi si želimo na svetu dobre medsebojne odnose, pomoči, potrpljenja in blaginje. Snovalci pobijanja otrok, revnih in nemočnih, razmišljati tako kot razmišljajo vaši narodi. Pred nedavnim so v ZDA postavili vprašanja (1) za kaj je bil porabljen denar podarjen Ukrajini in (2) kakšen načrt ima Ukrajina, da bo dosegla zmago? Enaka vprašanja boste slej ko prej prejemali od povsod, kjer bo vaše orožje morilo otroke in nemočne. Čakali bomo na vaš moder odgovor seveda brez rožljanja z orožjem!

Se tudi vi zgrozite ob novi vojni kjerkoli po svetu?

Mesec varčevanja, 12. oktober 2023

V EU smo poznani kot varčni narod saj na vsakih 100 privarčujemo kar nekaj čez 18 EUR. Prihranke namenjamo stanovanjski problematiki, varni starosti in raznim oblikam zavarovanja, se pa povečujejo tudi nakupi delnic, vložki v donosnih skladih in nakupi državnih obveznic. Teh treh zadnjih bi bilo še več, če ne bi naši organi odločanja odobrili bajne zaslužke vsem, ki se ukvarjajo s trgovalnimi računi.

V preteklosti smo varčevalci mnogo bolj zaupali bankam, ker so z našimi prihranki pametno trgovale in plemenitile tudi hranilne vloge. Zakaj so to dobro prakso opustile in nekajkrat celo ogrozile varnost hranilnih vlog, nam ni bilo nikoli pojasnjeno ne iz strani Banke Slovenije, ne od poslovnih bank in ne od demokratično izvoljenih vlad Republike Slovenije. Zdaj je pravzaprav vseeno saj svojih bank več nimamo, sedanji lastniki bank kujejo tako visoke dobičke, da jih morajo pristojni organi dodatno obdavčiti.

V tej novi ureditvi gospodarjenja s prihranki je presoja kam jih nalagati, dejansko v glavah varčevalcev in raznih svetovalnih podjetnikov. Priporočila tujih bank pri nas kot so na primer Oskarjeva, smatrajo za enostavno in učinkovito varčevanje redno beleženje izdatkov, v začetku leta predvideti večje izdatke, ki se ponavljajo, izdatke primerjati s prihodki, postavljati cilje varčevanja, varčevanje tudi manjših zneskov, razporeditev denarja za različne varčevalne namene ob prejemu plače, redno varčevanje in spremljanje ciljev, finančno izobražujte svoje otroke! Kljub temu, da je varčevanje v denarju visoko in v porastu pa od poslovnih bank v naši državi ni spodbud, ki bi bile v korist tudi varčevalcem in ciljem, ki jim je bilo skupno varčevanje namenjeno kot na primer manjše zadolževanje v tujini, naložbe v infrastrukturo in podobno. V tej situaciji nekoliko ironično izpadajo nagrade, ki jih nekatere banke dobivajo zato, ker »našo uspešnost gradimo na zaupanju, ki ga stranke čutijo do nas, na izjemnih finančnih rezultatih in preudarnemu sprejemanju pravih odločitev.«

Predvidevam, da je osnovni razlog za zbiranje podpisov za vpis pravice uporabe gotovine v ustavo prav v do sedaj navedeni problematiki, saj je cilj iniciatorjev preprečiti »digitalno suženjstvo«, zagotoviti »monetarno suverenost« kot element državnosti ter zagotavljanje anonimnih nakupov in donacij. V ustavi naj se zapiše, da je v Sloveniji gotovina zakonito plačilno sredstvo. Pobudniki tudi menijo da bi tako morale ravnati vse države, da preprečimo nastanek ene svetovne vlade, ene centralne banke z eno digitalno valuto ter popolni vladni prevzem celotnega bančnega sistema.

Je ta problematika bolna fantazija ali realna skrb za zaščito donosnega varčevanja? Ima digitalizacija humane, blaginji vsem ljudem naklonjene cilje s plemeniti cilji? Po polstoletnem sodelovanju v digitalizaciji postajam zaskrbljena tako z digitalnim poslovanjem z gotovino, še posebno pa s sledenjem naših nakupov in donacij. Upravljanje z denarjem sem spoznavala petnajst let, danes mi vse nakazuje, da bo moral moj pametni telefon delovati bolj v korist zbirateljem informacij in upravljalcem z denarjem, kot meni.

Dobro bi bilo poznati spoznanja Ministrstva za digitalno preobrazbo Republike Slovenije, predvsem pa cilje, ki jih načrtujejo in se nanašajo na zaščito vseh vrst premoženja ter varnosti državljank in državljanov Slovenije.

Kaj pa vi pričakujete od digitalizacije?

Evropska širitev, 11. oktober 2023

Kot maturanta sem nekje slišala, da nastaja Evropska gospodarska skupnost. Moja takratna država nad tem ni bila navdušena, celo ostro je kritizirala ne pooblaščence ljudstva, da hočejo svoje prihodke obogatiti na račun tistih, ki jih ustvarjajo. Mama me je malo pozneje opozorila, da ni dobro kaj preveč brskati po informacijah o EGS ker za nas itak ni dosegljiva, smo bolj revna država, v EGS pa so vključeni bogatejši.

Naša država si je izjemno prizadevala, da bi se uvoz pokrival z izvozom, kateri naj bi tudi zagotavljal dovolj deviz za skupne potrebe. V teh prizadevanjih so komercialisti delovnih organizacij potovali po Evropi že koncem petdesetih let preteklega stoletja in prinašali informacije o širitvi gospodarskih združb. V našem podjetju smo nenehno krepili odnose z zapadnoevropskimi proizvajalci in iskali možnosti za vezane posle kot so na primer bila izvozno interesantna zdravilna zelišča, izdelki bazične proizvodnje in podobne dobrine. V trgovanju se preprosto ni dalo izogniti vedno močnejšemu sodelovanju z zapadnoevropskimi državami in regulativo, ki so jo te države sprejemale. Minila so sicer desetletja predno je Gospodarska zbornica Slovenije poskrbela za objavo te regulative v slovenščini in spodbudila zagotovitev infrastrukture, potrebne v vsakodnevnem trgovanju. Uveljavljeni so že bili vsi nastavki tudi za politično sodelovanje držav, ki so se pri nas uresničili z osamosvojitvijo.

Ljudje smo ves povojni čas zaupali v uspešno sodelovanje z zahodno evropskimi državami in dejstvo je, da so nas ti narodi dobro sprejemali, res pa je, da so imeli za nas drugačne, slabše pogoje trgovanja, kar smo razumeli kot posledica nesodelovanja držav. V času zaostajanja zaposlovanja v naši državi in tržne rasti pri njih, je bilo organizirano zaposlovanja naših državljanov v zahodnem svetu, zlasti v Nemčiji. Vztrajno so se izboljševali medsebojni odnosi in ko smo se osamosvojili je nastajala celo evforija o tem, da nas bo razvita Evropa sprejela v svoje varno okolje. Vprašanje menjave tolarjev v EUR je bilo rešeno mimogrede in to je res nekaj dobrega, ker nas je obvarovalo pred pogoltnostjo vseh vrst elit.

Evropska unija je danes kar dobro organizirana in zaupajo v njeno moč skoraj vsi narodi tega ozemlja. Sprejela je vrsto ukrepov, ki so pripomogli k rasti blaginje, med drugimi skupno investicijsko politiko, vladavino prava, enotnost visokošolskega izobraževanja, standardizacijo in številne druge ukrepe. S tem pa ne trdim, da je vse v redu, vsaj tisto na kar vplivajo parlamentarne stranke Evrope kot na primer nesposobnost zagotoviti mir na svojem ozemlju, je izpod kritike. Toda ostaja dejstvo, da večina evropskih narodov hoče živeti v simbiozi v Evropski uniji, si zato prizadeva pogojem EU prilagoditi svoje ambicije in sprejema skupne rizike. V tem kontekstu EU že razmišlja o svoji bodoči organiziranosti in oblikah sodelovanja njenih članic v 21. stoletju*. Povabilo za integracijo velja za vse države razen tistih z vojaškimi in ozemeljskimi konflikti. Države, ki že imajo EUR tvorijo jedro EU okoli katerega so zbrane sedanje in bodoče države članice vezane na iste politične cilje in vrednote ter tvorijo skupno z jedrom Evropsko unijo. Sledijo pridružene članice, osredotočene na enotni trg, brez vezanosti na cilj vse tesnejše unije, ki skupno oblikujejo Mejo vladavine prava. V Evropsko politično skupnost pa je pričakovati države brez integracije, osredotočene na enotni trg, na geopolitično zbliževanje in strukturiranje z dvostranskimi sporazumi z EU. Ni pojasnjeno zakaj povabilo ni prejela Belorusija in Rusija.

Delo, 22.9.2023.

Poznate svojo širšo domovino Evropsko unijo?

Branje na višji ravni, 10. oktober 2023

Kurator programa slovenskega gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu dr. Miha Kovač nam sporoča, da je Slovenija izpostavila poezijo in filozofijo kot zvrsti, ki zahtevata branje na višji ravni. Odlično, spoštovani kurator, to je nedvoumno vaš osebni prispevek k ugledu naše literarno poetične ustvarjalnosti in dediščine.

Raziskovalci branja in založništva iz štirih svetovnih univerz so pripravili povzetek številnih študij in raziskav, ki dokazujejo zakaj moramo tudi v digitalni dobi ohraniti sposobnost branja daljših in kompleksnejših knjižnih besedil. Samo z njihovim poznavanjem lahko razumemo kompleksne probleme in rešujemo kompleksne težave. Zbrane rezultate raziskav so štirje raziskovalci strnili v Ljubljanski manifest in ga bodo predstavili na knjižnem sejmu Frankfurta kot zvrsti, ki jih Slovenija kot častna gostja letošnjega sejma sporoča javnosti. Manifest je pomemben dokument časa in so ga podprli znanstveniki, založniki, PEN, mladinska združenja, promotorji branja, knjižničarji ter ministrstva za kulturo Nemčije in Slovenije.

Zakaj ga tako množično podpirajo stroke, ki danes oblikujejo kulturno javno mnenje. Doktorju so do podrobnosti in fines poznane danes razpoložljive digitalne naprave, njihove sposobnosti nenehno uporablja in obrazloži, da so v pametni telefon zlezle tudi knjige. Doktor ve, da je pametni telefon preuredil razmerja moči na medijskem področju in da naš odnos do branja spreminja v hitro preletavanje informacij kar pa je za razumevanje sporočil v knjigah vezano na osredotočenost na branje in globlji pa tudi širši besedni zaklad bralca. Zamisliti se moramo nad njegovim sporočilom, »da orodja, kot so pametni telefon in umetna inteligenca krepijo to kar imamo v glavi - tisto , kar nam omogoča, da znamo kritično in analitično misliti, pa pride v glave predvsem s knjižnim branjem zahtevnejših vsebin«.

Spoznanja, ki jih Slovenija kot častna gostja knjižnega sejma pošilja v svet, me navdušujejo, ker zahtevajo razmislek posameznika in družbe, nakazujejo prihodnost in blažijo bolečino trpečih duš. Ljubljanski manifest je zazrt v prihodnost in preroško navaja, da »z uporabo zaslonskih medijev in umetne inteligence bodo neumne osebe počele še več neumnosti, med tem ko lahko inteligentne osebe s knjižnim umom z njihovo pomočjo ustvarijo ogromno novih in neverjetnih reči«.

Poleg opredelitve odnosa med zaslonskimi mediji ter umetno inteligenco in knjigami mi je v čast, da se s filozofijo sodobnosti umeščamo na zemljevid sveta najresnejših človeških spoznanj. Smo narod bralcev zahtevnih vsebin, ki želi s pomočjo knjig spoznati vse narode sveta, se z njimi družiti in skupno ustvarjati boljši svet. Lepšega in koristnejšega sporočila ne bi mogli poslati ljudem na zemlji. Zapisali smo ga tudi v Rastočo knjigo sveta, ki smo jo postavi in jo negujemo v Severnem parku naše prestolnice. Naša filozofija nista samo Žižek in Dolar, je množičnejša, vsakdanja in praktična, vedno usmerjena v iskanje boljšega za vse.

Najlepše v sporočilu Slovenije pa je opominjanje na pomen poezije za zagotavljanje ravnovesja med tankočutno, včasih pa tudi grobo filozofijo in poetičnostjo naroda, ki se izraža v njegovi poeziji in jo je zapisal poet France »Iz srca svoje so kali pognale mokrócveteče rož'ce poezíje.«.

Se strinjate s sporočilom?

V službi javnosti, 9. oktober 2023

Kar dvakrat sem morala prebrati intervju z odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija, da sem doumela kako nastaja informativni program, kdo je pri tem nepogrešljiv, kdo ga mora voditi in kako razume svojo odgovornost novinarka Polona Fijavž. Naj najprej naglasim, da že dolgo nisem prebrala tako mojstrskega intervjuja in predstavitev tako odlične osebe kot je Fijavževa. Prava poslastica za ljudi mojega kova.

Polona Fijavž dobro poznamo po njenem poročanju iz tujine predvsem iz Nemčije in iz drugih držav v tej regiji. Na sceni je bila tudi zadnje dve leti, ko je na TV prevladovalo njenim načelom nasprotno prepričanje o katerem danes ugotavlja, da je zapustilo hudo zapuščeno TV hišo tako v pomanjkanju sredstev kot v vsebini delovanja posameznih oddaj predvsem pa neustrezno delo zaposlenih v informativnem programu, ki ga javnost ni sprejemala.

Svoje poslanstvo vidi Fijavževa v strokovno profesionalnem delu novinarjev TV, ki mora biti opravljeno v skladu z novinarskimi standardi, neoporečno in v imenu javnosti. Javnost se odziva na ukrepe elit, te odzive morajo novinarji prepoznavati in jih objavljati v informativnem programu javne TV. Novinarji imajo vso pravico do svojega osebnega ideološkega prepričanja vendar v poročanju morajo zagotoviti objektivnost, ki jo nakazuje javnost ne pa politična stranka. V njihovih poročilih mora biti sporočilo javnosti osvetljeno iz vseh strani in po možnostih opremljeno z dokazili. Trdno je prepričana, da javnost potrebuje poglobljene in kritične oddaje ko na primer Studio Citi ali Politično in podobne. Prizadeva si, da bodo dobre oddaje ponovno na sporedu ali pa se bodo v ta namen prenovile sedanje oddaje kot je na primer Arena – pogled naprej.

Nova, trenutno še v. d. urednica Fijavževa, ne skriva svojih strokovnih ambicij in nedvoumno tudi pove, kdo od dosedanjih sodelavcev informativnega programa TV ni več željen zaradi nestrokovnosti ali neizpolnjevanja standardov novinarskega dela. Očitke političnih strank sprejema z razumevanjem, da politika želi biti pred javnostjo čim lepša, uspešnejša kar pa javno mnenje ne sprejema, prav tako kot ne sprejema zlorabo ljudi v strankarske namene. O tem nasprotju mnenj morajo novinarji poročati in se zavedati, da so v službi javnosti. Po njenem mnenju to velja tudi v primeru zahtev po uravnovešenem poročanju, ki ga novinarska stroka ne sprejema. »Kot novinar moraš neko temo, zgodbo postaviti v kontekst, jo osvetliti z različnih zornih kotov, a ne tako, da se po odgovor odpravljaš k tej ali oni politiki« poudari intervjuvanka in ni razloga, da ji ne bi pritrdili.

Fijavževa se v intervjuju zgraža tudi nad sedanjim stanjem slovenskih sporočil na spletu in ga ocenjuje kot neprimerljivega s tujino v kateri je kot novinarka poročevalka delovala desetletje. Možno jo je razumeti, da je izpod kritike, škodljiv in nevreden pozornosti informativnega programa TV Slovenija. Ni edina, ki je v to prepričana in ni dvoma, da jo bo javnost v tem masovno podpirala. Pričakovati pa je tudi, da se bo neprimerna publiciteta na omrežjih skrčila, če ji bo posvečena vedno manjša pozornost.

»A kakovosten javni medij je osnovna sestavina demokracije, naša dolžnost je da ga ohranimo« zaključuje intervjuvanka. Hvala v imenu javnosti za dober program, uresničujte ga!

Kakšno informativno oddajo pa vi poslušate in gledate?

Sodobna knjižnica, 8. oktober 2023

V posebno zadovoljstvo mi je, da smo bralci dobili tako razvito in hvalevredno mrežo izobraževalne institucije kot so sodobne knjižnice z Cobissom, Bilbosom, 24 urno možnostjo izposoje in digitalno knjižnico vred. Največjo vrednost vseh knjižnic pa je knjižni sklad in izbor dokumentarnega gradiva, da praktično ni gradiva, ki nam ne bi bilo dosegljivo brezplačno, ob vsakem času in povsod po Sloveniji., ne smem pozabiti na prostore, ki so skoraj za vse knjižnice posodobljeni in elektronsko opremljeni.

Naj takoj dodam, da je še veliko naselij, ki se intenzivno širijo kot spalna naselja knjižnic še nimajo in da vlaganja v knjižnice zato ni zaključeno, je pa dobro zastavljeno in ima potencial za širjenje. Da bi knjižnice uresničevale svoje poslanstvo pa bi morale razne stroke, posebno sociološke, urbanistične in arhitekturne skupaj z lokalno upravo zagotoviti v vseh stanovanjskih naseljih tudi družbene domove in knjižnice tako, kot brez opozorila načrtujejo trgovine, asfalt in drugo infrastrukturo.

V Mestno knjižnico Ljubljana sem se vpisala kot študentka in je bila locirana v stavbi zraven pravne fakultete. Pozneje sem nekajkrat obnovila članstvo, ker v mojem okolju ni bilo to kar sem potrebovala. Ta knjižnica ima zdaj 35 enot v okolju Ljubljane, še vedno jo obiskujem zdaj kot pomočnica vnukoma, da prideta pravočasno do knjig, ki jih potrebujeta za šolsko obravnavo. Kar v štirih knjižnicah sem članica in v vse štiri prav rada zahajam, ker vedno doživim kaj lepega. Prizadevam si tudi, da bi mestna knjižnica ustanovila enoto na Barju kjer hiše rastejo kot gobe po dežju, ljudje pa nimajo niti mesta, kjer bi se lahko sestali in se kaj pogovorili o svojih skupnih problemih. Knjižnica ima bogat program predstavite, bralnih skupin, pogovorov, predavanj, delavnic, nastopov, tekmovanj in podobnih dogodkov za otroke, razstave in napovedi., ki jih usklajuje vodja centra za koordinacijo storitev.

Imela sem to čast, da sem sodelovala kot članica sveta lokalne knjižnice pri načrtovanju njenih novih prostorov, ki so danes verjetno med najustreznejšimi za izposojevalce gradiva. Srečo imamo z osebjem, ki knjižnično dejavnost dopolnjuje z razstavami, predavanji, predstavitvami novosti in avtorjev kot tudi z stalnim dopolnjevanjem svojega poslanstva na knjižnico semen, izposojo vsega, domoznanstvom in še mnogim drugim, kar ljudje z veseljem obiskujemo in komentiramo.

Knjižnice so del našega življenja, če kaj ne vemo, želimo spoznati, izpopolniti svoje znanje ali se pripraviti za dobro opravljeno delo, se zatečemo k knjigam. Mnogo jih je in preberemo jih le delček iz bogate zaloge pa nas že to nauči bolje presojati dane razmere, se seznaniti z drugimi narodi in nam pomaga pri obisku pomembnih krajev sveta. Spodbuja nas tudi k ustvarjenju. Znani Novomeščan Marjan je rad povedal, da je v knjižnici odkril knjigo Propadle civilizacije, jo prebral in dobil idejo, da bi lahko raziskal Venete ter se prepričal ali smo Slovenci njihovi potomci ali Slovani, kot pravi uradna zgodovina, celo knjigo je o tem napisal. Mene je na primer prevzela izposoja semen. Izposodila sem si ajdo in pajčolan rožo in oboje kot darilo in nalogo posredovala moji dragi Amrak, ki živi v Kaliforniji. Čakam, da mi bo vrnila pridelek teh domačih rastlin in ga bom lahko vrnila knjižnici. Tudi mojo zadnjo knjigo o Barjanih je knjižnica predstavila javnosti, izpolnila pa sem tudi njihov vprašalnih o svojem delu za potrebe njihove bibliografije.

Brez knjižnic smo ob vir izpopolnjevanja svojega vse življenjskega učenja, brez knjig ne bi mogli vedeti, kako razmišljajo in živijo drugi narodi. Duhovno siromašni ljudje nimajo razvoja.

Si izposojate knjige v vaši Knjižnici?

»Očetje« zakaj tako? 6. oktober 2023

V mojo domovino se je iz Poljske, Teksasa in drugih krščanskih držav priplazila ženskam nenaklonjena miselnost, da so morilke vse tiste, ki se odločajo za splav. Stranka, ki se kiti z nazivom največja opozicijska, sklicuje zborovanja, »krasi« javni prostor z morilskimi simboli, organizira straže pred porodnišnicami, še malo, pa bodo prižgali prvo grmado na nekem pomembnem javnem prostoru v prestolnici, da bo ja cel svet prepoznal Slovenijo kot krščansko deželo. Z ustavo določena pravica žensk je za podpornike in izvajalce akcij proti splavu tista tarča, ki jo želijo diskreditirati in odpraviti.

Prepričana sem, da se ta trenutek vse državljanke Republike Slovenije sprašujejo, zakaj so vse opisane akcije usmerjene v ženske ne pa tudi v »očete«, saj nosečnica ne postaneš brez moškega. Tudi ustavna pravica državljank Slovenije ni bila ženskam poklonjena, izboriti so si jo morale zato, ker so vedno in samo izgubljale pri reševanju neželenega potomstva bodi si kot »grešnice« bodi si kot matere. Tisti, ki stojijo za današnjimi gibanji proti splavu so v veliki večini moški, ki jih kanonska zakonodaja omejuje z celibatom, tisti moški, ki pa so žensko potisnili v položaj »morilke« so se in se še vedno zavijajo v molk. Zakaj tako? Zakaj ne prevzamejo svoj del odgovornosti, da bi se otrok lahko rodil. In zakaj vsa ta množica moških tako neusmiljeno pritiska na izjemno manjšino žensk, ki nimajo možnosti za rojstvo svojega otroka in se zato zatečejo k splavu. Ne pišem o ekstremih, ki so povsod, pišem o vsakdanjih problemih ženskah in moških v naši družbi.

Se pa s tem problematika splava šele začne, odrazi pa se na otroku, ki ima samo mamo in ga v puritanski družbi kot je naša, zaznamuje za vse življenje. Ne bom pisala kako in zakaj, ker so o tem znana zgodovinska dejstva in bogata literarna dela. Zdravstvena problematika družin, uboštvo in revščina, razslojevanje družbe v Sloveniji in podobni problemi so kot voda na mlin tistim, ki ostajajo brez podmladka, ki bi spet radi razvili sirotišnice, dedovali premoženje družin, s svojim prepričanjem usmerjali državo. Tudi pri nas obstaja pozitivna opozicija znotraj pobudnikov akcij proti splavu, proti takemu žaljivemu poseganju v družbo in v korist sistematičnemu slabšanju odnosov med moškimi in ženskami. Naj bo ta opozicija čim uspešnejša, da bo vera ljudem v korist.

Imamo pa to srečo, da so naši potomci že našli rešitev za marsikateri problem svoje družine. Če je verjeti statistiki se že več kot polovico otrok rodi neporočenim staršem ne da bi bila potrebna kakršna koli posebna razprava o tem. Med njimi so tako pripadniki različnih ver kot različnih političnih strank. Ni zaznati, da bi se na tem področju dogajalo kaj neobičajnega.

Grobe, da ne rečem hudobne aktivnosti, kot jih uprizarjajo organizatorji zborovanj proti splavu, nam niso v čast, še manj v pomoč družinam in neželenim otrokom. Spoznavajte to problematiko in prisluhnite ljudem!

Kakšno pa je vaše mnenje o splavu?

Zgradbe večne lepote, 5. oktober 2023

Otroci imajo vedno bujno fantazijo, so radovedni in verjamejo pravljicam. Nisem bila nobena izjema in starejši so se me zapomnili po odprtih ustih ko sem jih poslušala pripovedovati o tem, kaj vse so videli in slišali na furmanskih poteh, prebrali v Slovenskih večernicah ali slišali pripovedovati popotnike. Še vedno ne vem, kako je moja stara mama vedela za Samarkand, Damasku, španske gradove, italijanske cerkve in mi o tem pripovedovala ob dolgih zimskih večerih. Minevala so leta, zasvojilo nas je delo, toda dopuste smo imeli izjemne, večinoma preživete na kateri od številnih svetovnih znamenitostih.

V času naših potovanj je bil Pariz želeno mesto, celo uglednejše in privlačnejše kot smo si ga doma zamišljali. Pariške palače, opera, cerkve, tržnice, pariške gospe, filmi, vse, res vse nas je navduševalo. Okoliše v katerih smo se gibali smo poznali po pesmih, slikarjih, igralcih, filozofih in muzejih. Ja, Louvre je bil prestiž, obiskali ta bogati muzej pa izjemen kulturni dogodek. Potem ko smo se navadili na podzemsko pariško železnico smo seveda drveli v Versailles, nepredstavljivi kompleks palač, kipov, parkov, vodometov, vsega najlepšega s spominom na Sončnega kralja vred.

Na vseh potovanjih smo se srečevali z ostanki antike in jo seveda že sredi 60 let ubrali v Grčijo. Patras, Kreta, Korint, Pirej in za poslastico Atene z Akropolo. Nepopisno je doživetje Partenona, posvečeni boginji Ateni, zaščitnici Aten, ki je Atencem podarila oljko. Neizmerno majhen se počutiš pred ogromnimi Propilejami iz 5. stoletja pr.n.št., ko občuduješ Karietide, tempelj boginje zmage in drugo zgodovinske artefakte graditelja Perikleja. Akropola je ključno mesto v zgodovini antične Grčije in je simbol grške kulture, umetnosti in civilizacije.

Čisto na drugem koncu Evrope pa smo se seznanili s pravljično Alhambro v Granadi, ki so jo zgradili španski Mavri. Obdaja jo nasad Generalife, v notranjosti so stene okrašene z islamskimi okraski, citati, arabeskami in alabastrom, stropi so stalaktitni, v prostorih so številni stebri, vodotoki in pisane keramične obloge. Osrednji dvor ima ogromno iz kamna izklesano skledo, ki jo podpirajo levi. Alhambra združuje mavrsko, kastiljsko in katoliško arhitekturo, kar ustvarja edinstveno in čarobno vzdušje.

Pred nedavnim nam je nastajanje teh arhitekturnih presežkov predstavila RTVSLO in dodala bogata zgodovinska dejstva o graditeljih, družbi v času gradenj in vzrokih za gradnjo tako izjemnih objektov. Z vsemi temi presežki so graditelji želeli dokazati svoj prestižni pomen v času vladanja tako v materialnem kot v duhovnem smislu. Ljudstvo kateremu so vladali, predvsem pa narodom in vladarjem s katerimi so se nenehno vojskovali, so z umetnostjo in obsegom zgradb dokazovali, da so sposobni vladati ter pričakovali, da jih bodo zato cenili, podpirali in poslušali njihove ukaze. Še posebno so se v tem smislu prizadevali francoski kralji, medtem ko je Periklej bolj užival v uresničevanju svojih osebnih želja in so mavrski vladarji z razkošno Alhambro skrivali svojo ozemeljsko majhnost. Kakor koli, danes so opisane zgradbe tako po reprezentativnosti kot po strokovnosti še vedno nadpovprečne veličine, vzor današnjim arhitektom, gradbincem, tistim, ki gradijo. So pa tudi spodbujevalci turističnega gospodarstva saj so najbolj obiskane turistične točke. Na Akropolo je, zdaj že sinova družina, čakala kar več ur.

Ste tudi vi obiskali te »zgradbe večne lepote«?

Dan varstva živali, 4. oktober 2023

Svetovni dan varstva živali se je razvil kot mednarodni dogodek, ki ga priznava več organizaciji za zaščito živali. Kot kaže splet poznamo na zemlji okrog 1,7 milijona živalskih vrst, vseh pa naj bi bilo veliko več kot 12 milijonov. Ocenjeno je, da v Sloveniji živi okrog 19.000 različnih živalskih vrst, kopenske živali so najbolj prepoznavne, naše jamske živali, pa se uvrščajo v sam svetovni vrh. Med nami rečeno pa se največ pozornosti namenja hišnim ljubljenčkom, zlasti muckam in kužkom.

Ljudje vedno ne poskrbijo za svoje živali in Veterinarska uprava vsako leto sankcionira okoli 1200 lastnikov živali zaradi neprimernega ravnanja z njimi. Že pred leti so pričeli akcijo Moja žival, moja odgovornost pod geslom "Od nekdaj sobivamo in od nekdaj se učimo, kako lahko izboljšamo sožitje z živalmi. To je neprekinjen postopek, ki ga moramo prenesti tudi na naše otroke." Dan ima za simbol oranžno pentljo.

Sodeč po prispevkih v medijih so dan varstva živali najlepše in najmnožičnejše praznovali po vrtcih in osnovnih šolah. Poleg risb in zapisov predvsem o živalih, ki otroci z njimi živijo doma, so po šolah organizirali zbiranje hrane in opreme zanje, obiskovali živali v zooloških vrtovih in zavetiščih, tudi nekaj protestov so omenili o ogroženosti in izumiranju živalskih vrst. Spodbujajo zavest, da zaščita živali ni samo pravilna skrb in human odnos do njih, temveč tudi previdnost pri kupovanju izdelkov. Opozarjajo nas naj se izogibamo krznu, nasploh vseh izdelkov iz živalske kože ali telesnih delov živali (usnjen pas, čevlji in torbica iz kačje kože, tigrova mast, kipec iz slonovega okla ali nosorogovega roga so le nekateri od številnih izdelkov) pa tudi deodorantov in parfumov, ki vsebujejo živalske sestavine.

V Sloveniji je uveljavljeno z zakonom predpisano ravnanje z živalmi, še pomembnejše pa je, da se izboljšuje kultura ravnanja z živalmi, torej vse navade, ki se z vzgojo prenašajo iz roda v rod. Nadvse pomembna je tudi sočutna misel mladih, kar dosegamo z učenjem odnosa do živali že v otroštvu, v okviru družine, vrtca, šole, znotraj lokalnih skupnosti in z lastnim zgledom. Vsak posameznik mora razumeti, kaj pomeni trpljenje živali in si prizadevati, da ga ne povzroča. Prav tako mora vsak od nas vedeti, kdaj je življenje živali dovolj dobro.

Spet pa ugotavljam velik razkorak med besedami in dejanji v prid živalskemu svetu. Ja, res imamo radi mucke in kužke, nudimo jim več kot je potrebno, meni se celo smilijo, ker jim ne moremo zagotoviti njihovega naravnega okolja in ker z njimi trgujemo. Toda že pri vsakodnevni nabavi gospodinjskih potrebščin, gledamo skladovnice mesa neštetih živali – teletina, mlada govedina, govedina, svinjina, divjačina, zajček, piščanci, ribe kakršne hočeš, tudi ličinke se že dobijo. Kaj pa doma, komarniki so že nenadomestljivi, ne prenašamo več, kar se plazi po vrtu, podstrehi ali leži v okenskih okvirih. Ko sem še potovala po svetu sem z veseljem sledila tudi divjadi, dokler mi z okoljem usklajen krokodil ni pokazal svoje zobe. Zgrozila sem se v Afriki, ko je otrok, očitno lačen, pojedel živega martinčka. Kdo bo v tem živalskem svetu postavil realne meje, družbene cilje in strategijo sobivanja človeka z živalmi in kako bo človek blažil izumiranje v celotnem živalskem svetu.

Zasledila sem poklic agrarni ekonomist in če se ne motim, nas bo znanje te stroke skupaj z vedenjem strok, ki se že ukvarjajo z živalmi, usmerjalo v racionalno realnost, ki bo krepila našo zavest o živalih kot terapevtih za ljudi.

Kako pa vi razmišljate ob dnevu varstva živali?

Obvoznice in mi, 3. Oktober 2023

Saj ne vem ali bi pisala o obvoznici ali pa je to spet nekaj v kar se mi državljani in volivci nimamo kaj vtikati. Ker pa sem nepoboljšljiva naivka, bom le povedala mnenje mojega okolja in mene same o tem kako je prav ljubljanska obvoznica tipičen primer za slovensko družbo, ki običajno nekaj govori, drugo pa stori.

Objavljeni rezultati ankete o obremenitvi obvoznice Ljubljane kažejo, da prometne gneče nastajajo ob prihodu in odhodu iz služb in da je po en človek, torej šifer, v avtomobilu. To potrjuje mnenje nekaterih kolumnistov, da si Ljubljana želi vedno več poslovnih dejavnosti in ne stanovanjskih površin. Potrjuje tudi objavljena mnenja strokovnjakov, da so državni posli v vedno večji meri skoncentrirani v Ljubljani, narod zato zjutraj drvi v mesto in popoldne iz njega, gneča se povečuje in DARS baje išče gradbeno dovoljenje za širitev obvoznice. Gre torej za več betona, manjšanje površin za samooskrbo, več izpustov, manj zelene proizvodnje, manj vsega kar okoljevarstveniki z dr. Bogatajevo na čelu, nenehno priporočajo. Kaj torej lahko pričakujemo? Vaške straže tistih, ki ne verujejo v maščevanje narave, na gradbiščih DARS-a ali večji obseg dela na domu po vzoru tistih, ki že danes pošiljajo po spletu podatke za izdelavo bilanc, statičnih izračunov in podobnih del zvečer v Indijo in dobijo zjutraj izdelane dokumente na svoj portal. Mislite, da se zna ali hoče država ustreznejše organizirati?

Je možno, da se tisti, ki so za obvoznico uskladijo z nami, ki smo proti?

Vedno bolj občudujem odločnost mladih v svetu kaj vse so pripravljeni storiti, da bi zagotovili sožitje človeka z naravo, da bi svet nehal izkoriščati človeku nevarne zemlje. So dokaj realni v svojem ravnanju, krepijo svoj osebni odpor in strah pred tem, kaj se bo zgodilo, če ne bo več delovnih mesto najbogatejših delodajalcev. Temu sledi priprava ljudi, da se omejujejo v svoji porabi in izučijo za nove poklice v zelenih tehnologijah, trajnostnem razvoju, življenju brez nafte in plina in v lesenih hišah – torej novi Bauhaus brez betona, jeklenih konstrukcij,… Prepričani so, da bodo pridobili zaupanje množic, da nimamo izbire in jim naj zato pomagamo starejši in stari.

Vedno bolj se čudim poslovnim elitam da ostajajo z dejanji daleč od besed, ki jih na raznih konferencah zagovarjajo kot načela. Seveda vem, da je slovo od tradicije in dobička izjemno pogumno dejanje, da še ni praktičnih izkušenj, da ljudje letimo oblegati trgovine v Avstriji ali Italiji, če Mercator ne zagotovi želenega, da želimo izjemno kakovost za vsako ceno in vsi. Marsikdaj naletim na družino, ki je prepoznana kot tista «ki živi pod pragom revščine« a vidim, da si privošči več od mene, ki sem proglašena za srednji sloj. Neizmerno sem žalostna, ko vsak dan vidim dekleta in fante z univerzitetnim indeksom v gostinski postrežbi namesto, da bi po predpisani literaturi in predpisanem roku študirali doma. Iz tega ne moremo pričakovati razsodne strokovnjake, ki naj bi razvijali boljšo družbo in ščitili naravne danosti.

Pa pustimo času čas, dobro je že to, da se bomo zdaj delili po obvoznici na tiste, ki jo hočejo in nas ostale, ki menimo, da je besede o sožitju z naravo potrebno udejanjati. Opustili pa bomo delitve na bele in rdeče, na domobrance in partizane, na verne in neverne in tako naprej ne da bi se vprašali zakaj tako? Čas je za resen razmislek o zaščiti slovenske zemlje, izjemno malo jo je še ostalo.

Kaj pa vi mislite o rabi zemljišč?

Izvozni načrti Slovenije, 2. oktober 2023

Slovenske gospodarske družbe in podjetniki, ki prodajajo izdelke in storitve izven Slovenije, združujejo svojo problematiko v Gospodarski zbornici Slovenije in jo javnosti sporočajo preko medijev. Ocenjujem, da je njihovo delo izjemnega pomena tako za materialno blagostanje prebivalstva kot za upravljanje države. Iz tega razloga je potrebno, da vsaj v grobem poznamo izvozno uvozno problematiko in zato bolje razumemo priložnosti in nevarnosti, ki nam grozijo kot delojemalcu, potrošniku in vlagatelju. Ne morem poučevati v tem blogu, ker zato nisem kompetentna, lahko samo nakažem svoje ugotovitve o zunanjetrgovinskem poslovanju na podlagi javno objavljenih podatkov.

Od kar smo v EU in imamo EUR smo dolžni upoštevati predpise unije o svobodnem delovanju trga, ki so obsežni, zahtevni in za podjetniške komercialiste verjetno tudi strokovno težko razumljivi. Direktive EU Slovenija vgrajuje v svojo zakonodajo kar povečuje obseg regulacije za nabavo ali prodajo izven meja. Izvozne izkušnje, ki smo jih prinesli z osamosvojitvijo v Slovenijo in smo jih pridobivali vsaj 30 let, so bile za izvoz v zahodne države dokaj skromne, bili so to vezani posli, nekaj komercialnih zastopstev, lon posli in podobno. Prodajne cene izvoznih izdelkov in storitev izjemno nizke, pogoji za kakovost idealni, roki dosledni, plačila v valuti in podobno. Razviti zahod je bil neusmiljen vendar so slovenska podjetja vztrajala in počasi ter sistemsko gradila izvozno infrastrukturo tudi s pomočjo GZS. Proizvodne kapacitete podjetji so bile v večji meri prilagojene tehničnemu obsegu, kar ni vsrkal domači trg, se je ponujalo neuvrščenim, Afriki in vzhodni Evropi.

Ob osamosvojitvi smo računali na ohranjanje in normalno rast izvoza v že vpeljane izvozne posle in nove, ki jih bomo sklepali z zahodniki državami. Iz tega razloga je bil vstop v EU in prevzem EUR obetaven, potreben pa je bil temeljit premislek o slovenski ponudbi izdelkov in storitev saj je slovensko ozemlje majhno, surovinska osnova skrajno skromna in inovativnost v razvoju. Takratna GZS je nenehno zbirala podatke podjetji o ugotovljenih izvoznih možnosti in usmerjala naložbe v izvoz čim bolj predelanih surovin, izdelkov proizvedenih iz malo energije, storitve naravnih danosti in še mnogo drugega.

Ko prebiram prizadevanja današnjih izvoznikov ugotavljam, da izhajajo iz paradigme, da naj za njihovo ustrezno konkurenčnost na svetovnih trgih, v veliki poskrbi država z nižjimi davki, nižjo inflacijo, nižjimi prispevki od plač in višanjem vlaganj v raziskovalno inovacijsko delo. Ker so te zahteve objavljene bolj verbalno kot utemeljene s podatki, je težko reči ali imajo prav ali ne. Ostaja pa dejstvo, da si Slovenija ne more privoščiti tako infrastrukturo kot jo imajo na primer Nemčija, Rusija, Vietnam in druge, bistveno večje in gospodarsko močnejše države. Da bi ugodila izvoznikom bi moral obstajati načrt izvozne strategije izdelkov in storitev, dogovor o izvoznih prioritetah in naložbah ter memorandum o ciljih, ki jih kot država želimo doseči na mednarodnih trgih. Prav v dogovoru kam bomo usmerjali proračunska sredstva bi moralo biti dokaj jasno dogovorjeno o vlaganjih v zelene tehnologije, novi Bauhaus, energetiko, polprevodnike, kulturno produkcijo, športno podjetništvo in tako dalje, predvsem pa kar se da dobro oceniti pričakovane prihodke tako za podjetnike kot za državo.

kdaj razmišljate kako gre izvoznikom?

Dan starih, 1. oktober 2023

Prišli so časi, ko opazim vsako zaznavanje bremena starosti tako posameznikov kot sebe ali družbe. Posameznike praviloma bremenijo zdravstvene tegobe, med njimi posebno novejše bolezni, ki so po mojem mnenju posledica naporov pri delu v času pred digitalizacijo. Vsakodnevna pot do zdravnika utruja vsakogar, nastaja vtis, da se ne da nič pozdraviti, iz slabe volje nastaja apatija in predvsem duševno nezadovoljstvo. Seveda imam tudi sama težave s sklepi, nogami, pozabljivostjo in podobnim, tolažim se pač s tem, da intenzivno opravljam tisto kar nog in sklepov ne bremeni. Vse to in še mnogo drugega nas stare močno skrbi in nenehno iščemo opore za uživanje lepote dneva. Eni ustvarjajo naložbe za bivanje pred odhodom, drugi plačujejo pomoč za vzdrževanje domačega okolja, tudi taki smo, ki si pomagamo z roboti za košnjo, pobiranje prahu,… Prizadevamo si kljub letom obdržati dobre navade in kondicijo kot so sprehodi, vrtnarjenje, obiski vnukov, prebiranje dobrih knjig, ki jih priporoča gospa Štaudohar ali založba UNko, pišemo bloge, obiskujemo prireditve v bližini doma, če so podnevi, saj so noči za nas že nevarne. Sicer pa nisem prepričana, da je vse to dobro, saj skoraj ni več mojih dolgoletnih sodelavcev, prijateljev in obiskovalk, vse je že v večnosti in vprašujem se, kaj še čakam. Odhodi tistih, ki so ti res lepšali življenje je prav za prav največje duševno breme v mojih letih.

Tako kot posamezniki se seveda stara tudi družba kot celota in medijska srenja dan za dnem objavlja tarnanje zdaj tega zdaj onega organa, kako nemogoče je poskrbeti za stare. Od kar vem obstaja strah, da pokojninski in zdravstveni sklad ne bosta zmogla pritiske starih. Upravljavci državnega premoženja in skupnega dobra s prstom kažejo na premoženje starih in na njihove otroke. Dobiš občutek, da te silijo v prodajo vsega kar imaš in v dogovor z otroci, da te vzdržujejo, zate skrbijo, kot da otroci nimajo svojih otrok, obveznosti delodajalca ali odgovornosti delojemalca. Prosim sprejmite zakon o evtanaziji, da zaradi mene ne bodo prikrajšani moji potomci. O mnenju »realnega sektorja« sem že pisala – odločno proti so, da bi sofinancirali dolgotrajno oskrbo. Potem so tu številna mnenja strokovnjakov kaj vse je nujno potrebno starejšim, kako odpravljati starizem, krepiti samozavest starih in podobno, priznam ta vsem tem nasvetom ne sledim in prizadevni Mesec se mi v dno duše smili, ko zaradi socializacije nas starih dobiva »negativno« konotacijo. Stare že izrivajo iz vrst delničarjev tudi gospodarske družbe, ki bi si želele imeti za delničarje pri njih zaposlene vsaj do 50% vrednosti podjetja. Ugotavljajo namreč, da današnji upokojenci kot delničarji ne srbijo za razvoj in naložbe tako, kot so skrbeli ob nakupu delnic, danes hočejo le čim višje dividende. Ja, težave povzročamo na vseh koncih in krajih in spet pomislim na evtanazijo.

Ali se stara tudi narava sicer ne vem, zgleda pa, da svojim starim ni naklonjena. Kako naj sicer razumemo njeno odlaganje našega odhoda za vedno, kako naj sprejemamo njene pritiske na naše sklepe pred dežjem, zakaj nam jemlje ustvarjalno moč in muči naše telo, da ne moremo v njene gozdove, na polja ajde ali na njene vršace. Sanje sožitja starih z naravo se ne morejo uresničevati zaradi naše vse večje šibkosti in njene izjemne moči.

Na dan starih bi po temeljitem razmisleku lahko sklenili, da bodo za naš primeren vsak dan poskrbeli starejši, mi pa bomo njim dali pravično nadomestilo. Nobena koncesija ni potrebna, tudi ne prekvalifikacija in študij, samo malo ljubezni in razumevanja.

Ste razmišljali kako bo, ko boste stari?

Sonja, 30. september 2023

Že dolgo sledim zapisom medijev o Sonji, znani slovenski političarki v času nastajanja samostojne Slovenije. Ne vedo, ali naj jo obsojajo ali hvalijo, nikoli ne pozabijo omenjati njenih solza, in vedno mora odgovarjati na vprašanje lastništva kapitala. Sonja odgovarja konkretno, nedvoumno, avtonomno in argumentirano in prav zato novinarji ne vedo, kako bi jo obsodili ali pohvalili.

Po postavi malo in po duhu veliko Sonjo sem spoznala, ko je bila izvoljena za vodjo slovenski komunistov, komunistov po duhu in dejanjih, ne po besedah in z figo v žepu. Prizadevanja članov je poskušala usmerjati predvsem v novo nastajajoče družbene probleme, ki so se pojavljali v gospodarstvu in so bili odraz delovanja trga. Prihajali so v tujini izšolani strokovnjaki, razvijal se je menedžment, menedžerji so širili poslovanje na nova tržišča, dobavne verige so se množile, srečevali smo se nenehno z novimi zamislimi, novimi ljudmi, številnimi poslovneži in politiki. Poslovni svet Slovenije je dobival krila. Politična organiziranost Slovenije ni zmogla več slediti poslovnemu sveti, niti ga usmerjati, iskala je nove oblike svojega dela in mlada Sonja je bila prepričana, da jih bomo našli. Veliko pozornost je namenjala lokalni mreži in veliko pričakovala od enotnosti delovanja političnih organizacij, vendar so se te vezi rahljale. Uveljavljale so se določbe Zakona o združenem delu, skoraj vsak državljan je imel kakšno funkcijo, ki ji včasih ni bil kos zaradi pomanjkanja znanja. Razumeti njegove določbe in jih v praksi uresničevati, je bil trd oreh.

Sonja je storila vse kar se je dalo, da bi sistem političnega delovanja prilagodila novim razmeram. Je poučevala, vključevala strokovnjake, prilagajala organizacijo in vključevala mlade. Občudovala sem jo saj je zmogla mnogo več kot njeni predhodniki, predvsem pa je bila dostopna, razumevajoča in če se je le dalo tudi strokovna, po poklicu sociologinja.

Ko se je začela krhati enotnost v državi je Sonja iskala rešitve za konkretne primere kot na primer za ohranjanje enotnega trga, za vlaganja v nerazvita območja tudi v Sloveniji, za racionalnejše poslovanje, za mirno razreševanje prask, ki so se je pojavljale tudi v partiji. Ko smo odhajali na zadnji kongres je bila optimistična, prepričana v zdrav razum in zato pametno odločanje delegatov. Vsi smo upali, da se bomo v odkritem partijskem dialogu dogovorili za rešitev ekscesov, ki so se pojavljali po državi.

Kot najvidnejša partijska funkcionarka Slovenije, je bila Sonja vseskozi v vodstvu kongresa, se vključevala v najzahtevnejše razprave in si do skrajnosti prizadevala za uveljavitev dobrih predlogov Slovenije. Ni bila slišana, tudi drugi slovenski govorci ne, nimam dovolj znanja, da bi opisala dejansko stanje v ogromni dvorani Sava, ko se je razgrajevalo državo.

Sonjine solze, ki niso bile edine, so povedale vse. Če jih ne bi bilo, bi to pomenilo, da je Slovenija v državi delovala z figo v žepu. Pa ni, saj smo vsi vedeli, da smo obogateli, ker je 26 milijonov ljudi kupovalo naše izdelke in zato tudi ni bilo našega eksplicitnega upiranja visokim dajatvam za hitrejši razvoj ne dovolj razvitih v državi.

Sonjo šikanije niso utišale. Za enakopravno obravnavo ljudi, še posebno žensk, si nenehno prizadeva kot strokovnjakinja. Včasih se nam pridruži v Dobrniču.

Ste zaznali tesnobo Sonje ob usodni odločitvi?

Galerije za učenje, 29. september 2023

Po Sloveniji je vedno več razstavišč za slikarska in druga likovna dela v katerih se poskuša doseči prepoznavnost mojstrov slikarstva in kiparstva ali pa oblikovalcev, arhitektov, urbanistov in podobnih strok. Zgleda na prvi pogled, da ni nič lažjega kot ustanoviti galerijo, kar pa praktična izvedba ne potrjuje.

V podjetju kjer sem nekoč delala smo dve galeriji ustanovili pred 50 leti a ju šele zadnjih deset, dvanajst let lahko tako imenujemo. Obe imata danes umetniškim dosežkom primerne prostore, pomeni prazne stene, panoje, ekrane, osvetlitve, vzdrževan reprezentančni prostor z pultom za knjigo vtisov, publikacije, spremljajoča pojasnila in predstavitvijo umetnika ter njegovih del. vsako razstavo spremlja zloženka s potrebno predstavitvijo umetniških del in njihovega avtorja oz. avtorico, zadnje čase se že pojavlja tudi potreba po vizualni ureditvi prostora, da je možno predvajati filme o nastanku del in priznanj v svetu. Otvoritvena slovesnost mora biti prilagojena tematiki razstavljenih eksponatov, intimna, v prijaznem pristopu do udeležencev kot do umetnika. Vodenje protokola zahteva usposobljeno osebo, primerno urejeno, umetniku, ki razstavlja je potrebno podeliti primerno priznanje, prisostvovati morajo tudi poslovne elite, meceni, sponzorji, donatorji, sorodniki, prijatelji,…zadnje čase vedno več mladine. Dogodek obelodani fotograf, kamera lokalne TV, zainteresirani prisotni. Za zaključek je običajno kanape in pijača. Družabnost, ogledi in ocene potrebujejo nekaj časa. Vse se običajno zaključi v dveh urah. Protokol mora še pripraviti notico za medije. Ste mi sledili, bi znali ali hoteli sodelovati v predstavitvi organizatorja, umetnika, umetniških del in dogodka? V sezoni se tako zvrsti vsako leto deset predstavitev v vsaki galeriji. Vse te razstave so javne, brezplačne za vsakogar, ki si jih želi ogledati, večina dostopnih ves dan. Podarjeno javnemu dobru. Pa je morda upravljavec javnega dobra zaznal ta prizadevanja anonimnih darovalcev, jih je vrednotil in vknjižil med svoje prihodke ali odhodke, so se mediji razpisali o njih, so vključeni v programe Javnega sklada za kulturno dejavnost, jih je kakšen kulturni sklad vsaj nagradil. Ne, nič od tega se ne zgodi, za nekdaj mojega delodajalca že 50 let nič.

Javnost se je omenjenih razstav navadila, jih obiskuje, komentira, hvali ali graja, živi z njimi, če jih ni povprašujejo po njih, torej so želene, potrebne tako za spoznavanje mojstrov slikarstva ali kiparstva kot za druženje.

Sinoči se nam je predstavila Silva Karim iz Ajdovščine. Kustosinja razstave je poudarila, da njene »slikarsko asociativni abstraktni elementi gledalca nagovarjajo k intimnemu branju vsebine. Umetniške slike so dokaz njenega jasnega zavedanja o krhkosti naravnega stanja Zemlje in lahko služijo kot sredstvo za lažje razumevanje čustveno še impresivnejše vsebine, kot sta čas in minevanje«. Isti organizator je v svoji drugi Galeriji predstavil akademskega kiparja Staneta Jarma iz Kočevja, ki seznanja javnost s svojimi Pevkami, Rudarjem, Nevesto, Deklico, Ostrškom, Razpelom in še mnogimi drugimi umetninami. Ustvarja v lesu in ga motivira neposredno okolje v katerem živi. Čudovita forma viva. Ima svoj prepoznavni izraz, ki ga je oblikoval iz izkušenj, v katerih je močno izraženo trpljenje.

Umetnost je lepa, dobra in zanimiva. Bodimo hvaležni, da jo lahko doživljamo!

Se udeležujete razstav?

Rastoča knjiga in mir, 28. september 2023

Če je verjeti medijem je trenutno na svetu okoli 57 vojn, ena, največja tik pred našimi vrati. Ohranili so se mi zelo živi spomini na dogodke druge svetovne vojne in morda prav zaradi tega z velikim upanjem spremljam vsakršna prizadevanja za ohranjanje miru. Kar raznežila sem se, ko sem pred dnevi prejela Pismo deklice z rastočo knjigo, ki poziva prebivalce sveta naj si prizadevajo ohranjati mir, razvijati sožitje med narodi in bodrijo voditelje k sklepanju miru. No, mojega veselja je bilo kmalu konec, saj zgleda, da so tudi v našem društvu nastale populistične in enostranske zamisli bolj kot konkretno uresničevanje poslanstva Rastoče knjige sveta. Pismo Deklice je napisala aktualna predsednica društva ne pa tudi z društvom vedno sodelujoče institucije in častni pokrovitelj.

Samo omenjeno pismo ni dovolj saj ima tako Društvo Rastoča knjiga kot Deklica z rastočo knjigo večji potencial, intelektualen naboj ter moč vpliva na množice kot tudi na omenjeno elito. Deklica z rastočo knjigo je varuhinja napotkov najvplivnejših literatov sveta, ki jih danes Društvo Rastoča knjiga vgrajuje v poslanstvo Rastoče knjige sveta. Vprašati se moramo, kakšno strategijo bomo oblikovali v prihodnje za poslanstvo in vizijo Rastoče knjige sveta, da bomo dosegli cilj »edino ljubezen bo rešila človeštvo*«.

Društvo Rastoča knjiga in Deklica z rastočo knjigo potrebujeta pri tako, za ljudi in svet pomembnem vprašanju kot je mir, nedvoumno in popolno sodelovanje tistih, ki z društvom sodelujejo od začetka in častnega pokrovitelja. Dosežki Društva Rastoča knjiga v preteklosti so bili rezultat skupnega dela vseh omenjenih in ne vidim razloga, da bi se razhajali v prizadevanjih za mir na svetu. Predlagam zato, da Društvo uskladi in razširi obstoječe pismo Deklice z rastočo knjigo s platformo sodelujočih institucij in častnega pokrovitelja. Predlagatelji želja in zahtev po miru na svetu naj bodo v dopolnjenem pismu Deklice z rastočo knjigo sopredlagatelji, kot je bilo to že običajno dobra praksa Društva. Poslanstvo Rastoče knjige v prizadevanjih za mir naj bo skupna skrb in naloga tako društva kot Slovenske akademija znanosti in umetnosti, Mestne občine Ljubljana, Javnega sklad RS za kulturne dejavnosti, Narodne in univerzitetne knjižnice in Agencija RS za knjigo.

Kot je razvidno iz spletne strani društva se je predsednica Društva Rastoča knjiga srečala s predsednico Državnega zbora, žal pa ni objav beleženja o dogovorjenem. Sama razumem to srečanje kot naklonjenost Državnega zbora poslanstvu Društva Rastoča knjiga in vidim v tem zato tudi možnost, da predsednica Državnega zbora uvrsti dopolnjeno pismo Deklice z rastočo knjigo v načrt dela zbora kar bi vsekakor pripomoglo k uspešnejšemu prizadevanju za mir Republike Slovenije.

Predsednici društva svetujem, da po pridobitvi morebitnih dopolnil omenjenih v tem zapisu, oblikuje memorandum ali poslanico in jo predloži predsednici Republike Slovenije z namenom, da jo ta in vsi pooblaščenci za zunanjo politiko naše države, upoštevajo pri opravljanju svojih nalog v kreiranju naše zunanje politike.

Za mir smo zainteresirani vsi zato predvidevam, da bo društvo prejelo številne predloge članstva in jih bomo lahko spoznali na spletni strani društva ali častnega pokrovitelje.

*Boris Pahor

Nečastni jubilej, 27. septembra 2023

V študentskih letih sem živela na Barju in si tam pridobila prijateljstva, ki jih negujem že vse življenje. Na Barju je bilo vedno ustvarjalno razpoloženje čeprav je območje poseljeno samo nekoliko več kot 200 let. Iz tistih časov se je ohranila do danes samo ena stavba Tomaževa hiša, ki pa se je sama v sebe zrušila pred kratkim ker jo kot spomenik ni nihče vzdrževal. Zgodovinska dejstva in status območja Barje je v svoji raziskavi opredelil akademik Anton Melik . V vojnem obdobju je Barje utrpelo neštete uboje, mučenja in izseljevanja v taborišča, obdobje ima na te čase spominsko obeležje pri katerem se opravljajo komemoracije vsako leto za kar skrbijo društva in druge organizacije civilne družbe Barja, ki imajo vse po vrsti dolgoletno, tudi še predvojno tradicijo. Ta zgodovinsko utemeljena ugotovitev dokaj samorastniškega razvoja Barja pozitivno vpliva na njegove prebivalce, da so dokaj poenoteni za kar potrebujejo poleg enotnosti mišljenja tudi skupni prostor pod barjanskim soncem. Zgradili so si zadružni dom z veliko dvorano kjer so se družili od 1948 leta pa vse do ustanovitve MOL-a, ko so zgubili status krajevne skupnosti in bili vključeni v četrtno skupnost Rudnik. Kljub temu, da MOL nenehno izdaja nova gradbena dovoljenja za gradnjo individualnih hiš in stanovanjskih površin ter s tem bistveno povečuje število občanov na Barju, v ničemer pa ni pripravljen uresničevati kar koli kar bi omogočalo duhovno rast prebivalcev Barja. Nasprotno, brez njihovega soglasja so izgubili lastništvo zadružnega doma, ki ga je »lastnik« podrli in na izpraznjenem prostoru zgradili 3 stanovanjske bloke. Na enak način so ukinili osnovno šolo na Barju, stavba propada, ker jo nihče ne vzdržuje, v njej pa so se stisnile še delujoče organizacije civilne družbe. MOL že najavlja, da je stavba nevarna za ljudi in občani Barja že slutijo, da se bo ponovila usoda zadružnega doma. Pravi uporniški kres po Sloveniji pa so krajani prižgali zaradi preimenovanja Barjanskega središča v Središče Rudnik. Tudi to jim niso povedali, kdo je podal tak predlog preimenovanja in zakaj. Izgube identitete nikakor ne sprejemajo kot je v »pismu ogorčenja« zapisala potomka barjanske družine iz leta 1880, še naprej si bodo prizadevali, da tisti, ki si je prilastil njihov zadružni dom, izpolni svoje obljube in v šoli ter njenem zemljišču zgradi Društveni dom Barje za Rastočo knjigo, Knjižnico, dvorano in prostori za druženje.

Letos mineva 22 let od kar »hlapci Jerneji iz Barja terjajo svojo pravico« od lastnikov kapitala na svojem zgodovinsko utemeljenem območju in zemljišču. Kopičijo se dokumenti, ki dokazujejo, kako neusmiljen je kapital, kako hitro se pozabijo obljube, kako nepomembne so potrebe meščanov in meščank pa tudi kakšne lapsuse proizvajajo danes profesionalne stroke s tem, da dovoljujejo priseljevanje in pospešujejo gradnjo stanovanjskih površin ne da bi pomislili na ustvarjanje pogojev za sožitje prebivalstva, za njihov kulturni napredek, na možnosti sporazumevanja, vzgojo za zagotavljanja dobrih sosedskih odnosov, pospeševanje branja in podobnih dejavnosti o katerih nenehno pišejo in govorijo vsi mediji, udeleženci vseh sestankov in stanovske organizacije. Gradi pa kapital odlično cesto na Barju, ki bo privlačevala nove graditelje in povečevala število občanov.

Kar opisujem ni osamljen primer, podobne situacije je možno zaznati na vseh koncih naše domovine. Veliko hlastanje po zemljiščih uničuje naravo in ljudi, onemogoča blaginjo in ustvarja nezadovoljstvo. Slovenija mora modernizirati svojo organiziranost sicer bo poleg naravnih doživljaja vse večje sociološke in družbene katastrofe.

Kako pa vi sledite pozidavam vašega območja?

Zelene ambicije mesta, 26. september 2023

Vsako srečanje poslovnih ljudi rodi kakšno novo idejo, take, ki se postopoma razvijajo v projekte pa tudi take, ki postopoma ali takoj odmrejo. Imeli smo kar tri desetletja na Forumu odličnosti in mojstrstva spremljati ta zanimiv proces podjetniškega sveta in se dodobra seznaniti z ustvarjalnimi silnicami naše regije. Srečanja z akademiki, univerzitetnimi učitelji, gospodarskimi združenji in politiki so pomagala odpreti marsikatera vrata institucij inovacij, študija prihodnosti in ugotavljanja tržnih možnosti.

Seveda so bili vedno pred našimi očmi strategije in cilji, ki jih želimo uresničevati tudi v metropoli regije. Iz tega razloga smo razmišljali več ali manj o krepitvi obstoječih dejavnosti, ki naj bi bile temelj in materialna osnova prihajajočemu tehnološkemu napredku. Prihodnost se danes vidi bistveno drugačna, kot smo jo zaznavali prva tri desetletja samostojnosti. Evropska unija je vplivala na spremembo našega programa izobraževanja, vojna na evropskih tleh je ogrozila energetsko oskrbo, podnebne spremembe so vsak dan drastičnejše. Ti in še mnogi drugi razlogi nakazujejo, da bo tudi naša metropola morala razmišljati o razvoju zelenih tehnologij, storitvenih dejavnostih in celo regionalnim čez mejnim povezovanjem vsaj v tem, kar se nanaša na trženje.

Preteklo gospodarstvo, ki je v glavnem živelo od tekstila, avtomobilov, kemikalij, zdravil,

Kovinskih konstrukcij, gradbeništva in izdelkov elektroindustrije, si je zamišljalo, da bodo njihovi prihodki ob nakazanih splošnih naravnih in ustvarjenih danosti odvisni od povsem novih projektov kot na primer od pridobitve katere od želenih mednarodnih institucij, da v našem mestu umesti svoj sedež, raziskovalne laboratorije ali predstavništvo. Spogledovali smo se tudi z državnimi ustanovami,, ki bi lahko katero od svojih številnih poslovnih dejavnosti organizacijsko razvijala v svojih prostorih v naši metropoli, na primer ministrstvo za infrastrukturo, katero od fakultet ali vsaj katero od svojih dejavnosti, ki se povezuje s razvojem podeželja. Nakazovale so se možnosti za rabo obnovljenih graščin na primer na Hmeljniku šola klesanja marmorja, v Soteski prodajni butični salom izjemnega pohištva, na Prežeku avtomobilske moderne novosti in v metropoli Modne novosti. Muzejski arheološki park je bil sam po sebi razumljiv saj v metropoli odkrivajo arheologi »vedno kaj halštata ali antike, če le porinejo lopato v zemljo«. Tu so še neizkoriščene danosti mestnih gozdov, zdravstvenega turizma, medicinske dejavnosti in zelene lepotice reke Krke. Prepričani smo bili tudi v izjemne možnosti vključitve v mednarodne kulturne festivale, ko bo obnovljen Glavni trg tako kot je na primer Verona vključena v svetovno operno krajino. Tradicija založništva, ki jo mesto že razvija je bila videna kot razvojni potencial predvojne tiskarne kar je danes razdrobljeno po številnih d. o. o. in s. p. Veliko naporov so vložili visokošolski zavodi, da bi v Novem mestu le ustanovili javno Univerzo in razvili njeno mednarodno sodelovanje z najnaprednejšimi tehnološkimi univerzami v svetu, tudi z ruskimi, nizozemskimi in izraelskimi. Mesto bi s svojim prostorom pridobila marsikateri projekt tako državnega kot mednarodnega delovanja saj je umeščeno med Ljubljano-Zagrebom in Reko, Slovenija pa mu gradi tudi pomembno prometno pot Tretjo razvojno os. O prihodnosti metropole se danes v javnosti premalo sliši.

Pogrešate informacije o dejavnostih prihodnosti?

Kaj manjka mojemu mestu, 25. september 2023

Od časa do časa se v mojem mestu razburjamo, ker nimamo tega in tega, rojevajo se ideje kje naj bi se to lociralo in kaj bi vse od tega imeli. Najtrdovratnejša je zamisel o Mestnem parku, sledijo pa o parku Julije, o zabaviščnem parku, gospodarskem razstavišču, servisnih dejavnostih, pokrajinskem središču, šole, gastronomski ter vinski ponudbi, hotelu, dvoranah za mednarodna srečanja in podobno. O vsem tem je vsaj zadnjih deset let vse tiho ali pa sem kaj prezrla. V času, ko je Društvo imelo svetnike v občinskem svetu in so v upravnem odboru društva sodelovali projektanti, podjetniki, ekonomisti sociologi in drugi profili je bila debata prav o teh stvareh izjemna, vprašanje, kaj mestu manjka, da bi imelo razvite mesta tvorne dejavnosti, je bila najvišja prioriteta v javnih debatah.

Zakaj pišem o tem? Vsako jutro se sprehodim po Kandijskem delu mesta in grem mimo obsežnega kompleksa že pred letom izpraznjenih objektov Tovarne posebnih vozil (TPV). Desna stran Zagrebške ceste na katerem se nahajajo izpraznjeni prostori ni tako majhen pa tudi obsežen ni. Sredi njega je servisna delavnica in prodajalne atomobilov, nekaj je že dano v najem, iz zadnje Grmske strani pa je Ardent. Ko povprašujem stare znance kaj bi tja umestili mi vsak odgovarja da bodo prostor zagotovo dobili trgovci kot so Lidl, Spar ali Konzum.

Verjamem, da je raba tega prostor v presoji pri neki strokovno kompetentni instituciji in da bomo meščani obveščeni o njihovih predlogih. Dobro bi bilo pripraviti tudi ustrezne analize kaj mesto s trendom naraščanja števila meščanov, potrebuje za duhovni in materialni razvoj, da se izogiba dnevnim migracijam, da ne potrebuje preveč prostora za širjenje avtomobilskega prometa, da ohranja zelene površine in prevzema zelene tehnologije. Za vse to je seveda potrebno veliko časa, veliko upanja in veliko prizadevanj internacionalnega značaja. Morda bi v prehodnem času na območju Zagrebške ceste razvijali športno rekreacijski in zabavni park za vse generacije, s spominskimi obeležji iz novejše zgodovine mesta in s hitro prehrano. Varianta bi prišla v poštev, če se bo res pozidal sedanji mestni park pred kulturnim centrom Janez Trdina. Ponudba dogodkov je danes v mojem mestu že dokaj velika. Od kar imamo zavod, teater, predstave v Knjižnici, program na Glavnem trgu, kino na Grmu, razstave v muzeju in podobno, bi verjetno morali v mesto pripeljati več udeležencev in tudi v ta namen razširiti ponudbo javnega prevoza, prireditve usklajevati s Kostanjevico in s Trebnjem ter razvijati otroško in mladinsko vzgojno-kulturno dejavnosti kot je na primer Pionirski dom v Ljubljani ali podobne institucije na Dunaju. Ne bi smeli pozabljati, da se bo nekoč realiziral univerzitetni kampu, ki bo v času njegove gradnje in nastajanja javne univerze, tudi potreboval prostor. Morali bi se posvetovati z gospodarskimi družbami med Grosupljem in hrvaško mejo, kakšen javni prostor potrebujejo oni, da bi bili na trgu uspešnejši. Ljubljanski sejmi kot so obrtni, knjižni, modni, karierni,…, Celjski sejem, Agra,… so kar uspešne, da ne rečem že nepogrešljive v gospodarstvu. Naj pri tem naštevanju še naglasim, da bi bilo dobro imeti institucijo za načrtovanje rabe prostora, pokrajinske arhitekture, razvoja dejavnosti, obnavljanja in modernizacijo obstoječih danosti, širitev arheoloških in sorodnih dejavnosti, kot tudi časovno usklajevanje prioritet s dosegljivimi sredstvi za naložbe.

Mesto je živ organizem, vzpon ene dejavnosti, pospeši začetek druge ali pa onemogoči tretjo.

Zakaj pa bi vi uporabili prostor ob Zagrebški cesti?

Energetska oskrba, 24. september 2023

O energetiki bolj malo vem čeprav ni leta, da ne bi imela kakšen pomemben opravek z njo. Trenutno je to iskanje serviserja za peč centralne kurjave bolj dolgoročno pa izbor drugega vira napajanja, če bo plin tako negotov kot se o njem govori danes. No, po energente moram tudi za avto, ki pa zdaj v mojem domu ni več med prioritetami. Vse moje potrebe po energiji prav za prav pokriva en sam kompleksen dobavitelj, ki vse, ki jih poznam, oskrbuje od kar pomnim oziroma skrbim za dom. Petrol je z nami v dobrem in slabem energetskem oskrbovanju doma, na delovnih mestih, vsega in povsod. Njegovo umeščenost v našo oskrbo je že trajnostna, ne čudi, da se je izkazala na primer tudi na čisto človeškem sočustvovanju z njim, ko je v prometni nesreči preminul njegov direktor.

Eden od oblikovalcev Petrolovih črpalk me je nekoč vprašal, kaj čutim ko zagledam njihovo črpalko in takoj sem odgovorila »civilizacijo«. Ko smo se potikali po avstralskih puščavah ni bilo nikjer ničesar, kakšno drevo, oddaljeni hribi ali gorovje, vročina, morda žival, običajno nevarna. In ko po več urah zagledaš skromno črpalko lokalnega dobavitelja se oddahneš ker veš, da bodo poskrbeli zate, tvoje vozilo, za vse, tudi za predstavitev njihovega Emu-ja. Občutiš kaj vse je civilizacija, kako jo potrebujemo in želimo povsod, vedno, v moderni in razviti Sloveniji, v puščavi in samoti, ob pustih kontinentalnih cestah severne Amerike ali pacifiški obali Južne Amerike enako kot v asfaltni džungli največjih mest vseh celin.

Kot zgleda pa smo kljub poenotenju potrošnikov z dobaviteljem nekaj bistvenega prezrli. Kako naj sicer razumemo odločitev upravljavcev države in državnih služb, da njihove potrebe po energentih zadovoljuje dobavitelj Madžarske in mu Slovenija zato dovoljuje tudi nakup premoženja propadlega slovenskega konkurenta Petrolu. Pa to še ni vse saj pristojni regulator menda še vedno ugotavlja, da konkurenca v Sloveniji ni zagotovljena in zato dobiva Shell ustrezna dovoljenja pristojnih državnih organov, da razvije svojo mrežo in ponudbo na malem slovenskem trgu. Država si prizadeva za uveljavljanje konkurenčnosti in jaz ter meni podobni imamo zdaj široko paleto domačih ponudnikov kot tudi ponudnikov iz tujine, vsi pa so vedno dražji in zahtevnejši. Vsak do nas potrošnikov kot posameznik, gospodarska družba ali druga oblika poslovanja in delovanja bo lahko prepoznaval sam, kdo od ponudnikov je zanj najugodnejši, naš stari, dobri Petrol pa bo svoj »dober bel kruh za preživetje« iskal v vedno večji meri v tujini.

Opisana politika naše države in pogojena konkurenca na našem trgu sta mojo pozornost usmerile v pozorno branje intervjuja s predsednico uprave Petrola, ki ga je objavil Delov poslovni center Energetika 2023 dne 9. 9. 2023. Nedvoumno in popolnoma konkretno je povedala, da si bo Petrol prizadeval ostali prvi kot najzanesljivejši, najugodnejši in konkurenčni dobavitelj energetike tako v Sloveniji kot v državah v katerih bo širil svojo dejavnost. Nedvoumno je tudi poročala, kako bodo temu cilju sledili, kaj bodo ponudbi dodajali, kdaj in kako. Bravo šefica! Če boste petrolovci »mož beseda« bomo še dolgo ali pa večno plačevali račune vam, vas hvalili ali grajali in vam pomagali, da uresničite svoje zamisli, kar bo pozitivno vplivalo na blagostanje nas – vaših kupcev. Z doseganjem želenih in načrtovanih ciljev pa bo Slovenija bogatejša za nova ustvarjalna in inovativna delovna mesta za naš mladež.

Boste podpirali in zaupali domačemu energetskemu podjetju?

Vino in mi, 23. september 2023

Na Slovenskem ni bilo domačije, ki ne bi poskrbela tudi za dobro pijačo za naporno delo po njivah, gozdovih, travnikih pa tudi za povabljene na praznične dni in na družinske praznike. Potreben je bil vinograd, da so poleg potreb domačije lahko vino tudi prodajali in s tem zagotavljali danes imenovani denarni tok, saj so za nabavo sladkorja, olja in podobnih nepogrešljivih dobrin potrebovali gotovino. Grunt je moral delovati uravnoteženo z vsemi potrebami in možnostmi da je zmogel zagotovi družinske sprotne in naložbene potrebe.

Dela v vinogradih so in še vedno spadajo med naj zahtevnejša. Regolanje, par krat na leto okopavanje s kopačo, vmes muljenje zelenja, škropljenje proti peronospori, pa tudi trgatev, prešanje in kletarjenje ne poteka brez dodatnih naporov in brez ustreznega praktičnega znanja. Urejen in lep vinograd je ponos za vsako domačijo in za vikendaše, preverjanje kakovosti pridelka pa je prava znanost. Sod vina za prodajo je vedno deležen posebne pozornosti, saj gre z njim v svet tudi ime pridelovalca po blagovno znamko ali v primeru neustreznosti, v blamažo. Upam si trditi, da naši vinogradniki storijo res vse, da je njihovo vino hvale vredno, da ga iztisnejo in negujejo najmanj nekoliko pozorneje kot najboljše podzemne vinske kleti v francoski Šampanji. Iz teh razlogov je cena pridelave vina draga povsod po svetu in prodajna seveda še mnogo višja.

Vino ni samo alkohol pravi dr. Nemanič, vitez vina in v praksi potrjeni enolog. Tudi ne vem kako se je končala pred desetletji začeta akcija, da bi se vino deklariralo kot hrana. Vem pa na primer, da zdravnik v določenih primerih nakaže koristnost omejene količine belega ali rdečega vina, tudi cvička. Vem tudi, da je kosilo boljše, če ga spremlja čaša vina, ki k postreženi jedi najbolj paše. Močno pa dvomim, da imajo pivci, ki ne poznajo vinske kulture dovolj denarja, da se z vinom opijanijo. Prej kot vino, bi za morebitne krivce razglasila zvarke vseh barv in narodov, ki zasedajo že skoraj pol vsake trgovine s prehrano.

Pri društvih civilne družbe se srečujem z omenjenim doktorjem, ki ga krasi tudi naziv vitez vina. Prosim preberite si njegov krasen in koristen članek o vinu v današnji Sobotni prilogi Dela, da boste spoznali pomen vina za ljudi, pridobili napotke za negovanje vinske kulture in spoznali, da mora družba zagotavljati primernejši odnos do preprečevanja zasvojenosti. Vino nas spremlja od rojstva do smrti. Ljudje, ki vemo kdaj se je potrebno "ustaviti, poslušati se in sprejeti lastno odgovornost" bomo vino kot kakovostno dobrino vedno uživali za doseganje svojega "fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja". Prav bi bilo, da svoje vedenje o vinu in napotke za njegovo uživanje še naprej širimo med ljudmi tudi z objavo člankov kot je omenjeni. Enostranskih sodb, da je za morebitne nesreče in nasilnosti kriv samo alkohol ali celo vino, se izogibajmo in v konkretnih nesrečnih primerih usmerimo pogled na celotno sliko tragičnega dogodka, da ne bomo z morebitno pristranskostjo ranili nič krive.

Dobro bi bilo, da se vsak od nas zaveda potrebe po brzdanju svojih morebitnih želja ali potreb po pijači, se nauči prepoznavati svoje pivske meje in se v jih omejuje.

Kako pa pri vas ocenjujete odnos širše skupnosti do vina?

Zdravje, 16. september 2023

Delov poslovni center spremljam od ustanovitve dalje in ocenjujem, da odpira pomembna in prava vprašanja za našo družbo. Energetika, Izvoz, Podjetniške zvezde in zdaj Zdravje so res življenjsko pomembna vprašanja blaginje in dobro bi bilo, da državljani in državljanke centru pomagamo izboljševati kakovost delovanja pač v skladu z znanjem in vedenjem, ki ga premoremo.

Zopet smo seznanjeni, da nam je Strateški svet za zdravstvo začrtal petinpetdeset smernic za pripravo Splošnega dogovora, ki ga mora pripraviti Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kakšen akt je splošni dogovor in kakšne so smernice žal še nismo imeli priliko spoznati, kaže pa, da bo tokrat poanta na zagotavljanju razvoja in optimizacije organizacije dela in procesov. Tako Strateški svet in Zavod, če ne bo šlo z leta bo pač sprejeta uredba za poslovanje.

Udeleženci foruma Zdravje 2023 so o zdravju odpirali popolnoma drugačne probleme kot so digitalna transformacija, demografski in kadrovski izzivi v zdravstvu, fleksibilnost zdravstvenega sistema, zdravstvene storitve, ki so pomembne za preživetje družbe, kakšno digitalizacijo potrebujemo, spodbujanje inovacij v zdravstvu, zdravje bolnika kot primarni cilj zdravstva, bolezni gibalne neaktivnost prebivalstva in podobno.

Kakšni so torej vidiki zdravstva prihodnosti? Odgovora podajalcev strokovnega mnenja je ostalo nedorečeno. Ob tem se vedno pogosteje spomnim na izjavo nekega dobrega zdravnika, pa tudi nekdanje direktorice UKC, da moramo več pozornosti posvetiti dobrim stvarem, ki se dnevno dogajajo v zdravstvu pa zanje niti ne vemo. Pozorni moramo biti tudi do težav dobrega in požrtvovalnega zdravstvenemu osebju.

Kar samo po sebi pa se odpira osnovno vprašanje kako spodbuditi zdravniško stroko, da se aktivira pri iskanju rešitev za bolnike in njihove potrebe. Vsa ta modrovanja o zdravstvu nas ne bodo pozdravila, niti ne bodo naredila reda, če ta res obstaja v zdravstvenih organizacijah. Dobro bi bilo zato na Delov poslovni center povabiti vodje zdravstvenih zavodov, da povedo, kaj Zavodi sami na podlagi obstoječih reprodukcijskih, finančnih in kadrovskih možnosti Slovenije zagotavljajo bolnikom danes in kako si zamišljajo svojo prihodnost brez izgovorov na pristojno ministrstvo ali političnega soglasja te ali one politične stranke. To hlapčevanje uničuje stroko in je priročen razlog za izogibanje osebne odgovornost vodstev. V resnici dobro vedo, da vse dogovori politični ali parlamentarni brez njihovega kreativnega sodelovanja ne more biti učinkovito.

Slovenija je razvila večina državno tvornih dejavnosti kljub temu, da nima pogojev za njihovo financiranje. Potrebno je zato slišati in upoštevati mnenje tistih, ki opozarjajo na bodoče zagotavljanje zdravja delojemalcev in se odločati o prioritetah tudi v zdravstvenih institucijah. Skrajni čas je, da več naredimo za dobro oskrbo pacientov in manj govorimo o težavah, ki jih nikjer in nikoli ne manjka, pa gre življenje vseeno na bolje.

Kaj menite, bomo dobili nujno medicinsko pomoč tudi v prihodnje?

Stisk rok, 16. septembra 2023

Med nami je navada, da si podajamo roke ob srečanjih, ki jih ne doživljamo vsak dan. S stiskom rok nakazujemo dobro voljo, da bomo v pomoč drug drugemu, če nanese, da bo to potrebno. In ob zadnji hudi naravni ihti na Koroškem in ob Savinji sta si roko podala premier z mandatom in premier brez mandata kar je bilo prava poslastica za neodvisne novinarje, ki so sliko rokovanja objavljali v nedogled in povsod. Celo neki pomembni Institut iz tujine je komentiral kaj je nakazoval stisk rok omenjenih in razvijal zamisel, kdo bo od tega stiska rok več pridobil. Naravna katastrofa je torej botrovala po mnenju novinarjev tudi nov odnos med politično elito, kar je povprečnemu državljanu težko razumljivo in zato je delovalo kot »figa v žepu«. Iz tega razloga tudi pišem premier brez mandata saj danes mediji najprej prikažejo in opišejo kaj je postoril premier z mandatom, takoj za tem pa kaj o tem meni premier brez mandata. TV je celo nek večer v informativni oddaji prikazala njun nastop en za drugim z ozadjem Vlada Republike Slovenije.

Dobro, če celotna medijska srenja ugotavlja, da je tako prav, potrebno in koristno sem zadnja, ki to ne bi sprejela. Če pa poslušam in berem odzive na tako medijsko mnenje med ljudmi lahko rečem, da je ustvarjanje take medijske podobe vse prej, kot upoštevanja vredno saj nenehno ustvarja dvom in zmanjšuje zaupanje v rešitve upravljavcev države z mandatom. Smo v letu velikih težav, ki jih ni zagrešila oblast z mandatom in res moramo združiti vse moči, da bomo enotni v osnovnih postulatih kot so zaščita reprodukcijske sposobnosti gospodarskih družb, ohranjanje kupoprodajnih povezav, varčevanje in smotrne naložbe v naravni nesreči oškodovanim. Stik omenjenih rok upravljavcev in opozicije bi bil res koristen, če bi služil omenjenim in podobnim namenom oziroma bi ga niti ne potrebovali, če bi politična elita imela za cilj blaginjo državljanov in državljank ter negovanje nenehne medsebojne pomoči v stiski.

Je pa seveda ta stisk rok nam volivcem in volivkam povedal nekaj drugega, pomembnejšega od materialnih potreb poplavljencem in državi. Sporoča nam, da se bije neka vojna na področju duhovnega življenja naroda. Sicer Gibanje Svoboda še ni razglasila sebi lastne ideologije, očitno pa je, da je »premier brez mandata« trdno prepričan, da ni sprejemljiva za Slovenijo in da jo pri upravljanju države ne moremo niti ne smemo sprejemati. Čakamo seveda pojasnila, zakaj ne in tudi odgovornost protagonistov tega mišljenja za posledice uvajanja njihovega ideološkega koncepta. Sicer pa je za nas volivce irelevantno kakšno ideologijo si je kdo izbral, kot piše na primer Ašič za te dogodke danes: »mahanje s partijskimi izkaznicami levičarjev in svetim pismom desničarjev ne bo nič pomagalo, ampak samo protipoplavni nasipi«.

Vedno več nas je, ki bi želeli, da politične in druge elite sprejemajo svoje odločitve na podlagi strokovnih mnenj o katerih naj se razpisujejo tudi naši mediji. Res ni pomembno kako živi in deluje »Golob na strehi« ali »Svoboda«, maksimalno pomembno in nujno pa je, da imamo dobrega predsednika Vlade in ideologa, ki deluje za blaginjo ljudi kot naš Pater Noster.

Stisk rok v času velike naravne nesreče, nam žal ni nakazal ničesar, niti tega, zakaj je bil potreben obema gospodoma, povedal pa nam je, da ostaja simbol dobre namere medsebojne pomoči, če bi ta bila morebiti potrebna – žal se je zaznala »figa v žepu«

Vas motijo nenehni sporni odnosi med našimi elitami?

Mladi in stari, 15. september 2023

Pregovor pravi, da »mladi in stari ne spadajo skupaj« za kar obstaja veliko dokazov, tudi muzeji, zlasti , ki je spremenjena v etnografski muzej s freskami in avtentično notranjo opremo v Dolini Radovne. V tej najstarejši domačiji si lahko ogledate kako so naši predniki prilagodili svoj dom za stare in mlade in po premisleku pridete do prepričanja, da so dobro vedeli kaj delajo. Domačija ima sobo, ki so jo imenovali hišo, tam so imeli ob peči otroci svoje veselje, za veliko mizo s klopjo, pa je gospodar odrejal delo, sklepal dogovore in odločal o varčevanju. V kuhinji je vladala gospodarica, tudi tesna vez med igrivimi otroci in skrajno resnimi zadevami domačije. Spalnica je bila svetišče očeta in matere, njuna posvetovalnica. Najmanjša soba je služila starim staršem, ki jih je praviloma oskrbovala gospodarica kmetije. Stari starši so se torej iz roda v rod, umikali mladim družinam, da je ta lahko odločala o svoji življenjski poti samostojno in odgovorno. Družine so se zavestno odločale o svojih vlogah v mladosti in starosti ter se s tem izogibale najpomembnejšemu vzroku družinski prepirov, to je vmešavanju v samostojnost mladega gospodarja. Ko on prevzame krmilo prevzame odgovornost in se ga mora zato poslušati. Seveda so bile tudi izjeme in ekscesi kljub dogovarjanju, se je pa zagotovo bolj potrpežljivo reševalo tisto čemur danes pravimo »notranje nasilje v družini«.

Starejši, bolni in upokojeni ljudje večkrat pozabljamo, da nismo več profesorji, direktorji, inšpektorji, manekenke, gospodarice kmetij in tako naprej, da je naše izkušnje »povozil čas« v obliki novih tehnologij in tehničnih pripomočkov. Ker več ne beremo zakonov in drugih odločitev pooblaščencev z mandatom vedno manj vemo kaj nas čaka v prihodnje, obnemimo, ker so naša druženja vedno skromnejša, nimamo več teme za pogovor, pozabljamo na svojo urejenost in še in še, kaj bi naštevala. Popustijo nam zavore, nervozni smo že zaradi malenkosti. Dobro bi bilo, da se tudi mi izogibamo nasilnostim in brzdamo svoje ravnanje.

Mladi v nasprotju z nami, doživljajo vsak dan kaj novega, so ptice, ki v prihodnosti vidijo sebe kot rešitelje skoraj vseh čustvenih in materialnih problemov. Starejši po njihovem prepričanju naj bi imeli predvsem čustvene probleme z obujanjem spominov, usodnih ljubezni, lepih oblek, … Ko zagledajo plenico jim verjetno postane slabo in res si težko predstavljam, da bi mi stregla kakšna najstnica, ki verjetno golega telesa še ni videla. Verjamem, da ob telesni oskrbi starejše osebe spozna, da je zgrešila poklic.

Od kar so z računalniki opremljene delovne mize se izgublja občutek odgovornosti strok do nastajajočih problemov v sodobnosti. Profesionalci gledajo v računalnike in skrbijo, da vse lepo zapišejo, povedo novinarjem ali sami objavijo v svojih medijih. Da pa bi doktrino svojega poklica obogatili s prepoznavanjem nove problematike, našli rešitev in jo uveljavili se zgodi izjemno malokrat. Vsak profesionalec si leta prizadeva, da bi njegovo odkritje ali rešitev »požegnal« neki politični organ ali organ upravljanja države, šele nato jo bo izvajal v praksi. Res mi ni razumljivo, da v nego starejših nameščajo najstnike ko imamo od EU priznan uspešen projekt upokojencev Starejši za starejše in pri projektu aktivno sodelujejo številni prostovoljci. Je Centrom za socialno delo potrebno pridobiti politično podpora za uvajanje sodobnosti prilagojenih strokovnih metod dela? Stroka naj metode dela dopolnjuje z neposrednim sodelovanjem z oskrbovanci in odločujočimi v Domovih. Lahko pa tudi, da se to hlapčevstvo koti v pravilih koncesij. Pot do pekla je vedno posuta z rožicami!

Kako bi pa vi reševali nasilje nad starejšimi?

Ibrahim Mahama, 14. september 2023

V zahodni Afriki že desetletja nastaja moderna država Gana, ki svojim razmeram primerno izobražuje svoje talente in jim omogoča ustvarjenje v najzahtevnejših strokah. Že večkrat je svetovni tisk poročal o izjemnih dosežkih ganskih umetnikov, med njimi je kot najuspešnejši umetnik prepoznan Ibrahim Mahama. Njegov umetniški opus je prepoznan po monumentalnih instalacijah, sestavljenih iz krpank, zašitih iz vreč jutovine, ki jih v Gani uporabljajo za hranjenje kakavovih zrn. Kot meni avtor gre pri teh instalacijah za »ponovno vstajenje tako starih materialov kot celotnih zgradb«, ki nosijo ogromno spominov in zgodovine. Mahama vlaga velike napore za preobrazbo objektov. V velikem zapuščenem silosu je ustanovil kulturno izobraževalni center in razstavišče, v šestih zapuščenih potniških letalih pa je ustanovil brezplačno šolo za umetnost in znanost. Njegovo umetniško in družbeno koristno delo je poznano po vsem svetu, prikazano je bilo na mnogih najbolj znanih mednarodnih razstaviščih, naša javnost pa ga je lahko spoznala tudi na Beneškem bienalu.

Ta moderni umetnik, vlagatelj in donator umetnosti je umetniški vodja letošnjega Grafičnega bienala Ljubljana, ki bo jutri odprt na šestih lokacijah v Ljubljani pod naslovom Iz praznine pridejo darovi kozmosa. Kot umetniški vodja je Mahama izbral mednarodno ekipo kuratorjev, muzealcev in umetnikov ne da bi se osredotočil le na tradicionalno grafično ustvarjanje.

Mednarodni grafični bienale v Ljubljani je zasnoval in vodil prizadevni Zoran Kržišnik. Pod njegovim vodstvom je Bienale postal najbolj znana likovna prireditev v nekdanji državi. Ustanovil je tudi Mednarodni grafični likovni center. Bil je odličen poznavalec , pisec monografij o sodobnih ustvarjalcih, podpornik , menedžer. Njegova zasluga je bila, da je svet spoznaval jugoslovansko umetnost. Večkrat je bil organizator ali sodelavec pri predstavitvah jugoslovanske ustvarjalnosti na . Od ustanovitve Tabora leta 1968 do smrti leta 2008 je bil predsednik umetniškega sveta zavoda in pozneje . Tu smo se srečevali, z njim modrovali in kovali nove načrte za razvoj tako bienala kot tabora. Predno je zapustil svoje poslanstvo v Moderni galeriji je pristojnim organom v državi predlagal kot svojo naslednico Zdenko Badovinec, mednarodno priznano muzealko, ki je dosledno uresničevala poslanstvo bienala in skrbno skrbela za njegov razvoj. Zoran Kržišnik ji je neomajno zaupal, niso pa ji zaupale stranke na oblasti oziroma pristojno ministrstvo. Kljub odličnim učinkovitim in mednarodno priznanimi dosežki je morala zapustiti svoje delo. Se je pa dobro umestila v Muzej sodobne umetnosti v sosednji državi . Muzej, bogat z zbirkami, v njem so tudi dela Grupe 69, je pravo kulturno doživetje. Zdaj se nekaj šušlja, da z vodenjem Badovinčeve niso najbolj zadovoljni kar ne čudi, saj stranke preko kulturnih organizacij rade izkazujejo svojo naklonjenost volivcem.

Od 15. septembra dalje bo Ljubljanski grafični bienale res edinstven kulturen dogodek mednarodnega značaja in morali si bomo ogledati vsaj nekaj lokacij. Za njegovo uspešnost in edinstvenost skrbi toliko svetovno priznanih strokovnjakov, da so pričakovanja izjemno velika in srčno upajmo, da ne bomo razočarani.

Boste obiskali 35. Grafični bienale Ljubljana?

La commedia e finita, 13. september 2023

Slovenija je izgubila še enega sina, ki ji je nastavljal ogledalo, da je spoznavala svoje napake in jih sprejemala kot opozorilo ljudstva. Izgubila je zanimivega fanta, ki ga je poznal vsak državljan in državljanka, ker je znal pogledati v dušo države, ločevati »zrno od plevela« in bil dovolj pogumen, da je brez pristranskosti »nastopajočim« v njegovi oddaji gledal naravnost v oči. Saša Hribar nas je kot družbo dobro poznal in zato lahko ustvarjal dobre satirične oddaje, ki jih bomo še dolgo pogrešali. V petek je Sašo Hribar odšel v večnost in Slovenija žaluje!

Kot ugotavljajo njegovi sodelavci in prijatelji ni Saša v svoji satiri prizanašal nikomur, niti sebi ne. Odkrival in poročal je o sprenevedanju, zavajanju in potikanju gospodarskih in političnih elit in se pozabaval tudi ob slabostih svojih kolegic in kolegov. Če ne bi bil trdoživ se njegov Radio Ga-ga ne bi obdržal toliko let v programu, televizijska oddaja Hri-bar pa bi bila že pozabljena. Seveda so prišli trenutki, ko mu je bilo vsega dovolj, pa je le spoznal, da je njegovo delo potrebno in koristno za državo in RTV, da ga mora nadaljevati, čeprav so mu šli na živce nekateri voditelji, ki v kritičnih trenutkih zavoda RTV niso znali ukrepati. Nemalo težav je imel Saša s ministrom za kulturo in z vmešavanjem poslancev v njegovo delo in delo Zavoda. Ko so prevladovali postulati največje stranke zaposleni niso več vedeli, kaj se od njih pričakuje, zakaj jim politika ni naklonjena in kakšna prihodnost se jim obeta. Tako Saša kot drugi v Zavodu niso mogli normalizirati stanja RTV, pomoči zadnja štiri leta pa niso dobivali od nikogar, niti od intelektualcev, akademskih krogov ali profesorjev. Kljub težavam v Zavodu je Radio Ga-Ga deloval bolj naklonjeno ekstremističnim gostom, ki jih poslušalci radi slišijo in prav zaradi značilnosti nastopa tudi ocenijo kot pozitivne dejavnike. Imeli so možnost program Radia Ga-Ga tudi širiti pa za predvidene osebe niso našli imitatorja.

Za Jelinčiča je Sašo v intervjuju povedal takole: «Jelinčiča smo poskušali narediti na vse načine, imeli smo celo razpis, potem pa sem bil enkrat za mizo z Josom Zalokarjem. Ko sem nekaj naročal, sem se obrnil in za seboj slišim nekoga govoriti. Najprej sem mislil, da je Jelinčič, potem pa sem videl, da je Jos. Evo, sem si rekel, ti boš Jelinčič! Samo normalno govori, pa bo« Ne morem verjeti, da je naš Jos omogočil nastop »Jelinčiča« v Ga-Ga.

Hribarju se je zaradi »Jelinčiča« marsikaj očitalo, pa ne samo za njega, tudi za Jonasa, Radovića in nekatere druge vodilne osebe. Saša se je dobro zavedal tveganj, ki jih za vsak nastop mora sprejeti tako v odnosu do svojih predpostavljenih kot do plačnikov RTV naročnine. Neštetokrat je poudari, da proti tem ljudem, ki jih kritizira, nima nič, nemalokrat pa se mu zgodi, da prekorači meje na primer govora o internih zadevah Zavoda ali kakšno drugo mejo javnosti z Zavodom.

Saša je sam večkrat poudaril, da je levici naklonjen, ker je tam bil vedno sprejet s spoštovanjem in cenjen za svoje opravljeno delo kljub temu, da je bilo za njih kompromitirano. Ni se opredeljeval kot politični človek in se je umeščal med ljudi, ki ne trpijo avtoritet in ne marajo za seboj množice, ki jim sledi ter prikimava.

Saša Hribar, ljudje tvoje domovine se ti zahvaljujemo za opravljeno delo, za tvojo poštenje in profesionalnost, za tvojo srčno željo po ustvarjanju poštene družbe!

Ste poslušali Radio Ga-Ga?

Ljudje in živali, 12. september 2023

Rada prebiram kakšen star zapis o eksotah bodi si rastlin, živali ali ljudi. Stari zapisi so največkrat nekoliko romantični vendar dajo misliti predvsem o stvareh, ki jih danes že slabo poznamo, nikakor pa jih nismo več sposobni uporabljati.

So pa v nekaterih stvareh tudi zgodovinska dokazila kot na primer zapisi o Bogomilih, ki naj bi bili prvi vegani na Balkanu. Po mnogih stoletjih se je na območju antične Trakije, pozneje imenovane Bolgarije pojavilo gibanje Bogomilov imenovanih tudi Dobri ljudje. Bili so kristjani, ki so verjeli v enost človeka in živali kot božjega stvarstva, zavračali vsako ubijanje in se zato dosledno izogibali živalski hrani. Njihov nauk je učil, da je bilo nekdanje ubijanje in meso namenjeno žrtvovanju in malikovanju starodavnim bogovom, v katere Bogomili ne verujejo in priznavajo le enega Boga. Povezanost med človekom, naravo in vesoljem so Bogomili izražali tudi v svojih nagrobnikih poznanih kot stećci. Gibanje Dobrih ljudi se je iz Bolgarije širilo od 9. do 15. stoletja po Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini v Dalmacijo in od tu po Italiji in Franciji do francoskih Katarov.

Sicer pa obstajajo zapisi, ki pripovedujejo o prepričanju ljudi v enost celotnega stvarstva, da so živali del te celote in zato jih nikakor ne bi smeli ubijati za našo prehrano ali izkoriščati za znanstvene poskuse. Leonardo da Vinci je na primer trdil, da »resnično je človek kralj vseh živali, ker njegova okrutnost presega njihovo. Mi živimo od smrti drugih. Smo potujoči grobovi«. Mahatma Gandhi je »verjel, da bo duhovni napredek na določeni točki od nas zahteval, da prenehamo ubijati naše sostvaritve zaradi zadovoljevanja telesnih želja«. In še pesnik W. Busch »Resnična človeška kultura bo obstajala šele takrat, ko se za kanibalizem ne bo razumelo samo ljudožerstvo, temveč vsako uživanje mesa«

Podobno kot naš dr. Kozina so razmišljali še mnogi drugi o trpljenju živali, njihovi revščini, pomanjkanju svobode, prekupčevanju in trgovanju z njimi, problemu njihovega življenjskega prostora, o okrutnem zapiranju domačih živali v hleve. Živali potrebujejo življenjski prostor, ki odgovarja njihovi vrsti, hrano, vodo in zrak. Vse to najnujnejše jim jemljemo s pretiranim izkoriščanjem zemlje z modernim in uničujočim kmetijstvom, s krčenjem in sečnjo gozdov in to vse za pridobivanje dobička.

Ljudje se vedno bolj oddaljujemo od narave, ne poznamo več dobro naravne cikle, obremenjujemo se s podaljševanjem življenja. Morali bi se vračati k naravi s pomočjo rastlinske prehrane, več časa prebitega v naravnem okolju in se večkrat na dan umiriti ter razmisliti o svojem odnosu do celotnega stvarstva. Znanost bi bilo potrebno usmerjati v raziskovanje duševnosti in iz proučevanja materialnega preiti na raziskovanje etike, morale, pravičnosti in vesti. P. Komel trdi, da »znanost, ki temelji na materializmu ter odsotnosti etike, morale, pravičnosti, višje zavesti in srčnosti, ne more prinesti resničnega napredka, temveč povzroča le še več trpljenja vsem čutečim bitjem«

Razmišljajmo o vsem napisanem saj se do sedaj še ni zaznalo ali se mora naš odnos spremeniti tudi do žuželk, pajkov, komarjev,… Živalsko vesolje je verjetno večje od človekovega.

Razmišljate kdaj o svojem odnosu do živalskega vesolja?

Dileme, dvomi, 11. september 2023

Od kar imamo svojo državo se nenehno širijo vesti o ljudeh na najvidnejših položajih tako v upravljanju države kot gospodarskih družb. Skoraj ne poznamo oziroma nič ne vemo o vrednotah množice, ki tistim petim, šestim najvidnejšim pripravlja konkretne predloge ali izvaja tisto, za kar so se odločile elite. Neverjetno, da ne rečem nerazumljivo je pri tem mnenje novinarjev, da so nepristranski, avtonomni in kaj ti vem kaj še. Zgleda kot da volivci uživamo ob izjavah tistih, ki se nenehno pojavljajo na ekranih zdaj te zdaj druge Tv, katerih slike krasijo vsakodnevne medije in brez katerih ni dogodka. Ob tem imam neprestano pred seboj svojega direktorja, ki mu na kraj pameti ni padlo, da bi prvi odgovarjal javno na novinarsko vprašanje in da bi zato »da se ve kdo je glavni« popravljal izjavo, če se izkaže, da je bil v zmoti. Najprej smo morali nakazati rešitve tudi pred javnostjo mi – operativci, direktor sam si je vzel dovolj časa za razmislek tudi o tem, kdo bo mnenje podjetja predstavil javnosti. Ostalo mu je dovolj manevrskega prostora, da je svojo končno odločitev sprejel potem, ko se je javnost že odzvala.

Sem pa zadnje čase le zasledila pogumne novinarje, ki so pod vprašaj postavili kar nekaj nastopov naših elit kot na primer ali najglasnejši zdravnik v organu Vlade res pozna zdravstvo, ve za rešitve in če ve, zakaj jih ne predstavi stroki in nato vztraja pri njihovi uveljavitvi? Našla sem že zapis predstavnikov strokovnih delovnih teles Vlade, da do sedaj na primer stroka za vode še ni oblikovala svojega mnenja niti se ni poenotila o problemih, ki zahtevajo takojšno rešitev in zato ni možno govoriti o sodelovanju stroke pri odločitvah. Pomembni popravki statističnih podatkov, ocene doprinosa turizma, odnos podjetnikov in njihovih združenj do problemov družbe v kateri ustvarjajo in še veliko drugih primerov zapiranja v nepotrebne klane, ki ščitijo le svoje podjetniške interese ne pa tudi interese svoje družine in družbe, je za vsako družbo škodljivo, še posebno pa je to škodljivo za Slovenijo, ki je svoja podjetja, banke in koncesije prodala tujcem, torej tudi visoki donosi odhajajo iz države in se le v izjemnih primerih vračajo skozi naložbe.

Naša državljanska dolžnost je spoznavanje slabosti v razumevanju z ustavo določenih načel delovanja in poslovanja kar, kot poudarja Iztok Simonitti, je predpogoj, da neko funkcijo sploh opravljaš. Ljudje, ki jim je dana najvišja stopnja zaupanja, morajo svoje strategije naravnavati v skladu z vizijo, ki jo nakazuje ustava in svoje cilje nedvoumno določiti s svojim delovnim načrtom z vključno prioritetami v razmerah, ki nastajajo. To pa zahteva veliko spretnosti, dobro organiziranost in strokovno asistenco, da ne omenjam odlične kadre, ki so sposobni dejanj in zato elite nimajo časa opravljati delo promocijskih strokovnjakov.

Kakšno zdravstvo potrebujejo bolniki v Sloveniji je dobro proučilo podjetje La Roche, kako posodobiti gradnje nas s številnimi prispevki sistematično zasipajo arhitekti, mnenja o tem kako ohranjati plodna zemljišča in zdrave gozdove prihajajo iz vseh koncev in krajev države in kako bomo zagotavljali potrebno energijo nas zelo konkretno in razumljivo seznanja direktorica Petrola. Kdo sliši njihov glas? ga bo pristojni organ upošteval? Dileme, dvomi se plazijo skozi medije v družbo, v srca mladih ljudi in prav bi bilo, da bi po naših pokrajinah slišali glas predsednice države, ki skrb za naravo in mlade uvršča med svoje najvišje prioritete.

Menite, da je preveč dvomov in dilem o smotrnem upravljanju naše države?

Domači kraj, 10. september 2023

Kot zgleda so krajanke in krajani vedno bolj povezani s krajem svojega bivanja. Pred desetletji se je dediščina zbirala, hranila in prikazovala le v centrih kulture, nacionalnih muzejih, samo v večjih mestih. Dolenjska metropola je na primer imela zelo skromno knjižnico, še skromnejši muzej in le ljubiteljsko gledališče, kino pa kar pri vojaškem garnizjonu. Dvorana je bila samo ena, vsa kulturna ponudba je bila v slabo vzdrževanih starih zgradbah, za kulturo so skrbela kulturna društva. Danes ima metropola vse mesto tvorne dejavnosti na lokalni ravni od gledaliških abonmajev do koncertov, razstavišč, zabavišč in drugo kulturno ponudbo, gostujejo eminentni umetniki, razvijajo se gibanja za bogatenje ponudbe, mesto tvorne dejavnosti prevzemajo, vsebinsko oblikujejo in organizirajo strokovno usposobljeni mladi managerji.

Razmišljanje o tem, kaj vse ljudje potrebujejo, da se v kraju bivanja dobro počutijo, me spominja na uresničevanje idejne zamisli o Rastoči knjigi šole, vasi, ulice, mesta, pokrajine, države, sveta. Vedno je bila prisotna misel, da bo kraj tak kakršnega bomo znali oblikovati in da nam kraj ne bodo urejali drugi. V marsikaterem kraju se že zbira gradivo o naravnih in ustvarjenih posebnosti kraja, načrtujejo nastopi gostujočih, zbira zgodovinsko pomembna dokumentacija in podobno, kar vse bogati izobraževalne in kulturne institucije, ustvarja muzeje tehnične dediščine in krepi pripadnost ljudi.

Že en sam pogled na primer iz včerajšnjega obiska Starega malna mi ponudi nešteto dokazov, da na primer ljudje na Vrhniki še kako dobro vedo pomen svojega kraj v zgodovini države, sveta. Kaj nam bo povedal Škrateljc, ki nas vabi s kolesom po arheoloških točkah Vrhnike? Zemljevid ostankov Rimljanov in prebivalcev pred njimi od 40.000 pred našim štetjem in 300 let našega štetja, kaj skrivajo Močilnik, Stare gmajne in Verd, kdo je ustanovil Nauportus in gradil stare ceste. Pa poglejmo kaj vse lahko doživijo Vrhničani v septembru; odlične kino predstave, športne turnirje, delavnice Festival kave, literarne večere, dokumentarne razstave in pogovorne večere. Kaj jim ponuja program Ljubljanskega barja? Učno pot Bevke, Bobrova pot in nešteto kolesarskih poti. Kaj vse si lahko privoščijo iz kulinarike najbrž vedo na pamet saj to v njihovi turistični ponudbi niti ne izpostavljajo, prav tako ne ponudbe čudovitih naravnih postojank po Planini in drugem hribovju, ki obkroža mesto.

Marsikdo bo najbrž podvomil, da je razdrobljenost dediščine lahko veliko finančno breme za male občine. Ne samo vzdrževanje, največji strošek je verjetno promocija, saj so vsa prizadevanja okoli dediščine namenjena izobraževanju. Vsaj jaz jih tako razumem. Zakaj je Plečnikova cerkev na Barju vpisana v UNESCOV seznam – ker je umetniško projektirana, mojstrsko izvedena in prihodnjim rodovom vzgled. V čast nam bi bilo, če si jo ogledujejo ljudje vsega sveta, toda zagotoviti jim moramo ustrezno strokovno literaturo o spomeniku in vsaj osnovne higienske in prehranske pogoje. Če tega ne bomo zagotovili mi, bodo pri nas samo obhodili spomenik, poslikali in odšli tja, kje se bodo lahko odpočili in pripravili za naslednji obisk. Slej ko prej bodo krajani našli svoj optimum v turistični in drugi ponudbi in se odločili, kaj bodo promovirali sami, kaj pa je bolje za njih in za artefakt, daje v oskrbi države.

Spoznavate dediščino svojega okolja?

Stari maln, 9. september 2023

V še vedno temni goščavi pod Planino ob gorskem potoku je temno brezno s tesnim vhodom v katerem je v davnini živel zmaj. Ljudje okoli leta 1687 so bili mnenja, da je luknja iz brezna premajhna, da bi zmaj prišel na plano. Z drogom so suvali v luknjo zato se je zmaj razkačil in bruhal peno. Verjeli so celo, da je imel mlade. Danes se ta izvir imenuje Lintvern, ki je v resnici »zaganjalka«. V času nizkega toka skozi izvir teče le nekaj litrov vode na sekundo. V deževnem obdobju lahko izvir bruha tudi večkrat na dan, v sušnem pa med izbruhom mineta tudi dva tedna. Potok, ki izvira v Lintverju teče s polnim tokom štiri ali 5 dni nato pa za ravno toliko časa izgine pod zemljo in se mu struga posuši. V globeli kakšne pol ure hoda od Lintvarja v dolino je že 1663 leta deloval eden najstarejših mlinov, ki je danes lepo urejen kot planinska koča z naravnim kopališčem, prostorom za družinska srečanja, piknike, poroke in osvežitve v vročih poletnih dneh. Ponuja odlično hrano lokalnega in klasičnega značaja s vrhniško kavo vred. Vrhničarji so veliki ljubitelji kave in vsako leto organizirajo celo Festival kave. Otrokom je na razpolago tudi poučno in zanimivo igrišče, kopanje v naravnem bazenu in raziskovanje gozdnatega sveta. Stari maln, ki ga upravlja Blagajana, ima namen obstoječe in nove objekte urediti kot »oazo miru«. Rekonstruirali bodo mlin za izobraževalne in kulturne namene, v novi koči pa bo celostno prenovljen ambient starega malna kar bo posebna turistična atrakcija.

V tem prijetnem okolju smo danes še vedno slavili našo petdeset letnico, ki jo je nekdo okronal s diademom 50, drugi pa z prav tako broško. Na naši levi strani je deloval žar, zraven njega pa velike količine zelenjave z dišečimi gozdnimi zelišči vred. Okusna obara je lepo dišala po planinskih rožcah, ki sem jih nekaj tudi pobrala iz servietov na mizi in so že podtaknjeni v lonček z zemljo. Po obilnih glavnih jedeh je sledila obsežna torta in vrhniška kava, ki se je lepo prilegla ob klepetu sorodstva.

Idilično gozdnato okolje nas je očaralo in kar težko smo se razhajali. Prihajale in odhajale so številne družine z otroci in psički, okoli Bele je bilo res živahno vse do parkirišča ob robu Vrhnike. Zadovoljstvo je nakazovalo tudi osebje, ki nam je naklonilo veliko pozornosti ob praznovanju pomembnega jubileja. Nam je to veliko pomenilo saj so bili naši gostje sorodniki s katerimi se le malokdaj srečujemo. Živimo v različnih krajih, oddaljeni drug od drugega in slavja so dobrodošla prav zato, da se bolje spoznamo.

Ko smo prišli na Vrhniko je bilo idile konec. Neskončne kolone avtomobilov so nas kar posrkale, da si niti požmigati nismo mogli ko smo zavijali vsak v svojo smer.

Mene je dobri tast sina odpeljal kar na vlak in v mirni vožnji sem v mislih ponovila celotno doživetje tega lepega jesenskega dneva pri Vrhniki, kjer je zdaj doma tudi moja prijateljica Marjeta. Žal jo nisem mogla obiskati niti ji napovedati, da bom v njeni bližini, saj je slavljenka hotela nas vse presenetiti in res ji je uspelo. Misli so se mi vračale v Stari maln in k ljudem, ki jim ta dediščina odpira možnosti za uresničitev njihovih sanj. Srčno želim, da se njihove zamisli udejanijo, da se razvijejo v moderno planinsko postojanko s svojim zmajem vred in da postanejo naravno zatočišče družinam, pohodnikom, kolesarjem, vsem ljubiteljem narave.

Kje pa vi preživljate sobotne popoldneve?

Srečanje Abrahama, 8. september 2023

Danes se je moja snaha srečala z Abrahamom kar je verjetno sprejela z veseljem saj je pripravila kar nekaj veselih srečanj v ožjem in širšem družinskem okolju. Morala sem sodelovati, pa tudi želela sem si, ker je kar v redu snaha in ne bi hotela imeti drugačne. Da ne bi kaj bistvenega izpustila sem se napotila v Ljubljano že dopoldne, si malo ogledala kaj je v mestu novega in se sprehodila okoli njihove hiške, ki zdaj kar sije od vsega novega. Za prvo slovesnost je poskrbela sinova tašča z dobrim kosilom, celo psička Pikica je dobila svojo solato.

Ob petih sta sin in snaha prišla domov obložena z šopki rož in darili, ki jih je slavljenka prejela od službenih kolegic. Tudi starši so jo nagradili s prekrasno tegelno rožo, ki je še polepšala prostor. Darilo zanjo sem prinesla tudi sama, starejši vnuk pa ji je prebral čestitko

Mineva 16 let od kar imaš svojo družino, od kar skupno drug drugemu bogatimo življenje in se veselimo dobrih rešitev. Leta minevajo v slogi in prijaznem okolju zato srčno upam, da si s preživetim v našem skupnem »vesolju« zadovoljna in da nas želiš imeti pri sebi tudi v prihodnje.

Ob pomembnem jubileju tvojega življenja ti želim kar se da prijetna, ustvarjalna in zanimiva leta, ki jih preživi s skrbjo za dobro počutje tvoje družine. Naj te tvoji »trije fantje zlati« navdihujejo, nenehno razveseljujejo in pomagajo živeti dobro, naj ti za tvojo nenehno skrb zanje vsak dan poklonijo množico nasmehov, pokažejo iskre v očeh in podelijo veliko poljubčkov. Sprejemaj njihova razkošna darila z zavestjo, da se dobro vrača z dobrim in tudi v prihodnje ne dovoli človeškim pomanjkljivostim, da bi vstopale v vaš dom! Ostajam tu, z vami, vedno in še posebno v stiskah, ki ne obidejo nikogar. Drugih želja in nalog nimam in vaše dobro življenje je zame najlepša zahvala za vse, kar sem ali še bom postorila tebi in tvoji družini.

Okoli petdesetih se človek prav za prav spravi sam s seboj, uskladi misli in telesne potrebe, želje in možnosti. Zave se kaj zmore, kaj je smiselno in kakšna bo njegova prihodnost. Pridobiva si mir v duši in s tem sposobnosti treznejše presoje. Postaja osebnost, vzornik, človek, ki ti da dober nasvet. Uspešna in prijetna ostani tudi po srečanju z Abrahamom!

Seveda veliko lepih želja se tudi prezre. Dva sta morala na telovadbo, eden na tekmo, eden si zdravi zobe, skratka slavje družine je bilo hitro zaključeno, slavljenka pa je postorila še zadnje priprave za slovesnost prihodnjega dne, ko je ima povabljeno na kosilo svoje sorodstvo.

Pozno zvečer smo bili zopet zbrani, gledali smo kriminalko, tolažili lakoto z obloženimi kruhki in se lotili nepravilnih nemških glagolov, ki jih naš gimnazijec mora obvladovati. Njihovo število je neskončno, njihove spregatve pa kar komplicirane. Ko nismo več zmogli, smo se porazgubili po hiši. Nisem zaspala saj mi ti glagoli ne dajo miru. Ni pravila ni standarda, vsakega posebej je treba spoznati od nedoločnika, da vseh oblik v katerih se lahko pojavi v stavku. Ni pomoči, prihodnjega dne se bomo na veselico peljali skupaj z njimi in v avtomobili ponavljali njihove do onemoglosti.

Kako pa vi počastite osebni praznik svoje snahe?

Mrena v očeh, 7. september 2023.

Poskušam živeti zdravo že vsa leta v pokoju, vendar mi ugaša vera, da je to možno. Težave z notranjimi organi smo nekako rešili, sledile so težave z očmi in verjetno bodo v prihodnje vprašljive noge. Minilo mi je upanje, da se z leti da kaj pametnega postoriti v korist svojemu zdravju.

Že nekaj let imam kapljice za oči in moj zdravnik je ugotovil, da moram na odstranitev sive mrene. Večina mojih prijateljic in prijateljev je to že zdavnaj storilo, torej nisem nikakršna izjema in korajžno se pripravim na operacijo. Vrstomat, ambulanta, pregled kot običajno, ljubezniva medicinska sestra se ne more načuditi, da nimam zdravil in pospremi me v očesni oddelek. Tam še prijaznejša sestra mi nadene zapestnico, oblečem njihov jopič, začne meriti pritisk in nikakor ne neha. Končno le vpraša, če se zdravim proti pritisku in zatrdim ji da ne, da ga nikoli nisem imela več ko je potrebno. Da mi tri vrste tablet, pritisk je še vedno nedopustno visok. Pride zdravnik in jasno pove, da ob takem pritisku operacijo ne more izvesti in da moram k svojemu zdravniku po zdravniško pomoč.

Uf, me je prizadejalo in že se vidim znotraj medicinskega procesa, ki je za moja leta kar zahteven. Pomoč dobivam od mojega kritika Joškota. Takoj mi je s svojim aparatom izmeri pritisk in ugotovil, da je popolnoma normalen. Naredim scan izvida zdravnika, ki bi me moral operirati, pošljem osebni zdravnici, prosim za termin, se bojim, da sem kaj pozabila sporočiti a tokrat dobim takoj termin čez 5 dni.

Malo duševno razbremenjena grem na veselico ob 50 letnici moje snahe in njen oče mi takoj, ko povem, kaj se mi dogaja, zmeri pritisk – tudi tokrat točno 149 zgornji kot je izmeril stric Jože. Jutri grem v nabavo svojega aparata in do obiska zdravnice bom dvakrat na dan merila stanje. Sicer pa res ne vem, kaj še lahko storim.

Razvedelo se je za moj problem in kar naprej kdo sprašuje kako je z mojim pritiskom in jaz, popolni laik na tem področju, lahko samo pojasnjujem stanje s temi meritvami, kaj se pa v mojem telesu in glavi dogaja pa žal ni znakom, ki bi me opozarjali na slabo ali dobro stanje. Vse skozi imam pred očmi obupano medicinsko sestro in me plašijo mene besede »gospa, za vas je to nevarno, takoj pojdite k svoji zdravnici!« Kot družba in osebno nismo vedno pravični do zdravnikov in njihovega osebja. Še in še si prizadevajo za svoje bolnike, toda čakalnica pred njihovo operacijsko dvorano je nenehno polna, eni odidejo, dva druga prideta in vsak od nas ima drugačne težave. V naših medijih pa so zdravniki obravnavani bolj kot težava in ni dovolj poudarjen njihov blagor za bolnika. Pa ne trdim to zaradi tega mojega pritiska, imela sem priliko dobro spoznati njihovo delo pa tudi organizacijo in težave z kadri.

Se mi morda maščuje kava. Že tri dni jo ne pijem in spanca ne morem premagati. Zgleda, da je na tem neka povezava zato sem danes skuhala neko vodko podobno kavi in res je spanec vsaj za nekaj časa prešel. Kave sem zagotovo v življenju popila preveč, posebno ko sem še delala smo se iz vljudnosti do gostov tudi sami zasvojili z njo. Ampak zdaj sem že dolgo doma in dvomim, da bi posledice še delovale. Na dan ne popijem več kot skodelico zjutraj in še to pod nadzorom veterinarja, ki se sam nič manj ne zastruplja.

Poznate svoje zdravstveno stanje?

Dobri ljudje, 6. september 2023.

Ambasador Delovega dolgoročnega projekta Obnavljamo Slovenijo in predsednik UEF gospod Aleksander Čeferin je pobudnik in organizator Dobrodelnega spektakla v Stožicah na katerem bodo sodelovale najsvetlejše nogometne zvezde sveta in Slovenije. Poudaril je, da je spektakel njegov osebni prispevek za poplavljence in ga organizira kot dober človek, ne da bi pri tem karkoli pričakoval od države. Vsi prihodki spektakla se bodo namenili poplavljencem. Milo se mi je storilo, da je premožni Aleksander, »naše gore list« tudi dober človek pa ne samo za poplavljence, tudi za otroke in šolarje, Igre mladih in podobnih aktivnosti. Dobro poznavanje delovanja in poslovanja nogometa, njegovih organizacij in neštetih bogatih ljubiteljev nogometa bo izkoristil za pridobitev donacij, ki jih sicer Slovenija ne bi mogla pridobiti. Hvala predsednik UEF, verjamemo, da bo spektakel v Stožicah koristen tako za Slovenijo in poplavljence kot tudi za krepitev gledanosti nogometa po svetu in doma. Želimo, da bi vašo oglaševalsko politiko prevzeli tudi trgovci, ponudniki kulturne produkcije, vsi, ki potrebujejo veliko povpraševalcev na trgu dobrin, storitev in delovne sile.

Še bolj kot Stožice koristite narodu kot dober človek s prizadevanji, da bi bil šport dostopen vsem ne glede na njihov materialni, politični ali rasni položaj. Poskrbite, da bodo stadioni krasili šole in vaške skupnosti izven centrov kulture in gospodarstva, da bodo tudi deklice spoznale svoje športne sposobnosti in da bo država razvija rekreacijski športni duh v vseh mladih dušah. Premalo poznam šport, da bi lahko sodila o njem, vendar vem, da nisem edina, ki odklanjam sedanji profesionalizem v športnem podjetništvu. Samo poglejte, kaj je ostalo od kolesarskih zmagovalcev zadnjih let?

Dobre ljudi, Aleksandre, potrebujemo na neštetih področjih. Poglejte kako se prebijajo dejavnosti, ki jim pristojni državni resursi niso zagotavljali razvoja kot na primer zdravstvo. Pozanimajte se kje vse je manjkalo znanja in nadzora, da imamo danes obupane poplavljence. Je res dobiček posameznikov vreden več kot zimska smučarska sezona za mladino na naših smučiščih? Bom kar nehala naštevati, ker ne vidim dovolj dobrih ljudi, ki bi jih te in podobne stvari bolele in bi se aktivirali, da bi napake popravljali in odpravljali.

In vendar srečujemo dobre namene ljudi kamor koli se obrnemo. Poglejte samo koliko pozornosti danes prejemajo otroci od staršev, kako številni so dobrodelni projekti kulturnikov, koliko espejevcev imamo, kako se krepi zaščita načela poštenosti. Zakaj se potem znižuje obseg znanja, popolna odtujenost otrok od knjig, revščina ustvarjalcev v kulturi, neustrezna kakovost podjetniških storitev in naraščanje prijavljenih sumljivih oziroma korupcijskih dejanj. Dobrih, v svojem poklicu kakovostnih in v vzgojnem smislu vrednotam zavezanih ljudi primanjkuje, skoraj jih že iščemo »z lučjo pri belem dnevu«.

Če se nekoliko potožim še ne mislim kot pesimist. Domnevam pa, da imamo premalo vedenja o dobrih ljudeh. O njih se piše le, če govorijo o milijardah, naši mediji pa ljubijo težave, hudobije, šikanije in črnega princa, obiskujejo sodišča, policijo, korupcijsko komisijo, … vse kar navadnim ljudem ni prioriteta. Hudobe so zato postale junaki, dobri ljudje pa neopazni. Iščemo vzornike, radi bi se približevali idealom!

Ste dober človek, ste kot družina dobri ljudje?

Forum, 5. september 2023.

Po današnji definiciji je Forum razgovor zainteresiranih ljudi in institucij o njihovi skupni problematiki. Tako smo na primer ekonomisti in gospodarstveniki Dolenjske in Bele krajine razvili Forum odličnosti in mojstrstva kot prizadevanje za odlično kakovost našega poslovanja in delovanja na vseh ravneh ter prizadevanje za doseganje mojstrskih učinkov svojega dela. Kar 30 let je združeval okoli 120 predstavnikov vseh dejavnosti od Grosuplja do Hrvaške meje, jim omogočal predstaviti svoje poglede na kakovost življenja in dela ter jih povezoval s politično in kulturno elito v republiki oziroma državi. Takih Forumov je v preteklosti delovalo kar veliko, še posebno po zaslugi stanovskih združenj. V svetu deluje mnogo Forumov po vseh celinah. Najodmevnejši je Svetovni gospodarski forum Davos, ki je nastajal med leti 1971 in 1984, njegovi cilji pa so predvsem trajnostni razvoj, nenehno izboljševanje organizacij, spodbujanje etike in vrednot v razvoju ter napredku družbe in podobno.

Slovenija je leta 2006 ustanovila Strateški Forum Bled, ki je danes največja mednarodna prireditev srednje in jugovzhodne Evrope. Ustanovila ga je z namenom dvigovanja svoje kredibilnosti na zahodnem Balkanu in omogočanja političnega dialoga s številnimi državami. V prihodnje na bi bil Forum tesno povezan z zunanjepolitičnimi temami, pomembnimi za slovensko družbo ter krepitev prispevka Foruma k uresničevanju naših interesov.

Tri tisoč udeležencev na letošnjem Strateškem forumu Bled dokazuje interes srednje Evrope in zahodnega Balkana, da se razrešijo dileme in spori ter poenotijo mnenja o integriranju držav zahodnega Balkana do leta 2030, ko naj bi te države postale člani EU. Kot smo lahko slišali, potekajo priprave po teh državah že več kot 10 let, zato zahodni Balkan nekako ne sprejemajo brezpogojno vključitev Ukrajine v EU. Načrt s časovnico je sedaj sprejet, želje izrečene in preverjene, pomoč sosedov zagotovljena in samo upamo lahko, da ga bo politična elita uresničila kljub nenehnim napetostim na Kosovu, očitkov glede imena Makedonija, naklonjenosti Srbov vzhodu in načetemu zaupanju do Hrvaške. Strinjam pa se z mnenji, da je negovati in razvijati naše sodelovanje tudi s Sredozemljem.

Imamo obširno problematiko sodelovanja naše države z državami v soseščini. Prav SFB je lahko realno upanje, da jo bomo reševali v prid večine sodelujočih, na dostojen način, brez novih vojn. Tri tisoč udeležencev ne more biti ustvarjalna ali informativna skupina, je pa to pomembne znak, da je dialog različno mislečih nujen.

Vsak Forum je organizacijsko in turistično zahteven projekt in uspeh je običajno odvisen tudi od zadovoljstva udeležencev. Če je dovolj prostora nastajajo debatne sredine ožjih interesnih skupin, ki imajo za posledico širitev poslovnih omrežij posameznih artiklov ali naložb. Kadrovske zagate pogosto povzročajo izvedbo dogovorjenega in na Forumu spoznavaš večinoma dobre bodoče sodelavce. Specializirane strokovnjake najlažje spoznaš na Forumu in »odpreš njihova vrata« za prihodnje posvete, da o strokovni literaturi, digitalizacijskih nasvetih in podobnih informacijah sploh ne govorim. Ne nazadnje, udeleženci so kar dobri potrošniki, zasedejo najboljše lokale, nabavljajo drage spominke, zlasti naša dragocena vina in se radi zapeljejo na ogled naravne in ustvarjene dediščine. Najbistvenejše pa je, da Forum izgrajuje center ustvarjanja v katerem so praviloma vključeni najboljši domači in tuji strokovnjaki. Dogaja se vedno nekaj novega!

Se udeležujete Forumov?

Želje in napotki, 1. september 2023.

Danes je prvi dan novega šolskega leta 2023/24. Z lepimi spomini na svoja šolska leta v mislih opazujem današnje šolarje in dijake, tudi svoja vnuka. Povabila sem jih na kosilo pa žal ne morejo priti zaradi treningov. Treba je sprejeti realnost, upoštevati interese ter spoštovati njihove odločitve pa sem jima napisala kar želje in napotke, ki jih lahko tudi zavržeta, še posebno, če se jima ne bodo zdela primerna. V tem primeru pa bo na spletu še vedno tale blog, če kdaj mnenje spremenita.

Devetošolcu v osnovni šoli: Začelo se je zadnje šolsko leto v tvoji osnovni šoli, ki bo za tebe lepo, srčno upam, da zelo uspešno in ti bo ostalo v spominu za vse življenje. Oči učencev vseh razredov bodo v vsem letu uprte v razred najstarejših učencev na šoli, če boste dobro delali vas bodo jemali za vzgled in vaš ugled bo rastel. Da se kaj ne zalomi, se pridno uči, sodeluj s sošolkami in sošolci, z dobro voljo sprejemaj morebitne naloge, ki ti jih bo naložil razred. Ker imaš darove, ki mnogim manjkajo, bodi uvideven in naredi čim več za ugled razreda tako pri učenju kot pri obšolskih dejavnostih. Do sedaj so bile nekatere tvoje odločitve vse pohvale vredne, zlasti dodatno učenje računalništva, angleščine, šaha in odbojke. Vzbujaš zaupanje, da zmoreš tudi težje naloge devetega razreda. Življenjsko pomembna odločitev ti letos ne uide. Najpomembnejši je tvoj razmislek o šoli, ki bi jo obiskoval z veseljem, o zagotovitvi pogojev za vpis na izbrano šolo in seveda tvojo pripravljenost, da šolanje nadaljuješ. Toplo ti bo pri srcu, ko boš šolo dokončno izbral in pričakujem o tem dolg, prijeten razgovor s teboj. Ob slovesu od sošolk in sošolcev te čaka čudoviti družabni dogodek na katerem prosim sodeluj z radostjo. Nauči se angleškega valčka in spoznaj lepoto plesa. Dobri plesalci so želeni v vsaki družbi, ker ples navdihuje veselost, zadovoljstvo in sporazumevanje, odpira vrata v svetovljanstvo! Tako kot bratcu tudi tebi polagam na srce, da se v stiski posvetuješ z njim in da po potrebi drug drugemu pomagata.

Drugi razred gimnazije: Začenja se novo šolsko leto na vaši gimnaziji, kjer je v preteklem šolskem letu bilo od 227 maturantov in maturantk mednarodne mature kar 54 zlatih in 5 diamantnih. Vaš sošolec Peter Andolšek je absolutni zmagovalec 16. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike 2023! Verjetno je presežkov še več, ob priliki mi jih boš predstavil sam. Tako, tiho rečeno med nama, malo poglej, kaj počnejo drugi, v čem vidijo svojo perspektivo in kaj zanimivega odkrivajo. Morda boš v komuniciranju z njimi spoznal kaj popolnoma novega za sebe, kar te bo napotilo na nove spletne strani in k knjigam, ti popestrilo sedanje življenje in odprlo nova obzorja tudi nam, tvojim zvestim spremljevalcem. Z zaupanjem gledam v tvoje gimnazijsko šolanje, ker vem, da ga jemlješ resno, da se ne bojiš naporov in da te privlači nadaljnji študij. Dobra je bila tvoja odločitev za dodatno učenje digitalizacije in angleščine, dobra je tudi tvoja odločitev za odbojko. Ne pozabi jemati s seboj brata, če se boš učil ti, ti bo sledil. Skupaj sta prava heroja, zmoreta vse!

Obema pa tole: Vse dobro v šoli nas bo spodbudilo za potovanja, želene nakupe in poležavanja na morju ali pa še kaj boljšega!

Ne samo mojim, vse učečim se na vseh stopnjah šolanja zaželimo vsi kar največ zadovoljstva in dobre učne uspehe!

Kako ste pa vi pospremili danes svoje šolarje?

Zadnji dan počitnic, 31. avgust 2023.

Če se ne motim je eden od ministrov za šolstvo v Državnem zboru poudaril, da začetek šole tako ali drugače spremeni utrip okoli 270000 ljudem v mali Sloveniji in da je zato njen pomemben dogodek. Z njim se je možno strinjati, celo več, prvi šolski dan je začetek nekega procesa, ki v celoti traja vse življenje, njegovi posamezni deli pa so devetletka za učence, srednja šola za dijake in visokošolske ustanove za študente. Vzporedno z rednim šolanjem potekajo obšolske in izven šolske dejavnosti, kot so tečaji računalništva, angleščine, glasbena šola, športne in kulturne dejavnosti, včasih Erazmus+ in tako naprej. Ko pridobiš dokument o doseženi stopnji usposobljenosti v izbranem poklicu, postaneš praktikant in opraviš staš, se začne funkcionalno izobraževanje do konca delovne dobe nato pa Univerza za tretje življenjsko obdobje. Sem kaj pozabila? Zagnati, zagotavljati delovanje ali jo zaustavljati pred počitnicami je najbrž »trd oreh« za strokovnjake, ki oblikujejo vsebino poučevanja kot tudi za učitelje in vzgojitelje, ki vsebino prenašajo v praktične učne načrte. Težko si predstavljam kako to gre, čeprav sem tudi sama nekaj let poučevala, seveda v popolnoma drugačnih razmerah. Zagotovo je nič koliko zagat in samo upamo lahko, da se prav nam ne bo pripetila.

Da lahko učeči se sedi pri pouku v svojem razredu in pridobiva koristno znanje so potrebni veliki vložki družbe. Šolajoči bi se morali tega zavedati in si prizadevati za uspeh. Nasprotovanje ali celo ugovarjanje učitelju ne pride v poštev.

Starši in vsi, ki spadajo v njegovo družino naj razmišljajo o vsakodnevni pomoči šolajočemu, če njegovi rezultati niso ustrezni. In res se ne spodobi kršiti učiteljevo integriteto s prepiri ali najavami sporov in podobno. Te postulate spoštujmo!

Organizatorji izven šolskih dejavnosti, predvsem športni vaditelji in organizatorji tekmovanj naj se pogosteje spomnijo svojega šolanja in v kriznih šolskih obdobjih prilagodijo obsega vadbe in tekem učečim se. Tudi učitelji na tečajih, seminarjih, glasbenih šolah in drugi naj razumejo učečega se in usklajujejo urnike. Za družbo in posameznika je najbolje, če se spoštujejo prioritete med katerimi je na prvem mestu pridobitev poklica.

Verjetno vsi želimo šolarjem prijetno in uspešno delo in ne bodo nas razočarali. Vsak dan posvetimo nekaj trenutkov pogovoru, kako je bilo danes v šoli in kaj mora biti pripravljeno za jutri. Dobro bi bilo, da jim zagotovimo opremo, tablice in druge pripomočke, ki jim bodo olajševali delo. Prehrana in spanje mora biti urejena na kar moramo biti doma še posebno. Kadar gredo v naravo je treba preveriti primernost oblačil.

Še na mnoge stvari bi morala opozoriti kot na primer na samostojen študij študentov doma po predpisani strokovni literaturi. Če je študent doma še ni rečeno, da lahko dela kot prekarc v kakšnem bifeju, pred seboj naj ima poklic, ki ga želi doseči in z individualni študijem naj opravlja svoje delo, v bifeju pa naj dela potem, ko ima za seboj predpisane izpite.

V svetu je vsak dan kaj novega in šolarji se morajo naučiti vsak dan več. Morajo se naučiti brati strokovno literaturo in spoznanja uporabljati v praksi. Marsikdaj jim zmanjkuje časa in jih zato skrbi ali bodo zmogli ali ne. Pri dilemah pa lahko pomagamo mi!

Kako ste se pa pri vas pripravili za šolo?

Spomenik, 30. avgust 2023.

Prebiram zelo zanimivo knjigo Keith Lowe »Ujetniki zgodovine« ali kaj nam spomeniki druge svetovne vojne povedo o zgodovini in o nas. Mojster uspešnic, še posebno knjige »Podivjana celina« pronicljivo in nepristransko predstavlja in komentira spomenike herojem, mučenikom in pošastim, predstavi spomenike apokalipse in skozi umetnost nakazuje ponovno rojstvo upanja in miru. Privoščite si obisk najbližje knjižnice, ne bo vam žal, če boste knjigo prebirali ali celo prebrali.

Za branje knjige sem se odločila takoj, ko sem ugotovila, da je v njej opisan tudi naš spomenik vojakom vseh vojn, ki je umeščen ob rob Kongresnega trga v Ljubljani. Pred mojimi očmi so se prikazali članki, sestanki, komentarji, kritike,… ki so nastajale ob snovanju spomenika, njegovi končni izbiri in otvoritvi. Ogledala sva si ga s sinom arhitektom in žalostna odhajala. Še vedno ga ne razumem in prav zato sem skrbno prebrala mnenje Lowe, ki je celo sodeloval na predstavitvi izbranega predloga, prispelega na podlagi javnega razpisa.

Lowe ugotavlja, da sta kamniti plošči različnih oblik »kot brata, ki sta nenehno v sporu, vedno neodvisna,vedno nasprotujoča si, pa vendar neločljivo povezana drug z drugim«. Spomenik je neopazen, ljudje ga ne opazijo niti ne obiskujejo zato je »politično rečeno, nevidnost ena izmed najmočnejših potez tega spomenika«. Na predstavitveni slovesnosti polni politikov pri predsedniku države, je prevladovalo nelagodje in apatija, za kar pisec pravi, da je razumel šele po ogledu Hude jame. Meni, da so bili povojni poboji cinični in politični ne pa maščevalni za kar obstajajo dokazi. Nastajali so tudi iz čisto praktičnih razlogov, v vojni razsuta držav, brez administracije, sodnikov in sodišč, pomanjkanje hrane.

Lowe tudi pravi, da je bil spomenik zamišljen »najprej kot pomoč na poti do sprave med skupinami različnih političnih prepričanj, katerih spomini na preteklost so tako boleče trčili med seboj«. Na eni strani okupatorji in domači kolaboranti, na drugi strani pa komunistični partizani sta dva ekstrema prikazana z belima kamnitima blokoma in ne predstavljata večine Slovencev. »Da bi spomenik resnično predstavljal slovensko ljudstvo v vojni, bi med ploščama morala biti upodobljena žrtev mogočne in neusmiljene ideologije fašizma in komunizma, to pa je slovensko ljudstvo. Dokler žrtvi ni dan prostor med ploščama je to spomenik krivcem.

Namen spomenika je zdraviti rane in ne jih samo prepoznati. Najpomembnejše od vsega pa je najti načina, kako »bi se Slovenija lahko osvobodila najtemnejših poglavij svoje zgodovine? Taka vprašanja so se izgubila v megli čustev in zanikanja, kalkuliranja in kompromisov, ki sestavljajo slovensko politiko«.

V svetovnem merilu prepoznani odlični poznavalec zgodovinskih dejstev pisatelj Keith Lowe nam je nastavil ogledalo in v njem ne vidimo lepe podobe, vidimo le tridesetletno ločenost političnih elit od ljudstva in gospodarskih elit od delavcev. Posledice so danes popolnoma jasne. Kot država ne sledimo razvoju, niti obnovi, zgubljamo znanje in poslovno sposobnost, živimo od prodaje nekdaj pridobljenega premoženja in dovoljujemo, da javno dobro v vedno večji meri koristi le povzpetnikom. Spomenik na Kongresnem trgu opozarja!

Ste si ogledali opisani spomenik, kaj menite?

Mineva mesec spominov, 29. avgust 2023.

Še malo pa bo konec vročega avgusta v katerem se »je zgodilo vse samo babica ne«. Res je bil skrajno naporen za moja leta vendar sem res zadovoljna, da se mi je zgodil. Kopanje v morju so koristile moji nogi, družila sem se z vnukoma in njuno psičko, imela težave z izlivom vode v kopalnici, morala sem napisati več kot 40 blogov. Organizirali smo praznik ob rojstnem dnevu starejšega vnuka, se družili v Mercatorju, v novem stanovanju prijateljice in še mnogo drugega. Ni bilo dovolj časa, da bi se posvetila mailom in lepim željam, ki mi jih pošilja moje okolje. Ja, tudi težav ni manjkalo, neki dan so bile tako obsežne, da sem se napotila v posteljo ob 7 zvečer, spet drugič je bilo v pranju toliko perila, da sem se s tem morala ukvarjati cel dan, sicer je pa je bil poseben dan potreben za peko domačih piškotov in še eden za rezance vseh sort in različnih kuhinj mojih sorodnikov in dobrotnikov. Po šesti uri proti večeru moram opraviti nekaj telefonskih rednih pogovorov; če jih ne, nastane preplah, da se mi je gotovo zlomil kakšen ud ali pa me je povozil avto. Ja, ko je bila še živa mora mama v Ljubljani je uvedla telefonsko preverjanje stanja in zdravja, zdaj to nadaljuje sin ali njegova družina in, priznam, z zadovoljstvom sprejemam to nekaj minutno klepetanje. Zdaj se že tudi pripravljam na odstranitev sive mrene in me skrbi še pa še.

Po dolgih letih je moje življenje postalo zelo enostavno vendar zanimivo. Kot vsa leta spremljam knjižne novosti in si izposojam najmanj po dve zahtevni knjigi na mesec. Če se le da obiščem Kostanjeviško galerijo, ki je vedno polna izjemnih kulturnih dogodkov. Sledijo ji Trebanjski naivci za presežek pa poskrbi Glasbena šola. Rada obiščem podjetnico Medejko, njeno mamo in brata na Mirni, veselim se obiska mojega brata, ki je na stara leta obiskal skupščino delničarjev ene največjih firm v državi in pred nedavnim obiskal svojo hči na Siciliji. Razvaja me s svojim dobrim vincem iz Skrovnice. Tu sta še dva Jožeta iz moje žlahte, prvi je sosed, ki se res spozna na vsa hišna opravila, drugi pa je iz kilometer oddaljene ulice in je moj večni svetovalec, kritik in v sili tudi mojster vzdrževanja. Nikoli ne pozabi skuhati dobre kavice, ki je zjutraj ob branju časopisa nepogrešljiva. Večeri so posvečeni, kriminalki ali nadaljevankam, nič zahtevnemu, da imam mirno branje v postelji in še boljši spanec do jutranjega sprehoda.

V avgustu pred davnimi desetletji, sta me mama in očim pripeljala v moje sedanje mesto in zato je avgust tudi moj spomin na vse lepo in koristno kar sem tu doživljala in se naučila. Nizale so se velike naloge, zahtevne dolžnosti in obsežni projekti pri katerih sem sodelovala, jih včasih tudi vodila, predvsem pa razreševala s sodelavci. Po dobro opravljenem delu smo se znali tudi dobro zabavati in organizirati prijetne dogodke. Ni bilo koncerta, prireditve ali gostovanja, da se ga ne bi udeležili v kraju bivanja, v državi pa mnogokrat tudi v tujini. Bilo bi dobro spoznavati naša potepanja po svetu na katerih spoznavaš, kako skromen delček sveta je vsak posameznik od nas.

Pridejo trenutki, ko moram povedati, kdo sem in v kakšnem okolju nastaja vsebina, ki jo opisujem v blogih vsak dan. Ne izmišljujem se, samo računalniku nalagam, kar doživljam, spoznavam, cenim in sovražim. Tudi sodb ne maram, spodbujam pa vsakega, da pove o svojih radostih in izkašlja težave, ki hromijo njegovo zdravo pamet, sodbo pripetljaja pa bo zaznal sam po premisleku lahko tudi šele čez leta. Najslabše bi bilo, da svoje izkušnje ne bi prenašali drug drugemu in da bi nekoristno zamrle.

Kako pa vi gledate na svetle in temne trenutke vašega življenja?

Svet in mi, 28. avgust 2023.

Strah pred vojnim nasiljem usmeri ljudi in njihova vodstva v iskanje odločitev, ki bi zagotavljale mirno reševanje sporov med narodi in njihovo sožitje. Nekaj uspešnih dolgoročnih ukrepov v tej smeri, so sprejeli narodi po drugi svetovni vojni, ko so bili ustanovljeni Združeni narodi z Varnostnim sveto, svetovna banka in nekateri obrambni vojaški pakti. Vsi še vedno delujejo vendar nas vse manj varujejo. Boj za redke kovine in zemlje, za nadvlado nad nafto, pa tudi prehrana vsega svetovnega prebivalstva sproža nenehne vojaške spopade in nastajajo razne združevalne skupnosti narodov, ki naj bi poleg Združenih narodov pomagale ohranjati mir. Nastalo je združenje G20, iz njega je izšel G8, vedno pomembnejši je BRICS, ki se nenehno širi, pa arabske povezave, EU in še mnogo drugega medtem ko same Združene narode nenehno blokirajo pri delu prav posebne pravice, ki so si jih pridobili ekonomsko močnejši narodi zlasti ZDA in Rusija.

Evropa je zopet v vojni in Ukrajinsko-Ruskemu sporu ni videti konca. Vojn se je naveličal tudi Bližnji vhod ter Afriške države, G20 je sprožil postopek za novo svetovno ureditev. Tale blog ima namen vas samo spomniti, da se je začel pomemben proces, v katerem bo morala sodelovati tudi naša država in dobro bi bilo, če bi kot zaprisežena socialna država oblikovala kar se da dobre predloge za ohranjanje in razvoj blaginje po svetu.

Kaj vse kliče po reformah? V prvi vrsti nujnost, da so v odločanje o svoji usodi vključeni vsi narodi in ne samo ekonomsko močnejši. Varnostni svet ZN mora vključiti več članic iz držav v razvoju in poleg mednarodnega miru in varnosti skrbeti tudi za socialno ekonomska in okoljska vprašanja. Mednarodni denarni sklad in mednarodne banke morajo postati bolj odprte za vse države in za reševanje globalnih problemov. Močnejše države danes uporabljajo za vojno vsa sredstva, njihovo orožje so tudi hrana, enostranske sankcije, delež lastne valute v rezervah tujih držav in drugo. Potrebne so soglasne odločitve, ki hitro veljajo o vsem tem, da se izravnavajo izgube v času izrednih razmer, uveljavljajo podnebni ukrepi in dosegajo cilji trajnostnega razvoja.

Predlagane spremembe v odločanju o usodi sveta je verjetno nujno sprejeti tudi zato ker se je tehnični in tehnološki razvoj v svetu popolnoma spremenil od konca vojne pa do danes. Temu razvoju je nujno potrebno prilagajati organizacijo in iz nje izhajajoče zadolžitve oziroma pravila obnašanja ne glede na to ali predstavljaš v svetu močan kapital ali pa ponujaš svoje znanje na trgu dela. Narava bo zahtevala svoje in ne bo povpraševala kdo je kaj povzročil. Trajnostne rešitve si mora človeštvo deliti in iz njih nastajajoči avtorski profiti ne smejo biti razlog ekonomskega razslojevanja prebivalstva.

Našo državo je za opisane in še druge njihove predloge nagovoril Indijski predsednik. Indija je vključena v mednarodno skupnost Brics, ki razpolaga z 42% svetovne proizvodnje nafte in si nenehno prizadeva, da bi iz denarnega trga izrinila dolar kot plačilno sredstvo in najbolj zanesljive valute denarnih rezerv. Brics je že ustanovil svojo razvojno banko, sprejel sporazum o rezervah za nepredvidljive stroške in sprejema novo brics valuto. Nedvoumno se bo organiziranost sveta spremenila in srčno upamo, da na bolje, predvsem pa tako, da na svetu ne bo več gorja nad civilnim prebivalstvom in otroci.

Verjamete, da je svet lahko brez vojn?

Neznanje ali zavajanje, 27. avgusta 2023

Nikakor se ne morem znebiti občutka, da je v naši domovini vedno manj znanja na profesionalnem področju, se pravi na področju poklicev za katere so pooblaščene izobraževalna institucije podelile uradne diplome, magisterije in doktorate. To opažam na tehničnem področju na primer izdajanje gradbenih dovoljenj, projektiranja in podobno, še bolj pa na področju družbenih ved, zgodovine in slovenistike kot na primer objave profesionalcev v medijih o povojnih dogajanjih. Sprašujem se, kako lahko politika pridobiva rešitve za katere sama ne more imeti dovolj znanja od profesionalnih strokovnjakov, če ti niso vpeti v konkretne strokovne odločitve pač pa podlegajo »starim mačkom«, »kvazi« pričam in lastnikom pomembnega kapitala. Občudujem pogum na primer aktualnega premiera, ki se loteva prenove poplavljenih območij in vleče kadre ter njihove predloge iz njih z največjo muko, namesto, da bi bilo obratno. Tu omenjam dva primera za mojo zaskrbljenost, lahko bi jih pa naštela ogromno saj se vsak dan že vrsto let ponavljajo v naših medijih.

Za nedavno poplavljena območja se že ugotavlja, da solidarnost ni namenjena samo »mladim družinicam brez premoženja in domorodcem, pač pa tudi vikendašem, lokalnim oblastem, ki so baje prejele sredstva za ureditev poplavljenih območij pa ga namensko niso porabile, lokalnim strokovnim službam, ki so se baje celo nezakonito okoriščale v postopkih določanja zazidalnih površin in še mnoge druge slične zadeve, ki jih mi navadni ljudje slišimo in vidimo pa smo popolnoma tiho. Dobro, pa mi niti nismo pri tem pomembni, vprašati, po moje pa se moramo, kako so do sedaj opravljale svoje dolžnosti številne nadzorne službe in nadzorni organi in nujna je tudi uveljavitev sankcij, če so spregledale hlode ob vodotoku, ki so zadržali vodo, ki je nato z vso vodno močjo odnašala hiše, ceste, … na Tv je neki gospod izrecno poudaril, da so pred poplavami celo opozorili lastnike premoženja ob vodah. Vse kar sem napisala seveda ne spremeni mojega prepričanja, da je upravičenim oškodovancem nujno zagotoviti pomoč »komunistične katastrofe« kot se je zapisalo Mojci Pišek.

Primer iz povojnih dogajanjih skoraj ne zasluži pozornosti zato, ker je tako laično obravnavan in brez vzroka žaljiv za našo domovino. Da so od leta 1941 do januarja 1946 slovenski komunisti opravljali najhujšo obliko revolucionarnega nasilja in povzročili zločin za človeštvo je trditev, ki zahteva ukrepanje pristojnega državnega organa. Koliko Slovencev pa je bilo komunistov v omenjenem času? So se samo oni borili in bili krivi za padle okupatorjeve vojake v bitkah? Kako je možno za padle okupatorjeve vojake v bitkah pridobiti sodni sklep? In tako naprej vse do prikritih grobišč. Pojdite na Geopedijo. Prikazuje popoln zemljevid Slovenije tudi po namenski rabi zemljišč, specifikacija 592 grobišč na slovenskem ozemlju, nekatera so še iz prazgodovine, tri četrtine podatkov neznanih, viri kdo je v njih označeni »domnevno«, »po mnenju«, nekaj že praznih – pokojniki odpeljani, žrtev vojak, civilist,…, in tako naprej. Geopedija opozarja pri vsakem grobišču, da je za ugotovitev dejanskega stanja potrebna raziskava. Tu je vsaka beseda odveč tako o temi, kot o profesionalnih strokah.*

Boljši svet se ne gradi na goljufijah, zanemarjanju delovnih dolžnosti ali pravic, pa tudi ne na populizmu. Za boljši svet so potrebni napori, samo odpovedovanje, pogum in odločna volja, da z dobrimi dejanji premagamo zlo.

Kako pa vi premagujete zlo s katerim se soočate?

Zakaj brati, 20. avgust 2023

Ko prebiram analize učinkov naši izobraževalnih zavodov, zlasti Univerz, me spet grabi panika o tem, kako bosta moja vnuka zaključila študij za svoj poklic, ne da bi imela veselje in željo po prebiranju literature, pa tudi knjig na sploh. Spominjam se svojega zadnjega izpita za opravljanje inosolvenčnih postopkov. Imela sem predpisano poznavanje 83 študijskih knjig. Današnji študentje imajo polovico manj predavanj, kot smo jih imeli mi in »radikalno« povečanje ur za individualni študij doma po predpisani obvezni literaturi. Kako bo to potekalo, če nimajo bralnih navad?

Moč objektivne presoje ni možna na podlagi dosedanjega razvoja informacijske tehnologije in njenih baz podatkov in, kot ugotavljajo informacijski strokovnjaki, tudi umetna inteligenca ne zmore nadomestiti klasične literature in zapisov vsega, kar potrebuješ ali pričakuješ na življenjski poti. V šolah že ugotavljajo v zvezi z uporabo Chat GPT, da se morajo »na novo osredotočiti predvsem na kritično in kreativno analizo in uporabo informacij, ne pa na podajanje in polnjenje informacij«(M. Andrič). Pozitivno naj bi bilo pred vsem to, »če bodo učeči se uporabili UI za dodatno razlago izobraževalni vsebin, ki bodo preverili učečega se in njegov raziskovalni duh spodbudili z dodatnimi informacijami in viri, ki bodo učečemu se pomagali, da si ustvari poglobljeno znanje in kritično presojo do učečih vsebin« (M. Krašna). Brez bralnih navad torej še ne vemo, kako do osnove za kreativnost in kritičnost kar pa je za zadovoljivo življenje nujno poznati in uporabljati. Kdo je zdaj tisti, ki bo kaj storil za razvoj bralnih navad naše mladine?

Glede na splošno mnenje, pa tudi nekatere komentarje, so mladi izgubili interes za branje zaradi opuščanja aktivnosti, ki so bralne navade krepile (domače čtivo, bralne značke, obvezno branje, …). Najprej prosimo, da te nepogrešljive bralne navade zopet dobijo svoje mesto v učnih programih vseh šol v nekoliko večjem obsegu kot ga poznamo iz preteklosti prav zato, da bo njegova rast pospešena.

Da bodo šolski sistemi nadoknadili zamujeno, jim moramo starši pomagati, podpirati šolske bralne programe, poskrbeti za širjenje domačih knjižnic z izbranimi knjigami, se z otroci pogovarjati o prebranih knjigah in sami prebirati knjige, da nas bodo otroci posnemali.

Družba kot celota ima v svojih knjižnicah izjemne knjižne zaklade in prav bi bilo, da jih promovira v medijih na način, ki bo prilagojen mladim. Če imamo denar za neskončne reklame mesa, mleka in drugih predvsem mastnih in gurmanskih pridelkov, večkrat zdravju škodljivih, bomo zmogli tudi še kakšno knjižno ikono kot sta I. Štaudohar in Delo ter aktivnejšo kulturno redakcijo RTVSLO.

Pričakujem tudi priporočila fakultet naših številnih Univerz, da bodo z rednimi oddajami v medijih prispevali svoj delež k prebiranju in širjenju dobre, tudi strokovne literature in klasikov.

Vsi, ki nam ni vseeno kako duhovno bogato je življenje naše mladine, si po svojih močeh prizadevajmo, da bodo spoznavali izkušnje in ravnanja drugih ter krepili svojo kreativnost in kritičnost do vsega, kar srečujejo na svoji življenjski poti.

Kaj boste storili, da bo knjiga v vaši družini nepogrešljiva?

Dobra univerza, 19. avgust 2023

Visokošolski študij je mnogokrat predmet razprave posebno takrat, ko je nujno najti dobro izobražene in zato perspektivne kandidate za visoke položaje v gospodarstvu oziroma v upravljanju s premoženjem kjer koli. Države, združene v EU so ,zaradi velikih razlik med kakovostjo študija na njihovih univerzah, sprejele Deklaracijo o vzpostavitvi enotnega evropskega visokošolskega prostora, ki bo zagotavljal primerljivost in povezljivost nacionalnih visokošolskih sistemov.

Od leta 2005 je tako slovenski visokošolski študij primerljiv z istim v članicah EU kar je zmanjšalo obseg predavanj in bistveno povečalo število ur za individualno delo študentov na domu iz predpisane obvezne literature. Univerzitetni učitelji ugotavljajo, da študija doma iz predpisane literature praktično ni da je zaradi tega v upadanju raven znanja, tudi tistega, ki naj bi ga študenti prinesli iz srednje šole. Trdijo celo, da je študij po Deklaraciji EU spremenil v podaljšek srednjih šol. Seveda za posledice krivijo politiko, ki je povzročila, da je namen univerze samo še produkcija delovne sile, ki služi kapitalu ne pa prostor na katerem si profesorji in študenti izmenjujejo znanje, torej ne znanje, ki bi bilo nujno uporabno v praksi pač pa inovativna in nova znanja. Kot nakazujejo informacije sicer niso univerzitetni učitelji enotni pri ocenah posledic poenotenja visokošolskega študija. Nekateri menijo, da so študijski programi naših univerz preveč razdrobljeni in zato pomanjkljivi v prinašanju kreditnih točk in s poudarkom na doseganju skupnih standardov kakovosti. Kot pozitivno delovanje v duhu deklaracije pa se v naši domovini poudarja pomen Univerz za gospodarstvo, možnosti izmenjave mnenj izkušenj in znanja z drugimi državami, večja transparentnost podatkov o visokem šolstvu, odpravljanje posledic naših pomanjkljivosti, številne skupne študijske programe, vzpostavitev doktorskih šol (EUTOPIA) in olajšano priznavanje diplom.

Pomembno pa je za družinskega študenta tudi to, da naši univerzitetni učitelji vidijo potrebo po modernizaciji in obnovi organiziranja visokošolskega izobraževanje, ki se v zadnjih tridesetih letih ni dograjeval in ima zato že velike težav pri funcioniranju.

Kaj lahko le zaključimo na podlagi objavljeni ocen o stanju duha in kakovosti v našem visokošolskem sistemu? Še vedno je med boljšimi v primerjavi z drugimi v EU in za naše potomce priporočljiv. Družina mora vedeti ali njihov študent doma študira po predpisani obvezni literaturi ali ne. Družina ne sme študentu ali študentki dovoliti prekarskega in sličnega dela, če ni opravil individualnega študija po določeni obvezni literaturi. Družina tudi mora v okviru svojih materialnih možnosti, omogočati študirajočemu udeležbo v ERASMUS+ in šolah v konzorciju EUTOPIJA.

Kot vedno je tudi za uspeh svojega študenta soodgovorna družina pa čeprav naj bi bil študent že samostojna osebnost sposobna odločati po svojih zamislih. Ja, toda to je potrebno pogojevati s sredstvi za preživetje. Biti študent je posebna čast in iz pod časti mora biti vsakomur, če študij izkorišča za mizerno zaslužkarstvo namesto, da bi znal in hotel individualno študirati doma s pomočjo predpisane obvezne literature.

Ali vaš študent opravlja svoje študijsko delo?

Podstat za prihodnost, 18. avgust 2023

V času, ko nam narava »kaže roge« se krepijo nekatera načela in dejanja, ki jih sicer le težko zasledimo v vsakodnevnem življenju. Komentatorji nastalih razmer ob Covidu 19 in poplavah razpravljajo o res pomembnih zadevah v odnosu narava-človek, ki pa so morda nekoliko pretežke teme, ki vsekakor ne sežejo še globoko v civilno družbo.

V medijih na primer, se lahko že zelo dobro poučimo, kako poteka sanacijsko obdobje po naravni katastrofi kot so požari in poplave. Praviloma (1) je sanacija dolgoročni proces odpravljanja bistvenih problemov. Najti se mora (2) dolgotrajna rešitev za preprečevanje morebitnih ponovnih katastrof, preprečiti (3) naraščanje cen materialov in nastajanje vojnih dobičkarjev, modernizirati se mora (4) krizni sistem in posledično se odpre natančen vpogled v obstoječo politiko ter še močnejša težnja, (5) da se sedanja politika socializira vse bolj v smislu pozitivnih dosežkov socializma.

Tako zgleda razmišlja družba kar pa je zagotovo nova težava za žrtve, ki bi si želele čez noč poleg očiščenja tudi obnovo lastnega doma, normalno proizvodnjo v podjetjih in javnih institucijah ter materialno pomoč vseh vrst od dobrote, kredita pa do denarja EU. Ntoko je v svojem komentarju neurja pri nas opozoril na ravnanja iz ZDA, ko se v času poteka sanacije po požaru »žrtve začnejo spreminjati v nadlogo«.

Kakor koli pogledaš neodložljive zadeve sanacije, so te dolgoročne, strokovno zahtevne in politično občutljive. Kako naj se zagotovi vodam dovolj prostora tudi za čas preobilnih padavin, če so nad njimi mostovi s temelji sredi struge, ob bregovih hiše, mlini, betonske pregrade, hlodi,…, ali pa, če struga pol stoletja ni niti pregledana kaj šele sanirana. Nujne so študije strokovnjakov/profesionalcev, razprave, postopki,… in kako bo to možno, če je pristojni minister zainteresiran samo za izgradnjo nove hidroelektrarne na domačem dvorišču?

Za odločitev o strokovnih predlogih je potrebno sodelovanje lokalnih oblasti/občin, ki je v naši državi organizacijski fenomen o čemer je govoril minister Šarec, poleg tega pa najprej potrebno posodobiti krizni sistem države, da bo ta pripravljena za morebitno ponovno ujmo. Za kakršno koli kratkoročno ali dolgoročno ravnanje pa je v prvi vrsti potrebna ustrezna politična klima, ki pa, po komentarjih sodeč, zahteva novo politično ekonomsko ureditev, v kateri bodo ljudje zaščiteni pred vojnimi dobičkarji in dvigovanju cen materialov zaradi njihove velike porabe iz solidarnostnih in podobnih namenskih sredstev. Manj dobička torej v gospodarstvu, zato pa manj naložb, investicij, delovnih mest. V svetu prevladujoče mnenje desnice, da narava ne »kaže zobe« ocenjujejo komentatorji za glavni razlog, da se politična obljube o razbremenitvi narave ne udejanjajo in civilna družba zato razvija gibanje proti zasvojenosti z gospodarsko rastjo ter odpravljanje miselnosti, da smo ljudje breme gospodarstva.

Najbrž bo preteklo še veliko voda, da bo moja uboga domovina na podlagi mnenja strokovnjakov/profesionalcev prepoznala, kaj je zanjo najbolje. Dileme ne tarejo samo nas, prisotne so v EU in vseh celinah saj s premoženjem pridobivajo lastniki tudi oblast nad razpolaganjem z njim. Pametno bi bilo prevzemati dobre rešitve preteklosti za rešitve zadev v prihodnosti.

Kako pa vi gledate na opisane probleme v tem blogu?

Sezona koruze, 17. avgust 2023

V ulici nas je kar nekaj, ki živimo v prostornih, da ne rečem prevelikih hišah in seveda plačujemo vse dajatve kot, da nas je »cel bataljon«. Zaradi nabranih let težko opravljamo tekoče vzdrževanje domov, da večjih del sploh ne omenjam. Odvisne smo od ponudnikov storitev na trgu kar nas povezuje in zagotavlja tudi primeren izbor izvajalca. Na ta način pletemo prijateljevanja, posvetovanja in zaupanja.

Ena od nas je za darilo prejela mlado koruzo, zakurila mali kamin na vrtu in skoraj po celi ulici je zadišalo po njej. Ljubeznivo nas je vabila pa pokušino in pijačo, veselo smo uživale koruzo, kramljale o službah, upokojitvah in na sploh o našem življenju ob vodi, ki bi sicer težko prišla do naših hiš, pa vendar se jezimo, ker že več kot pet desetletij nihče ne skrbi za vodni tok pod nami. Kaj vse je v vodi niti ne vemo, okoli nje so se žal zaredili bobri, o čemer sem že pisala v blogu. Prav nejevoljna sem bila, ker sem morala druščino zapustiti, da sem rešila rezance pred preveliko osušitvijo in posledično drobljenje.

Takih druženj, kot je to današnje, se nam ne dogaja vsak dan, saj so moje drage sosede še po službah, nekatere pa se to sezono šele upokojujejo. Vsako posebej cenim in jo imam rada. Ivanka mi je najbližja, žal pa ne more več po stopnicah in morala je v dom. Mejiva z vrtovi, ona je za svojega vzorno skrbela tako, da je bil moj vrt običajno ves rdeč od sramu. Andreja je najmanj pol mlajša od mene. Vedno je bila prisrčna punčka, odraščala mi je pred očmi in še vedno jo tikam, čeprav je danes »prva dama« v računalniškem programiranju plač med Ljubljano in Hrvaško. Nina je resna meščanka, potomka mestne družine, ki je še vedno lastnica ene najlepših hiš na Glavnem trgu. Nina je verjetno tudi najbolj umirjena med nami, nekdanja terapevtka pa tudi pogosto pomaga vsem, ki smo si kakor koli otežili gibanje. Meni je pomagala, da sem shodila po trdem padcu na bok. Hvala draga Nina. In zdaj Lili, pridna kot čebelica, skrbna do svojega doma in okolja, gradbena inženirka in profesorica. Tudi njo sem spremljala pri odraščanju, pa tudi odraščanje njenega sina in hčerke. Pri njej se vedno kaj novega dogaja. Ne enkrat so jo obiskali njeni maturantje v povorki, pogosto se pri njej seznanim z obrtniki, ki jih potrebujem na domu, vrtu, upravljanju z gozdičkom. Prijateljujemo skupaj z mojim bratrancem Jožetom, ki je najin prvi sosed. Pomagala sta ni, da sem po padcu na kolk prebila prve najhujše ure. In prav Lili je tista soseda, ki največ komunicira z nami vsemi, vključuje sosede v našo skupnost in večkrat poskrbi za kakšno presenečenje. Bravo Lili!

Dragi moji morebitni bralci. Lažje se živi ob spoznanju, da smo sosedi naklonjeni sožitju, v prijateljskem odnosu in pripravljeni pomagati v sili. Če je sodelovanje korektno, v dobrem in slabem, je primeren odnos sosedov blagodejen in dragocen. Prav tej ugotovitvi je namenjen tale blog, da bi pomagal tistim, ki sožitja še niso dosegli. S tem pa ne mislim, da je opisano naše razmerje nekaj idealnega, je pa normalno in zaradi tega prijetno. Razvijamo skupnost in poleg druženja že razpolagamo s skupno knjižnico, v prihodnje pa morda tudi kakšno rekli o upravljanju ulice, njenem kulturnem življenju in povezavi s krajevno skupnostjo, kjer nas že zastopa ena od naših sosed.

V kakšnem odnosu pa vi živite s sosedi?

Kirgizija, 16. avgust 2023

Sredi Azije je država s pet milijoni prebivalcev v kateri živijo poleg Kirgizov še Rusi,Uzbeki, Ujguri, Tadžiki, Tatari in Nemci. So pastirji, konjerejci in poljedelci. Njihov jezik izhaja iz turščine. Je celinska, gorata država več tisoč kilometrov oddaljena od morja in z enim najlepših vrhov na svetu v obliki pravilne piramide iz roza marmorja in granita. Kirgizija ima kovine z zlatom in redkimi kovinami vred. Prestolnica in največje mesto je Biškek, sledi pa mu starodavno mesto Oš. V zahodnem delu države je Nebeško gorovje in gorovje Pamir z ledeniki in gorskimi jezeri. Podnebje je celinsko.

Država ima bogato in razburljivo preteklost, poseljena je bila s Skiti že od 6. stoletja pred našim štetjem, pozneje so jo zasedli Kirgizi, ki so prišli iz Sibirije, nje pa so podjarmili razni narodi, tudi Mongoli od katerih so jo pridobili Rusi. Osamosvojili so se leta 1991 po razpadu Sovjetske zveze, pridružili so se Združenim narodom in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Pod Unescovo zaščito je Sulejmanova sveta gora po kateri poteka Svilna cesta, je romarski kraj in najdišče petroglifov.

Njihova kultura pozna Komuz, tri strunsko lutnjo, Tiš kijz vezenine, Širdak- izdelane preproge v tridimenzionalne tehniki, izdelujejo predmete iz klobučevine, gojijo sokolarstvo in tradicionalne športe s konji.

Lepote Kirgizije so opevali že trgovci Svilne ceste. Opevali so tudi prijaznost ljudi, spanje v jurtah in igre s konji. Današnji turisti in popotniki se napotijo čez visoke prelaze do ledeniških jezer, obiščejo karavanseraj v Tash Rabatu, doživijo Nebeško gorovje in se udeležijo katerega od številnih festivalov s konji ali lovom na ptice.

V to zanimivo okolje sta odpotovali Dunja in njena hči Maruška. Nekaj časa sta bili na območjih brez signala in od njih ni bilo glasu. Po komentarjih sodeč sta bili v Nebeškem gorovju ali Pamirju. Ko sta se vrnili v Biškek sta poslali prve slike, Maruša radostna, Dunja nasmejana med klapo ljudi za katere ni znano ali so Kirgizijci ali Kranjci. Spita v jurtah, Maruša je poslala sliko o ježi na konju, upam, da se Dunja ni izogibala taki priliki. Vsa sporočila dajo vedeti, da sta zadovoljni, da doživljata nekaj novega, dobrega, pravita tudi, da so cene bagatelne tako v trgovini kot pri plačevanju storitev. Komaj čakam, da se vrneta in podrobno poročata kje sta bili, kako sta se imeli in kaj je tisto nepozabno kar na vsakem potovanju razburi možgane.

V Kirgiziji nisem bila, sem pa bila pri njeni sosedi Uzbekistanu, ki je podoba država kot Kirgizija. Spoznali smo na primer njihove univerze iz časov, ko so po Evropi ljudje živeli po močvirjih in gozdovih. imenujejo jih Madrese. Navdušil nas je Samarkand in seveda njihovi neskončni pašniki polni prekrasnih konj. Če sta nekaj podobnega doživeli moji popotnici bosta imeli veliko povedati, ko se vrneta. Azija, njeni narodi in njihova zgodovina so izjemni dosežki človeštva in nenehno pogrešam prevode njihove poezije, zgodb, romanov, filozofskih del. Tudi zaradi trpljenja v lokalnih in mednarodnih vojnah na njihovih tleh so Azijci krepili svojo odporniško in ustvarjalno moč, ne lenarijo in so zato verjetno narodi prihodnosti.

Kaj pa pri vas cenite v Aziji?

Amrak, 15. avgust 2023

Kot ptice selivke se tudi naša Amrak vsako leto vrača iz daljne Kalifornije v svoje rojstno mesto, k očetu, sorodnikom, prijateljem. Iz Amerike nam je že v prvih letih bivanja pripeljala moža, potem sta nam pripeljala moževo mamo, prijetno gospo, ki se je v naši družbi hitro udomačila. Neverjetno ljubko hčerko Amelijo sta nam predstavila v Tivoliju kjer se nas je zbralo veliko, tudi starejših, ki jih zdaj ni več. Ko se je Amelija pripravljala za šolo je dobila bratca, prav tako ljubkega fantka, ki nam je že ob prvem srečanju pogumno gledal v oči in z nasmehom sporočal, da mu po slovensko še ne gre. Pri Obrščaku smo bili naslednje leto skupaj na kosilu. Amelija je imela za seboj že leto učenja klavirja, Ben pa se je pripravljal, da sestri sledi. Lepa družinica pride domov v Slovenijo vsako leto, tudi ko je razsajal Covid, in ko več ni bilo tistih sorodnikov s katerimi je Amrak preživela svoje otroštvo.

Amrak je nečakinja mojega sina. Rodila se je Jos-u in njegovi Lidiji. V svoji krajevni skupnosti je bila aktivistka tudi članica organa upravljanja. Diplomirala je na agronomiji in pridobila akademski naslov univ. dipl. agr. Še pred zaključkom študija je izgubila mamo in s sestro Nike sta bili več ali manj prepuščeni sami sebi, saj je oče veliko časa prebil na terenih, snemanju in montaži, razvil pa je tudi oglaševalno dejavnost.

Prva je dom zapustila Nike in se z možem odselila v Ameriko. Ima dva sinova in ne vem, da bi se kdaj vrnila v Slovenijo, vem pa, da jo je oče večkrat obiskal. Verjetno jo je obiskovala tudi Amrak. Kako se je spoznala z Timom ne vem, zgleda, da se dobro ujemata, da imata veliko skupnih misli. Zaposlen je le Tim, Amrak pa skrbi za družino saj jima Amelija in Ben pomenita vse. Pogovarjala sem se z njo o možnostih obnavljanja njenega znanja in predvsem njegove praktične uporabe. Zdi se mi, da bi s publicistiko lahko krepila svoje agronomsko znanje kar od doma. Čeprav se je z menoj strinjala pa mi ni znano kako uspešna je pri tem. Dejstvo je, da ajde in pajčolana ni pridelala iz semen Semenske knjižnice, vsaj vrnila mi ni ne izposojena ne pridelana semena in imam še vedno dolg do knjižnice

Amrak svoje letne obiske domovini povezuje z potovanji po krajih antike, turističnih destinacijah in po državah EU. Za potovanja si najemajo lokalne taksije, za daljše razdalje pa se poslužujejo letalskih prevozov. Ne glede na njihovo skromnost, je potovanje drago pa tudi zahtevno, saj imajo otroci specifične potrebe.

Za danes mi je Amrak poslala prijazno vabilo, da pridem na skupno kosilo na Ljubljanski grad. Zahvalila sem se za njeno pozornost, nisem se pa mogla udeležiti. Malo pred sem sem se vrnila po dveh tednih iz morja, doma sem imela še isti dan težave z vodo, malo sem bila tudi utrujena in ni bilo časa za frizerko. Lahko da sem zamudila zadnje srečanje z njo in njeno družino zato pišem tale blog, da bo zaznala mojo emocijo do nje in njene družine. Družim se z njo od njenega rojstva, pred mojimi očmi je postala mladenka, diplomantka, žena in mati. Veseli me, da uspeva njeno okolje, njena družina in srčno upam, da je in da bo vedno srečna.

Imate tudi vi prijateljski odnos do otrok, ki z vami niso v sorodstvu?

Matea Benedetti, 14. Avgust 2023

Poznala in prijateljevala sem z nekaterimi njenimi študentskimi kolegicami iz našega mesta, ko so te razmišljale o svojem bodočem poklicu. Krojile in šivale so ter se navduševale prav za prav nad šiviljstvom. Da v njihovi generaciji usposobljena slovenska modna oblikovalka zdaj oblači svetovno filmsko elito za njene najprestižnejše prireditve, me res preseneča in daje misliti. Najprej se navdušujem nad njenim znanjem in prizadevanjem za uporabo ne živalskih surovin pri izdelavi oblačil in takoj za tem nad njenim oblikovanjem kolekcij v skladu z značajem posebno izjemnih živali kot so papagaji in hobotnice. Vsekakor je njena ustvarjalnost edinstvena in vredna vse naše pozornosti, če se ji je posvetila celo Vogue in jo častijo tudi izbirčni Britanski modni mojstri.

Benedettijeva gradi svojo kariero na trajnosti, ki pomeni predvsem izdelovanje oblačil, pri katerih najmanj obremeniš okolje, zlasti vodo, zemljo in zrak. Ustvarja ekološko modo, ki presega običajno po dizajnu, barvah in zgodbah. Vsaka kolekcija je inspirirana po neki živalski vrsti. Ko zazna karakter kolekcije temu primerno izbere žival. Kolekcija posvečena papagajem opozarja na njihovo ogroženost zaradi trgovine z njimi in krčenje habitata. Kolekcija posvečena hobotnici pa daje občutek svobode in je poklon morju, oceanom in vodam. Surovine za njene izdelke slonijo na ekološkem certifikatu, biorazgradljivih in rastlinskih materialih. Rastlinski tekstil je obarvan z okolju prijaznimi barvili na vodni osnovi, je razgradljiv, priročen za nošenje, enostavno ga je vzdrževati in je zdrav za človeka.

Oblikovalka meni, da bi že lahko vse materiale živalskega izvora za oblačila, modne dodatke in notranjo opremo nadomestili z rastlinskimi kot sta Tencel ali Enka. Meni tudi, da je današnja tekstilna industrija po škodljivosti okolju na tretjem mestu, zato je potrošnike potrebno usmerjati v nabavo trajnostnih oblačil iz konoplje, ekološkega bombaža ali lanu ter ananasovo usnje in se izogibati sintetičnih tekstilom. Danes je te trende in vegansko modo že zaznavati tam, kjer je močan aktivizem in kjer obstaja podpora svetovnih zvezd.

Mojstrica trajnostne, luksuzne, veganske mode bi želela svoja oblačila približati ljudem z manjšo kupno močjo in tistim, ki jih želijo imeti za enkratno uporabo. Nastaja ekološka izposojevalnica in širše informacijsko središče. Pripravlja se že za nastop v Milanu v skladu s svojimi postulati. Zavzema se za širjenje ljubezni do živali in planeta kar nas ohranja kot človeka. S takšnim odnosom bo še veliko generacij deležnih čiste vode in zraka. Prehajamo v Eko, ki je dobra pot za vse, da se ohrani človeška vrsta je prepričana Matea.

Spoštovana mojstrica, občudujemo vaše delo, vaš pogum in vašo vero v preobrazbo tekstilne dejavnosti. Ne samo vam, tudi nam kot potrošnikom so presedala nekakovostna oblačila, ki so jih na obale metale ladje vzhoda. Še bolj kot to pa nam preseda hlapčevstvo trgovine, ki s temi krpicami polni kakovostne lokale, tržnice in kramarije. Elegantnega moškega skoraj ne vidiš več, ženske pa so se naveličale razgaljenosti in neštetih naramnic. Koristno in estetsko bi bilo, da bi s svojimi kolegicami spet po človeško oblekli ljudi, tem bolje, če bi šlo brez živali.

Sledili vam bomo v okviru možnosti, ki jih imamo saj »obleka dela človeka«

Kako se pa oblači vaša družina?

Pozabljeno, 13. avgust 2023

Mnogim svojim dobrim sodelavcem, prijateljem, tovarišem sem še napisala nekrolog ali njihovim potomcem posvetila tolažilno besedo in prav bi bilo, da sem že med njimi. Vsaka beseda, ki jo zapišem ali povem o odhajajočim za mene ni nikoli bila formalnost ali obveznost, vsaka je nastala kot posledica spomina na nekaj dobrega, spoštljivega in nepozabnega. V življenju srečuješ veliko ljudi, če imaš kanček sreče, so to lahko prijetni spomini na dogodke in ljudi, ki jih ne želiš pozabiti.

Kar nekaj let sem razmišljala o tem, da bi o ljudeh, ki so me obkrožali, napisala knjigo, ki naj ne bi bila zgodovinska, poudarjala pa bi njihov prispevek k razvoju stroke, družbe, kulture, okolja in podobnih dejavnosti. Namen knjige naj bi bil opomniti bralca, da en sam človek lahko zelo malo pripomore k blagostanju ljudi, združevanje volje in dejanj pa lahko rojeva čudeže. Da bi knjiga lahko nastala ali nastajala sem organizirala zbiranje gradiva s pomočjo računalnika v številnih direktorijih, ki so se razrasli skoraj do nepreglednosti. Da ne govorim o obsegu fotografij, ki bi z obdelavo tekstov res ohranjali zanimiv vpogled v življenje in delo koncem 20. in prvi četrtini 21. stoletja. Vizija je bila jasna, rabila bi le več rok, da misli in dejanja hitreje spreminjala v knjižno obliko. Nekaj posameznih poglavij pa sem že napisala kot na primer opis gospodarstva na gruntu, organiziranost vasi, jubileje Foruma, srednješolsko življenje, študentsko razpoloženje in tako naprej. Dosti zametkov sem oblikovala s svojo publicistično dejavnostjo tako v zbornikih kot v strokovnih in kulturnih publikacijah.

Smešno a resnično sem se ideji o knjigi odpovedala ob upokojitvi, čeprav je bilo pričakovali, da bo dovolj časa za njeno udejanjenje. Bolj kot ta projekt me je zanimalo, zakaj so podjetja propadala ob osamosvojitvi, zakaj osamosvojena Slovenija ne nadaljuje dobrih projektov, kako se krepi lokalno okolje in podobno področja, ki so obetala zanimive razvojne trende. Tako sem ostala pri operativnem delu, moji direktoriji pa se nenehno polnijo z novimi informacijami. Nimam moči, da bi jih izbrisala in ušla mi je volja, da bi knjigo ali članke pisala sedaj. Verjetno jo tudi ne bi mogla zaključiti saj me telesno in duševno obremenjujejo leta. Po vsej verjetnosti, bo odločitev sprejel moj sin.

Predvidevam, da nimam opisanega problema samo jaz, zato brskam po literaturi in medijih, kako ljudje mojega kova zaključilo svoje neuresničene projekte. Ne najdem kaj pametnega pa razmišljam, da bi morda obogatila svoje bloge z zgodbami iz mojih direktorijev. Za marsikaterega bralca bloga bi morda bila zanimiva zabeležena podkast na primer za nastanek danes pomembne slovenske multinacionalke, objekta na enem od večjih vpadnic v naše mesto, letnih srečanj gospodarstvenikov, nastajanje visokošolskih zavodov pa tudi popotovanj po svetu, kulturnih projektov, smučanja, …

Pisanje blogov je prostovoljno in po vsebini odvisno od pisca, ki pa si želi, da bi bil bran, kritiziran ali pohvaljen saj samo tako lahko zazna ali je na pravi poti ali pa samo krade čas bralcem. Sama si želim komunikacije z bralci kar bi me spodbujalo, da so moji blogi vsebinsko želeni.

Pišete tudi vi bloge?

Eva, 12. avgust 2023

V petdesetih letih preteklega stoletja je bilo mesto, v katerem sem se zaposlila, še zelo meščansko. Ponekod so še govorili nemško. Meščani in meščanke so hodili k mašam lepo nališpani, pač koliko jim je lišpa ostalo od predvojnih razmer. Nemalo kdaj se je slišalo, da je mesto zanimivo vendar zvesto konservativnim razmeram. Nastajali so šele zametki industrije in upravljanja po načelih socializma. Je pa v teh razmerah slovela njihova gimnazija, ena od najstarejših v nekdanji Avstro Ogrski. Bila je prestižna v Sloveniji in le najboljši šolarji so bili njeni dijaki. V tej izjemni gimnaziji je angleščino poučevala Eva, profesorica angleščine. Slovela je po strogosti in doslednosti pa tudi nepristranskosti in prav zato so se jo dijaki najbolj bali. Poleg opisanih vrlin je bila tudi zelo glasna in ni skrivala zadev pod mizo. Tako kot sem opisala, je bilo o Evi slišati in upam, da ne zlonamerno.

Kmalu je postala žena znanega mestnega odbojkarja in se družila z z fanti in njihovimi izbrankami v odbojkarski ekipi. Bilo je to kar pomembno žarišče športa in soudeleženi so bili v tekmovalnem programu države. V mestu so predstavljali napredno mladino, ki spreminja razmere in ustvarja nov svet. Sledilo jim je veliko mladih. Da je bil njihov šport napredno gibanje se je izkazovalo še desetletja po razpustu skupnega dela, ko smo člane te skupine in njihove izvoljenke spoznavali po uradih, v podjetjih in pri projektih prostovoljstva in Eva je bila ena izmed njih. Ugledna, urejena, lepa ženska s prav takim možem.

Čas je prinašal v mesto vedno več izobražencev, množile so se športne, kulturne, družabne in drugih vrst dejavnosti, mestna industrija kot tudi mesto samo je postajalo vedno stabilnejši temelj za modernizacijo mestnih aktivnosti in meščanstva. Eva je bila udeleženka tega procesa in njegove pozitivnosti je prenašala tudi na gimnazijce. Sodelovala je v lokalnem gledališču in pri tem uživala kar je pozneje sama večkrat poudarila. Gledališče je bilo kvalitetno in se je vključevalo v gostovanja po vsej državi, tudi v tekmovalne programe. Ob njegovi ukinitvi je kazalo na posledice prave lokalne tragedije.

z Evo sem se osebno spoznala ob ustanovitvi Društva Novo mesto. Prišla je v mojo pisarno s predlogom, da postanem član Upravnega odbora društva. Ker sem o njej vedela, kar sem tu zapisala, ona pa o meni ni vedela nič, sva to prvo srečanje popestrile s prijaznim klepetom o mestu, družbi, razmerah, prijateljih, vsem aktualnem, poklonila mi je celo broško za spomin na to srečanje in priznam, da se ga še vedno rada spomnim. Kar 20 let sva nato sodelovali v Društvu in marsikdaj tudi pokazali rešitve za pereče probleme mesta. Eva je sanjalo o obnovi amaterskega gledališča v Narodnem domu, pogosto je opozarjala na potrebo po obnovi in si na sploh prizadevala, da bi z mestom bolj skrbno ravnali. Društvo ji je dodelilo priznanje častne članice.

Najin odnos je bil od njenega obiska pa do najinega prenehanja funkcije v Društvu izjemen, korekten, prijateljski, posvetovalni in ustrežljiv – lahko rečem tovariško ustvarjalen in idealen. Eva draga, vsako jutro grem mimo tvojega nekdanjega doma, vidim okno tvoje kuhinje, kjer se je rojevalo upanje, da se v mestu lahko obrne na bolje, vsako jutro se spomnim, da sva se dobro razumeli in drug drugi pomagali. Hvala za lepo sožitje in mirno počivaj!

Kako se pa vi poslovite od drage prijateljice ali prijatelja?

Kmalu šofer, 11. avgust 2023

Življenje hitro teče in pri nas se starejši vnuk že pripravlja na šofersko kariero. Oči mu je enkrat že zaupal vožnjo na varnem, modernem parkirišču, morali pa se bomo vključiti tudi drugi, da bo poleg šolskih in športnih obveznosti prevzel še šoferske. Zgleda lepo in koristno, toda prevozi so tudi nevarni, posebno za prvih 10000 km, če bo sam z avtom odhajal na vaje in tekme ponoči in utrujen bo zaskrbljenost v družini presegla vse meje, babi pa bo ob avto. A treba bo slej ko prej sprejeti ta dejstva za oba fanta.

Na zadnji dan našega namakanja v morju smo se še zadnjič kopali, se slikali in, po velikem in zahtevnem čiščenju garsonjere, usedli v Megana oči in mlajši vnuk, v Clia pa sama s starejšim vnukom. Verjetno je ta razpored odredil oči, da bi vozila lažje, ker bom imela druščino. Namestila sva ključek z moderno a prijetno glasbo in imela lepo vožnjo vse do doma.

Na poti je bil gost promet, zastoji, druge ovire in moj sopotnik me je nenehno opozarjal nanje. Namestil je delovanje klime, glasnost glasbe, naravnanost stolov, ohladitev na parkirišču in poskrbel sam, da je bil avto pripravljen na dolgo vožnjo. Stekel je pogovor o vožnji in času vožnje, kot se bomo vozili in kje ustavili. Ves čas je bi telefonsko povezan z očetom. Meni je razlagal situacijo na cesti, me spraševal kaj o prestavah in zavorah ter krajih mimo katerih smo vozili. Naš prvi postanek je bil v Fužinah kjer smo si privoščili razkošne pice in se ohladili pod pergolo. V Delnice smo kar padli in seveda na črpalki natočili gorivo, kupili sladolede za fante in kavo na poti za mene. Pikica je dotočila in odtočila.

Kar naprej opozarjam sopotnika naj gleda obilno zelenje pred in po prehodu čez Kolpo, naj si spočije oči. Narava ob tej poti je res edinstveno, nič pretiranega, nič vznemirljivega, vse samo pomirjajoče. Toda vnuk je vso pozornost namenjal moji vožnji. Vedel je, kdaj naj prestavim v višjo ali nižjo prestavo, me opozoril, če sem preveč zaletavo zapeljala do stoječe kolone, če vozim prehitro, če imam v tunelu prižgane luči, če je na cesti kaj kar sama nisem opazila. Imela sem občutek, da vozi tudi on, pogovarjala sva se o tem, da ima vsak šofer svoj stil vožnje, ki pa ni dopadljiv vsakemu sopotniku in zato ta daje pripombe na vožnjo voznika. Bil je tudi miren in ne preplašen, čeprav nismo tako počasi vozili.

V Kočevju smo se ustavili, da se poslovimo saj je moja pot krenila desno, oni pa so odhajali naravnost. Ko sem ostala sama v avtu, sem razmišljala kakšen šofer bo. In prišla do zaključka, da bo uspešen, predvsem pa previden. Njegova vožnja bo verjetno podobna vožnji očeta.

Ostanek poli domov sem prepeljala ob klasični glasbi, ki jo imam na ključku in mi jo je zbral sin. Nebeško sem se počutila med gozdovi, pašniki, hribovskimi naselji in drugimi naravnimi lepotami. Na Lopati sem se spomnila svojih vojaških obveznosti na vajah, pred Laščami pa sem pogledovala proti Gradecu kjer prebivata Stanka in Milam. Kmalu sem bila doma, polna energije in dobre volje, da sem skoraj 14 dnevno potepanje mirno zaključila.

Kako pa se vi počutite ko pridete po daljšem času domov?

Moroš, 10. avgust 2023

Že v otroštvu sem se veliko navezovala na prijateljice in prijatelje, jih obiskovala na domu, se z njimi družila na poti v šolo in iz nje, ob nedeljah pri maši in pozneje na kulturnih prireditvah. Iz tega razloga mi je danes zanimivo, kakšno prijateljevanje razvijajo moji nasledniki v letih odraščanja in kaj jih pri tem razveseljuje ali omejuje.

Mlajši vnuk je nekoliko skrivnosten, prijatelji, sošolci in znanci, ni čisto jasno, ga obiskujejo na domu, zjutraj zvonijo na vratih, da bi skupaj odšli v šolo, nekajkrat sem že videla njegove soigralce z žogo na domačem dvorišču, spoznala sem tudi njegove partnerje v odbojki. Vse je za njega bolj slučajnost in samo po sebi razumljivo, o tem ne debatira.

Starejši vnuk pa je bolj odločen, pove v kakšni družbi mu je všeč in zakaj. Dobivajo se na igriščih, zadnje čase na odbojki, tekmovanjih in treningih. Posrečeno razlaga, kako se je imel pri družini svojega partnerja pri odbojki na mivki nekje na Štajerskem kjer je prebil skoraj cel teden. Ne motijo ga novinci in ni imel problemov z hotelsko namestitvijo v dvoposteljnih sobah v času tekem.

Že več let prijateljujeta oba vnuka z Morošem iz Bežigrada. Zgleda, da so se »ujeli« v isti osnovni šoli in da se od časa do časa obiskujejo. Moroš je edinec in njegova družina ima lično počitniško hišico v Malinski, kje preživlja poletje. Njegov oče je pravi pomorščak, vešč v ravnanju s plovili in dodatki, odličen ribič in še boljši pripravljavec jedi na žaru. Mama je moderna družabna ženska, ustrežljiva do svojih dveh moških in izjemno iznajdljiva v ravnanju z gosti. Sin Moroš praznuje svoj rojstni dan v avgustu in vedno v ten prijaznem obmorskem kraju. Že več let smo vabljeni na slovesnost, ki se vsako leto drugače obelodani in prilagaja željam vseh otrok. Imela sem to čast, da sem bila enkrat tudi sama njihova gostja. Bilo nas je okoli 15, lepo smo klepetali starejši s starejšimi, otroci pa posebej na vrtu. Jedli smo same specialitete krajev od koder družina izvira. Torto je naredila Moroševa mami, na nje je bil avtomobilček, cesta, prometni znaki-prava posebnost. Lansko leto so fantje osvajali morje z izjemnimi skoki, prevozi s čolnom in kaj vem kaj še. Mlajši vnuk mi je razlagal, da so se izkrcali na samotni obali, kjer je Morošev oči pekel ribe, vsak jih je lahko pojedel kolikor je hotel in bila je že noč, ko so se vračali v pristan. Letos je oba vnuka odpeljal na praznovanje oči, vrnili so se po deseti uri zvečer zadovoljni in utrujeni. Poročali so drugi dan, da jih je na blazinah vlekel čoln, da so padali v morje, ker jih je treslo, da so od zadovoljstva na ves glas kričali in da so na samotni plaži spet uživali najboljše ribe. Tudi torto so pojedli.

Zdi se mi je krasno, da so v družinskem krogu in s prijatelji doživeli lep dan in večer. Predlagala sem, da Moroša ali pa njegovo družino pripeljejo na naš dom, ko bo starejši vnuk praznoval svoj rojstni dan. Predlog sicer ni bil sprejet, sta pa družini našli način, da sta se zbližali in da so se naši zahvalili za prijetno doživetje.

Vesela sem, da fantje spoznavajo lepoto prijateljstva, da se družijo in od starejših učijo zabavnih veščin, da bo morda tudi njih sem pa tja zamikalo kaj organizirati, kar je ljudem pri srcu in radi sodelujejo.

So vaše zabave tudi živahne in prijetne?

Smo prezrli? 9. avgust 2023

Iztok Simoniti, slovenski pravnik, karierni diplomat, mednarodni politolog, profesor za področje diplomacije in publicist je v sodelovanju z U. Hočevar in B. Samcem objavil v Sobotni prilogi Dela 5. avgusta prispevek Ustavno sodišče in zadeva RTV. Zahtevno vsebino sem prebirala počasi in zelo pozorno ter pri tem ugotavljala, da avtorji razmišljajo o naši demokraciji podobno kot sem sama že nekajkrat zapisala v svojih blogih. Prispevek me je presenetil iz več razlogov. Za najpomembnejše v njem ocenjujem mnenje o zaščiti državljanov in države pred pobudniki državljanske vojne. Če spremljaš, kako so se in se še odvijajo politični dogodki strank in analiziraš učinke teh dogodkov, ne moreš pozive k državljanski vojni sprejeti kot blef pač pa ti to narekuje dolžnost, da krepiš voljo ljudstva za ustvarjenje takih razmer, da ne bo razlogov zanjo. In prav to kar dejansko onemogoča državljansko vojno predlagajo avtorji v omenjenem prispevku. Kolikor sama poznam razpoloženje ljudi v mojih okoljih menim, da so sprejemljivi vsi njihovi predlogi, sama pa sem že dolgo prepričana, da bi naša družba morala najti v sebi dovolj moči,

- da zaščiti v celoti premoženje države pred grabežljivostjo strank,

- da Državni zbor in Vlada delujeta po predlogih stroke in ne po predlogih strank,

- da se sodelovanje Slovenije v EU in s svetom ne oblikuje po programih strank temveč po enotnosti državljanov in državljank Slovenije in ne nazadnje,

- da dogradimo ustavo ter zakone tako, da bodo omogočali večje blagostanje v prihodnosti prebivalcem Slovenije ne pa krepili interese posameznih strank.

S potrebno preobrazbo pravil zastarele in tendenciozno zasnovane slovenske demokracije bi ustvarili razmere, ki bi odpravljale razloge za državljansko vojskovanje. Če res dr. Spomenka Hribar in dr. Tine Hribar raziskujeta in pišeta o zgodovinsko socioloških dejstvih nenehne polarizacije Slovencev in Slovenk, bomo končno dobili tudi vpogled, kje in kako jo je možno odpravljati, da prihodnji rodovi ne bodo njeni ujetniki.

Omenjeni prispevek v SP Dela je zagotovo opozoril nas vse na nujnost konkretnega ukrepanja takoj tako Ustavnega sodišča, Predsednice države, Državnega zbora, Stanovskih strokovni združenj in Vlade.

Pričakovati je bilo, da bo prispevek «vrgel v zrak« vse kreativne sile v državi in da bo vzcvetelo nešteto novih predlogov kako lažje do sprememb temeljnih aktov. Pa ni opaziti nikakršnega vznemirjenja in želje niti v strokah ne. Komentirali ga niso niti mediji, še manj politiki in upravljavci državnega premoženja. Nič! Edini se je oglasih dr. Krivic, ki pa je predlogom nasprotoval in pritrjeval. Menim, da se z njimi strinja. Vprašujem se zakaj dobre predloge glasno ne podpirajo »ljudje, ki imajo največ znanj« - profesionalci za katere velja drugačna logika kot za politična znanja in ki niso odvisni od ukazov strank ali oblasti.

»Svobodno preučevanje vsega profesionalce pooblašča, da v javnosti govorijo resnico (poklica) in razgaljajo laži. To je naloga intelektualcev vseh poklicev« Ni kaj dodati.

Kako pa pri vas razmišljate o odpravi težav v državi?

Evtanazija, 8. avgust 2023

Slovenija razmišlja o uzakonitvi evtanazije, povzročiteljici smrti, da bi se trpečemu in neozdravljivemu bolniku odpravilo trpljenje. Biserka Marolt, ki se ji ima Slovenija zahvaliti za novo Pediatrično kliniko in uspešnost še več njenih drugih projektov, je kot predsednica Društva Srebrna nit skupaj s pobudnikom Pleterski Andrejem začela akcijo zbiranja podpisov v podporo predlogu. Hitro so bili podpisi zbrani in kazalo je, da se narod strinja.

Ni minilo kaj več časa, ko so »Ruparjevi upokojenci« na shodu pred parlamentom grobo napadli svetovalko predsednice države, njeno pobudo kot tudi samo misel, da bi v Sloveniji kaj takega uzakonili. Na transparentih in govorih so poudarjali, da je tak zakon fašistoidno dejanje s pričakovanimi posledicami, ki jih je imelo rasistično delovanje Hitlerjeve Nemčije v 30-tih letih preteklega stoletja. Napad tako na Srebro nit in njeno predsednico kot na politično strukturo, ki je dovolila začetek postopka je še vedno izjemno brutalen in za večino neumesten.

V zvez z evtanazijo so se organizirali v protinapad tudi zdravniki z Zdravniško zbornico na čelu in s prisotnim predsednikom za etiko v zdravstvu. Javnost so obvestili, da je njihova dolžnost varovanje življenja in ne opravljanje dela rabljev. Kaj kmalu jih je zavrnil njihov kolega z obrazložitvijo, da med doktrino zdravljenje spada tudi počutje bolnika in da je zdravnik poklican ravnati vedno v korist pacienta.

Zdaj se v medijih pojavljajo različna mnenja, zgleda, da se javno mnenje nagiba k nadaljevanju razprave, osvetlitvi iz vseh poznanih strani in pozitivni predlog za potrditev v parlamentu. Končno je znano, da je pobuda nastala zaradi odhoda neozdravljivih v tujino, kjer je evtanazija uzakonjena, pa tudi zaradi neozdravljivih po naših zdravstvenih ustanovah, ki sami nenehno prosijo za pomoč pri končanju življenja.

Kakorkoli, težko nas bo poenotiti čeprav to v Sloveniji ni prva razprava o evtanaziji. Osebno sem bila do nedavnega mnenja, da bi morala biti evtanazija dovoljena vendar jo mora bolnik opraviti sam. Pozneje sem spoznala, da so katera koli etična pravila v zdravstvu vselej in povsod prvenstveno namenjena tistemu, ki ga je potrebno zavarovati pred moralno neželenimi posledicami kršenja teh pravil – to pa je pacient. Poslednji namen zdravniške etike torej ni dobrobit zdravnika, temveč pacienta (Pribac).

Da bi odhajali častno usposabljamo paliativne institucije, hospice in zdaj tudi evtanazijo kar vse izboljšuje kulturo umiranja.

Kako pa vi sprejemate evtanazijo?

Digitalna pot, 7. avgust 2023

Vsak dan se že srečujem z novostmi v digitalizaciji, ki mi da misliti po kakšni poti hodimo in bomo vedno hitreje hodili v prihodnost. Naj najprej naštejem nekaj«strahov«, ki se jih bojim že danes.

Brez pametnega telefon ne morem iz hiše, saj je v njem vse, kar mi zagotavlja pomoč ob morebitnih težavah. Brez računalnika ne morem več napisati niti osmrtnice, ker s svinčnikom samo še kracam nerazločnosti, brez teh pripomočkov nisem nenehno povezana s sinom in njegovo družino, sem odtujena od okolja, novic, opozoril, skupnih sistemov v državi, zdravstvu in tako dalje. Vnuka nimata več zvezkov v šoli, samo še tablice, sin in njegova družina več ne berejo, ker menijo, da vse kar potrebujejo zagotavlja splet, priporočila strokovnjakov o zasvojenosti z digitalnimi napravami delujejo v prazno. Sestanki v poslovnem svetu in z njimi povezana potovanja so postali preteklost, pripravljamo se na delo na domu. Ne bom nadaljevala, nakazuje pa se mi slika sebe, zaprte v nekem malem prostoru morda s fikusom in obdana s kabli ter tipkovnicami. Brez srečanja s komur koli bom slej ko prej pozabila na pravila obnašanja, druženje v živo, vse kar mi je drago.

Povedati želim svoje mnenj o neki za mene pomembni temi. Zaprosim umetno inteligenco da mi pripravi primeren tekst, danes si še prizadevam kaj popraviti, v prihodnje bo le še obrazec z vprašanji, elektronski odgovor, pa spet obrazec,… Dobili bomo umetno inteligenco z jezikovnimi modeli, vedno večja bo ponudba tako podjetji kot njihovih digitalnih storitev, ki se dnevno obnavljajo, dograjujejo, izboljšujejo, da zjutraj več ne prepoznaš programa, ki si ga uporabila zvečer. Kakšne bodo naše datoteke, fili, arhivi.

Kaj pa procesiranje in nadomeščanje ključev, čistilnih pripomočkov, proizvodnih naprav, komunikacij, bančnih storitev in podobnih zadev z šiframi. Že danes imam kar zajetno zbirko šifer od robotske kosilnice do banke. Veste, kaj vse se nahaja nad nami od delujočih do propadlih satelitov, kam gredo podatki iz meteoroloških postaj, kdo vse že ve za vaše »konjičke«,

Kam nas vodijo vsa digitalna pota, v boljšo ali slabšo družbo ali rečeno drugače, bo v tej novi družbi dovolj prostora tudi za druženje ljudi, dobro zdravje človeka in družbe, bogatitev znanja, prijetne zabave, umetnost, ljubezen, …?

Kot zgleda poti nazaj ni. Morda bodo poti prijetnejše, če se bo družba vrnila v skromnejše življenje v sožitju z naravo in se bo odpovedovala potrošnji energije in energentov, zmanjšala odpadke, skratka udejanila to o čemer že predolgo govori. Bo človek z več prostega časa srečnejši? Kot, da smo v letu 1936 in gledamo Chaplina v filmu Moderni časi.

Kako naj si najdemo odgovore na te in podobne dileme večine ljudi v sodobnem času? Kako umirimo svojo duhovnost in preženemo strah, da ne bomo zmogli slediti tem procesom in bomo zato bolj ogroženi?

Kako se pa pri vas pripravljate na digitalno komando?

Žeja po informacijah, 6. avgust 2023

Uspeh vsakega podjetja je odvisen od obsega prodaje izdelka ali storitve, zato je za podjetnike izjemno pomembna informacija o tem, koliko ponudnikov enakega ali sličnega izdelka ali storitve je že v prodaji, koliko prodajo, po kakšni ceni, v kakšnem poslovnem okolju in s kakšnim so razvojni trendi. Za poslovne odločitve so jim nenehno potrebni verodostojni podatki, ki jih potem v analitskih službah njihovi specialisti oblikujejo v informacije. Včasih smo podatke na primer o obsegu prodaje določenega izdelka uvažali iz Italije ali iz ZDA, ker doma nismo imeli dovolj razvitih ustreznih služb. Prve zametke zanje je ustvaril Statistični urad in pozneje nekdanja SDK s svojo analitsko službo, ki pa je zbirala, obdelovala in predstavila finančne podatke, ne pa tudi količinske in tudi ne po posameznih izdelkih ali storitvah. Podatki Statističnega urada se bili prilagojeni potrebam državnih in republiških organov oblasti medtem ko je podjetniško aktivnost zajemal le po dejavnostih. Podjetniške baze podatkov je razvijala Gospodarska zbornica Slovenije, ki je po svojih združenjih oblikovala ustrezne baze podatkov. Sistem se širil in izpopolnjeval v Sloveniji kjer SDK pridobivala nova pooblastila za izdajanje bonitetnih ocen in javno objavljanje določenih informacij na tiskovnih konferencah.

Razpoložljivost podjetniških podatkov se je bistveno povečala z digitalizacijo poslov podjetniške administracije in republiških sistemov zajemanja podatkov. Toda slovenska informatika o obsegu trženja je bila za večja in v prihodnost zazrta podjetja preskromna. Kot gobe po dežju so nastajala mala in mikro podjetja, ki so s manjšimi digitalnimi sistemi sodelovala z velikimi zbiralci podatkov in razvijala svojo parcialno ponudbo informacij. Marsikatero od teh je danes uveljavljen posrednik dobrih podatkov predvsem o obsegu poslov na izvoznih trgih. Pomembno vlogo pri tem so opravili in jo še opravljajo uredništva specializiranih revij in časopisov, ki so največkrat tudi dobri komentatorji in pobudniki v razvoju izdelkov oziroma storitev.

Ob ukinitvi SDK se je njegov analitični oddelek organiziral v samostojno delovno enoto, ki na podlagi zaključnih računov in drugih podjetniških listin ter posebnih pooblastil države nadaljuje z ustvarjanjem registrov podatkov za zagotavljanje varnejšega in bolj preglednega poslovnega okolja in učinkovitega obvladanja poslovnega tveganja. Veseli me in sem ponosna, ker se uspešno nadaljuje in razvija sistem pri ustanovitvi katerega sem tudi sama sodelovala. Kar družba potrebuje se razvija ne glede na politične opcije, ki trenutno prevladujejo.

In zakaj pišem ta, nekoliko klišejski blog? Družba, ki jo opisujem je uvrščena med Delove podjetniške zvezde 2023 kar je v čast tudi tistim, ki smo sodelovali pri njegovi zasnovi. Hvala Delovemu poslovnemu centru za izkazano pozornost, predvsem pa za razmislek o tem, kaj vse podjetništvo potrebuje, da ohranja svoj položaj na trgu in obvladuje tveganja. Ne samo tehnologije, stroje in ljudi, potrebuje lokalno prilagajanje, institucije širšega pomena, šole in še mnogo drugega mora biti zagotovljeno, da se gradi temelje podjetništva. Današnji v javnosti propagirani podjetniki pozabljajo, kaj vse prejemajo iz okolja in dolžni so mu zato izkazovati spoštljivost.

Kako pa vi pridete do sebi potrebnih podatkov?

Herojstvo naroda, 5. avgust 2023

V tako hudi in obsežni naravni katastrofi, kot so te poplave, moj narod še ni bil in misli se mi vračajo v poznane kraje, k nekoč mirnim rekam, ki jih večina poznam, tako reke kot naselja ob njih. Poročila so vedno bolj natančna, ljudje si z delom poskušajo bistriti razsodnost, z njimi sem. Veseli me, da je pomoči vedno več in dobivamo prave nacionalne heroje pri zaščiti ljudi in njihovega premoženja. Umetniki pripravljajo svoje dobrodelne programe. V ljudeh prepoznavam junaštvo pri reševalcih pa herojstvo.

Ko takole razmišljam sem vedno bolj prepričana, da je človek družbeno bitje in da v današnjih časih ne more preživeti sam pa če je še tako pogumen in delaven. Junaki so vidni v množici ne po svojih zamislih ampak z dejanjem, ki ga opravijo. Junak zato ni nujno posameznik, lahko je to družina, skupina, cela vas, če s stiski najde najustreznejšo rešitev. Prav bi bilo, da jih nagradimo pa če tudi samo simbolno. Kot pravi Lowe se spomeniki postavljajo praviloma pogumnim belim možem, ženske so izjeme in narodi, ki so postavljali svoje spomenike v čast svojemu pogumu, tudi če je ta povzročil katastrofo drugim narodov, izgubljajo danes ugled, priznanja njim pa postajajo sramoto za narode.

V naravni katastrofi, ki danes muči Slovenijo pa bi namesto osamosvajanju lahko obeležili junaštvo tistim, ki največ doprinesejo k trajni rešitvi pred vodnimi ujmami. To pa ni denar ali solidarnost, je sistem odmika gradenj in poslov od vodnih tokov, je zmanjševanje porabe energije, je opustitev proizvodnje, ki razburja naravo, da besni in uničuje človeka in še marsikaj, kar so strokovnjaki že davno prepoznali kot škodljivo naravi.

Če nam Urška Lah prikazuje dejansko stanje čiščenja poplavljenih območij, so junaki in heroji mladi prostovoljci, organizirani v brigade in izjemno poslušni organizatorjem pomoči poplavljencem. Za mene je to ponovni dokaz, da mladina in njen aktivizem lahko spremeni naš odnos do narave, oblikuje nove poglede na zahteve kapitala in spodbudi herojska dejanja pri premagovanju težav ob prehodu na trajne rešitve. Srčno upam, da bosta moja vnuka z njimi in da bosta v na novo oblikovanem svetu bolj srečna kot sta danes pri pametnem telefonu ali tablici,

Z optimizmom me navdaja tudi naklonjenost mednarodne skupnosti do težav poplavljencev in mladina iz drugih držav, kot tudi vodstvo EU, ki je z obiskom in hitro pomočjo nakazalo, da Evropa ne prepušča reševanje stiske posameznikom. Vodstvo naše države zagotovo lažje in kakovostnejše deluje ob sodelovanju Evrope saj dragocene izkušnje in finančna pomoč nakazujejo še nepoznane možnosti ukrepanja v tako težkih razmerah kot so se znašli naši poplavljenci.

Marsikaj bi v tem blogu lahko prezrla, toda težko je sprejeti tako grobo poseganje narave v naše življenje. Vsak trenutek smo lahko v enakem položaju kot so današnji poplavljenci mi vsi, naši kulturni spomeniki, knjige, šole, zdravniki, komunikacijske poti,… ne predstavljam si, kako naj se na to pripravljamo, ne verjamem, da zavarovalnice zmorejo pokrivati škodo in pričakujem, da bo ta izkušnja zapustila dolgotrajne posledice v naši duši in zavesti.

Pričakujete koristne spremembe po tej katastrofi?

Narava in mi, 4. avgust 2023

»Mama, Slovenija je pod vodo« pove mami potem, ko smo se vrnili iz jutranjega kopanja. Poslušamo poročila o obilnih padavinah in zastrašujoče posnetke ob Dravi, Meži, Gradaščici, Sori, Savinji, v Ljubljani, Kamniški Bistrici in drugih rekah. Plazovi ogrožajo naselja, predvsem ceste, železnico. Vodja Civilne zaščite Slovenije že rešuje ljudi s pomočjo gasilcev, slovenske policije in slovenske vojske. Razglašeno je izredno stanje. Kot da smo nekje v zahodni Ameriki od koder poznamo tornade in druge obrambne mehanizme narave. Slabo vreme se napoveduje tudi v naslednjih dneh.

Prizadevanja tako prebivalcev kot reševalcev je, sodeč po poročilih RTVSLO, več kot občudovanja vredno. Rešujejo življenja in opozarjajo ljudi kako naj se varujejo pred še hujšo nesrečo oziroma pred smrtno nevarnostjo, ki jo s seboj prinašajo obilne vode. Prizadeti bi seveda radi reševali svoje premoženje kar pa bi lahko ogrozilo njihovo življenje. Po ne poplavljenih območjih pripravljajo začasna bivališča po dvoranah, prinašajo hrano in pijačo za poplavljence, orodja za čiščenje in vzdrževanje higiene med čiščenjem. Gledamo kako s helikopterjem rešujejo najbolj ogrožene in počasi spoznavamo, kaj vse je Civilna zaščita, kakšne so nevarnosti za ljudi, kaj vse jim preti, celo zlonamerna dejanja posameznikov. Ceste so neprevozne, zaprti sta celo avtocesti na Gorenjskem in Štajerskem, tudi vlak ne vozi povsod. Novinarji, reporterji, snemalci in fotografi so izjemni, prisotni povsod.

Pristojni organi države pripravljajo organizacijo čiščenja in obnove podrtega, obiskal je svojo z vodo prepojeno domovino tudi komisar za izredne razmere EU Janez Lenarčič. Ljudje po vsej državi povprašujejo kako lahko pomagajo poplavljencem in reševalcem. Solidarnost je izkazuje na vsakem koraku – poroča televizija, celo levi in desni politični protagonisti so združili sile za pomoč.

Pišem prijateljici in kolegici v Mežico, kako ji gre in sporoči mi naslednje: zelo prijazno je, da si se oglasila. Mene ta huda ujma ni prizadela, ta stoletna hiša, v kateri prebivam, je (bila do sedaj?) varna. Je pa nekaj hiš ob desni strani Meže bilo poplavljenih v kleteh in dve tovarni sta bili poplavljeni, ampak mislim, da voda ni segala visoko. Pa mostove nam je odneslo. Mostove nam sedaj že delajo nove, vodo - blato iz hiš pa tudi že odstranjujejo. Za štiri družine - osebe bo treba najti nova stanovanja, kar tudi že urejajo na naši občini in s pomočjo nekaterih donatorjev. V primerjavi s tem, kar se je zgodilo v Črni, moram reči, da nam je bilo v Mežici prizaneseno, pa tudi na Prevaljah je škoda veliko večja: zrušili sta se ena ali dve hiši, odneslo je mostove, zemljišča ob reki so zasuta z blatom in vsem mogočim grmovjem. Tudi moj nečak Jure ima poplavljeno klet, kjer so bili tudi stanovanjski prostori in vrt. Zelo mi je žal zanj, veliko dela in stroškov bo, da bodo škodo sanirali. Veliko ljudi pomaga, tukaj v Mežici na šolskem parkirišču imamo vojake in vojaška vozila,, tudi bolnico, in tanke. Hvala za prijazno skrb in lepo pozdravljam. Vida. Srečno tudi v prihodnje!

Kako ste pa vi sprejeli to nenadno nesrečo?

Morje za zdravje, 3. avgust 2023

Se zgodi, da doma prevladuje utrujenost, največkrat nalezljivo pri vseh članih družine istočasno. Pri nas se je to zgodilo po napornih treningih in tekmah obeh fantov, njune dolgotrajnejše odsotnosti od doma in nahajanja na neznanih krajih v tujini, po hotelih različnih mest. Skrbno spremljanje teh dogodkov je povzročala napetost pri vseh domačih. Ko so nastopile še težave z odobritvijo dopusti smo se odločili, da pač gre na morje tisti, ki nima delovnih ali drugih obveznosti, drugi pa se vključujejo ali izključujejo iz počitniškega razpoloženja. Naš prijazen apartma in toplo, čisto morje sta nam zagotavljala pravi oddih. Celo psička Pikica je zadovoljno dremuckala na svoji preprogi.

Že po nekaj dneh je zbolela mami, kuhali smo kamilice, zagotovili potrebna zdravila in si prizadevali premagati težave, žal neuspešno. Morala je domov, obiskati zdravnika in se vrniti na delo. Pridružil se nam je oči, prav tako utrujen od številnih koordinacij, ki jih mora dnevno opraviti s svojimi službenimi sodelavci. Vsi trije moški so se nekajkrat na dan namakali v morju, plavali do svetilnika in krmarili SUP, Pikico smo zjutraj peljali na njeno – pasjo plažo. Nekaj dni se je upirala, potem pa je le splezala v morje, plavala nekaj metrov in se vozila na SUP-u. Stuširana po kopanju in z umitimi tačkami je potem ves dan počivala, se malo sprehodila po sobi in spet zaspala v svojem kotu. Sama sem kuhala, da smo dobro jedli in namakala svojo bolno nogo v morje, da bi jo bolje prekrvavila. Osnovna zabava je bil večerni ribolov z fanti iz pritličja, žoga in odbojka v morju ter na mivki, potepanje po »rivi« in neprebavljive igrice na ploščici, telefonu ali računalniku.

Smo si pa prizadevali tudi za kulturno razpoloženje. Prebrali smo na glas Pištalovo Aleksandrido in se seznanili kaj je človek do sedaj pustil na luni. Fantje so tudi v angleščini zapisovali besedilo pesmic, ki jih je predvajal oči in tako poskušali razumeti angleški tekst v hrupnem okolju. Poskušamo uresničevati opozorila strokovnjakov, da morajo mladi več brati, da ne bodo samo sužnji digitalnih naprav in njihovih programerjev. Če bi prišli v naš apartma skoraj ne bi imeli kam stopiti saj je bi prepreden s kabli, povsod so bili pametni telefoni in tablice, razne slušalke pa še trije računalniki. Kot Pik panter sem hodila po prostoru pa sem še zadevala ob opremo in s tem motila fante pri delu – igricah seveda.

Bili smo nemalo začudeni, kako naše počitniško okolje širi angleščino na vsa področja. V hrvaščini ni napisnih tabel, vse prodajalne ponujajo svoje izdelke v angleščini čeprav nismo spoznali nobenega Angleža oziroma je teh na Krku izjemno malo. Res žalostno, da gospodarstvo pomembnega balkanskega naroda pozablja na svoj jezik, svojo narodno zavest in identiteto.

Dnevi so minevali kot bi mignil. Že tretji dan smo s strahom spremljali poročila o poplavah, ki se širijo po Koroški Sloveniji, na Gorenjskem in ob Savinji. Pokličem soseda moje hiše in se vsaj malo oddahnem, ker v naših krajih vreme ni pokazalo vseh svojih ostrih zob. Res moramo bolje prisluhniti naravi, narediti usodne spremembe in se spet povrniti k skromnosti. Več ne moremo biti srečni na počitnicah, če je velik del naše družbe v nevarnosti.

Domov gremo zadovoljni in spočiti, morje je delno pozdravilo celo mojo nogo, fantje pa že razpravljajo o novih treningih, tekmah,…

Kakšne pa so bile vaše počitnice?

Ob gozdnih poteh, 2. avgust 2023

Pri nas imamo skoraj do vsakega zaselka asfaltirane ceste in rada se po njih od časa do časa zapeljem v kakšno gozdno zakotje, malo višji hribček ali celo na Gorjance. Največkrat obiščem katerega od številnih vikendašev, ki so raztreseni po Podgorju, pri njih dobim namige kako je z gobami in nato se podam tudi sama na njihovo iskanje.

Nabiranje gob je bila naša dolgoletna tradicija, ki jo je k hiši prinesla Nežka iz Posavja. Gospa je bila kar nekaj časa najemnica garsonjere v naši hiši in postopoma postajala članica naše družine. Gobe smo nabirali skozi vse leto, bolj intenzivno seveda v pomladanski in jesenski sezoni. Poleg vseh vrst golobičk smo imeli radi jurčke, lisičke, turke in seveda marele. Več let smo jih nabirali v soseščini vojašnice in tudi doživeli, da nas je stražar usmeril na druga področja. Dokler je z menoj hodil sin, sva se podala globlje v gozd in vedno našla kar sva iskala. Gobe smo pekli, vlagali, jih pripravljali v omaki in z jajci. Sama se ne oddaljujem dosti od ceste in zato je sedaj moje nabiranje gob komaj omembe vredno. Poskusila sem vnukoma približati užitek nabiranja gob in bivanja v gozdu. Nekajkrat smo pohajkovali po znanih gozdnih poteh, se pogovarjali o gobah, ki sta jih našla, presojali ali so užitne ali ne, toda gozd je bi zanju zanimiv tudi po živalih, rastlinah, globelih in podobnih posebnostih. Ko sta zagledala močerada in živelj v gozdnem potočku, je bilo konec z gobami. Vnuka imata zdaj šolske in klubske dolžnosti in za gozd zmanjkuje časa. Tradicija nabiranja gob žal izginja z mojimi leti. Ko pa na svojih sedanjih poteh zagledam ob gozdni cesti parkiran avto sem prepričana, da je v bližini gobar in najraje bi se mu pridružila. Če se boste na primer te dni vozili po kočevskih gozdnih cestah boste lahko ugotovili, da imamo kar veliko ljubiteljev in nabiralcev gob.

Gobe pa v mojem življenju niso bile le rekreacija in kuharski eksperiment pač pa tudi pomembna dobrina za prve zaslužke. V otroštvu smo organizirano nabirali gobe, jih posušili in prodajali prekupčevalcem iz takratnih mest. še posebno mi je ostalo v spominu neko poletno jutro, ko sva z bratrancem Lojzkom tavala po lepem gozdu ob našem vinogradu. Lojzek je nosil ogromen koš in sama sem imela večjo košaro. Oboje sva napolnila, toliko jurčkov sva nabrala in najina stara mama naju je nagradila z šmornom (pražencem). Ko smo hodili na Trško goro na vikend k moji mami, smo mimogrede v gozdu pod Pugljevko našli dovolj gob, da smo razveselili gostjo in ji pripravili posebno gobjo pojedino. Lep spomin imam na nabiranje gob z Frenkom in njegovo Mileno po gozdovih okoli Stopič. Neverjetno prijazni gozdovi za sprehod in za gobe. Pokojni Frenk nam je izrezal pohodne palice in po gozdnih poteh smo tavali cele popoldneve. Njegova Milena, izvrstna kuharica, nam je za nagrado pripravila ajdove žgance posute z pečenimi lisičkami. Za prste oblizniti!

Je pa res, da so bili gozdovi včasih bolj skrbno negovani. Kmetija mojega deda je v zimskem času čistila svoje gozdove tako, da je dotrajana debla odstranjevala za kurjavo in s tem omogočala rast mladikam. Jeseni so gozdove pograbili in listje porabili za nastiljanje živalim v hlevih. Pogozdovanje je bilo obvezno, če so nastajale goličave, gozdne poti pa so se obnavljale. Čisti gozdovi so dajali občutek varnosti. Najbrž nam je to ostalo iz vojnih časov, ko se je po gozdovih rojevala obrambna prebivalstva.

Ste tudi vi gobar ali gobarka?

Visokošolsko izobraževanje, 1. avgust 2023

Nenehno ponavljamo kako primanjkuje medicinskega osebja in zaradi lastnih potreb je bila

ustanovljena v našem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, ki poučuje na prvi stopnji zdravstveno nego, Fizioterapijo in Fitoterapijo, na drugi stopnji Vzgojo in menedžment v zdravstvu, Integrirano zdravstveno in socialno oskrbo, Zdravstveno nego in Fizioterapijo ter doktorski študij Zdravstvene nege, Fizioterapije, Preventivo v zdravstvu, Edukacijo v zdravstvu in Menedžment v zdravstvu.

Bogata ponudba in petnajstletna praksa, v kateri se je usposobilo že tisoč diplomantov je najbrž kar solidna osnova za pogajanja in prizadevanja o ustanovitvi medicinske fakultete v našem mestu za kar je bila podana javna pobuda pristojnim organom države.

Ta pobuda sovpada s tridesetletnim prizadevanjem društva »Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu«, danes Društvo Dolenjska akademska pobuda. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo občine in intelektualcev, ki so se zbirali več let okoli Foruma odličnosti in mojstrstva Otočec. Njegov namen je bil predvsem pridobiti državo, da ustanovi svojo četrto Univerzo v našem mestu potem, ko je poleg Ljubljanske in Mariborske Univerze država ustanovila še Primorsko koprsko Univerzo. Obeti so bili spodbudni in lokalno okolje je začelo iskati prostor za Univerzitetni kampus, ki bi se moral zgraditi za delovanje četrte slovenske univerze. Napredni župan je objavil javni razpis za idejni načrt in sprejeta je bila zamisel dr. Vojteha Ravnikar, ki je kampus umestil v gozdni log na levi strani proti Cikavi ob nekoč glavni cesti Ljubljana – Beograd.

Pozneje je bilo ustanovljenih dovolj visokošolskih zavodov, da bi bilo možno ustanoviti Javno univerzo. O tem zakaj se to ni zgodilo, je več mnenj, zagotovo pa ni bilo dovolj iniciative tako za organiziran pristop kot za menedžment, ki bi bil potreben, verjetno pa je bila prisotna tudi določena mera skeptičnosti, da je mesto sploh sposobno izvajati priprave in uresničiti univerzitetni projekt.

Kakšno je sedanje stanje pri ustanavljanju Javne univerze v našem mestu mi ni znano. Pred meseci je bilo na Akademskem večeru rečeno, da je pooblaščenec države in občine za ustanovitev univerze dekan Fakultete za informacijske študije. O kampusu je znano samo, da je zemljišče rezervirano do leta 2026.

Da ne bi ugibali kako in kaj se dogaja z javno univerzo bi bilo najbolje, da se na primeren način informira domačo javnost, saj je univerzitetni projekt izjemnega pomena za posodobitev in prihodnje izzive mesta. Zmanjševali naj bi zaposlitvene možnosti fizičnega, naravi škodljivega in slabše plačanega dela in povečevali strokovno, raziskovalno in inovativno naravnano proizvodnjo ter intelektualne storitve. Kakšno bo naše mesto kot Univerzitetno mesto in kdaj si bo lahko nadelo ta naziv kot identiteto namesto Rudolfovega pa bodo verjetno odločali mladi diplomanti povsem novih visokošolskih programov med katerimi bi lahko prevladovali medicinski.

Kako pa vi razmišljujete o prihodnosti svojega mesta?

Izjave , 31. julija 2023

Marsikdaj ljudje, ki jih predvsem mediji označijo za pomembne, podajajo na kratko mnenje o določenih stvareh, dogodkih, osebah, poklicih in še bi lahko naštevala. Dolga leta že prebiram take izjave, z večino se lahko strinjam, so pa tudi poudarki, ki mednje ne sodijo. Običajno je to izjava koga izmed političnih ali gospodarskih elit in ni novinarja, ki bi izjavo prezrl. Marsikatera izjava je »ponarodela« kot na primer Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan! izjava prvega predsednika Republike Slovenije. Če izjavo spremlja karikatura, je mnogo zanimivejša kot če jo spremlja fotografija njenega avtorja. Tu prednjači Mladina ali bolje rečeno njen karikaturist, zadnje čase pa so vir izjav tudi pogovori iz podkastov in drugih obeležji javnih dogodkov.

Sijajna profesorica slavistike, učiteljica veščin sporazumevanja, pesnica, raziskovalka in pevka ljudskih pesmi, ki je bila na RTV Slovenija tudi pomočnic direktorja TV programov Bogdana Herman je podala imenitno izjavo o mladosti in starosti: »Obstajajo dvajsetletni ali tridesetletni starci, ki ne vedo, zakaj živijo. Nekje ždijo in strmijo v prazno. Ne berejo in se ne pogovarjajo. Starost je možna kadarkoli in tudi mladost je možna kadarkoli.« Ko to preberete poglejte svojo družino, po možnosti zbrani vsi udje; v rokah imajo pametni telefon, tablico ali računalnik ali vse skupaj. Vse je tiho, moti le bevsk psičke, prisotni pritiskajo na gumbe, se nasmihajo ali zvedavo in nervozno premikajo roke po tipkah, mineva ura, dve, od besa zakričiš, ker noče nihče vedeti, da si z njimi v sobi, da bi se rad kaj pogovoril, kaj dobrega storil, opozoril na novico… Točno to, kar je rekla prof. Herman, pred sabo imaš starce. In nimamo orodji, moči, volje,… da bi stanje spremenili. Nastajajo pa številni dobri vici, da se lahko kislo nasmehneš. In kje je mladost? V delavnicah za mlade pri Društvih upokojencev, morda res v kakšnem delovnem okolju, kjer dinamika dela ne zahteva posebno zahtevne digitalizacije temveč bolj sodelovanje z ljudmi na terenu, tudi obujanje spominov v kinotekah poživi dušo, dobra knjiga te zna spraviti tisočletja nazaj in stoletja naprej, koga pritegne v mlada leta nova ljubezen, seks, druge priprava izjemne prehrane, karkoli je po moje boljše kot da uničuješ oči in svojo ustvarjalno moč za tipkanje.

In s čim se ni možno strinjati? Da so vsi, ki so bili kdaj športniki dobri ljudje. Primeri ruskih športnikov, ki jih je zabeležila javnost dokazujejo, da se le ti lahko prelevijo v prave hudobe, odvisno od razmer v katerih se znajdejo in prilik, ki jih želijo izkoristiti. Tudi pri nas bi se našlo marsikaj, kar zanika citirano izjavo. Prav tako ni možno sprejeti misel, da poklic ni tisto za kar si izšolan. To velja morda za izjeme, večina nas pa imamo v izšolanem poklicu svoje dolžnosti in obveznosti. Poleg tega, da ga ustrezno operativno izvajamo, ga moramo tudi razvijati, posodabljati, izboljševati njegovo doktrino in ga uveljavljati kot novost v praksi. Vsako delo je častno in zahteva usposobljenost, ta pa ni poceni niti za starše niti za družbo, pa to je manjši problem, glavna zagata družine ali družbe se zgodi, ko iz poklica za katerega si usposobljen ničesar novega ne ustvariš, se zadovoljiš z zahtevami trga dela in prodajaš svoje sposobnosti delodajalcu, ki na tvoj račun bogati. Človek je mlad, dokler ustvarja, s svojim delom bogati sebe in družbo ter svoje znanje nenehno prenaša na tiste, ki vstopajo v delovne procese. Temu se reče življenje in samo tako lahko spoznavaš družbo, pridobivaš izkušnje in gradiš boljši svet. Vemo starši za svoje dolgove?

Kako pa pri vas razvijate ustvarjalnost?

Živeti odbojko, 30. julija 2023

S tem blogom posegam na področje delovanja mladih, ki mi je pred nedavnim predstavljajo »špansko vas«. Odbojke se spominjam le kot prijetne igre z žogo, ki je prevladovala v povojni osnovni šoli kot sestavni del fizkulture, ure torej posvečene zdravju učencev, žal pa brez učiteljev, saj ti takrat še niso imeli poklicnega usposabljanja. Danes je ta športna panoga še vedno med učenci, vodijo in za njen razvoj pa skrbijo profesionalci. Med »odbojkarskimi verniki« sta tudi moja vnuka in prav to je bil razlog, da sem se bolje seznanila s tem, kako živijo odbojko današnji mladi.

V naši državi imamo Odbojkarsko zvezo Slovenije, ki ima sprejeto strategijo 2021-2025 in v njej opredeljeno svoje poslanstvo, vrednote in vizijo. Skrb za nenehni razvoj odbojke, njeno priljubljenost, njeno uveljavljanje v svetu, vse z ciljem spodbujanja zdravega življenjskega sloga mladih je najpomembnejša naloga Zveze, ki je razglasila za svoje najvišje vrednote Zdravje, Lojalnost, Fair-Play, Vključevalno, Transparentnost in Odličnost na športnem, poslovnem in organizacijskem področju. V skladu s Šolskim projektom Evrope (CEV) tudi naša Zveza sistematično razvija odbojkarsko kulturo mladih po šolah tako žensk kot moških po vsej državi. Moški so na primer organizirani glede na svojo starost kot Mini odbojka, Mala odbojka, Starejši dečki, Kadeti, Mladinci in Člani. Promocija odbojke na množični ravni je ena izmed glavnih prioritet, ki si jih je zadalo vodstvo CEV. Razvijali bodo nove koncepte ter hkrati izpostavljali socialno vključenost in enake možnosti v športu za kar je Evropska komisija zagotovila financiranje prek programa Erasmus+.

Navdušena sem in srčno želim, da bi odbojkarskih zanesenjakom uspelo uresničiti alternativno tistim športnim panogam, ki samo izmozgajo športnika do onemoglosti, ko pa ta ne prinaša več dobička, ga pač odvržejo na smetišče. Tudi do vnukov bom bolj razumevajoča, če bosta še naprej na odbojkarskih igriščih igrala v naprednem duhu odbojkarske strategije Slovenije.

Vse tole učenje in modrovanje sem z vnukoma opravila v sončnih dneh ob morju kamor smo se zatekli po skoraj štirinajstdnevnem mojega Kadeta na Evropskem odbojkarskem tekmovanju v Črni gori kamor ga je poleg staršev pospremil tudi moj Starejši deček. Živeli so sicer odbojko, pomeni, da so vse, od prehrane in namestitve pa do navijaške strasti, prilagodili tekmovalcu Kadetu. Šele potem, ko je bilo vseh sedem tekem za njimi so se ozrli okoli sebe in poskusili doživeti tudi Črno goro, njeno prestolnico, Njegoša na Lovčenu, muzeja črnogorskih kraljev in seveda zanimive tržnice, kjer so barantali za ceno raznih sodobnih enodnevnih modnih novosti predvsem za moške. Da je moj Starejši deček v morju pri svetilniku sem lahko takoj ugotovila po živo oranžnih kopalkah in da je Kadet prišel iz vode po brisači strupeno zelene barve.

Konec letošnjega julija sem tudi sama, čeprav odbojkarski laik, živela odbojko. Peli so telefoni, dobivala sem file za ogled tekem, maile s slikami iz Črne gore in iz njihove poti domov. Z njimi sem podoživljala Dubrovnik, Ston, Pelješac, žal pa ne znamenitega mostu, ki povezuje Pelješac z Pločami. Spominov sto, za stare dni!

Ste tudi pri vas »športna« družina?

Krešejo se mnenja. 29. julija 2023

Omenila sem že, da so predstavniki podjetnikov izstopili iz Ekonomsko socialnega sveta zaradi sprejetega načina financiranja dolgotrajne oskrbe in ne sprejemajo dodatnih obremenitev svojih prihodkov. Mislila sem že, da sem edina, ki takemu mnenju nasprotujem, zdaj pa kar pogostokrat preberem bolj kot novico in ne kot mnenje, da se našim podjetnikom ne godijo le krivice. Vedno več je objavljenih analiz, ki nakazujejo, kako se podjetniki izognejo plačevanju davkov, ker svoje nakupe nabavljajo preko podjetja, ki so manj obdavčena. Za podjetje kupujejo draga stanovanja, avtomobile, celo hrano za družino kupujejo kot reprezentanco svojega podjetja. V naši državi je kar 23,21% premoženja v lasti najbogatejših kar je visok odstotek med državami EU. Polovico državljanov Slovenije ima v lasti 5,79% premoženja kar je tretje mesto med državami EU. Stoterica najbogatejših Slovencev je letos za nekaj več kot 8 milijard EUR bogatejša tudi zaradi neprimerno obdavčenega premoženja in neobdavčenih nepremičnin, ki postajajo najbolj priljubljena oblika varčevanja. Se pa že razmišlja, da bi potrebe pokojninskega sistema delno prenesli tudi na prihodke od kapitala.

V nasprotju z ugodnim stanjem bogatejših pa tudi srednjega sloja prebivalstva, se povečuje dolgotrajna revščina enočlanskih družin in nizko izobraženih odraslih. Za osem tisoč ljudi se je v enem letu povečalo število tistih, ki živijo pod pragom revščine, zdaj jih je že 251 tisoč. Problem je zlasti ogrevanje, ki znaša že 5,2% izdatkov. Število prosilcev za humanitarno pomoč se je podvojilo, več kot 70% prosilcev je zaposlenih staršev kar pomeni, da občutno hitreje raste cena oskrbe družin kot plače.

Ni malo ljudi, ki so v dilemi, kdo je za tako stanje odgovoren, koga je treba poklicati na odgovornost. So to tisti, ki smo jim na volitvah podali mandat in zdaj niso več pripravljeni odgovarjati civilni družbi. Pravzaprav je vseeno kakšne razloge ima koalicija, da se izogiba odgovornostim. Dejstvo ostaja, da se povečujejo vojaški izdatki, javno zdravstvo hira, sociale je vedno manj, prepad med revnimi in bogatimi se povečuje, oblast pa nam ne odgovarja na vprašanja ter zahteve. Nadaljujejo se tudi težave z migranti in drugimi notranjimi zadevami. Uveljavljanje odgovornosti je nujno, da se pravni okvir države posodobi in omogoči uveljavljanje predvolilnih obljub.

O volilnih obljubah in njihovem neizpolnjevanju so vedno pogostejše debate, vedno več člankov, oddaj in političnih srečanj. Očitno je, da se nekaj pri naših upravljavcih države hudo zapleta poleg težav, ki jih nenehno generirajo ne koalicijske stranke. Spoštovana vlada, na dan s temi težavami, posvetujte se s predsednico države pa tudi s tistimi, ki so vaše predvolilne obljube sprejeli. Socialno razslojevanje morate ustaviti takoj in brezpogojno, ker zanj imate popolno soglasje javnosti. Tako kot imate strateške svete za pripravo predlogov oblikujte še delavne skupine za izvajanje in uveljavljanje dogovorjenega.

Neverjetno, kako potreben je pogum pri odločanju, kako pomembno je znanje pri evaluaciji in kako škodljivo je cincanje pri določevanju prioritet.

Kako bi pa vi uresničevali svoje obljube?

Sovražni govor. 28. julij 2023

Pred nedavnim je Slovenija dobila pomembna Priporočila za preprečevanje sovražnega govora, ki so jih pripravi člani Strateškega sveta Vlade. Sodelovali so kompetentni strokovnjaki, ki se vključujejo tudi kot nosilci nalog izvedbe. Lahko bi rekla, da so svoje znanje in izkušnje združili vsi, ki kakorkoli strokovno obravnavajo to tegobo novejšega časa imenovano sovražni govor. Moj prvi vtis ob prebiranju Priporočil je, da so kompleksna, izvedljiva in bi jih že zdavnaj lahko uveljavili, če bi obstajal ustrezni interes elit.

Priporočila nas opozarjajo, da se problematika sovražnega govora začne razreševali v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter v organizacijah mladine, z drugimi besedami bi to pomenilo, da sovražnega govora ne uporabljamo v družini in pričakujemo, da ga tudi ne bo tam, kjer nastaja družba to je v vrtcih, šolah, univerzah, delovnih sredinah vseh vrst in v organizacijah civilne družbe. V celoti se je možno strinjati s predlagatelji, da so nujni preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka sovražnega govora na vseh nivojih delovanja in poslovanja družbe in krepiti je nujno zavest, da tudi sporazumevanje ter dialog zahtevata napor, negovanje in varovanje. Če se družba tega zla ne more izogniti z vzgojo in preventivo pa so nujne tudi sankcije trenutno še posebno na področju medijev in spleta.

V njihovem Priporočilu »sovražni govor pomeni vse vrste izražanja, ki spodbujajo, podpihujejo, širijo ali opravičujejo nasilje nad osebami ali skupino oseb, sovraštvo do njih ali diskriminacijo proti njim ali jih zaničujejo na podlagi njihovih resničnih ali pripisanih osebnih lastnosti ali okoliščin, kot so "rasa", barva kože, vera, narodnost, narodno ali etnično poreklo, starost, invalidnost, spol, spolna identiteta in spolna usmerjenost.«

Kot da se predlagatelji zavedajo številnih nevarnosti, ki so razlog za krepitev sovražnega govora in razpoloženja družbe, so posebej naglasili, da je Priporočila smotrno sprejeli le, če na sistemski ravni Vlada ne bo reproducirala sovražnih dejanj, če bo poskrbela, da se bodo sprejeti ukrepi izvajali koordinirano in zagotovila kadrovsko ter finančno podporo za njihovo evaluacijo. Dosledno, hitro in nedvoumno je obsojati sovražna dejanja in zagotavljati spoštljivo komuniciranje v družbi.

Največ priporočil se nanaša na vzgojo, izobraževanje in mladino kjer na bi bilo močno okrepljena pomoč. Dopolnjevala naj bi se pravila, organizirale nove svetovalnice, razvilo spremljanje trendov razmer med mladino in še mnogo drugega, da bi odpravljali sovražni govor ter psihično, fizično in drugo nasilje. Predlogi preventivnega ukrepanja v gospodarskih družbah in dopolnjevanje pravil ravnanja v tem smislu, je dobro za vse in zdi se mi, da to spoznanje marsikje že ustrezno deluje. V medijih naj ne bi bilo več oglasov katerih vir financiranja je proračun, možno pa naj bi bilo tudi odstranjevanje sovražne vsebine in ukrepanje pravosodnih in inšpekcijskih organov. Pravila medijev naj bi se vsebinsko uveljavljala tudi za splet, kjer predlagajo večjo mednarodno aktivnost.

Bilo bi dobro, če se seznanite s vsemi predlogi Strateškega sveta, da bi bolje varovali pred nepotrebnim sovraštvom tako doma kot v družbi, predvsem pa, da preprečujemo posledice, ki jih prinaša.

Kako pa vi gledate na sovražni govor?

Gospa Gaber. 27. julija 2023

Kar mučno mi je priznati, da omenjene gospe ne poznam niti jo ne prepoznam v slovenski družbi kot izstopajočo, ki bi na primer naredila nekaj izjemnega, kar drugi ne zmoremo. Nenadoma v nekem trenutku, so mediji začeli pisati o njej kot partnerki aktualnega predsednika Vlade, pisali so dobrohotno, človek bi si mislil, da so vsi zadovoljni, ker je osrečila najodgovornejšega človeka naše politične elite. Potem se je začelo šušljanje o njenih aktivnostih v odnosu do živali, sledile so nutrije in zdaj več ni dneva, da jo kdo ne bi omenil predvsem kot nekaj slabega.

Ob koncu tega tedna je o njej zapisal dr. Vlado Miheljak, da je vplivnica in starleta, ki ji kot partnerki premiera niso odredili mej. Dr. Miheljak, kdo pa je tisti, ki je kompetenten postavljati posameznikom meje, tudi partnerki predsednika vlade, zakaj pa bi jih postavljal? Je skrb Gabrove za nutrije upravičena ali ne oziroma zakaj je sporna, samo zato, ker jo je javnosti predstavila partnerka premiera? Bi bilo kaj drugače, če bi se za nutrije zavzel na primer mož predsednice države ali pa kakšna državljanka Slovenije?

Novica Mihajlović je v svojem mnenju poudaril, da prinašalec več kot 24000 podpisov za rešitev nutrij pred pristojno ministrico »ni bil kdor koli. Spletna vplivnica Tina Gaber ni le ozaveščena članica civilne družbe, ki strastno nasprotuje pobijanju simpatičnih vodnih glodavcev, ampak je v prostem času partnerka predsednika Vlade«. Gospod Mihajlović, zakaj ste čutili za potrebno, da poudarite partnerstvo Gabrove s predsednikom Vlade? Zakaj naj bi bil komurkoli načet ugled zaradi njenega protesta, podprtega s 24000 podpisi? Drugo je obtožba za sistemsko korupcijo dr. Potočnika in njena obsodba omenjenega strokovnjaka res ni na mestu ne gleda na to ali jo je izrekla kot vplivnica ali kot partnerica predsednika Vlade.

Toda vsi niso enakega mnenja, Stanka Prodnik na primer pravi, da v obravnavi Tine Gaber na 24 ur so hoteli osmešiti gospo Gaber in da so to »počeli le zato, ker želijo Tini Gaber odrediti njeno mesto. Saj veste partnerice premierov in predsednikov naj molčijo, ko pa govorijo, naj govorijo o družini in o tem, kako gara njihov partner - takrat je svet v ravnovesju.«.

Ne bom več navajala tekste piscev vseh vrst, posebno tistih, ki hočejo na vsak način partnerico predsednika vlade spraviti na slab glas. Ne poznam jo in dopuščam možnost, da se motim. Toda današnja slovenska družba naj bi spoštovala celovitost posamezne osebnosti, ki živi in deluje po svoji vesti na podlagi svojega znanja ter sposobnosti in za svoja dejanja odgovarja ne glede na to ali ima partnerja ali ne.

Prebrala sem prispevek gospe Gaber o tem, kaj vse ona doživlja na družbenih omrežjih. Če je pol tega res kar je napisala bi rekla, da ji ni ne vem kako lepo kot partnerki premiera, morda ji marsikdo zavida naklonjenost premiera. Najbrž pa ta zloba iz omrežja ni namenjena samo Tini Gaber, bolj verjetno je, da je namenjena vsem ženskam, ki so partnerke pomembnih moških elit, možno pa je tudi to, da bi bili naši moški kolegi bolj zadovoljni, če bi se ženske posvetile samo reševanju njihovih problemov.

Kako pa vi sprejemate to poveličevanje partnerstva premierja?

Barantanje s plačami, 26. julij 2023

Prispevki prof. dr. Mirana Mihelčiča so vedno nekaj posebnega čeprav se nanašajo na stvari, ki jih počnemo vsak dan. Preberem vse, kar možakar objavi in navdušuje me predvsem njegovo poenostavljanje v želji, da bi bil, v sicer zahtevni vsebini, dobro razumljen. Lepo se izraža, upošteva pravila pisanja in izumlja celo nove besede, ki pa praviloma odgovarjajo opisovanju problematike. Njegov opus je verjetno bogat in neizčrpen, žal ga v celoti tudi ne poznam, dobro pa sem si zapomnila njegove napotke za spremembo volilnega sistema in skrbno spremljam priprave na spremembo volilne zakonodaje ki naj bi upoštevala tudi prispevke Mihelčiča.

Pred dnevi je doktor kritično opisal prizadevanja na slovenski politični sceni za izboljšanje plač. Kot vsem nam tudi njemu preseda, da za okroglimi in podolgovatimi praviloma velikimi mizami o plačah samo barantajo. Ker sem v veliki tovarni neposredno sodelovala pri oblikovanju plač zaposlenih me je zanimalo, kako se je dr. Mihelčič spoprijel s tem problemom na nivoju države. Po krajšem ironičnem ocenjevanju televizijske oddaje o plačah je najprej kritično ocenil delo pogajalcev ker se pri delu niso mogli nasloniti na objektivna merila o koristnosti višjih plač za uporabnike njihovih storitev. Razumeti je možno njegovo vprašanje kot poizvedovanje kakšne nove programe, projekte, metode dela in podobne novosti bodo bolje plačani delavci uvajali v prihodnje in s tem skrajševali čakalne dobe na okulistiki, prekvalificirali kadre za dolgotrajno nego, digitalizirali zamudne postopke pri razpisih in podobno. Ja, možno se je z njim strinjati, to bi bil pravi smoter dogovarjanja in dobra motivacija za izvajalce.

Ker se vsak ob svojem delu počuti najboljši in zato pričakuje tudi primerno plačo pa je za ugotavljanje deleža posameznika v ustvarjenem prihodku potrebno uveljaviti merila in standarde ter ocenjevati kakovost opravljenega dela posameznika. To pa je izjemno zahtevno strokovno delo, povezano z organizacijo dela organizacijske enote in ustvarjalno sposobnostjo posameznika. Poleg standarda za delovno mesto morajo vodje in ravnateljstva prevzemati tudi odgovornost za objektivno ocenjevanje normativov časa in kazalcev kakovosti ob upoštevanju pogojev za delo, še zlasti digitalizacije in avtomatizacije tehnologije in tehnike dela. O tem je veliko razmišljal tudi prof. dr. Tajnikar pred leti, ni bilo zaznati, da to koga zanima, ki sodeluje pri »barantanju« o plačah. Človek se upravičeno čudi in sprašuje zakaj tako veliki sistemi kot so šole, klinični centri, državni uradi z velikim številom zaposlenih in drugi ne pristopajo k oblikovanju plač profesionalno oziroma si ne zagotovijo strokovnih rešitev ustreznih znanosti. Standarde in merila ima danes že vsak grajzleraj med gospodarskimi družbami saj sicer učinke dela posameznika ne more izkazovati in priznavati v svojih donosih.

Prof. dr. Miran Mihelčič pravilno opozarja današnje pogajalce, da dobrih plač ne more biti, če ni kakovostno opravljeno delo od katerega imajo koristi uporabniki, naročniki, bolniki, šolarji, vsi, ki na trgu dela in javnemu dobru ponujajo svoje umske in fizične sposobnosti. Oblikovanje razmerij med plačami in vpliv prispevka posameznika na povečanje prihodkov od storitev ali izdelkov je strokovno delo, ki ga ne morejo opravljati nestrokovnjaki, gospodarske in politične elite ali o stroki nepoučeni pogajalci, vulgo barantači.

Kako pa vi pristopate k oblikovanju plač pri vas zaposlenim?

Charles Darwin.25. julija 2023

Najbrž bo kdo takoj pomislil, da poskušam presegati svoje skromno znanje, ker bom pisala o Darwini. Pa ni tako saj mi na kraj pameti ne pride, da bi karkoli rekla o tem, kar je ta veliki um ugotovil, dokazal in opisal. S tem zapisom bi želela morebitne bralce mojih umotvorov opozoriti na dileme današnje družbe o Darwinizmu in se zahvaliti tistim, ki so poskrbeli za prevod knjige Poreklo človeka in spolni izbor v slovenščino.

Dosežki znanosti v današnji družbi so izjemni in skoraj neverjetni na vseh področjih delovanja človeka. Znanstveniki pravijo in pišejo, da največji vzpon doživljajo fizika, matematika, informacijske tehnologije in družboslovje - zlasti sociologija in filozofija. Kot na vseh področjih delovanja pa se tudi raziskovalno delo razvija v številnih smereh in iste raziskovalne projekte skozi »svoje oči« proučujejo ideološko opredeljeni znanstveniki. V današnjem času sta se izoblikovala zlasti dva svetovna nazora o vesolju in življenju v različnih oblikah organizmov.

Svetovni nazor, ki zagovarja prepričanje da je tako vesolje, kot življenje na zemlji ustvarila višja ustvarjalna entiteta ali božanska entiteta imenujejo kreacionizem. Znanstveniki trdijo, da se ga ne more upoštevati kot znanost, saj je znanost sistem, utemeljen na opazovanju izkustvenih in preverljivih dokazov, medtem ko kreacionizem temelji na interpretaciji verskih besedil. Biblični kreacionizem, ki je najbolj razširjen v svetu, zavrača možnost spontanega nastanka vesolja in verjame, da je vsaj nekatere elemente vesolja ustvaril Bog s svojim inteligentnim načrtom.

V nasprotju bibličnim kreacionistom trdijo znanstveniki, da je evolucija temeljna znanstvena teorija, ki dokazuje postopno spreminjanje živih organizmov skozi čas in nastanek različnih življenjskih oblik na zemlji. Teorija temelji na obsežnem zbiranju znanstvenih dokazov iz področji geologije, paleontologije, genetike in biokemije. Ključni element evolucijske teorije je, da imajo vsi organizmi na zemlji skupnega prednika, ki ima svoj naravni razvoj (verjetnost preživetja in razmnoževanja) in doživlja genski zdrs (naključne spremembe). Teorijo so poimenovali evolucijo, njene zagovornike pa evolucioniste.

Evolucijsko teorijo je zasnoval eden največjih naravoslovcev vseh časov Charles Darwin in jo opisal v svoji knjigi O nastanku vrst. Njegovo zadnje delo Poreklo človeka in spolni izbor smo v slovenščini dobili ob 150 letnici prvega izida. Za mene in meni podobne bralce, je to velik in pomemben dogodek, prepričana pa sem tudi, da bi dela Darwina moral imeti vsak narod v svojem jeziku. Ne gre toliko za knjigo kot za dejstvo, da je avtor ugotavljal dejstva na podlagi dokazov in jih opisoval na dojemljiv način, ki ga je možno razumevati tudi ne znanstvenikov.

Vsak od nas razmišlja o nastanku vsega kar nas obdaja, o nas samih in o našem namenu obstoja. Vsak od nas se tudi slej ko prej sreča z verami, ki prevladujejo v njegovi sredini in mi, katoliki, naj bi svoje vedenje in razumevanje sveta razumeli kot kreacionisti. Žal se z novimi spoznanji ni možno zadovoljiti z svetopisemskimi iluzijami. Posledica je zaupanje večine ljudi v sedanje dokaze ter pridobivanje osnovnega znanja o evoluciji že v osnovnih šolah. Stvarjenje sveta pa ostaja še naprej uganka.

Kako pa vi razmišljate o stvarjenju sveta?

Nasveti državljanov. 24. julij 2023

Vsak dan je objavljenih v medijih več predlogov za izboljšanje gospodarskega položaja Slovenije in posodabljanje strukture njene vodilne elite. Z veseljem jih prebiram ker mi pripovedujejo, da imamo radi svojo domovino in nam ni vseeno kaj se ji dogaja, predvsem pa skozi predloge spoznavam, da ima izvoljena oblast še vedno veliko moralno podporo svojih državljanov. Če jo ne bi spoštovali, ji predlogov ne bi podajali.

Poglejmo nekaj zanimivih predlogov zadnjih dni; osredotočimo se na skupne cilje nas nagovarja direktorica Združenja Manager, s pomočjo Spirita iščimo priložnosti na oddaljenih trgih spodbuja izvoznike Marko Jaklič, živimo trajnostno vabi etnološka razstava v Kostelu, NUK2 zgradimo po sodobnih knjižničarskih standardih pravijo ljubitelji znanja, plače v javnem sektorju ne morejo biti rezultat barantanja piše Miran, prihaja v Slovenijo tvegani kapital opozarja Tomažič, potrebujemo preporod kulturnih domov kliče Ljubiteljska kultura, ustvarjajmo nova središča in stičišča v mestih pravijo arhitekti in tako naprej, vsak dan več in boljših predlogov. Sprašujem se, kakšna je njihova usoda?

Je kje in kdo, ki vse te predloge zbira, analizira in posreduje pristojnemu organu? Je morda kakšen pristojen organ upošteval katerega od predlogov državljanov in poskrbel za njegovo udejanjenje? So posledice udejanjanja dobre, koristne?...kdo pozna odgovore na ta in podobna vprašanja? Verjetno nisem dovolj poučena ali pa pozorna, da bi zaznala koristi, ki nastajajo ali bi lahko nastajale s pomočjo nastavka predlagatelja.

Ko sem še delala v tovarni sem med drugimi nalogami imela tudi to, da sem zbirala informacije o naši dejavnosti in kar nekaj let je bil klipling zanimivejše branje. Z pomočjo informacijske tehnologije smo pozneje množico informacij dobivali iz Italije in jo postopoma tudi sami razvijali. Bila je nenadomestljiva pri odločanju o novih proizvodih. Za opravljanje poslov moje poznejše službe sem redno spremljala prispevke v 26 časopisih, revijah in strokovni literaturi in bila šele tako oborožena pripravljena za javni nastop pred organi upravljanja. Vsak je vedel, da sledim virom informacij in zato z zaupanjem sprejemal moje morebitne predloge. Kako to poteka danes žal ne vem, vidim in slišim pa, da so oblikovalci zakonskih tekstov v glavnem odvetniške pisarne ali posamezniki, da je kar sto in več amandmajev na zakonski predlog in da so problem celo formalne napake. Kje se kaj dograjuje ali vključuje v morebitno celoto, da ne prihaja do kolizije, ni vedno jasno. Vse to in še mnogo drugega dokazuje, da pri nas predlagatelji sklepov pristojnih organov ne delujejo dovolj premišljeno, pristojni organi pa temu posvečajo premalo ali nič pozornosti.

Bilo bi dobro, da se raziskovalno novinarstvo posveti tudi problematiki strukture državne uprave, zlasti strokovnosti njenega dela. Sem prepričana, da tako kot tovarna ali samostojna institucija tudi državna upravo potrebuje svoje raziskovalce, ki pravočasno zaznajo strokovno nujo po spremembi tehnologije dela in imajo pripravljeno boljšo ter sodobnejšo.

Pred dogovarjanjem o plačah je potrebno rešiti še mnogo težjih problemov. Zaostanki v razvoju se odpravljajo praviloma dolgoročno.

Boste tudi vi predlagali kaj ustreznejšega za povečanje učinkov dela?

Kje bom jemal? 23. julij 2023

V času kislih kumaric se sklicujejo skupščine delniških in drugih družb, razvijajo razprave o gospodarski rasti, razširjajo mnenja o posameznih trgih in se krepijo pomisleki glede prihodnosti dejanskega stanja. Vse to je seveda normalno za skupščinsko razpoloženje o nečem, kar več ni možno spreminjati saj je minilo in bo aktualno le kot šolsko gradivo in primer dobre prakse v prihodnosti. Razpoloženi pooblaščenci delničarjev ali deležev se z upravljavci premoženja podajo na kosilo ali prigrizek kjer tisti, ki z družbo dejansko živijo, posesajo še zadnja mnenja od udeležencev za preveritev svojih zamisli.

Prebiram poročila o delovanju in poslovanju gospodarskih družb, ki jih nudijo družbe same ali izdaja AJPES oziroma komentirajo razna združenja civilne družbe, časopisne akademije ali privatni analitiki. Najprej me neizmerno moti, da se praviloma v njih nahaja nedopustno veliko tekstov, podatkov formalnega značaja in metodološka neprimerljivost med družbami. Brez potrebe podatke ponavljajo posamezni organi upravljavca premoženja. Vidi se, da to moti večino uporabnikov poslovnih poročil in zato so se na prvih straneh deloma že uveljavili povzetki. Verjetno bo Institut za revizijo nadaljeval z standardizacijo tako računovodstva kot računovodskih informacij. Moj brat tehničnega poklica, se je kot delničar odločil, da bo letos sam obiskal skupščino in tako spoznal ravnanje upravljavca z njegovimi delnicami. Vprašala sem ga, kako je bil zadovoljen in kaj je koristnega prepoznal na zasedanju. Potožil mi je, da razen formalnosti, lepega okolja in skupnega kosila drugo ni razumel.

Bolj kot v do sedaj opisanem pa me muči iskanje odgovora na vprašanje kako bodo družbe oblikovale svojo prihodnost, da bodo zagotovile potrebe male Slovenije, ki ima vse organizme kot jih imajo velike države. To nesorazmerje med velikostjo državnih potreb in številom donosnih gospodarskih družb bi morali ekonomska in organizacijska stroka proučiti in oblikovati ustrezne obvezne standarde. Vprašati se je potrebno kakšna lokalna samouprava bi lahko ustvarjala dovolj prihodkov za pokrivanje svojih stroški. Potrebne so skupne velike naložbe v okolja, ki bi poleg turizma dosegalo dovolj velik obseg pridelkov za samooskrbo in predelavo pridelkov, spoznavati bi morali rabo svojih naravnih danosti, ki jim arhitekti rečejo materiali prihodnosti, nikakor pa ni sprejemljivo, da se velike naložbe usmerjajo v podjetja v tuji lasti in v lasti posameznikov. Vodenje države in lokalnih skupnosti je usmeriti v zagotavljanje večjih prihodkov premoženja v državni lasti. Še mnogo prihrankov države je možnih ne da bi bil okrnjen priliv davkov iz gospodarskih družb. Toda v tem procesu vodenja se morajo izkazati strokovnjaki, posamezni specialisti nikakor pa ne smejo prevladovati trenutne odločitve politikov.

Slovenija bi svojo ekonomijo morala graditi na novo ustvarjeni vrednosti gospodarskih družb v privatni ali državni lasti in ne na obsegu poslovanja. Predvsem pri oblikovanju UTD in obsegu naložb je pomembno, da so tveganja minimalna in nikakor ne gre poslušati pritiske manjših ekonomij, ki že 80 let le godrnjajo zaradi davkov in še niso prepoznali svoje družbene odgovornosti niti do svojih starih staršev kako naj bi jo prepoznali do sodobnega življenja.

Slovenija ima veliko znanja, opogumimo strokovnjake, da bodo v prvih vrstah napredka in razvoja sodobne družbe.

Kako pa vi ocenjujete možnosti za zmanjšanje državne porabe?

Kulturni večer Krke, 22. julij 2023

V petek nas je zopet počastila novomeška Krka d.d. kar z dvema dogodkoma. Prvi je poskrbel za naše materialno blagostanje drugi pa za naše srce in dušo. Bili so mož beseda in na napovedani dan so delničarjem nakazali za te čase zanimivo, da ne rečem bogato dividendo. Zakaj ta moja previdnost? Že lep čas poskušam ugotoviti kako upravljavci kapitala gledajo na primerljivost svojih osebnih prihodkov z izplačanimi plačami svojim delavcem in izplačanimi dividendami. Teoretično, z upoštevanje etičnih načel bi bila možna hipoteza, da se vse tri kategorije omenjenih izplačil gibljejo v skladu z rastjo EBIT-a s tem, da se razmerje med prejemki zaposlenih in izplačanimi dividendami približuje odnosu 1: 1 . Večina podjetji se s tem razmišljanjem ne ukvarja ali kot ugotavlja prof. Damjan, rast plač bistveno zaostaja za rastjo dobička, ki ostaja sicer lastnikom, ne povečuje pa njihove dividende. Poslovna poročila Krke d.d. nakazujejo trend izenačevanja rasti dividende usklajeno z rastjo plač zaposlenih, če v njih zajamemo tudi vlaganja v izobraževanja. Lahko bi rekli, da upravljavci kapitala v Krki d.d. sledijo pričakovanjem vsem deležnikom v njihovi materialni osnovi in jim priznavajo njihov del zaslug za donosnost poslovanje. Na kulturnem večeru ob svečah in baklah sem se predsedniku in njegovemu namestniku zahvalila za poštenje.

S sinovo taščo sva si pred Kulturnim večerom ogledali obširno razstavo o Matiji Gubcu - Upor. Razstavljena so ikonična umetniška dela na temo velikega kmečkega upora 1573 leta, ko so se ljudje uprli proti terorju, vojnam, izkoriščanju in z željo po izboljšanju življenjskih razmer. Svojo staro pravdo so branili na Krškem polju, ki sega do Kostanjevice. S krvjo prepojena zemlja tega območja še po 450. letih navdihuje številne umetnike, ki so se v različnih časovnih obdobjih in drugih okoliščinah odzvali na zgodovinski dogodek in s tem vedno znova ustvarjali nove pomene. Veličasten opomin razstave je tudi dejstvo, da se na Gubca spomnimo samo v stiski, ko potrebujemo v sebi moč, da stisko premagamo, drugače pa se pozablja na simbolni pomen tega puntarskega velikana in smiselnost njegovega upora. Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki nam je zopet pokazala svojo družbeno odgovorno ravnanje na področju umetnosti in nastavlja ogledalo družbi, da bi ta v njem prepoznavala svoje ekscese in slabosti.

Potem, ko nas je krkina protokolarna služba razporedila po samostanski cerkvi Galerije je Ensemble Dissonance pričel nastop. Z godali so pod starodavni oboki avditorija interpretirali Sarabande, Gigue in Badinerie skladatelja Corellia, Bahove skladbe Koncert za dve violini in godala v d-molu, Air iz Orkestrske suite št. 3 v d-duru in Sarabande, Bouree, Polonaise in Badinerie iz Orkestrske suite št. 2 v h-molu. Skladatelja Vivaldia so predstavili s koncertom za godala. Uveljavljeni glasbeniki so si za svoje poslanstvo izbrali razvoj in promocijo komorne glasbe v domačem glasbenem prostoru. Za čudovito izvedbo izjemnih glasbenih del na Krkinem kulturnem večeru smo jih nagradili z dolgotrajnim aplavzom.

Promocijsko osvetljene arkade kostanjeviškega samostana so nam spodbudile željo po druženju. Za izjem koncert sem se že v drugo zahvalila predsedniku Uprave. Pozneje sem se spomnila, da bi ga morala spomniti tudi na nekaj slabšega v tem petku. Časopisi so zabeležili, da bo v tem letu Lek realiziral za 411 milijonov EUR naložb, Krka pa le nekaj nad 100 milijonov EUR. Verjamem, da ne bomo zgubljali primata?

Kako pa vi ocenjujete poslovnost in kulturo Krke d.d.?

Srečno RTVSLO! 21. julij 2023

Spominjam se varuhinje pravic gledalcev, ki je RTV predstavila približno takole: televizija nas informira, izobražuje, pripoveduje nam kako živijo drugi narodi, kje so težave, kako se jih da reševati, kje so lopovi in kakšne dolžnosti imamo do družbe, omogoča nam vpogled v preteklost, nas zabava, nam varuje identiteto in zgodovinske dokaze, ustvarja umetniška dela, nas opozarja na napake kaže nam zrcalo, kakšna družba smo! Ne glede na pravilnost tega njenega poskusa, da opredeli vsebinski pomen RTV za narod, je povedala pravzaprav vse, kar je in kar naj bi bila v prihodnje naša hiša RTVSLO. Nekdo, ki je kompetenten, je še sporočil javnosti, da je zdaj RTV SLO res razbremenjena političnih strank in prvič v Sloveniji poklicana, da na izkušnjah iz preteklosti in predvidenih trendih razvoja oblikuje svoje poslanstvo, opredeli strategijo in določi cilje s prioritetami, ki jim bo sledila v prihodnje. Vzemite si čas za razmislek, posvetujte se z ljudmi, ki jim zaupate in poslušajte tudi strokovnjake vendar ne samo iz fakultete za družbene vede.

Ne spadam med tiste, ki bi vam lahko pomagali na novo oblikovati poslanstvo institucije, ki jo vodite, se pa poskušam vživeti v potrebe slovenske družbe v teh časih in na tej podlagi podati nekaj pobud. Tako kot dolžnost nas vseh je tudi vaša, da prispevate svoj delež k odpravi umetno ustvarjenih sovražnih odnosov med Slovenci zaradi dogodkov izpred 80 let. Osebno bi to konkretizirala tako, da RTV SLO v svojih programih izločuje prepoznane govorce o teh odnosih in dejanjih in morebitno njihove nezadovoljstvo usmerja v obravnavo poklicnim institucijam ki soupravljajo z RTV. V nobenem primeru pa s te tematike ne bi ustvarjala junakov. Vsi se tudi moramo zavedati, da družbo bogati in njeno tolerantnost ter ustvarjalnost spodbuja nenehno izobraževanje v vseh oblikah in vsebinah. Še posebno pomembno za naš razvoj je izobraževanje iz področja humanističnih ved, znanje, ki bi ga morale obvladati gospodarske, politične in podobne elite in vključuje tudi etiko v poklicnem delu. Kot tretja sestavina poslanstva bi naglasila ustvarjanje v kulturi, zlasti v literarnem delu in njegovih povezavah s svetovno literaturo ker bomo sicer vsak čas postali anglosaksonci po miselnosti in delovanje kar nas bo izoliralo od naprednih narodov v svetu. Imam sicer še veliko pobožnih želja, da bi jih RTV SLO upoštevala pri oblikovanju svojega poslanstva, bom pa opozorila le še na »novinarsko avtonomijo«. Izjemni ugled bi si pridobila, če bi v svoji hiši dovolila poročati le tistim novinarjem, ki neodvisnost novinarskega poklica tudi dokazujejo s svojimi poročili, pomeni najmanj to, da dogodek znajo enakovredno pogledati in oceniti iz vseh zornih kotov, iz različnih prepričan in šepetalcev.

Lepo in koristno bi bilo, da ostajate in v praksi uveljavljate način dela, ki ste ga opisovali v intervjuju v Delu. Predvsem zaposlenim, ki v vsaki situaciji stojijo RTV hiši ob strani zaupajte in jih primerno počastite, da bodo vzorniki tistim, ki bodo prihajali in krojili usodo RTV v prihodnje. Ne pozabite, da Slovenija ni samo Ljubljana, Slovenija smo vsi, ki ustvarjamo od Triglava do Kolpe in od morja do Goričkega. Pozabiti tudi ne smete, da je javnost tista, ki uresničuje vsako odločitev političnih, gospodarskih in drugih elit zato je nujno, da vašo hišo bolj zanima večina, le-ta pa mora biti obveščena pred sprejetjem odločitve - pravočasno, verodostojno, njeno mnenje mora elita poznati, predno se v parlamentu pritiska na zelene gumbe. Sicer pa ste inženirskega stanu in zato sistematik kot sem imela priliko spoznati z vašo inovacijo pred desetletji na razstavi v Bruslju. Najbrž je malo predsednikov uprav s tako obsežno načelno podporo kot je trenutno dana vam. Srečno!

Spremljate spremembe v naši RTV hiši?

Pleterje. 20. julij 2023

V našem kraju je Kartuzija Pleterje izjemno pomembna institucija, spoštovana tudi od različno mislečih oblasti že od leta 1403 pa vse do današnjih dni. Status uglednega samostana si je pridobila predvsem z svojimi gospodarskimi dosežki in s svojo vključenostjo v lokalno okolje kar je osnovna značilnost kartuzijanskega reda. Tega pa je ustanovil sveti Bruno leta 1084. v Chartreuse.

Na Slovenskem je Kartuzijo Pleterje ustanovil 14. julija 1043 celjski grof Herman II. in v treh letih dokončal tudi samostan z čudovito gotsko cerkvijo, ki je danes reprezentativni turistični objekt. Kartuzijanci obdelujejo 30 hektarov plodne zemlje. Od tega se sadovnjaki, vrtnarije in pašniki nahajajo znotraj samostanskega obzidja, vinogradi, njive in travniki pa izven obzidja. Pridelujejo po naravni poti in ponujajo na trgu sadje, grozdje, sadike jabolk in hrušk, gojijo ovce, čebele in ribe ter predelujejo grozdje v vino, sadje pa v sokove ter žganje. Stoletja že Kartuzijanci uspešno sodelujejo z okoliškimi kmetijskimi pridelovalci, spoznanja njihovih raziskav na področju kakovosti kmetijske produkcije s pridom uporabljajo pri obdelavah obširnih polj, vinogradov in sadovnjakov ne samo na šentjernejsko krških poljih in goricah pač pa tudi v drugih kartuzijah in v evropskem kmetovanju. Zadnja desetletja so zaposlili ekonoma-agronoma in tako načrtno obogatili povezave s svojimi kupci kot tudi z agronomsko stroko, da ne omenjam njihovih prizadevanj za ohranjanje naravnega načina pridelane hrane, ki je pri njih tradicionalna in zato vzgled konkretne skrbi za varovanje narave. Prav s tem so razširili svojo ponudbo na poučevanje dediščine, ki ne ogroža narave tako v bivalnem okolju (muzej bivalnih enot z dodatkom domače obrti) kot v degustaciji pridelkov in s tem razvili posebno turistično ponudbo in promocijo celovitih prizadevanj sožitja z naravo.

Nekaj njihovih pridelkov je enkratnih, vrhunskih v svetovnem merilu. Najpogosteje je omenjena steklenica z hruško in žganjem - Pleterska hruška, ki je verjetno še vedno prisotna v vsaki hiši, vsaj na Dolenjskem zagotovo. Poleg kakovostne vsebine je hruška tudi dizajnerski presežek iz razgradljivega materiala, estetsko oblikovana svetilka menihov, ki se sredi noči podajajo iz svojih celic k skupni molitvi. Eden od odgovornih menihov za Pletersko hruško nam je v samostanskem sadovnjaku pokazal obešene steklenice z zametkom hruške, ki v steklenici raste, dozoreva in dozori.

Pleterska vina so seveda butična, ne samo zato ker jih je malo, so izjemne pijače, narejene po stoletnih postopkih, s pomočjo katerih pridobijo posebno aromo in okus. So močna zato se jih ne žlampa ampak jih mora pivec uživati po pravili pivske kulture. Mi smo se jih privoščili ob slovesnostih, morda še ob praznikih, za mene je najboljše njihovo belo vino, nisem pa strokovnjakinja in ocenjujem le subjektivno.

Jeseni se založimo z pleterskim sadjem, moja družina z jabolki. Sorte, ki jih na trgu težko najdeš, pojemo običajno že pred novim letom. Vsekakor pa moram še povedati, da brez nakupa sira iz Pleterjev ne odhajamo. Je okusen in nekaj posebnega za samostojno dopolnitev pri pogrinkih. Še bi lahko naštevalo, toda bolje bo da greste sami k prijaznim menihom in njihovemu ekonomu in se pustite poučiti kaj je dobro in zakaj.

Ste kdaj obiskali trgovinico Kartuzije Pleterje?

Kostel, 19. julij 2023

Naša najbližja pot na Jadran pelje tudi mimo graščine Kostel, lepo obnovljenega gradu z namenom, da bi tem oddaljenim ljudem od centrov oblasti in kulture, omogočil kar se da dobre zaslužke in jim vlil upanje v možni razvoj njihovega prvinskega domovanja. Že vrsto let opazujem to graščino na izzivalni vzpetini nad Kolpo, z veseljem bi napisala o čem novem na njej. Zgodila se jim je pri slapu čiste studenčnice polnilnica manjše kapacitete in v potrošniki smo lepo sprejeli njihovo ponudbo. Zdaj je polnilnica že nekaj let prepuščena naravi. Neposredno ob njej je lepo urejeno počivališče, vedno kdo tam počiva v hladu, na prijazni klopci z malico na mizi in kostelsko studenčnico v kozarcu. Le idila.

Kostel je občina, s povprečno starostjo prebivalstva nekaj čez 50 let, redko poseljena. Živi v iluziji, da bo država oblikovala svoj interes do tega okolja in zagotovila nepovratna in kohezijska sredstva za udejanjanje njenih potreb. Če je verjeti javno objavljenim informacijam Kostel nima lastnih finančnih in kadrovskih možnosti, da bi sam razvijal donosne projekte. Nisem prepričana, da organi države razmišljajo enako oziroma, da sploh vedo za pričakovanja te male občine in njenih vedno starejših prebivalcev. Obnovljeni grad Kostel sameva, podjetniški inkubator je postal skladišče in ni organizatorja za prodajo studenčnice, znano tudi ni kako razmišlja država.

Pobrskam po turističnih načrtih Slovenije in ugotovim, da je občina Kostel sprejela Strategijo razvoja svojega turizma že v letu 2010 in zaupala njegovo izvajanje Zavodu za kulturo in turizem/TIC Kostel. Strategijo so oblikovali turistični profesionalci in nakazuje tudi koristi nacionalnega turizma, če bi se ponudba Kostela vključila vanj. Dobro bi bilo, da se nad tem zamisli Martin Južnič, ki je naredil prvi odločnejši korak v turizem Kostela.

Zakaj pišem o Kostelu? Predvsem zato, ker je Kostel »Trnjulčica«, njeno prebujenje in s tem koristi za Kostel in nacionalni turizem, pa je odvisno od vlaganj, ki jih bo država namenila turizmu. Če bo turizem še naprej vlagal le v Bled, Postojnsko jamo, Lipico, Portorož in podobne nenasitne turistične centre, svetovnim turistom in popotnikom ne bo mogel ponudil nekaj posebnega, poučnega, trajnostnega in prijetnega pokrajine Kostel. Vlaganja v Kostel bi bila več namenska, poleg turizma bi se krepilo lokalna pridelava in predelava, obnavljala kulturna dediščina kot šola za mlade, ki bodo morali spremeniti nabavne navade zaradi zelene proizvodnje in nastajali bi zagotovo čezmejni in regionalni projekti, se širilo znanstveno raziskovalno delo, celo delovne brigade bi bilo smiselno ponuditi za pospešitev uresničevanja nekaj dobrega, Pristojno ministrstvo naj si ogleda Swot analizo omenjene strategije in naj z turističnim združenjem zasnuje skupne turistične naložbe v državi z več pomeni kot je hotelska ponudba ali donosni projekt posameznega lastnika kapitala. Naša država je premajhna, da bi razvila profesionalne institucije za zaščito interesov večine svojih državljanov, zato pa mora voditi specifično naložbeno politiko, ki ne bo omogočala razslojevanje prebivalstva glede na premožnost.

Minister za gospodarstvo je že opozoril javnost, da slovenski šport pokonci držijo starši športnikov in športniki, ki za sendvič ali še to ne neumorno trenirajo, športna infrastruktura pa je vprašljiva. Upam, da mu to ne bo potrebno izjaviti za turizem.

Kaj menite, bi imeli več od turizma, če bi razvili nove turistične ponudbe?

Razumeti Bardot. 18. julij 2023

Na naši TV si ob nedeljah lahko ogledujemo nadaljevanko Bardot, zgodbo znamenite francoske igralke, pevke in oblikovalke neštetih novih zamisli v modi, bivanju, pravzaprav na vseh področjih, ki so delovanje ljudi. Ne vem kaj bo nadaljevanka še povedala v prihodnje, vem pa, da tisti, ki smo živeli v istem času kot Bardot, nismo podoživljali njenih doživetjih z moškimi pač pa občudovali mladenko, ki si je brezkompromisno prizadevala za uspeh spolne revolucije kot enega od predpogojev za izboljšanje položaja žensk.

Zgodovina pripoveduje, da je bilo v preteklosti že več spolnih revolucij. Nastajale so predvsem z namenom, da se odpravljajo razni neutemeljeni pritiski na ženske, ki so se kot ekstremi pojavljali v družinah, v cerkvenih ali gospodarskih okoljih. Tudi proti leta 1960 so nastajala nova družbena razmerja. Tradicionalno spolno vedenje je odmiralo zaradi naraščanja predporočnih spolnosti, spolnih bolezni, rojstev zunaj zakonskih zvez, mladoletnih staršev in podobnih pojavov. Psihologi, znanstveniki, kulturniki ter družbena gibanja so pod nazivom Kontrakultura sprožili spolno revolucijo zaradi škodljivosti takratne spolne represije. Želeli so raziskati telo in um ter osebni jaz osvoboditi moralnih in zakonskih spolnih omejitev, pa tudi morale na splošno. Širilo se je prepričanje,da je erotika normalen del življenja, ki jo ni smiselno zatirati v družini, veri ali državi. Razvoj gibanja se je pospeševal z razvojem kontracepcije, porodništva, antibiotikov. Rodila se je generacija »baby boom« predhodnica srednjega sloja na trgu.

V tovarne in institucije smo prihajali prvi diplomanti fakultet, ki razen veliko dobre volje in pripravljenosti na delo, nismo imeli konkretne predstave o razmerjih, ki v kolektivih, ob delu in na trgu nastajajo. Naši vzgojitelji o tem niso vedeli kaj več od nas, moja babi je samo govorila bodi pridna, ubogaj in ne pozabi na boga. Na kraj pameti ji ni padlo, da bi jaz sama lahko postala oseba, ki ji zaupa veliko ljudi, ki mora najti rešitev kadar drugi odpovedo, ki je plačana zato, da je vedno na razpolago ljudem, podjetju, družbi. Priznati smo si morali tudi, da nismo brezmadežni in da dobrih naukov iz preteklosti ne moremo ohranjati ne da bi jih posodobili pa naj gre za kolektivno odgovornost, odnosi med verujočimi, sodelovanje z različno mislečimi ali različno spolno usmerjenimi.

Igralka Brigitte Bardot je upodabljala spolno osvobojene like. V svojih filmih je do življenja nakazovala strast in zato bila ena najbolj znanih seks simbolov v času zadnje seksualne revolucije. Ostaja velika ikona sprememb, ki jih je prinašal čas pred petdesetimi leti in so vidne zlasti v njenem filmu In Bog je ustvaril žensko, posnet po eseju Simone de Beauvoir. Njeni filmi so se z velikim uspehom predvajali po vsem svetu, Francija je od njih imela večjo materialno korist kot od svoje avtomobilske industrije. Bardot je prejela državno odlikovanje Legije časti.

Bardot je bila močna osebnost, slovela je po svoji odkritosti, zavzemala se je za pravice živali in ni ji bilo vseeno kaj se dogaja z njeno domovino. Stroške svoje angažiranosti pokrivala s kapitalom Fundacije Bardot. Zaradi svoje pronicljive odkritosti se večkrat znajde na sodišču in plačuje kazni. Želim si, da bi se nadaljevanka o njej usmerila v njen bistveni prispevek k emancipaciji žensk.

Kako pa vi gledate na pomen njene erotike?

Blagodejno morje. 17. julij 2023

Jadran je sicer naš v zelo, zelo omejenem obsegu na svojem severu, večina krajev, tista, ki smo ga vedno imeli najrajši kot so Pašman, Rab, Makarska, Korčula in mnogi drugi so zdaj za nas politično občutljiva tujina. Iz tega razloga me Jadransko morje najprej spomni na mamo, ki ga je neizmerno imela rada, posebno kadar je valovilo. Ulegla se je na valove in pesnila pesmi, se smejala in brezskrbno uživala.

Letos sva bila z mlajšim vnukom sama. Zjutraj sva poležavala, se zgodaj odpravljala na kopanje, uživala v prijetnem morju in se pred vročino skrivala v garsonjeri. Sobote in nedelje že ne omogočajo uživanja, ker je preveč kopalcev in vse naprav zasedene. Tudi čez teden sva srečevala znance in prijatelje, vendar posebna družba tudi ni bila posebno želena prav zaradi izogibanja vročini. Hranili sva se slabo, v pretežni meri tortila, pica , lignje, sadje in pijača. Po večernem kopanju je bil na vrsti ribolov, karte,TV in seveda igrice na tablici, pametni telefoni in podobna ropotija. Mojim nogam je morska terapija prijala, bolje se počutim, lepo bi bilo, če bi vsaj nekaj časa blažila mojo pohodno okorelost. Sina, ki je prihajal po naju, sva pričakovala že okoli devete ure a sva se motila, kar celo uro je porabil, da je prečkal krožišče pred Krkčkim mostom in še nekoliko več smo ga porabili ob vračanju domov sredi dneva. Prometni kolaps bo za primorje usoden in vlaganja v ceste bodo kreirala donosnost turizma v tem delu Jadrana.

Pri meni doma je bilo poleg časopisov in revij tudi polno obvestil, povabil in neizogibnih prospektov. Nakopičilo se je polno stvari za pranje in likanje, moje rože so bile žejne, robot na vrtu je moral nadaljevati s košnjo, tudi za prehrano je bilo potrebno poskrbeti, uf, bilo je bolj vroče kot na morju, zlezla pa sem lahko le pod tuš. Kar lepo sem napredovala od ene do druge problematike in po dveh dneh sem že pri blogu. Ta prvi je pisan že vedno pod vtisom morskega ozračja in prijetne skrbi vnuka za moje dobro počutje. Ne morete si misliti kako se prileže, če kdo poskrbi za vas ne da bi ga morali prositi za usluge.

Na morju nisem imela računalnika in nisem mislila na blog, bom pa poskusila kaj zanimivega povedati v prihodnjih dneh. Med tem ko sem sama uživala, se je v Sloveniji marsikaj dogajalo, kar bi bilo vredno po komentirati. No, moje mnenje najbrž danes ni opazno, kot pa vidim po komentarjih, se ljudje le zanimajo za pomirjanje duhov, za sklepanje pomembnejših poslov, za uspehe ali neuspehe posameznikov iz vrst elit in podobnih dogodivščin na javni sceni. Aktualne so postale naložbe v sklade, celo tvegane pa tudi v obveznice saj ljudje varčujejo kar se da v prepričanju, da si bodo olajšali življenje v novih krizah - tokrat predvsem podnebnih in digitalnih, večina je tudi obupala, da bomo na svetu ohranili mir, žal upada vera, da bi se vsi skupaj poboljšali.

Sicer pa v žgočem juliju in verjetno tudi avgustu ne moremo pričakovati ne vem kakšne aktivnosti posameznikov ali institucij, kot kaže pa se bo nadaljevalo šikaniranje posameznikov, ki jim ljudje še zaupajo kot je na primer naš napredni škof ali vizionarski kulturniki. Upam tudi, da starši berejo opozorila zdravnikov in analitikov o tem, kako slabe posledice povzroča upadanje bralne kulture med našim potomstvom in da se bodo začela resna prizadevanja za zmanjševanje interesa otrok za digitalne igrice. Poskusite se na dopusti o tem pogovoriti s svojo družino.

Kako boste preživeli poletje?

Forma viva Kostanjevica, 16. julij 2023

Kdo od nas bi si leta 1961 mislil, da bo projekt za katerega smo pod vodstvom Vilme Pirkovič zbirali začetni kapital, živel in deloval še v letu 2023 oziroma, da mu ni videti konca. Leto 1961 je bilo v Kostanjevici več kot živahno. Umetnostna zgodovinarka Špelka Valentinčič je snovala konservatorski načrt obnove samostana, šolski upravitelj Smrekar je bil agens gibanja za ustanovitev Galerije in Forma vive, že omenjena Vilma je iskala investitorje, med njimi je nagovarjala tudi direktorja Krke mr. farm. Borisa Andrijaniča, ki nas je potem zadolževal za izvedbo. Kje so se Jakob Savinšek in Janez Lenassi našli z omenjenimi izvajalci priprav mi ni ostalo v spominu, vem le, da je sodelovala tudi igralka Mila Kačič in bilo nam je v čast, da smo se lahko družili. Mi smo se ukvarjali s Formo vivo Kostanjevica, kako je bilo s Sečo in Ravnami pa mi ni znano. Na prvem simpoziju je bilo kar veliko kiparjev, ki so iz hrastovega lesa, značilnega za Krakov gozd, ustvarili skulpture razstavljene po samostanskem travniku. Otvoritev razstave je bila velika slovesnost z številnimi kulturnimi in državnimi gosti. Naslednja leta je bil simpozij vsako leto, od 1966 dalje pa je bil bienalni vse do 1988 ko je prenehal delovati in se je obnovil šele čez 10 let. V Kostanjevico so bili vabljeni kiparji iz celega sveta z razpisom in tako je še vedno, Postal je ena največjih likovnih manifestacij na Slovenskem in je najstarejši še vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. Na ogled je že več kot sto skulptur razstavljenih v parku v celoti obnovljenega samostana v katerem s prostori razpolaga Galerije Božidarja Jakca, samostanska cerkev pa služi koncertni dejavnosti Galerije.

udovito naravno okolje nekdanjega samostana in še posebno arkadno veliko dvorišče v notranjosti, so kot naročeni za velike kulturne prireditve. Po obnovi prvih prostorov v šestdesetih letih preteklega stoletja smo na tem dvorišču občudovali ljubljanski operni ansambel, Vilmo Bukovec in Ladka Korošca v operi prodana nevesta. Pozneje so bila gostovanja gledališč bolj v drugem planu, vodstvo Galerije pa se je posvečalo stalnim in občasnim razstavam, umetniškemu opusu Božidarja Jakca, Pletarskega samostana, Toneta Kralja in drugim, Prirejal je kulturna srečanja, poskrbel za izdajo knjig o samostanu, umetnikih, razstavah ter tako oblikoval pomemben kulturni center države in Kostanjevice. Trenutno ima Galerija odlično in strokovno usposobljeno vodstvo, ki skrbi za prestižni nivo tako razstav likovnih del kot prireditev in založništva. Pisala sem že o zgodovinsko pogojeni razstavi Upor, o prireditvah na Krkinih kulturnih večerih, zdaj že pripravljajo sobotno slovesnost v čast Mednarodnega simpozija kiparjev. Galerija ima odprte številne delavnice po vsebini vezane na kulturno vzgojo in ustvarjanje v kulturni sferi. Zanimivi so njihov ogledi razstav pred otvoritvijo ali po njej, kje si je možno bolj počasi ogledati tisto kar te najbolj zanima. Galerija tudi skrbi za delovanje Lamutovega salona kjer so manjše vendar odlične razstave gostujočih likovnih umetnikov v manjšem ali tematskem izboru. Redni gost v prostorih Galerije je tudi Anton Podbevšek teater, ki deluje pod vodstvo znanega Matjaža Bergerja. Težko bi našla kulturno ponudbo, ki jo Galerija še ni ponudila in prav v tem je ustvarjalna moč njenega managementa. Direktor Milovanovič je redni obiskovalec razstav v širšem okolju in na državnem nivoju. Strokovni svetnik Narodne galerije Ljubljana ima pogosto predavanje o likovni umetnosti v Galeriji ali pa predstavi neki kulturni program, ki nas razveseljuje. Hvala, da nam pomagate čim bolje razumeti umetnost.

Bi sprejeli vabilo na prijeten sobotni izlet v Kostanjevico?

Okoljska kriza in mladi. 15. julij 2023

Kot nekdanja urednica ene od rubrik revije Rast, se čutim še vedno povezana s to zanimivo publikacijo in jo z veseljem prebiram od začetka do konca. Revija je sedaj tematska, uredniški odbor popolnoma pomlajen s kompetentnimi dopisniki, užitek jo je prebirati in tale blog ima namen, da vas usmeri na to branje pa tudi da si ogledate enkratne fotografije mestnih dreves, s katerimi so opremljeni teksti.

Zadnja številka Rasta je posvečena okoljski krizi in ukrepom, ki jih kompetentni ljudje predlagajo za upočasnitev ali celo odpravo te krize. Najprej nam arheologa pojasnita sušne razmere na ozemlju germanskih in slovanskih plemen ter ugodnosti za kmetovanje na ravnicah Dolenjske in v Posavja koncem antike kar pojasnjuje prodor omenjenih plemen na ozemlje Rimskega cesarstva. Sledi intervju z direktorjem Ceroda, ki nam nazorno pojasnjuje prizadevanja te institucije, da bi odpadke reciklirali in kot neuporabne zmanjšali na 20%. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto nas seznanja z bistvenimi spremembami v naši družbi glede prehrane in s tem kako kmetijstvo te spremembe upošteva v ekološki pridelavi, pri vzdrževanju okolja in pri sodelovanju z drugimi gospodarskimi panogami. Za kakovostno življenje v mestih so pomembne ozelenitve, posebno mestna drevesa ugotavlja Peter Železnik, izraža zadovoljstvo, da v našem okolju zgledno poskrbimo za mestno drevje in smo celo sprejeli v ta namen pravila ravnanje z njimi. Zanimivo je opisan odnos mladih do varčevanja z energijo in snovmi znotraj planetarne omejitve. Zagovarjajo smotrnost lokalnih električnih omreži med elektrarnami različnih vrst. Mag. Tisov opozarja na pretiravanje pri gradnjah bivališč in s tem na vedno večje onesnaženje. Poudarja pomen trajnostne gradnje z domačimi materiali kot so les, slama in zemlja. Natalija Zanoški je proučila nekaj primerov nedovoljene gradnje in opozarja na previdnost pri nakupu vikendov in zidanic. Rast nam predstavlja uglednega novomeškega likovnega umetnika slikarja Jožeta Kotarja, ki ima retrospektivno razstavo v Dolenjskem muzeju. V počastitev Dneva zemlje je Ivana Milinkovič nanizala primere dobre prakse vlaganj v naš planet - res nekaj dobrega. O prilagajanju na podnebne spremembe podaja svoje ugotovitve tudi krajinska arhitektka Urška Didovič. Opredeljevanje do okoljske problematike zaključuje seznam knjig tega žarna, revijo pa Zapisi o Karolu Novaku, množični potrošnji v Brežicah in romanu Svet je senca.

Zgodi se, da sem v zadregi pred resnim pristopom mladik k reševanju okoljskih problemov v nasprotju s podjetniki, ki se nikakor ne odpovedujejo nafti in strupenim snovem. Kot nam pripovedujejo mediji prav podjetniki akumulirajo največ dobička tudi iz naslova inflacije. Da je ironija še večja prevzemajo mladi nasledniki dobičkonosnih podjetji navade in izkušnje prednikov. Vendar stvari niso tako enostavne, prenehanje črpanja nafte bo možna šele, ko bo izumljeno drugo gorivo, ki ne uničuje narave, strupene snovi in zemlje poganjajo digitalizacijo, ki je več ni možno nadomestiti z drugimi rešitvami in ki še ne pozna nestrupenih snovi za izdelavo računalnika in njegovega vezja. Kaj naj nadomesti energetsko pregrešno zahtevno produkcijo jekla in aluminija ali pa vprašanje, kaj naj nadomesti ta dva gradbena elementa? Evropa namenja milijarde za inovacije na teh in sorodnih raziskavah, učinki bodo čez čas! Človeštvo je v neverjetni zagati in potrebuje veleume, da si bo našlo rešitve! Skupni um človeštva pa bo svoj del dodajalo tako, kot so prikazali mladi v tej številki Rasta.

Kakšen je vaš doprinos k varovanju okolja?

Naša Vzajemnost. 14. julij 2023

Sredi poletja smo, vse govori o počitnicah, dopustih, še malo pa se bodo začeli kolektivni dopusti, toda naš zavod Vzajemnost na čelu z Jožico neumorno ustvarja. Tokrat smo prejeli upokojenski časopis kar na 140 straneh, zaradi zanimivih prispevkov in mojih obveznosti ga bom prebirala kar cel mesec.

Da imam pred seboj poletno številko je razvidno že iz naslovne strani in seveda iz zanimivega uvodnika odgovorne urednice, ki nam naroča naj si polepšamo počitnice pač na način, ki nam najbolj ustreza. Dobili smo navodila kam klicati, če so težave z našim računalnikom kar je super saj kar na prej posodabljajo programsko opremo, moram se prilagajati njihovim novostim in prav hitro se zgodi, da piknem kaj napačnega. Hvala predsednici države za priznanja prostovoljcem iz vrst upokojenih in čestitke dobitnicam in dobitnikom. Da je sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi že vemo, da pa mladi podjetniki odklanjajo materialno obveznost do starih staršev jim pa ni prav v čast, pa še zastopnica trgovcev je zraven. Paliativna oskrba bo nujna, moram razmišljati o njej, čeprav mi ne gre. Vodovnik pravilno ugotavlja, selitev na stara leta v drugačne svetove ne pride v poštev. Pitju vode nisem naklonjena, se bom pa potrudila, če mag. Bavčar priporoča, bom pa nadomestila tekočino s paradižnikom in papriko. Mateja Kožuh, ne verjamem, da spolno življenje kar traja. Likerje smo občudovali kot študenti, zdaj smo naklonjeni kozarcu dobrega vina, se vam ne zdi Mojca Koman. Neutrudna Lidija, ki opisuje čudovite družine, je tokrat predstavila Vezenje Ercigoj in ljubiteljsko dejavnost dr. Praperja. Hribarjeva, Glavinova in Železnikova nizajo poučna spoznanja o katerih se lahko kaj pametnega naučimo. Zgodbe muzikantov preberem najprej, hvala Vovko zanje, tokrat teče beseda tudi o naši Beltinški bandi, ki jo je opisala Neva Brun. Dobili smo predsednico Zdusa, srečno Zdenka Jan. Ljudje so zadovoljni na počitnicah, njihove zgodbe pa prijetne in tudi zgodovinske tako kot so zgodovinske objavljene legende, zgodbe nekdanjih podjetji in zgodbe neznanih naselij v Sloveniji, ki nam jih niza Boris Dolničar. Kar žal mi je, da nisem bila z vami na Braču, moralo je biti enkratno sodeč po reportaži. Vse ne morem našteti zanimivega v Vzajemnosti, ki jo ne morete kupiti, lahko pa se nanjo naročite in ne bo vam žal za tistih 20 in še nekaj evrov.

Res je veliko zanimivih medijev in mi v svojih letih jim ne moremo v celoti slediti. Odločati se moramo, kaj je naša interesna prioriteta in temu primerno izbrati spremljanje medijev. Sama se rada zatekam k zahtevnejši literaturi, težko izločujem zanimivosti iz različnih področji in vzamem si dovolj časa za pregled kaj je novega oziroma, kaj danes poudarjajo novinarske srenje. Radovednost nam kaže poti do informacij, ki nas zanimajo.

Bolj kot prebiranje pa bi bilo koristno, če bi starejši pisali zgodbe svojega življenja ter življenja okolja v katerem so živeli in ustvarjali. Manj bi bilo spornega o preteklosti, če bi starejši današnjim piscem nalivali čistega vina, kaj smo delali po vojni, zakaj smo bili politično korektni in kako smo skrbeli za blaginjo vseh ali vsaj večine. Potem ne bi prišli do besede razni Omerze, Puharjeva, Petrovčičeve in podobne mrhe, ki danes poudarjajo svoj prav o stvareh časa v katerem se še niso rodili. Ni nujno, da se zgodbe starejših tiskajo, izdajajo v obliki dragocenih knjig, samo zbirajo naj se in varujejo v hramih kulture, kjer ne bo nevarnosti, da jih kdo obravnava samo skozi svoje oči in pamet.

Ste že naročnik Vzajemnosti?

Moj kulturni dom. 13. julij 2023

Res vesela ter hvalevredna novica se je pojavila v medijih in zasluži kar se da primerno pozornost. V naši domovini je pristojno ministrstvo pričelo aktivnosti za obnovo delovanja nekdanjih kulturnih domov. Saj mi je kar nerodno imenovati nekdanjih, v mestu Trebnje kulturni dom deluje od konca vojne do današnjih dni, programe izvajajo številne organizacije civilne družbe, lokalna Glasbena šola, gostovanja in drugi. Poznam pa tudi primer Barja, kjer so občinski bosi podrli zadružni dom s kulturnim domom vred, obljubili 2007 leta Družbeni dom za vsakdan večje število prebivalcev. Prostor zadružnega doma je pozidan, stanovanja in lokali prodani, o društvenem domu pa še vedno ni ne duha ne sluha.

Imela sem to srečo, da sem bila vsa leta študija aktivna članica tako Kulturnega društva v Trebnjem kot na Barju. Sodelovala sem pri organiziranju prireditev, pri nastopih, pri izobraževalnih akcijah, v amaterskem gledališču, tamburaškem ansamblu in drugih dejavnostih zelo delavnih obeh društvih. Zadovoljstvo ljudi so nakazovale polne dvorane obiskovalcev prireditev. Rojevala so se mnoga dolgotrajna prijateljstva, duhovna rast sodelujočih in končno tudi dokončan študij večina v društvih delujočih članov. Pri svojem delu sem se ves čas delovne dobe srečevali z ljudmi, ki so delovali v omenjenih društvih, med seboj smo ohranjali prijateljstva in razvijali uspešne skupne programe. Zakaj so tako priljubljene in koristne dejavnosti po devetdesetih letih prejšnjega stoletja zamrle nisem razumela, še vedno ocenjujem to za slabost zlasti Zveze kulturnih organizacij in pozneje Sklada za kulturno dejavnost. Skrb za delovanje mreže kulturnih društev je bila prepuščena lokalnim elitam, ki ji niso posvečale potrebne pozornosti.

asopis Delo nas je pred dnevi seznanilo, da Art kino mreža in Nacionalna mreža KUDUS skupaj z pristojnim ministrstvom pripravljajo obnovo delovanja Kulturnih domov s programi izobraževanja, kulture, dopolnjevanjem šolskih aktivnosti, gostovanja osrednjih poklicnih kulturnih ustanov in podobnimi drugimi programi, ki bodo poživili sodelovanje krajanov in z ustrezno standardno infrastrukturo omogočili enake pogoje kulturnega ustvarjanja po državi. Ministrstvo razmišlja o stabilnih virih financiranja delovanja kulturnih domov, ki bodo zagotavljali kontinuiteto ustvarjanja tudi ljubiteljski kulturi.

V razpravi o kulturnih domovih, ki jo je organiziral Kulturni dom Kamnik, je neka dobra duša ocenila da kulturni domovi »ključno prispevajo k izgradnji in obstoju kulturnih scen raznolikih zvrsti in žanrov po državi ter krepitvi omikane, povezane, čuteče, strpne, razgledane, ustvarjalne in srčne skupnosti«*

V mojem mestu je bila ena od številk revije Rast posvečena ustvarjalnosti mladih. Njihova ustvarjalnost narašča ker vsako leto več mladih zaključuje študij programov sodobnih potreb družbe, želijo svoje znanje prenašati v dejanja za kar potrebujejo vsaj minimalne pogoje. Ugotovljeno je bilo, da ljubiteljska scena nima svoje infrastrukture, zato je obnova Narodnega doma z dvorano potrebna, nujna. Mladi umetniki, kmalu bo zapihal svež veter in morda bo Narodni dom res kdaj vaš!

*Delo 8.7.23.

Menite, da vaš kraj potrebuje kulturni dom?

Mestna središča. 12. julij 2023

V društvu Novo mesto je bil arhitekt Marjan tisti agens, ki je običajno sprožil razmišljanje o posodobitvah mesta iz različnih razlogov. Včasih se je njegova ideja rodila v razgovoru z gospodarstveniki, velikokrat v razgovoru s stanovskimi kolegi ali pri prebiranju arhitekturnih publikacij. Marjan je na naših srečanjih idejo prikazal, spodbujal razpravo in največkrat smo se po debati strinjali, da podamo predlog strokovnim službam občine v razmislek. Tako nas je postopoma navajal na čim širši pogled meščana na dolgoročni razvoj svojega mesta, na iskanje kakovostne rešitve, predvsem pa na aktivno občansko prisotnost pri urejanju mestnega prostora. O Marjanovih in naših predlogih so razpravljali organi odločanja in v društvu smo večkrat z zadovoljstvom ugotavljali, da so bili naši predlogi umestni.

V moji zavesti je Marjanov način posredovanja zamisli ostal kot primer dobre prakse in se še vedno izkazuje kot moje zanimanje, kaj v mestu se spreminja, kaj je dobro rešeno, kaj pa še čaka na pravi trenutek. Z namenom, da bi bolje razumela urejanje mesta pa tudi lažje sprejemala arhitekturne predloge sina, spremljam tudi literaturo o mestnih problemih in o upravljanju mest, da so do ljudi prijazna in njihovim potrebam prilagojena.

Naše mesto se času primerno razvija, na določenih področjih nekoliko počasneje na primer pri uslužnostnih dejavnostih, na drugih pa v skladu s potrebami kot na primer pri zagotavljanju prostora podjetniških dejavnosti ali stanovanj. Mesto je zasnovalo svoj zazidalni razvoj v vse smeri in ne manjka veliko, da bodo Stopče, Mrzla dolina, Podbreznik, Prečna, Ždinja vas, Trška gora in Otočec njegove soseske. Nehote se poraja vprašanje, kako bodo te soseske organizirane, da bodo prostorsko in vsebinsko zadovoljevale potrebe meščanov. Bodo imele svoje kulturne hrame, športno rekreacijske površine, šole, zdravstvene postaje, pridobitniške dejavnosti, trge, spomenike, tržnice, turistične objekte in podobno mestno infrastrukturo ali pa bodo spalna naselja, morda z vrtički in parkirišči. Bo njihove potrebe zadovoljeval le Glavni trg ali pa bo potreben osrednji zborni prostor tudi v teh soseskah vsaj z minimalno opremo kot je na primer društveni prostor za dogovarjanje meščanov v soseski, park za druženje, igrišče in druge minimalne prostore za obseg populacije, ki je tu doma.

EU uresničuje projekt Novi evropski Bauhaus, ki naj bi temeljil na zeleni proizvodnji tako v materialih, gradnjah in bivalnih pogojih z minimalnimi odpadki in drugimi bremeni onesnaževanja. Naše mesto se bo pri svojem razvoju moralo prilagajati omenjenim tehnološkim novostim, prepoznati bo moralo svoj lokalni značaj in ga uveljavljati v praksi. Pri bodoči gradnji bo moralo v mestno strukturo vključiti novo rabo nekdanjih industrijskih objektov in opuščenih poslovnih prostorov, se odločati za optimalno višino objektov in skrbno odmerjati prostor za individualne gradnje. Ozelenitvam bo moralo biti namenjeno več pozornosti in več prostora, zlasti ulice mesta bo v bodoče moralo zaznamovati tudi drevje saj se bo treba izogibati betonu in asfaltu. Elektrarne se bodo širile po strehah, prav tako ozelenitve, čebelarstvo, vrtičkarstvo in morda še kaj, kar varuje vodo in čisti zrak. Gradnje po merilih novega Bauhausa bodo pripomogle k uveljavitvi javno zasebnega partnerstva, ki ga je snovati skrbno in brez špekulacij. Poseben problem mojega mesta bo zagotovo avtomobilski promet, ki ga bo moralo nadomestiti z ustreznejšim in zdravju bolj naklonjenim prevozom. Bo naše mesto zmoglo tako obsežno prenovo?

Ste pri gradnji svojega doma upoštevali opisane novosti?

Ivo Šprajc. 11. julij 2023

Po blogih o najtrših »orehih« naše sodobne družbe je res blagodejno pisati o Ivu Šprajc, slovenskemu Indiana Jones, ki po mehiških hostah išče zgubljena mesta ljudstev danes imenovanih Maji. Njihove današnje potomce sem obiskala in to je bilo med mojimi številnimi potovanji med najzanimivejšimi. Kar ostala bi pri njih, zdeli so se mi ljubeznivi in razumevajoči in res so se potrudili, da nam bi predstavili svojo zgodovino kar se da verodostojno.

Občudujem Iva Šprajca kot arheologa, arheastronoma, še posebej pa kot človeka z veliko mero poguma, ki si upa s svojo ekipo med divjad, neprehodno zaraščene gozdove in med ruševine, kjer bi se mu lahko zgodila kar koli, saj so že odkrita majevska mest polna presenečenj, naravnih lukenj in brezen, da ne govorim o verskih objektih z raznimi groznimi obrazi, mrtvaki in kaj ti jaz vem čem še. V Tikalu sem imela priliko videti marsikaj in zato si delo odličnega Ivana Šprajca lahko predstavljam.

Zgodovina, še posebno prazgodovina je moja slabost še iz gimnazijskih let in pozneje je samo naraščalo zanimanje zanjo. Do mojih današnjih dni so se omare napolnile z zgodovinsko literaturo vseh vrst, povezano tudi z verstvi, arheologijo in arhitekturo. Nisem se mogla posloviti od Kapadokije, Iliona, Rima, Grand kanjona, piramid, Palenque in še mnogih drugih. Muzeje sem zapuščala med zadnjimi in v Berlinu zaradi Pergamosa skoraj zamudila znameniti koncert. V Pumi sem se nekajkrat vrnila v razdejano zvezdarno ljudstev, ki jih je uničila Španija. Starine so bile žal predrage, da bi jih kupovala, imam pa omaro spominčkov, ki bodo morda v prihodnosti razveselile katerega od mojih naslednikov.

Razveselila sem se dejstva, da je SAZU Slovenije gospoda Šprajca imenoval za predstojnika Instituta za prostorske in antropološke študije. Ko ne bo več mogel na teren, bo v okolju SAZU-ja opisoval svoje poti in mladim ponudil spodbudne knjige v premislek.

Morda se pa motim in se bo na starost Ivo Šprajc usmeril v arheološke zanimivosti svoje domovine. Ni jih malo in niso nepomembne. Pri Trebnjem je še vedno pod koruznimi njivami Lotobicum, naselje Keltov, če nisem napačno obveščena v velikosti prvotnega Korinta kamor gre vsak v Grčijo namenjen turist. Kaj se ve, kako bi mojster pogledal na Mirnopeško Zijalo, kraške jame okoli Dobrniča in na ostaline Rimljanov raztresene po Dolenjski kamor zapičiš lopato. Res bi nas razveselil in bogato obdaril. Bosanskih piramid pri nas verjetno ni, res pa je, da malo vemo o življu na naši zemlji in presenečanj ne bi manjkalo.

Tole ponudbo seveda ni jemati resno saj ni v navadi, da bi se odlična strokovna moč ukvarjala z majhnimi zadevami, je pa vprašljivo, kdo naj zasadi lopato, da se arheološki ostanki lahko vključijo kot presežek v ponudbo kraja, pokrajine ali celo države. Seveda šteje tudi spoznavanje zgodovine območja, naših korenin in dejstev, ki nas navdušujejo za novosti. Mojster Šprajc je s svojim delo tudi spodbuda in nam zgled, da ostajamo vpeti v življenje in delo svoje sredine.

Ste že spoznali pomen arheologije?

Krepimo zaupanje! 10. julij 2023

Iz vseh koncev sveta prihajajo opozorila, da ljudje obupujejo nad stanjem duha dežele, da še tisto kar je dobro, uničujejo ujme in vročina, da so oblasti nespametne in ljudstvo zavajajo. Naštevala bi še lahko, kaj vse slišimo in vidimo ne da bi se nam skrivil las na glavi, izpraznila »Mizica pogrni se«, okrnila kakšna koli pravica ali onemogočila vožnja z avtomobilom na bencin. Res je, preveč je vsega tega tarnanja, borbe za oblast in poslabševanja razmer, toda sprašujem se, kako si zagotoviti normalnost v odprti družbi?

Najprej Ukrajina-Rusija, po poldrugem letu samo huje, še več nepripravljenosti za sporazumevanje, v Aziji nenehne vojaške vaje tako ob Kitajskem zidu kot okoli Vietnama, Tajvana. Afrika lačna zaradi zaprtih pristanišč na Krimu in pritiskov ZDA, Južna Amerika trpinčena od diktatorjev in mi v EU pod vedno večjim pritiskom militantnih skrajnežev, ki se vzpenjajo najbolj v Franciji, Nemčiji in Italiji, da ne govorim o naši domovini kjer so govorci, ki poleg vseh tegob sveta napovedujejo pri nas državljansko vojno in iščejo zdravo pamet. Analitiki poudarjajo, da se povečuje število skrajno desničarskih skupin na podlagi ver, antisemitizma in nasprotovanju Republiki. Povezujejo jih proti migrantski semitizem, obcesija za lastno nacijo, proti istospolnim porokam in fašistična ideologija. Omenjene skupine postajajo nasilne, izvajajo celo teroristične akcije, gojijo kult junaka iz zločincev, napadajo človekoljube organizacije , skupnost LGBT, povzročajo nered v mestih , se pretepajo in širijo nasilje. Vedno več orožja je med ljudmi, pripadniki skrajnih desnic pa organizirajo vadbe za ravnanje z njim. Vse manj je obsojanja takih dejanj in vse pogostejši pozivi, da se udari nazaj. Desničarske skupine že imajo svoje klube po večjih mestih, nastopajo po ulicah, opravljali bi delo policije in so aktivni zlasti na Twitteriu. Govori se, da so marsikje skrajne desnice že na oblasti ali pa tako delujejo in si na ta način utrjujejo svoj položaj med ljudmi za zmago na naslednjih volitvah. Mediji se že nagibajo k skrajnim desničarjem odvisno od svojih financerjev. V Franciji trdijo, da se je na dolgi rok gotovo bati režima, ki bi ga podpirali desni mediji, ker ima skrajna desnica denar in ideološko usposablja mladino. Skrajna desnica hoče ustaviti imigracije, vrniti priseljence in njihove otroke nazaj v svoje države, odpraviti posledice globalizacije in uveljavljati tradicije v novih časih.

Slovenski strokovnjaki družbenih ved so si enotni v ocenah, da desni politični pol pri nas ustvarja moralno paniko s tem, da kopira ameriške desničarske vzorce, odklanja gibanje LGBT, prikazuje nasprotnike kot necivilizirane barbare in podobno. Tako kot ameriška desnica tudi naša demonizira preteklost in želi zgodovino spreminjati po svojih zamislih in ocenah. Tako ali drugače se razpoloženje družb spreminja, v marsičem bistveno poslabšuje zato je opozorila zgodovinarjev, sociologov in filozofov na nevarnost skrajnih desničarjev potrebno jemati resno in pravočasno poskrbeti za obrambne mehanizme države in zaščito ljudi pred hujskanjem. Krepimo zaupanje ljudi v izvoljeno oblast.

Dobro oziroma nujno bi bilo, da se v Sloveniji bolje seznanimo z občansko znanostjo. Vključujoča družba je sestavni del trajnostnega razvoja zapisana v Agendi 2030, ki je krovni dokument trajnostnega razvoja sveta in izhodišče Evropske digitalne agende. Določa pa aktivno vključevanje in opolnomočenje splošne javnosti to je prebivalcev, strokovnjakov in raziskovalcev, ki niso znanstveniki v strogem pomenu - pri neposrednem razvoju rešitev, projektov, političnih strategij ter procesov skupnega pomena.

Vas zanima skrajnost v politiki?

Pospeševanja podjetnosti. 9. Julij 2023

Podkast, ki je trenutno najhitrejše rastoč medij, se s pridom uporablja tudi v spodbujanju podjetnosti posameznikov. Med uspešnejšimi podkasti je bil primer, ki je javnosti pojasnil izvor precejšnjega premoženja osebe povezane s politiko, njegov kapital pa naj bi bil spornega izvora, izkazalo se je, da so to dolgoročni prihranki za postopno nastajanje gospodarske družbe potem, ko oseba ne bo več sposobna terenskih naporov. Meni je ta podkast dal misliti zato, ker opozarja na sistematičnost varčevanja, dolgoročno osebno načrtovanje in jasno opredeljen cilj - ustvarjanje v drugačnih razmerah, kot se je oblikovala karierna pot govorca. Podjetnost ni trenutno razpoloženje, potrebno je vsaj šest let, da dostojno zaživiš z njo.

Novice o tem kaj počnejo ustvarjalni ljudje, posebno tehnični strokovnjaki in inovatorji, se hitro širijo po svetu in postajajo zanimivi predvsem za tvegani kapital, to je za naložbeno strategijo v hitro rastoča mala podjetja, ki nosijo višja tveganja a imajo potencial za višje prihodke. Slovenija do sedaj ni bila posebno zanimiva za tvegan kapital prav zaradi slabo razvite podjetnosti posameznikov ali gospodarskih družb v njihovi lasti. Večje možnosti za vstop tveganega kapitala se je nakazovala po sprejetju zakona o gospodarskih družbah in dopolnjena zakonodaja o zaščiti izumiteljskih pravic. Rast vložkov tega kapitala se povečuje šele zadnja leta, opazno hitreje pa narašča letos in to v podjetja, ki so specializirana za rešitve na področju genskega testiranja, ki se ukvarjajo z razvojem katalizatorjev naslednje generacije za gorivne celice ter za celovito prehransko rešitev z hladno stisnjenimi sokovi in obroki. Tvegani kapital zaznava predvsem možnosti izjemnih donosov na širjenju izvoznih trgov, krepitvi vseh vrst inovacij in naraščanja zanimanja kupcev.

Poleg donosa kapitala je tvegan kapital zainteresiran za pospeševanje poslovnosti in podjetnosti pri reševanju splošnih družbenih problemov zlasti za investicije z vplivom na trajnost poslovanja ter trajnost izdelkov in storitev. Tvegani kapital išče svoje bodoče izjemne prihodke in vplivne mreže tudi na področju upravljanja kapitala, ki vključuje izbor podjetji, njihovo prodajo in ustanavljanje, logistiko s programsko opremo za upravljanje dobavne verige, izkoriščanje obnovljenih virov energije in izravnava emisij. Tvegani kapital odpre svojo denarnico za ekipo, tehnologijo in trg, za vse drugo mora poskrbeti podjetnik.

Tvegani kapital ima svoja pravila in zakonitosti, ki jih mora podjetnik sprejeti in je njihovo izvajanje nadzorovano. Ne glede na to, pa je za podjetnika v finančnem smislu najboljša rešitev. V kolikor je dejanski donos dosežen na trgu in izražen v vrednosti dogovorjene valute dober, bo vlagatelj prejel dogovorjeni delež, če pa se pri donosu zapleta, časovno, tržno ali kadrovsko, lahko nastopi uveljavljanje nadzora, če donosa ni sta izgubila tako podjetnik kot tvegani kapital. Običajno je s tem zapečatena tudi usoda podjetja. V primerjavi s kreditnim ali delniškim odnosom je podjetniku v stiski lažje prebroditi »suha leta«

Za pridobitev tveganega kapitala ni nujno, da si registriran raziskovalec z množico objav v strokovnem časopisju, lahko si tudi občanski znanstvenih iz vsakdanjega življenja, ki pa ima podjetniško žilico in ustvarjalno moč v sebi, njegov projekt mora nakazovati donosnost ali vpliv na trajnost poslovanja oziroma na reševanje pomembnih družbenih izzivov.

Ste podjetni, bi sprejeli tvegan kapital?

Gremo na morje. 8. julij 2023

eprav nisem prepričana, da je pametno v tej vročini prebivati ob morju, me tja vleče, vleče tudi vnuk, ki ima v juliju en teden brez treninga in obveznosti. Pričakujem, da bo z njim zanimivo in prijetno, ker je nekoliko komika v njem. Zjutraj in zvečer ve bova kopala, sicer pa posedala na terasi, kaj dobrega pojedla in spala dokler bova hotela. Za vse to pa je se splača tudi na vroče sonce.

Krk je naše dolgoletno morsko zatočišče. Ko sem še delala mi je veliko pomenilo, da sem dopustovala pozimi in poleti. Smučali smo najpogosteje po avstrijski Koroški, poleti pa smo se zadrževali v Kvarnerju ali Dalmaciji dokler nisva s sinom zagotovila stalni kraj za letovanje. Večkrat sem bila tam sama, še večkrat s sinom, potem smo z njegovo taščo hodile z vnukoma za kar cel mesec, navadili smo se in morje je bilo vedno čisto.

Zadnja leta postaja Krk že preobremenjen z množičnim turizmom. Ima veliko plaž pa so vsa zasedena vse dni. Mir je zjutraj tam do devete ure, potem pa pripeljejo avtobusi, kopalci se razpršijo po plažah, polni so bifeji, prodajalne in vse, kar je kopalcu namenjenega. Krk zaživi proti večeru ko se iz ogromnega kampa družine usmerijo na sprehod po Rivi. Polno nas je in tja do 10 ure zvečer so tam klovni, ponudnik oslička za ježo, nešteti ponudniki domače lokalne pridelave in izdelave. Lahko greš v podmornico, na nočno vožnjo, ribolov, v muzej, akvarij, umetniške delavnice ali v dobro oštarijo. Družine v tem času tudi nabavijo kar potrebujejo saj so trgovine odprte pozno v noč. Krk ima zanimivo Galerijo, ulično gledališče, folkloro na starem mestnem trgu in seveda ogromno cerkev ter še večjo arhitekturno zapuščino Frankopanov. Vse, kar se je dalo v mestu, so prilagodili turistom in dobili zato številne uradne pohvale ter priznanja.

Moj mlajši vnuk je ribič in sama njegova pomočnica. Iz namočenega kruha mu delam kepice za na trnek in on jih nato ponuja ribicam. Če ima srečo ujame nekaj komadov, pazljivo jih očistim v morski vodi in zjutraj jih pripravim za zajtrk. Ko namaka trnek si ogledujem živahno pristanišče, turiste, navade in tradicije ob obali in novosti, ki jih vsak dan prinesejo novi turisti. Sva kot dva nebogljenca, če se nitka zaplete moram pomagati, če riba prime moram hvaliti in tako naprej, ribiško.

Kopališča na Krku so urejena, čista, simpatična in globoka. Od kar fanta plavata ju odnese do kopališke meje, manjši vnuk je večji del pod vodo in tako bo verjetno tudi v času najinega letošnjega bivanja.

V kampu Ježevac ima domovanje več najinih prijateljev in znancev, vem, da je tam Celjanka Silva in poiskal jo bom ter povabila, da gre z nama na male pečene ribice. Silva je nekdanja SDK-jevka, tudi ona pripelje na Krk vnuka.

Tokrat ne bova imela avtomobila zato se bova držala bolj doma, poklepetala z Jano, vnukinjo strica Jožeta, na njihovem vrtu morda obrala kakšno smokvo in natrgala peteršilja za juho. Teden bo minil kot bi mignil ne da bi se kaj dogajalo in to je pravi dopust!

Kje pa boste vi doživljali morje?

Naše nenehne dileme. 7. julij 2023

Po definiciji je dilema težaven problem, ki ga ni mogoče vedno zadovoljivo rešiti. Velik, da ne rečem temeljni problem je etična dilema, ki nastopi, kadar so naše profesionalne vrednote združene v konfliktu z moralnimi zahtevami. Današnje čase zaznamujejo številne dileme, ki državljanom povzročajo zaskrbljenost predvsem zaradi nepoznavanja pričakovanih učinkov. Ne vemo ali bo odločitev o dilemi koristna za večino ali manjšino ali celo za posameznika kar smo v naši državi že doživeli. Poglejmo samo naše zagate ob odločitvi kam z otrokom po končani devetletki? Več kot 200 otrok ni našlo šole, ki bi jih sprejela v srednješolsko izobraževanje. Veliko dilem je v prehrani, nismo samooskrbno preskrbljeni, radi bi zmanjševali rabo mesa in se bolj zdravo prehranjevali. Dilema dnevnega značaja je ali več športa ali kulture. Naj porabimo več časa za skrbno nabavo ali še skrbnejšo pripravo hrane, prati s praški ali kako drugače, polivinil je postal sovražnik, in tako dalje, vsak dan, vsa leta. Kaj vse je potrebno vedeti, da razumeš dečka, ki ne bere knjig, mu je sveti gral pameten telefon, kopičijo se mu dileme.

Še pomembnejše so dileme človeštva. Prav zdaj potekajo najpomembnejše skupščine delničarjev, ki jih spremlja dilema neravnovesja med delom, življenjem in kapitalom. Okoljevarstvene dileme prihajajo z vremenskimi spremembami, izčrpavanjem zemlje, odpadki kar vse se navezuje na delo, življenje, zdravje in varnost. Tu so dileme, ki nastajajo zaradi napredka tehnologij, delovnih orodji, spreminjanja informacij v tržno blago, dileme globalizacije, družbene pravičnosti. Z razvojem znanosti nastajajo etične dileme povezane z geni, orožjem, umetno inteligenco in varnostjo. Tehnologija in družba se nenehno razvijata kar rojeva nove dileme in tako se nam prikazuje tudi prihodnost, polna novih izzivov. Strokovnjaki menijo, da je pomembno se zavedati teh novih dilem in si prizadevati za njihovo mirno reševanje, da bo prihodnost vedno boljša.

Svet postaja zahtevnejši prav v času, ko neusmiljeno upada prebiranje literarnih del in drugega tiska, ko se nekontrolirano širijo za človeka in naravo škodljivi izdelki, energenti, ko zmanjkuje vpisnih mest za šolanje mladih , se kotijo vojne v vzhodni Evropi, ki jim ni videti konca in še mnogo drugega škodljivega početja človeka proti človeku. Neka mlada raziskovalka je danes zapisala in objavila »niso dovolj kritike, potrebna so dejanja«.

Informirani smo samo o najvišji eliti politike, ne vidimo številnih dejanj , ki so odraz vsak dan večjega zavedanja, da moramo varčevati, da izločujemo plastiko, da zmanjšujemo porabo energije. Bilo bi spodbudno, če ne bi Samo Lubej trdil, da v bankah ne vedo kam z našimi prihranki, če ne bi Kutinova svarila naj država že vendar kaj dobrega stori tudi za potrošnike, če ne bi stranka Vesna zahtevala novih pristopov v kmetovanju, železničarji v prometu, turisti o letalskih povezavah in tako dalje. Premalo vem, da bi oblikovala predlog toda eno je jasno, država se mora posodobiti, državni organi morajo operacionalizirati svoje delo in dosegati pozitivne vidne učinke, državni funkcionarji morajo voditi narod in ga usmerjati v uresničevanje prioritet, Slovenija potrebuje načrt modernizacije s prioritetami. Vse drugo so čenče za neodvisne novinarje, estrado Urškinega kova in blefa prodajalcev svojih podjetji.

Ste že razmislili, kako bi živeli v razmerah, ki jih narekuje varstvo narave?

Knjige poučujejo. 6. julij 2023

Mojemu sinu je nekoliko navdušenja za arhitekturno literaturo spodbudil prof. dr. Košir, kar nekajkrat sta o tem razpravljala, si celo izmenjala nekaj knjig, toda po odhodu iz fakultete so se sinu odtujile tudi te knjige. Njegova dva krasna sinova mu sledita, ker sam ne bere, tudi ne bereta sinova. Ne pomaga, da bere knjige njuna mami, izgovarjata se na očeta. Pametni telefon, vse je na njem, je njihova edina utemeljitev.

Pojasnjujem, da bodo v knjigah našli vse stvari, ki se jim bodo v življenju pripetile in bodo zanje morali najti rešitve sami. Opozarjam, da morajo spoznati kako se ohranja mir, kako pomembna je solidarnost, kako težko se uresničujejo želje in kje bodo spoznavali preteklost oziroma zaslutili prihodnost. Dostikrat poudarim, da so preveč enostransko informirani, vedo vse o odbojki pa nič o problematiki gospodarjenja v naši državi ali o poklicih, ki nam morajo biti dostopni, pa o delu na primer kmetov, tovarnarjev, umetnikov in drugih.
Iščem način, da bi vnuka seznanila z dejstvom, da šola ni edina njihova učiteljica, tudi starši ne morejo šolsko znanje dograjevati, ker se vnuka učita druge stvari ko so se jih učili starši. Naučiti se morata dograjevati znanja sama. Nisem bila do sedaj prepričljiva. Nisem ju prepričala, da znanje v telefonu še ni njuno znanje, še posebno ne, če se v telefon gleda samo na odbojko in res poneumljene igrice. Ker sama nikoli ne zaspim brez prebiranja knjige, sem neizmerno zaskrbljena in hudo mi je.

Vsak razgledan človek ve, da branje vpliva na naš značaj in izobrazbo, da preko branja spoznavamo razvoj jezikovnih veščin, bistrimo duha in pridobivamo znanje. Z branjem spoznavamo sloge pisanja kar bogati naš besedni sklad in omogoča kakovostnejšo komunikacijo. Če beremo različne knjige, dnevno časopisje, eseje in druga literarna dela, spoznavamo različne vrste besedil in različne sloge, kar nam omogoča, da razvijamo sebi lasten slog pisanja. Med branjem se zaposlujejo naši možgani, razvijajo osredotočenje, logiko, razmišljanja in domišljijo kar krepi našo kreativnost. Razne vsebine branja omogočajo raziskovanje posameznih tem kot so znanost, umetnost, zgodovina, spoznavamo različne kulture, njihove razvojne potenciale, raznolikosti ljudi kar vse nam pomaga, da odpravljamo rasne, spolne in druge predsodke. Literarna dela nam pomagajo razvijati empatijo do drugih likov, da se vanje vživimo, spoznamo njihovo razumevanje drugih ljudi, kar je pozitivno za razvoj našega značaja, medsebojni odnosov, zaupanja. Vse našteto in še mnogo dobrega nam prinašajo dobre knjige. Pomembno je spodbujani otroke, mlade in odrasle k branju in poskrbeti je za ustvarjalno okolje, kjer je branje cenjeno in spodbujeno. Z branjem bo otrokom in mladim omogočena osebna rast, ustrezno bo njihovo komuniciranje in bogatili bodo našo družbo.

Tako dobrih knjig kot jih založniki nudijo danes v mojem življenju še ni bilo. V Sobotni prilogi Dela nam knjige nenehno predstavlja poznavalka gospa Štaudohar, knjižnice ponujajo revijo Bukla, literaturo navajajo mladi raziskovalci, ki so v njej našli spodbudo do svojega ustvarjanja, tu so tudi knjige »starih raziskovalnih mačkov« in res zamujate skoraj vse, če ne berete veliko!

Kakšen odnos pa ima vaša družina do branja knjig, revij, strokovne literature,...?

Dobro je vedeti! 5. julij 2023

Eden od sektorjev v instituciji, ki sem jo vodila, je vsake tri mesece pripravljal poročila za organe upravljanja in družbeno politične organizacije vsake občine in regije. Poročila so morala biti izjemno pravilno sestavljena sicer se je po novinarski konferenci usul plaz kritik vodstev podjetji, ustanov, vseh zajetih v poročilih. V Republiki Sloveniji smo imeli skupno službo za analize, ki je pripravljala metodološke osnove tako, da so smo lahko vsi na enak način sledili gospodarskim gibanjem v svojem okolju in je ta služba lahko pripravila seštevek za upravljavce republike. Danes to delo opravlja samostojna državna agencija AJPES, njene ugotovitve pa se objavljajo tudi v medijih.

Namen poročil je bil in je še vedno ugotavljati stabilnost najpomembnejših gospodarskih družb, položaj posameznega podjetja v lokalni skupnosti in v državi ter njegov prispevek v proračune. Posebno pomembni so ti podatki za ugotavljanje kupne moči prebivalstva saj so sestavni deli poročila tudi število zaposlenih, stroški dela in prispevkih vplačanih v posebne blagajne kot so zdravstvena, pokojninska, stanovanjska in podobne. Ajpes je v preteklem tednu objavil poročilo za leto 2022.

Po skupnih prihodkih je prvi v Sloveniji Petrol s 1962 zaposlenimi, skoraj 8 milijard EUR vendar mu je ostalo le 19 milijonov EUR čistega dobička. Sledi mu HSE s 5,5 milijarde EUR. Skupina HSE, največji slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije iz domačih virov je največji zgubaš - kar 318 milijonov EUR. V jugovzhodni regiji je največ skupnih prihodkov ustvarila Krka d.d. 1,6 milijarde EUR, po velikosti slovenskih podjetji je na 6. mestu s 368 milijoni EUR dobička. Na 12. mestu najdemo Revoz, na 15. mestu Adria Mobil, na 52. mestu CGP, na 173. mestu Bartog in na 207. Avto Slak oba iz Trebnjega, 229. Adria dom Črnomelj, 231. Rem Trebnje, 241 Podgorje Šentjernej, 256 Tomplast Mirna, 265 Kolpa Metlika in 300. Terme Krka. Dvanajst podjetji iz naše regije se je uvrstilo med 300 največjih po skupnih prihodkih, ki jih je ustvarilo 11697 zaposlenih.

V Sloveniji je največ dobička ustvarila Krka d. d, med 25. najdonosnejših pa se je uvrstila na 10. mesto Adria Mobil. Med največjimi petindvajsetimi izgubarji ni podjetja iz naše regije. po številu delavcev je na prvem mestu Mercator, sledi mu Krka, na 21. mestu je Revoz in na 25 Adria Mobil.

Naložbeni venček« domačih delnic ostaja Krka, Luka Koper, Petrol, NLB, Sava Re. Strokovnjaki pravijo, da je slovensko gospodarstvo stabilno, obetavno in varno. Z drugimi besedami tudi lahko rečemo, da so zaposlitve stabilne, da ne bo nižjih plač in da bo kakšen EUR ostal za nakup delnic in nepremičnine ali pa za ustanovitev mikro podjetja za izumljanje novih zelenih tehnologij.

Opisano stanje doživlja letos številne spremembe tako v obrestnih merah kot v varovanju zdravja in povečanja tveganj. Iz tega razloga je dobro oblikovati tudi ustrezne rezerve v kakršni koli obliki.

V kaj boste naložili svoje denarne prihranke, da se bodo bogatili?

Mesto Trebnje. 4. julij 2023

Ko se po sedanji avtocesti pelješ iz Ljubljana proti jugu in zapustiš tunel na Pluski se ti na levi strani odpre neverjetno lep razgled na številne vasice, vasi, zidanice, vinograde, rečico Temenico in seveda na mesto Trebnje. Kot rojeni v tem romantičnem okolju, me najprej razjezi, da na tej lepi razgledni točki ni prostora za razgledno ploščad in ker moraš slediti prometu, doživljaš lepoto kraja dejansko samo bežno. Žal je postajališče Dul že za Trebnjem, vedno je tudi polno, razgled podoživljaš s pomočjo svoje fantazije.

V tem končku sveta, ki je križišče Mirenske doline s Temeniško, so ljudje živeli od nekdaj, najprej Kelti katerih mesto je še vedno zakopano pod njivami kmetov iz Benečije, nato Rimljani, ki so mu podelili status mesta in njihove ostanke danes Trebanjci skrbno varujejo saj so kot Slovani prav za prav njihovi neposredni dediči. Namesto oskrbovalne baze rimske cesto, so v srednjem veku Trebanjci skrbeli za pošto med Karlovcem in Ljubljano že okoli leta 1000, 100 let pozneje je dobil prafaro in 1351 status trga. Elito srednjega veka je Trebnje navduševalo, Ortenburžani so mu zgradili grad, ki pa žal danes propada, čeprav je nekoč služil celo Baragi.

ez Trebnje poteka 15. Poldnevnik, ki ga obeležuje spomenik na Vrhtrebnjem in točna ura srednjeevropskega časa pred vstopom v mesto Trebnje. Poznogotska cerkev je značilna veduta kraja. V svetu je Trebnje dobro poznano po Galeriji likovnih samorastnikov in njihovemu Taboru, ki deluje že od leta 1968. Najlepša in najbrž najobsežnejša svetovna naiva je doma v Trebnjem.

Omenila sem samo nekaj čudovitih biserov v kroni mesta Trebnjega, ki pa ni pomemben samo zaradi njih. Že v šestdesetih letih preteklega stoletja se je začela razvijati trebanjska industrija s še vedno pomembnim podjetja Trimo s ponudbo modernih strešnih rešitev, železnih konstrukcij in sorodnih arhitekturno gradbenih rešitev. V času, ko so strojne rešitve pospeševale obseg poslovanja je Trimo opremljal nastajajočo proizvodnjo z enostavnejšimi stroji, v tej tržni niši je akumuliral dovolj kapitala, da je z izdelki osvojil pomembno gradbeno področje večine razvitih držav v svetu. pozitivna je bila njegova vloga v širitvi podjetništva, saj je Trimo ustanavljal in posloval s številnimi kooperanti , ki so danes nosilci razvoja in napredka v mestu Trebnjem in širši lokalni skupnosti. In prav razvijanje podjetništva je vplivala na gradnjo industrijske infrastrukture, skupni gospodarski učinki pa so omogočili rast in širitev kulturne, športne, vzgojno izobraževalne in socialne dejavnosti.

Trebnje je lep primer usklajenega delovanja lokalnih elit s skupnim ciljem - izboljševanje lokalne blaginje. Mnogo še manjka, a obstajajo nastavki, da bo nekoč Trebnje spet razvijalo velike projekte kot so obnavljanje uspešnejših metod pri samooskrbi prebivalstva, angažiranje raziskovalcev in ljubiteljev arheologije pri ustvarjanju osnov za turizem, širitvi bivalno privlačni stanovanjski gradnji, tradicionalne kulturne prireditve in podobne dejavnosti, ki bodo nudile dodatne možnosti zaposlovanja strokovnjakov in s pridom uporabo digitalizacije mesta. Že danes je v Trebnjem živahno med mladimi, pospešila bodo nova spoznanja tudi njihovo ustvarjalno moč. Pogumno naprej moji rojak, veselimo se vaših uspehov!

Ste tudi vi povezani s svojim rojstnim okoljem?

Kuhinjske posebnosti. 3. julij 2023

Kuhinja je odprta dan in noč saj ne vemo kdaj bo kdo lačen prišel domov ali si zaželel kar koli, da bi svoje delo lažje opravljal. Seveda so v vsakem domu tudi taki, ki brez razloga in cilja lomastijo po hladilniku, da pred njimi ni možno zaščititi stvari, ki smo jih namenili kakšni posebnosti.

Prizadevam si, da je kuhinja vedno primerno pripravljena in čista za nove jedi, da lahko jedi ponudim v estetskem okolju in da poleg jedi krasijo mizo tudi serveti, primerna pijača, posodje. To mi je ostalo od protokolarnih kosil, ki sem se jih udeleževala ali pa sem jih prirejala za poslovni svet in so spadala med moje delovne dolžnosti. Nekoliko upam, da bo te navade ohranila tudi sinova družina in zato se toliko bolj prizadevam za pogled lepo urejene mize zajtrka, kosila ali popoldanske malice.

Vzemimo na primer priljubljene pečene jajčke. Kako se spečejo sta nas pred nedavnim opozorili Maša in Petra ki menita, da beljak ne sme biti kot podplat in da mora biti rumenjak vedno tekoč, ko se pečena jajčka ponudijo. In še, da je na pečena jajčka dodati razne priboljške in jih tako oplemeniti kot jed, ki jo jemo tudi z očmi. Maša je zaokrožila svoja priporočila s praktičnim prikazom pečenih jajčk in mimo grede pripravila nadev iz zmletih praženih bučnih semen, olja in soli. Opekla je mesnato slanino, nanjo namestila jajčke in pazila, da so z dodatkom žlice vode zakrknili ne da bi se razlili. Potem je samo še krasila pečena jajčka na krožniku; najprej jih je posipala s peteršiljem, s poprom in posolila, potem je dodajala okoli rumenjakov bučni namaz, po jajčkih nasipala razna semena, ki jih uporabljajo vegani, končno je lepo pisan krožnik pečenih jajčk položila pred kamero. Škoda, da smo lahko »jedli samo z očmi«. Naslednje jutro sem poskusila posnemati mojstrico, dobro je bilo, zgled pa ni bil nikomur podoben. Nič bolje se nisem izkazala pri pripravi pečenih jajčk v francoski štruci, bom pa še vadila v upanju, da se mi nekoč posreči pripraviti pravilno najpreprostejši zajtrk s pečenimi jajci na oko.

Eksperimentiranje v kuhinji pa pri nas ni samo moj hobi, z veseljem sega lotevata tudi oba vnuka. Bolje od mene pripravita nadevano tortilo, tudi piškote oblikujeta lepše od mojih, Počasi se učimo skuhati močnik, krompirjevo juho in pripraviti lazanjo. Dopolnjujemo solatni bife in sadne predjedi. Radi bi obogatili obroke brez mesa s čim posebnim ampak imamo pri tem samo dobro voljo, nismo pa še našli in preskusili konkretnih jedi.

Tako kot mi imajo težave tudi naši znanci in ljudje s katerimi sobivamo. Živali naj ne bi pobijali, tudi rib ne lovili, delo nam vsiljuje na hitro pripravljene obroke, rastlinske prehrane ne poznamo dovolj in vegetarijanstva nas je nekoliko strah. Pesem Tomaža Domicelja Kaj naj kuham? postaja v vsakem gospodinjstvu vedno bolj aktualna.

V tem blogu opozarjam na zagate družin pri bistvenem spreminjanju našega tradicionalnega načina prehranjevanja. Manj mesa v prehrani je teoretično obvladljiv, v praksi pa bo zahteval izjemne napore.

Kako pa se vaša družina pripravlja na zmanjševanje mestnih obrokov?

Grobovi v Rogu. 2. julij 2023

Prva nedelja v juliju je posvečena grobovom partizanov in njihovih svojcev v Rogu okoli Baze 20 na Dolenjskem. Tradicijo na tem področju varuje in dopolnjuje Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu s sedežem v Kočevskih poljanah. Na omenjeno nedeljo se zberemo na Zboru članov kje društvo oblikuje svoj program dela primerno potrebam grobišč in ohranjanju spominov.

Težko pišem ta blog saj moram nazaj v vojna leta, pa v razmislek o sedanjih pogledih na tisto obdobje in zamisliti se tudi moram, kako bodo moji vnuki gledali na nas udeležence hudih tegob in slavnih zmag. Za ljudi na podeželju, kjer sem med vojno prebivala, so bili partizani rešitelji, pogumni in pravični, polni idej o ustvarjalnem povojnem življenju. Njihove ideje so se kar hitro uresničevale, odšli smo v brezplačno šolanje vse do poklica, gradili tovarne, širili prijateljstva s poslovnimi partnerji v tujini, se naučili upravljati premoženje in izgrajevati socialno državo. Iz meni nerazumljivih in neznanih vzrokov smo zadnja tri desetletja doživljali za svoje življenje in delo le krivične kritike, očitke revolucionarne preobrazbe in demokracijo po meri kapitala. Glavni naslov tega sedanjega pogleda nazaj pa so Poboji v Kočevskem Rogu kjer se ponavljajo spravna dejanja organizacij, ki jih pri obrambi domovine in njeni povojni izgradnji ter modernizaciji ni bilo. Da so po kočevskih hostah raztreseni nešteti grobovi in grobišča osvoboditeljev, revolucionarjev in njihovih svojcev ti sodobni presojevalci zgodovine niti ne razmišljajo kaj šele, da bi vedeli kje so, koliko jih je in kako jih bodo njihove matere pokopale v družinske grobnice. Vemo pa marsikaj o tem člani uvodoma omenjenega društva. Zgodbe grobov in njihovo lokacijo so nam posredovale nekdanje osvoboditeljice, ki so vsa leta po vojni prihajale v Rog, po globelih, kjer grobišča so, so odstranjevale zaraščajoče zeli, čistile poti in prižigale svečke. Tudi sama sem jih nekaj krat spremljala, ker so potrebovale prevoze. Skoraj vse so že odšle za vedno, grobovi in grobišča pa smo prevzeli člani društva idejno in materialno, saj ni potrebno veliko, da spomin ohranjamo in ga prenesemo na mlajše.

Kot pravi ChatGPT, je namen društva varovanje spomina na pogumne moške in ženske, ki so se borili za svobodo, demokracijo in pravičnost med vojno, opozarjati, da mir, svoboda in strpnost niso samoumevni ampak so plod pogumnih dejanj in žrtvovanj. Člani društva skrbimo za čiščenje in urejanje grobišč v Rogu, za organiziranje spominskih slovesnosti s kulturnimi programi in za izobraževanje generacij o zgodovini partizanskega gibanja, njegovega vpliva na Slovenijo ter pomenu boja za svobodo in človekove pravice. Skrbimo tudi za zbiranje dokumentarnega gradiva za informiranje raziskovalcev in javnosti.

Pred nekaj leti smo člani gibanja prisostvovali ustanovitvi Rastoče knjige Dolenjskih Toplic in nekoliko pozneje Rastoče knjige Podturna od koder je dostop do muzeja Baze 20 in od tuna na razne konce čudovitih kočevskih gozdov v katerih so raztresena grobišča.

Tale blog ne prebirajte kot še en prispevek za izzivanje vseh čudnih debat o naši preteklosti. Je samo poskus dokumentiranja dogodkov iz preteklosti in iskanje poti v čas brez strahu, očitkov in slabe vesti zdaj enega zdaj drugega.

Veste za opisana grobišča po Rogu?

Dame današnjega časa. 1. julij 2023

Navdaja me svojevrstno zadovoljstvo, da vam bom danes predstavila dve dami, ki si ta naziv tudi dejansko zaslužita. V podjetju, ki je najdonosnejše v državi in po prihodkih na 6 mestu med podjetniki sta na dveh ključnih mestih direktorici ženski. Delo po mnenju tega podjetniškega velika opravljata tako dobro, da sta dobitnici njegove najvišje nagrade. Najprej omenim direktorico Marketinga in istočasno direktorico Upravljanja kakovosti.

Direktorica Marketinga vodi prodajno mrežo podjetja, ki deluje po celem svetu in šteje že okoli 3500 zaposlenih. Izbira pravo izdelčno strategijo s katero se izdelek postavi na svetovni trg in ga umesti med najboljše. V ta namen organizira mednarodne simpozije preko katerih se uveljavljajo ključne blagovne znamke in terapevtska področja ter gradi visok ugled podjetja v strokovni javnosti. Sama pravi, da je rada konkretna, da spodbuja sodelavce in motivira izboljšave. Biti zaposlena ni samo delo, postalo je njen način življenja, nagrajuje jo uspeh, navdihujejo pa strokovni, zanesljivi, pozitivni in energični sodelavci, taki, ki problemov ne delajo ampak jih rešujejo.

Direktorica Upravljanja kakovosti je nadgradila vodenje presoj s tistimi elementi kakovosti po katerih se najboljša podjetja razlikuje od dobrih. Pod njenim vodstvom so bile v poslovanju uveljavljene najnovejše poslovne prakse, ključni inšpekcijski nasveti in nenehno vrednotenje tveganj, pomembnosti in vplivov na kakovost izdelkov, dobaviteljev in pogodbenikov. Direktorica si je s sistematičnim pristopom , povezovanjem delovnih sredin in s posluhom za sodelavce zgradila zaupanje in osebno integriteto kot visoko cenjena strokovnjakinja. Na področju upravljanja kakovosti vodi 700 strokovnjakov, ki spremljajo izdelek od dobaviteljev in pogodbenikov preko proizvodnje in trgovanja do bolnika ves čas njegovega obstoja.

Obe mojstrici sta čedni, primerno urejeni, ženstveno privlačni in v svojem okolju priljubljeni. Nenehno izpopolnjujeta svoje znanje, izboljšujeta delovne procese in pogumno rešujeta vsakodnevno in razvojno problematiko. Verjetno ni dekleta, ki si podobnega položaja ne bi želelo. Verjetno pa tudi ni predsednika uprave ali generalnega direktorja, ki ženski zaupa vodenje marketing sektorja s 3500 zaposlenimi v 77-tih državah ali pa vodenje kar 700 specialistov za upravljanje kakovosti. Podjetju, ki ima na dveh ključnih položajih izjemne strokovnjakinje in intelektualke, se taka zasedba dokazano bogato obrestuje, saj ustvarja največ dobička v državi. Spoštovani dami hvala in pogumno tudi v prihodnje!

V današnjem času, ko se ženskam spet namenjajo kuhinje, cerkve in otroci, njihovo življenje pa olepšuje z zgodbami o doživetij z ljubljenim moškim, postajajo dame čudne ženske spake za katere je značilna nagota večina telesa, eksotična kozmetika in reševanje problemov »Peteršilčkove mama«. Mediji tem gospem, namenjajo ves razpoložljivi prostor, neokusne fotografije in še slabše komentarje, toda vsaka kaže srečen obraz, če jo ujamejo z razkazovanjem dojk, popka ali ene cele spodnje okončine. V takem času je za vsakdanji svet pravo razkošje spoznati žensko, ki s svojim delom živi, dosega vrhunske uspehe zaradi svoje sposobnosti in je zgled tisočim.

Kaj pa vi živite svoje delo ali samo hodite na delo?

Festival je odprt,30. junij 2023

Ne zgodi se vsak dan ali vsakemu pevcu/glasbeniku, da bi bil ob visokem jubileju tako počaščen, kot je bil Tomaž Domicelj. Ljubljanski festival so letos odprli s koncertom njegovih pesmi ob Tomaževi 75 letnici. Kongresni trg je bil poln, Big Band RTV Slovenija, radijske simfonike ter radijski mladinski pevski zbor je vodil nenadomestljivi Patrik Greblo, pevci in pevke odlični in enkratna gostiteljica Miša Molk. Navdušilo me je ozračje, režija, interpreti, Tomaž, a najbolj njegove zimzelene, nekoliko ironične pesmi.

Popevke so danes večinoma namenjene poveličevanju ljubezni, odnosa me moškim in žensko s srečnim ali nesrečnim koncem. Tiste, ki se ne navezujejo na ta odnos, so posvečene naravi, pticam in rožicam. Zelo malo poetov in glasbenikov se posveča socialni noti življenja. Iz tega razloga so Tomaževe pesmi nekaj svežega, opozorilnega, vrednega pozornosti, če so še dobro uglasbene je seveda poslušalčeva empatija edinstvena.

Stare mame vsega sveta smo srečne, če lahko peremo, kuhamo, kaj postorimo za svoje vnuke. To niso hrabra dejanja, zanje se nihče ne zanima, dokler so tu, na razpolago, ko pa stara mama odide v večnost se Tomaževa pesem sama po sebi prikrade najprej v misli, nato še v pesem v družinskem okolju kar pa za medije novih vesti ni zanimivo.

Za vsebino pesmi je včasih pomembno obdobje v katerem je nastala. Avtomat je danes skoraj v človeški funkciji, toda prvi avtomati so nam bili pokazatelji napredka, znanstveni dosežki in Tomaža so navdihnili, da umetnico Neisho sploh ne omenim. Tistih nekaj minut, ko je odigrala na klavir in ob tem zapela, je bila Avtomat Tomaževe pesmi.

Pesem Ker te nima rad je Jan vzdihnil profesionalno in natančno - res jo je imel pred seboj ko jo je nagovoril. Banana, banana, Kamionar, Ko se zjutraj zbudiš in še in še zanimiva besedila še boljša muzika. Vem, da bo danes srečen dan je najbrž najbolj priljubljena pesem zaradi melodije, ki poživlja, te pripravi, da tudi sam verjameš. Naj omenim še Jamajko, pretresljiva, uporna, Življenje je lepo, navdušila je tudi Nina, res vrhunsko in Zbogom sin - polna želja, dvomov in spoznanj.

Slovenskega naroda sin je zapel Tomaž kar sam v avditoriju in še od tam pomaknil na oder. Malo grozeče se je slišalo tisto ne čutenje bolečin, prestrašeno so se ozirali poslušalci in čakali, da zagledajo očeta, mater ali oba. Oddahnili smo se šele, ko smo bili skupaj z nastopajočimi povabljeni tudi poslušalci k prepevanju, vsak po svoje smo se vključevali in nazadnje vsi verjeli, da je Tomaž pesem pripravil prav za vsakega od nas, da smo Slovenskega naroda sinovi in hčere mi vsi in da imamo zato prav posebno dolžnost - ljubiti svojo domovino. Tomaž je potrkal ob pravem času na zavest živečih v Republiki Sloveniji.

Tomaž Domicelj s svojo dobrotnostjo in pesmijo ruši bariere med različno mislečimi, med bogatimi in tistimi, ki imajo več potreb kot jih zmorejo obvladovati. Lahko bi se mu tudi zahvalili za optimizem, humor in šegavost vsakdanjega življenja. Hvala umetnik!

Poznate pesmi Tomaža Domicelja?

Upokojenci v Bruslju.29. junija 2023

Moja prijateljica in soseda je izumila in razvija posebno zanimiv projekt prostovoljstva imenovan Starejši za starejše in zanj prejela nagrado ustreznega organa v EU. S spremstvom Zveze upokojenih ga je sprejela v Bruslju kar nam je bilo v veliko veselje, čestitali smo ji, jo obelodanili v vseh medijih in ji dali priložnost, da projekt celo digitalizira. Skrb, ki jo posvetila upokojencem je koristna, razumna in pravična.

Vse kaj drugega pa je projekt Društva Institut 1. oktober, ki je v Novem mestu že ustanovil svoj regijski center tako kot na Obali in Goriškem. V Bruselj nameravajo napotiti dva avtobusa upokojencev, da bi predsednici Usula zagotovila društvu medijsko enakopravnost in društvo zaščitila pred sovražnostjo v Sloveniji. O tem smo poslušali v informativni oddaji RTVS, vse pa imajo zabeleženo tudi na spletu.

Omenjeno društvo je nagovorilo upokojenke in upokojence, mlade in vse simpatizerje in borce za pravice nas vseh. V statutu je poudarilo svoje poslanstvo: Skrb za starejše, njihovo družabno in kulturno življenje ter vključuje tako mlade, kot starejše k medgeneracijskemu sodelovanju. Pristopna izjava vsebuje povabilo »postanite član edine organizacije upokojencev, ki se pošteno bori za zaslužene pokojnine in pravice upokojencev. Borili se bomo za vsakega, ki nas podpira tako ali drugače. Novo društvo je rojeno! Zdaj smo uradni sogovorniki, partnerji, prijavili se bomo na razpise, lahko bomo krili stroške, pomagali najrevnejšim.« Začenjajo tudi akcijo »mladi urejamo vrtove starejših«.

Odpira se nam veliko vprašanj in dilem. Upokojenci smo organizirani v društvih upokojencev in imamo tudi svojo Zvezo. Kako se Zveza upokojencev Republike Slovenije opredeljuje do vsebinskega delovanja in ukrepanja novo nastalega društva Institut 1. oktober kot dela civilne ne pa politične družbe? Ali društva upokojencev na primer Novo mesto ve, da je Institut 1. oktober ustanovil svoj regionalni center tu in na kakšno koristno sodelovanje lahko upokojeni računamo? V našem okolju uspešno deluje politična organizacija DeSUS z izvrstno opredeljenim javno objavljenim programom podprtim s svetnikom v občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Na kakšne ustvarjalne medsebojne odnose med stranko DeSUS in regionalnim centrom društva Institut 1. oktober moramo računati? Gre tudi kdo iz našega okolja v Bruselj prosit pomoč Uršuli?

Včlanjena sem v Društvo upokojencev Novo mesto in v Društvo upokojencev Krka. Oba društva imata soliden program delovanja in poslovanja v katerem sodelujejo številni upokojenci, razvijata sodelovanje z lokalnimi upravljavskimi strukturami, projekt Starejši za starejše pa je že dosegel Bruselj. Programi DU so že tradicionalni, organizacija izpeljana programom primerno in kadrovsko pokrita. Člani nimamo razloga za dvome v poštenost programske zasnove in funkcionarjev v DU. Kje je tu zdaj vloga, pomen in koristnost novega regionalnega centra Društva Institut 1. Oktober, ki ga skoraj ne poznamo pa v našem imenu že išče pomoč izven države in izven naših, v Bruslju že nagrajenih upokojenskih programov?

Kako pa vi gledate drenjanje okoli upokojenih?

Sama doma. 28. junij 2023

V naši družini je vedno kaj novega za kar poskrbita običajno naša dva najstnika in odbojkarja. Ta teden je večji na treningu v Mariboru, vsak dan 5 ur nabija žogo na mivki in se resno pripravlja na ne vem kakšno prvenstvo v mednarodni odbojkarski srenji. Zadovoljen je, pohvalil je kuhinjo, trenerje, klub, namestitev pod Pohorjem, ne pogreša staršev niti starih staršev, njegov cilj je žoga, žoga, žoga, Spominja me na nekdanjega slavnega košarkarja Igorja, ki je pozneje vodil kozmetično proizvodnjo v prepričanju, da samo ta zasluži vso pozornost nadrejenih in podrejenih pa smo mu zato dodali naziv »Igor, ki vidi le žogo/kozmetiko, žogo,«. Zdaj Igorja nekoliko bolje razumem, saj tudi moj vnuk ta čas misli le na žogo. Z mlajšim vnukom ni nič drugače, zagret je še pa še in je trenutno na odbojkarskem taboru na Kozjem. Spi pod šotorom, trenira vsak dan, urnik je poln dogodkov, vključuje pa tudi taborni ogenj na večer pred odhodom. Gledam ga na spletu, ko trenira in vidim, da je zadovoljen, kaj bi bilo lahko še bolje?

Sama sta doma njuna starša že v štirinajstem letu po rojstvu sinov. Čas skrbi za otroke se krajša in starša se zamotita brez sinov tako, da urejala okolico njihove hiške. Ureditev dostopa, napušča, ligustra, rož, postavitev visokih gred, žal tudi ograja, vsi so se v soseščini že ogradili, morajo se tudi naši sicer bo vrt postal parkirišče. Več tednov bo trajalo to drobnjakarsko delo, upam, da bo uspešno! Malo za šalo, malo zares ju pobaram kako se sama počutita na ponovnih medenih dnevih, pa le skrivnostno molčita, od časa do časa dasta vedeti, da poskušata postoriti čim več tudi v zadovoljstvo sinov.

Vedno se nekako razžalostim ko vidim, da »ptički iz vseh družin« v najstniških letih frčijo in odfrčijo. Tudi pri meni je bilo tako in najbrž je to prava pot, da otroci odrastejo. To se dobro sliši, poraja pa v starših občutek, da so opravili svojo dolžnost do otrok zato jih kar nekaj časa boli duša in srce. Te bolesti se morajo z nečem zdraviti in običajno je to delo. Oče, ki ni bil na porodniški in nenehno pri zdravniku zdaj z enim zdaj z drugim otrokom, lahko to svojo bol hitreje ozdravi; na delu je spremljal razvoj svoje stroke, delovnega procesa ni prekinil, karierni načrt uresničuje sistematično. Mama pa doživlja na delu marsikaj, če je bila v času nosečnosti na vodilnem mestu na katerem mora vsak čas vse funkcionirati, se mora karieri na tem delu žal odpovedati in razmisliti o novi. Prednost ima delodajalec zato strahu pred novim začetkom ni tako hudo sprejeti, si pa čustveno v zagati, se pač ne bo uresničevala tvoja zamisel, bo pa nova morda celo boljša. Prednost usposobljenosti v svojem poklicu je prav v tem, da začneš večkrat znova in tako bogatiš svoje vedenje o svoji sredini, stroki in položaju svoje družine.

Osamosvojitev otrok odpre staršem lepe priložnosti ne samo na delu, tudi v izobraževanju, bogatenju svojega znanja z različnimi področji človekovega delovanja. Ni samo odbojka in šport, razlagam moji družini, imamo zanimiva odkritja, čudovita popotovanja, prelepo glasbo in res enkratne knjige. Pravo razkošje za zvedavega in v prihodnost zazrtega človeka, škoda je nepopisna, če ne pokukate v to vesolje zanimivosti naših prednikov in futuristov. Upam, da ni moje ravnanje »glas v puščavi«.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Na kaj pa vi opozarjate svoje drage?

Dame današnjega časa. 27. junij 2023

Navdaja me svojevrstno zadovoljstvo, da vam bom danes predstavila dve dami, ki si ta naziv tudi dejansko zaslužita. V podjetju, ki je najdonosnejše v državi in po prihodkih na 6 mestu med podjetniki sta na dveh ključnih mestih direktorici ženski. Delo po mnenju tega podjetniškega velika opravljata tako dobro, da sta dobitnici njegove najvišje nagrade. Najprej omenim direktorico Marketinga in istočasno direktorico Upravljanja kakovosti.

Beti, direktorica Marketinga vodi prodajno mrežo podjetja, ki deluje po celem svetu in šteje že okoli 3500 zaposlenih. Izbira pravo izdelčno strategijo s katero se izdelek postavi na svetovni trg in ga umesti med najboljše. V ta namen organizira mednarodne simpozije preko katerih se uveljavljajo ključne blagovne znamke in terapevtska področja ter gradi visok ugled podjetja v strokovni javnosti. Sama pravi, da je rada konkretna, da spodbuja sodelavce in motivira izboljšave. Biti zaposlena ni samo delo, postalo je njen način življenja, nagrajuje jo uspeh, navdihujejo pa strokovni, zanesljivi, pozitivni in energični sodelavci, taki, ki problemov ne delajo ampak jih rešujejo.

Mateja, direktorica Upravljanja kakovosti je nadgradila vodenje presoj s tistimi elementi kakovosti po katerih se najboljša podjetja razlikuje od dobrih. Pod njenim vodstvom so bile v poslovanju uveljavljene najnovejše poslovne prakse, ključni inšpekcijski nasveti in nenehno vrednotenje tveganj, pomembnosti in vplivov na kakovost izdelkov, dobaviteljev in pogodbenikov. Direktorica si je s sistematičnim pristopom , povezovanjem delovnih sredin in s posluhom za sodelavce zgradila zaupanje in osebno integriteto kot visoko cenjena strokovnjakinja. Na področju upravljanja kakovosti vodi 700 strokovnjakov, ki spremljajo izdelek od dobaviteljev in pogodbenikov preko proizvodnje in trgovanja do bolnika ves čas njegovega obstoja.

Obe mojstrici sta čedni, primerno urejeni, ženstveno privlačni in v svojem okolju priljubljeni. Nenehno izpopolnjujeta svoje znanje, izboljšujeta delovne procese in pogumno rešujeta vsakodnevno in razvojno problematiko. Verjetno ni dekleta, ki si podobnega položaja ne bi želelo. Verjetno pa tudi ni predsednika uprave ali generalnega direktorja, ki ženski zaupa vodenje marketing sektorja s 3500 zaposlenimi v 77-tih državah ali pa vodenje kar 700 specialistov za upravljanje kakovosti. Podjetju, ki ima na dveh ključnih položajih izjemne strokovnjakinje in intelektualke, se taka zasedba dokazano bogato obrestuje, saj ustvarja največ dobička v državi. Spoštovani dami hvala in pogumno tudi v prihodnje!

V današnjem času, ko se ženskam spet namenjajo kuhinje, cerkve in otroci, njihovo življenje pa olepšuje z zgodbami o doživetij z ljubljenim moškim, postajajo dame čudne ženske spake za katere je značilna nagota večina telesa, eksotična kozmetika in reševanje problemov »Peteršilčkove mama«. Mediji tem gospem, namenjajo ves razpoložljivi prostor, neokusne fotografije in še slabše komentarje, toda vsaka kaže srečen obraz, če jo ujamejo z razkazovanjem dojk, popka ali ene cele spodnje okončine. V takem času je za vsakdanji svet pravo razkošje spoznati žensko, ki s svojim delom živi, dosega vrhunske uspehe zaradi svoje sposobnosti in je zgled tisočim.

Kaj pa vi živite svoje delo ali samo hodite na delo?

Rusija, Wagner,26. junija 2023

Kako naj začnem to veselo-žalostno rusko zgodbo, ki je obetala a se v hipu zrušila? Kako naj pišem realno o sedanjih dogodkih v tej deželi, ko pa me nanjo spominjajo čudovita potovanja po Volgi, v Moskvo, v Lomonosovo, ogledi v Ermitažu, Park s posedanjem Puškina na eni izmet klopi v Carskem selu in še mnogo drugega, da o Čajkovskem, Tolstoju, sploh ne govorim. Toda zgodovina ruskih narodov me jasno nagovarja, da je tudi trpljenje večine lastnost te države dobrohotnih ljudi, njihovih umetnikov, znanstvenikov, filozofov, politikov. V tem času je žal nujno brez zlonamerne sodbe povedati kaj je zavrženo in nevredno ruskega naroda. Vem, da moje razmišljanje ne prinaša nikomur koristi, če pa bi mi vsi združili prizadevanja za mir v vzhodni Evropi tam danes ne bi umiralo toliko ljudi.

V letu in pol razseljevanja ljudi, uničevanja otroštva, paberkovanja orožja, referendumov in strahu pred atomskim orožjem je danes jasno, da sankcije ne ustavljajo vojne zlobe, da je Ukrajinskemu predsedniku vseeno, če je Afrika lačna, da predsednik Rusije za oborožene napade na Ukrajino najema vojake privatne vojske - plačance, da proti Putinu ni organiziranega odpora med Rusi, da mu je več svetovnih držav naklonjenih kot sovražnih in tudi to, da so mediji pod vplivom vojskujoče Amerike, Nata, EU, Ukrajine ali Rusije zaradi česar ni zaupati v njihovo objektivnost. Častijo zdaj Zelenskija, Putin je vse in samo najslabše na celem svetu, ruske duhovne, športne, kulturne in materialne storitve, umetnine in izdelki pa nevredni omembe. Vse te karakteristike poslušamo vsak dan večkrat, mnenje Evropejcev, Rusov, Američanov, Nemcev, Francozov , ne zanima nikogar, dobrodošle so samo bombe, orožje in najgrše besede vojskujočih se držav. Ob vsem tem se vprašajmo kdo ima od tega stanja koristi? Mirno lahko navedemo vojaško industrijo in energente. In komu to stanje ne koristi? Lačnim po svetu, družinam, otrokom, razvoju blagostanja za večino. Ti in njim podobni financerji vojne v Ukrajini polnijo puške, topove in kaj ti jaz vem kaj še, zagotovo tudi dobre prihodke tistega procenta zemljanov, ki razpolaga z 99% svetovnega kapitala in v resnici vlada.

In zakaj je bil potreben ta prispevek? Zato, da bi ljudje premislili in premišljevali, kdo je vreden njihovega zaupanja. Poglejte, kaj vse so bili sposobni postoriti dobri voditelji velikih narodov. Spet jih potrebujemo in nikogar ni, razen nas, da jih najde. Pišem ta prispevek kot opomin voljenim in imenovanim državnim organom, zlasti zakonodajnim in nadzornim, da opravljajo svoje naloge vsebinsko odgovorno, pravočasno in brez predsodkov ter popuščanja zdaj temu zdaj drugemu pooblaščencu. Oportunizem v teh organih nosi vsaj polovice krivde za zablode tako Putina kot Zelenskija, se širi po svetu in lepo uspeva tudi v naši domovini. Gospe in gospodje, ki imate mandat volivcev in volivk, opravljajte svoje delo in dolžnosti s skrbnostjo dobrega gospodarjenja ter vodenja v korist večini prebivalstva. Če to ne zmorete, nočete ali ne znate raje odstopite in s tem zavarujte svoj ugled ter avtoriteto.

Državljani marsikdaj pozabljamo na posledice, ki nastajajo zato, ker smo pri podeljevanju mandata premalo pazljivi ali preudarni, Zavede nas že videz kandidata, ki nas kaj kmalu razočara, ker v njem »ni gajsta« ali pa ga ne uporablja v dobro večine.

Ste tudi vi v soboto upali, da bo vojna v Ukrajini končana?

Ljudje, ki v srcu dobro mislimo. 25. junij 2023

Hvala predsednica Republike Slovenije za spodbudne misli, ki ste jih podala v svojem nocojšnjem slavnostnem govoru ob Dnevu državnosti. Hvala za vaš pogum, da ste bobu rekla bob, prepustila sodbe o preteklih dejanjih zgodovini in nas nagovarjala, da skupaj s svojim potomstvom gledamo v izzive prihodnosti. Hvala za vašo srčnost in iskrenost, da ste opredelila lik »ljudi, ki v srcu dobro mislimo« ter s tem potrkala na do sedaj trdno zaklenjena naša srca, da vanje ne bi pronicale ideje ljudi-robotov, poniglavih in tatinskih elite, princev teme in Instagrama, populistov in fašistov. Ostanite Nataša kot ste se nam nocoj predstavila in sledili vam bomo na poteh, po katerih bo država uresničevala svoje poslanstvo opredeljeno s cilji ljudi, ki v srcu dobro mislijo.

Dan državnosti bi lahko označila tudi kot ljudski praznik, spomin na složnost, sodelovanje in prijateljsko prepričevanje vseh prebivalcev območja današnje države. Ob takih dnevih se ljudje radi zbiramo po spominskih krajih, v krajevnih skupnostih, pri novih naložbah ali na gasilski veselici. Morda je bilo v preteklosti teka premalo pa so zato ostale vidne samo dve, njene vidnosti pa so pogojevali ljudje na RTV-jih in tiskanih medijih. V prihodnje bi bilo morda smotrno spodbuditi lokalne skupnosti, da se temu dnevu posvetijo tako vsebinsko kot organizacijsko, v nobenem primeru pa ne strankarsko. Če bo naša krajevna skupnost tega dne organizirala srečanje krajanov, se bomo z veseljem družili, morda celo zaplesali, v vsakem primeru pa se bomo izognili dolgim potem do Kongresnega trga ali drugih lokacij.

Organizatorjem slovesnosti je treba priznati visoko mero iznajdljivosti, da so na odru uredili prostor za interprete. Navdušili so nas s blagimi napevi, dali so nam misliti s svojimi ocenami ogroženosti narave in prav je storila tudi predsednica Državnega zbora, da je z večnim Magnificom zapela v duetu tako kot smo mi zapeli ob televizorju doma.

e resno obravnavamo naš letošnji Dan državnosti bi bil nujen tudi trdnejši, proračunsko podprti in časovno opredeljeni dogovor za uresničevanje dobrih namenov in ciljev tako za duhovno preobrazbo v »Ljudi, ki v srcu dobro mislijo« še posebno pa za varovanje naravnih danosti. Upam, da so zlasti častni gostje, ki so po rdeči preprogi prišli na slavnostni prostor, razumeli, kakšne naloge in dolžnosti jim prinaša nagovor predsednice Republike Slovenije. Gre za močan poseg v obstoječo zakonodajo, v prakso političnih stran, v kadrovanje in v sociološko stanje naše države. Še posebno pomembno je, da so jo dobro razumeli upravljavci proračunov države in lokalnih skupnosti. Prehod na zeleno proizvodnjo se mora iz besed spremeniti v dejanja kar brez naložb ne bo šlo. Glede na aktivnosti obstoječe duhovno prepričanosti manjšine je velika verjetnost, da se želje in priporočila predsednice Republike ne bodo uresničevala kot program naroda ali pa ne bodo zanje razpoložljiva sredstva v proračunih in pri investitorjih. Da bi se temu izognili mora procese začeti Državni zbor in sprejeti tak zakonski okvir, da bodo v potrebnem ravnovesju pravice in dolžnosti zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti seveda ob objektivni asistenci medijev. Ta proces je neizbežen, podpira ga tudi večina civilne družbe, da drugih niti ne omenjam. Pogumno gremo s predsednico na nova pota delovanja in poslovanja.

Kako ste pa vi razumeli predsednico Republike na Dan državnosti?

Univerzitetno mesto. 24. junija 2023

Kar nekaj mest po svetu se v svojih logotipih okiti z nazivom univerzitetno mesto, v naši domovini je to Maribor. Sama sem že nekajkrat v javnosti poudarila, da bi tudi moje mesto moralo v svojo promocijo vgrajevati značilnosti univerzitetnega mesta, saj imamo Univerzo, imamo samostojne visokošolske zavode brez vključenosti v odločanje o univerzitetnem sistemu in že 30 let gojimo ambicijo, da bi pridobili univerzo, ki bi se napajala iz državnega proračuna in delovala v javnem interesu. Zadnje čase je mestna občina celo oblikovala predlog, da se v našem mestu razvija medicinska fakulteta. Imamo rezervirano lokacijo za gradnjo Univerzitetnega kampusa, idejno zamisel zanj pridobljeno z javnim razpisom in imamo že preko 200 univerzitetnih pedagogov, ki poučujejo študente. Vse to, da ne govorim o željah in potrebah posameznih fakultet in že obstoječe univerze, nam v dolenjski metropoli narekuje oblikovanje novega, univerzitetnemu študiju bolj naklonjenega odnosa.

Poglejmo kaj je zabeležil ChatGPT o univerzitetnem mestu. Običajno so ta mesta polna živahnosti, kulture in akademskega duha ker izobraževalne ustanove ponujajo številne študijske programe na različnih področjih znanosti, umetnosti in tehnologije. Študentje so žarišče živahnega življenja v športu, klubih, glasbenih prireditvah in festivalih kar vse ustvarja energično in dinamično vzdušje. V univerzitetnih mestih pogosto nudijo bogat kulturni in umetniški program v galerijah, muzejih knjižnicah in kulturnih centrih. Odpirajo se nove možnosti za oddajo prostorov v najem, v študentskih domovih, stanovanjih in sobah ali v skupnem gospodinjstvu. V mestu se ustvarja raznolikost in mednarodno okolje, kjer se izmenjujejo različne kulture, ideje in jeziki, vzpostavljajo se mednarodna prijateljstva in pridobi izkušnje iz različnih koncev sveta. Mesto lahko ponudi univerzi ali fakulteti raziskovalne možnosti, laboratorije, raziskovalne centre, ki spodbujajo in omogočajo izvajanje inovativnih raziskav v različnih disciplinah. Mesta so dobro oskrbljena s storitvami pomembnimi za študente; restavracije, knjigarne, fotokopirnice, trgovine, zdravstveni center in drugo podobne potrebe študentov. Vsako univerzitetno mesto ima svoje posebnosti, njihova skupna značilnost pa je ustvarjanje stimulativnega in izobraževalnega okolja za študente ter spodbujanje akademskega napredka in intelektualne izmenjave. Super, prav to bi mojemu mestu prav prišlo.

Univerza in Mestna občina Ljubljana sta pred nedavnim podpisala pogodbo o partnerstvu s Centrom Rog. Ob tem so poudarili, »da se s tovrstnimi partnerstvi akademsko okolje prepleta z mestom, približuje meščankam in meščanom, predvsem pa ustvarja priložnosti za prenos znanj pri inoviranju, prototipiranju in izdelovanju izdelkov, ki odgovarjajo na pereče izzive današnje družbe in okolja«. Rektor Univerze v Ljubljani je še dodal, da odpirajo nove priložnosti za razvoj novih kreativnih modelov izobraževanja in razvoja laboratorijev praktičnega znanja kar koristi razvoju mest in državi. Partnerja sta podrla program Mladi Rog, ki bo 10 mladim nudil enoletno uporabo co-working prostora v delavnicah z mentorsko podporo za razvoj njihovih kreativnih idej v prototipe in izdelke. Mesto bo partnerstva sklepalo tudi z drugimi izobraževalnimi ustanovami in tako oblikovalo kreativno središče mladih. Bo moje mesto sledilo dobremu vzgledu?

Je prav, da se investira v spodbujanje kreativnosti mladih?

Nenehno iskanje. 23. junij 2023

Kamor pogledamo bodi si v tehnološko gospodarstvo, velike tovarne, državne službe, kulturo, šport ali zabavo, povsod je opaziti vedno večno negotovost. Tako vsaj trdijo naši mediji, vsaj tisti, ki so meni dostopni in običajno bolj uganejo kot vedo zakaj. Pisci se opirajo na univerzitetne profesorje, ti pa seveda gledajo skozi svoje akademske oči na poslovnost, se pravi na primer država bi morala usmerjati prizadevanja za prehod v višjo stopnjo digitalizacije ali država bi morala poskrbeti, da Parada ponosa ne bi bila motena, država bi morala koordinirati prehod na zeleno proizvodnjo itd. Razumeti je možno vso to negotovost kot da je »vladar države« neke vrste »deus ex machina«, ki bo s prtom pokazal kje koga čaka dober posel, visoka donosnost in vse drugo v proizvodnji prihodnosti.

Tisti, ki smo živeli z delovnimi organizacijami smo se na tehnološke, tehnične, finančne in druge novosti pripravljali vedno vsaj dvajset let prej, predno je državna politika regulirala nova tržna dejstva. Tako smo na primer izvozne priložnosti spoznavali od leta 1956 dalje, digitalizacijo od leta 1965, varovanje narave od leta 1954, organizacijsko kulturo od 1970 leta naprej in še in še bi lahko naštevala. Spoznanja smo morali pridobivati, ker sicer nismo bili sposobni obvladati stroške, zagotavljati zapiranje denarnega toka, prevzemati mednarodnih standardov kakovosti in nešteto drugih stvari, ki so morale v korak s časom, sicer smo zgubili zanimivega dolgoročnega kupca.

Strokovnjaki, katerih zaslužek ni bil nikoli odvisen od te strahotne zahtevne izvedbe so nam stali ob strani s svojim strogo specialističnim znanjem, ki je bilo običajno vgrajeno v detajle celotnega podjetniškega sistema. Na državo smo se obračali velikokrat, ker ji je bilo nujno sporočati anomalije na primer v deviznem poslovanju, ker smo zaradi novih tehnologih potrebovali novo zakonodajo, nadzor, urade, banke poslovnega značaja in podobno. Daleč od tega, da bi med podjetji in državo vladale razprtije, nasprotno, z roko v roki je nekako šlo. Res pa se je dalo marsikaj dobro postoriti s pomočjo gospodarske zbornice, ki je vedno predstavljala neko gibanje med prakso, politiko, znanostjo in realnostjo.

Danes prebiram v Delu, da bo do septembra delovala izvozna platforma na kateri bodo izvozniki proučili tveganja, ki jih čakajo v izvozu ob prehodu na zeleno proizvodnjo. Hm, če še vedno ne vedo kaj in kako bodo prodajali na tako velikem trgu, kot je EU, Afrika. pomeni, da so se odločili za zapiranje ali prodajo svoje podjetniške dejavnosti, kar pa ankete, statistika, bilance sredstev in izkazi uspeha ne potrjujejo. Nasprotno, dosedanjim uspešnim izvoznikom se pridružujejo ponudniki informacijskih tehnologij, predelava pridelkov, storitvene dejavnosti še posebno bančne storitve, kultura in šport. Menda se bo vse to poznalo tudi v kupni moči potrošnikov, v proračunih, povsod kjer hodijo drug ob druge v koraku znanost, sposobnost udejanjenja in marketing. Po moje je treba prepustiti stroki usodo izdelkov in storitve z njim potrebno infrastrukturo vred. Aktuarski matematiki so verjetno že ocenili zavarovanja tveganj posodobljenja poslov posameznih tržnih ponudnikov, agende EU v zvezi z zeleno proizvodnjo tudi niso od včeraj in že skoraj nosijo brado, vlaganja v raziskave in iskanje ustreznejše tehnologije trajajo že desetletja in se nenehno povečujejo v strukturi stroškov. Ni vrag, da vsi ti napori ne bi rojevali večje donose in gradili temelje zelenim tehnologijam.

Ste zaznali pri svojem delu večje tehnološke izboljšave?

Moja krajevna skupnost. 22. Junij 2023

Danes me je razveselila prva številka glasila moje krajevne skupnosti, ki jo je izdal novo izvoljena Svet pod vodstvom izjemne krajanke Sonje. Navdušila me je tako vsebina kot oblika glasila, še posebno pa sveža in mladostna sestava izvoljenega Sveta, kot da je zapihal osvežujoč veter v sicer vroče poletje. Predsednica je predstavila krajevno skupnost in informacijske komunikacije v njej, posodobitev prostorov za skupno delo in konkreten program dela. Mene vedno pritegnejo ljudje in njihove zamisli, zato uvodoma pozdrav ekipi, ki nas bo vodila v tem mandatu, čestitke za priznanje zaupanja volivcev in vso srečo pri uresničevanju zamisli katerih realizacija bo povečevala naše blagostanje.

S programom dela se lahko samo strinjamo, ker nakazuje, da nas bo združevala volja za skupno delo tako malih in mladih kot delovno aktivnih in starejših. Samo v razmislek; bi morda dodali programu dela tudi oblikovanje mnenja občanov KS in njenih svetnikov v občinskem svetu, do razvoja občine in njenih KS. Mejno območje naše KS se zaradi tehnološko tehničnega napredka prostorsko že spreminja in prav je, da je Svet naše KS pri tem vključen.

Veseli me, da je svet KS dosegljiv preko spleta, je pa čisto nekaj drugega prijeti v roko tiskani medij Pod gradom. Večkrat ga lahko pogledaš, opozoriš nanj soseda, vložiš v Knjižnico pri rožcah in si nasmehneš če si morebiti na kateri od fotografij. Moj izvod se na primer že bere v ljubljanski Šiški. Hvaležni smo vam za sodobno oblikovan logotip KS, še posebno za njegove zelene barve, Krko in grad. Boštjanu iskrene čestitke v upanju, da bo nadaljeval z oblikovanjem celostne podobe KS. Se pa v vseh medijih postopoma uveljavlja komuniciranje v obe smeri torej poročilo o delovanju in poslovanju Sveta KS na eni strani in odzivi in pobude krajanov na drugi. Tako se nenehno informacijsko dopolnjujemo.

Druženje krajanov ali bolje rečeno skrb vsakega posameznika, da so naši soseski odnosi čim boljši, spoštljivi in ustvarjalni, naj bo tudi v prihodnje osnovna dolžnost vsakega od nas. To se ne da ukazati ali predpisati, je vzgoja in kultura posameznika, ki v tej skrbi zazna kot svoje poslanstvo. V dobrih sosedskih odnosih se praviloma rojevajo človekoljubna dejanja, skrb za urejeno okolje, želje po razvoju materialnih dobrin, solidarnost in humanizem, kar vse povečuje blaginjo ljudi. Naj nam ne bo žal časa, ki ga bomo namenjali tem temam.

Kot ekonomistka pa seveda ne morem mimo gospodarskega napredka naše krajevne skupnosti v prihodnje. Vedeti moramo kdo ga oblikuje, v kakšne namene in kdaj je na neko bistveno gospodarsko novost potrebno računati. Kot se da razbrati iz dosedanjih pogledov raznih razpravljavcev imamo v KS še nekaj zazidljivih parcel za blokovska stanovanja in individualne gradnje. Kot turistični potencial se nakazuje grad Grm s svojo dvorano iz »dobe obilja« in ohranjeno edinstveno kletjo. Arhiv je objavil v grajskem kompleksu modernizacijo svoje dejavnosti. V obnovljenem evangelijskem kompleksu se bo verjetno širil duhovni del programa kot se to že uveljavlja po drugih delih Evrope. Nisem pa zaznala informacije, da bi kdorkoli načrtoval obnovo grajskega kompleksa in gradu v dejavnost z dolgoročnim programom po sistemu, ki ga uveljavljajo visokošolski zavodi v Piranu in Novi Gorici oziroma muzealci na Raki ali Rajhenburgu.

Druženje v Parku Rastoče knjige.21. junij 2023

Pritiskala je vročila in kar z avtom sem se odpeljala do parkirne hiše, čeprav bi peš od svoje doma do parka lahko prehodila v petnajstih minutah. Pred seboj zagledam Andreja, prav tako parkira avto in že je v najbližjem bifeju s pijačo v rokah. Vabi, da se pridružim ampak imam še opravek v Knjižnici in s težavo se tja tudi odpravil.

Park Rastoče knjige Novo mesto je za bivšim mestnim obzidjem ob Knjižnici Mirana Jarca, na strehi zaklonišča pod lipo in drugim drevjem so po travniku namestili nekaj stolov, prostor ozvočili in za stoli namestili mali bife. Že ko smo prihajali iz različnih strani na prireditveni prostor so nosili dodatne stole, obisk je presegel pričakovanja. Pozdravila me je prirediteljica, ki je slovesnost organizirala, takoj za njo Miha, ki je nadomestil bolnega Janeza in nato Marjana, Jožica in Rudi. Prisedla sem k pesnici Rezki, ki jo je takoj iskalo kukalo Francijevega fotoaparata. Kakšnih petdeset se nas je zbralo in v romantiki prireditvenega prostora smo se ohladili, spoštljivo spremljali program in navdušeno ploskali tako povezovalki, kot govorcem, še posebno pa flavtistki, klarinetistu in vokalistu s kitaro. Res so nas navdušili tudi z govorancami. Miha je slavnostni govor spremenil v svoj igralski nastop, vsi vemo, da je kot dijak imel igralske ambicije, ki jih ni nikoli pozabil. Slavnostni govornik je bil meni znan in priljubljen analitik partizanske lirike Miklavž Komel. Obudil je spomine na svojega deda, prvega direktorja Knjižnice Mirana Jarca in mojega prijatelja, saj sem bila v času njegovega vodenja kar nekajkrat imenovana v Svet Knjižnice. Drugi mož, ki ga je Miklavž opisal in predstavil njegovo delo pa je bil Janez Krajc, ki je Novomeščanom ostal v najlepšem spominu kot založnik in tiskar. Miklavž se je predstavil popolnoma drugače kot smo ga imeli priliko spoznati v intervjuju v Sobotni prilogi Dela. Bil je popolnoma razumljiv, spodbuden k dejanjem in z veliko afiniteto do svojega rojstnega kraja.

V času prireditve smo doživeli pohod mravelj. V obsežni koloni so se spustile ned našimi stoli do konca prireditvenega prostora, za nekaj minut izginile in se nato vračale zopet v urejeni koloni pod našimi stoli z nekimi belimi pikicami na sebi. Tega nobeden od prisotnih ni še videl in tako so mravlje postale sestavni del nastopa.

In še ena iz prijaznih živalskih vrst. Sestavni del programa je bil spust jate golobov pismonoš. Zaplahutali so nad nami in izginili v daljavo. Lastnik je pozneje pojasnil, kako se bodo vrnili.

Slavnostni del prireditve je verz Miklavža na novi plošči novomeške Rastoče knjige in posaditev mestu naklonjenega grmičevja pod obzidjem.
Kar nismo mogli vsak k sebi. Klepetala sem z Natašo, spoznala zdravstvene težave Irene, se pogovarjala s Škofi o novosti pri Povodnem možu, se zamislila nad priporočilom o novih knjigah, ki mi ga je posredovala Marjana in slišala še veliko novic, tudi tračev. Naša knjižnica postaja pribežališče kulturnih ustvarjalcev in njihovih občudovalcev, mestna ustanova z programov prireditev za vsakogar nekaj od petja, do predstavitev knjižnih novosti, pa vse do knjižnice semen, izposojevalnice vsega in razstavišča. Meščanke in Meščani smo vam hvaležni za zanimive priložnosti.

Kdaj pa vi obiščete Knjižnico?

Deklica z Rastočo knjigo. 20. junij 2023

V prestolnici Slovenije smo danes člani Društva Rastoča knjiga skupaj z gosti za dva centimetra dvignili kip Deklice z Rastočo knjigo in s tem simbolnim dejanjem ponovno poudarili pomen branja knjig v svetu in v naši domovini.

Poslanstvo Društva Rastoča knjiga je spodbujanje vsesplošnega prizadevanja državljanov in državljank Slovenije, da ohranimo in razvijamo dobre odnose med ljudmi in narodi v svetu s pomočjo znanja in vedenja o jeziku in kulturi prebivalcev sveta. Strategijo in cilje gibanju določajo pokrovitelji z častnim pokroviteljem Državnim svetom na čelu, uresničujemo pa jih po vsej domovini tako v izobraževalnih institucijah kot v lokalnih skupnosti, v državi in v odnosu do mednarodnih povezav oziroma združenj.

Vsak od nas lahko sam izbere vsebino svoje Rastoče knjige po kriterijih miru in sožitja, ob upoštevanju različnosti in z možnostjo vključevanja v miroljubna gibanja kot identiteta Slovenije. Trenutno je v Sloveniji organiziranih z izbranimi simboli okoli 85 Rastočih knjig največ po osnovnih šolah in lokalnih skupnostih, gibanju še ni uspelo spodbuditi sodelovanja med dijaki in študenti, po Primorski in Gorenjski smo še šibki, tudi prestolnica še nima dovolj spodbud, da bi ustvarila tradicijo na tem področju. Največ Rastočih knjig je posvečenih zgodovini šol in krajev kjer se nahajajo, zbiranju dokumentacije in predmetov o pomembnih krajanih in občanih ter o izjemnih pridelkih, ki zadovoljujejo potrebe ljudi preko lokalnih mej. Prizadevanja Rastočih knjig so usmerjena v priložnosti, ki jih kraji imajo na trgu, zlasti so dobra osnova za razvoj turizma v okoljih in priprav za muzejsko arhivske institucije lokalnega značaja. Rastoče knjige se praviloma enkrat letno obogatijo, dan obogatitve pa se povezuje s sodelovanjem krajanov, staršev in političnih oziroma gospodarskih elit. Nekatere Rastoče knjige so že postale duhovno središče svojega okolja, podpirajo projekte urejanja krajevnih središč, oblikujejo skupna mnenja o posegih v prostor in postavljajo spominska obeležja lokalnim naravnim in danim posebnostim. Nekatere Rastoče knjige so izjemne kot na primer Rastoče knjiga sveta, v Murski Soboti imajo kulturno dovršen spomenik, v Trebnjem je Galerija osebnosti Rastoče knjige, v Krki d.d. je Farmacevtka in tako naprej.

Vedno sem se zavzemala, da bi bilo Rastočih knjig čim več, da bi se ljudje v delovnem okolju in kot krajani s pomočjo kulture uredili prijetna, zanimiva in spodbudna okolja, duhovne skupnosti enako mislečih, napredna gibanja, humanizem, Počasi in vztrajno omrežje rastočih knjig raste in izjemno pomembna postaja strategija pokroviteljev za oblikovanje omrežja v prihodnje. Pomemben korak je storil Državni svet že s tem, da je pri sebi organiziral urad za Rastoče knjige in odprl možnosti objave mnenj o projektu.

Rast« deklice z Rastočo knjigo in vsako leto izbrani opozorilni verz slovenskega pesnika spodbudi marsikoga, da se vključi v prostovoljstvo Rastoče knjige. Danes se nam je pridružila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. S svojim optimističnim nagovorom je pobožala dušo vsem, ki smo do sedaj gradili gibanje in v razmislek posredovala mladim ideje, ki čakajo, da jih bodo oni uresničevali v gibanju Rastoča knjiga.

Kako pa vaša družina spoznava Rastočo knjigo svojega okolja?

Knjige za poletje.19. junij 2023

Sem v veliki zagati kadar moram kakšno reči o knjigah. Danes jih je toliko, da večino ne moremo spoznati, poleg tega dobivamo vedno vsebinsko boljše, bogatejše knjige, odpira se doba spoznanj o življenju in delu ljudi v preteklosti, sedanjosti in prihodnostjo. Kako naj rečem, kaj brati nujno, kaj pod obvezno in kaj za zabavo? Sprejemam priporočila zagrizenih bralcev in poznavalcev knjig ter javne informatike.

Gospa Štaudohar ugotavlja, da njeni sogovorniki o poletnem branju večinoma ostajajo pri piscih Murakami, Kafka, Hemingway, Austenova, Houellebecq in Shakespeare. Novost je na primer rastlinsko leposlovje kot iskanje odgovora na vprašanje ali rastline vplivajo na politične dogodke kot so o tem razmišljali v preteklih stoletjih. V znanstveni fantastiki bo Prodajalna svetov verjetno pritegnila mlade. Sama bom gotovo posegla po Kuhrtovi knjigi Perzijski imperij in Skrivni zgodovini Donne Tartt. Ljubitelje vohunstva in kriminalk bosta pritegnila Carre ali Pavičić, mlade pa Hesseja Siddharta ali dela Jureta Detele, Jaše Zlobca in Uroša Kalčiča. Predvsem zaljubljenim bo dobrodošla knjiga Vsega tega nočem vedeti Levyeve in Transilvanska trilogija Banffya. Dobri Proust s svojim Iskanjem izgubljenega časa naj bi bil prav primeren za vroče dni in celo spodbuja bralca, da tudi sam razmisli o svojem zgubljenem času. Če bo sin za to, bova na morju prebirala Calderjevo Arhitekturo od prazgodovine do podnebne krize. Morda bomo tudi razmišljali s kom od teh piscev bi šli na dekadentni večer in kako bi to prireditev izpeljali, da bi o njej kaj slišala bralna srenja našega okolja in seveda gospa Štaudohar.

Izbor poletnega branja podajajo tudi naše založbe in priporočajo kar 18 knjig. od domačih piscev priporočajo Koraki dvojne pisateljice Janje Vidmar, Soncu nasproti Sama Ruglja, Dirka od bloka do drevesa Lucijana Zalokarja, Vojni dnevnik Boštjana Videmška in Kaj hoče ženska Irene Štaudohar. Bralci naj bi več brali o ohranjanju zdravja, o »dregljajih«, ki bi hitreje spreminjali svet na bolje in o vsem, kar se zanimivega spreminja v naravi.

ChatGPT je za poletno branje priporočil Marqueza (Ljubezen v času kolere), nobelovca JMCoetzee (Poletje) in Gaimana (Gospodarica začaranega gozda). Avorica Isabel Allende v svoji knjigi Japonska ljubica pripoveduje o ljubezni skozi stoletja in popelje nas skozi čas. Priporoča še branje Murakamijevega Norveškega gozda, trilerja Plaža pisca Garlanda in knjigo Čudežno leto pisateljice Geraldine Brooks. Spoznavanje nobelovca Kazue Ishiguro bo zanimivo branje zahtevnejših bralcev.

V naši domovini imamo na zadnji najdaljši dan v letu slovesnost v čast romana domačih avtorjev. Na Rožniku podeljuje Delo, tudi v imenu slovenske srenje bralcev Kresnikovo nagrado za najboljši slovenski roman preteklega leta. Vsekakor ga preberimo!

Lepo in koristno je živeti med ljudmi, ki si prizadevajo, da bi bralci Slovenije brali dobre knjige, tiste, ki jim lahko pomagajo pri delu in druge, ki jim polepšujejo življenje. Zmagujemo s knjigo, humanizmom in solidarnostjo in ne z orožjem in metodami zla, ki se ne pusti ustavljati pred nobeno svetinjo miru.

Ste nepoboljšljivi bralec dobrih knjig tudi vi?

Svet je poln elit. 18. junij 2023

O tem, da med elitami in volivci ni obojestranske komunikacije, ugotavljajo povsod po svetu, vendar v svetu prihaja v večji meri kot v naši domovini do konfliktov na finančnem trgovanju, kjer se trenutno ustvarjajo najvišji donosi. Razmišljanja o novih odnosih med elito in zaposlenimi, ki jih nakazujejo filozofi, izhajajo iz domene, da danes predvsem gospodarski velikani kreirajo življenje in delo množic kar kvarno vpliva na nepravične plače in slabi učinkovitost obdavčitve kapitala. Sandel celo meni, »da potrebujemo politično ekonomijo, ki gospodarske politike ne snuje le z mislijo na rast, temveč želi zagotoviti tudi demokratično soodločanje in samoupravljanje«.

Predvidevam, da za obojestransko komuniciranje potrebujemo poleg pripravljenosti elite za spoznavanje opozoril in predlogov volivcev, tudi medije v vseh sedanjih oblikah vendar drugačno strukturo prispevkov in standardov izražanja. Sodelovanje pri odločanju ali bolje izbiri najustreznejše rešitve katerega koli problema naše družbe, je najprej nujno organizirati državo tako, da bodo ljudje v lokalnih skupnosti povezani tako politično preko strank kot upravljavsko preko občinski in regionalnih organov predlaganja in odločanja.

Nikamor ne vodi pot po kateri danes nepoučeno članstvo posamezne politične stranke oblikuje kakršno koli skupno mnenje. Dokaz, da je to dejstvo, so politična gibanja v civilni družbi in njenih institucijah. Tako kot danes vsi zaznavamo, da je v šolah potrebno brezplačno kosilo za tiste, ki plačila ne zmorejo, bi morali že danes urediti RTVSLO po referendumskih zahtevah in najpozneje jutri dolgotrajno oskrbo brez kakršne koli pravne ali politične debate elit pod kakršnem koli nazivu njihovega delovnega mesta. Če bi državno politiko in njeno upravljanje gradili na spoznanjih ljudi in elit skupaj pa bi mediji morali temu primerno strukturno urediti svoj medij, ki bi prinašal novice o dogovorjenem, o uveljavljenem in o zavrnjenem v vseh delih države in ne samo v prestolnici države. Mimogrede še tole - veliko strokovnjakov in politikov ima svoj dom na podeželju kamor pa sedaj prihaja zelo malo ali nič medijskih poročevalcev, če pa že pridejo so pokroviteljsko prizanesljivi do domorodcev z vsebinsko zahtevnejšimi vprašanji iz področja politike in upravljanja.

Enako kot velja za stranke, bi morale tudi upravljavske elite krepiti vedenje svojih krajanov in občanov o odločitvah države, ki bodo bistveno vplivale na njihovo življenje in delo. Nepojmljivo je, da občine ne sodelujejo v imenu krajanov in občanov z državnimi upravljavskimi elitami kot je primer razvoja visoko šolstva, lociranja državnih podjetji, regionalno povezovanje z regijami vsaj v Evropi, oblikovanje davčne zakonodaje, romska problematika in še bi lahko naštevala kot na primer trg dela, ki je bodi si trajni razpis in izbira gospodarske družbe, agencijska delovna sila in prekarska s postopki, ki jih občan skoraj ne zmore.

Ni rečeno, da imam sama najprimernejši predlog, lahko, da o isti zadevi obstajajo popolnoma različni boljši ali slabši pogledi kar pa zahteva razpravo, da se »krešejo mnenja« in se izbere po splošnem mnenju najboljša rešitev.

Se tudi vi nagibate k iskanju ustreznejše povezanosti države z državljani/volivci?

Odnosi med elito in družbo, 17. junij 2023

Pišem bloge, vsak dan poskušam pisati o katerem od naših sedanjih problemov, radosti ali dejstvu. Prizadevam si biti jasna v svojih pogledih, da bi spodbudila razmišljanja in iskanja novih poti v teh vsestransko spremenjenih odnosih med nami, našimi elitami in v svetu, kajti prepričana sem, da velike spremembe v materialnem svetu kličejo tudi po vsestranski spremembi odnosov med ljudmi.

Ko še nismo imeli avtomatiziranih del in informacijskih pripomočkov nas je v vsakem rednem ali projektnem delu sodelovalo veliko. Vodenje je bilo porazdeljeno tudi v osem stopenj in »elite« so morale varovati svojo avtoriteto ter z njo zagotoviti pravočasno in pravilno delovanje. Avtomatizacija je že spreminjala oblike vodenja tako, da so med elito vstopali tehnični profili, ki so zagotavljali zanesljivost delovanja pripomočkov, doma pa smo v teh časih ženske že predale del poslov moškim, otroke vrtcem in se same posvetile nalogam v delovni organizaciji, upravljanju ali politiki. Obseg elit se je širil in bil po vsebini vsak dan kakovostnejši. Ko smo osvojili tržno retoriko si je elita zagotovila managerske plače in v medsebojne odnose vgradila kot kriterij sposobnost si zagotoviti boljši, najboljši materialni položaj. Vračanje v razslojeno družbo je krepilo »tiste, ki zmorejo« in slabilo »tiste, ki niso sposobni«. Toda ta proces se ustavlja, počasi, vendar zagotovo. Velika večina državljanov se je do sedaj času primerno izobrazila bolj po zaslugi samoizobraževanja, ki ga je vsak dan več izven šoloobveznega. Ta žlahtna večina je imela priliko spoznavati humanistične vrednote, tehnologije, obvlada moderne informacijske pripomočke, spremlja medije in oblikuje lastno mnenje. Zamajalo se je brezpogojno zaupanje v »tiste, ki zmorejo«, elite sicer živijo in se množijo, toda te niso več ideali množic, so precej povprečni v osnovnih znanjih, niso razgledani, ne stojijo za ljudmi, kadar ljudje to pričakujejo, nekateri so celo lumpi, družba je morala imenovati preiskovalne odbore, Komisijo za korupcijo, preprečevanje pranja denarja, državne regulatorje in še mnogo drugega. Volivci so spoznali, da se morajo sami pobrigati za svoj blagor ter blagor svojih otrok in organizirala se je civilna družba. Zaščita zemlje, lačni otroci v šoli, voda, azbest, gozdovi, skupno premoženje, prostovoljstvo, gasilci in še in še. Žal vsa energija teh številnih organizacij nima takega položaja v medijih kot ga ima gospodarska, intelektualna in politična elita. Ima le skromno odmerjene prostorčke Pisma bralcev, Prejeli smo, kolesarje, Glas ljudstva, Upor. Elite ta mnenja ne jemljejo kot sebi enakovredna mnenja, domnevam da predvsem zato, ker ni nikjer napisano, da jih morajo upoštevati oziroma ker ta mnenja niso oblikovali strokovnjaki, ki so zanje usposobljeni. Pri nas je med prvimi to tendenco nakaz Občinski svet Maribora, ki se je začel pogajati z elito o uvedbi participativnega proračuna. Naslednji je bil Institut 8. marec, ki je poskrbel za profesionalno utemeljitev predlogov o potrebnih spremembah v družbi, ki jih elite ne vidijo ali nočejo reševati. Množično prostovoljstvo se bo prav gotovo slej ko prej tudi profesionaliziralo in elito postavilo pred dejstva na socialnem področju tako kot se je že organiziral sindikat za zaščito delavskih pravic.

Smo daleč od nagajanja drug drugemu, tvitanja, uveljavljanja volje manjšine in podobnih otročarij, organizirano nastaja »Volja volivcev«, da elite sodelujejo z njo, jo poslušajo in upoštevajo pri upravljanju naših skupnih zadev.

Se vam zdi prav, da elite ne poslušajo potreb in želja volivcev?

Mostovi mojega mesta. 16. junija 2023

Kakšnih sto metrov zračne linije od mojega doma je zgrajen nov most čez reko, po katerem bomo lahko obiskovali staro mestno jedro le pešci. To je četrti prehod iz desnega brega reke na katerem se nahaja kompleks zdravstva in kjer se gradi novo stanovanjsko naselje, v mesto. Istočasno s tem mostom pa smo kilometer in pol od njega proti jugu dobili tudi novi most za pešce v Irči vasi, ki pa bo bolj, kot pravijo ljudje, sprehajalnega značaja po prijazni gozdni poti ob obrežju največje Dolenjske reke.

Most tako rekoč pred mojim oknom je od otvoritve dalje kar močno obiskovan. Nenehno so na njem večje skupine ali otrok iz vrtca, osnovnošolcev in dijakov ali pa turistov, ki se po krožni poti vračajo v Župančičevo sprehajališče in se nato po strmih stopnicah namenijo na Kapitelj. Družin je videti manj, proti večeru se tam pa tam pojavi kakšna gručica, če je Glavnem trgu prireditev, ki si jo želijo ogledati. Mora priti v našo zavest, da imamo novo pot, ki je za marsikoga dosti boljša kot na Stari ali Šmihelski most. Da imamo most že radi, čeprav je med nami šele teden dni je dokaz tudi to, da mesto išče ime zanj, Kulturno društvo Severin Šali je predlagalo ime Julijin most. Podprla sem idejo saj je Dom Primčeve Julije najbližji sosed novega mostu in vsaj en pomemben objekt mesta bo krasilo žensko ime. Ne vem še ali je predlog sprejet. Mojstri za gradnje mostov in voditelji našega mesta, hvala vam.

Je pa treba kar takoj povedati, da je na sosednjem Šmihelskem mostu že nepopisna gneča skoraj ves dan in da tudi most v Ločni ni nikoli prazen. Do izgradnje napovedanih štirih novih mostov je še kar daleč, promet pa vsak dan večji, celo tako obsežen, da na primer največja podjetja sistemsko urejajo v svojem okolju parkirišča, za parkiranja pa celo znotraj tovarniškega kompleksa načrtujejo parkirnino. Bilo bi dobro, da izgradnjo mostov za avtomobilski promet pospešite. Kar nekaj nas je, ki se raje zapeljemo pol kilometra dlje, potem po mestnih ulicah na Stari most in smo dosti preje doma kot če se drenjamo preko sedanjih avtomobilov na križiščih.

Kakšno razkošje mostov smo že doživeli in ga še bomo v prihodnje z še štirimi mostovi. Predvidevam, da se bodo ob njih začela razvijati nova naselja, nove proizvodne dejavnosti, inštituti, državna podjetja in vse druge mestne funkcije, tudi kulturne ter športne. Pričakujemo krajani nove zamisli vizionarjev mestne prihodnosti, inovativne urbanistično arhitekturne objekte, ki bodo privabljali mednarodne prireditve, mednarodni blagovni promet z logistiko kot tudi vključevanje regije v evropske tokove. Srčno upamo, da bo v tej zanimivi prihodnosti našel svoj zagon tudi Univerzitetni kampus, Gledališče in športni objekti o katerih sanjajo novomeški športniki že desetletja. Mostovi bodo velika gospodarska spodbuda mesta, seveda le, če bo mesto gradilo svoj razvoj z zelenimi tehnologijami, šibkimi potrošniki energentov in malo ali nič industrijskih odpadkov.

Oblikovalci mestne prihodnosti, poleg velikih, za materialno blaginjo meščanov potrebnih projektov ne pozabite na nujnost duhovne rasti naše srenje. Zagotovite blaginjo večini, ne spuščajte se v pritlehne kupčije, naj vam ne bo težko namenjati donos v korist večine, v izobraževanje vseh nivojev in vrst, v širitev humanizma in vse splošnega napredka.

Kako pa vi vidite prihodnost svojega mesta?

Glasila občin. 15. junij 2023

Ker želim moj občini vse in samo dobro, si nenehno izpopolnjujem informacije o delovanju in poslovanju drugih občin, da bi njihove, za občane dobre odločitve, spoznali in o njih odločali tudi pri nas. Najbolj me zanima delo Mestne občine Ljubljana ker je najbolj pestro, odpira vpogled v sodelovanje z državo in občani. Celjani nimajo kaj posebnega za primerjavo z nami kot na primer je imel Maribor pred leti s participativnim proračunom, ki se je razširil na vso Slovenijo. Mi je pa všeč, da se Maribor promovira kot Univerzitetno mesto kar bi godilo tudi nam in da vabi občane k sodelovanju pri vsebini njihovega glasila.

Glasilo Mestne občine Ljubljana je poučno in zanimivo, njegove junakinje so mlajše, strokovno podkovane ženske, njihova senzibilnost pa razbija enoličnost podajanja informacij. Izbirajo teme, ki ljudi najbolj zanimajo kot so razpisi vseh vrst, prodaja nepremičnin, načrti o prenovi in uporabi objektov kulturne dediščine, novostim po ljubljanskih lokalih in v kulturnih hramih, obrazložitve medijsko spodbujenih problemov, o prišlekih v glavno mesto in o delovanju četrtnih skupnosti, bolj malo ali nič pa o povezovanju z državo, državnimi naložbami v glavnem mestu in usodi objektov, ki naj bi se zgradili v partnerstvu zasebnega kapitala s proračunom.

Glasilo moje občine prinaša predvsem izjemne fotografske dosežke in ima že ustaljene rubrike. Razumem ga kot poročilo o uspehih in napoved novih dejavnosti v občinski upravi kot je na primer Pisarna lokalne blaginje. Izjemne so objave programa počitniških dejavnosti za otroke, šolarje in mlade. Prebiranje Kronike občinskega sveta je seveda obvezno čtivo o katerem pa bi bilo koristno razviti dialog z občani bodi si tako kot je to uredila občina Maribor, z anketami ali pismi bralcev, morda je še kakšen ustreznejši način. Najbrž veseli vsakega občana, da je naša občina med pobudniki spremembe zakonodaje o sobivanju z Romi. Ta in podobni primeri so pomembni za kakovost življenja pri nas zanima nas kako potekajo in kakšen je pričakovati njihov učinek.

Občina Trebnje ima zanimivejši informacijski sistem in sicer izdaja Glasilo občanov občine Trebnje in ima odprte roke za izdajo prispevkov zainteresiranih avtorjev oziroma tistih, ki želijo v skladu s sprejetimi pravili podati svoje mnenje. Ta posebnost Trebnjega je le malo kje prisotna zato sem jo posebej izpostavila s predlogom, da jo povzame tudi glasilo moje občine. Glasilo bo mnogo bolje sprejeto in sedanje rubrike bodo zanimale več ljudi, če bodo imeli možnost izraziti svoje mnenje o njih. Vidim pa na tem področju tudi težavo, ki se pojavlja v odnosu občinski svet - politična stranka - članstvo. Če se v kakršni koli obliki razvije dodatno informacijsko sodelovanje od sedanjega bodo seveda lahko posamezni člani stranke opozorili na problematiko, ki jo izvoljeni v občinski svet iz njihove stranke niso kompetentno uresničevali ali podali. Bi pa tak dialog lahko izboljšal kakovost delovanja strank v občinskem svetu.

Kakor koli pogledamo so današnja glasila občin več ali manj vsebina, ki jo občinska elita želi podati občanom kar ni slabo, še bolje pa bi bilo, če bi obstajala podobna komunikacija tudi v obratni smeri, kar občani želijo povedati svojim zastopnikom in vodjem.

Bi radi podali predlog občini, kaj od nje pričakujete?

Donosno kmetovanje, 14. junij 2023

V mojem okolju izjemno uspešno deluje Visoka šola za upravljanje podeželja GRM. Ni samo pedagoško izobraževalna ustanova, delovanje širi z raziskavami na šolsko zaledje, spodbuja razvojna prizadevanja in pozitivno vpliva na mladino kot prihodnjo nosilko odgovornosti za zdravo prehranjevanje ljudi v naši domovini. Kmetovanje po vsej Evropski uniji preživlja trenutek zatona klasičnega načina dela in rojstvo novosti razpolaganja z zemljišči, ki jih uveljavlja njen projekt Natura 2000. Kmetijske površine se zmanjšujejo zaradi zaščite vodnih virov, zmanjšanja rabe gnojil, nevarnih za zdravje in uveljavljanja zelenih tehnologij z vse manjšo porabo energentov. Kot poročajo mediji, je največ težav v zvezi z novimi cilji na Nizozemskem in v državah, kjer so nastala v preteklosti obsežna polja in kjer se je s pomočjo kmetijske mehanizacije že dosegalo optimalne donose. Nezadovoljstvo kmetovalcev zaradi Nature 2000 je močno prisotno tudi pri nas, žal pa tu ne moremo stvari bistveno spremeniti ne da bi ogrožali zdravja naroda. Kot nas poučujejo agronomski strokovnjaki se bo moralo kmetovanje pri nas prestrukturirati tako, da zdravje naroda ne bo ogrožalo.

Kje so prilike in priložnosti, trgi in raziskave o tem kakšno prestrukturiranje kmetij je pri nas tehnološko možno in tržno želeno? Raziskovalci in analitiki Grma intenzivno iščejo odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja, skupaj s podeželskimi občinami Kmetijskimi zadrugami, gozdnimi ustanovami in najprizadevnejšimi kmetijami. Na Okrogli mizi, ki jo bo moderiral docent dr. Jože Podgoršek bodo v prihodnjih dneh spregovorili o priložnostih, ki jih je možno uresničevati kot dopolnilne dejavnosti kmetij in o povezanem sodelovanju na nabavnem in prodajnem trženju. Izjemno zanimivo in aktualno problematiko, ki se jo žal ne bom uspela udeležiti, bodo kmetije lahko uporabile pri načrtovanju svojih naložb, ki jih bo zahteval prehod iz dosedanjega v zeleno kmetovanje.

Najobičajnejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah se razvijajo glede na geografsko področje, velikost kmetije, lokalne zakonodaje in seveda interesov kmetov, čeprav nekatere dopolnilne dejavnosti že pozna ves svet. Najpogosteje kmetje ponujajo turistične storitve kot so ogledi kmetije, izobraževalne ture, sprehodi, konjeništvo, učenje kmetijskih opravil in tradicij, nastanitve. Sledijo Kmečka trgovina in prodaja na kmetiji, Pridelava in prodaja vrtnin in sadik, Ekološko kmetovanje, Agro turizem in druge dopolnilne dejavnosti.

In kakšno bo naše moderno podeželje, ki ga sedaj krasijo polja žitaric, travniki živinorejcev, gozdovi z delovišči, vinogradi, ? Kakšen »davek« bodo terjale dopolnilne dejavnosti; ceste, parkirišča, bazen pri vsaki hiši, sočna elektrarna, urbanistične inovacije, mestne arhitekture, športni objekti,? Kakšno hrano bomo imeli, če nas ne bodo prehranjevale domače kmetije? Meso iz Madžarske, piščance iz Brazilije, povrtnine iz Španije,

Modro in preudarno sporazumevanje o rabi zemljišč je nujno res z vsemi deležniki saj primata nad potrebami ljudi ne bi smel imeti nihče, najmanj pa samo lokalne skupnosti. Slovenske zemlje je tako malo, da jo moramo varovati vsi kot nacionalno identiteto, sicer jo z raznimi Magmami lahko hitro zgubimo z državo vred.

Bomo še razumeli Župančiča »Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš;«

Ste tudi vi polni dilem o tem kako gospodariti z zemljo v Sloveniji?

Spoštljivo z zastavo. 13 junij 2023

Državna zastava je identiteta države, simbol nacionalnega ponosa in pripadnosti, predstavljanja državo, vzbuja ponos, povezanost in zvestobo državljanov do svoje države. Z zastavo se mora ravnati spoštljivo in v skladu z državnimi protokoli ter pravili, ki so določeni za uporabo zastave. So pa tudi splošna načela ravnanja z zastavo med katerimi je jasno opredeljeno, da zastava ne sme biti umazana, vedno naj bo v dobrem stanju, brez poškodb ali raztrganin. Če je izobešenih več zastav mora biti državna zastava postavljena nad druge zastave, razen v primeru zastave Združenih narodov, ki je v isti višini kot državna zastava. Pomembno je, da se pri uporabi zastave spoštujejo lokalni običaji in tradicije ter se zastava obravnava kot svetinja, ki predstavlja državno enotnost in ponos.

Na vse to me je opozoril ChatGPT in s tem potrdil moje prepričanje, da v naši državi ne ravnamo dovolj spoštljivo s svojo zastavo, da pa tudi naša nacionalna pravila niso prav usklajena z lokalnimi običaji in tradicijami.

Gremo mimo šole, občinske uprave, kampa, davkarije, povsod, kjer je proračun financer so izobešene državne zastave skupaj v šopku z drugimi zastavami ali praporskimi znamenji ustanov, krajevnih skupnosti. Nisem opazila, da bi bila zastava naše domovine izobešena nad drugimi, lepo so prapori z enako dolžino droga običajno pritrjeni na nosilcu tako, da so vse zastave v isti višini. Ni to najhujše, hudo pa kršijo obvezniki splošno pravilo, da zastava ne sme biti umazana. Vsako svežo zastavo opazim, tako malo je svežih, običajno so sprane od dežja, obledele od sonca in njihov videz je cunjast. Pogosto jih vreme ovije okoli sosednjih zastav kjer čakajo, da jih ugodni veter poravna. Vse prej kot spoštljivo ali v ponos instituciji, državi in nam krajanom. Če praksa nakazuje, da institucije ne skrbijo za zastavo kot svetinjo bi bilo dobro oziroma nujno, da se določi rok trajanja zastave in sankcije za tiste, ki niso dovolj spoštljivi do njenega videza.

Kako pa se pri nas ravna po splošnih pravilih z državno zastavo, ki predstavlja »državno enotnost in ponos«? So politične stranke, ki dokazljivo delujejo proti enotnosti države, upravičene pri svojih aktivnostih uporabljati državno zastavo - simbol pripadnosti, zvestobe državljanov državi? se bo to toleriralo tako, kot se tolerirajo grožnje o državljanski vojni, poveličevanje fašizma in njihovih somišljenikov, solzivce, precizno organiziranjem paralelne države in še veliko bi lahko naštevala. Vse tole ni zraslo samo na mojem zelniku, saj ne mine dan, da o tem ne bi tekla beseda v medijih, da na spletu ne bi prebirali kakšnih neumestnih in žaljivih čivkov, uličnih sodb ali groženj.

Na videz zgleda vse to malenkost, pa naj poudarim, da nisem edina, ki bi zlorabo zastave opazila in začutila kot škodljivo. Že kar nekaj prispevkov je bilo objavljenih, da ne omenjam krajane, ki o tem že dolgo javno govorijo in jih zlasti moti nenehno toleriranje zlorab nekaterim strankam ali njihovim posameznikom.

Pomembno je, da smo načelni in občutljivi na navidezne »malenkosti« iz katerih se skotijo največji problemi krajanov in države, če se nanje pravočasno in pravilno ne odzovemo.

Kaj vam pomeni državna zastava?

Poletne muzejske noči. 12. junij 2023

udovita ideja o polnočnem odprtju muzejev in galerij generira nenehno nove zamisli, nova spoznanja in tudi nove vloge naših kulturnih ustanov. Skoraj ni več krajana, ki se ne bi udeležil vsaj enega dogodka, morda samo ogleda, praviloma pa obišče vse, kar je na dani večer dostopno. Muzejem in galerijam je to jasno in kar tekmujejo med seboj s programom. V mojem mestu in okolici je nekaj novih biserov, pri katerih obisk na Poletni muzejski noči močno priporočam.

Strokovnjakinje trebanjskega Kulturno izobraževalnega centra in Galerije likovnih samorastnikov so neutrudne tako po kakovosti kot po obsegu prireditev. Imajo veliko pokazati ne samo v stalni zbirki, pri njih so nova umetniška dela 56. Mednarodnega tabora likovnih umetnikov, obiskovalcem ponujajo letos AR vodiča po stalni zbirki, predstavljajo pa tudi začasno razstavo Bitja: podobe podzavesti. Same izjemne stvaritve likovnih samorastnikov, ki že 56 let iz celega sveta romajo v svoje zatočišče v Trebnje. Je pa trebanjska kulturna srenja tudi možno med seboj povezana in zato še ustvarjalnejša. Ni likovne ali druge prireditve, da ne bi sodelovala njihova Glasbena šola s svojimi orkestri, vokalnimi in instrumentalnimi solisti ter interpreti, ki so jih že opazili Dunajčani, v Parizu, v Los Angelesu in drugod. Kulturna ponudba v tem delu naše domovine je vsega spoštovanja vredna, lahko ob njej samo zaželimo, da bi se razširila po vse krajih.

Drugi naš velikan na področju kulture je Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici. Zamisli in dejanja Lada Smrekarja in Vilme Pirkovič danes že prehajajo v nacionalno identiteto tako po spodbujanju umetniškega dela v Forma Vivi kot v Lamutovem razstavišču in seveda v razstaviščih Galerije. Gostovanja razstav mednarodnih likovnih umetnikov, kulturni večeri velikih podjetji, ustvarjalne delavnice za mlade, gledališka gostovanja še posebno Podbevšek teatra privabljajo ljubitelje kulture. Galerijsko osebje je vrhunsko usposobljeno, širi sodelovanje Galerije z galerijami v tujini, razvija promocijo umetnikov in njihovih del, vpliva na šolanje novih profilov, ki bodo zopet ustvarjali dodano vrednost sedanjim dosežkom Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici. Njihova izvirnost je zanimiva tudi kot ponudba Poletne muzejske noči. Priredili bodo Družinski dan na različnih lokacijah z zelo pestrim programom. Raziskovalni sprehod po Galeriji in Forma Vivi, Koloriranje riževega papirja z barvno paleto Nadežde Petrović, ustvarjalnici ob razstavi Krhel svet in Šablonski tisk. Valvazorjeva knjižnica bo prikazala Kostanjevega škrata, čebelarji mesni čebelnjak, turistično društvo pa bo priredilo Lutkovno gledališče. Kot višek dogajanja bo Galerija ta večer slavnostno odprla prenovljeno stalno razstavo Božidarja Jakca. Pravo razkošje lepote, kakovosti in kulture.!

V mojem mestu bo Poletna muzejska noč 18. junija, potekal bo Praznik situl - deveti festival železnodobnega življenja in kulinarike, omogočili bodo ogled Baze 20 ponoči.

Kultura je dobila krila, ko so se izšolali kulturologi, kustosi, galeristi,, ki udejanjajo prvotne zamisli in dodajajo inovacije. Oglejmo si »bogato kulturo naroda, ki mu pripadamo«

Boste obiskali muzej ali galerijo, še bolje, oboje?

Razklanost naroda. 11. junij 2023

Kadar si naša politična elita mora zagotoviti kvorum za ohranjanje svojega statusa, oživijo in se močno okrepijo izjave ter publiciteta o razkolu slovenskega naroda. Vpogled v javne objave kaže, da tem tendencam praviloma sledijo desno usmerjeni mediji, medtem ko vpogled v objave ostalih medijev vsebuje le dokazila, da tega razkola ni. Vse skupaj deluje starokopitno, vsiljeno in za državljane Slovenije nesprejemljivo, celo sramotno za novinarsko srenjo, ki v resnici dobro ve, da gre le za politično preigravanje posameznih ekstremistov brez katerih žal ni naroda v svetu. Se pa zagotovo vsak od nas zamisli, kje ti bedni politikantje-ekstremisti vidijo razkol naroda in zakaj sploh govorijo o razkolu v našem imenu brez potrebnih strokovnih analiz in ne da bi nas prej vprašali za dovoljenje.

V slovarju slovenskega jezika preberem, da je razkol neskladje med resničnostjo in ideali. Smiselno se izraža še z 40 drugimi izrazi, tudi z izrazi konservativnost, neenakopravnost, totalitarnost, izgubljenost, dvoličnost, Poznani so zlasti razkol cerkve, razkol v stranki, duševni razkol, razkol med teorijo in prakso, moralna razklanost in podobno. Gledano zgodovinsko je bila vsaka razklanost države za narod usodna.

Tisti, ki govorite, pišete ali prikazujete razkol naroda v Sloveniji v 21. stoletju morate zaradi verodostojnosti svojih izjav navajati kakšno vrsto razkola ugotavljate, na podlagi česa ga ugotavljate, s kakšnim ciljem in s kakšnim dokazljivim deležem je v vaši ugotovitvi zastopan narod. Državljani Slovenije moramo vedeti od kod in v čem nam grozi nevarnost usodnosti, da bomo svojo državo, kakršno smo si izbrali, ohranili ali izgubili. Razkol naroda ne more in ne sme biti stvar manjšine saj razkol naroda posledično zahteva delitev ozemlja na katerem pretežna, z manjšino neprimerljiva večina živi in ustvarja. Nikogar še nisem slišala karkoli reči o tej nevarnosti, tej usodnosti s katero se danes igrajo politiki manjšine in spravljajo narod v konfliktno situacijo.

Moje življenje in delo je bilo vedno povezano z široko javnostjo, moje okolje je moje delo sprejemalo ali odklanjalo, ni sem pa zasledila niti namiga nikoli, da bi me kdo oviral pri delu ali grozil s čimer koli zaradi razklanosti naroda. Živim v regiji, kjer prevladuje konservatizem pa tega pri našem skupnem delu nismo uporabljali za razkol ampak za sporazumevanje katere rešitev bi bila za večino ljudi najboljša. To opravičuje moje dvome in dvome večine, da so politični in cerkveni liderji, ki govorijo o razkolu naroda, usklajeni z mnenjem svojih strank, z mnenjem večine v svoji organizirani stranki, da o tistih, ki jih samo poslušajo sploh ne govorim. Filozofsko, ideološko in tudi zgodovinsko še zdaleč nismo tako poučeni, da bi večina naroda prepoznala v floskulah o razklanosti naroda nevarnost za razdelitev ozemlja na katerem živi večina. Gre torej lahko le za manipuliranje z naivnostjo ljudi in s tem poniževanje zaupanja, ki ga danes še ima manjšina naroda do konservativnih vrednot. Prav bi bilo, da se o tem razmisli civilna družba, da pristojna organizacija večine pripravi strokovne podlage za oceno usodnosti stanja razkola danes v Sloveniji in razvije potrebno delovanje za odpravo te nevarnosti, če seveda je, če pa jo ni, srčno upam, pa naj poda predlog sankcij za utišanje zlonamernih izjav o razkolu naroda. Vsekakor pa ne moremo in ne smemo biti tiho, če nam grozi usodnost delitve ozemlja, ki je naša domovina.

Sodelujete tudi vi v čudnem govorjenju o razkolu naroda?

Plaketa za Slavko. 10. junij 2023

Nekje v nižji gimnaziji sem spoznala Slavko, živahno deklico iz okolice Trebnjega. Šlo ji je dobro, imela je petice, nekaj samozavesti in prisrčnosti. Moja otroškost in radovednost me je pripeljala do nje, žal pa sva izbrali vsaka svojo pot, najine poti pa se niso srečevale. Po končani gimnaziji sva se spet včasih srečali kot študentki iste fakultete, toda v študentskih letih se je toliko dogajalo, da se nobeno prijateljevanje prav za prav ni posebej obogatilo. Po diplomi sem se zaposlila in glej ga zlomka, Slavko najdem med tukajšnjimi gozdarji, razpoloženo, kot iz škatlice urejeno, delavno, priljubljeno. Prijateljujeva, toda Slavka se kmalu seli v gozdno upravo Slovenije, ki je opazila njene strokovne ambicije in jo ocenila za perspektivno sodelavko. Tako vsaj je bilo meni preneseno iz gozdne uprave kraja kjer sem živela in se vedno raje tudi družila z naprednimi ljudmi v tej delovni sredini, kjer sem občasno predavala o kakšnem aktualnem gospodarskem ukrepu.

Slavko po več letih srečam v Zvezi ekonomistov Slovenije kjer je imela določene funkcije. Ko smo šli na strokovno izpopolnjevanje, mislim da v Španijo sva si delili hotelsko sobo, se do dobra razgovorili o naši mladosti v Trebnjem in o najinem delu ter dotedanjem življenju. Prvo kar mi je povedala je bilo, da je doktorirala in da poučuje na svoji nekdanji fakulteti računovodstvo. V tem času je bilo to opravilo polno predpisov, mnogokrat nejasnih, morali smo na seminarje, da smo jih kolikor toliko pravilno uporabljali. Na različnih srečanjih v okviru stanovske organizacije se je najino razumevanje ekonomije in pomembnosti računovodstva vedno bolj enačilo. Povabili smo jo vsako leto na Forum odličnosti in mojstrstva na Otočec, prevzela je na tem Forumu tudi priznanje Foruma za njenega brata Alojza. Prišla je Rastoča knjiga, tudi tu sva se obe potrudili po svojih močeh, da je projekt uspel. Zanimivo, da je prva Rastoča knjiga zagledala luč sveta v najini rojstni občini. Najprej so vanjo vključili Slavko in nekaj let pozneje tudi mene. Dobivava vabila na slovesnosti v Trebnjem, običajno se udeležujeva, malo poklepetava in krepiva prijateljstvo. Pa ne samo Trebnje, tudi v Šentrupertu sva večkrat, pa v Državnem svetu na sejah društva Rastoče knjige. Tako se širi najino razumevanje sveta na razne projekte, strokovnjake, kulturnike, dobre ljudi. Se že pripravljava na Vilmin koncert v Trebnjem, ki ga bo v počastitev domačinke primadone Vilme Bukovec izvedla Glasbena šola Trebnje in pri njih vzgojenih solistih.

Sin mi prinaša časopis Ljubljana, ki ga z veseljem prebiram tako zaradi Barja, kjer sem živa 3 leta kot zaradi seznanjanja, kako se upravlja mesto. V zadnji številki je moja prijateljica Slavka predstavljena kot dobitnica plakete glavnega mesta Ljubljane. Razveselila sem se njene nagrade, ki jo je prejela kot računovodkinja, pooblaščena revizorka Računskega sodišča, strokovnjakinja Nacionalnega institut za kakovost v visokem šolstvu, univerzitetna profesorica, prejemnica zlate plakete in naziva zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani in posebno priznanje za izjemen prispevek k razvoju Inštituta za revizijo. Seveda sem ji poslala kar se je dalo prijazno čestitko.

Imam veliko prijateljic in prijateljev, znancev, prijaznih sogovornikov in ljubeznivih ljudi okoli sebe s katerimi prav rada poklepetam o stroki ali problemih vsakdana. Če kdo uspeva me še dodatno razveseli, kot Slavka.

Spremljate uspehe svojih prijateljev?

Kapitalski trg Slovenije. 9. Junij 2023

Ker sem skoraj polovico delovne dobe preživela z financami me večkrat kdo vpraša zakaj se Slovenija zadolžuje v tujini, tudi na izjemno tveganih trgih, ko bi to lahko storila pri domačih podjetjih in pri prebivalcih? Naštejem ljudi, ki se o tem tudi javno vprašujejo, pa plačilne instrumente, ki odigrajo svojo vlogo, pa o osnovah za zadolženost bank in podobno. Običajno me gledajo z nezaupanjem saj pri nas žal ni dovolj znanja in vedenja o kapitalskih trgih, ki so v svetu izjemno močan steber financiranja. Po svetu se denar kupuje in prodaja, pogoje pa določa država kot običajno največji investitor in kot garant za prevzeta tveganja. Naša Vlada kot zgleda, se je resno namenila organizirati kapitalski trg in je že sprejela Strategijo razvoja trga kapitala (TK) v Sloveniji do leta 2030.

Strokovnjaki iz področja poslovanja z denarjem so si edini, da je predpogoj za usposobitev TK raven regulativnih in davčnih spodbud, da se bo povečalo število podjetji, ki izdajajo delnice ter obveznice in da se bodo visoki prihranki prebivalstva na nedonosnih bančnih računih vključili v TK. Predvsem gre za razširitev trgovanj z delnicami in obveznicami na menice in komercialne zapise, ki naj bi bili za prebivalce varno dolgoročno varčevanje s solidnimi donosi, sprejemljivimi stroški in davčnimi ugodnostmi na donose. Vlaganja v TK so za vlagatelje dolgoročno plemenitenje premoženja, možnost porazdelitve tveganj z razpršitvijo naložb in višji donosi kot so obresti od depozitov.

Z ureditvijo TK se bo začela uresničevati tudi uredba o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu, ki naj bi pomagala usmerjati prihranke na TK v korist naložbam in rasti v EU, ki pomenijo njene zelene zaveze, le te pa morajo biti donosne. Predvsem morajo posamezni projekti trajnostnega razvoja nuditi višje donose s sprejemljivimi tveganji, delovati pa mora tudi temeljni nadzor nad porabo in dosežki zelenih sredstev. Prihodnost bodo oblikovale javne investicije in donosi TK s približevanjem donosom delnic. Priložnosti bodo nastajale v Afriki in Aziji. V Sloveniji bomo verjetno dobili ponudnika investicijskih storitev Modrega varčevanja.

Vas je ta zapis dovolj jasno opozoril, da bodo naši prihranki v prihodnje želeni na državni ravni z solidnimi donosi vendar se moramo sami odločiti ali bomo kupovali delnice, obveznice, menice in komercialne zapise. Presoditi moramo sami ali bomo za pomoč pri presoji nakupa zaprosili Triglav, Iliriko, Ljubljansko banko, Prebrati bomo morali njihove ponudbe, se odločiti za sklad, ki največ obeta, brali bomo vsak dan borzna poročila in še veliko drugih, do sedaj prezrtih možnosti bomo morali spoznavati v daljšem časovnem obdobju.

Naj vas spomnim, da smo prvo učno dobo na opisanem področju že imeli in se kar dobro poučili o trgovanju vrednostih papirjev, donosih in podobnem. Zakaj je Ljubljanska borza tako neodgovorno trgovala z našimi vrednostnimi papirji, da smo zgubili vse prihranke in da so policisti lovili njene brokerje celo po Ameriki, nam žal ni nihče nič pojasnil. Nekateri sodelavci Ljubljanske borze so danes pretežni lastniki največjih delniških družb v domovini. Bo v prihodnje drugače?

ivljenje se nam iz dneva v dan draži, zmanjšuje se socialna država, dajatve so v mali državi vedno večje, kakšnih posebnih kadrovskih talentov za upravljanje s proračunom države nimamo. Otrokom bo vedno težje zagotoviti donosen poklic. Starši, morali bomo na TK, da vsaj ohranjamo, kar nam je bilo dano ustvariti.

Boste poskusili trgovanje z vrednostnimi papirji?

Kaj nam pripovedujejo gledališča? 8. junij 2023

Počasi spoznavamo stvarne težave, ki so jih povzročili ukrepi za zajezitev covid 19 v naši državi. Dokaj drastično so se izkazovali predvsem v storitvenih dejavnostih, najbolj v zdravstvu in njihovih ustanovah in takoj za tem na področju kulture, posebno v gledališčih in drugih podobnih dejavnosti, kjer je bila ogrožena celo njihova življenjska eksistenca. Pred morebitno ponovno pandemijo je zato potrebno o ukrepih mnogo bolj razmisliti, kot smo to storili v tej prvi pandemiji.

Strokovnjaki in analitiki ugotavljajo, da je za naše življenje po pandemiji značilen občutek tesnobe in negotovosti kar se vsak dan izkazuje v obliki raznih ekonomskih pritiskov, iskanju idealov s primerjavo lastnih razmer z razmerami drugih, izzivi politike in globalizacije, socialne izključenosti in informacijske preobremenjenosti. Vse več je dejanj in procesov, ki zavestno izpodbijajo, rušijo ali preoblikujejo obstoječe družbene norme, vrednote, institucije ali hierarhično odgovornost. To izkazujejo predvsem umetniki v svojih delih kot svoj pogled na delovanje družbe, politike, kulture in etično delovanje vseh dejavnosti. Nastajajo družbena gibanja kot na primer Upor, Glas ljudstva, Pirati, da bi pritegnili javnost in spodbudili spremembe. Informacijske tehnologije in mediji širijo prostor tem in mnogim drugim gibanjem za sodelovanje z javnostjo. Krepijo pa se podpore ukrepom za zaščito narave, proti nasilju in proti ekscesom tako v družbi kot v kulturi.

Zaradi tesnobe posameznika in družbe, so se na novo oblikovali kriteriji na primer za postavitev gledaliških predstav v katerih je vse več tesnobe in manj občutka vsemogočnosti, manjkajo komedije, projekti pa so zastavljeni vedno bolj resno. Zmanjšujejo se gostovanja v tujini in gostujoči umetniki. Prihajajo nove generacije režiserjev, na vrednosti pridobiva kakovost, predstave so bolj kompleksne in do izraza prihaja tudi odgovornost za sceno. Zanimivo je, da drastično upadajo dramski teksti in pisave in da mlajšim v umetnosti niti ni so več potrebni. Nekateri vidijo izhod iz te turobnosti družbe in kulture prav v novih oblikah klasičnih del.

Pa je upravičen ta današnji strah ali bolje rečeno previdnost večine? Se bojimo novih zdravstvenih težav, njihovih posledic, se bojimo nepoznanih politik najpomembnejših dejavnosti kot so energetika, prehrana, mir ali pa že vemo, da bomo morali spremeniti svoje vsakdanje navade in tradicije pa ne vemo v kaj, kako? Zopet sama vprašanja brez pomembnih odgovorov. Pogumno ugriznimo v to kislo jabolko in lotimo se že enkrat na konkreten način razreševati svojo morečo tesnobo tako, da enako kot pri družinskih zadevah ukrepamo tudi pri skupnih nalogah in skrbeh. Odvisni smo drug od drugega in le v sodelovanju se bomo postopoma zopet nalezli optimizma v boljšo prihodnost.

Na svetu je samo ena stalnica in to je nenehna sprememba. Ne moremo se jim izogniti, jih naprtiti drugim.

Imate tudi vi težave s tesnobo?

Prihajajo časi digitalizacije vsega. 7. junij 2023

Moj kolega Slavko Zierkelbach, direktor načrtovanja je tam okoli leta 1970 prebiral Junga, Tagoro, futuristično in računalniško literatu, da bi odkril, kakšno življenje nam je namenjeno potem, ko bodo računalniki ne samo v našem podjetju ampak povsod, pri vseh delih, postopkih v vseh dejavnostih. Debate z njim so bile enkratne in zanimive saj nam je svoje ugotovitve posredoval zelo preprosto: »beri knjige in pripravljaj se na čase, ko bodo med nami vzhodni narodi s svojo praktično življenjsko filozofijo in nabiti z znanjem, ko bo zaradi digitalizacije potrebna skrajna disciplina in te bo računalnik brcnil v r.., če boš hotel po svoje«. Slavko je že v večnosti, sama pa še vedno slišim njegova opozorila in žal ugotavljam z vami vred, da so napovedani časi že tu. Ni res, tisto kar prihaja bo očitno težje, zahtevnejše in nenadomestljivo s čemer koli.

Danes naj bi vse delovne sredine imele sprejeto Strategijo digitalizacije to je načrtovani pristop kako bodo s pomočjo digitalne tehnologije izboljšale učinkovitost dela in dosegle zato večji obseg. Strategija vključuje celovito preoblikovanje delovnih postopkov tako, da bodo v postopkih uporabna digitalna orodja in da se bodo zbirali podatki, ki bodo služili za odločanje. Poudarjam, da bodo vse delovne sredine tako proizvodne kot administrativne, raziskovalne itd. pripravile temeljit pregled obstoječe organizacije del s pomanjkljivostmi vred in izboljšavami. Sledilo bo določitev del in nalog, ki se bodo digitalizirale in postale po obsegu in kakovosti racionalnejše, da bodo stranke z njimi bolj zadovoljne. Prišli bodo digitalni strokovnjaki in izbrali primerna orodja za digitalizacijo našega dela tako, da bodo zagotovili želene informacije, njihovo analizo, uporabo umetne inteligence in druge tehnologije za ustreznejšo organiziranost delovne sredine ter za njeno prilagoditev novim tehnologijam. Poučiti se bomo morali o postopkih dostopa do želenega dejanja ali informacije ter o posledicah morebitnega napačnega pristopa na primer pri pridobitvi prometnega dovoljenja ali zdravniškega izvida in drugih. Spremljalo se bo prihranke in učinke in nenehno dopolnjevalo potrebna digitalna orodja.

Znanje o uporabi digitalnih naprav bomo morali pridobiti stari in mladi saj sicer ne bomo mogli zadovoljivo opraviti vsakdanje potrebe kot so nakupi, podaljšanje vozniških dovoljenj, bančnih poslov itd. Veliko več znanja bodo potrebovali ljudje v poklicih kot so zdravniki, analitiki tehnologi, nadzorniki in mnogi drugi. Nikamor ne boš mogel, če ne boš znal ustreči digitalnemu orodju, ki upravlja s tvojim poslom oziroma služi zadovoljitvi tvoje potrebe. Priznam, da me je strah in zavidam Slavku, da mu to ne bo potrebno doživljati.

Se pa pogosto sprašujem, kakšni ljudje bomo med temi roboti, umetnimi inteligencami in v mrežah informacijskih sistemov. Bomo ohranjali svoja čustva, sposobnost se vživeti v situacijo okoli sebe, razumeti skupnost, njene prednosti in slabosti? Bomo še razmišljali o solidarnosti, prostovoljstvu, humanosti ali pa bo svet poganjal čip vgrajen morda v srca novorojencev ali pa ga bo treba kupiti v lekarno kot danes kupujejo diabetiki merilec sladkorja v krvi. Več je vprašanj kot odgovorov še posebno o tem kako bo digitalizacija vplivala na podnebne razmere, če se bodo redke rudnine in zemlje, uporabljene v digitalnih napravah, količinsko povečevale v neposredni dnevni uporabi. Kaj na to poreče znanost, zlasti humanistika? Tole z digitalizacijo bi bilo potrebno dobro pretehtati!

Ste pripravljeni na vedno večjo uporabo računalnikov povsod in vedno?

Naša RTV SLO. 6. Junij 2023

Do dobra smo izmučili ljudi, ki delajo v RTV Sloveniji in so življenje posveti njenemu razvoju. Vsak dan je ta ustanova kar dva vladna mandata iskala svoje poti za boljše delovanje, mi pa smo jo postopoma zapuščali predvsem zaradi informativnega programa in oddaj, ki prikazujejo našo zgodovino enostransko. Zamerili smo ji enostranske poglede v oddajah o boju proti okupatorju v II. svetovni vojni, poveličevanje belogardizma in drugih organizacij povezanih z okupatorjem, zamerili pristranske ugotovitve o prikritih grobiščih kar vse je v ljudeh porajala dvome, travme, iskanje resnice, predvsem pa nenehno oziranje v preteklost brez optimizma in zaupanja v prihodnost. Bilo je še več slabosti v posameznih oddajah, ki so večino v naši domovini motile, žalile in spodbujale k bojkotu oddaj. Strokovnjaki so opozarjali tudi na nestrokovnost pri delu RTV in upadanje kakovosti dela. Poslušala sem intervju z aktualnim generalnim direktorjem 4. junija, možakar je marsikaj pojasnil, kar prej ni bilo izpostavljeno kot na primer težave pri uvajanju hitrih sprememb v velikem sistemu kot RTV je ali pa izpostavljanja samo informativnega programa brez mnenja o drugih oddajah v programski shemi in dosežkih v drugih dejavnostih.

Nikakor ni možno reči, da je večina v Sloveniji ravnala samo prav do RTV in da so mnenja večine verodostojno prihajala v medije. Recimo problematika kmetijstva in prehrane gotovo ni rešljiva z laičnimi kontrolami ali kakršno koli prisilo. Tudi dokončanje Stožic ne bi smelo predstavljati politični problem saj iz dneva v dan poslušamo o neporabljenih investicijskih sredstvih po bankah. Zakaj gospodarstvo ne bi ob visokih inflacijskih dobičkih uravnotežilo plač ali pa zniževalo cene in še veliko bi lahko naštevala, za kar bi večina v Sloveniji morala na RTV povedati svoje mnenje nedvoumno. Zgleda, da so kompetentni predstavniki večine v Sloveniji izjemno previdni, organizirani za operativno, ki bi jo morali opravljati direktorji v javnih institucijah in zavodih, trajno jim zmanjkuje časa, sprememb je malo, niti referendumske volje niso izpeljane.

Stanje duha v Sloveniji je čudno. Na RTV SLO o dobrem in slabem manjšine ali večine presojajo kot da gre za oblast in posledično upravljanje s proračunom Republike Slovenije. Državljane skozi RTV nagovarja pretežno manjšina, ki ji je vedno premalo oblasti. Ta manjšina hoče iz dneva v dan preko svojih članov zaposlenih v RTV za vsako ceno prepričati večino, da živi po njenih merilih ker se samo z vedno več oblasti lahko ugnezdi v državni proračun in prisili predsednico države, da njej dodeli mandat vodenja Vlade. To nepotešeno hrepenenje manjšine po nadoblasti in ekstremna dejanja manjšine, ki naj bi ji utrjevalo poti do nadoblasti, večina ne sprejema, izjemno težko prenaša in nikakor ne najde načina, da bi se razbremenila te abnormalnosti, ki jo žal sprejema tudi kar precej novinarske srenje. Naj za primer navedem samo navajanje čestitke manjšini Fajonovi

Po vsem tem kar sem zaznala kot slabost večine in manjšine v naši majhni in potratni domovini je možno reči, da miru v njej ne more biti saj nikjer v svetu ljudje že dolgo ne sprejemajo več manjšinskega absolutizma in njegove nadoblasti tako kot tudi ne sprejemajo več uvoza demokracije iz ZDA ali Rusije ali RTV SLO mora zato svojo politiko vsebinsko prilagoditi večini in njen Svet je dolžan odpravljati kakršne koli delitve mnenj med manjšino in večino, večina pa naj bo pravična, samozavestna in pogumna.

Ste zvesti oddajam na RTV SLO?

Tiskani mediji in umetna inteligenca. 5. junij 2023

Danes vse dejavnosti intenzivno razmišljajo, kako bo umetna inteligenca UI) vplivala na njihovo življenje in razvoj. Prav za prav je skrb več stanska. Oblikovalci UI se zavedajo svojih trenutnih pomanjkljivosti in si prizadeva programe kakovostno dopolnjevati. Kaj vse je še potrebno dograditi pa jim narekujejo prav mnenja konferenc, sejmov in drugih srečanj, kjer se podajajo vprašanja in zbirajo predlogi. Nedavno so na Dunaju postavljali vprašanja predstavniki tiska.

Mednarodnega institut za tisk ugotavlja, da množico informacij z obstoječo mehanizacijo in organizacijo ne obvladujejo več dobro, obetajo si rešitev UI. Bolj slutijo kot vedo, da jim UI lahko pomaga ali celo bistveno spremeni delovne postopke in jo zato morajo sprejeti in s pridom uporabljati.

Pričakujejo, da bo EU sprejela priporočila vladam glede uporabe UI v tiskanih medijih. Ni še dorečeno kakšno naj bi bila ta priporočila in na njej oprta državna zakonodaja. Nepoznana so tveganja, morebitne škode in zanesljivosti UI. Potrebna so proaktivna raziskovanja njene rabe. Pojavljajo se zametki novih dejavnosti v tisku kot na primer urednik alogaritmov. UI ne bo pisala reportaž o občutjih ljudi, avtentična pričevanja iz kraja dogodkov. Danes so novinarji že močno fizično in psihično utrujeni in zato tudi težko objektivno poročajo na primer iz Ukrajine, Madžarske in drugih zahtevnejših področji. Bilo bi jim prav, če bi na tako zahtevnih področji v večji meri koristili UI.

Preusmeritve tiskanih medijev so nujne in ti že iščejo nove poti. Indija se preusmerja v daljše literarne članke o politiki, kulturi in umetnosti. Švedi pa so zaznali celo probleme, da se povečuje število tistih, ki se izogibajo novicam, kar 38 % jih je že. Raziskovalni novinarji se preusmerjajo v športno poročanje. Je pa marsikaj že doreklo nemško novinarstvo, ki predlaga, da bi mediji morali imeti jasno strategijo, strmeti bi morali k tehnološkemu mojstrstvu, diktirati bi morali dnevni red, delati bi morali za izkušeno občinstvo in z njim razvijati sodelovanje. Perspektivnejši bodo manjši projekti, strategije trajnostnega razvoja in poročanje o dnevnih zanimivostih. Novinarstvo se bo izogibalo vrednostnim sodbam in temeljilo na dejstvih. Poročanje o vojnah zahteva od novinarja opredelitev zato je poročanje o resnici posebno zahtevno. Prav tako je opredelitev problematična ko novinar piše o osebah, ki so koga prizadejali. Vsekakor je spremembe pričakovati in dokler ni konceptov lahko le upamo, da bodo v prihodnje vsebinsko še boljši.

To kar danes nudi UI je koristno in prihraniti je možno veliko časa, ker UI zbere podatke, je pa odvisen odgovor od vprašanja, ki si ga postavil. Snov moraš vsaj nekoliko poznati, da presodiš odgovor UI in da veš kaj od njegovega poročila bos uporabil, kaj pa preveril. Je pa prav, da sprejemamo UI postopoma in se tako pripravljamo na uporabo neke višje oblike informacijske tehnologije. Sicer pa pristopajmo optimistično, saj imamo vnuke, ki nas bodo pravočasno poučili kateri in kakšen klik je potreben za najprimernejšo sodelovanje z UI.

Ste že poskusili uporabo UI?

Zelenice in gredice. 4. junij 2023

Kamor se človek obrne, povsod se srečuje z intenzivno željo po zelenih tehnologijah, zeleni ekonomiji, stop onesnaževanju, z željo po vrnitvi v naravo in k naravi. Naša država svoja zelenila, naravo in vse te velike besede o naravi uporablja kot promocijsko gradivo v turizmu. Skoraj sem prepričana, da za vsemi temi lepimi besedami ni vsebine, da ljudje le čakamo kaj se bo zgodilo in nam na kraj pameti ne pride, da bi to morali storiti sami. Danes bom kot primer za svojo trditev, uporabila lastništvo zelenic in gredic okoli večstanovanjskih stavb kar po navedbah medijev, še dolgo ne bo rešeno.

Ko smo v mojem mestu zaprli vrata industrijsko gradbenemu podjetju Pionir, sem se kot stečajna upraviteljica prvič srečala z množico problemov, ki jih je prinesla privatizacija družbenega premoženja tako rekoč vsakemu državljanu naše sedanje domovine. Že za dokazovanje etažnega lastništva je moral skozi zahtevne postopke, pripadajoča funkcionalna zemljišča pa je poleg postopkov moral še odkupiti, plačati tistemu, ki ga je sodišče imelo evidentiranega kot upravljavca.

Etažni lastniki preprosto niso bili poučeni, večina je bila celo nezainteresirana za vse drugo premoženje razen za stanovanje. Na upravitelje vseh zgradb, ki so bile v stečajni masi smo pripravili ponudbe, da odkupijo funkcionalna zemljišča po zelo ugodni ceni. Popolna nezainteresiranost, na prste ene roke sem lahko preštela odgovore. Naselja so bila marsikje zaraščena, ker se ni kosilo, smetnjaki med visoko travo skoraj do vhoda, drevesa ne vzdrževana, nikjer rož, uničeni tlaki in še bi lahko naštevala. Stanovalcem so bile zelene površine v breme in ne v veselje in počitek, še vedno, po petnajstih letih se je malo spremenilo. Zdi se mi, da stanovalci enostavne ne zmorejo naporov, ki jih zahtevajo postopki na pristojnih uradih.

Neka zasilna sprememba se je v naseljih, ki jim še vedno sledim, zgodila pred par leti tam, kje imajo probleme s parkirišči. Zelenice v naselju se posujejo s peskom, ponekod organizirano, drugje kakšen agresiven posameznik, po pesku narišejo parkirišča in jih razdelijo med pripadajoče etažne lastnike. Vidim tudi, da med nekaterimi bloki opravlja košnjo Komunala, spet drugje, če gre za majhno površini opazim stanovalce s kosilnicami. Vse te oblike za zelenice, drevje, okrasno grmičevje, rože in drugo oskrbo so v večina primerov odvisne od interesa kakšnega posameznika v bloku, nisem pa še opazila nekega organiziranega in trajnostno naravnanega skrbnika. Stanje je enako tudi tam, kjer je občina umestila klopi za počitek, samevajo žal.

Kar pač gledamo vsak dan ne kaže, da bi stanovalci povprečne soseske zelenice potrebovali, želeli ali zanje celo skrbeli. Postajajo parkirišča in smetišča. Eno so videnja družbe kako naj poteka počivanje, sprostitev in duhovna rast, drugo pa so vsakdanje skrbi kako je s starši, otroki, službo, pomoči potrebnimi in še mnogo drugega kar preprečuje doživetja na klopci. Nismo se še dejansko sporazumeli z naravo o sožitju.

Skrbite za zeleno okolje okoli vašega doma?

Svet v Cankarjevem domu. 3. junij 2023

ez poletje bo v Cankarjevem domu in okoli njega veselo zlasti v plesu, jazzu in orkestralni glasbi. Če sem prav povzela bodo poskrbeli samo v juniju za preko 60 nastopov od katerih bo približno polovico pripravila slovenska kulturna in znanstvena sfera, ostalo pa institucije iz vseh koncev sveta. V obilica prireditev dobivajo vedno večji obseg brezplačne vstopnice kar verjetno odpira dostopnost širšemu krogu gledalcev in poslušalcev. Žal pa se po drugi strani najelitnejše prireditve umikajo v abonmajske, postajajo vedno dražje in tudi po obsegu obsežnejše. Ta selektivna politika Cankarjevega doma ni najboljša pogruntavščina, saj smo dom zgradili za vse ljudi, nikakor pa ne za elito.

Abonma Glasba sveta prinaša izjemne glasove pevcev in pevk celega sveta, v prihodni sezoni pa izjemne pevke iz Portugalske, glasbenice iz Mehike, Portorika, Alžirije in ZDA. Cena abonmaja je 100 EUR za I. kategorijo popustom za mlad in upokojene, kar velja tudi za naprej omenjene abonmaje.

Abonma Veličastni sponzorira Petrol. »Združuje gledališke in plesne bisere z različnih delov sveta« kot poudarja direktorica v oseminštiridesetih doživetjih iz šestindvajsetih držav. Prišel bo tudi gledališki velikan 20. Stoletja Robert Wilson. Cena abonmaja 165 EUR za I. kategorijo.

Srebrni abonma bo predstavil soliste na harfi, Godalni kvartet Tartini, slovenske skladatelje v izvedbi Ensembla Modern, ansambel The King*s Singers s Dediščino, klavirskega virtuoza Jefim Bronfman, organista Martina Sturm ter duet klavir Eric Le Sage in violina Daishin Kashimoto. Cena abonmaja je 112 EUR za I. kategorijo.

Zlati abonma predstavlja nacionalno poudarjene poustvaritve eminentnih mednarodnih orkestrov v klasično zasnovanih sporedih. Sodelovali bodo Dunajski simfoniki z dirigentom Jaap van Zwedenom. Madžarski narodni filharmonični orkester z deli Prokofijeva, Liszta, Chopina in Bartoka. Angleški komorni orkester se bo predstavil z violinistom in dirigentom Julianom Rachlinom. Simfonični orkester mesta Birmingham bo s klavirsko solistko predvajal dela Waltona, Beethovna in Elgarja, sledil bo Beethovnov orkester iz Bona, ki bo izvedel tudi sedmo simfonijo Beethovna, abonma pa se bo zaključil z gostovanjem Praške filharmonije PKF, ki praznuje tridesetletnic. Kraljevsko in enkratno, ni kaj dodati. Cena abonmaja je 270 EUR za I. kategorijo.

udovito glasbo lahko v Cankarju poslušamo vsi, posamezno tudi zastonj. Cena za kakovostnejšo glasbo oziroma njeno izvedbo pa se podvoji. Dobiti vstopnico za te elitne abonmaje je prava umetnost, vsi, ki abonma imajo se ga zvesto udeležujejo desetletja, še bolje, dokler zmorejo pot v Cankarja. Cankarjev dom bi moral razmisliti, če je ta zaprti abonmajski krog za najdragocenejše glasbene dogodke res potreben in nujen ali pa bi bilo dobro imeli več predstav istega abonmaja. V premislek pa je vzeti tudi potrebe in interese mladih, ki bi te elitne abonmaje morali obiskovati, se seznanjati z vrhunskimi glasbenimi dosežki človeštva, pa jim najbrž to onemogoča tako abonmajski značaj predstav kot tudi cena posamezne vstopnice. Tudi sponzorstvo bi morda potrebovalo novo formo.

Imate katerega od omenjenih abonmajev?

Od besede do besede od verza do verza. 2. junij 2023

Da je k nam prišlo kar dvesto članov Nemške akademije za jezik in slovstvo na svojo spomladansko konferenco je strokovni slavistični dogodek, ki ga ne more prezreti nobeden državljan Slovenije. Najprej zato, ker se bomo seznanili, kako je potrebno za jezik skrbeti, ga dopolnjevati in razvijati. Imamo priliko sodelovati na posameznih predavanjih in prireditvah brezplačno in ne nazadnje predstavila se bo dvojezična antologija slovenske lirike. Pomembno strokovno srečanje se je začelo v Cankarjevem domu v četrtek s pogovorom Gregorja Modra in nemškim filozofom in pisateljem Safranskim.

Srečanje Nemške akademije za jezik in slovstvo s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti je bilo v petek v veliki čitalnici NUK. Udeleženci so naglasili, da sta jezik in identiteta neločljivo povezana od skupine do države in naroda in da razkroj ustaljenih identitet literaturo in jezik postavlja pred nove izzive. Danes so se seznanili z dvojezično antologijo slovenske lirike 20. In 21 stoletja Moj sosed ns oblaku, ki vsebuje kar 80 slovenskih lirikov in je nastala na željo Nemške akademije jezika in slovstva. Zvečer bodo udeleženci konference imeli Pesniško zabavo v klubu slovenskih pisateljev in pesnikov zadnjega dne v nedeljo bodo podelili v Švicariji letne nagrade in zaključili konferenco z izbirnimi temami.

Konferenca, ki poteka v slovenščini in nemščini nam narekuje nalogo, da se bolj jasno in konkretno pogovorimo o slovenščini, njenih težavah na področju novih tehnologij, njeni uporabi v gospodarstvu in v izobraževanju kot tudi o njeni dejanski enakopravnosti v odnosu do drugih jezikov v EU in v svetu. Slovenija ima Institut za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je osrednja ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim spremljanjem in raziskovanjem slovenskega jezika v vseh pojavnih različicah in obdobjih. Na inštitutu nastajajo številne raziskave, hkrati pa se na njem izdelujejo temeljna slovaropisna dela slovenskega jezika.

Opozorila glede uporabe slovenščine se nenehno pojavljajo v vseh medijih naše domovine vendar ni opaziti, da bi pristojni strokovni organi sprejemali pobude ali zanje pripravljali morebitne zakonske podlage kot da slovenščina ni pogoj za našo identiteto. Nemški kolegi jim kažejo ogledalo in prav bi bilo, da v večji meri kot do sedaj poskrbijo, da narod svoje identitete ne bo izgubil.

Kar razneži pa se človek ob takem dejanju kot je izdaja dvojezične antologije slovenske lirike 20. in 21. stoletja. Predstavilo se bo kar osemdeset lirikov pod naslovom Moj sosed na oblaku. Srčno upam, da bo to tudi prisrčna in komercialno uspešna knjiga na Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo letos dominirala naša slovenska knjiga.

Bodimo ponosni, da imamo svoj jezik in upira se mi poveličevanje oziroma uporaba angleščine če to res ni nujno potrebno. V EU ni naroda, ki bi svojo identiteto dokazoval z angleščino in prav bi bilo, da se EU odloči za jezik Evrope. Večno ne more biti brez identitete niti Evropa. Zadnji skupni jezik, ki ga v Evropi marsikje še vedno uporabljamo je latinščina, modernizirajmo jo, pa iz nas ne bo delala anglosaksoncev.

Se veselite, če govornik govori lepo slovenščini?

Vilmin večer. 1. junij 2023

Primadona Vilma Bukovec je bila Trebanjka, ki je v ljubljanski Operi interpretirala najzahtevnejše glasbene vloge opernih junakinj. Njena znamenita vloga Mimi v la Bohem je znana po vsem svetu, odpela jo je neštetokrat in bila vedno najboljša. Slavna pevka je častna občanka občine Trebnje in njen ponos, idol marsikaterega dekleta in fanta v tem delu Slovenije, ki spodbudi v mladi duši zahteven a izjemno lep cilj - glasba, petje, negovanje glasbene tradicije in sporočanje množicam to izjemno lepoto človekovega ustvarjanja. Samo stvar časa je bilo, kdaj bo trebanjska ikona dobila glasbeno umetniško obeležje.

Letos organizirajo Trebanjci Vilmin večer, enkraten glasbeni dogodek posvečen primadoni Vilmi Bukovec. Pobudo, za to praznično prireditev je podala klekljarska skupina Žnurca, izvedla pa ga bosta društvo Praetorium Lotobicorum in Glasbena šola Trebnje.

V Trebnjem že desetletja ohranjajo in razvijajo klekljanje iz preje ali tankega konca. To je zelo natančna in umetniška tehnika, pri kateri se uporabljajo kleklje in blazina, da se ustvarijo čudoviti vzorci in čipke. V Trebnjem ima klekljanje dolgo zgodovino in se je prakticiralo že v 16. stoletju, posebno pa se je razvila v 19. stoletju in postala vir dohodkov žensk po vaseh. V letu 1972 je bil ustanovljen Center klekljanja, ki vključuje muzej klekljanja z razstavo čipk, tam potekajo delavnice in tečaji. Center organizira razstave, prireditve festivale in je postal tudi turistična atrakcija. Razvijajo umetniško smer z unikatnimi čipkami in inovativnimi vzorci. Njihovo delo predstavlja pomemben del identitete kraja.

Pobudo Žnurce je sprejela Glasbena šola Trebnje, ki ustvarja čudeže s svojimi učenci, varovanci in pedagogi. Za Vilmin večer bodo pripravili glasbeno- gledališki dogodek v režiji Marka Plantana, vodila pa ga bo dramska igralka Ana Pavlin. Prepevali bosta trebanjski sopranistki Jerica Steklasa in Iris Bečaj, s tenorjem se bo pridružil Rok Ferenčak, za klavirjem bo Tadej Horvat, orkestralni del pa bo izvedel Komorni ansambel učiteljev glasbene šole Trebnje. Poznate kraj v naši domovini, ki bi zmogel z lastnimi umetniki, preverjenimi v tujini na najzahtevnejših odrih, izvesti kaj lepšega kot je izvajala njihova rojakinja Vilma Bukovec. Nastopajoči so zvesti opernemu ustvarjanju, zato ni dvoma, da bo prireditev izjemna. Po moji oceni bodo tudi dali vse od sebe, da se bodo javnosti pokazali kot vredni nasledniki primadone, ki ji posvečajo spominski večer.

Eno najstarejših Dolenjskih in Slovenskim mest doživlja svojo kulturno renesanso. V svetu so že poznani po likovnih samorastnikih in njihovi galeriji, zdaj spoznavajo trebanjske sopranistke na Dunaju in v Los Angelesu, pa instrumentaliste po glasbenih festivalih, prejemnikih prestižnih nagrad kot tudi kakovost osnovne glasbene izobrazbe v Glasbeni šoli Trebnje.

In kje naj vsa ta nastajajoča glasbena elita v rodnem kraju prepeva, saj Trebnje še vedno nima kulturnega doma, niti več namenskega doma. Spoštovani Trebanjci, slej ko prej ga boste morali zgraditi ker bo sicer vaša mladina iz Trebnjega odhajala.

Se boste udeležili Vilminega večera?

Domoznanski literarni večer. 31. maj 2023

Sem dolgoletna spremljevalka ustvarjanja Jožeta Zupana ter rojakinja Šentruperta iz druge strani Kraljevca ter zato dovolj kompetentna, da vas spomnim kako pomembno je življenje in delo današnjega slavljenca za Dolenjsko in za našo domovino. Zavedam se, da je Jože sistematično razvijal svojo osnovno usposobljenost slavista, pedagoga in vzgojitelja, poudariti pa želim v njegovi strokovni karieri doseženo spoznanje, da šola mora ustvarjati intelektualce širokega obzorja in pogumnega duha kar pa je možno le, če šolarji berejo dobre knjige, spoznavajo umetnost in bogatijo znanje z družbeno odgovornimi dejanji. S temi plemenitimi nameni je Jože spreminjal šolski prostor v likovni tempelj, si prizadeva že pol stoletja za razmah bralne značke med šolarji v domovini in v tujini in res ustvarjalno sodeluje pri vse slovenskem, celo svetovnem projektu Rastoča knjiga.

Dragi krajani, učinki tega napornega dela se kažejo v ravnanju mladih, njihovih vrednotah in njihovi pripravljenosti na izzive prihodnosti. Vsak dan lahko sledimo strahotno žalostnim poročilom o trpljenju mladih v Ukrajini sredi moderne Evrope, kako strah zbujajoče je umiranje učencev in učiteljev v okoljih, kjer se vzgoji mladine napačno pristopa, kakšne so posledice brezžičnih komunikacij in še mnogo drugega kar na ekranu ogroža staro in mlado. Če bi naša domovina imela več mož kot je Jože, se ne bi prepirali okoli nekih čudnih praznikov in muzejev, več bi sodelovali z mladimi in verjetno ohranili temeljne človekove vrednote.

Današnji slavljenec je oblikoval Rastočo knjigo Temeniške in Mirenske doline tako, da je najprej izbral podatke o tu rojenih Slovencih in Slovenkah nato pa sledil njihovim dosežkom. Dobili smo prvi v domovini konkretne informacije o učinkih rojenih ob obeh omenjenih rekah tako v gospodarstvu, znanosti in kulturi kot tudi v skupnih dejavnostih, brez katerih družba ne more delovati. Dragi Jože, hvala ti, da si naše učinke prepoznal in pravilno razumel. Vpisani v omenjeno Rastočo knjigo-identiteto obsežnega dela Dolenjske, smo s srcem in najboljšimi željami ustvarjali blagostanje ljudi in delali zato, da dosežemo bogato kulturo naroda, ki mu pripadamo.

Šentrupert je za nas Dolenjce eno od zgodovinskih duhovnih in materialnih žarišče naše domovine pa tudi ponos v spominu tako na Hemo in njeno prelepo baziliko kot na pomembne gospodarstvenike ter kulturnike, o katerih piše Jože v svojih knjigah. Za našo domovino, še posebno za Dolenjsko pa je pomembno, da se kraji z dolgoletno tradicijo razvijajo še naprej, da Ljudje »ob cestah ostajajo in ne po stezah odhajajo« kot je poudarjal eden od novomeških županov. Vaš napredek sem žal spremljala v času, ki vam ni bil najbolje naklonjen, zato sem se razveselila muzejskih kozolcev pri vas, posebno pa tržnice pod njimi, ki dokazuje tudi to, da imate dobre kmetovalke in poslovne ženske, ki jim je morda vzornica moja prijateljica iz otroštva, pokojna Justa Ratajc, poročena Frelih.

Spoštovani slavljenec, hvala za opravljeno delo z velikim upanjem, da se bomo še srečevali ob tvojih najpomembnejših prihodnjih uspehih. Hvala avditoriju za pozornost!

Spoštujemo dovolj ustvarjalce duhovnih dobrin?

Klopce Rezke Povše. 30. maj 2023

Na mestnih klopcah poseda vsak od nas iz različnih razlogov in v Društvu Novo mesto smo se pred desetletjem razveselili ideje mestnega arhitekta, ki je za nove, dodatne klopce našel številne lokacije v najprijetnejših kotičkih mesta. Poleg že legendarnih klopi na Marofu imamo zdaj možnosti posedati na klopcah v drevoredu Gradu Grm, na Glavnem trgu in ob mestnih zelenicah, lahko se umaknemo v miren Šmihel ali vedno glasnejši Brod, posebno privlačne so klopce ob Krki, Težki vodi, na razglednih mestnih točkah in tako naprej, vseh žal niti ne poznam.

Do nedavnega sem bila prepričana, da so dopadljive klopce namenjene predvsem počitku, prijateljskem klepetu in zaljubljencem. Ko pa prebiram pesniško zbirko poetinje Rezke Povše »Klopce mojega mesta» se samo čudim svojim čustvenim pomanjkljivostim. Nam vsem dobro poznana pesnica, ki je izdala že več zbirk svoje poezije, pa je v po mestu razsutih klopcah, prepoznala pravo razkošje človeških doživetij, prostor za srečanje človeka z favno in floro, nebesnimi danostmi in lastnimi pomisleki ob opazovanju dogodkov, predvsem pa mir in tišino, ki ozdravljata dušo. Poetinja je sama zapisala: »Velikokrat opazujem ljudi, ki počivajo na klopcah, začutim njihove misli, čustva, jih občutene vtisnem v sebe in kasneje nastane morda nekaj podobnega pesmi«. Kiti jo lepota skromnosti in izkazuje njena velika želja po odličnosti njene poezije kot tudi osebnega ravnanja ter odnosa do okolja v katerem ustvarja.

Klopca je počivališče pod pahljačo kostanja, preproga obljub, zid objokovanja, zatočišče, sočutnica, usmiljenka, prisluškovalka otrok, ptic, oblakov in ječanju odžaganih vej ugotavlja Rezka v svoji prvi pesmici Klopca. V nadaljevanju namenja pesem vsaki uvodni trditvi. Počitek z angelskim krilatcem, s spomini, s sanjami, s samoto, temo in minevanjem. Pa vendar Dolgo vroče poletje spodbuja upanje, Kalejdoskop obuja spomine na sanje otroka v poetinji in Večeri se na njene nedosežene želje. Zasnežena klopca »piše črke nekega želenega imena«, ki ga »ponavlja kostanj in mrmra mesto«, ko poetka Zajtrkuje na klopci in ko Brezveterje zagotavlja le tišino. Že Plamenišče mladosti in Meditacija spet oživita upanje in Poletje zadovoljstvo, zato v Razkošju v travi »pesmi v njej zacveto«, da Jutro na Morofu »seje srečo na točilno mizo lepote« in da v Prisluškujem »zdrsi s korakom, lažjim od metuljeve pahljače, na poljane svetlobe in se razlijem v pesem«. Žejne dlani, Mladost na obisku, Ljubezen v nogavici so izraz hrepenenja ženske po ljubezni po kateri v Klopci otožnosti »Klopca zaihti. Pogreša naju. Obrišem ji solze«. Avtorica niza nekoliko epske pripovedi o rojstvu in umiranju ljubezni vse do pesmi Klopca spominov ko se staro drevo zruši na dotrajano klopco in se zjoka nad grafitom: »Draga, zakaj te ni? Za teboj moj vzdih ječi. Svinčeni molk me noč in dan teži.« Zdijo se mi pripovedne tudi pesmi Ljubezen na stare dni, Zapuščena klopca, Ljubezenvzetje, Klopca za obrekovanje, Razmajana klopca, Blagoslovljena klopca, Klopca na vrtu mrtvih in Rekviem. Zadnja pesem je Slovo dotrajane klopce, ki se poslovi z verzi: »izmučena odhajam na zadnje potovanje, v ognjeno izničenje. Ob nedoraslem kostanju že čaka nova klopca«.

Klopce življenja, človekovih čustev in mestnega vzdušja, Rezka Povše vam je zagotovila res prisrčen spomenik in identiteto s svojo zbirko poezije Klopce mojega mesta.

Preberite to prisrčno poezijo!

Dolenjski knjižni sejem, 29. Maj 2023

Skoraj neverjetno je, da imamo letos že 44. Knjižni sejem na Dolenjskem, neverjetno zato, ker imam živo pred očmi, kako smo pripravljali prvega v novi upravni stavbi Krke tovarne zdravil v Ločni. No to je samo moja nostalgija, za Krko d.d. pa je danes knjižni sejem reden program bogate kulturne dejavnosti delniške družbe, ki je že pred skoraj pol stoletja ugotovila, da sta organizacijska kultura podjetja in kulturno ustvarjanje umetnikov tesno povezana, da živita v simbiozi in da pomagata zaposlenim razvijati intelektualnost ter ustvarjalnost.

Vhodna avla upravne zgradbe Krka je po številnih obnovah danes res reprezentativni prostor za knjigo. Enota Mladinske knjige v Novem mestu je v tej avli namestila vse knjige, ki so v slovenščini napisane ali prevedene od lanskega do letošnjega 25. maja. Razporedila jih je po starosti bralce